Nieuwe stap godsdienstwaanzinnigen tegen abortus

Stommeling Jones als kamerclown
De deense vlag
'Alternatieven voor abortus komen er', aldus de krant voor godsdienstwaanzinnig Nederland.

Het enige alternatief voor een abortus is ons inziens het gebruik van een deugdelijk voorbehoedsmiddel, maar dat zullen de godsdienstwaanzinnigen wel niet bedoelen:

"Staatssecretaris Bussemaker (Volksgezondheid, PvdA) gaat ,,positieve maatregelen'' ontwikkelen waarmee vrouwen kunnen afzien van afbreking van een ongewenste zwangerschap. De ChristenUnie toont zich tevreden over dit voornemen van de staatssecretaris."
De GristenUnie "toont zich tevreden". Dat belooft niet veel goeds. Wat zouden die "positieve maatregelen" dan inhouden? Veel bidden? Je door André 'de gladde glibber' Rouvoet laten vertellen dat een ongewenste zwangerschap een geschenk van god is in plaats van een ramp van niet geringe omvang?
"De ChristenUnie toont zich nu blij dat de staatssecretaris aankondigt pogingen te gaan doen het aantal abortussen terug te dringen. Bussemaker gaat zich ook inzetten voor bevordering van de deskundigheid van hulpverleners in de abortuspraktijk en de ontwikkeling van specifieke richtlijnen en protocollen. Daarnaast wil zij de opvang verbeteren voor vrouwen die besluiten hun zwangerschap uit te dragen. De voorlichting aan (allochtone) jongeren en vrouwen wordt verbeterd."
"Inzetten voor bevordering van de deskundigheid van hulpverleners in de abortuspraktijk" klinkt alvast een stuk positiever dan het bedoeld is. De godsdienstwaanzinnigen bedoelen hiermee namelijk niet dat de "hulpverleners in de abortuspraktijk" weten hoe ze een abortus moeten plegen en die kennis achteloos even toepassen om het trauma bij de beaborteerde zo klein mogelijk te houden. De godsdienstwaanzinnige bedoelen dat de "hulpverleners in de abortuspraktijk" de zwangere vrouw onder psychische druk moeten gaan zetten om het kind toch te laten komen.

Vandaar ook de zin: "Daarnaast wil zij de opvang verbeteren voor vrouwen die besluiten hun zwangerschap uit te dragen". Dat moet dan wel hè? Wat hier nog niet genoemd wordt, is de boete voor vrouwen die toch een abortus willen, maar ook daar wordt ongetwijfeld aan gewerkt. Met "de voorlichting aan (allochtone) jongeren en vrouwen wordt verbeterd" bedoelt men in dit verband waarschijnlijk ook niet dat men "(allochtone) jongeren en vrouwen" gaat vertellen hoe je lekker rond kunt neuken zonder een zwangerschap (een sexueel overdraagbare aandoening, waartegen abortus een probaat middel is) op te lopen. Wat ze wel bedoelen is niet geheel duidelijk, maar wij vrezen het ergste.

"In de brief meldt Bussemaker tevens voor de zomer uitsluitsel te geven over de wijze waarop de overtijdbehandeling inclusief een flexibele bedenktijd onder de Wet afbreking zwangerschap (Waz) wordt ondergebracht. Verder komt het kabinet met een nader standpunt bij de reeds eerder verschenen evaluatie van de Waz."
"Een flexibele bedenktijd"? De overtijdbehandeling in de "Wet afbreking zwangerschap"? Rot godverdomme een eind op. Wie een overtijdbehandeling wil, moet die kunnen krijgen en wie een abortus wil, moet niet gedwongen worden tot een al dan niet "flexibele" bedenktijd. En nu de godsdienstwaanzinnigen het toch voor het zeggen hebben, gaan ze meteen de euthanasie even aanpakken.

Zelf bepalen dat je dood wilt is er niet bij. Iemand een ondraaglijk lijden besparen mag ook niet. In plaats daarvan wordt het lijden tot je er bij neervalt.

"Ten aanzien van euthanasie gaat Bussemaker werken aan ,,versterking’’ en ,,betere beschikbaarheid’’ van palliatieve zorg. De coalitiepartners hebben afgesproken dat het verbod op het creëren van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek wordt verlengd. De wetswijziging die daarvoor nodig is, zal in september worden ingediend."
Iedereen die op de neogodsdienstwaanzinnigen van de PvdA heeft gestemd wordt bij dezen heel hartelijk bedankt. Wij eisen de val van dit godsdienstwaanzinnige griezelkabinet. Wij eisen NIEUWE VERKIEZINGEN.

Naar aanleiding van de godsdienstwaanzinkwestie rond Marianne Thieme hoorden wij op de staatsradio vanmiddag iemand verzuchten: "als zij de kamer uitmoet omdat ze godsdienstwaanzinnig is, moet driekwart van de kamerleden de kamer uit", of woorden van gelijke strekking. Volgens ons kon die schatting weleens aan de lage kant zijn. Stond er trouwens in de wet niet ergens dat je niet in de kamer gekozen mag worden als je geestesziek bent? Als dat zo is, zijn alle kamerverkiezingen sinds 1848 dus feitelijk ongeldig. Maar goed, als ze voor de nieuwe verkiezingen alle godsdienstwaanzinnigen en andere geesteszieken maar van de lijsten schrappen, vinden wij het ook al best. Wij zijn zeldzaam goedertieren vandaag.11-04-2007 18.11 | Door: Stommeling Jones

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere