Godsdienstwaanzinnige minister moet woorden terugnemen

Stommeling Jones
De godsdienstwaanzinnige minister van Ardenne heeft haar grote mond open gedaan en er kwam onzin uit.Dat verschijnsel doet zich bij godsdienstwaanzinnigen wel vaker voor. 'Van Ardenne: cartoonkwestie is misbruikt', meldt de NRC. "Jazeker", dachten wij nog, "door een stelletje moslimfundamentalisten." Helaas bleek dat niet te zijn wat de godsdienstwaanzinnige minister van Ardenne in gedachten had:
"'Fundamentalistische secularisten' in het Westen grijpen de cartoonkwestie aan om vanachter 'een façade van tolerantie [...] vijandigheid jegens andere culturen, en religies' ten toon te spreiden."
Welnu. Voor het gemak rekenen wij ons maar even bij de fundamentalistische secularisten en wij maken ernstig bezwaar tegen deze flauwekul. Wij hebben ons allerminst bediend van 'een façade van tolerantie'. Wij trachten bij voortduring uit te dragen dat wij zeer vijandig staan ten opzichte van religie in het algemeen en religies met een zendingsdrang in het bijzonder. Wij tarten de godsdienstwaanzinnige minister om ons aan te wijzen waar wij dan wel zogenaamd tolerant geweest zouden zijn. Of het moet zijn dat zij ons partijprogrammapunt dienaangaande tolerant vindt:
"Iedereen heeft recht op zijn eigen bijgeloof, zolang hij er een ander niet mee lastig valt en op eigen kosten"
Verder gaan wij echt niet. De godsdienstwaanzinnige minister geeft een heel merkwaardige draai aan de zaak:
"Van Ardenne [noemt] het optreden van de 'fundamentalistische secularisten' 'niet alleen betreurenswaardig, maar ook intrinsiek gevaarlijk'. De kwestie rond de cartoons moet, volgens de minister, niet worden gezien als een strijd om de vrijheid van meningsuiting, maar als een 'botsing tussen de seculiere en de niet-seculiere wereld'."
Wel godverdomme. Hoe haalt ze het in haar godsdienstwaanzinnige harses. Het tweedekamerlid Van Baalen heeft gezegd dat hij vindt dat de godsdienstwaanzinnige minister deze woorden dient terug te nemen, maar gezien het feit dat zij al "sinds september vorig jaar inzichten [vertolkt] die zijn gericht op de herwaardering van religie als maatschappelijk fenomeen", weten wij niet of zij dat gaat doen, te meer daar Jeepeetje zelf ook een klap van de godsdienstwaanzinnige molen heeft gehad. Wij wachten af.

28-02-2006 16.27 | Door: Stommeling Jones

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere