Norbert Pek blijft zwijgen

Gisteren sloot ik af met de mededeling:
"Natuurlijk heb ik het er niet bij laten zitten, maar tot nog toe heeft de heer Pek de gestelde vragen niet willen beantwoorden. Er zijn nog een paar mailtjes heen en weer gegaan, maar ik wil de heer Pek de kans geven mijn vragen alsnog te beantwoorden, voordat ik iets zeg over de rest van de correspondentie. Het aantal onbeantwoorde vragen aan de heer Pek is inmiddels opgelopen tot 15. Wordt vervolgd."
Helaas heb ik nog niets van de heer Pek gehoord en daarom plaats ik vandaag een nieuw stukje uit onze correspondentie, nog steeds in de hoop dat de heer Norbert Pek eindelijk eens antwoord geeft.

Nadat de heer Pek had laten weten het bij zijn eerste reactie willen laten en mij zeer onprofessioneel te vinden, heb ik hem natuurlijk weer een mailtje gestuurd, al was het maar om uit te leggen dat hij het verkeerd begrepen had.

"Geachte heer Pek,

Zoals ik in mijn vorige reactie reeds gezegd had, wond ik mij op over de hijgerige en sensatiegerichte wijze waarop de media achter uw artikel aangelopen zijn, niet over het artikel zelf, dat ik, zoals gezegd, niet gelezen had.

In mijn vorige reactie heb ik u om een kopie van het artikel gevraagd, om zelf te kunnen bepalen of uw artikel ├╝berhaupt enige opwinding waard is.

Op dit moment ben ik nog bezig een paar feitjes betreffende de heer Hegeman te checken (waarbij een kopie van uw artikel overigens nog steeds van harte welkom is), waarna het aangekondigde stukje 'Nieuwe Revu belastert interviewer' zal verschijnen op www.opinieleiders.nl.

Ik ben van plan vervolgens een apart stuk aan u en uw werkwijze te wijden.

Op dit moment beschik ik over weinig meer informatie dan een interview van 16 februari 2006 (zie http://www.utnws.utwente.nl/utnieuws/data/41/6/af.pek,_p9.html ), waaruit u naar voren komt als een zichzelf enigszins overschattende jongeman, die van zichzelf (waarschijnlijk volkomen terecht) zegt "Maar eerst zal ik nog moeten groeien in dit vak." Het zou derhalve wel handig zijn als u serieus op de vragen en opmerkingen in mijn vorige reactie zou willen ingaan, daar ik mij anders noodgedwongen zal moeten overgeven aan speculatie.

Voor het gemak herhaal ik hier nog even in het kort de vragen:

1. Heeft de heer Hegeman de zin "Romantische films die intelligent zijn en een hart hebben zijn erg zeldzaam, weet je." uit zijn duim gezogen?
2. Zou u nog een paar voorbeelden kunnen opsturen waaruit blijkt dat de heer Hegeman zich "zeer zeer vaak" schuldig gemaakt heeft aan "knip- en plakwerk"?
3. Kunt u mij een kopie sturen van uw artikel?
4. Bedoelt u met uw opmerking "hiervoor is grondig onderzoek verricht voordat het is geplaatst" te zeggen dat u ook weleens iets plaatst zonder grondig onderzoek?
5. Kunt u misschien iets meer vertellen over uw "grondig onderzoek"?
6. Heeft u de heer Hegeman gesproken, en zo ja, wat zei die?
7. Heeft de heer Hegeman u ooit iets aangedaan, waarom dit nu moest? Een soort van wraak, als het ware?
8. Heeft de heer Hegeman misschien mensen geïnterviewd die u had willen interviewen en zou u eigenlijk de heer Hegeman willen zijn in plaats van de heer Hegeman?
9. Denkt u dat ik, als ik kwaadwillend zou zijn en in een stapel oude Nieuwe Revu's of andere periodieken waarin stukjes van u zijn afgedrukt zou gaan zoeken, plekken zou kunnen vinden waar ik zou kunnen zeggen: "Dit heeft de heer Pek niet van zichzelf, de heer Pek maakt zich derhalve schuldig aan knip- en plakwerk"?

Het staat u natuurlijk geheel vrij om deze vragen onbeantwoord te laten, daar ik er ook zonder uw medewerking wel iets aardigs van kan maken, waarin ik de lezer er indien nodig op zal wijzen dat u de kans op weerwoord willens en wetens voorbij heeft laten gaan.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,"

De heer Pek blijkt  niet zo'n nauwkeurig lezer, wat mij voor iemand die zich met tekstvergelijking bezighoudt (bij onderzoek naar plagiaat en knip- en plakwerk ontkom je daar immers niet aan) best lastig lijkt, want hij mailde terug:
"Hallo

Laatste reactie

-Het artikel staat in de Nieuwe Revu
-Het is niet echt logisch dat je al een titel heb voor je stuk - 'Nieuwe Revu belastert interviewer' - terwijl je het stuk nog nooit hebt gelezen. Het is dus gebaseerd op vooroordeel.
-Een stuk schrijven op grond van speculatie, wat je van plan bent om te doen, dat zal toch wel veel te laag zijn voor een gerespecteerd journalist als jij.

Sterkte"

Van "Beste Arnold" was ik gedegradeerd tot "Hallo", waar tegenover staat dat ik van "zeer onprofessioneel" plotseling veranderd bleek in "een gerespecteerd journalist". In mijn eerste mailtje had ik overigens al aangegeven dat ik de mogelijkheid openhield dat zijn stukje helemaal geen laster zou blijken te zijn en had ik er eerlijkheidshalve alsmede voor alle duidelijkheid bij vermeld dat ik het stukje niet eens gelezen had. Deze omissie had hij onmiddellijk recht kunnen zetten door mij even het gevraagde kopietje te sturen. Nu bleef de werktitel 'Nieuwe Revu belastert interviewer' noodgedwongen voorlopig staan. In mijn volgende mailtje aan hem schreef ik:
"Geachte heer Pek,

De informatie die ik tot nog heb, is dat u in de Nieuwe Revu de heer Hegeman ervan beschuldigt zich stelselmatig aan "knip- en plakwerk" schuldig te maken. Ervan uitgaande dat die bewering niet houdbaar is, is het dus laster.

In de wereld van de journalistiek is het, dat zou u toch moeten weten, volstrekt gebruikelijk om elkaar desgevraagd even een kopie van een stukje op te sturen, dus wat dat betreft zie ik het probleem niet.

Het stuk betreffende uw werkwijze zal niet geschreven worden op grond van speculatie, zoals u suggereert, doch wat betreft de antwoorden op de door mij aan u gestelde vragen, zal ik, bij uitblijven van genoemde antwoorden, helaas niet anders kunnen dan mij hardop afvragen waarom u zo hardnekkig weigert die duidelijke vragen, waarvan sommigen zelfs met een simpel "ja" of "neen" kunnen worden afgedaan te beantwoorden. De suggestie dringt zich aan mij op dat u geen nadere voorbeelden van "knip- en plakwerk" stuurt omdat u ze niet heeft. Misschien staan ze wel in genoemd artikel, maar aangezien ik niet van plan ben het blad te gaan kopen, zal ik ook wat dat betreft moeten speculeren.

Het valt mij overigens op dat ik sinds uw vorige mailtje al gepromoveerd ben van "onprofessioneel" tot "gerespecteerd journalist". Ik kan u mededelen dat deze overduidelijke poging om mij door middel van stroop smeren van mijn voornemen te doen afzien schipbreuk geleden heeft.

Tevens kan ik u mededelen dat het op de door mij verzamelde informatie gebaseerde stukje 'Nieuwe Revu belastert journalist' inmiddels is verschenen op www.opinieleiders.nl en wel op http://www.opinieleiders.nl/techlog/pivot/entry.php?id=3213

Inmiddels zijn er trouwens nog twee vraagjes bijgekomen en wel de volgende:

10. Naar ik vernomen heb, heeft "een bevriend journalist" de hoofdredacteur van de VPRO-gids "getipt". Was u dat?
11. Zo neen, hoe bent u deze "zaak" dan op het spoor gekomen?

In afwachting van uw reactie,"

Hierop heb ik van de heer Pek nog geen reactie mogen ontvangen, maar wat niet is kan natuurlijk nog komen. Wordt vervolgd.

01-08-2006 12.04 | Door: Arnold Kuijk

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere