Radykalizacja muzułmańskich dzieci już w przedszkolu. Groziły innym dzieciom

Post Reply

Post Reply

Return to “Kutkinderen”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest