Minister Plasterk luistert niet

Wie niets weet kan zich nooit vergissen
Onze vaste columnist en losse onderzoeksjournalist wil graag de eerste president van de nieuwe Republiek der Nederlanden worden. Zolang Nederland nog een monarchie is, gaat hij ook akkoord met de post van minister-president of minister van onderwijs. Aangezien hij geen lid van een politieke partij is, wordt dat allemaal best lastig en daarom stuurt hij met enige regelmaat eposteltjes naar politici, in de hoop dat hij op die manier enige invloed op het landsbestuur zou kunnen uitoefenen. De sukkel.

Uit zijn laatste eposteltje aan de minister van onderwijs citeren wij:

""[...]

U lijkt mij een redelijk intelligent persoon en ik zou graag met u van gedachten wisselen over het onderwijs. In een gesprek van een uur kan ik u aardig bijspijkeren en met een biertje erbij hebben wij binnen een paar uur een heleboel problemen opgelost, wil ik wedden.

Met vriendelijke groet,

[Ondertekening]"

Wij vinden minister Plasterk vooral een onuitstaanbare ijdeltuit, maar goed. Dit mailtje werd op 15 mei verstuurd, via de webzijde van het ministerie, volgens onze vaste columnist via "mail de minister of zoiets". Wij vonden "de minister of zoiets" wel een aardige omschrijving van de heer Plasterk, al was het maar omdat iemand die als voormalig atheïst en voormalig kritisch columnist in een neostalinistisch godsdienstwaanzinnig kabinet gaat zitten alle eventuele geloofwaardigheid als minister al verloren heeft.

Reeds op 22 mei, dus maar een week later, bleek het eposteltje al te zijn aangekomen. Misschien zelfs wel eerder, maar ja, ambtenaren werken nu eenmaal niet zo snel. Men liet weten:

" Geachte mevrouw/heer,

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw bovenvermelde e-mail.

Uw e-mail staat geregistreerd onder nummer AP/2007/20753

Wij streven ernaar deze e-mail binnen 10 werkdagen te beantwoorden.

Met vriendelijke groeten,

Directie Arbeidsmarkt en Personeelsbeleid "

Daar keek onze losse onderzoeksjournalist wel van op, natuurlijk. Hij is dol op spijkers met koppen slaan, maar dat de Directie Arbeidsmarkt en Personeelsbeleid al meteen was ingeschakeld overtrof zijn stoutste verwachtingen. Hij had nog niet eens verteld hoe het nieuwe personeelsbeleid eruit moest zien, immers. Maar toch. De Directie Arbeidsmarkt en Personeelsbeleid was paraat en streefde "ernaar deze e-mail binnen 10 werkdagen te beantwoorden".

Reken maar dat onze vaste columnist de volgende dagen al zijn emailadressen en emailaliassen goed in de gaten hield. Hij ging per slot van rekening met minister Plasterk en de Directie Arbeidsmarkt en Personeelsbeleid om de tafel zitten, al dan niet met een biertje erbij, waarna het onderwijs er enorm op vooruit zou gaan.

Toen de 10 werkdagen waren verlopen, begonnen sommige mensen onze losse onderzoeksjournalist al uit te lachen en hij dacht zelf ook al een beetje dat de definitieve uitnodiging voor het rondetafelgesprek misschien wel per ongeluk in zijn spamfiltertje zou kunnen zijn blijven hangen, hoewel de Directie Arbeidsmarkt en Personeelsbeleid nog niet als malafide afzender genoteerd stond.

Vanmiddag kwam aan alle onzekerheid een eind. Er bleek een heuschen papieren brief gestuurd te zijn, waarin het volgende te lezen viel:

"Op 15 mei jl. heeft u mij een e-mail gezonden waarin u aangeeft met mij van gedachten te willen wisselen over de onderwijsproblematiek. Ik dank u hartelijk voor uw aanbod, maar ik kan niet op uw verzoek ingaan. Ik krijg dagelijks verzoeken om een gesprek van mensen die begaan zijn met het onderwijs. Zoals u begrijpt is het voor mij onmogelijk om aan al deze verzoeken gehoor te geven.

Zoals u wellicht weet heb ik in de 100-dagenperiode verschillende gesprekken gevoerd met onder andere leraren, leerlingen, ouders, schoolleiders en maatschappelijke organisaties over problemen en oplossingen voor het onderwijs. Een van de thema's was de aanpak van de tekorten en het lerarenbeleid.

Bovendien is per 1 mei 2007 de commissie leraren ingesteld onder leiding van de heer Rinnooy Kan. Deze commissie buigt zich onder andere over het lerarentekort en de werkdruk in het onderwijs. Op basis van de uitkomsten van de gesprekken en de voorstellen van de commissie leraren zal ik samen met mijn collega-bewindslieden na de zomer een beleidsagenda presenteren.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

dr. Ronald H.A. Plasterk."

Onze vaste columnist was hier bepaaldelijk niet blij mee. Ten eerste omdat de brief opgemaakt was volgens het een of andere fantasiemodel en niet volgens het zogeheten model 'Modern Amerikaans' of kortweg 'Amerikaans', dat in het Nederlandse onderwijs al sinds het midden van de jaren zeuventig, zo'n beetje, wordt gepropageerd. Dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het dan zelf niet gebruikt, is veelzeggend, volgens onze losse onderzoeksjournalist.

Ten tweede bleek volgens hem, dat de minister het eposteltje niet eens gelezen had en gewoon een ("verkeerd opgemaakte, ook nog" "Ja, dat weten we nou wel") standaardbrief uit de kast had gepakt ("dat doet hij niet eens zelf, want hij zit er pas honderd dagen en in die honderd dagen heeft hij in het land naar de verkeerde mensen geluisterd, dus hij weet helemaal niet welke kasten hij heeft. Of welke lijken daar in zitten."). Hij, onze vaste columnist, had weliswaar aangegeven met de minister "van gedachten te willen wisselen over de onderwijsproblematiek", maar vooral ook dat hij de minister wilde bijspijkeren en problemen wilde oplossen.

Dat de minister "verschillende gesprekken gevoerd" had met "onder andere" jan en alleman, boeide onze man totaal niet, maar het ergste vond hij wel dat de minister zonder enige aanleiding begon te vertellen dat "een van de thema's" "de aanpak van de tekorten en het lerarenbeleid" was. Afgezien van het feit dat er in die zin van de brief vermoedelijk (wederom) een grammaticale fout gemaakt was, sloeg het ook nergens op. Uit niets bleek immers dat onze man daaraan meer dan een paar woorden had willen wijden.

"Bovendien is per 1 mei 2007 de commissie leraren ingesteld". Ja en? Een van de grootste problemen in het huidige onderwijs is juist dat er veel te veel commissies zijn, dus daar hebben we ook nix aan. "Onder leiding van de heer Rinnooy Kan". Het zal ook eens niet. Het zijn toch ook wel altijd dezelfden, als wij ons niet sterk vergissen. "Deze commissie buigt zich onder andere over het lerarentekort en de werkdruk in het onderwijs." Dat zal best, maar daar wilde onze vaste columnist het nauwelijks over hebben, daar zowel lerarentekort als werkdruk wordt veroorzaakt door de fouten waaromtrent hij de heer Plasterk had willen bijspijkeren.

"Op basis van de uitkomsten van de gesprekken en de voorstellen van de commissie leraren zal ik samen met mijn collega-bewindslieden na de zomer een beleidsagenda presenteren". Toen begon onze vaste columnist zachtjes te wenen. Ach, had hij de minister nou maar kunnen bijspijkeren, dan was er niet weer minimaal een schooljaar verloren gegaan.14-06-2007 17.02 | Door: Cpt. Iglo

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere