Godsdienstwaanzinnigen beslissen voor u

De deense vlag
Stommeling Jones als kamerclown
'Arts beslist met vrouw bij abortus' juicht de krant van godsdienstwaanzinnig Nederland.

Wel godverdegodverdegodverdegodver. Godverdegodverdegodverdegodver. Godverdomme nog aan toe. Wel Godverdomme, godsallejezus, godsklote, godsklere en godverdegodverdegodverdegodver. Welke godvergeten klootzak heeft er in godsnaam op deze godsdienstwaanzinnigen gestemd? Godverdegodverdegodver. Anders geformuleerd: daar worden wij niet vrolijk van.

"Bussemaker nam afstand van D66-Kamerlid Koser Kaya die het kabinet verweet de privésfeer van mensen binnen te dringen. De staatssecretaris riep op een ,,beetje vertrouwen'' te hebben in de mens die beslist en om de ,,professionaliteit van de arts serieus te nemen''. Zo moet de arts volgens Bussemaker nagaan of er voldoende is nagedacht over alternatieven als een vrouw om een abortus vraagt. Datzelfde geldt voor tienermeisjes die ongewenst zwanger zijn en hun zwangerschap willen uitdragen."
Als er godverdomme een vrouw bij de dokter komt voor een abortus, heeft die dokter godverdomme een abortus uit te voeren (of een verwijsbriefje te schrijven, want dank zij het Nederlandse onderwijssysteem kunnen sommige artsen nog niet tot tien tellen laat staan een competente abortus verrichten, maar dat is godverdomme een heel ander verhaal, waar wij ook niet vrolijk van worden) en zich verder godverdomme nergens mee te bemoeien.
"Daarbij zegt de overheid niet dat het een, zoals het aandragen van een alternatief voor abortus, belangrijker is dan het ander (abortus) of andersom, zei de bewindsvrouw. Ze kondigde aan dat ze terugkomt op de overtijdbehandeling die onder de wet afbreking zwangerschap (WAZ) komt te vallen. Ook daarvoor geldt volgens haar dat het uitgangspunt is dat de vrouw beslist, in overleg met de arts."
De bewindsvrouw liegt dat ze barst. De "bewindsvrouw" moet namelijk vanwege de godsdienstwaanzinnigen het aantal abortussen hardhandig terugdringen. Natuurlijk beweert de overheid dat het een "belangrijker is dan het ander (abortus)". Godverdegodverdegodver. Wij hebben het al van begin af aan gezegd: dankzij Wouter 'ik godsdienstwaanzinnig? Neen hoor, ik doe het alleen voor het geld' Bos hebben wij na het vorige neostalinistische godsdienstwaanzinnige griezelkabinet Balkenende een nog neostalinistischer godsdienstwaanzinniger griezelkabinet Balkenende.

Mochten wij Bos ooit onverwacht tegenkomen, dan zullen wij hem vriendelijk bedanken, door hem zonder aankondiging vooraf zijn ballen door zijn strot te schoppen. Als hij ballen heeft.

"[...] Minister Klink (Volksgezondheid) nam afstand van het beeld als zou hij een 'moraalridder' zijn. ,,Vanuit mijn christelijke overtuiging ben ik eerder geneigd terughoudendheid van de overheid te bepleiten dan in de voorste linie te opereren als het gaat om de moraal. Moraal dwing je niet af als overheid.'' Wel verdedigde Klink zijn ingreep in een postercampagne om het aantal donoren voor organen te verhogen. ,,Ik heb liever dat ik hierom omstreden ben dan dat de campagne omstreden raakt''."
Godverdegodverdegodverdegodver. Godverdegodverdegodverdegodvers schieten hier te kort. Weg met de gristenhonden. Als wij godsdienstwaanzinnig zouden zijn, zouden wij nu bidden:
"Onze vader die in de hemelen zijt en de rest kent u beter dan wij, want u bent almachtig en alwetend en nog zo wat, wat hebben wij u aangedaan, dat wij nu, nadat u uw enig geboren zoon gestuurd heeft om onze zonden op zich te nemen, wat hij, gek die hij was, nog gedaan heeft ook, door zich aan het kruis te laten nagelen, nogmaals gestraft moeten worden?

Nu heeft u de plaag der godsdienstwaanzinnigen op ons afgestuurd en dat vinden wij niet eerlijk. Mocht u onverhoopt toch blijken te bestaan, dan zullen wij eeuwig moeten branden in de hel en dat vinden we al een behoorlijke klotestreek, maar waarom u dan ook nog ons aardse leven op zo'n manier moet vergallen, wil ons godverdomme best even ontgaan. Bent u nou godverdomme helemaal gek geworden of hoe zit dat? Klootzak. Dan mogen uw wegen godverdomme nog zo ondoorgrondelijk zijn, dit begint op puur treiteren te lijken en daar houden wij niet van. Schiet dan gewoon maar een beetje op met die dag des oordeels, dan hebben we het maar gehad. Op deze manier is er namelijk geen reet aan.

Amen"14-04-2007 05.00 | Door: Stommeling Jones

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere