Spoeddebat over Nederlands nee live gelogd

13:17 We vallen in een interviewtje met staatssecretaris Nicolaï, die meteen duidelijk maakt dat hij van zins is lekker op het regeringspluche te blijven zitten en opmerkt dat anders vijfentachtig procent van de kamerleden ook weg zou moeten. Dat vinden wij ook. NIEUWE VERKIEZINGEN willen we. Zelfs als de I.G.L.O. zelf nog niet meedoet. Ferry Mingele komt in beeld, maar naar die man luisteren wij nooit. Daar is de premier, omringt door fotografen, microfoons en televisiecamera's. Hij gaat niet aftreden zegt hij, en hij heeft het alweer over het 'duiden van de uitslag'. Welk onderdeel van het woord NEEN zou er nou precies te moeilijk voor hem zijn? Zoals hij het uitlegt, is er helemaal nix aan de hand en gaat het debat van zometeen helemaal nergens over. "Er zijn aarzelingen over het proces", zegt hij.

13:22 Balkenende ontkent dat hij gezegd heeft dat hij bij een Neen "voor gek" zou staan. Wel een beetje vreemd dat hij dat nu pas doet. Dat had hij moeten doen toen het Algemeen Dagblad het schreef. Nu staat hij dubbel voor gek. En van nature staat hij altijd voor gek, dus is het feitelijk al driewerf. Hoe vaak kan een premier voor gek staan voor hij vertrekt? Als de kamer zo'n premier niet wegstuurt, staat de kamer voor gek. Het debat begint over enkele minuten. Tijd genoeg voor een kopje koffie dus.

13:28 Wouter Bos komt in beeld en hij begint meteen te wauwelen. Wauwel Bos (hahahahahaha. Sorry.) Hij blijkt de kiezer te begrijpen en dat wil hij duidelijk maken, en meer van die onzin. Nu schuift het Grote Roerei van D66 in beeld en die ziet meteen weer kans om propaganda te maken voor het referendum. Bos had dat ook al gedaan. Dittrich zegt meteen dat veertig procent voor had gestemd en dat we dat ook niet moeten vergeten. Hij wil het nee uitsplitsen naar motief, dus als het aan hem ligt, blijken we toch weer ja gestemd te hebben.

13:34 De premier, Bot van buitenlandse zaken en staatssecretaris Nicolaï komen binnen. Balkenende durft nog steeds een grijns op zijn gelaat te hebben. De drie bewindslieden maken even een praatje met ijdeltuit Weisglas en gaan zitten.

13:37 Bos geeft de premier een hand en trekt bij het teruglopen zijn broek op. Vervolgens beklimt hij het spreekgestoelte. "Veel tijd voor treurnis is er niet, al was het maar omdat het referendum zo'n succes is geweest". Wacht eens even Bos, gaan we hier meteen beginnen met de uitslag te negeren? Van Bommel vraagt Bos hoe hij erbij komt dat er geen kloof is tussen politiek en burger. Bos probeert zich eruit te kletsen. Van Bommel trapt er niet in. Bos blijkt het referendum zelfs prachtig te vinden en dicht zichzelf het bezit van lef toe. Hij is trots op de kamer. Hij stelt de vraag hoe het kabinet de Nederlandse belangen in Europa voorlopig denkt te verdedigen en wil daar graag een briefje over van het kabinet. Ja hoor, hij zegt het ook: "we dienen ons te realiseren dat een kleine veertig procent voor heeft gestemd." Nou gaat hij verdorie nog propaganda staan maken voor de gisteren verworpen Europese grondwet. Luisteren Bos: NEEN. Bos zal ongetwijfeld niet de enige spreker zijn die nu alvast het terrein bouwrijp probeert te maken om ons de grondwet in gedeelten door de strot te douwen of gewoon, zoals dat altijd gaat, in gedeelten op te laten leggen door Europa. Is ons eigenlijk ooit gevraagd of wij wilden dat Europa iets anders zou zijn dan een economische gemeenschap? Dat Europa zich met allerlei nationale wetten zou mogen bemoeien? Laat ons daar eens een referendum over houden. Herben interrumpeert hem en beschuldigt Bos van een pleidooi voor een Verenigde Staten van Europa. Bos ontkent glashard, maar is niet overtuigend. Herben zegt: "Ik vind de kameleon een prachtig dier."

13:50 Verhagen van het CDA gaat praten. Hij blijkt door te hebben dat de uitslag duidelijk is, maar begint ook over het "positief effect" van het referendum. Al die politici hebben duidelijk niet door, dat ze door hun houding uitstralen dat ze de kiezer niet serieus nemen. Hij weet precies te vertellen waardoor de uitslag is, zoals hij is, en begint het NEEN te ontleden. Het blijkt weer te liggen aan het gevoel van de mensen, aan de angst en aan de slechte voorlichting. Ook hij blijkt dus ernstig teleurgesteld in de kiezer. Volgens ons zouden politici alleen laten zien dat ze de kiezer serieus nemen, door nu NIEUWE VERKIEZINGEN te organiseren. Herben stelt een vraag over het referendum. Verhagen gaat die straks beantwoorden. Hij hoefde alleen maar ja of nee te zeggen, maar dat is kennelijk te moeilijk. Het is Herben ook opgevallen dat Verhagen inmiddels nog steeds geen ja of nee gezegd heeft. Verhagen verliest zich in meer geleuter en Herben wacht bij de microfoon om hem nog een keer te kunnen pakken. Ondertussen is het Grote Roerei van D66 bij een andere microfoon gaan staan. Herben zegt dat je een referendum houdt om de mening van de bevolking te peilen en niet om een bepaalde uitslag te eisen. Verhagen probeert uit te leggen waarom hij het in zijn broek doet voor meer referenda, zonder dat te zeggen. Dat lukt hem niet. Ha, de term: "brede maatschappelijke discussie" valt. Dittrich vraagt of het CDA niet denkt dat het referendum als "additioneel instrument" gebruikt kan worden. Verhagen blijkt nog steeds geen ja of nee te kunnen zeggen. Zou dat het Grote Roerei ook opvallen? Het is hem misschien wel opgevallen, maar hij vraagt niet om een duidelijk ja of nee. Verhagen geeft dat dan ook niet. Dittrich constateert dat Verhagen gezegd heeft dat Verhagen op het voorstel van Pechtold gaat wachten. Femke "de Zeehond" Halsema van GroenLinks stelt ook nog een vraag, maar die boeit niet, en het antwoord ook niet. Met het NEEN van gisteren heeft het allemaal al nix meer te maken.

14:06 Van Bommel vraagt Verhagen hoe het komende 'debat over Europa' georganiseerd moet worden. Verhagen weet het niet, maar noemt als voorbeeld de 'brede maatschappelijke discussie over kernenergie'. Van Bommel is niet tevreden met het antwoord.

14:08 Geert Wilders aan het woord. Hij is trots op de Nederlandse kiezers. Hij knalt er meteen hard in met de "Brusselse elite". Ook hij weet waarom Nederland NEEN heeft gezegd. Hij weet het trouwens wel beter dan de anderen die we tot nog toe gehoord hebben. Het gaat veel te snel en ook nog de verkeerde richting uit, volgens Wilders. Heeft hij ook alweer gelijk in. Hij maakt even gehakt van de regeringscampagne en memoreert het voor gek staan van Balkenende. Shot van Balkenende die tegen zijn buurman zegt: "maar dat heb ik helemaal niet gezegd" of woorden van gelijke strekking. Tsja Jeepeetje, dat had je dan eerder duidelijk moeten maken. Wilders legt uit waarom hij zijn motie gaat indienen. Hij wil NIEUWE VERKIEZINGEN. Verhagen probeert Wilders ongeloofwaardigheid te verwijten en Wilders verdedigt zich met verve. Verhagen heeft niet door dat iemands ideeën in vijf jaar kunnen veranderen, en dat de grondwet iets anders is dan het verdrag van Nice, waar Wilders wel voorgestemd had. Wilders wint hier op punten. Bot en Balkenende zitten arrogant hoofdschuddend en grijnzend met elkaar te keuvelen. Verhagen probeert alsnog te winnen, maar dat lukt niet. Het Grote Roerei vraagt Wilders om zijn visie. Wilders zegt dat het kabinet demissionair moet worden. Het Grote Roerei probeert een punt te scoren en Wilders zegt dat Balkenende wat meer op Margaret Thatcher had moeten lijken, omdat Margaret Thatcher een "steviger man" was dan deze premier. Wilders legt zijn ideeën over Europa uit.

14:20 Van Bommel mag. Hij vindt het NEEN geen nee tegen Europese samenwerking. Hoe weet die man dat? Hij denkt trouwens dat de bevolking de grondwet uitstekend begrepen heeft en vraagt aan de premier of die denkt dat hij met een betere uitleg een ander resultaat gehad zou hebben. Van Bommel vraagt hoe de regering ondertussen de vertrouwenscrisis tussen de politieke elite en de bevolking denkt op te lossen en verwijst naar het idee van Algra om NIEUWE VERKIEZINGEN te houden. Ondertussen heeft Nicolaï het ook nog bestaan om een grijns op het gelaat te tonen. De Zeehond vraagt Van Bommel of hij vindt dat de regering naar huis moet. Van Bommel zegt dat hij 'in tweede termijn' gaat beslissen of hij de motie van wantrouwen steunt en geeft de Zeehond een kort lesje staatsrecht. Van Bommel toont het Algemeen Dagblad met de foto van Balkenende en de tekst: "IK STA VOOR GEK" en vraagt om een reactie. Hij wil ook een brede maatschappelijke discussie, maar niet noodzakelijkerwijs over het Algemeen Dagblad.

14:29 Enkele redactieleden steken een sigaartje op. De polonaise is een tijdje geleden afgelopen, maar het WE GAAN EUROPA UIT, WE GAAN EUROPA UIT wordt nog af en toe aangeheven. Bot zegt weer iets tegen Balkenende. Zouden politici niet op de politicischool leren dat het hoogst onbeschoft is om met elkaar te smoezen terwijl een ander aan het woord is? Dat zullen wel die legendarische NORMEN EN WAARDEN zijn.

14:33 Herben noemt Balkenende ook een kameleon, maar niet letterlijk. "Als regenten vermanend in beeld komen, weet je zeker dat de bevolking gaat tegenstemmen." Ssssst Herben, strax snappen zij het ook en dat kunnen we niet hebben. Stel je voor dat de regenten leren ons effectief te manipuleren. Van Aartsen voelt zich aangesproken doordat Herben hem verwijt gezegd te hebben dat neestemmers bij de extremisten horen. Herben neemt zijn woorden niet terug en Van Aartsen verwijt hem 'op te komen voor het Front National'. Herben zegt blij te zijn dat Van Aartsen afstand genomen heeft van een eerdere uitspraak, maar Van Aartsen zegt dat hij dat helemaal niet gedaan heeft en Herben bedankt hem nogmaals, doch nu op zo'n manier dat Van Aartsen geen kant meer op kan. Herben provoceert Verhagen en Verhagen hapt als een gek. Nu slaagt Herben erin Van Aartsen weer te laten opspringen.

14:40 Herben zegt zich zorgen te maken over het bevattingsvermogen van minister Bot, die schijnt te vinden dat de bevolking moet doen wat de ministers zeggen. Ondertussen een shot van Bos, die met de handen in de zakken staat te kletsen met Van Aartsen. Wij weten wel, dat dit allemaal een toneelstukje is, en dat het de kamerleden geen reet interesseert wat de spreker zegt, omdat ze dat wel kunnen nalezen in de notulen, maar wij vinden dat de kamerleden in ieder geval zouden moeten SPELEN dat er iets belangrijks gebeurt. Op deze manier lijkt dit hele debat toch wel heel sterk op wat de Engelsen noemen: "going through the motions". Wel de bewegingen maken, maar verder ho maar.

14:45 Rouvoet zegt dat hij vindt dat het voorstel in stemming gebracht moet worden. Het Grote Roerei vraagt of dat zo is, en Rouvoet komt er niet helemaal uit. Wij zitten eigenlijk te wachten tot Wauwel de Boskabouter naar de interruptiemicrofoon stapt, want iedereen staat zich hier te profileren, behalve hij. Verhagen is hem voor. Daar is de Zeehond weer. Ze stelt een hele domme vraag. Rouvoet zegt dat hij zich gewoon aan zijn woord staat te houden, en dat hij dat bij een ja ook gedaan zou hebben. De Zeehond wil nog een poging doen om een punt te scoren, maar de IJdeltuit Weisglas geeft haar niet de kans. Rouvoet wil niet het vertrouwen in het kabinet opzeggen. Voorzover hij bij ons punten had, gaan alle punten er nu in enen af. Wij vinden het namelijk de hoogste tijd voor NIEUWE VERKIEZINGEN. Ha, Kabouter Wauwel heeft eindelijk de microfoon bereikt. Hij is bezig een vraag te stellen, geloven wij, maar we begrijpen het niet helemaal. Als je maar in beeld bent, dat is belangrijk. Tot nog toe heeft Geert Wilders nog steeds gelijk en zijn fijne collega's demonstreren heel duidelijk wat hij bedoelt als hij de 'politieke elites' op de korrel neemt. Wij zullen de makers van ons tienviltjesplan eens vragen of ze de bruikbare ideeën van Wilders al gegapt hebben. Meer dan een half viltje kan daar toch niet voor nodig zijn.

14:59 De Zeehond gaat praten, op het spreekgestoelte. Voorheen zapten wij altijd alle kamerdebatten meteen weg, maar nu we zelf een politieke partij zijn niet meer. Vandaar dat we haar nu voor het eerst een toespraak horen houden. Bij de nationale voorleeswedstrijd zou ze misschien nog net door de voorronden zijn gekomen, maar ze zou zeker niet gewonnen hebben. Er zit te weinig gevoel in, en wij denken dat ze voorheen kleuterleidster geweest is, of dat ze dat alsnog zou kunnen worden, want wat ze zegt ontgaat ons volkomen, doordat het de onderliggende toon heeft van een verhaaltje voor het slapen gaan. Herben stelt een vraag, die ons ook ontgaat en uit haar antwoord blijkt, dat ze altijd zo praat. Dat is wel heel erg. Misschien kan ze nieuwslezeres worden bij de staatsomroep, want daar wordt dit hurkentoontje wel gewaardeerd.

15:04 Er staat plotseling een zeer louche type met een bril bij de microfoon. Het blijkt kamerlid van der Vlies van de SGP te zijn. Hij vraagt iets over het referendum en de Zeehond zegt dat ze heel blij is met dit resultaat. Louche Bas zegt iets, maar de Zeehond wil hem niet begrijpen, dus legt hij het uit. Louche Bas wijst erop, dat kamerleden gekozen zijn op een programma en dat ze zich daaraan zouden moeten houden. Daar kan de Zeehond nix tegen inbrengen, maar ze probeert het wel. Dit gaat overal over, maar niet gewoon over het NEEN van gisteren. Van Bommel vraagt of de Zeehond nu gaat proberen haar achterban alsnog te overtuigen. Van Bommel begrijpt het antwoord niet en wij ook niet. Van Bommel vraagt: "blijft u gewoon bij uw oude standpunt?" en een simpel ja of nee blijkt opnieuw te veel gevraagd. Van Bommel is niet tevreden met het antwoord, maar de IJdeltuit ontneemt hem het woord. Tuurlijk. Voor je het weet heb je een echt interessante discussie bij de hand, en daar is de tweede kamer niet voor bedoeld. Politiek wordt niet gemaakt in het parlement, maar in wandelgangen, achterkamertjes en partijvergaderingen.

15:15 De Zeehond doet navraag bij Van Aartsen over zijn opmerkingen over extremistische neestemmers. Van Aartsen springt niet eens meteen op en gaat verdorie zitten smoezen met Verhagen.

15:17 Van Aartsen als spreker. Hij begint met zijn complimenten te maken aan de neecampagne. Weer zo iemand die het niet begrepen heeft en het kiezersvolk slechts ziet als te manipuleren stemvee. Hij vraagt wel of de regering even wil zeggen of het verdrag nu echt van tafel is, en of de regering dat dan even hardop wil zeggen. Van Aartsen wil het Nederlands NEEN en het Franse NON graag uit elkaar spelen, in het belang van zijn 'liberale' ideeën. Hij vraagt zich af, hoe de burger "dichter bij ons" kan komen dan nu. Daar hebben wij wel een antwoord op: NIEUWE VERKIEZINGEN, EN WEL NU. Verder AFSCHAFFING VAN DE BORGSOM VOOR DEELNAME AAN DE VERKIEZINGEN.

15:25 Van Aartsen is nog steeds aan het woord. Herben stelt een vraag, en Van Aartsen legt uit dat Herben dom is. Herben stelt zijn vraag nog een keer en Van Aartsen behandelt hem nog een keer vreselijk neerbuigend. Van Bommel vraagt of Van Aartsen vindt dat de grondwet "dodelijk is getroffen" en dat Brussel nu niet moet gaan zitten knutselen. Een verademing: Van Aartsen begint zijn antwoord met een duidelijk "Ja." Van Bommel vraagt, of het antwoord, dat vrij lang was, "Ja" luidt, en Van Aartsen zegt "Ja". Punt erbij voor Van Aartsen.

15:31 Verhagen stelt een vraag aan Van Aartsen over het probleem van de kloof en wij denken dat ze daar net over hebben zitten smoezen, en elkaar nu de kans geven het roerend eens te worden, alsof ze dat niet allang waren. De Schijnheilige Verhagen neemt zonder morren genoegen met het antwoord van Van Aartsen. De Zeehond vraagt of de VVD vindt dat er nooit meer een grondwet tot stand mag komen. Wij missen het antwoord doordat er weer een aantal redactieleden begint te zingen.

15:34 Louche Bas is aan het praten en binnen een paar zinnen heeft hij de term "joods-christelijke traditie" gebruikt. Wij vinden dat partijen die op een religie gebaseerd zijn best mogen bestaan, maar niet mogen meedoen aan verkiezingen en geen invloed mogen hebben op de wetgeving. Louche Bas is van de SGP en die partij heeft net weer ergens in een gemeentelijke verordening een openbaar vloekverbod weten door te drukken, en daar wensen wij nu even op te reageren met een welgemeend (Alle redactieleden in koor): WEL GODVERDOMME. Louche Bas zegt inmiddels wel dat het niet goed is, dat het kabinet het voorstel intrekt. Daar heeft hij dan wel gelijk in.

15:39 De Schijnheilige gaat nu de Louche verwijten dat hij zegt dat de grondwet nu dood is en dat de rest niet meer hoeft te ratificeren. De Louche blijkt er bij een iets ander licht iets minder louche uit te zien, maar meer als een dominee. De Schijnheilige vraagt nu aan Dominee Bas waarom het referendum niet afgelast is geworden.

15:44 De Dominee vraagt aan de regering wat er met een motie uit november 2004 gebeurd is. Wij weten het wel: HELEMAAL NIX.

15:45 Het Grote Roerei heeft het over de Nederlandse bevolking als grote winnaar. Hij is er trots op dat hij dit referendum mogelijk heeft gemaakt. Hee, Roerei: het gaat over het NEEN, niet over referenda. Hij eikelt nog wat door over het referendum en roept zijn eigen minister Pechtold op om daar werk van te maken. Hebben ze helemaal niet gisteravond al afgesproken hoor, kwam spontaan bij hem op. En dan te bedenken dat het aan D66 te danken is, dat dit kabinet, waar geen draagvlak meer voor is, er nog zit. Zonder het gênante paasakkoord waren de NIEUWE VERKIEZINGEN al achter de rug geweest. De Onkreukbare Rouvoet stelt een vraag. Het Grote Roerei vindt het prima dat het voorstel ingetrokken wordt. De Onkreukbare vindt dat het voorstel in stemming gebracht moet worden. Het Grote Roerei vindt dat nergens voor nodig. De Dominee laat blijken dat hij het Grote Roerei doorheeft en vraagt waarom het Grote Roerei plotseling niet vindt dat het debat zich in de kamer hoort af te spelen. Het Grote Roerei zegt dat het kabinet hem niet van een probleem afgeholpen heeft, maar dat liegt hij, en zegt nog een keer hoe blij hij wel is met het succes van het referendum. Tussenshot van Kabouter Wauwel die nog steeds nix te zeggen weet. De vraag van de Dominee over de staatsrechtelijke zuiverheid van wat er nu gebeurt, blijft onbeantwoord. Dat merkt De Dominee ook. Het Grote Roerei zegt dat Het Grote Roerei gelijk heeft en hij ziet "eerlijk gezegd" het probleem niet zo.

15:57 Het Grote Roerei is aangeland bij waar het eigenlijk om gaat: erop wijzen dat veertig procent ja heeft gezegd en dat je het NEEN kunt weg analyseren. Wie het toch in zijn bolle harses gehaald heeft, dat "maatschappelijke organisaties" als de vakbond, de dierenbescherming en de sportbonden zouden mogen meepraten over politiek en dan nog wel namens hun leden ook, ontgaat ons volkomen, maar de politici vinden dat maar heel gewoon. Wij hebben hier officieel een democratie die gebaseerd is op een stelsel van parlement en regering en de "maatschappelijke organisaties" hebben daarin niets in te brengen. Daar zijn wij wel voor. Ondertussen maakt Het Grote Roerei duidelijk dat hij de grondwet er mondjesmaat graag alsnog wil doordrukken, omdat de Nederlandse kiezer dom is, tenzij hij ja gestemd heeft. Tussenshots: De Onkreukbare staat te ginnegappen met Calimero Wilders en Kabouter Wauwel staat met Van Aartsen te praten.

16:04 De vergadering wordt geschorst tot 16.10 uur. Ferry Mingele begint te zwetsen, dus wij nemen even pauze.

PAUZE

16:13 Jeepeetje Ikstavoorgek aan het woord. Hij gaat zijn visie uitdragen. Hij heeft signalen ontvangen en die waren duidelijk. Hij heeft goed naar de kamer geluisterd. STAP NOU TOCH GEWOON OP MAN. Hij noemt het woord "vertrouwenscrisis". Als er nou iemand de Vleesgeworden Vertrouwenscrisis is, is hij het wel. Hij gaat het nu hebben over de positiebepaling van Nederland. Zodra hij iets interessants zegt, noteren wij dat natuurlijk. Wij zijn reuzebenieuwd of hij nog gaat vertellen dat hij niet voor gek staat.

16:21 Premier Ikstavoorgek beweert dat hij het voorstel wenst in te trekken omdat hij naar de burger wenst te luisteren. De Onkreukbare zegt dat het voorstel toch in stemming moet komen. De heer Ikstavoorgek blijkt het niet met hem oneens, maar ook niet eens. Van Aartsen heeft geen idee van Ikstavoorgek beoogt en wij ook niet. Een duidelijk antwoord zit er even niet in.

16:23 We blijken ons op een rangeerterrein te bevinden, want Machinist Ikstavoorgek heeft "signalen" nodig die hem "op een ander spoor" zullen zetten. Rangeerder Van Aartsen zegt, dat Machinist Ikstavoorgek kan doorstomen naar een besluit en dat de brief van het kabinet nodeloos onduidelijk was. Ikstavoorgek reageert verkeerd en De Liberale Rangeerder wijst hem daarop. Door het antwoord van Ikstavoorgek krijgen wij steeds meer het vermoeden dat er een smerig trucje aan de gang is. Ikstavoorgek blijkt overigens bereid zijn trein in de steek te laten en is voornemens het andere spoor te gaan "bewandelen". Als hij dan maar uitkijkt voor treinen uit de tegenovergestelde richting.

16:28 Het Grote Roerei vraagt Ikstavoorgek waarom dit allemaal zo raar is. De IJdeltuit onderbreekt het debat met een onzinnige opmerking, maar Van Bommel mag nog even een vraag stellen. Ikstavoorgek verwijt Van Bommel "grote woorden". De discussie dreigt interessant te worden, dus De IJdeltuit breekt hem af.

16:32 Ikstavoorgek laat blijken, dat hij op het eerstkomende EUoverleg gaat lopen draaikonten zodat het duidelijk NEEN van Nederland niet fatsoenlijk wordt overgenomen door de regering. Hij probeert nog steeds te redden wat er te redden valt. Hij zegt dat de regering zijn stem duidelijk zal laten horen. De vraag is alleen, wat er dan te horen zal zijn.

16:36 Net als de andere voorstanders opent hij de aanval op het NEEN door de motieven uit elkaar te trekken. Er blijkt een debat nodig, met de burger. Welnu, aftreden en NIEUWE VERKIEZINGEN waarbij de Europese Kwestie centraal zal staan, dan komt dat debat vanzelf.

16:39 Hou nou eens op over die maatschappelijke organisaties.

16:41 Ikstavoorgek blijkt contact gehad te hebben met Blair. Die zal hem wel niet verstaan hebben, maar toch.

16:47 Zo'n uitzending van zo'n debat blijkt toch de beste manier om de burger totaal te vervreemden van de politiek.

16:48 Ikstavoorgek heeft een heleboel conclusies getrokken, maar niet de enig juiste conclusie, namelijk dat hij driewerf voor gek staat en weg moet. Herben heeft dat ook door en vraagt Ikstavoorgek nu wat hij in Brussel denkt te gaan zeggen. Wat denkt u, krijgen we daar een duidelijk antwoord op? Neen, natuurlijk. Dit soort toespraken wordt in Engeland "hot air" genoemd. Hete lucht. Geen wonder dat Ikstavoorgek kan doorstomen. Van Bommel vraagt nu of de premier voor gek staat of niet. Ikstavoorgek is boos op het Algemeen Dagblad, omdat dat die kop gemaakt had. Hij vindt dat hij het niet gezegd heeft. Hij heeft de vraag van Van Bommel nog niet beantwoord.

16:52 Nu blijkt Ikstavoorgek het wel degelijk gezegd te hebben, maar het was 'luchtig bedoeld'. Ja en?

16:53 Hee, de minister van buitenlandse zaken. Die gaat ook niet aftreden. Aha, hij begint meteen uit te leggen wat dit NEEN betekent. Wij wisten niet, dat je helderziend moet zijn om kamerlid of bewindsman te kunnen worden. Misschien hoeft dat ook niet, maar dan is de helderziendheid kennelijk een secundaire arbeidsvoorwaarde die je er zomaar gratis bij krijgt. Toch klopt dat niet helemaal, immers: gisterochtend hadden de meesten nog niet eens door, dat er NEEN gestemd ging worden, en nu weten ze allemaal haarfijn uit te leggen, waarom er NEEN gestemd is.

17:05 Alles bij elkaar is dit een tamelijk gênant gebeuren, doordat de kamer de regering niet durft aan te pakken, aangezien kamer en regering het roerend met elkaar eens zijn: "De Nederlandse kiezer is dom en moet niet de kans krijgen zich echt met de politiek te bemoeien." Je zou haast geneigd zijn om het alle politieke partijen onmogelijk te maken, deel te nemen aan verkiezingen, zodat kamerleden alleen en uitsluitend op persoonlijke titel gekozen kunnen worden. Nu zijn er in feite maar een paar mensen die de dienst uitmaken, namelijk diegenen die het binnen de politieke partijen voor het zeggen hebben. Dat is niet in de haak.

17:06 Ben Bot vertelt wat er met die motie uit 2004 gebeurd is: "daar denkt de regering over na." Wat wij al zeiden dus: "HELEMAAL NIX" De regering moet niet nadenken, de regering moet die motie uitvoeren.

17:07 De feeststemming is er hier zo langzamerhand al wel helemaal uit. Wat hebben we nu eigenlijk gewonnen gisteren? HELEMAAL NIX. De regering blijft gewoon zitten, de kamer blijft gewoon voor de grondwet, dus niemand zal de regering terugfluiten als er stiekem van alles uit die grondwet als nog wordt ingevoerd. Het is een grof schandaal.

17:11 De staatssecretaris legt uit, dat het de schuld van de domme kiezer is, en dat hij er niet over peinst te vertrekken.

17:12 De staatssecretaris legt uit, wat de burger heeft willen zeggen. De Zeehond zegt nog wat, maar iedereen begint moe te worden. Kom nou maar door met die motie van wantrouwen, stem die even af, dan kan iedereen naar huis om daar tevreden te gaan zitten wezen. Nog nooit hebben wij zo duidelijk beseft, dat er in de tweede kamer HELEMAAL NIX gebeurt, behalve natuurlijk voor de liefhebber van zinloze woordspelletjes. De Rangeerder vraagt Ikstavoorgek nu duidelijk te zijn. Ikstavoorgek zegt dat hij de goedkeuringswet gaat intrekken en De Rangeerder bedankt hem daarvoor.

17:18 De vergadering wordt geschorst en na de schorsing gaan we nog een uurtje door. Zouden er nog kijkers zijn? Zou Maurice de Hond al weten hoe ver het vertrouwen in de politiek nu weer gedaald is?

17:20 Shots tijdens de schorsing. Allemaal heel tevreden kijkende kamerleden en bewindslieden, ontspannen gekeuvel, lachende gezichten. Oh, wat is iedereen blij met zichzelf. Gatverdamme. Wij wachten op shots van Wilders, maar die komen niet. Aha, dus toch. maar wel heel kort. Met wie stond hij nou te praten? Geen idee.

PAUZE tot 17:35

17:39 Kabouter Wauwel op de spreekpaddestoel. Boeit niet echt. Waarom ze vier minuten na de pauze pas weer beginnen, ontgaat ons. Zal wel hun mentaliteit wezen of zo. Kabouter Wauwel wil "het vertrouwen herstellen". Welnu: NIEUWE VERKIEZINGEN. Het VERKIEZINGSPROGRAMMA als BINDEND CONTRACT. Kabouter Wauwel maakt een smerige opmerking over Herben en de JSF en Herben laat dat uitleggen. Kabouter Wauwel staat voor schut en Herben legt dat even uit. Kabouter Wauwel lacht er maar om. Toch wel jammer. De premier staat voor gek en de 'leider van de oppositie' zet zichzelf voor joker. Waar moet dat heen?

17:45 Van Bommel doet een vergeefse poging om Kabouter Wauwel iets te laten zeggen over datgene waar dit debat over gaat. Kabouter Wauwel is ook al weer zo trots op zichzelf en de kamerleden, want ze zijn goed 'omgegaan met de kloof van gisteren'. Nee, sukkel, dat is niet de kloof van gisteren, dat is een oude kloof, die ook vandaag nog bestaat en die steeds groter wordt.

17:47 De Schijnheilige is op het spreekdinges gestapt en staat nu tevredenheid uit te stralen. Geweldig. Volgende graag. WEL GODVERDOMME. Nou begint hij ook alweer over die MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES. Hou daar toch eens over op. Kennelijk is volgens die politici de Nederlandse kiezer geen zelfstandige persoon die zijn eigen beslissingen mag nemen, maar een sukkel die contributie mag betalen aan 'Maatschappelijke organisaties' als de vakbond, Greenpeace en de dierenbescherming, en vervolgens lijdzaam mag toezien hoe die clubs hem gaan vertellen hoe hij over allerlei dingen denkt. Dat is niet juist. Zo'n grondwet is een samenraapsel van allerlei tegenstrijdige belangen en compromissen en in dier voege moet de individuele kiezer de mogelijkheid hebben zijn eigen mening te geven zonder tussenkomst van de ANWB, de Donald Duck of de KNLTB, om maar eens iets te noemen.

17:53 Geert de Theaterman vindt dat Ikstavoorgek zijn excuses aan de kiezers had moeten aanbieden. De regering heeft alle geloofwaardigheid verloren met betrekking tot Europa. De Theaterman pleit voor NIEUWE VERKIEZINGEN. Hij dient zijn MOTIE VAN WANTROUWEN in.

17:56 Van Bommel. Gaat hij de motie van wantrouwen steunen? NEEN. Wat een sukkel. Hier mist hij een kans. Dit kon De Theaterman weleens weer wat zetels gaan opleveren. Van Bommel komt met een eigen motie. Een motie van nix, en dan ook ondertekend door Verhagen, Halsema, Herben en Rouvoet. Kortom de "Motie van wat zijn we toch goed met zijn allen". Die zal wel door iedereen gesteund worden.

17:59 Herben. Hij wijst Kabouter Wauwel erop, dat het probleem is, dat de politieke partijen niet de kiezers vertegenwoordigen die ze zeggen of denken te vertegenwoordigen. Herben snapt de motie van De Theaterman, maar laat zijn oordeel afhangen van de vraag of het kabinet zijn excuses gaat aanbieden voor de bangmakerij, en dient zelf nog een motie in. Hij doet dat wel slim, want zijn motie gaat vooral over de toetreding van Turkije, Wit-Rusland en Rusland. Hij verzoekt om een referendum daaromtrent. Motie medeondertekend door Wilders.

18:03 Hee, hij heeft er nog een. Een verzoek om een onafhankelijk onderzoek naar de regeringscampagne. Medeondertekend door Wilders en Van Bommel.

18:05 De Onkreukbare. Zou deze Rouvoet ook nog een leuke motie hebben? Vast niet. Hij is veel te druk met onkreukbaar overkomen, volgens ons. Ja hoor, daar gaat ie. Hij hamert er nogmaals op, dat de regering het wetsontwerp niet had mogen intrekken en dat de zaak had moeten worden afgesloten met een motie, of met afstemmen. De Zeehond, die hem eerder had beschuldigd van "getut" zegt dat hij dat eerder had moeten zeggen en hij zegt dat hij dat ook gedaan heeft, maar dat hij het verdomt om een kansloze motie in te dienen.

18:09 De Zeehond. Zij vindt zichzelf erg leuk door De IJdeltuit die haar per ongeluk dreigde aan te kondigen als "de heer" aan te spreken als "mevrouw de voorzitter". Haha, maar niet heus. Verder begint ook zij weer over de "brede maatschappelijke discussie". Hou toch op. NIEUWE VERKIEZINGEN, dat moeten we hebben. Ze komt met een motie, waarin de term 'Europese integratie' ons veel te prominent voorkomt.

18:13 De Zeehond doet een poging te laten zien hoe geweldig Groen Links wel niet is, door haar partij te vergelijken met de LPF. Niet slim. Bovendien voelen De Schijnheilige en De Onkreukbare zich ook in de kraag gepikt door haar conclusie dat iedereen voor 'het referendum' is. Nu neemt ze weer een deel van haar woorden terug en De Schijnheilige haalt toch nog even een deel van haar betoog onderuit. Dit ging ook helemaal nergens over.

18:16 De Rangeerder. Hij wil even weten of de positie van de Britse regering nu ook van belang is. Hij wil daar een heldere visie van het kabinet over. Hij heeft het over een "ingrijpende verandering van het politieke landschap in Europa" en wijst op de aanstaande verkiezingen in Duitsland en Polen. Hij wil dat er iemand met de Britten gaat praten. Laat dat dan niet Ikstavoorgek wezen, maar liever iemand die wel Engels spreekt.

18:19 Wij geloven het zo langzamerhand echt wel. Breng die moties nou maar in stemming, dan kunnen we zien hoe de kamer zichzelf met grote meerderheid voor schut, joker en paal zet. De Rangeerder zegt dat de motie van Van Bommel overbodig is en Van Bommel zegt van niet. Nu moet de regering weer iets duidelijk gaan maken. En wij dachten dat we bijna klaar waren. Wordt dit nachtwerk of zo? De enige hele grote verliezer in dit debat is trouwens Kabouter Wauwel. Waar hij anders het wauwelen niet kan laten, horen wij nu haast nix van hem. Dom, dom, dom.

18:25 Shot van Ben Bot, die met zeer onbetrouwbare blik iets tegen Ikstavoorgek zegt. Wat zou dat zijn? "Kat in het bakkie?" "Stelletje sukkels?" "Laten ze me hiervoor me ladder afkomme?"

18:27 De Dominee. Het zal wel, maar wij nemen even een paar happen eten tussendoor.

18:32 De Dominee heeft nog een keer uitgelegd hoe de Nederlandse democratie idealiter zou moeten werken. Hij heeft wel gelijk, maar helaas, zo werkt dat dus niet. De volgende is Het Grote Roerei van de Partij Zonder Idealen en hij begint dan ook met in de eerste zin tien keer het woord "idealen" op te nemen. Nou begint hij verdomme ook al weer over die "maatschappelijke organisaties". Hij wil de burger er daarnaast ook bij betrekken. Welnu, nog een keer duidelijk: de "maatschappelijke organisaties" moeten nergens bij betrokken worden. Willen ze dat wel, dan richten ze maar een politieke partij op, en dan nog vinden wij, dat je, als je met de burgers wilt discussiëren, met de burgers moet discussiëren, en met niemand anders.

18:36 Er wordt geginnegapt en onze stagiaire merkt op: "Wat zitten ze allemaal gek te doen naar elkaar. Het lijkt wel een ongehoorzaam kleuterklasje." Goed gezien. Onze stagiaire mag nog even blijven.

18:37 Ikstavoorgek komt met het regeringsantwoord "in tweede termijn", dus wij kunnen even uitrusten. Hij gaat echt nix nieuws zeggen. Zie je wel: hij ontraadt de motie Wilders. Hij wil dat de "brede maatschappelijke discussie" zich ook op internet gaat afspelen. Een fijn plan. Daar beginnen wij dan mee, zodra we klaar zijn met het loggen van dit gebrekkige debat.

18:40 Hoe is Ikstavoorgek eigenlijk ooit premier geworden?

18:42 De motie over het referendum tegen de toetreding van Turkije wordt ontraden. Herben springt op en blijkt de vraagstelling al klaar te hebben. Wat ons betreft kan het referendum morgen gehouden worden. Herben vraagt nog een keer om de excuses van de premier voor de 'bangmakerij', maar Ikstavoorgek ontkent dat er sprake was van bangmakerij.

18:44 Bent u voor of tegen de toetreding van Turkije tot de Europese Unie? Reacties hieronder graag. De discussie daarover is dus bij dezen gestart.

18:47 WORDT ER NOU NOG EENS GESTEMD OF HOE ZIT DAT?!? Sorry voor het geschreeuw, maar we werden het even zat.

18:48 WEL GODVERDEGODVERDEGODVER! Nu blijkt ineens dat de rechtstreekse uitzending er opzit, dus dat we die hele stemming niet eens te zien krijgen. Wat zijn dat voor grappen? Mag de staatsomroep ons dat soort gênante beelden soms niet laten zien? Maar goed. De reclame begint, dus wij zijn klaar en zappen weg.02-06-2005 13.27 | Door: Cpt. Iglo

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere