Langere leerplicht leidt tot meer geweld op scholen

Wie niets weet kan zich nooit vergissen
De Nederlandse politiek heeft iets heel doms bedacht om de 'vervroegde schooluitval', het 'voortijdig schoolverlaten', of hoe men het ook wil noemen tegen te gaan.

De oplossing: leerlingen die van school willen mogen niet. Dat zal ze leren. Maar niet heus, natuurlijk. Nu al kunnen de leerplichtambtenaren het allemaal niet bijsloffen, met als gevolg dat er VMBOwers van veertien, vijftien jaar onder schooltijd door de stad zwerven, of, wat wij liever zien, de hele dag op hun nest liggen dan wel een beetje zitten te blowen. Als de leerplichtambtenaren ook de zestienenzeuventienjarigen erbij krijgen, gaan ze het helemaal niet meer redden.

Er moeten derhalve meer leerplichtambtenaren worden aangenomen. Deze regering zal namelijk niet rusten voordat iedereen in staatsdienst is, maar dat is een heel ander verhaal. Stel dat de meeste zestienenzeuventienjarigen toch braaf naar school gaan, ondanks het feit dat ze daar geen zin in hebben en dat de school hun niets te bieden heeft, dan beginnen de problemen pas goed. Wat de politici, wier kinderen ongetwijfeld minimaal op de HAVO zitten, maar waarschijnlijker op het VWO, over het hoofd zien is namelijk dat het MBO voor een belangrijk deel een wassen neus is.

Bezigheidstherapie. De basisschool, maar dan nog een keer. Wist u dat er leraren Nederlands zijn die, als ze nog les mogen geven, wat dankzij het 'Nieuwe Leren' niet overal meer is toegestaan, in het eerste jaar van MBO Niveau 4 nog moeten uitleggen dat "ik wordt" fout is? Op Niveau 4 pikken de leerlingen dat nog wel op. Dat zijn dan ook niet de leerlingen die door de nieuwe leerplicht getroffen worden. Die zitten op niveau 1.

Weet u waar bijvoorbeeld 'Niveau 1 Detailhandel' toe opleidt? Tot vakkenvuller. Zelfs de leerlingen hebben dat door. De meeste Niveau 1 leerlingen die niet op Niveau 1 terechtgekomen zijn omdat ze te stom zijn om voor de duvel te dansen, maar bijvoorbeeld doordat ze op het VMBO geen goed onderwijs genoten hebben, of doordat ze als veertienenvijftienjarige te veel gelanterfant hebben, willen dan ook graag door naar Niveau 2. Die leerlingen gaan nu gezelschap krijgen van mensen die gewoon niet willen of niet kunnen en tot hun achttiende niets beters te doen zullen hebben dan zich op school te vervelen, in het gunstigste geval, of te misdragen, wat veel waarschijnlijker is.

Hieruit volgt dat een deel van de VMBOproblemen die veroorzaakt worden doordat leerlingen die op school nix te zoeken hebben verplicht naar school moeten nu wordt getransplanteerd naar het MBO. Dat leidt onherroepelijk tot problemen. Wij voorzien, als die leerplichtambtenaren er komen, dan ook een toename van het geweld op het MBO, want als je ergens verplicht aanwezig moet zijn waar je nix te doen hebt, ga je al gauw vechten. De goedwillende leerling wordt dus weer eens de dupe.

Wij pleiten er dan ook voor om de leerplichtleeftijd te verlagen tot twaalf jaar en werkgevers te verplichten ook kinderen minimaal het minimumloon uit te betalen. Het minimum jeugdloon komt dus te vervallen, waardoor kinderen geen goedkope arbeidskrachten meer zijn. Hierdoor komen de meeste werkzoekende kinderen waarschijnlijk niet aan de bak. Zij krijgen van ons echter geen recht op een uitkering of kinderbijslag. Gaan zij daarentegen naar school, dan krijgen ze weer wel kinderbijslag, die via de school wordt uitgekeerd, mits het kind in kwestie zich goed gedraagt. Word je van school geschopt, dan kost dat jou of je ouders dus geld.

Per saldo komt het erop neer dat er waarschijnlijk meer kinderen naar school zullen blijven gaan en dat de baantjes die ze nu nog krijgen omdat ze zo goedkoop zijn (zou de politiek echt niet weten dat je er als vakkenvuller uitgeschopt wordt zodra je voor een echt loon in aanmerking komt? Waarschijnlijk niet, want kinderen van politici zullen wel niet hoeven te werken) beschikbaar komen voor volwassenen die nu in de bijstand zitten. Als we dan ook nog alle extra subsidies voor bijstandsgerechtigden afschaffen, zodat het loont om een dom baantje te nemen, slaan we twee vliegen in een klap, maar ook dat is een heel ander verhaal.

Samenvattende conclusie: de leerplicht tot achttien jaar slaat als een lul op een drumstel en die vrolijke campagne van het ministerie ("Je moet verder leren dan je neus lang is", hoe kom je erop?) is weggegooid geld.21-08-2007 13.14 | Door: Cpt. Iglo

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere