Peter Breedveld sloopt Peter Breedveld

Opinieleiders.nl gaat Peter Breedveld slopen‘, zei uw en onze captain een paar dagen geleden. Hij schreef onder meer:

[…] als Peter ‘de zielige aandachtshoer’ Breedveld dan zo graag kapotgeblogd wil worden, willen wij hem best ter wille zijn. Gezien het trieste niveau van zijn stukjes moet het kapotbloggen van genoemde schertsfiguur een koud kunstje zijn, dat wij vol vertrouwen aan onze Grote Vrager overlaten. Wij zijn benieuwd.

Welnu: uw en onze captain kan de pot op. Nadat hij ons opgedragen had Peter Breedveld kapot te gaan bloggen, zijn wij onmiddellijk met frisse tegenzin op Frontaalnaakt.nl gaan kijken of er nog wat te kloosrieden viel, en wij kwamen terecht bij ‘Klootzak‘, dat als volgt begint:

Decennialang hebben ze zich moeten inhouden, de Nederlandse intelligentsia, maar dankzij Geert Wilders is het weer helemaal bon ton om naar negers te wijzen en Marokkanen toe te bijten dat ze terug moeten naar hun eigen land.

Hier gaat het al meteen mis. De Russische term intelligentsia slaat namelijk op:

de intellectuele elite van een land […], een sociale klasse die zich bezighoudt met complexe psychische en creatieve arbeid gericht op de ontwikkeling, verspreiding en instandhouding van een cultuur, en in zijn periferie ook intellectuelen en andere sociale groepen – bijvoorbeeld kunstenaars en onderwijzers – […].

In dier voege wordt de term door Peter ‘hoe zat dat ook alweer, met die klok en die klepel’ Breedveld sowieso al verkeerd gebruikt: Nederland heeft helemaal geen “intellectuele elite” in de zin van bovenstaande definitie. Ook heeft Nederland geen cultuur, subsidiair geen cultuur die het verdient ontwikkeld, verspreid of in stand gehouden te worden. Tevens is het Nederlandse volk zo’n beetje het slechtst geklede volk ter wereld, maar laat ons niet afdwalen.

Met het gebruik van de Russische term intelligentsia wil Peter Breedveld misschien aanduiden dat hij het over een groep communisten of anderszins linksgerichte personen heeft, wat alleen logisch is als je je nooit in de Russische geschiedenis verdiept hebt en dus niet weet dat een belangrijk deel van de Russische intelligentsia juist geen communist was, doch dissident. We zouden over het misbruik van het woord intelligentsia nog uren kunnen doorgaan, maar dat zou zonde zijn van iedereen zijn tijd.

We zijn nog steeds bezig met de eerste zin, volgens dewelke er een groep bestaat die zich “decennialang hebben […] moeten inhouden”. Fout: een groep is enkelvoud, dus de groep heeft zich moeten inhouden. Op dat inhouden komen we later nog terug, eerst gaan we verder: “dankzij Geert Wilders is het weer helemaal bon ton om naar negers te wijzen en Marokkanen toe te bijten dat ze terug moeten naar hun eigen land.”

Hoe dom kun je wezen? Erg dom, blijkt. Volgens Peter ‘ik roep maar wat’ Breedveld bestaat er dus een Nederlandse intelligentsia die afhankelijk is van een intellectueel lichtgewicht met een paar deelcertificaatjes Rechten (wat dat ook zijn mogen) om “naar negers te [kunnen] wijzen en Marokkanen toe te bijten dat ze terug moeten naar hun eigen land”. Hier wordt opnieuw schrijnend duidelijk dat Peter ‘ik wou dat ik het nooit gezegd had’ Breedveld de term intelligentsia niet alleen misbruikt, maar ook verkeerd begrepen heeft. De intelligentsia gaat voorop en anderen komen er al dan niet achteraan. Of zou Peter ‘oei, daar had ik niet aan gedacht’ Breedveld soms denken dat Geert Wilders intelligent is en dan nog wel zo intelligent dat hij de leider van de intelligentsia is? Dat zou dan wel heel erg zijn. En als Geert Wilders inderdaad die rol zou hebben, zou het nog veel erger zijn. Gelukkig is Geert Wilders dom en weten intelligente mensen dat.

Maar welke voorbeelden van leden der Nederlandse intelligentsia noemt Peter ‘de raaskallende schoolkrantmedewerker’ Breedveld dan eigenlijk?

Dit laten Grote Denkers als Ephimenco, Chris Rutenfrans en Meindert Fennema zich natuurlijk niet zomaar weer afpakken.

Wie zegt u? Maar goed, Peter ‘overdrijven is ook een kunst’ Breedveld heeft natuurlijk niet voor niets “Grote Denkers” met hoofdletters geschreven: dat is ongetwijfeld ironisch bedoeld. Jammer alleen, voor Peter Breedveld tenminste, dat er in heel Nederland niemand te vinden is die de drie genoemden werkelijk als grote denkers beschouwt. In ieder geval niemand die ertoe doet. Alleen meneer Breedveld, waarschijnlijk, en die worstelt er een beetje mee.

Zij en vele andere steeds-minder-stille bewonderaars van de Blonde Bokkepruik buitelen over elkaar heen om de misdragingen van hun idool te vergoelijken.

In de ogen van de heer Breedveld is alles wat Geert Wilders doet fout en iedereen die er anders over denkt is meteen een bewonderaar van het geachte Kamerlid. Eén ding is duidelijk: als er een Nederlandse intelligentsia zou bestaan, zou Breedveld daar zeker geen deel van kunnen uitmaken, wegens gebrek aan intelligentie. Misschien is dat wel de oorzaak van zijn frustratie, dezelfde frustratie die hem ertoe heeft aangezet het woord intelligentsia als scheldwoord te gebruiken. “Ik ben dom en dat is jullie schuld”, lijkt hij te willen roepen.

‘Doe normaal’ is een hele gewone Nederlandse uitdrukking hoor, mispelt Ephimenco schaapachtig. Ja, dat is ‘ga toch fietsen’ ook, Eef, en toch zeg je dat tijdens een debat niet tegen de premier.

Agossie. Dus “doe normaal” zeggen tegen de premier is een misdraging, volgens Peter ‘de mislukte fatsoensrakker’ Breedveld. “Doe zelf normaal man” terugroepen door de premier zal dan volgens hem ook wel niet kunnen. Wij vinden dat een Kamerlid best “doe normaal” kan zeggen tegen de premier en dat die dan ook best antwoord kan geven op dezelfde toon. Met “ga toch fietsen” hebben wij ook geen enkele moeite en als de toon van het debat wat grover wordt, met termen als “ach, flikker toch op, lul”, “sodemieter een eind op, kankermongool” en “jij wordt zeker zo gehaald?” pakken wij er een pilsje en een bak chips bij, want dan wordt het pas echt leuk. Dat noemt men wel eens het verkleinen van de afstand tussen de politiek en de burger, menen wij ons te herinneren.

Er is veel instemming met een stuk in de Volkskrant van Meindert Fennema, die erop hamert dat ‘daar komt de aap uit de mouw’ ook maar gewoon een metafoor is en dat Wilders dus ‘een beetje gelijk’ had door tegen de premier te gaan staan blèren. Nee, Wilders voor kleuter uitmaken, dat is pas erg, vindt Fennema.

Waar is die instemming? En hoeveel instemming is er precies? En wat is de implicatie van het feit dat Fennema het erg vindt dat Wilders voor kleuter wordt uitgemaakt? Wie heeft Wilders voor kleuter uitgemaakt? Wie is Fennema?

PVV’er de Roon had het echter over een islamitische aap, die uit de mouw kwam, en hij voegde er specifiek aan toe dat die aap Erdogan heette. In de context van het hele moslimdiscours, zoals dat wordt gevoerd bij de PVV (‘nazi’s’, ‘horizonvervuiling’) hoeven we er echt niet aan te twijfelen dat De Roon de Turkse premier voor islamitische aap uitschold. En laten we eerlijk zijn: we hebben het bonter gezien bij de PVV.

Nou, dan zal iemand de Turkse premier voor islamitische aap uitgescholden hebben. Wat dan nog? Als de muzelman in quaestie daar aanstoot aan neemt, kan hij altijd gewoon naar de rechter, dacht u niet? Waar wij in geïnteresseerd zijn, is de bedoeling van “(‘nazi’s’, ‘horizonvervuiling’)” achter “bij de PVV”. Wil Breedveld hier beweren dat de PVV uit nazi’s bestaat en in dichte drommen de horizon staat te vervuilen? Of dat bij de PVV iemand moslims gelijkgesteld heeft aan nazi’s en horizonvervuiling? Het lijkt ons heel lastig als je het Nederlands niet voldoende beheerst om je mening in samenhangende zinnen en bij uitbreiding in samenhangende texten te ventileren. In het geval Peter ‘maar ik ken wel alle vierentwintig letters van het alfabet’ Breedveld hebben wij echter geen medelijden. We zeggen het maar zoals het is.

We gaan het meemaken dat Wilders Job Cohen uitscheldt voor ‘klootzak’ en dat Ephimenco, Fennema en anderen daarover schouderophalend opmerken dat ‘klootzak’ een verwijzing is naar een oer-Hollandse volkssport, het klootschieten, dus sjongejonge, waar maken we ons druk over.

Het is Peter ‘taalgevoel, wat is dat?’ Breedveld vermoedelijk ontgaan dat men er in het Nederlandse parlement al tientallen jaren een sport van maakt om elkaar voor rotte vis uit te maken, zonder scheldwoorden te gebruiken. ‘Jij bent een domme lul’ wordt bijvoorbeeld: “meneer de voorzitter, het geachte Kamerlid wordt in dezen niet gehinderd door enige kennis van zaken”. Luid gelach in de kamerbankjes omdat ze daar allemaal begrepen hebben dat de domme lul net voor domme lul uitgemaakt is. Kortom: als het kamerlid Wilders in duidelijke taal het kamerlid Cohen voor klootzak wil uitmaken, moet het kamerlid Wilders dat vooral niet laten en als Cohen Wilders vervolgens een geblondeerde eikel noemt, kan die terugslaan met: “beter een geblondeerde eikel dan een mislukte burgemeester”. Door dit soort woordenwisselingen zal het iedereen duidelijk worden dat er geen enkele reden is om op te kijken tegen kamerleden, en dat is toch maar mooi meegenomen. Zakkenvullend tuig is het. Allemaal.

In zijn laatste column jammert Ephimenco dat ‘links’ altijd een boel lawaai maakt als Wilders lelijke dingen zegt, maar dat links ut zelluf ook doet, en dan zegt niemand wat. Ook zo’n irritante onhebbelijkheid van Wildersianen, dat eeuwige gewijs naar een ander altijd: ‘maar hun doen het ook!’ Alsof dat het gedrag van de PVV rechtvaardigt.

Wildersianen? Wat zijn dat? Wie zijn dat? Hoeveel zijn er dat? Volgens ons extrapoleert Peter ‘wetenschap? Nooit van gehoord’ Breedveld nogal extreem, vanuit een kruimeltje anecdotisch bewijs. Anders gezegd: omdat hij een hekel heeft aan Wilders, stelt hij de onbekende Ephimenco gelijk aan alle ‘Wildersianen’ en vervolgens valt hij die nietbestaande groep aan. Maar dat dan wel weer heel knullig, dus het werkt niet eens ook. Een beetje een loze schreeuwer, die Peter ‘ik wil zo graag invloed hebben’ Breedveld.

Volgens Ephimenco ‘zei niemand wat’ toen de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht onze toenmalige premier Balkenende omschreef als een ‘mix van Harry Potter en extreme stijfburgerlijkheid’. Man, daar is echt helemaal niks van waar, zoals je met één blik op Google kunt zien. Ben Bot heeft naar aanleiding van de uitspraken zelfs de Belgische ambassadeur ontboden, dus wat lul je nou, Eef (hele gewone Nederlandse uitdrukking)?

Nou, dan vergist Ephimenco zich. En? En ondertussen zijn wij nog geen zin tegengekomen die iets te maken heeft met het eerder geciteerde “helemaal bon ton om naar negers te wijzen en Marokkanen toe te bijten dat ze terug moeten naar hun eigen land”. Peter Breedveld is eigenlijk alleen boos omdat premier Rutte niet gevat genoeg reageerde op het “doe nou eens normaal man” van Geert Wilders, daar komt het op neer.

Ephimenco komt ook weer aankakken met een oude sketch uit Jiskefet, waarin VN-soldaten op de beeltenis van Balkenende pissen. Ik kan me herinneren dat hij zich daar indertijd ook geweldig kwaad om maakte. Ephimenco lijkt niet te beseffen dat satire een groteske weergave is van onze alledaagse werkelijkheid, en niet andersom. Dat Jiskefet politici te grazen mag nemen, is geen vrijbrief voor Wilders om alle decorum maar te laten varen. Ik heb Hans Teeuwen op het podium eens een denkbeeldige koningin Beatrix van achteren zien nemen, tot bloedens toe. Ik mag hopen dat voor Wilders het verschil tussen satire en de werkelijkheid duidelijker is dan voor Ephimenco.

Aangezien Peter ‘humor? Neen, zegt me nix’ Breedveld een humorloze eikel is, zal zijn mening over satire ons onze reet roesten. En we zijn al lang genoeg met zijn domme stukje bezig. Afwikkelen tot eind dus.

Tenslotte wil ik u dit juweeltje van Autodropman Chris Rutenfrans niet onthouden: ‘Links heeft vanaf jaren 60 alle decorum weggehoond en klaagt nu over het gebrek aan decorum’, twittert de reactionaire zwatelaar naar aanleiding van Wilders’ schooiersgedrag.

Die Rutenfrans. En hij heeft nog gelijk ook. Merk op dat Peter Breedveld er gauw een paar in zijn ogen lelijke woorden tegenaangooit: “reactionaire zwatelaar”, “schooiersgedrag”. “Wilders mag niet schelden, maar ik wel”, lijkt hij te willen zeggen. En desgevraagd zal het dan wel weer satire moeten voorstellen.

Alles is de schuld van Links, zelfs Wilders is de schuld van Links. En van de moslims.

Daar zit wat in, dus dat zal Peter ‘als ik iets slims zeg is het per ongeluk’ Breedveld wel niet serieus bedoelen. Maar goed, we zouden nog even terugkomen op dat “inhouden” en dat doen we nu: die eerste zin bleek dus met de rest van het stukje van Peter ‘ach, er leest toch niemand verder dan de eerste zin’ Breedveld niets te maken te hebben. En omdat wij na een zo’n stukje van Peter Breedveld geen zin hebben in nog een stukje van Peter Breedveld, kan uw en onze captain, zoals reeds gemeld, de pot op: wij verdommen het om verder nog een woord vuil te maken aan Peter ‘de sneue kneus’ Breedveld en als uw en onze captain Peter ‘blog mij alsjeblieft kapot, want ik heb aandacht nodig’ Breedveld kapotgeblogd wil hebben, doet hij het maar lekker zelf.

2-10-2011 15.24 | Door: De Grote Vrager | Categorie: Bewindslieden, Geert Wilders, Hondelulle, Kamerleden, Loggers gelogd, Redactiezaken, Taal, Wetenschap

Er zijn 6 reacties op “Peter Breedveld sloopt Peter Breedveld”

 1. Ruud Harmsen says:

  Het Peter > Het is Peter

  (Niet van het liedje, “Ja dat is Peeeeter”, dat is weer wat anders.)

  * NOOT VAN DE GROTE VRAGER: Verwerkt. Dank u. EINDE NOOT *

 2. Ruud Harmsen says:

  > ons onze reet roesten

  ons aan onze, toch?

  * NOOT VAN DE GROTE VRAGER: Hier zijn verschillende varianten mogelijk. Wij gebruiken de variant uit Cpt. Iglo’s stijlboek. EINDE NOOT *

 3. […] waren Peter Breedveld helemaal vergeten, maar uit onze statistieken bleek dat er het afgelopen weekeinde een aantal […]

 4. […] af te maken en ons minst favoriete dorp bruisend en kosmopolistisch vindt. En over Frontaal Naakt zegt […]

 5. […] Met dat kapotbloggen waren wij echter gauw klaar: […]

 6. […] Onze Grote Vrager was er snel klaar mee en zei: […]


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties