Abu Antisemiet

Naar aanleiding van dat geval met die voetballer van Vitesse die ergens geweigerd werd, twitterden wij:

@FrontaalNaakt is te laf om er zelf iets over zeggen, dus rietwiet hij antisemiet @abuPessoptimist. Niet dat hij daardoor zelf vrijuit gaat.

@FrontaalNaakt is Peter Breedveld, die door Elma Drayer te kakken is gezet als antisemiet, wat hij haar nooit vergeven heeft en wat er ook toe geleid heeft dat hij beter op zijn woorden let. Vandaar ook die rietwiet. @abuPessoptimist reageerde als volgt:

@Opinieleiders Ik ben een antisemiet? Mij best hoor. Maar maak er voor de volledigheid even `Joodse antisemiet´ van, ajb. @FrontaalNaakt

Omdat wij niet zouden weten waarom, vroegen wij:

@abuPessoptimist Waarom zou ik? @FrontaalNaakt

Die vraag was kennelijk te moeilijk voor meneer Abu Pessoptimist, want tot op heden hebben we er geen antwoord op gehad. In afwachting daarvan gaan wij geen vliegen zitten vangen, maar besteden wij onze tijd nuttig, en wel aan het stukje ‘Wiesenthal Centrum verandert titel “antisemiet” in geuzennaam‘. Het stukje is van de hand van meneer Pessoptimist en stond al een paar dagen te wachten op een kloosried, dus daar gaat ie.

Het gaat natuurlijk al mis in de kop. Bij ons weten betekent de term geuzennaam dat iemand die uitgescholden wordt om iets wat hij doet het scheldwoord overneemt omdat hij er trots op is. Dan zou dan betekenen dat meneer Pessoptimist denkt dat je er trots op kunt zijn als je door het Wiesenthal Centrum een antisemiet wordt genoemd. Wij zijn benieuwd hoe hij op die rare gedachte gekomen is.

OPINIE – Het Wiesenthal Centrum, een organisatie die zich mensenrechtenorganisatie noemt en zich vooral bezighoudt met het levend houden van de herinnering aan de Holocaust en de strijd tegen antisemitisme, heeft de wereld op Oudejaarsdag verblijd met het publiceren van de lijst van ”Top Tien antisemieten van het jaar 2013”.

Wij weten niet hoe het u vergaat, maar wij menen in deze zin een zeer negatieve houding ten opzichte van het Wiesenthal Centrum te bespeuren. Dat zit hem vooral in “die zich mensenrechtenorganisatie noemt” en “verblijd”, dus misschien zijn wij wat overgevoelig bezig.

En daar waren verrassende keuzes bij, zo blijkt uit de krant The Jerusalem Post (en een verbazend groot aantal andere rechtse publicaties die dit nieuws ook zonder commentaar overnamen).

Meneer Pessoptimist geeft een skakel naar het bedoelde stukje en hoewel kloosrieden zonder skakels werkt, hebben wij deze toch even gevolgd. Wij kwamen terecht bij ‘Wiesenthal releases ‘Top Ten 2013 anti-Semitic, anti-Israel slurs’ list‘. Aangezien een toptien van “anti-Semitic, anti-Israel slurs” duidelijk iets heel anders is dan een “Top Tien antisemieten”, concluderen wij dat meneer Pessoptimist wat moeite heeft met het Engels en woorden die hij niet begrijpt gemakshalve overslaat. Of hij doet het expres, in de hoop dat niemand de moeite neemt het oorspronkelijke stukje te lezen.

Bovenaan de lijst van het Centrum, dat zijn hoofdkantoor heeft in Los Angeles,  stonden ayatollah Ali Khamenei, de opperste gids van Iran, en de Turkse premier Recep Tayyep Erdogan.

Daar kijken wij niet van op.

Khamenei verdient de plaats volgens het Centre omdat hij Israël in november de ”dolle hond van de regio” heeft genoemd en onder meer had gezegd dat zionisten in feite degenen zijn die in de VS de touwtjes in handen hebben.

Ook daar kijken wij niet van op.

Volgens de mensen van het Centrum was dat een ”update” van de aloude antisemitische sage dat er sprake is van een Joodse samenzwering die streeft naar de wereldheerschappij.

De Jerusalem Post zegt: “an accusation with which he was “updating the old canard of a global Jewish conspiracy […]”. De “wereldheerschappij” heeft meneer Pessoptimist zelf ingevoegd en wij zouden “canard” niet met sage vertalen, omdat dat niet de juiste vertaling is.

Erdogan stond op nummer twee omdat hij de demonstraties in Istanbul in juni zou hebben geweten aan de ”rente-lobby” (waarmee hij volgens een van zijn ondergeschikten de ”Joodse diaspora” zou hebben bedoeld).

Dit begrijpen wij niet helemaal, dus wij vermoeden wederom een vertaalfout.

En hij zou hebben gesuggereerd dat Israël iets te maken had met het wegsturen van de islamistische Egyptische president Mohammed Morsi.

Weet u wat we doen? We kijken even wat de Jerusalem Post precies zegt:

Turkey’s Prime Minister Recep Tayyip Erdogan garnered the second spot on the list for blaming the actions of the June anti-government Turkish demonstrators, who sought greater democracy, on the “interest rate lobby,” which Erdogan’s deputy said was “The Jewish Diaspora.” The Wiesenthal center said Erdogan had suggested that Israel engineered the ouster of Egypt’s Islamic president Mohamed Morsi.

Dat lijkt ons duidelijk. Terug naar Abu Taalspecialist:

Nou, daar kijken we van op.

Waarom?

Khamenei een antisemiet, omdat hij fel anti-Israël is en een opmerking maakt over de macht van de Israëllobby in de VS?

Abu Taalspecialist kan niet alleen niet zo goed Engels lezen, hij begrijpt zelfs niet wat hij zelf opschrijft, of hij doet expres alsof, dat kan ook. De opmerking van Khamenei heeft de lijst gehaald omdat het een antisemitische opmerking was. Abu Taalspecialist maakt hier de fout die zovelen maken: hij ziet als antizionisme verpakt antisemitisme aan voor iets anders dan antisemitisme. Hierbij gaan we even niet in op de vraag of alle antizionisme antisemitisme is, maar we gaan verder lezen:

Op die manier weet ik nog wel een paar kandidaten voor de positie van antisemiet nummer 1.

Wij herhalen: het was geen lijst van de grootste antisemieten, maar van de antisemitischte opmerkingen. Maar wij zijn benieuwd naar die andere kandidaten.

De ayatollah had het misschien wat ongenuanceerd geformuleerd, maar de macht van de Israëllobby over het Midden-Oostenbeleid van de VS is bekend en behoorlijk goed gedocumenteerd.

Kijk, daar komt de als antizionist vermomde antisemitische aap uit de mouw. Abu Taalspecialist vindt de opmerking van de ayatollah “wat ongenuanceerd” omdat Abu Taalspecialist denkt dat de ayatollah gelijk heeft.

Om dat een ‘update’ van een oud antisemitisch thema te noemen moet je echt wel een behoorlijk groot bord voor je kop hebben.

Neen. Degene met het bord voor zijn kop is Abu Taalspecialist, die de feiten wenst te ontkennen ten faveure van zijn vooringenomen standpunt.

En wat Erdogan betreft: hij maakte toch niet zelf opmerkingen over Joodse inmenging in die demonstraties van juni?

Zoals het in de Jerusalem Post staat, werden die opmerkingen gemaakt in opdracht van Erdogan, dus is Erdogan er verantwoordelijk voor.

En maakt het iemand tot antisemiet als hij suggereert dat Israël iets met het afzetten van Morsi te maken had als daar niet echt concrete aanwijzingen voor waren?

Neen. Maar je moet wel behoorlijk antisemitisch zijn om overal een Joods complot achter te zien. De opmerkingen maken Erdogan niet tot antisemiet, maar je moet wel antisemiet zijn om die opmerkingen te maken.

Het was toch duidelijk dat Jeruzalem erg blij was met de coup en er worden in de politiek toch soms nog wel ergere suggesties gewekt?

Dat maakt de opmerkingen niet minder antisemitisch.

Geen sterke argumenten dus, maar het meest opvallend aan de antisemieten-lijst van dat centrum in Los Angeles was toch wel het feit dat bijna alles in hun ”top tien” gerangschikt kon worden onder de noemer ”criticus van Israël”.

Eerder logisch dan opvallend, zouden wij zeggen. Er zijn per slot van rekening een heleboel mensen die wel intelligent genoeg zijn om te weten dat ze zich zouden moeten schamen als ze antisemiet waren, maar die niet slim genoeg zijn om als antizionistisch vermomd antisemitisme te herkennen. Veel antisemitische leiders weten dat en buiten het uit.

Zo prijken er bijvoorbeeld ook de Joodse Richard Falk op, de speciale rapporteur van de VN voor de Palestijnse gebieden, en de eveneens Joodse Max Blumenthal, die dit jaar een boek publiceerde, ”Goliath”, dat uitermate scherpe kritiek leverde op Israël en het zionisme.

Waarom zou een Jood geen antisemiet kunnen zijn? Zou Abu Taalspecialist misschien denken dat Joden een bijzonder ras vormen, dat collectieve kenmerken bezit, waardoor het zich van de mensen onderscheidt? Wij krijgen wel de indruk. Abu Taalspecialist is dus kennelijk Abu Antisemiet.

The Jerusalem Post sprak met rabbijn Marvin Hier, de directeur van het Wiesenthal Centrum, die niet aarzelde om Falk en Blumenthal beiden te plaatsen in de categorie van “Joodse antisemieten”.

Daar zal hij dan wel zijn redenen voor gehad hebben.

In het geval van Falk was dat, zo mogen we aannemen, op grond van diens scherpe rapporten over de mensenrechtensituatie in de bezette gebieden.

Zou zijn antisemitisme er ook iets mee te maken kunnen hebben?

En wat Blumenthal betreft, noemde rabbijn Hier het feit dat hij in zijn boek parallellen trekt tussen Israeli’s en nazi’s.

Dat moet je ook niet doen.

Hij zou de naam judeo-nazi’s, die indertijd al door de Israëlische filosoof Yeshayahu Leibowitz voor soldaten werd gebruikt, niet hebben afgekeurd.

Dat staat er niet, bij de Jerusalem Post. Abu Antisemitische Taalspecialist heeft weer iets gemist. Dit staat er wel:

The center noted that “he quotes approvingly characterizations of Israelis soldiers as ‘Judeo-Nazis.’”

Terug naar Abu Miskleuner:

Ook gebuikte hij titels voor zijn hoofdstukken als ”Het concentratiekamp”, ”Nacht van het gebroken glas” (een referentie aan de Kristallnacht) en “Hoe goyim te doden en mensen te beïnvloeden.”

Waarom laat Abu Smeerkees hier nou ook weer titels weg, en nog wel belangrijke ook? Omdat Abu Smeerkees een viezerik is, daarom. Tenminste, dat vermoeden wij. Dit is het rijtje van de Jerusalem Post:

Chapters in his book are entitled “Summer Camp of Destruction,” “Date with the Devil,” “There Is No Dream,” “The Concentration Camp,” “The Night of Broken Glass” and “How to Kill Goyim and Influence People.”

Terug naar meneer Abu:

Nu lijkt het me nogal zwak om iemand af te rekenen op alleen de titels van hoofdstukken uit een boek (sommige ervan zijn citaten van mensen die hij interviewt), maar dat daargelaten: hier blijkt duidelijk uit dat het Wiesenthal Centrum totaal geen onderscheid maakt tussen het kritiek hebben op Israël en het koesteren van een afkeer van Joden, oftewel antisemitisme.

Ten eerste wordt Blumenthal blijkens het artikel in de Jerusalem Post niet afgerekend “op alleen de titels van hoofdstukken”, maar op zijn denkbeelden. Ook dit laat Abu Ruimtegebrek weg. Ten tweede zijn het doorgaans de zelfverklaarde Israël-critici die het door Abu Zwetser genoemde onderscheid niet maken. Waarom zouden ze anders alle Joden, waar ook ter wereld, verantwoordelijk verklaren voor het gedrag van de staat Israël?

In mijn belevingswereld zijn dat totaal verschillende dingen.

Maar niet heus.

Iemand kan bijvoorbeeld heel goed op grond van aan het Jodendom ontleende ethische richtlijnen tot de conclusie komen dat het niet deugt zoals de Joodse staat functioneert, de Palestijnen onderdrukt en de buurlanden terroriseert.

Vooral als iemand zich eenzijdig laat voorlichten, niet op de hoogte is van de werkelijke situatie en geen benul heeft van internationaal recht. Geen historisch besef helpt ook enorm. Het valt ons trouwens reuze mee dat Abu Taalspecialist de Protocollen van de wijzen van Zion nog niet genoemd heeft, over historisch besef gesproken.

Falk en Blumenthal zijn er de voorbeelden van.

Niet dus.

Maar voor het Wiesenthal Centrum zijn Jodendom en Israël blijkbaar één en hetzelfde ding.

Niet waar.

Wie fundamentele kritiek op Israël levert, is dus volgens het centrum per definitie een antisemiet.

Ook dat is niet waar. Abu Antisemiet zou het misschien wel willen, maar het is gewoon niet zo.

Diezelfde gedachtegang spreekt ook uit de rest van hun top tien.

Dat zal dan ook wel niet kloppen.

We vinden daar Roger Waters van Pink Floyd (hij wilde het afgelopen jaar niet optreden in ‘apartheidsstaat Israël’), de ”American Studies Association” (die onlangs opriep tot een boycot van Israëlische academische instituties omdat die hand- en spandiensten verlenen aan de bezetting), en de United Church of Canada die – in de woorden van het Wiesenthal Centrum, de boycot onderschreef van Israël ‘het enige land in het Midden-Oosten dat volledige religieuze vrijheid en bescherming geeft aan alle geloven, terwijl christenen lijden in Syrië, in Irak onderwerp zijn van etnische schoonmaak en in Egypte worden bedreigd.’

Abu Antisemiet laat weer een en ander weg, maar we blijven niet aan de gang.

En dan te bedenken dat die boycot van de United Church of Canada alleen producten uit de nederzettingen betreft.

Zegt wie?

Anderen op de lijst zijn de schrijfster Alice Walker, die een kritisch boek over Israël publiceerde, en twee Duitse kranten die een cartoon plaatsten waarop Netanyahu werd afgebeeld als iemand die het vredesproces vergiftigt.

Een “kritisch boek”? Zo zegt de Jerusalem Post het:

Walker depicts Hamas-ruled Gaza as a benign place” and compares Israelis to the Nazis.

En “twee Duitse kranten”? Dat lazen wij toch ook echt anders:

European cartoonists from Norway, Germany and France landed the seventh slot for their depictions of Israel and Jews. In Germany in particular, the center cited “cartoons in two different newspapers (the Badische Zeitung and the Stuttgarter Zeitung) depicting Israeli Prime Minister Netanyahu poisoning peace talks.”

Abu Talenwonder zou zich misschien eens moeten afvragen of hij wel Engelse stukjes zou moeten lezen als er zoveel woordjes in staan die hij niet begrijpt en daarom maar overslaat.

Ook dat zou teruggaan op een antisemitische ”klassieker” om het zo te zeggen.

In het stuk in de Jerusalem Post vinden we niets dat vertaald zou kunnen worden als “klassieker”, maar wel dit:

Rabbi Abraham Cooper, associate dean of the Wiesenthal Center, told the Post, “It is especially galling and outrageous in the midst of all this that two German newspapers would publish cartoons that – consciously or otherwise – deploy deep-rooted European anti-Semitic imagery of the Jew as poisoner. Those images do the poisoning and also validate [a] toxic attitude towards Israel and the Jewish people.”

Zou Abu Talenknobbel echt denken dat ‘diepgeworteld’ hetzelfde is als ‘klassiek’?

We mogen aannamen dat het centrum daarmee de mare bedoelt die in de middelleeuwen, tijdens pestepidemieën, wel de ronde deed dat Joden de waterbronnen hadden vergiftigd.

Mogen we dat “aannamen”? Of zelfs aannemen? Op grond waarvan? Nou ja, wij weten het niet, want wij zijn niet zo thuis in de antisemitische beelden. Gelukkig niet.

Nogal gezocht lijkt me, de middeleeuwen liggen toch al een tijdje achter ons.

Het lijkt ons ook nogal gezocht, maar dat geldt wel voor meer antisemitische gedachten. Het hele antisemitisme is volgens ons nogal gezocht, eerlijk gezegd.

Slechts twee zaken op de Wiesenthal-lijst hebben geen connectie met Israël: de rechts-extremistische Hongaarse Jobbik-partij die Joden wil registreren ”om veiligheidsredenen” en de leuzen in voetbalstadions (die overigens voor zover ik weet niet altijd alleen tegen Joden zijn  gericht).

Het is toch wat.

Slechts twee van de top tien kunnen dus gerangschikt worden als antisemitisch in de klassieke betekenis van het woord.

Wij weten niet welke definitie meneer Abu hanteert voor zijn “klassieke betekenis”. Wij weten wel dat hij heel opzichtig naar deze conclusie heeft toegewerkt en als hij een beetje beter zijn best had gedaan ook nog wel de mogelijkheid had gehad om de hele top tien uit te sluiten.

Geen hoge score lijkt me.

Het Wiesenthal Center hanteert nu eenmaal niet de definitie die Abu Antisemiet hanteert. Dat leidt licht tot andere inzichten.

Hetzelfde verschijnsel kunnen we waarnemen bij het zusje van het Wiesenthal Centrum, de Anti-Defamation League (ADL) van de onvermoeibare Abraham Foxman, of de statistieken waar het Nederlandse CIDI ieder jaar mee komt.

Uit het niets worden de ADL en het CIDI er bijgehaald. Waarom is dat? Omdat Abu Antisemiet zijn eigen verhaal tot aan dit punt ook wel erg zwak vond?

Ook daar blijken bijna alle verwensingen (het gaat zelden om ergere zaken) Israëlgerelateerd.

Als hij de gegevens waarop hij deze uitspraak baseert net zo nauwkeurig heeft bestudeerd als die Top Tien, zijn wij zo vrij om hem niet op zijn woord te geloven. Neen.

Het lijkt me dat dit soort organisaties zich redelijk belachelijk maken als ze voortgaan om op steeds schrillere toon de critici van Israël – onder wie dus ook Joden en joodse organisaties  – voor antisemiet uit te maken, terwijl het voor de rest van de wereld steeds duidelijker wordt dat Israël gigantische porties boter op het hoofd heeft en het één niets met het ander te maken heeft.

Fout. Nou heeft hij zo zijn best gedaan om hier aan te komen en nou mislukt het toch nog. Abu Antisemiet presenteert zijn overwegingen alsof ze voortkomen uit het voorgaande, terwijl dat op geen enkele wijze het geval is. Wat hier had moeten staan, is meer iets als: “organisaties die zich druk maken over antisemitisme en dat ook willen aanpakken als het vermomd is als antizionisme of Israëlkritiek, hebben nog een lange weg te gaan.” Of woorden van gelijke strekking.

Het aan de kaak stellen van antisemitisme wordt hiermee een soort overbodige exercitie, en het epitheton ”antisemiet” verandert straks nog geleidelijk in een soort geuzennaam.

Over die geuzennaam hebben we al iets gezegd, maar uit het stuk van Abu Antisemiet blijkt dat het aan de kaak stellen van antisemitisme bij lange na geen overbodige exercitie is en wij zijn dan ook blij dat wij onze medewerking daaraan hebben kunnen verlenen door het antisemitisme van Abu Antisemiet hier aan de kaak te stellen.

Over geloofwaardigheid gesproken.

Wij hopen te hebben laten zien dat Abu Antisemiet door zijn weglatingen en onjuiste weergaven niet de aangewezen persoon is om iets over andermans geloofwaardigheid te zeggen.

Wat dat betreft zou het Wiesenthal Centrum er trouwens beter aan doen een keer de hand in eigen boezem te steken.

Waarom?

Want hoe geloofwaardig is nu een organisatie die tegen discriminatie strijdt, als zij tegelijkertijd bezig is een ”Museum van de Tolerantie” (sic) te bouwen in Jeruzalem,  bovenop een van de oudste moslim-begraafplaatsen ter wereld?

Wij weten het niet. Maar wij weten wel dat het laatste wat wij erover gehoord hebben was dat er nog steeds overleg gaande was over de locatie van het nieuwe museum. Wij weten ook dat Abu Antisemiet probeert hier te zeggen dat antisemitisme niet erg is, zolang je maar doet alsof je er een reden voor hebt.

Een project waarbij het de zowel voor Joden als moslims heilige regel dat begraafplaatsen niet mogen worden geruimd met wat schijn-argumenten domweg aan zijn laars lapt?

Er is in ieder geval druk over de locatie overlegd en dat overleg loopt misschien zelfs nog, dus van domweg aan zijn laars lappen is alvast geen sprake. Heilige regels van godsdienstwaanzinnigen zullen ons trouwens een rotzorg zijn, want die zijn er voor de desbetreffende godsdienstwaanzinnigen en anderen mogen er geen last van hebben, maar dat is een heel ander verhaal.

De Top Tien waar Abu Antisemiet het over had, is overigens als PDFje beschikbaar, en wel hier. Als uw Engels beter is dan dat van Abu Antisemiet, kunt u hem op uw gemak doorlezen, opdat u weet wat het Wiesenthal Center werkelijk gezegd heeft, zonder het vervormende filter van Abu Propagandist ertussen.

11-01-2014 12.34 | Door: Cpt. Iglo | Categorie: Arabische wereld, Godsdienstwaanzin, Israël, Personen, Rechten, Taal, Twitter, Voetbal, Webzijden

Er zijn 2 reacties op “Abu Antisemiet”

  1. Ruud Harmsen says:

    > maar van de antisemitischte opmerkingen

    Ik zou ‘slur’ niet met ‘opmerking’ vertalen omdat het niet de juiste vertaling is.

    En “herhalen” vereist een eerder gezegd zijn, dat echter ontbreekt.


Opinieleiders.nl © 1999 - 2017 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.11 RSS-feed/RSS-feed reacties