Peter Breedveld kost Peter Breedveld de kop

Peter Breedveld is een eikel‘, schreven wij enige tijd geleden. Daarin zeiden wij dat genoemde Peter Breedveld met een belachelijk twitterberichtje onze aandacht had getrokken en vooral dat Peter Breedveld een vermoedelijk humorloze eikel was. Welnu: wij blijken gelijk gehad te hebben. Het gebrek aan gevoel voor humor heeft Peter Breedveld in de problemen gebracht en daar probeert hij zich nu wanhopig uit te lullen, maar dat gaat hem, onder andere als gevolg van eerdergenoemd gebrek aan gevoel voor humor, niet lukken. Peter Breedveld kost Peter Breedveld de kop, als het ware.

Op zijn webzijde, Frontaal Naakt geheten, schrijft hij: ‘Roze Brigade‘. Hij zegt:

Ergens in de jaren tachtig schreef Hugo Brandt Corstius een column over vluchtelingen die door de Nederlandse overheid gewoon terug werden gestuurd naar hun land, waar ze hun leven niet zeker waren. ‘Waarom zo omslachtig en duur doen?’ schreef hij cynisch (ik parafraseer), ‘beter is het, de asielzoekers hier alvast dood te schieten, dan kun je ze in een kist terug naar hun land sturen, dat scheelt enorm in de kosten.’

Hugo Brandt Corstius. Weet u nog? De gek die onder talloze pseudoniemen zijn humorloze columns de wereld inschopte en daarmee eerlijk verdiend heeft dat De Grote Eén (van een Grote Drie op Nederlands literair gebied is sowieso nooit serieus sprake geweest, zodoende) een boek naar hem noemde: ‘Malle Hugo’. Malle Hugo had last van hetzelfde euvel als dat waar Peter Breedveld onder gebukt gaat: gelijkhebberigheid gekoppeld aan humorloze grofheid.

Ik mocht op mijn (christelijke) middelbare school een keer de dagopening verzorgen, en haalde toen die column van Brandt Corstius aan, waar ik enorm van onder de indruk was. Iedereen was ontroerd.

Een christelijke middelbare school is misschien ook niet de beste kweekvijver voor gevoel voor humor, dus je zou vergoelijkend kunnen zeggen dat het niet Peter Breedveld’s eigen schuld is dat hij een humorloze eikel is, maar de schuldvraag interesseert ons niet. Dat hij als middelbare scholier “enorm […] onder de indruk was” van iets wat Malle Hugo geschreven had, is hem misschien ook niet zwaar aan te rekenen, al was het maar omdat hij als leerling van een christelijke middelbare school niet al te veel vergelijkingsmateriaal had. Waarom iedereen ontroerd was, is onduidelijk, maar wij denken dat men vooral ontroerd geweest moet zijn doordat Malle Peter geheel zonder stotteren de dagopening zijn strot uit wist te krijgen en men dat beslist niet van hem verwacht had. Anders weten wij het ook niet.

De Telegraaf had er een mooie rel van kunnen maken: ‘Linkse stukjesschrijver roept op asielzoekers dood te schieten’. Dan had ze volledig het punt gemist, dat Brandt Corstius wilde maken, en hem opzettelijk in een kwaad daglicht gesteld.

Als de De Telegraaf er zo’n rel van had kunnen maken (ons ontgaat overigens wat er mooi zou kunnen zijn aan een door de De Telegraaf geïnstigeerde rel, doch dit terzijde), zou de De Telegraaf dat zeker niet gelaten hebben, dus zijn er twee mogelijkheden: de De Telegraaf heeft die rel inderdaad georganiseerd of de De Telegraaf kon er geen rel van maken. Als de De Telegraaf er werkelijk een rel van heeft of had kunnen maken, was het natuurlijk ook wel een heel slecht stukje van Malle Hugo, dus wat dat betreft kan het best kloppen.

Dat is wat mij is overkomen. Ik probeerde in een serie sarcastische tweets mijn verontwaardiging te uiten over de oorlog die momenteel tegen de Afghanen wordt gevoerd – daar heb ik nu, dat zult u begrijpen, ongelofelijk veel spijt van – en De Telegraaf maakte er een oproep van PVV’ers dood te schieten.

Als wij het goed begrijpen vindt Peter Breedveld dus dat zijn “tweets” hetzelfde niveau hebben als een door Peter Breedveld voor een christelijke dagopening gebruikt stukje van Malle Hugo. Het lijkt er zelfs op dat Peter Breedveld denkt dat zijn getwitterde borrelpraat als een column gezien moet worden. Maar ja, eikeltje: zo werkt dat dus niet. En als je geen gevoel voor humor hebt bestaat bovendien de kans dat datgene wat jij voor sarcasme aanziet in werkelijkheid gewoon een botte oproep tot het overhoopschieten van PVVjers is. Het is in dat geval goed dat je er spijt van hebt, maar wel te laat.

Gewoon omdat het kan, heet dat geloof ik in Telegraaf/GeenStijl/PowNed-jargon.

Agossie: het is dus de schuld van de De Telegraaf dat Peter Breedveld zich ongelukkig geuit heeft. En voor het gemak sleept hij GeenStijl en PowNed er ook nog even met de haren bij. Eigenlijk heeft hij dus niet zozeer spijt van zijn uitlating als wel van het feit dat de De Telegraaf die uitlating gelezen heeft en heeft beschouwd als een oproep tot moord. Maar dat is dus niet zijn schuld, zegt hij.

Twee dingen even heel duidelijk: Ik vind dat er helemaal niemand moet worden doodgeschoten, niet in Afghanistan en niet in Nederland. En ik deed die uitlatingen in mijn vrije tijd, als ‘hoofdredacteur’ van Frontaal Naakt, onder de náám Frontaal Naakt.

Dus als je in je vrije tijd oproept tot moord dan mag het? Of dan is het minder erg? Da’s nou heel gek, maar daar hebben we onze consigliere niet eens bij nodig. Wij zien zelf namelijk meteen dat dat juridisch geen hout snijdt, of geen juridisch hout snijdt, zoals sommige mensen zeggen. Gewoon gelul van een dronken aardbei, als het ware. Of zou Peter Breedveld denken dat je vrijuit gaat als je jezelf “‘hoofdredacteur'” van een webzijde met een misleidende naam noemt?

Ik weet zeker dat de schrijver van het Telegraafartikel, Martijn Koolhoven, dit allemaal heel goed weet, net als de hoofdredacteur van GeenStijl, Marck Burema alias Pritt Stift, en de treiterkop van PowNed die me gisteren op mijn werkplek kwam provoceren.

Ja en? Als jij je in het openbaar zwaar vergaloppeert heb je gewoon een probleem en dat heb je dan toch echt helemaal zelf veroorzaakt, ongeacht of je het zo bedoeld had of niet. De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen, menen wij ons te herinneren. Zou die weg naar de hel overigens ook in de Geïllustreerde Atlas van het Hiernamaals staan? Maar we dwalen af.

Ik had Koolhoven twee weken geleden de oren al gewassen op Twitter, omdat hij in een nieuwsbericht klakkeloos een volstrekt ongeloofwaardige complottheorie van ‘onderzoeksjournalist’ Peter Siebelt woord voor woord had overgeschreven.

Hier overschat Peter Breedveld zichzelf wel heel demonstratief: om iemand de oren te kunnen wassen moet je zelf ten minste enig gezag hebben, of althans meer dan degene wiens oren je denkt te gaan wassen. Anders werkt het niet en ben je slechts een scheldende twitteraar. Dat laatste geldt overigens alleen als je orenwaspoging via Twitter geschiedt.

Toen was het doel XS4ALL-grondlegger Rop Gonggrijp te beschadigen. Van schrijver Barracuda verscheen op Frontaal Naakt ook nog eens een kritisch stukje over Koolhoven, dus dat zal best pijnlijk zijn geweest.

Zou het niet kunnen dat Koolhoven gewoon dom is en Peter Siebelt geloofde? Zou het ook niet kunnen dat dat stukje van Barracuda of Frontaal Naakt Koolhoven zijn rug zal roesten omdat geen hond Frontaal Naakt leest? Of in ieder geval geen hond in wiens mening Koolhoven geïnteresseerd is? Dat Peter Breedveld kortom het hele gelazer (wij krijgen de indruk dat er sprake is van gelazer namelijk) gewoon geheel aan zijn mislukte twitterpoging tot sarcasme te danken heeft? Of te wijten?

Peter Siebelt riep op Twitter op mijn werkgever te mailen, Een dag daarna kondigde Marck Burema, die mij mijn kritiek op GeenStijl ook nooit in dank heeft afgenomen, al aan dat ik de volgende dag ‘zwaar de lul’ zou zijn omdat ik in De Telegraaf zou staan. Wie twijfelt er nog aan dat dit een gezamenlijk wraakactie is van Koolhoven, Burema en Siebelt om me opzettelijk zoveel mogelijk schade toe te brengen?

“Wie twijfelt er nog aan dat dit een gezamenlijk wraakactie is van Koolhoven, Burema en Siebelt om me opzettelijk zoveel mogelijk schade toe te brengen?” Whoehahahahahaha! Hè hè. Snort. Is me dat lachen. Snuif. Gnuif. Grinnik. Wie Peter Breedveld “opzettelijk zoveel mogelijk schade” wil toebrengen kan volstaan met een skakel naar ‘s mans webzijde, dachten wij. Wij twijfelen er dan ook niet aan dat dit geen gezamenlijke wraakactie van wie dan ook is. Om recht te hebben op een wraakactie moet je toch eerst iets misdaan hebben, niet?

De groep rond De Telegraaf/GeenStijl/PowNed doet me denken aan de nietsontziende Rode Brigades die in China tijdens de Culturele Revolutie een verschrikkelijke terreur uitoefenden.

Zou dit nou ook weer een mislukte poging tot sarcasme zijn? Of zou Peter Breedveld geen idee hebben waar hij het over heeft? Allebei?

Als je gezicht ze niet aanstond, kon je er al van worden beschuldigd een vijand van Roerganger Mao te zijn. Een frivool beeldje of een antieke vaas in je huis kon je de kop kosten. Iedereen, die afweek, moest kapot. Levens werden kapotgemaakt, families werden kapotgemaakt, hele dorpsgemeenschappen werden kapotgemaakt. Het hele land werd kapotgemaakt. Een enorme hoeveelheid cultuurschatten is voorgoed vernietigd.

Oei. Linke soep. Het is maar goed dat Peter Breedveld pal staat en een held is. Wie zou in dezen volgens hem eigenlijk de rol van de Grote Roerganger op zich genomen hebben? En weten ze waar Peter Breedveld woont, zodat ze zijn frivole beeldjes en antieke vazen op zijn kop aan barrels kunnen komen slaan? Zouden ze dan ook zijn leven, zijn familie en zijn dorpsgemeenschap kapot gaan maken? Wat dat laatste betreft is het te hopen dat hij in Amsterdam woont, want ze zijn per slot van rekening maar met zijn drietjes en dan moet je geen al te vitale dorpsgemeenschap te grazen proberen te nemen. In Amsterdam is door het gemeentebestuur het meeste voorwerk al gedaan, om niet te zeggen dat wie de Amsterdamse dorpsgemeenschap kapot zou willen maken feitelijk al een jaar of wat te laat komt. Maar we dwalen weer af.

Ik heb het hier al vaak gezegd en wat mij overkomt, is daar weer een bevestiging van: GeenStijl is een genadeloze moraalridder die zichzelf niets gelegen laat liggen aan welke fatsoensnorm dan ook (van wie komen ook weer de verwensingen “Ga es deaud” en “ongezien de tyfus”?). Er gelden maar twee principes: 1) iedereen moet hetzelfde zijn en 2) we doen het, gewoon omdat het kan.

Deze alinea komt wat ons betreft volkomen uit de lucht vallen, maar goed: wat bedoelt Peter Breedveld hiermee? Waarschijnlijk is het niet meer dan nog een mislukte poging om zichzelf in de slachtofferrol te manoeuvreren. Als iemand je kan pakken op iets wat je zelf geschreven hebt, ben je gewoon een sukkel, zo simpel is dat, Breedveld. Zeker als je toch al een complotdenker bent moet je je woorden op een goudschaaltje wegen omdat alles wat je zegt tegen je gebruikt kan worden.

De honderden bedreigingen die tot mij kwamen via de mail en in de reactieruimte van Frontaal Naakt, spreken voor zichzelf. Dit is de PVV, en morgen kunnen ze voor uw deur staan. Als niemand iets doet tegen de Roze Brigades en hun wrede Culturele Revolutie, zal er in korte tijd een heleboel worden verwoest.

“Honderden bedreigingen.” Maak dat de kat wijs. Of Micha Kat, want die laat zich sowieso alles wijsmaken, dus dat is makkelijker. Wij hebben wel eens een kat leren opzitten en pootjesgeven maar hij liet zich niet echt veel wijsmaken, wat natuurlijk ook kwam doordat hij niet zo’n groot vocabulaire had. En wij hebben er lang over moeten nadenken, maar plotseling zagen we het: Peter Breedveld heeft het over “Roze Brigades” omdat de webzijde GeenStijl overwegend roze gekleurd is. Of hun logo. Of zo. Onderaan het stukje staat:

Peter Breedveld lacht iedereen uit die over islamisering klaagt. De moslims in Nederland vormen een baken van beschaving en tolerantie in vergelijking met Domrechts.

Wij hebben geen idee waarom dat er staat, want het heeft nergens iets mee te maken. Conclusie: Peter Breedveld is niet alleen een eikel maar nog een extreem zielige eikel ook. En Peter Breedveld kost Peter Breedveld de kop, maar dat hadden we misschien al gezegd.

29-01-2011 13.20 | Door: De Grote Vrager | Categorie: Afghanistan, Aluhoofddeksels, Boeken, Godsdienstwaanzin, Juridisch, Loggers gelogd, Twitter

Er zijn 11 reacties op “Peter Breedveld kost Peter Breedveld de kop”

 1. Kretenzer says:

  PB oogst wat hij heeft gezaaid: haat.
  Dit niet willen inzien is niet links dom of rechts dom; het is gewoon dom.
  Voor dit soort domheid je spijt betuigen is nog dommer dan dom: het is imbeciel.
  En dan die complottheorie van hem: exact dezelfde als die hij aan Siebelt verwijt: x kent y en y kent z en dus zweren ze samen. Guilt by association.
  En vervolgens zijn godwinnetje over de Rode Brigades. Alsof PB en zijn familie hier in Nederland naar een “heropvoedingskamp” worden gedeporteerd. Belachelijk. Dus dom.
  Als iemand vier domheden van dit kaliber op rij weet te scoren, is er maar één conclusie mogelijk: hij is zo dom dat hij onmogelijk kan inzien hoe dom hij wel is.

 2. E.T. says:

  Ik heb dit altijd een goede column van hem gevonden.

  http://www.frontaalnaakt.nl/archives/00000391.html

 3. @E.T. Inderdaad een mooie column.Het roept wel direct de vraag op;where did it go wrong?Als je in 2006 nog zo’n stukje schrijft en nu ontpopt bent als moslim-verdediger.

 4. […] man?, aldus Ruud Harmsen. Wij zijn dol op dat soort makkelijke vragen. Het betreft hier namelijk Peter Breedveld, dus het antwoord is: Peter Breedveld is een luldebehanger eersteklas. Niet meer en niet minder. […]

 5. […] Bijna een jaar later, kunt u nagaan hoe oninteressant Peter ‘gevoel voor humor? wat is dat?’ Breedveld is, schreef onze Grote Vrager weer over hem, in ‘Peter Breedveld kost Peter Breedveld de kop‘: […]

 6. […] Peter ‘humor? Neen, zegt me nix’ Breedveld een humorloze eikel is, zal zijn mening over satire ons onze reet roesten. En we zijn al lang genoeg met zijn domme […]

 7. […] Breedveld is een eikel met een ernstig gemankeerd gevoel voor humor, aan wien wij nu alweer te veel woorden gewijd hebben. Dat is de schuld van Ruud Harmsen die […]

 8. […] humor voorbij met Peter Breedveld‘, alwaar iemand in de reacties verwezen heeft naar ‘Peter Breedveld kost Peter Breedveld de kop‘, met als gevolg dat wij nu weten dat Peter Breedveld nog bestaat. Wij nemen dit ter […]

 9. […] besteden aan antisemitisme. In ieder geval sinds GeenStijl erop gewezen heeft dat meneer Breedveld opriep tot moord, zijn GeenStijl en meneer Breedveld geen vriendjes meer, als ze dat al ooit geweest […]

 10. […] op deze webzijde komt “deaud” ook drie keer voor (en nu dus vaker), waaronder in ‘Peter Breedveld kost Peter Breedveld de kop, waarin Peter ‘misschien ben ik Max Goedblick maar ik ben zeker niet Robert Keizer’ […]

 11. […] een klein beetje bekend door zijn oproep om PVVjers dood te schieten. Hij probeerde zich er wel uit te draaien, maar dat is hem nooit echt gelukt. Dat hij daarbij riep dat hijzelf inmiddels bedreigd werd, hielp […]


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties