NOVA wil scoren met Lucia de B.

Stommeling Jones
Clairy Polak doet ons altijd denken aan de professoren van Eurotoupet. Liefhebbers van Van Kooten en De Bie die de tweede elpee van het Simplisties Verbond nog hebben staan, weten misschien wat wij bedoelen en zo niet, dan niet. We leggen het gaarne nog even uit. De geïnterviewde is de heer Scheurleer en hij heeft problemen met zijn haar, dat hij niet meer heeft. In ieder geval niet in de mate die hij had willen hebben. Tijdens een van de behandelingen die hij ondergaat om dit gemis op te heffen, wordt zijn toupet met een nietpistool aan zijn hoofd vastgezet, zodat zijn wenkbrauwen permanent omhoog gaan staan, waardoor hij altijd verbaasd kijkt. Wij hebben die elpee al een poosje niet meer gedraaid, dus het zou kunnen dat de schuldigen de mensen van het Oxford Haarinstituut waren, maar daar willen we even afwezen. Waar het ons om gaat, is het permanent verbaasde hoofd van Clairy Polak. Alleen daarom al, mogen wij haar niet. Verbaasd zijn is een ding, je brood verdienen met je wenkbrauwen is iets anders en in ieder geval al sinds Brezjnev (die van het Rode Plein, niet te verwarren met Brenzev, de Haringkoning van het Oranjeplein) houden wij daar niet van. Maar goed.

Zappenderwijs kwamen wij terecht in de herhaling van NOVA en wat wij daar zagen, was verregaand onsmakelijk. Genoemde Clairy Eurotoupet presenteerde een reportage over de zaak van de verpleegster Lucia de B., die veroordeeld is wegens een aantal moorden. Volgens Clairy en de haren heeft die veroordeling plaats gevonden "zonder enig bewijs", of woorden van gelijke strekking. De trouwe lezers van dit log weten allebei, dat wij bepaaldelijk nooit voetstoots aannemen dat een veroordeling in Nederland automatisch betekent dat de zaak werkelijk bewezen is, dat de rechters er niet naast zouden kunnen zitten, of dat het openbaar ministerie de boel niet belazerd heeft, of niet geprobeerd heeft de kluit te belazeren. Dat iemand veroordeeld zou kunnen worden "zonder enig bewijs" willen wij ook nog wel geloven. Daar zat het onsmakelijke dan ook niet in. Wie de reportage echter nauwkeurig bekeek, zoals wij gedaan hebben, moest echter tot de conclusie komen dat de suggestie van Clairy en de haren niet meer was dan dat: een suggestie. Een boude bewering.

De bewering bleek voornamelijk gebaseerd op de beweringen van twee familieleden van iemand die een onderzoek in verband met deze zaak had uitgevoerd. Deze beide familieleden beweerden dat hun familielid haar onderzoek slecht gedaan zou hebben. Verder werden er een paar deskundigen opgevoerd die "grote twijfels" hadden. Een van de deskundigen (professor Donald Uges) verklaarde die twijfels ook reeds geuit te hebben tijdens de rechtzaak, waar hij dus kennelijk als getuigedeskundige bij betrokken was geweest. "Mogelijk was er dus een heel andere doodsoorzaak", aldus de buitenbeeldstem. "Mogelijk". Ja, zeggen wij dan, en "mogelijk ook niet".

De NOVA reportage stikte van de suggestieve commentaren en de suggestieve beelden, waarbij de advocaat van Lucia de B., die er natuurlijk geen enkel belang bij had om zijn cliënte voor schuldig te verklaren, ook nog even ten tonele werd gevoerd. Alles was er op gericht om ons te doen geloven dat we hier met een gerechtelijke dwaling te maken hebben ("misschien is Achmad vermoord, maar misschien had iemand gewoon een beroerd handschrift"). Wat ons echter opviel, was dat er geen van de rechters die Lucia de B. veroordeeld hebben aan het woord kwam en dat het familielid dat het onderzoek gedaan had evenmin haar zegje mocht doen. De uitroep "Twijfel over schuld Lucia de B." en de mededeling "Er is twijfel over de schuld van Lucia de B.", alsmede de uitspraak "Er was geen enkel hard bewijs" zouden volgens ons vervangen moeten worden door: "Wij proberen twijfel te zaaien en daarom roepen we heel hard dat er twijfel is".

De smoes dat Lucia in haar dagboek met de daarin vermelde compulsie het leggen van Tarotkaarten bedoelde, deed ons eraan denken dat we dat eerder gelezen hadden, onder andere in De Skepter. Op de webzijde van de Stichting Skepsis vonden wij daar inderdaad iets over terug, in de rubriek Stop de persen, 2002:

"18 september. Ex-verpleegkundige Lucia de B. wordt verdacht van het ongevraagd euthanaseren van ruim een dozijn zieken. Haar curieuze 'compulsie' die ze in haar dagboek vermeldde sloeg op het leggen van tarotkaarten. Ze hield dat geheim omdat ze niet als een Jomanda wou rondlopen, zei ze – kennelijk niet wetende dat Jomanda tarot gevaarlijk vindt. De zieken voor wie ze kaarten zou hebben gelegd, bleken van niets te weten."

De heer Ton Derksen en zijn zus mevrouw De Noo-Derksen probeerden het dagboek weg te verklaren ("het is maar een dagboek en ze zei zelf dat ze toen wat pathetisch was") en hielden vast aan de Tarotkaartenversie. Wij weten niet wat Ton Derksen en zijn zus mevrouw De Noo-Derksen precies tegen mevrouw Arda Derksen (die het onderzoek gedaan had) hebben, maar het lijkt ons dat de familie Derksen niet echt gezellige kerstdagen tegemoet gaat. Wat mevrouw Metta de Noo-Derksen (verpleeghuisarts en werkzaam in de psychiatrie voor mensen met hersenletsel) en de heer Ton Derksen (gepensioneerd hoogleraar algemene wetenschapsfilosofie) kwalificeert om het onderzoek van mevrouw Arda Derksen (kinderarts en schrijfster van een standaardwerk daaromtrent) in twijfel te trekken, werd niet duidelijk. Evenmin wenste NOVA ons te vertellen waarom de twijfel van genoemde getuigedeskundige Uges door de rechters kennelijk niet is meegeteld, of dat er misschien (als NOVA dat woord mag gebruiken, mogen wij dat ook) toch meer bewijs was dan NOVA nu wenst te roepen.

Wij weten niet of Lucia de B. schuldig is. Wij weten wel, dat de reportage van NOVA vooral riekte naar sensatiezucht en op zijn zachtst gezegd heel erg slordig overkwam. Er werd impliciet gesuggereerd dat het Julianaziekenhuis, waar de betrokken patiënten overleden zijn, Lucia de B. tot zondebok gemaakt zou hebben, om wantoestanden te maskeren. Als wij het Julianaziekenhuis waren, zouden wij onmiddellijk naar de rechter hollen om NOVA een proces aan te doen wegens vuige laster. Dat zouden wij trouwens ook doen als wij de rechters waren die Lucia de B. veroordeeld hadden, of als wij mevrouw Arda Derksen waren, wat wij allemaal niet zijn.18-12-2005 08.41 | Door: Stommeling Jones

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere