Hamer maakt zichzelf en de PvdA onsterfelijk belachelijk

22.18 De vergadering wordt heropend. We verwachten er niets van, aangezien de oppositie in de minderheid is en de PvdA geen ruggegraat heeft. De MOTIE VAN WANTROUWEN die wij EISEN zal er dus wel niet komen, of anders wordt hij verworpen.
22:20 Pechtold is aan het woord. Nu mogen wij die man niet, maar op dit moment zegt hij wel ware dingen. Hij vraagt zich af wat Jeepeetje gisteren bezielde en zegt dat Jeepeetje gisteren ontslag had moeten nemen. Eerlijk gezegd noemde hij ook een andere mogelijkheid, maar die is ons even ontgaan.
22:22 “De premier verliest vandaag ofwel zijn kabinet, ofwel zijn laatste restje gezag”, aldus Pechtold. Hij wil dat de verklaring van Jan Pleefiguur Balkenende van gisteren van tafel gaat. Hij stelt een paar vragen, die wij zo snel even niet kunnen noteren. Hij valt over de formulering met het woord “adequater”, aangezien de volkenrechtelijke grondslag voor de inval in Irak niet adequaat was, dus ook niet “adequater” kan zijn.
22:25 Pechtold vraagt aan de PvdA of de volkenrechtelijke grondslag “adequaat” was en of de PvdA vindt dat de Kamer voldoende geïnformeerd is. Hierna komt Femke Kaakklem Halsema, die volgens onze waarneming behoorlijk is uitgeschoten met de pikzwarte milieuonvriendelijk haarverf. Waarom er nog steeds zoveel mensen goegelen op [Femke Halsema naakt], ontgaat ons ten ene male. Naar haar luisteren we nooit, dus kunnen we nu mooi even gaan pissen of een pilsje pakken.
22:31 Femke Kaakklem stelt vast dat Jan Pinokkio Balkenende geen leiding kan geven en dat we met zijn allen getuige zijn van het langzaam doodgaan van dit kabinet. Intussen zitten de ‘heren’ Bos, Balkenende en Rouvoet brutaalweg te giebelen achter hun balie, dus die weten al dat de PvdA zich weer gewoon laat piepelen, zoals wij dat van de PvdA gewend zijn. Het gaat dus allemaal echt nergens over.
22:34 Agnes Kant doet haar best en gebruikt de woorden beschamend, arrogantie en amateurisme. Dat zal niet helpen. Ach, waar is Jan Marijnissen als je hem nodig hebt. Jeepee Kreukel heeft een minachtende glimlach om de mond.
22:35 Agnes ‘maar ik doe toch geweldig mijn best’ Kant doet weer eens geweldig haar best, maar niemand is ervan onder de indruk. Jeepeetje neemt met minachtende en misprijzende blik een slok van zijn koffie, terwijl Wouter ‘noem me nou godverdomme eens niet de boskabouter’ de Boskabouter met een rekenmachine in de weer is, want die interesseert het ook allemaal geen reet, dat zie je zo.
22:38 Agnes Kant stelt ook een paar vragen, maar ook die zijn niet zo erg van belang. Eens even kijken of die lul van een Diederik Samson toevallig iets te twitteren heeft, op dit moment, terwijl Mark ‘ik zou hiervan kunnen profiteren als ik niet zo’n lulletje lampekatoen was’ Rutte het spreekgestoelte (heet dat zo? Geen tijd om het op te zoeken) betreedt. Hij begint met een paar vragen aan Wouter de Boskabouter en mevrouw Hamer en als mevrouw Hamer neen schudt, vraagt hij of mevrouw Hamer even naar de microfoon wil komen, wat ze natuurlijk niet doet, daar ze sowieso niets interessants te melden heeft.
22:42 Die lul van een Diederik Samson heeft iets meer dan een halfuur geleden het volgende getwitterd:

Met de kennis van nu aanvaardt het kabinet dat voor steun een adquater volkenrechtelijk mandaat nodig zou zijn geweest

Nou, dan weten wij het wel: hier neemt die lul van een Samson genoegen mee, evenals de rest van de voormalige PvdA. Inmiddels is Rutte weg en staat Geert ‘Calimero’ Wilders zich uit te leven. “Namens miljoenen Nederlanders bedankt en wordt het alstublieft niet op alle fronten eens”, aldus Wilders, die dit kabinet kennelijk een hogere amusementswaarde toedicht dan wij dat doen. “Meneer Balkenende, u bent geen leider, u bent een brekebeen”, aldus Calimero, die meteen constateert, zij het ten onrechte, dat Wouter de Boskabouter de enige premier van dit kabinet is en dat Jan Prutsklungel Balkenende onmiddellijk met kabinet en al moet opstappen. “Het is tijd voor verkiezingen, het is tijd voor een hele grote Partij voor de Vrijheid”, vindt Calimero.
22:47 Shit, kijk je even de andere kant op, weet je niet hoe de volgende sprekende paspop (maar niet voor maatpakken) heet. Een mooi moment om het eerder gehaalde blikje bier even open te trekken. O, hij is van de SGP. Nou, dat zal dan wel. Verrek: zit die Hamerhaai van de PvdA nou te SMSen? Of zou ze aan het Twitteren zijn? Geen idee. De SGPjer heeft het inmiddels over een Babylonische spraakverwarring en roept ergens toe op, maar wij begrijpen hem niet. Heel Babylonisch, dus eigenlijk.
22:51 We hebben het Haags Amateurtoneel (“voor al uw kluchten”) de afgelopen jaren iets te weinig gevolgd, want opnieuw weten wij niet wie de spreker, of in dit geval de spreekster, is. Aangezien dit op zijn vroegst de inleidende schermutselingen kunnen of mogen zijn, boeit het eigenlijk ook niet zo. Rouvoet bestuurt het behang en krijgt kennelijk een SMSje binnen, want pakt zijn telefoon. Zou dat dan het SMSje van de Hamerhaai zijn?
22:58 Nu staat er een lul van de CU te praten en Pechtold loopt naar de interruptiemicrofoon. De lul van de CU, die zichzelf fractievoorzitter noemt, dus dan zal het Slob wel zijn, geeft geen antwoord en dat heeft Pechtold zowaar door. Het is toch wat. We hadden verdomme onze laptop erbij moeten pakken, want nu zitten we op een lullig krukje pijn aan onze rug te krijgen. Weet u wat: wij gaan nu even die laptop halen. Zo terug.
23:03 Slob heeft de vraag kennelijk nog steeds niet beantwoord en Pechtold is boos. Slob wil “lessen trekken”. Slob wil natuurlijk niet dat het kabinet valt, want dit was voorlopig de laatste keer dat de godsdienstwaanzinnigen van de CU zelfs maar in de buurt van de regeringsmacht geweest zijn en dat weet Slob ook. Martijn van Dam heeft ondertussen een uur geleden het volgende getwitterd:

Hèhè, gelukt. Kabinet accepteert Cie. Davids en zegt dat adequater volkenrechtelijk mandaat nodig was. Kost tijd maar dan heb je ook wat.

Ziet u? “Kost tijd maar dan heb je ook wat.” Neen, eikel: dan heb je nog helemaal niks. Maar ja, Martijn van Dam zal ook wel van de PvdA zijn en de PvdA durft dit kabinet niet te laten vallen, in verband met de peilingen. De PvdA snapt niet dat ze kunnen kiezen tussen zetelverlies nu en een veel groter zetelverlies over een paar maanden. Nou ja, voor mensen met een hekel aan de godsdienstwaanzinnigen van de voormalige PvdA is het eigenlijk wel prettig dat de voormalige PvdA ervoor lijkt te kiezen zichzelf voorgoed uit te rangeren door dit kabinet tot het bittere eind, en bitter zal het zijn, te laten zitten.
23:12 Nu is van Geel van het CDA, dus hebben we even pauze, want die gaat niets interessants zeggen. Bos zit met zijn telefoon te spelen. Femke Kaakklem stelt van Geel een vraag, maar ja, die man is van het CDA, dus dat is zinloos. Hij doet nu alsof hij de vraag niet begrijpt, dus Femke stelt hem nog een keer. Inmiddels zitten de drie grootste griezels van dit griezelkabinet een beetje in slaap te vallen, omdat ze toch al weten hoe dit gaat aflopen: nog niet eens met een sisser. Als de conciërge straks maar niet vergeet om ze wakker te maken. Zouden ze in de Tweede Kamer ‘s nachts de verwarming ook lager zetten?
23:30 Die lul van een Samson heeft getwitterd:

Dag gewerkt om Premier om te krijgen: rapport Davids wél geaccepteerd en juridische basis inval deugde niet.

Wat een eikel. Die zit zich al heel stevig in te dekken voor de door de Hamerhaai te verlenen goedkeuring van het kabinetsgepruts. Inmiddels probeert Pechtold het van Geel moeilijk te maken en hij wordt door van Geel en het CDA vierkant recht in zijn gezicht uitgelachen, terwijl de CDA-fractie op de bankjes gaat zitten roffelen, waardoor Pechtold zich geroepen voelt het woord arrogantie er maar eens in te gooien.
23:25 Martijn van Dam laat zien dat het debat hem geen reet interesseert en dat hij graag met zijn kop op de buis is, als het maar niet om te werken is, want hij twittert:

Even weg bij debat voor #penw, live.

Zo’n baantje willen wij ook wel. En het dan nog gek vinden dat kamerleden als zinloze zakkenvullers beschouwd worden. Je werk is in de kamer, lul! Interviews na afloop. Agnes Kant probeert nu van Geel iets te vragen, waarna Mark Rutte het overneemt. Wat een energieverspilling. Het gaat om de PvdA, niet om het CDA. Van Geel constateert dat men hem een vraag gesteld heeft en dat hij die vraag niet gaat beantwoorden.
23:31 Nu komt de Hamerhaai. De Boskabouter zit al breeduit te grijnzen. Pechtold stelt meteen de vraag of de verklaring van gisteren namens de Boskabouter was en legt uit dat hij dat vraagt omdat de Hamerhaai gisteren om een nieuwe verklaring gevraagd had. De Hamerhaai antwoordt dat zij dacht te weten dat de verklaring niet namens de bewindspersonen van de PvdA was. Ze is kennelijk van mening dat het lullige briefje van vanavond een afdoende vervanging is. Pechtold hakt er nog even op door en de Hamerhaai komt er niet uit, maar ze begint alvast te liegen: ze heeft zogenaamd begrepen dat de verklaring wel degelijk was afgestemd. Ze zeurt een beetje over de Commissie Davids, maar Pechtold laat zich niet afleiden: het volkenrechtelijk aspect zat in de verklaring. Pechtold wil graag weten of de eerste verklaring mede namens de Boskabouter was. De Hamerhaai zegt dat er nu “een ander standpunt” ligt.
23:37 Wel godverdomme: nog voor de Hamerhaai begonnen is, heeft ze al laten blijken dat het lullige briefje van vanavond voldoende is. Dat de PvdA dit kabinet niet laat vallen, weten we natuurlijk, maar ze zouden toch wel een beetje de schijn van enige spanning kunnen ophouden? Wat een sukkels. En dan te bedenken dat het restant van hun achterban vooral bestaat uit mensen die tegen de aanval op Irak zijn. Rutte probeert de Hamergoudvis, want zo’n zielig wezentje kun je toch echt niet met goed fatsoen een haai noemen, duidelijk te maken dat ze zich volslagen belachelijk maakt. De Hamergoudvis snapt het niet en besluit over te gaan tot een frontale aanval op Rutte. De voorzitster grijpt in en de Halfzachtegoudvis mag nu alsnog haar verhaal houden.
23:42 Rutte mag dan een eikel zijn, op dit moment doet hij het leuk. De weddenschappen kunnen nu worden afgesloten: gaat mevrouw Goudvis in huilen uitbarsten, of niet? Wij gaan even pissen.
23:45 Mevrouw Hamer begint eindelijk aan haar bijdrage. Wij weten nu al dat ze gaat zeggen dat de hele commotie van gisteren en vandaag nergens voor nodig is geweest en dat de PvdA de premier hartelijk dankt voor de ‘verklaring’ van vandaag, waarna ze over wil gaan tot de orde van de dag. Mevrouw Hamer zegt dat de commissie Davids geen doofpotcommissie is gebleken (Waarom hebben ze dan niet eens geprobeerd die commando’s en die F16-piloten te vinden?) en zegt dat ze gisteren alleen maar voor die arme zielige commissie Davids wilde opkomen, agossie, maar dat ze eigenlijk helemaal niet vindt dat de premier iets verkeerd gedaan heeft. Nu zegt ze inderdaad wat wij al vreesden: “de brief die er nu ligt” is voldoende. Godsallejezus. Hoe kruiperig kun je in vredesnaam wezen. Tot onze verbijstering gaat er geeneens een hoongelach op.
23:55 Volgens mevrouw Hamer de zielige goudvis ligt er een ander standpunt met betrekking tot het volkenrechtelijk aspect. Agnes Kant parafraseert nu de woorden van van Geel, die gezegd heeft dat mevrouw Hamer het allemaal niet zo goed begrepen had, wat mevrouw Hamer dan weer niet zo begrepen heeft, dus Agnes Kant probeert het nog een keer: “vindt u dat de premier moet toegeven dat wat hij vandaag in de brief gezet heeft een ander standpunt is dan zijn standpunt van gisteren over het volkenrechtelijk mandaat”, of woorden van gelijke strekking. Mevrouw Hamer probeert niet eens een fatsoenlijk antwoord te geven en doet dat dan ook niet.
23:58 Mevrouw Hamer wordt ondervraagd, maar begrijpt niet waarom. Dat mens begrijpt eigenlijk helemaal nix, zoveel begrijpen wij er wel van.
00:00 Femke Kaakklem legt mevrouw Hamer uit dat de commissie Davids nog steeds geschoffeerd is en vraagt aan mevrouw de Hamergoudvis of zij vindt dat de kamer wel voldoende geïnformeerd is. Mevrouw de Hamergoudvis vertelt dat zij met belangstelling uitkijkt naar de reactie van het kabinet, maar dat liegt ze. Het interesseert haar allemaal geen reet, want de uitkomst staat toch al vast. Femke Kaakklem hamert nog even door op het feit dat de brief van vandaag in feite maar op een punt afwijkt van de verklaring van gisteren. Mevrouw Hamer probeert tegen te spreken, maar krijgt, terecht, de kans niet. Bos zit nu wel heel erg dom te lachen. Mevrouw Hamer verdedigt het kabinet: “het kabinet mag best een ander beeld hebben dan de commissie”. Maar gisteren mocht dat toch niet? O, ze dacht gisteren iets anders te horen dan dat er nu in de brief staat: “de conclusies van de commissie Davids zijn leidend”. Nounounou, het is toch wat. Femke legt nog maar eens uit dat de commissie nog steeds geschoffeerd wordt en vraagt of de verklaring van gisteren nu van tafel is.
00:05 Mevrouw Hamer constateert dat Femke probeert haar uit te spelen tegen Bos. Bos zit weer te SMSen, zo te zien. Wim de Bie heeft inmiddels getwitterd:

Een zooitje? Spuugzat? Lullige brief? Welke politicus zegt voor de eerste keer in de Kamer: ‘Deze discussie is volkomen KUT’?

00:10 Pechtold wil graag weten of Hamer vindt dat de Kamer voldoende geïnformeerd is en Hamer begrijpt de vraag niet, of doet alsof. Hamer beweert dat zij gisteren wilde opkomen voor het rapport en dat de brief van vandaag “een nieuwe start” betekent. Balkenende hoort het allemaal aan, terwijl Pechtold wil dat Hamer iets anders zegt dan “niet chic”. Mevrouw Hamer lult er maar weer eens wat omheen. Rutte zegt: “de wedstrijd wie het eerste boos was, is gewonnen door mevrouw Hamer”, waarmee hij haar reactie volkomen terecht belachelijk maakt. Hij vraagt of ze accepteert dat de verklaring van gisteren namens het hele kabinet was en zij gaat door met het niet beantwoorden van de vraag van Pechtold, terwijl ze met droge ogen uitspreekt dat ze blij is dat er nu een nieuwe start gemaakt kan worden om het rapport serieus te bespreken.
00:15 Daar is Rutte weer: “gelooft u de premier als hij zegt dat deze verklaring namens het hele kabinet is afgelegd?” Mevrouw Hamer zegt van wel. Of niet? Rutte snapt het ook niet, dus probeert het nog een keer. Mevrouw Hamer blijkt grote moeite te hebben met de woorden ‘ja’ en ‘neen’. Die komen in haar vocabulaire niet voor. Ze heeft de vraag nog steeds niet beantwoord en wij zijn benieuwd hoelang Rutte het nog blijft proberen. Rutte herhaalt zijn vraag.
00:18 Rutte constateert dat mevrouw Hamer erin geslaagd is een minister te overrulen. Mevrouw Hamer begint zich kennelijk toch wat ongemakkelijk te voelen en het kijvendviswijfgehalte van haar antwoorden wordt steeds hoger. Ze verwijt Rutte nu dat hij niet luistert, wat een poging is om niet te hoeven antwoorden. Toch moet ze verder. Ze lult weer wat, maar beantwoordt de vraag nog steeds niet. Rutte geeft het, in ieder geval voor het moment, op en Agnes Kant neemt het over. Agnes Kant vraagt of mevrouw Hamer vindt dat de premier zijn woorden van gisteren heeft teruggenomen of moet terugnemen. Mevrouw Hamer weigert opnieuw een fatsoenlijk antwoord te geven.
00:22 Agnes Kant herhaalt haar vraag. Mevrouw Hamer weigert opnieuw te antwoorden en begint weer te zwetsen. De SGPjer heeft ook een vraag: “het spreken over meningen zit in de verklaring, niet in de persconferentie”. Mevrouw Hamer zegt van niet. Het beeld van de SGPjer blijkt te verschillen van dat van mevrouw Hamer. “Wees dan eerlijk en zeg dan: ‘het hele kabinet heeft in die verklaring een verkeerde toon gezet’.” Mevrouw Hamer huilt nog steeds niet, merkwaardigerwijze, terwijl ze toch helemaal niet lief voor haar zijn. De SGPjer probeert haar nog een keer duidelijk te maken dat ze uit haar nek staat te kletsen, maar ook dat mislukt. Nu komt Femke Kaakklem even vertellen dat de verklaring in de brief van vandaag juist wordt “herbevestigd”, maar goed.
00:27 De vergadering wordt voor tien minuten geschorst, dus wij gaan even kijken of er nog bier is.

00:44 De vergadering is heropend en Jan Pleefiguur Balkenbrei houdt zijn verhaal. Dat boeit dus niet, want die staat toch te liegen. Maar goed: zijn eerste reactie was afgestemd met Bos en Rouvoet, zegt hij. Pechtold valt hem in de rede met de vraag of de Balkenbreier vindt dat hij gisteren geen verwarring gezaaid heeft. Jeepee Kroket vindt van niet en zegt letterlijk: “IK NEEM NIETS TERUG“. Het zou ons niets verbazen als daar nog iemand op terugkomt, bijvoorbeeld door dat aan mevrouw Hamer voor te leggen. Pechtold vraagt of dat ook voor het “vraag- en antwoordspel” geldt. Jeepee Kreukel zegt van wel. Pechtold heeft het gevoel dat hij het mes erin heeft zitten en doet nu een poging het eens flink rond te draaien. Joker Prutsfiguur Balkenende houdt vol dat hij duidelijk is geweest en dus namens het hele kabinet heeft gesproken: toen hij bijvoorbeeld zei “dat je niet kunt zeggen dat de kamer onvolledig is geïnformeerd”. Jeepee Kreukel blijkt ook moeite te hebben met de woorden ja en nee. Dat moeten wij toch ook eens leren, want daar kun je in de politiek een eind komen, blijkt. “Dit is niet waar”, zegt Pechtold naar aanleiding van wat Jeepeetje het mislukte premiertje net gezegd heeft. Balkenende beweert dat hij niet gezegd heeft dat de Kamer niet onvolledig was geïnformeerd en begint nu te zeiken over de methode van discussiëren van Pechtold, waarbij hij hem van liegen beticht, terwijl hij godverdomme zelf glashard staat te liegen. Het moest niet mogen.
00:53 Balkenende citeert zichzelf en komt zichzelf wat dat betreft een beetje tegen, maar wordt meteen te grazen genomen door Agnes Kant die vraagt of er nu sprake is van een nieuw standpunt, waarop Balkenende zonder nadenken (dus geen nieuws) antwoordt van niet, waarop Agnes Kant concludeert dat de brief door Balkenende anders wordt gezien dan door de PvdA. Jammer dat de PvdA net zo weinig hersenen heeft als ruggegraat, dus niet Balkenende, maar mevrouw Hamer moet straks gaan vertellen dat er weer sprake was van een misverstand, maar dat de soep niet zo heet gegeten wordt. Balkenende dramt nog even wat door, terwijl Pechtold, Halsema en Kant best weer een vraag zouden willen stellen. Kant doet het, door Balkenende te citeren, van gisteren. “U neemt deze uitlatingen dus nu niet terug”, zegt zij, doelend op het volkenrechtelijk aspect. Balkenende zegt van niet. Hij probeert zich eruit te lullen, en dat gaat hem alleen bij de PvdA lukken, omdat de PvdA dat zo graag wil.
00:58 Mevrouw Kant vraagt: “geeft u nou gewoon als een grote vent toe dat u iets verkeerd heeft gedaan”. Balkenende vraagt mevrouw Kant hem te tonen waar hij een conclusie van Davids heeft afgedaan als “een mening”. Kant doet het, waarop Balkenende zegt dat ze het niet gedaan heeft. Nu komt Halsema hem met een paar van zijn eigen woorden om de oren slaan. Het komt erop neer dat Balkenende hier de beruchte tweepettentruc van wijlen Van Agt (wat, leeft die nog? Jammer) probeert te herhalen, door te goochelen met twee petten, die toevallig allebei het opschrift “premier” dragen, maar waar een paar jaar leeftijdsverschil tussen zit. Balkenende is nu in de wiek geschoten en beticht ook Halsema van verkeerd citeren.
01:03 Halsema probeert hem op zijn dwaling te wijzen, maar dat gaat niet lukken, willen wij wedden. En ja hoor: het is niet gelukt. Het is ongelofelijk, maar nu doet hij iets nog dommers dan we van hem gewend zijn. Hij zegt dat de PvdA gezegd heeft: “wij stonden vroeger anders in deze discussie, maar daar komen wij nu van terug”. Nou ja, is dat wel zo dom? Hij weet toch wel dat de PvdA alles over zijn kant laat gaan. Femke Halsema verwijt hem letterlijk: “u bent gisteren als premier veel te ver gegaan”. Daar heeft ze gelijk in.
01:06 Rutte vraagt zich af waarom Balkenende heeft toegestaan dat Bos anderhalve dag zijn mond gehouden heeft. Mevrouw Hamer zit nu toch even moeilijk te kijken, omdat Rutte vraagt waarom Balkenende niet aan Bos heeft gevraagd even duidelijkheid te scheppen. En Bos zit intussen grapjes te maken met Rouvoet. Dat zegt toch wel iets over de minachting die dit neostalinistische godsdienstwaanzinnige griezelkabinet voor de Kamer aan de dag legt. Ze maken zich gewoon nergens zorgen over, omdat ze dat gewoon niet hoeven. Zo simpel ligt dat.
01:09 Wilders vertelt Balkenende dat hij boos moet zijn op mevrouw Hamer omdat ze Balkenende uitgescholden heeft en vraagt hoe Balkenende het optreden, het natrappen, en nog zo wat, van de PvdA ziet. Balkenende ziet dat niet zo. Of hij ziet het anders. En hij vindt mevrouw Hamer reuze aardig en een geweldige coalitiepartner. Is het niet geweldig? Neen. Wilders vindt ook van niet. “Verwarrend, niet chic, verkeerd”, citeert Wilders en Balkenende vindt het allemaal reuze grappig. “Wat zegt dat over de sfeer in de coalitie?” En mevrouw Hamer heeft niet eens dankjewel gezegd. “Meneer Wilders, ik vind dat uw plaat een beetje grijs begint te worden”, aldus Balkenende, die er andermaal weer van getuigt dat hij niet snapt dat hij een vreselijk zielige vreselijke sukkel is.
01:14 Wilders voorspelt: “dit jaar gaan wij naar de stembus”. De wens is de vader van de gedachte. Balkenende gaat nu verder, kennelijk met de beantwoording van eerder gestelde vragen. Wij trekken het in de pauze gehaalde blikje maar even open, want de nu volgende woordenbrei zullen we vast wel niet kunnen volgen. Gelukkig grijpt Pechtold in, met de vraag wat nu eigenlijk het standpunt van het kabinet is over de volkenrechtelijke aspecten en Balkenende haalt zijn tweepettentruc weer te voorschijn. Pechtold wordt daar ook een beetje moe van en vraagt: “bent u op dit moment van mening dat het volkenrechtelijk mandaat adequaat was?” Balkenende geeft een antwoord en Pechtold vraagt: “Waarom heeft u dan gisteren van Walsum aangehaald?” “Van Walsum zegt dat er een weging bestaat tussen volkenrechtelijke aspecten aan de ene kant en politieke overwegingen aan de andere kant”, met andere woorden: als de premier iets illegaals doet, is het niet illegaal, omdat de premier het doet. Mutatis mutandis het Nixoncomplex, zeg maar.
01:21 Balkenende liegt maar weer eens, door te zeggen dat hij nooit is weggelopen voor zijn “verantwoordelijkheden van destijds”. Agnes Kant vraagt nog maar eens naar zijn standpunt over het volkenrechtelijk mandaat en begrijpt, terecht, niet waarom Balkenende nou niet gewoon zegt dat een nieuwe resolutie noodzakelijk was geweest, maar Balkenende verdomt het gewoon om daar een fatsoenlijk antwoord op te geven. “Neemt u terug wat u gisteren zei of niet?” “Neen.” Hij citeert nog maar eens het zinnetje uit de brief, met daarin het woord “adequatere”. Daar hebben ze vandaag waarschijnlijk de hele dag aan zitten werken. Mevrouw Halsema vraagt: “zou u het nu weer zo doen?” Daar geeft hij weer geen duidelijk antwoord op. “Met de kennis van toen vind ik eigenlijk dat we toen een verkeerde beslissing hebben genomen”. Die formulering was van Halsema, maar Balkenende kan het niet opbrengen. Een fout toegeven? Nooit!
01:28 De minister-president gaat afronden. Dat doet hij zo knullig dat Pechtold weer iets wil vragen, maar dat mag niet van de voorzitter. Pechtold stelt toch zijn vraag, namelijk hoe het “ik neem niks terug” van de premier te rijmen valt met de “nieuwe start” van mevrouw Hamer. Het antwoord van Balkenende geeft daarover geen uitsluitsel, voorzichtig gezegd. Kijken of Pechtold dat ook vindt. Pechtold vraagt dus of het kabinet de conclusies van het rapport als leidend gaat beschouwen en Balkenende zegt: “alleen als het ons zo uitkomt”.
01:32 Nu mag Bos. Hij vertelt over de persconferentie en de verklaring. Het was allemaal wel zo’n beetje afgestemd en de premier sprak namens het hele kabinet. Daar zou Hamer boos over moeten worden, maar dat snapt ze vast niet. Rutte wijst er dus maar even op. Bos gaat daar niet meteen op in en wauwelt nog wat door. We schrikken wakker, want hij is klaar en vergeten de vraag van Rutte te beantwoorden. Rutte herhaalt zijn vraag dus maar. Bos legt uit dat de fractievoorzitter van de PvdA niet namens de ministers van de PvdA kan spreken, maar dat hij het vanavond helemaal met haar eens was. Rutte zegt dat Hamer gezegd heeft dat zij dacht dat Bos haar kritiek op Balkenende deelde. “Nou kunt u wel gaan staan glunderen …” “Ik glunder helemaal niet”. Bos besluit over te gaan tot een aanval ad hominem, zonder de vraag te beantwoorden. Vervolgens zegt hij: “de minister-president sprak namens mij”. Hij zegt dus met zoveel woorden: ik heb schijt aan mevrouw Hamer. Rutte zegt dat Bos de indruk gewekt heeft dat hij het eens was met de ernstige kritiek van Hamer op het kabinet.
01:40 Bos doet wat er van hem verwacht mocht worden: hij wentelt alle problemen af op mevrouw Hamer en mevrouw Hamer gaat daar helemaal niets aan doen. Ze wil het niet eens. Pechtold stelt intussen Bos een vraag en Bos probeert zich er uit te kletsen. Hij probeert de tweepettentruc om te vormen tot een verdwijntruc. Pechtold zegt dat de premier zich gisteren dus namens Bos vreselijk misdragen heeft en Bos zegt dat hij dat niet zo gemerkt heeft. Pechtold vraagt waarom Bos op geen enkel moment gezegd heeft: “de premier sprak bij de verklaring namens mij”. Pechtold zegt dat Davids geconcludeerd heeft dat wij al zeven jaar een premier hebben die geen leiding geeft: “en u heeft nu weer een paar weken voor uw kabinet gered. Hulde.” Punt erbij voor Pechtold. Daarmee komt hij nog steeds niet boven de nul punten uit, maar toch. Agnes Kant vraagt of Bos vindt dat de brief van vandaag een nieuw standpunt over het volkenrechtelijk mandaat is. Bos zegt van wel, of niet. Maar Agnes Kant wil duidelijkheid. “Dit kabinet heeft gisteren geen standpunt gepresenteerd over de adequaatheid van het volkenrechtelijk mandaat en vandaag wel”. De SGPjer stelt een vraag, namelijk waarom het zo lang duurde om de indruk weg te nemen dat het kabinet verdeeld was. “Omdat zorgvuldigheid tijd vraagt”. Halsema is aan de beurt: “Mag ik u eigenlijk eens vragen waarom u steeds staat te lachen?” “GRIJNS VAN JE BEK, KLOOTZAK!” zou haar punten opgeleverd hebben. Femke wijst hem erop dat er gisteren wel degelijk sprake was van een standpunt, namelijk dat er geen consensus was. “Ik ben bang dat mevrouw Halsema twee misverstanden door elkaar haalt”, aldus Bos. Tsja, dan wordt het natuurlijk wel heel verwarrend.
01:52 Femke zegt dat Bos zich in onnavolgbare bochten staat te wringen en Bos vindt dat alles duidelijk is. Nu komt de gevaarlijkste godsdienstwaanzinnige griezel van allemaal: Rouvoet. Maar ja, wie is er nou geïnteresseerd in Rouvoet? Als wij hem zo zien kunnen wij ons zelfs niet voorstellen dat mevrouw Rouvoet geïnteresseerd is in Rouvoet, maar hij schijnt zelfs nog een paar kinderen bij elkaar geneukt te hebben. Of zou zij vreemd gegaan zijn? Dat doet ons overigens aan een grap denken:

Liggen twee vrouwen op de kraamafdeling, zegt die ene: “Ik denkt dat mijn man vreemdgegaan is”. Zegt die andere: “Hoezo?” Zegt die eerste: “Nou, mijn baby lijkt totaal niet op hem”.

Intussen stelt Femke een vraag aan Rouvoet over de PvdA. “De PvdA staat dus volstrekt alleen en ook eigenlijk in haar hemd in de beoordeling van het gedrag van gisteren”. Zei ze gedrag? Nou ja, of woorden van gelijke strekking. De vergadering wordt weer voor tien minuten geschorst.
02:11 De voorzitster zegt: “misschien helpt het als ik erop wijs dat de uitzending nu is afgelopen, dus u kunt gewoon ontspannen, ik niet”. Dat zegt iets over hoe die lui tegen hun werk aankijken. Nu komt Pechtold, hij mag 1 minuut praten en begint met het “Ik neem niets terug” van Balkenende. Hij dient een motie in, waarin hij het kabinet verzoekt de verklaring van gisteren/eergisteren in te trekken. Jezus, wat slap. Heeft hij misschien nog een motie in petto? Hij vergelijkt de premier met een “dolgedraaid weerhuisje”. “De premier heeft alweer aan verlies gewonnen en kabinet en coalitie gijzelen elkaar op de weg naar een volgende valkuil”. Halsema zegt dat de premier zijn collega’s piepelt. Daar heeft zij helemaal gelijk in: “Ik neem niets terug”. “Ik begrijp wel dat er dan weinig overblijft dan een beetje besmuikt lachen”. Grappig: nog nooit hebben wij Bos zo lang achtereen zonder zijn stomme grijns gezien. Agnes Kant wijst op de twee werkelijkheden: die van de PvdA en die van het kabinet. Wel godverdegodverdegodver: daar zit die Bos godverdomme alweer te grijnzen en te giebelen met Rouvoet. Je zou zo’n eikel toch voor minder op zijn bek slaan, niet? Waarom dient er nou godverdomme niemand de MOTIE VAN WANTROUWEN in, waar wij recht op hebben. Rutte misschien? “Met Bos ben je de klos”, zegt Rutte en Bos grijnst opnieuw. Is die man wel goed bij zijn hoofd? “Het gezag van de premier is opnieuw zwaar beschadigd”. Daar heeft hij gelijk in. Maar geen motie. Wilders dan? Vast wel. Maar ja, niemand durft met Wilders mee te stemmen. Dat gaat hem dus weer zetels opleveren. Het zou ons niets verbazen als die eerdaags een ‘autoongeluk’ krijgt, of ‘zelfmoord pleegt’, door ‘vastgebonden op een stoel uit het raam te vallen’, zoals ze dat in de tijd van Stalin deden. Maar ook hij dient geen motie van wantrouwen in. Wat een slapjanus. Die zetels die hij net gewonnen had kunnen hebben, is hij nu alweer kwijt.
02:25 De SGPjer praat. Daar hoeven we ook niets van te verwachten. Marianne Thieme dan maar. “Een beschamende vertoning”. Maar ja, het gaat niet over zielige beestjes, dus laat maar. En ja hoor: doet ook niets. De volgende is Slob, dus we gaan even een borrel uit de koelkast halen. Je kunt van uw en onze captain veel zeggen, maar niet dat je op de redactie gauw alcohol tekortkomt. En daar is van Geel, die reuze tevreden is, gevolgd door mevrouw Hamer, wat toch wel de triestste politieke kneus van de afgelopen decennia is. Wat wij verwachtten gebeurt: zij neemt alle schuld op zich en het kabinet heeft niets fout gedaan. Als we er niet zo ongelofelijk kwaad van werden zouden we met zo iemand medelijden kunnen krijgen, ware het niet dat wij constateren dat zo’n kamerlid verrotte duurbetaald is en dat mevrouw Hamer het gewoon verdomt haar werk te doen. Agnes Kant probeert nogmaals tot mevrouw Hamer door te dringen en Bos zit inmiddels te schateren.
02:33 Opnieuw blijkt mevrouw Hamer er niets van begrepen te hebben en blijkt alles heel erg verwarrend te zijn. Het is een grof schandaal. Zou er geen eis in de wet kunnen, dat je om gekozen te worden toch op zijn minst een IQ moet hebben? Mevrouw Hamer verdomt het om eerlijk antwoord te geven. “Er is hier vandaag geen triomf te vieren, voor niemand niet”, zegt mevrouw Hamer. Dat ziet ze helemaal verkeerd. Balkenende’s ‘Operatie Afbraak PvdA’ heeft een gigantisch succes opgeleverd, waarmee Balkenende dus de grote winnaar is. Pechtold wijst op een tweet van Samson:

Dag gewerkt om Premier om te krijgen

“Is dat een zwaar beroep?” Hamer heeft weer eens geen antwoord. Pechtold stelt nog een vraag, maar waarom eigenlijk? Laten we nou maar gewoon gaan slapen. Hoewel: Pechtold stelt voor dat de PvdA zijn motie steunt. Hamer vindt die motie “eigenlijk overbodig”, zegt ze. Ach welnee, ze schijt gewoon in haar broek.
02:41 Pechtold constateert tevreden dat de premier zijn laatste beetje gezag verloren heeft. Mevrouw Hamer kijkt verbaasd, dus zal het wel weer niet begrepen hebben. Balkenende ontraadt de motie omdat die haaks op zijn betoog staat en Pechtold wijst mevrouw Hamer erop dat die motie dus niet overbodig is. Balkenende staat er een beetje dom bij te grijnzen. Femke Halsema wijst erop dat er een enorme discrepantie is tussen wat het kabinet zegt en wat de PvdA te vieren denkt te hebben.
02:43 Balkenende laat andermaal zien dat hij echt geen greintje fatsoen in zijn arrogante donder heeft en loopt weg voordat Femke Halsema haar vraag heeft kunnen stellen. Mevrouw Hamer gaat nu uitleggen waarom de motie die zojuist ontraden is, toch overbodig is. Dat kan ze dus niet. Andermaal het “ik neem niets terug” tegen het “nieuwe startpunt”. Mevrouw Hamer maakt zich hier onsterfelijk en ongeneeslijk belachelijk, is onze conclusie. De sfeer begint nu behalve belachelijk ook wat lacherig te worden. “Wat doe ik hier eigenlijk”, vraagt Jeepee Kreukel zich hardop af. Mevrouw Hamer wordt nu nogmaals onder vuur genomen door Agnes Kant. Wij schenken ons een wodkaatje in. Mevrouw Hamer probeert opnieuw uit te leggen wat niet uit te leggen valt. Wij zijn reuze benieuwd of die lul van een Samson hier nog iets over durft te twitteren. Wij gaan pissen.
02:51 Als we terugkomen, horen we nog net Jan Pleefiguur Balkanbende iedereen namens het kabinet een goede nacht wensen. De voorzitster sluit af met een “we stemmen dinsdag over de motie”. In een democratie zou er dan nog een element van spanning kunnen zijn, maar in Nederland dus niet: alles is dichtgetimmerd en de PvdA stemt tegen. Lullig, maar het is niet anders.

13-01-2010 22.19 | Door: Stommeling Jones | Categorie: Bewindslieden, Geert Wilders, Irak, Kamerleden, Liveverslagen

Er zijn 8 reacties op “Hamer maakt zichzelf en de PvdA onsterfelijk belachelijk”

  1. […] de vreselijke afgang van de PvdA in debat van de afgelopen avond zou je toch zeggen dat de PvdAtwitteraars zich voorlopig even gedeisd zouden houden. Maar neen. […]

  2. […] onze verbijstering zagen wij vanochtend dat de klinkklare nederlaag van de PvdA door diverse kranten en webwerven wordt gepresenteerd als een overwinning. Hebben de schrijvers van […]

  3. […] schijnt de inmiddels beruchte ‘tweet’ van Diederik Samson te zijn, die vannacht ook werd geciteerd door Pechtold: “Dag gewerkt om Premier om te krijgen“ (waarop Pechtold zich tot algemene […]

  4. […] en het landsbelang te dienen, om het maar eens hoogdravend te zeggen, neemt niet de moeite om het kabinet te laten vallen op het moment dat daar aanleiding voor is, maar heeft wel uitgebreid de tijd en de energie om zich […]

  5. […] campagneposter zou SIRE een foto kunnen gebruiken van dat mooie moment in het afgelopen schertsdebat over de commissie Davids, met Bos en Halsema: “[…] Halsema is aan de beurt: “Mag ik u eigenlijk eens vragen waarom […]

  6. […] Uit doorgaans onbetrouwbare bron hebben wij zojuist vernomen dat het kabinet een compromis bereikt heeft over de reactie op het rapport van de Commissie Davids. Het compromis is tamelijk eenvoudig: premier Balkenende krijgt zijn zin en alle conclusies van de Commissie Davids worden verworpen. De bewindslieden zijn op dit moment in overleg bijeen om tot een gezamenlijke formulering van dit standpunt te komen. Men wil namelijk niet dat journalisten en het grote publiek onmiddellijk doorhebben dat dit het standpunt is. Over de tweede kamer maakt het kabinet zich geen zorgen, want die slikt sowieso alles, de PvdA voorop. […]

  7. […] meer, en toch melden we het maar even: De PvdA laat zich opnieuw ongenadig piepelen. Hoe veel belachelijker kun je jezelf als partij nog maken voor je definitief op nul zetels uitkomt? Oftewel: hoe dom moet […]

  8. […] ‘Hamer maakt zichzelf en de PvdA onsterfelijk belachelijk‘, aldus collega Stommeling Jones. Wij citeren: “02:43 Balkenende laat andermaal zien dat hij echt geen greintje fatsoen in zijn arrogante donder heeft en loopt weg voordat Femke Halsema haar vraag heeft kunnen stellen. Mevrouw Hamer gaat nu uitleggen waarom de motie die zojuist ontraden is, toch overbodig is. Dat kan ze dus niet. Andermaal het “ik neem niets terug” tegen het “nieuwe startpunt”. Mevrouw Hamer maakt zich hier onsterfelijk en ongeneeslijk belachelijk, is onze conclusie. De sfeer begint nu behalve belachelijk ook wat lacherig te worden. “Wat doe ik hier eigenlijk”, vraagt Jeepee Kreukel zich hardop af. Mevrouw Hamer wordt nu nogmaals onder vuur genomen door Agnes Kant. Wij schenken ons een wodkaatje in. Mevrouw Hamer probeert opnieuw uit te leggen wat niet uit te leggen valt. Wij zijn reuze benieuwd of die lul van een Samson hier nog iets over durft te twitteren. Wij gaan pissen.“ […]


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties