Paul Hegeman en Norbert Pek genaaid door Ronald Ockhuysen en Gijsbert Kamer?

flessen
Nadat wij het stuk Nieuwe Revu belastert journalist hadden geschreven, hebben wij een hele poos geprobeerd te achterhalen of Norbert Pek, de lasterende journalist van de Nieuwe Revu, ook bewijs had voor de boude beweringen die hij in zijn stukje deed, respectievelijk liet doen. De heer Pek bleek niet over dergelijk bewijs te beschikken en de in zijn stukje sprekend opgevoerde heren Ronald Ockhuysen en Hans van Dalfsen hebben helaas niet gereageerd op de desbetreffende vragen van onze losse onderzoeksjournalist.

De enige die wel reageerde, was mevrouw Hanneke de Klerck. Zij nam abusievelijk aan dat wij Ronald Ockhuysen van plagiaat betichtten, wat wij op dat moment juist helemaal niet deden, daar het stukje in quaestie bedoeld was om te laten zien hoe makkelijk het is om in verschillende interviews met artiesten grote overeenkomsten te vinden en om mensen als Norbert Pek te doen geloven dat zij iets op het spoor zijn, terwijl er niets is.

Daarna werd het stil. Weliswaar heeft onze losse onderzoeksjournalist nog een eposteltje gestuurd aan Gijsbert Kamer, net als Ronald Ockhuysen werkzaam bij de De Volkskrant, doch ook die reageerde niet. Het kan natuurlijk zijn dat hij het eposteltje niet ontvangen heeft, maar het kan ook zijn dat hij het niet de moeite van het reageren waard vond. Hoe het ook zij, de text luidde als volgt:
"Geachte heer Kamer,

Uit de Volkskrant van gisteren (12 augustus) heb ik begrepen dat u degene bent die Hans van Dalfsen 'getipt' heeft over het feit dat Paul Hegeman zonder bronvermelding geciteerd had uit andermans Scottwalkerinterview. Daar de kwestie mij interesseert (zie 'Nieuwe Revu belastert journalist' en 'Norbert Pek zeer halsstarrig') heb ik een paar vragen aan u:

1. Heeft u de heer van Dalfsen getipt en ook de gedachte aan de hand gedaan dat er iets mis was met interviews van Paul Hegeman?
2. Zo ja, heeft u daar dan ook bewijs voor?
3. Zo neen, heeft u dan enig idee hoe de heer van Dalfsen daarbij komt?
4. Heeft u ook contact gehad met de heer Ronald Ockhuysen, die in het Nieuwerevustukje sprekend werd opgevoerd?
5. Zo ja, heeft u hem dan verteld dat er iets mis was, of hij u?
6. Heeft u Norbert Pek, de schrijver van het Nieuwerevustukje, de informatie gegeven op grond waarvan hij zijn stukje heeft gemaakt?
"

Waarom genoemde heren niet reageren, ontgaat ons, evenals de reden waarom de redactie van de Nieuwe Revu onze vragen nog steeds niet fatsoenlijk beantwoord heeft.

Zonder de feiten te kennen, is het altijd makkelijk speculeren en dat gaan wij dus nu even doen. Gijsbert Kamer is een popjournalist, werkzaam bij de De Volkskrant en de VPRO. Norbert Pek noemt zichzelf ook popjournalist, dus de kans dat die twee elkaar kennen is zeer gereed aanwezig. Ronald Ockhuysen, die voor de De Volkskrant werkt, zal Gijsbert Kamer ook wel kennen. Gijsbert Kamer en Ronald Ockhuysen, die niet meer zijn dan stukjesschrijvers, zouden best eens gewoon jaloers kunnen zijn op Paul Hegeman, die volgens onze informatie veel meer programmamaker dan stukjesschrijver is. Toen Paul Hegeman zijn stomme streek met het Scottwalkerinterview (hij had Scott Walker niet geïnterviewd, maar gesuggereerd van wel) had uitgehaald, kunnen beide Volkskrantstukjesschrijvers hun kans schoon gezien hebben om Paul Hegeman eens goed zwart te maken.

Even googelen op '"Gijsbert Kamer" "Norbert Pek"' levert bijvoorbeeld het stukje De nieuwe cd van Morrissey in de bedrijfskantine van Sony op, waarin wij bij foto nummer vier lezen:

"4. THE YOUNGEST WAS THE MOST LOVED - Jan Vollaard (NRC) heeft zijn favoriete shirt aangetrokken (met de opdruk Dagenham Dave - een track van Morrissey, op de achterkant staat in grote letters 'Morrissey' en een rugnummer). Links zit Volkskrant-journalist Gijsbert Kamer, rechts journalist (o.a. Revu) Norbert Pek. Af en toe gniffelen de heren als Morrissey weer eens een geniale zin de kantine in sneert."
Wij houden zomaar de mogelijkheid open dat Gijsbert Kamer Norbert Pek gebeld of gemaild heeft met de mededeling dat hij (Gijsbert) een primeur, of op zijn minst een aardig stukje voor hem (Norbert) had. De rol van Ronald Ockhuysen blijft onduidelijk en misschien heeft hij inderdaad niets anders gedaan dan suggestieve en jaloerse taal uitslaan in de Nieuwe Revu, waar hij als volgt geciteerd wordt:
""Hij zou alles via Frankrijk regelen, maar ik wist nooit hóe precies. Het viel natuurlijk op dat hij grote namen sprak die ik voor de Volkskrant niet kon krijgen.""
In deze lezing is Norbert Pek dan (net als Paul Hegeman) behoorlijk genaaid door Gijsbert Kamer.

De heer Van Dalfsen van de VPRO-gids heeft in dat geval iets te overspannen gereageerd en had beter kunnen wachten tot er enig bewijs tegen de heer Hegeman was opgedoken. Helaas is dit maar een mogelijke lezing van het verhaal en zolang men zich in stilzwijgen blijft hullen, zullen we niet weten wat er werkelijk gebeurd is.

Naar aanleiding van onze epostwisseling met mevrouw Hanneke de Klerck (Chef kunst de Volkskrant) merken wij nog wel op dat er inderdaad een interviewdag met Spike Lee heeft plaatsgevonden, waarop de heer Ockhuysen natuurlijk aanwezig geweest kan zijn. Die interviewdag was op 11 maart 2006. De New York Observer was als eerste aan de beurt, om negen uur 's ochtends voor een interview van een uur, aangezien de New York Observer bezig was met een 'coverstory'. Ronald Ockhuysen had, als hij er aanwezig geweest is, een half uur. Dat hij een half uur had, staat ook in zijn weergave van het interview, maar hoe wij ook zoeken, er staat niet in dat Ockhuysen Spike Lee gesproken heeft op eerdergenoemde, of een andere, interviewdag.

Doordat wij nooit fatsoenlijk antwoord hebben gekregen op onze vraag naar de datum van de interviewdag in quaestie, is onze overtuiging dat er hier sprake was van gewoon toeval een stuk minder rotsvast dan hij was. Feit blijkt inmiddels dat de New York Observer de heer Lee eerder en een half uur langer gesproken heeft dan de heer Ockhuysen (als Ockhuysen dus aanwezig is geweest, wat onze bron kon bevestigen noch ontkennen) en dat het interview van de New York Observer een paar dagen eerder is verschenen dan dat van de heer Ockhuysen. Maar goed, aangezien wij niets kunnen bewijzen, houden wij het toch nog maar op toeval.

Wij hadden het overigens wel netjes gevonden als er bij het stukje 'Onwetendheid voert de boventoon' even een noot was geplaatst met betrekking tot datum en aard van het interview. Nu lijkt het er sterk op dat men de schijn van een exclusief interview wil handhaven.

Wij sturen nu even een eposteltje naar mevrouw De Klerck, waarin wij haar zullen attenderen op het bestaan van dit stukje en zullen verzoeken ook de heren Kamer en Ockhuysen erop te wijzen.23-10-2006 14.19 | Door: Cpt. Iglo

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere