Stichting IOCOB: zweefkezen, oplichters of kwakzalvers?

Deze man zweeft niet
Wij hadden nog nooit van de stichting IOCOB gehoord voordat er gisteren iemand een link naar de webzijde van de genoemde stichting geplaatst had onder een stukje dat een nieuwsbrief van de Vereniging tegen de Kwakzalverij bevatte.

Uw en onze captain heeft die link ogenblikkelijk verwijderd, waarna de genoemde reactie als volgt luidde:

" De VtdK gebruikt echter tegenwoordig in toenemende mate laster:

(NOOT VAN UW CAPTAIN: link naar zweefkezensite geschrapt.)

Dus let op!

NOOT VAN UW CAPTAIN: Respondent heeft niet begrepen dat wij een schijthekel hebben aan zweefkezen

Irene - 15 Juli '08 - 20:37 "

Nieuwsgierig als wij zijn, zijn wij persoonlijk toch eens op die webzijde gaan kijken en van wat wij daar aantroffen, werden wij niet vrolijk.

Het is de webwerf van de stichting IOCOB, met als ondertitel: "Grootste objectieve website voor complementaire en alternatieve geneeskunde". IOCOB staat voor 'Innovatief Onderzoek en onderwijs van Complementaire Behandelwijzen', dus met die objectiviteit kon het best eens behoorlijk tegenvallen: "Ja, nou, neen, kijk, uit ons innovatieve onderzoek is wel degelijk gebleken dat die zogenaamde 'complementaire behandelwijzen' in het gunstigste geval onschadelijke flauwekul zijn, maar in de meeste gevallen buitengewoon schadelijke vormen van oplichting en kwakzalverij. Dat gaan we natuurlijk niet vertellen in ons onderwijs van 'complementaire behandelwijzen', want dan kunnen we de tent net zo goed meteen sluiten en daarvoor hadden we hem niet geopend, natuurlijk."

We hebben nog hier en daar een stukje gelezen, maar daar werden we niet veel vrolijker van.

In het wikipediastukje 'Stichting IOCOB' lezen wij over de stichting:

"Stichting Innovatief Onderzoek en onderwijs van Complementaire Behandelwijzen (IOCOB) is een stichting die zich bezig houdt met beoordeling van complementaire geneeswijzen, onderzoek naar alternatieve geneeswijzen stimuleren en onderzoek doen, en informeren over deze geneeswijzen. De website is geschreven door artsen. Voorzitter van stichting IOCOB is Jan Keppel Hesselink, alternatief werkend arts. Keppel Hesselink tradt op in het NCRV-programma over alternatieve behandelwijzen Uitgedokterd.

Volgens IOCOB moeten deze vormen van geneeswijzen niet worden opgevat als een alternatief voor, maar als een aanvulling op de reguliere geneeskunde.

Omdat er binnen de alternatieve geneeskunde veel kaf onder het koren is, heeft de stichting IOCOB een beoordelingsmatrix ontwikkeld op met stoplichten als metafoor. Als een stroming voldoet aan de criteria voor kwakzalverij dan geldt het rode stoplicht. Een voorbeeld daarvan is de Levend Bloed Analyse. Het groene stoplicht is bedoeld voor behandelingen die veilig zijn en waarvan uit onderzoek blijkt dat behandeling effectief kan zijn. Voorbeelden daarvan zijn acupunctuur voor pijnsyndromen en valeriaan bij angsten."

Deze omschrijving lijkt ons al meteen aan de wat positieve kant: "Omdat er binnen de alternatieve geneeskunde veel kaf onder het koren is"? Wij hadden niet eens de indruk dat er überhaupt sprake was van koren, om maar iets te noemen.

Er staat echter nog meer. Onder het tussenkopje 'Kritiek' lezen wij namelijk:

"De Vereniging tegen de Kwakzalverij staat vrij kritisch tegenover IOCOB, in een artikel op hun website maakt zij er gewag van dat er een aantal "opvallende familiebanden" bestaat tussen de bestuursleden van de stichting en wijst zij er verder op dat er volgens hun de nodige reserves in acht moeten worden genomen bij de betrouwbaarheid van de informatie die IOCOB geeft, aangezien er nauwe banden bestaan met een praktijk voor acupunctuur. Verder nomineerde de Vereniging tegen de Kwakzalverij IOCOB in 2006 voor hun Meester Kackadorisprijs"
Nu begrijpen wij waarom de eerdergenoemde respondent de Vereniging tegen de Kwakzalverij meende te moeten beschuldigen van laster. Zoiets hadden we trouwens ook meteen al gedacht, doch dit terzijde. Bij het wikipediastukje stond een verwijzing naar 'Onder professoren' van C.N.M. Renckens. Hierin wordt gewezen op de band tussen IOCOB en het 'ORES Instituur voor Neuroacupunctuur' te Soest, "waar men zich toelegt op acupunctuurbehandeling van neurologische ziekten":
"De IOCOB geeft 'onafhankelijke' voorlichting en het ORES Instituut behandelt. Zo zit dat. De lijst van geschikt bevonden aandoeningen telt onder meer: MS, beroerte, kanker, Parkinson, posttraumatische dystrofie, spasticiteit, ruggenmergsletsel, migraine, spierziekten, tenniselleboog en chronische pijn. Men tracht zijn klantenkring uit te breiden door relevante patiëntenverenigingen te verzoeken op hun eigen sites naar de website van IOCOB te linken. Men beroept zich daarbij vol trots op de 'tophoogleraren uit de reguliere geneeskunde' in de Adviesraad.

Het bestuur van de Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa rook onraad, temeer daar er in het bestuur van de Stichting IOCOB opvallend sterke familiebanden bleken te bestaan (tweemaal bestuursleden met dezelfde naam en twee andere wonend op hetzelfde adres). Men besloot toch maar niet met deze club met zijn onuitsprekelijke naam in zee te gaan."

We gaan hier niet het hele stukje citeren, maar nog wel even een deel van het naschrift:
"De website van IOCOB is een rijke bron van informatie over de alternatieve geneeskunde. De betrouwbaarheid ervan is natuurlijk aan sterke twijfel onderhevig, want de mensen achter IOCOB zijn hardcore acupuncturisten en deze beschikken in het algemeen niet over een gedegen medische kennis. Neem alleen maar hun ideeën over het bestaan van acupunctuurpunten en meridianen in het lichaam: dat is immers pure mythologie."
Het stukje waarnaar de eerdergenoemde respondent gelinkt had, heeft als titel: IOCOB tegen Vereniging tegen de Kwakzalverij (skakel aangebracht in overleg met uw en onze captain). Zoals u zult begrijpen, is genoemd stukje niet echt lovend over de Vereniging tegen de Kwakzalverij.

Het deed ons echter deugt te zien dat de Vereniging tegen de Kwakzalverij een stuk machtiger is dan wij dachten. Sterker nog, de bestuursleden van de Vereniging tegen de Kwakzalverij hebben het volgens IOCOB voor het zeggen in de Nederlandse medische wereld:

"De bestuursleden van de Vereniging tegen de Kwakzalverij hebben een soort bullterrier mentaliteit en eenmaal in een thema vastgebeten laten ze niet los. [...] hun engagement is de oorzaak van het feit dat in Nederland de Geintegreerde Geneeskunde niet van de grond komt, er geen enkele universiteit een leerstoel heeft op dit gebied en dat goedwillende en gemotiveerde artsen en therapeuten verguisd worden."
Een hoeraatje voor de bestuursleden van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. De laster waarvan eerdergenoemde respondent gewag maakt, vinden wij in het stukje niet terug, of het moest zijn in het volgende:
"Maar omdat ze alles over een kam scheren, veelal op de man spelen, en helaas in de media gebruik maken van onwaarheden en suggestieve onjuistheden [...]"
Dat is dermate vaag en insinuerend dat wij ons zouden kunnen voorstellen dat de Vereniging tegen de Kwakzalverij zich hier belasterd zou kunnen voelen.

Een buitengewoon grappig stukje op de webzijde van IOCOB is 'Medische pornografie? Of Uitgedokterd?', dat aan de URL te zien oorspronkelijk 'Vereniging tegen Kwakzalverij maakt zich belachelijk' moest gaan heten, of misschien zelfs geheten heeft. De anonieme schrijver windt zich vreselijk op over de Vereniging tegen de Kwakzalverij (waarom verbaast ons dat nu niet?) en dan met name over Frits van Dam die de zweefkezenserie 'Uitgedokterd' van de NCRV en IOCOB een medische pornoserie genoemd heeft. In zijn emotie herhaalt de schrijver zichzelf enkele malen, terwijl de Nederlandse taal en de interpunctie ernstig te lijden hebben.

Wij sluiten af met het persbericht dat de Vereniging tegen de Kwakzalverij naar aanleiding van de eerste aflevering van 'Uitgedokterd' heeft doen uitgaan:

"

Grove misleiding in NCRV tv-programma ‘Uitgedokterd?!’

24 apr 2008 | Bestuur VtdK

PERSBERICHT

Met grote verontrusting heeft de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) kennisgenomen van de eerste uitzending op 23 april van het bovengenoemde programma waarin zogenaamd uitgedokterde patiënten worden gevolgd in hun zoektocht naar genezing in de alternatieve sector. De resultaten die de geraadpleegde hypnotherapeut, osteopaat en natuurgeneeskundig arts behaalden met hun absurde geneeswijzen kunnen met gemak worden toegeschreven aan het effect van de camera's, de selectie van de patiënten en het placebo-effect. Dergelijke successen zijn meestal tijdelijk.

Het programma krijgt op bedrieglijke wijze een wetenschappelijk karakter omdat men als commentator een heuse professor heeft ingehuurd: 'Prof. dr. J. Keppel Hesselink'. In feite is hij slechts basisarts en zijn professorstitel is naar Nederlandse standaarden nogal dubieus, want hij ontleent zijn titel aan een Duitse privé-universiteit op antroposofische grondslag. Hij verdient zijn geld met acupunctuur en propageert kritiekloos vrijwel alle alternatieve behandelwijzen.

Te vrezen valt dat veel kijkers met vergelijkbare klachten als in het tv-programma, (eczeem, nekpijn en gewrichtsslijtage) op het verkeerde been worden gezet en een heilloos avontuur zullen ingaan in de hoop op genezing. Verlichting van hun klachten valt niet te verwachten, wel verlichting van hun portemonnee, hoewel veel verzekeraars bereid zijn mee te betalen. Ook werd in 'Uitgedokterd' niet vermeld dat met name bij osteopathische behandeling van de nek ernstige complicaties kunnen optreden. Het programma werpt een smet op de NCRV en de publieke omroep in het algemeen. Hier is immers directe commercie in het spel en worden publieke middelen besteed aan volksverlakkerij.

De Vereniging tegen de Kwakzalverij verwacht dat de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) disciplinaire maatregelen neemt tegen deze kwakzalvende artsen en dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzoekt of de in het programma door artsen gedane uitspraken tuchtrechtelijke maatregelen noodzakelijk maken. De VtdK eist verder onmiddellijke stopzetting van de serie, tenzij er alsnog een deskundiger medisch commentator gevonden wordt, die de wondergenezingen in een zinnig perspectief kan plaatsen."

En nu vinden wij dat wij voorlopig wel genoeg aandacht aan IOCOB geschonken hebben.

16-07-2008 14.28 | Door: De Grote Vrager

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere