Nieuwe Revu belastert journalist

Wij hebben het hier al eens gehad over de sensatiezucht in de Nederlandse journalistiek (Zie bijvoorbeeld 'NOVA wil scoren met Lucia de B.', 'Nederlandse journalistiek uitsluitend gericht op sensatie' op  en 'Zembla over kinderporno: botte sensatiezucht'). Als het een serie zou zijn, zouden we er een hoofdstuk aan kunnen toevoegen onder de titel 'Nieuwe Revu belastert journalist'.

Het blad heeft een stuk gepubliceerd waaruit volgens Villamedia.nl zou blijken dat Paul Hegeman (wie zegt u?) zich voor zijn interviews bediend zou hebben van knip- en plakwerk. "Een buitengewoon staaltje", wordt het zelfs genoemd. Daar de meeste "interviews" met pop- en filmsterren volgens ons uit knip- en plakwerk, of nog erger, gewoon uit uitgedeelde persberichten van de artiest bestaan, vroegen wij ons af, hoe buitengewoon de heer Hegeman dan wel te werk was gegaan.

Wij hebben onze losse onderzoeksjournalist er eens op uitgestuurd (dat betekent meestal dat hij even een emailadres van internet plukt, doch dit terzijde) en hij kwam terug met het ware verhaal, gebaseerd op de feiten. Die feiten zijn, zoals wij al verwacht hadden, een stuk minder sensationeel en komen op het volgende neer.

De heer Hegeman was in Parijs omdat hij ene Scott Walker (kent u die? Hij had in 1979 een klein rolletje in 'The Muppet Movie', schijnt.) wilde vragen mede te werken aan een documentaire over "De kunstenaar als kluizenaar". Meneer Walker zei neen en helaas besloot de heer Hegeman in een vlaag van verstandsverbijstering, of "naïeve impulsiviteit" zoals hij het noemt, toen om met de daar opgedane impressies en, zonder bronvermelding, aan de hand van een hem door derden aangereikt interview, waarin de heer Walker een paar verstandige dingen zei, een verhaaltje te maken voor de VPRO-gids. Dat was niet zo slim van de heer Hegeman. Hij verdient straf.

Dat hij straf verdient, wil echter nog niet zeggen dat hij meteen gevierendeeld en aan het kruis genageld moet worden (en ook niet noodzakelijkerwijs in die volgorde). Een rectificatie en een eenvoudig "ik zal het nooit meer doen" lijken meer op hun plaats.

Toen iemand echter de heer Hans van Dalfsen, hoofdredacteur van eerdergenoemde VPRO-gids, op het gebeurde attendeerde, klom genoemde hoofdredacteur onmiddellijk in de gordijnen, van waaruit hij de heer Hegeman een ultimatum deed toekomen, volgens hetwelk de heer Hegeman twaalf uur de tijd had om te bewijzen dat hij iedereen die hij had geïnterviewd ook daadwerkelijk had gesproken. Die hoofdredacteur zal wel te veel Amerikaanse films over journalisten gezien hebben. 'Capricorn One' bijvoorbeeld, waarin journalist Robert Caulfield zegt: "[...]  the assignment editor is supposed to say: "You've got forty eight hours, kid, and you better come up with something good or it's going to be your neck!" That's what he's supposed to say, I saw it in a movie."

Aangezien de heer Hegeman al zo'n acht jaar voor de VPRO-gids werkt, had het in de lijn der verwachting gelegen als de heer van Dalfsen de heer Hegeman eens voorzichtig gevraagd had, wat er nou precies gebeurd was. Vervolgens had hij kunnen beslissen of hij zijn gewaardeerde medewerker en "sterinterviewer" wenste te geloven. Zo niet, dan was het aan de heer van Dalfsen geweest om te bewijzen dat de heer Hegeman zich schuldig gemaakt had aan knip- en plakwerk. Als wij de heer Hegeman waren geweest, waren wij goed kwaad geworden op onze hoofdredacteur en hadden wij hem graag een paar lelijke dingen toegevoegd, afgesloten met een welgemeend: "En zak er maar in."

Ons I.G.L.O.-log bestaat nog niet zo lang, maar als een van onze medewerkers (zelfs Stommeling Jones) ergens van beschuldigd wordt, vragen wij toch altijd eerst nog even om uitleg, voor we met ultimata beginnen. Als de uitleg plausibel genoeg is, is er verder niets aan de hand. Wij hebben weliswaar geen blind vertrouwen in onze medewerkers, maar anderzijds hebben we ze natuurlijk ook niet voor niets aangenomen en wij gaan er altijd van uit dat ze hun werk goed willen doen. Noem het 'loyaliteit'. Zou zo'n hoofdredacteur van zo'n televisieblaadje dat begrip niet kennen?

Wij hebben ons zitten afvragen waarom de Nieuwe Revu het gewraakte artikel heeft afgedrukt, en nog meer, wat de schrijver ervan, ene Norbert Pek (en veren. Hahahahahaha. Sorry) bezield mag hebben om de heer Hegeman zo door het slijk te halen. Als het waar is dat het artikel van de heer Pek niet deugt, komt het er op neer dat de Nieuwe Revu zich schuldig maakt aan smaad en laster. Daar de heer Hegeman aantoonbaar schade lijdt, lijkt het ons wel een fijn plan als hij in dat geval de Nieuwe Revu en de heer Pek treft met een eis tot schadevergoeding waarvan hun ogen een achterwaartse omwenteling in hun kassen maken.

De heer van Dalfsen was niet voor commentaar bereikbaar (op vakantie tot 19 augustus) en inmiddels hebben wij onze losse onderzoeksjournalist met een paar vervelende vraagjes op de heer Pek afgestuurd. Wij zijn benieuwd.28-07-2006 16.41 | Door: Cpt. Iglo

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere