Minkukels

In een discussie op NUjij.nl viel het woord minkukels weer eens. Dit woord wordt helaas in het Nederlands gebruikt om mensen uit te schelden, zonder dat de schelder of de gescholdene weet wat het woord betekent. De mogelijkheid bestaat zelfs dat een negatief kukel, een min kukel dus, en niet een minkukel, voor mensen niet per definitie iets slechts is.

Omdat uw captain meende het bovenstaande in de desbetreffende discussie te moeten inbrengen, heeft hij de moeite genomen het desbetreffende boek even open te slaan. Een van de discussianten had verwezen naar de Wikipedia en uw captain reageerde daarop als volgt:

"@info: het Wikipediastukje bevat veel waars. Met "Slechts een persoon, Wammes Waggel, blijft van een meting van zijn Kukel gevrijwaard. Wat het begrip kukel precies inhoudt, wordt uit het verhaal niet duidelijk" kan ik het goeddeels eens zijn, met dien verstande dat Wammes Waggel niet de enige is wiens Kukel niet gemeten wordt, daar ook heer Ollie van meting verschoond blijft en voorts niet vaststaat of anderen gemeten zijn. Wat wel vaststaat, is dat Wammes Waggel geen inwoner van Rommeldam is en dat is in deze cruciaal. Een deel van de discussie tussen Ak-ak en Wammes Waggel (de eerste "hij" is Ak-ak):

"'Vlug!' zei hij dringend. 'Ik wil uw kukel meten.'
'Niks hoor,' riep de ander uit. 'Niks te meten. Hij is van mij! Trouwens, het is geen kukel maar een toeter.'
'O,' hernam de waarnemer een beetje uit het veld geslagen. 'Maar bent u een inwoner van Rommeldam?'
'Hihihi!' giechelde Wammes, het ijzerdraad uit de modder trekkend. 'Ik ben geen inwoner, hoor. Ik woon niet; ik loop zo maar een beetje.'
Na deze woorden vatte hij zijn toeter op en liep luid lachend heen."

Vervolgens verschijnen de burgemeester en de commissaris ten tonele en horen zij het vernietigend oordeel, bij monde van Aat-Raat, de zegsman:

"'De uitslag,' sprak deze, 'is niet goed. Alle onderzochte personen hebben een min kukel. De enige, die misschien plus was, is geen inwoner van uw welvaartsstad.'"

Duidelijk? Duidelijk.

Stadsgeleerde Prlwytzkofsky, van alle markten thuis, probeert vergeefs te achterhalen wat kukel dan wel is:

"'Praw!' riep de heer Prlwytzkofsky wanhopig. 'Wat is dan toch der lachenswaarde kukel?'
'Dat,' zei Aat-Raat plechtig, 'is iets wat de dronen niet hebben. En als zij het niet van een ander krijgen, doven zij uit. Nuttige wezens hebben kukel en de schadelijke niet. Die moeten dus ontbonden worden, nietwaar? Zo is het toch in de wereld?'
De geleerde zakte inéén en slikte moeilijk.
'Schadelijke wezens moeten ontbonden worden,' prevelde hij stil voor zich heen. 'Ja, ja! Dat is wetenschappelijke taal. Maar wat is schadelijk in een droonverband?'"

De conclusie van het wikipediastukje deugt niet: "Hoe het ook zij, het woord minkukel heeft zich een plaats in de Nederlandse taal verworven als synoniem voor sukkel of domoor."

Daar had moeten staan: "Hoe het ook zij, het woord minkukel lijkt zich een plaats in de Nederlandse taal verworven te hebben als synoniem voor sukkel of domoor, doch met vereende krachten zullen wij dat weten tegen te houden." Of woorden van gelijke strekking."

Die laatste opmerking is vermoedelijk onjuist. Wij zullen dat niet weten tegen te houden en de wikipedia heeft toch gelijk, helaas.

20-07-2007 12.13 | Door: Cpt. Iglo

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere