Nederland moet personeel ontslaan

Nederland dreigt failliet te gaan. Een bedrijf dat failliet dreigt te gaan, neemt maatregelen en als die maatregelen goed zijn, gaat het bedrijf niet failliet, zo hebben wij dat tenminste begrepen. Voor een persoon geldt hetzelfde, dus waarom zou het voor een land anders liggen?

Welke maatregelen kan een bedrijf nemen? Natuurlijk kan het bedrijf proberen de inkomsten te vergroten, of te verhogen, of hoe zeg je dat, maar dat probeert het bedrijf qualitate qua altijd, dus als onmiddellijke faillisementsverhinderende maatregel zet het niet veel zoden aan de dijk, want het bedrijf dreigt niet voor niets failliet te gaan. Als het bedrijf dus niet zo gek veel aan de inkomsten kan doen, moet het in de uitgaven gaan snijden, zoveel is duidelijk. Bedrijven ontslaan in zo’n geval vaak een deel van het personeel en daar is wat voor te zeggen. Als je geen werk meer te geven hebt, als werkgever, valt er voor de werknemers ook geen werk meer te nemen, dus hoef je ze ook niet in dienst te houden. Zelfs rechters, die ooit rechten zijn gaan studeren omdat ze niet goed genoeg konden rekenen voor een wetenschappelijke studie en te weinig taalgevoel hadden voor een talenstudie, snappen dit, zodat de ontslagvergunning bij een dreigend faillisement vrij makkelijk gegeven wordt.

Heeft Nederland overtollig personeel? Jazeker, heeft Nederland overtollig personeel, en wel heel veel ook. Wij noemen dat ambtenaren. Allen, in koor: “Wat heeft iedereen toch tegen ambtenaren, ze dóen toch nix?” Precies. Diezelfden van die witte streep in de gang, uw weet wel, die daar is aangebracht om te voorkomen dat ambtenaren die wat later komen opbotsen tegen ambtenaren die iets eerder naar huis gaan. Negenennegentig procent van de ambtenaren geeft die andere één procent een slechte naam. Maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes.

De meeste ambtenaren kunnen nu al ontslagen worden, zonder dat iemand er last van heeft. Het enige wat daarvoor nodig is, is de afschaffing van een behoorlijk aantal zinloze regels en wetten, aangezien het grootste deel van de ambtenaren alleen maar zinloze regels en wetten zit te controleren. Als een regel of een wet niet bestaat, hoef je ook niet te kijken of iedereen zich er aan houdt, zo simpel is het. Eerlijk waar. En weet u op welk gebied er de meeste zinloze regels bestaan? Op belastinggebied.

Het Nederlandse belastingstelsel is nodeloos ingewikkeld en wel zodanig dat de belastingambtenaren die alleen maar noodzakelijk zijn om dit hopeloze stelsel van afpersing en diefstal in stand te houden zichzelf niet kunnen terugverdienen. Sterker nog: het zou mij nix verbazen als de Nederlandse staat er in feite op toelegt. En dat zelfs ondanks al die oneerlijke belastingen op belastingen op accijnzen op belastingen op opcenten op wat niet al. En dan hebben we het nog niet eens over de belastingen, opcenten, heffingen en rechten die gemeenten, provincies en waterschappen mogen hebben.

Kortom: als de Nederlandse staat nú alle belastingambtenaren ontslaat, komen Visstick R. (die ingenieur is, en derhalve heel goed kan rekenen, vooral laat op de avond op servetjes en de achterkant van bierviltjes) en ondergetekende maandag (omdat het bijna weekend is, en de te ontslane ambtenaren toch al thuis zijn, want die komen vrijdags niet naar kantoor, of alleen ‘s ochtends) met een zakjapanner naar het hoofdkantoor, om even uit te rekenen hoe het allemaal geregeld dient te worden, opdat de Nederlander zo min mogelijk belasting hoeft te betalen, en zoveel mogelijk besteedbaar inkomen overhoudt. Kent u de film Dave? Die scène dat die vriend van hem even zeshonderdmiljoen dollar (zoveel? Hm, misschien toch nog eens bekijken die film) komt besparen? Wij krijgen spontaan zin in bratwurst, maar we dwalen af.

Wist u dat er in Nederland een heel leger beleidsambtenaren bestaat, dat niets anders doet dan rapporten te schrijven, te vergaderen over rapporten en rapporten in de prullenbak te zien verdwijnen? Die kunnen we best missen. De overheid moet zich sowieso niet schuldig maken aan beleid. De overheid hoeft de boel alleen maar zodanig draaiende te houden dat burgers zo min mogelijk last hebben van de overheid en van elkaar en dat niet noodzakelijkerwijs in die volgorde.

Visstick R. en ondergetekende denken hooguit een weekje nodig te hebben om de zaak opnieuw op te zetten en het dreigende faillisement af te wenden. En passant schaffen we wel de monarchie af, want die kost ook veel meer dan hij oplevert, en dat moeten we niet willen.

2-11-2012 16.12 | Door: Stommeling Jones | Categorie: Monarchie, Politiek

Reactieveld gesloten.


Opinieleiders.nl © 1999 - 2018 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.13 RSS-feed/RSS-feed reacties