Boris van der Ham een schijnheilige hufter. Niet voor niets van D66 (II)

Naar aanleiding van ons stukje Boris van der Ham een schijnheilige hufter. Niet voor niets van D66 ontvingen wij onderstaand e-mailtje dat zo op het oog afkomstig was van Boris van der Ham. Wij gaan ervan uit dat het authentiek is en hebben het zonder inkortingen of wijzigingen geplaatst. Wij stellen vast, dat Boris, als zijn verhaal klopt, in ieder geval niet de enige schijnheilige hufter in dezen is. Daar worden wij beslist niet vrolijk van.

hallo mensen,

Leuk om te zien hoe ik hier wordt uitgescholen als hufter etc. Maar toch even ingaan om de schijnheiligheid die me wordt verweten.

Toen D66 in februari voorstelde om de centrale in 2013 te sluiten maar de eigenaars van Borsele te bewegen om de uitkoopsom te besteden aan duurzame energie, was dat een moeilijke opdracht aan de staatsecretaris. Want hij had geen enkel juridisch middel. De morele druk om af te dwingen zou in ieder geval van de aandeelhouders moeten komen, bij hun allereerst, want die zijn eigenaar van de centrale. Die konden er voor zorgen dat het geld naar duurzame energie kon gaan. De eigenaren van Borsele zijn de energiemaatschappijen Essent/Delta. Die zijn weer bezit van verschillende gemeenten en provincies. Die hebben macht. Die kunnen het helpen afdwingen. Als die niet meedoen, dan was het sowieso over.

Maar daar is het grandioos mis gegaan.

Groenlinks, maar ook D66 heeft haar statenleden opgeroepen om hier moties over in te dienen, op de agenda te zetten om de aandeelhouders onder druk te zetten. En wat blijkt: de andere partijen hebben het er bij laten zitten. Vooral ook de PvdA. En greenpeace of stichting natuur en milieu waren nergens te bekennenn om hen dit in te peperen!

-In Overijssel (18% van de aandelen) is een voorstel om de aandeelhouders onder druk te zetten verworpen. Indieners Groenlinks, D66 en SP. Maar de PvdA stemde tegen. -In Brabant (30% van de aandelen) is het opgebracht. Geen steun hiervoor: en vooral de PvdA moest er nog eens over nadenken. Letterlijk zei de PvdA-er dhr Hellegers in het debat in de Staten: Redenering is iets te kort door de bocht. Er werd toen maar besloten om het later op de agenda te zetten. Terwijl er een voorstel lag!

-In Groningen (6% van de aandelen) waren de Staten vóór het onder druk zetten van Borsele. Maar PvdA-gedupteerde Gerritsen zei: "De provincie voelt niets voor het aanzwengelen van een discussie op het niveau van het aandeelhouderschap via de omweg van een Haagse discussie, dit vervolgens op dit niveau te tillen en dan aan te kaarten via het aandeelhouderschap."

Ziedaar een meerderheid van de essent-aandeelhouders die niets wil doen!

Bij Delta idem-dito. Een voorstel dat in de staten van Zeeland lag, is verworpen en de gedupeteerde hebben gesteld dat ze geen weg via de aandeelhouderschap zien. Zij hebben een meerderheid! Waar was de PvdA toen? Waar was greenpeace?

Dit zijn de nieuwe feiten sinds het debat in februari. De laaste kans op én én is daarmee verkeken. De vraag dringt zich nu op of het voorstel wat wij een paar maanden geleden hebben gedaan (en waarvan we de moeilijkheid zelf al aangaven) gaat lukken. In dat geval wil D66 niet blind belastinggeld overmaken zonder de garantie dat er iets voor het milieu gebeurt. Ik heb destijds gezegd dat we geen geld gaan uitkeren aan Borssele dat ze bij wijze van spreken aan een tweede zeilboot gaan uitgeven: het moet wél naar duurzame energie gaan. Als we een blanco cheque overmaken naar de eigenaren van Borssele en vervolgens nog meer kernenergie uit Frankrijk importeren dan is het milieu er niets beter op geworden. Dat is symboolpolitiek. Daar tekent D66 niet voor.

De werkgroep Duurzame Ontwikkeling van D66, die bestaat uit leden van de partij, bepleitte al op het partijcongres in Nijkerk dat onder die omstandigheden het verstandiger is om Borssele open te houden en het geld te reserveren voor investeringen in duurzame energie. We moeten, kortom, de sluiting van Borssele moet gebruiken als breekijzer voor extra investeringen in duurzame energie.

Als de mogelijkheid van 2013 te sluiten niet te realiseren valt, sluit D66 daarom latere sluiting van Borssele niet uit. Maar wel onder de volgende voorwaarden:

1. Er moet nu een jaartal worden vastgelegd waarop de centrale wel wordt gesloten, en die juridisch wél afdwingbaar is.

2. De eigenaren van de kerncentrale, de energiebedrijven EPZ en Essent Delta dienen mee te werken aan fonds voor investeringen in duurzame energie. In Duitsland is een soortgelijke constructie gehanteerd bij het afbouwen van de kerncentrale ten gunste van investeringen in duurzame energie. (bedacht door de rood-groene regering In Duitsland).

3. Het bedrag dat anders zou worden besteed aan de uitkoop van Borssele dient door de overheid te worden besteed aan duurzame energie. Bij voorkeur wordt voor dit gehele bedrag een openbare aanbesteding gedaan, waar onderzoekers en energiebedrijven op kunnen inschrijven met nieuwe initiatieven voor duurzame energie.

4. De MEP (Milieukwaliteit Elektriciteits Productie)-regeling moet worden gehandhaafd in een nieuwe vorm. Daarbij moeten consumenten niet langer de rekening gepresenteerd krijgen van het succes van deze duurzame energiesubsidie. Boris van der Ham: "Nu betalen consumenten twee keer: één keer een ecotax op vieze energie, en één keer de subsidie op groene energie via nog een extra heffing." De MEP moet dus koopkracht-proof worden gemaakt

Met vriendelijke groet,

Boris van der Ham Tweede kamerlid D6623-06-2005 21.59 | Door: Cpt. Iglo

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere