Ybo Buruma geeft geen commentaar op zaak Lucia de B.

Op 2 juni hebben wij het stukje 'Te veel mensen bemoeien zich met de rechtspraak' het licht doen zien. Vervolgens hebben wij onze losse onderzoeksjournalist de daarin genoemde professor Buruma een eposteltje laten sturen, met een paar vragen. Wij citeren:
"Vindt u ook dat te veel mensen zich met de rechtspraak bemoeien?
Denkt u dat een wetenschapsfilosoof en een verpleeghuisarts de aangewezen personen zijn om de kwaliteit van bewijsmateriaal te beoordelen?
Bent u zelf gekwalificeerd om de kwaliteit van bewijsmateriaal te beoordelen?
Bent u het met mij eens dat het veel beter zou zijn als de rechtspraak aan de rechters wordt overgelaten?
Als u het daar niet mee eens bent, waarom niet?
Bent u het met mij eens dat het niveau van de rechtspraak in Nederland soms (met nadruk soms) bedroevend is en dat het dus dringend nodig is dat de opleiding van rechters, advocaten en officieren van justitie verbeterd wordt?"
De heer Buruma heeft vrijwel per ommegaande geantwoord en wel als volgt:
"Ik heb uw stukken gelezen. Juist in verband met de zaak Lucia de B wil ik er niet meer over zeggen, omdat ik heb begrepen dat de advocaat van Lucia de B het ertoe wil laten leiden dat de publicatie door mijn toegangscommissie zal worden opgevat als reden om een nader onderzoek te starten.

De commissie evaluatie afgedane strafzaken beziet of het materiaal dat (door politie en OM) aan de rechter is voorgelegd zodanige manco's bevat dat de rechter erdoor op het verkeerde been kan zijn gezet. In de commissie zitten leden van het Openbaar Ministerie, enkele oud-politiemensen, advocaten en onafhankelijke geleerden. Zelf hoor ik tot de laatste categorie, al ben ik ook raadsheer plaatsvervanger (dus rechter) bij het Arnhemse Hof. Ik meen dat de mensen in de commissie inderdaad zoveel ervaring en kundigheid hebben dat ze in staat zijn een oordeel over de kwaliteit van hetgeen politie en OM hebben aangedragen te vellen.

Er is inderdaad op dit moment een wat bredere lijn waar te nemen van mensen, verstandige mensen ook vaak, die zich een oordeel vormen over het recht en de kwaliteit van de rechtspraak. Soms wordt de kritiek overdreven: gelukkig zijn er nog veel mensen die wel vertrouwen hebben in de Nederlandse rechtspraak. Maar de Schiedamse parkmoord en eerder de Puttense zaak en wellicht ook de Deventer zaak, hebben ertoe geleid dat er ook mensen zijn die beginnen te twijfelen. Dat is jammer, maar wel een feit. Al langer geven kritische deskundigen als Van Koppen, Wagenaar en Crombag hun visie op de wijze waarop het strafrecht werkt. Naar ik hoop kan een commissie als de onze eraan bijdragen dat het vertrouwen in de kwaliteit van politie en OM en het vertrouwen in de rechters weer wordt vergroot. Dat kan alleen doordat onze commissie en ook de politie, OM en de rechters er alles aan doen om zo goed mogelijk op die twijfels antwoorden te formuleren en per zaak uit te leggen waar het oordeel op is gebaseerd. Extra opleiding kan geen kwaad, maar eerlijk gezegd zit het hem daar niet alleen in als bij u - kennelijk - de indruk is gerezen dat de kwaliteit bedroevend slecht is. Ik vind die kwaliteit helemaal niet zo slecht, maar ik vind wel dat soms veel te gemakkelijk aan kritiek voorbij wordt gegaan.

Op zich vind ik dat ieder moet kunnen discussieren over rechterlijke oordelen, maar het is jammer als dergelijke discussies bijdragen aan een verslechtering van het vertrouwen in die rechtspraak. Dat is bijvoorbeeld het geval als kamerleden, ministers en misschien ook wel professoren en andere mensen die geacht worden verstandige dingen te zeggen al te woest om zich heen slaan.

Met vriendelijke groet

prof. mr Ybo Buruma"05-06-2006 16.29 | Door: Cpt. Iglo

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere