Frits van Oostrom voorzitter van de canoncommissie

In aansluiting op ons vorige bericht (Minister van der Hoeven wil geschiedenis vervalsen) hebben wij onze stagiaire het internet op gejaagd om uit te zoeken wie er in de geschiedeniscommissie zitten. De commissie blijkt ook wel de 'canoncommissie' te heten en uit het persbericht van het ministerie van onderwijs krijgen wij de indruk, dat alleen de voorzitter al vaststaat: Prof. dr. Frits van Oostrom.

Uit het persbericht halen wij verder:

"De canon zal zich niet beperken tot Nederland, maar de (cultuur-historische kennis van jongeren over Nederland in een internationale, in het bijzonder Europese context, plaatsen. Bovendien wil de minister dat ook aandacht besteed wordt aan de invloed van niet-Nederlandse culturen op onze cultuur. Ze benadrukt in haar opdrachtbrief dat het hier niet alleen gaat om feitenkennis, maar ook overzicht en inzicht. De canon geeft naast geschiedenis ook aandacht aan andere gebieden als taal en literatuur, kunst, wetenschap, techniek, geografie en geestelijke stromingen.

Opnieuw blijkt het in het Nederlands onderwijs niet om feitenkennis te gaan, maar om meningen, als het tenminste aan het ministerie ligt. Je zou dan nog kunnen hopen, dat er in ieder geval een historicus aan het hoofd van de commissie staat, maar dat is niet het geval: Frits is van origine Neerlandicus en was in Leiden hoogleraar Nederlandse letterkunde tot de Romantiek. Hij heeft een literaire prijs gewonnen voor zijn boek over Jacob van Maerlant en heeft alle drie zijn zonen (David, Maarten en Sander) opgezadeld met een tweede naam die aan het werk van van Maerlant ontleend is, of zoiets: Martijn, Floris, Willem.

In een interview met het Reformatorisch Dagblad zegt Frits: "Ik leef niet in het verleden, wel met het verleden. Ik kan er soms ook om lachen, maar dan in het besef dat latere generaties ontzettend om ons zullen lachen. Voor mij is het verleden geen land in de verte dat je op afstand kunt bestuderen. Je moet proberen het zo dichtbij te halen dat je je ermee kunt verstaan. Daarom werk ik graag met anachronismen. Ik denk soms: internet, dat zou Jacob van Maerlant ons het meest benijd hebben. Even snel kunnen kijken hoe het vandaag met de kruistochten staat..."

Laat ons hopen dat zijn zucht naar anachronismen niet tot uitdrukking komt in het werk van de commissie, want dan komt er van gedegen geschiedenisonderwijs helemaal nix meer terecht.

Op de webzijde van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, wat dat dan ook mag wezen, vond onze stagiaire ook nog het volgende: "Initiatiefnemer van www.literatuurgeschiedenis, www.bijbelencultuur.nl en de schoolboekenreeks Tekst in context.

In een interview met het U-blad zegt Van Oostrom dat hij zich enigszins verwant voelt aan Jacob van Maerlant: "Hij geeft toe dat hij wel een en ander gemeen heeft met deze dertiende-eeuwse schrijver. De verwevenheid van kunst en wetenschap en het verband tussen geleerde kennis en de popularisering daarvan. Verder vertellen ze allebei graag een verhaal met op zijn minst een impliciete moraal en hebben ze respect voor intellectuele tradities."

Helaas zijn wij er nog niet achter, welke politieke voorkeur de heer Van Oostrom heeft en of hij goede vriendjes is met de minister, danwel op andere gronden dit ongetwijfeld lucratieve bijbaantje toegeschoven heeft gekregen. Wel vinden wij het eng dat een mediaevist (mediƫvist) een commissie voorzit in opdracht van een minister die graag terug wil naar de middeleeuwen. De heer Van Oostrom kan best een eminent geleerde zijn en geheel te goeder trouw, maar wij houden ons hart vast.27-05-2005 14.06 | Door: Cpt. Iglo

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere