Gefrustreerde Folkert Jensma zoekt ruzie met Geert Wilders

‘Folkert Jensma’, kent u die naam? Dan bent u vermoedelijk Folkert Jensma, familie van Folkert Jensma of bevriend met Folkert Jensma. Of u bent Geert Wilders c.q. u Folkert Jensma op uw lijstje van ongewenste personen heeft gezet.

Genoemde Jensma heeft namelijk een vervelend stukje over Geert Wilders geschreven en gepubliceerd gekregen op nrc.nl: ‘Hoe de PVV een raadsheer uit de Hoge Raad weerde‘. De frustratie en de PVV-haat druipt ervan af en dat is heel zielig voor Folkert. Zelfs als hij gelijk zou hebben met zijn zure stukje, gun je het hem niet, die manier.

Voor we verder gaan, eerst even een stukje achtergrond, met name om de frustratie van genoemde scribent te duiden. Wij hebben hiervoor de Wikipedia geraadpleegd (met tegenzin, want elke keer dat we op de Wikipedia kijken, zien we weer zo’n rotkop van zo’n schooier die ons geld wil hebben om de Wikipedia in stand te houden. Rot op met je rotkop: als je verdienmodel niet deugt, is dat jouw probleem, niet het onze. Wij hebben al moeite genoeg met ons eigen verdienmodel, of het ontbreken daarvan) en kwamen terecht bij ‘Folkert Jensma.

Samengevat: Folkert Jensma heeft rechten gestudeerd, nooit iets met zijn studie gedaan en is ook nog door “de Amerikaanse journalist Bruce Bawer” (nooit van gehoord) “op de voorpagina van de Volkskrant” (niet de grootste krant van Nederland) beschuldigd “van het aanzetten tot moord op Pim Fortuyn”. En nu is hij gepensioneerd of zit hij tegen zijn pensioen aan, terwijl er niemand naar hem luistert. Er zijn er om minder gefrustreerd geraakt.

Goed. Dit gezegd zijnde, waar gaat het nu eigenlijk over? Over de benoeming van een rechter bij de Hoge Raad. Het stukje begint al verkeerd:

Deze week is strafrechtexpert en advocaat-generaal Diederik Aben wat mij betreft de hoogste eer te beurt gevallen die in juridisch én politiek Nederland voorhanden is.

Agossie: “wat mij betreft”. Daar is niemand in geïnteresseerd. Maar het laat wel zien dat het stukje geheel en al gekleurd is door de persoonlijke overwegingen van Folkert. Nou ja, het staat ook op het subdomein weblogs, dus dan mag dat, zullen we maar zeggen. Maar toch: we houden het in het achterhoofd. Dat zal hem leren.

Hij is niet benoemd in de Hoge Raad der Nederlanden. En wel omdat de PVV dat verhinderde en de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie daarin mee ging. De Hoge Raad liet hem deze maand op de voordracht braaf naar de laatste plaats zakken.

De man heeft iets tegen de PVV, kennelijk. Maar de PVV kán zo’n benoeming helemaal niet verhinderen, dus de man liegt. Als hij had gezegd “omdat de PVV ertegen was en de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie daar de redelijkheid van inzag”, had hij de rest van het stukje niet hoeven schrijven, dus de reden van zijn leugen is duidelijk. Maar het blijft een leugen.

Het hoogste rechtscollege en de Kamer zwichtten aldus voor het PVV-dreigement de rel rondom de benoeming van hoogleraar Ybo Buruma van dit najaar nog eens dunnetjes over te doen.

Volgens de Wikipedia is Folkert afgestudeerd op “Insinueren en rectificeren”. Welnu, wat dat betreft heeft hij wel degelijk een tik van de vliegende spintschimmel beetgekregen, zodat hij ook insinueert waar er niets te insinueren valt. Het is het goed recht van iedere politieke partij om politiek te bedrijven en als er daardoor een rel ontstaat, die rel rustig te laten ontstaan. Om dan meteen van een dreigement te spreken lijkt ons wat overdreven.

Diens ernstige tekortkoming was betrokkenheid bij de PvdA, waar de PVV uiteraard niet mee uit de voeten kon.

Niet alleen de PVV. Wij vinden dat rechters geen politieke voorkeur mogen hebben of althans niet mogen laten blijken en dat de hoogste rechters van het land de beste juristen van het land zouden moeten zijn. Rechters mogen dus ook niet in goden geloven of op andere wijze hun rechtspraak van nietjuridische factoren laten afhangen.

De Kamer negeerde dat en benoemde hem toch.

Dat was dan heel erg dom van “de Kamer”. Rechters moeten onafhankelijk zijn en in dier voege is het dus zaak dat de hoogste rechters het onafhankelijkst zijn van allemaal. Hun benoeming moet dus idealiter geschieden door mensen die ervoor doorgeleerd hebben, en bij gebrek aan een deugdelijke procedure (als de Tweede Kamer er over gaat, kun je niet van een deugdelijke procedure spreken, zeg nu zelf) in ieder geval op basis van een volledige consensus.

Diederik Aben is door de PVV op de zwarte lijst gezet omdat hij de verkeerde mening had over de wrakingskamer in het proces Wilders.

Wij hebben nix met de PVV, maar hier kunnen wij ons wel degelijk iets bij voorstellen. Als Diederik Aben lelijke dingen gezegd heeft over de PVV, Geert Wilders of allebei, dan is het erg logisch dat de PVV en Geert Wilders boos zijn op meneer Aben. Had hij maar geen lelijke dingen moeten zeggen. Maar wat heeft hij dan wel gezegd? Welnu:

Aben vond destijds de beslissing om de rechters te vervangen namelijk onnodig, slecht gemotiveerd en strijdig met de jurisprudentie.

Misschien mocht hij dat wel vinden, wat wij overigens niet eens zeker weten, want wij weten niet wat zijn functie op dat moment was, maar dan nog was het niet slim van hem om het in de publiciteit te brengen. Zelfs, of vooral, als hij er iets mee te maken had.

Deze ‘persoonlijke notitie’ lekte uit en zorgde voor rumoer, waarna het parket het uitlekken ‘betreurde’.

Werkte die gek op dat moment bij het parket? Dan heeft hij dat soort persoonlijke notities helemaal niet te maken, of in ieder geval niet op een plek waar iemand anders er bijkan en hem kan laten uitlekken. Wie kan er eigenlijk iemand anders’ persoonlijke notities laten uitlekken? Niemand toch? Oftewel: hij heeft het zelf laten uitlekken, of het was geen persoonlijke notitie maar een opmerking die hij tijdens het schijten op de deur van de herenWC had gekalkt, wat hij niet had hoeven doen en zeker niet had moeten doen.

Dit alles deed hem deze maand in de Kamer de das om. Geert Wilders vond Aben destijds een „blijkbaar bevooroordeelde advocaat-generaal die in zijn vrije tijd zijn gewraakte vriendjes meent te moeten verdedigen”.

Nou heeft Geert Wilders alleen maar wat ‘deelcertificaten Rechten’, maar je hoeft er ook niet wezenlijk voor doorgeleerd te hebben om de door Wilders getrokken conclusie te kunnen trekken. Aben had er gewoon heel verstandig aan gedaan zijn grote bek te houden.

Zoals bekend is Wilders geen vriend van onafhankelijke rechtspraak.

Wat was het afstudeeronderwerp van meneer Jensma ook alweer? O ja: “Insinueren en rectificeren”.

Zijn maatstaf was toen, en nu, eenvoudig. Wie voor mij is, deugt. Wie niet, die niet.

Wat was het afstudeeronderwerp van meneer Jensma ook alweer? O ja: “Insinueren en rectificeren”. Wat niet wegneemt dat meneer Jensma ons er niet zomaar van zou kunnen overtuigen dat hij vooral vindt dat mensen die niet voor hem zijn deugen en dat mensen die voor hem zijn niet deugen.

Het Kamerlid Lilian Helder (PVV) noemde Aben in het vertrouwelijk overleg van de Kamercommissie daarom onacceptabel als lid van de Hoge Raad, expliciet vanwege deze notitie. Als Aben bij de topdrie van kandidaten zou worden gehandhaafd, zou de PVV luid tegen zijn benoeming protesteren. Aangezien dat de tweede keer zou zijn dat er politieke ophef over een nieuwe raadsheer ontstaat, lijdt het gezag van de Hoge Raad weer schade.

Het gezag van de Hoge Raad lijdt niet zozeer schade doordat er politieke ophef over een nieuwe raadsheer ontstaat, alswel doordat iedere benoeming van een nieuwe raadsheer een politieke benoeming is, terwijl het een juridische benoeming zou moeten zijn. Als een partij (met uitzondering van de godsdienstwaanzinnige partijen, want die zouden niet eens in de Kamer mogen zitten, laat staan dat ze zouden moeten mogen meepraten, doch dit terzijde) dus bezwaar heeft tegen zo’n benoeming, moet die benoeming niet doorgaan. Maar als Aben zich niet had uitgelaten over het politieke proces tegen Geert Wilders (wij zijn aan alle kanten tegen Wilders, maar het was wel degelijk wel een politiek proces, dat u dat even weet), was er niets aan de hand geweest. Eigen schuld, dikke bult. Dus.

Voor die redenering zwichtte de meerderheid van de vaste Kamercommissie. Misschien is het nog te vroeg voor deze benoeming, mompelden de andere partijen vroom. Liever niet weer zo’n circus met schriftelijke stemmingen, die bijvoorbeeld nodig waren om Buruma in de Hoge Raad te krijgen. En dus kozen Kamer en Hoge Raad eieren voor hun geld en wijzigden de voordracht. Haastig wegscharrelen voor de PVV dus. Niemand die het ziet want het is allemaal vertrouwelijk.

Wat was het afstudeeronderwerp van meneer Jensma ook alweer? O ja: “Insinueren en rectificeren”. Een raadsheer die al voor zijn aanstelling door eigen stommiteit aangeschoten wild is, mag geen raadsheer worden. Simpel zat.

Had het hoogste rechtscollege hier een keuze? Was dit opzichtig verlies van ruggengraat of gewoon tactisch handelen? Als het deze keer niet lukt Aben erdoor te krijgen, dan misschien een volgende keer, zo kan president Geert Corstens hebben gedacht. Dan is deze tegenslag tijdelijk, zowel voor persoon als instituut. Een mens loopt in het leven weleens vaker een postje mis, nietwaar? En wie wint er bij een confrontatie met een Kamer die kennelijk breed bezwaren heeft? Overstag gaan was hier dus wijsheid.

Wat was het afstudeeronderwerp van meneer Jensma ook alweer? O ja: “Insinueren en rectificeren”. Maar hij heeft wel gelijk: overstag gaan was hier dus wijsheid. Heel wijs derhalve, die president Geert Corstens.

Maar een feit is ook dat de Kamercommissie louter politieke bezwaren van een fractie tegen een ervaren magistraat heeft gehonoreerd.

Je kunt je afvragen of dat een feit is. Als een jurist die al dan niet bij een proces betrokken is zich daar in het openbaar over uitlaat op een manier die doet vermoeden dat hij zich meer door politieke dan door juridische overwegingen heeft laten leiden, kun je je hardop afvragen of die man wel zo’n goede jurist is. En zeker of het wel zo’n goede rechter zou zijn. Een goede rechter moet namelijk goed rechtspreken en zijn persoonlijke overwegingen doen volledig niet ter zake. “Ervaren magistraat” of ‘aankomend stagiaire’ maakt wat dat betreft geen moer uit. Daar. We zeggen het maar zoals het is.

En wel omdat een fractievoorzitter in een strafproces met deze magistraat te maken kreeg, al was het maar zijdelings.

Al was het frontaal geweest, dan nog: Aben had zich niet buiten de rechtszaal moeten uitlaten over het proces Wilders. Rechters, advocaten en officieren van justitie moeten sowieso buiten de rechtszaal hun bek houden, aangezien de rechtspraak in dit land nog steeds geacht wordt niet via de publiciteit te gaan.

Alle rechters zijn gewaarschuwd: pas op met Wilders of je carrière lijdt eronder.

Wat was het afstudeeronderwerp van meneer Jensma ook alweer? O ja: “Insinueren en rectificeren”. Met een kleine verandering is het overigens wel een zeer nuttige waarschuwing aan alle rechters, advocaten en officieren van justitie in Nederland, en nu wij erover nadenken aan iedere beroepsbeoefenaar in Nederland: “U bent gewaarschuwd: pas op met de publiciteit of je carrière lijdt eronder”. Het is niet de taak van journalisten om domme mensen tegen zichzelf in bescherming te nemen, maar het zou wel aardig zijn als ze het toch zouden doen. Als ze het zouden kunnen, natuurlijk.

Feitelijk heeft het Kamerlid Helder de Kamer én de Hoge Raad naar haar hand weten te zetten. Dat opent perspectieven! Bij de PVV is eenieder die kritiek heeft op de partij of de leider persona non grata. Als het lukt om een nieuwe raadsheer met de verkeerde mening over Wilders uit de Hoge Raad te weren, is er meer mogelijk. Hindermacht is ook macht en er zijn héél veel benoemde functies waarin de Kamer een rol speelt. De PVV-lijstjes met ongewenste personen hebben een gouden toekomst. Zeker als instituten en partijen daar kennelijk makkelijk de ruimte voor bieden.

Gaaaaap. Het is natuurlijk heel jammer, om niet te zeggen een zeer slechte zaak, dat er zoveel benoemde functies zijn waarin de Kamer een rol speelt, maar zolang Nederland geen democratie is, is die situatie in ieder geval te verkiezen boven de situatie die meneer Jensma kennelijk voor ogen staat, namelijk dat meneer Jensma de benoemingen doet. Dat kunt u een raar trekje van ons vinden, maar dan laten wij het nog liever door honderdvijftig gekozen idioten doen dan door één zelfbenoemde idioot.

En zo werden er afgelopen dinsdag om vijf over vier bij wijze van hamerstuk in de Tweede Kamer drie nieuwe raadsheren benoemd: Theo Groeneveld, Jules Wortel en Dineke de Groot. Iedereen tevreden. Theo Groeneveld is bekend als fiscalist – hij zat een poosje in het bestuur van de Raad voor de Rechtspraak. Wortel is een voormalige Amsterdamse officier bekend als fraudebestrijder. De Groot is rechter, tevens bijzonder hoogleraar rechtspraak en conflictoplossing die onlangs een knap proefschrift schreef.

En zo kwam alles toch nog op zijn pootjes terecht, met dien verstande dat Theo Groeneveld, Jules Wortel en Dineke de Groot nu allemaal een hekel hebben aan Folkert Jensma, omdat hij suggereert dat minimaal één van de drie niet benoemd had mogen worden, ten faveure van zijn vriendje Diederik Aben. Daar zijn ze niet blij mee, wat wij u brommen.

Zal Aben ooit tot raadsheer in de Hoge Raad worden benoemd? Als deze kwestie buiten deze kolommen een beetje vaart krijgt, wordt de herrie groter en slinken zijn kansen. Tenzij een Kamermeerderheid zijn ruggengraat terugvindt en de rechtspraak tegen politiek opportunisme en revanchisme beschermt. Zoals het ook hoort. Toch?

Wat was het afstudeeronderwerp van meneer Jensma ook alweer? O ja: “Insinueren en rectificeren”. Toch heeft hij zich kennelijk niet genoeg in zijn afstudeeronderwerp verdiept: zijn insinuaties zijn zo halfzacht dat hij niet zal hoeven te rectificeren. Hij heeft immers niets geinsinueerd waar iemand aanstoot aan zou kunnen nemen en dat is bij de betere insinuatie toch echt wel een basisvoorwaarde. Als het aan ons ligt, wordt die Aben overigens inderdaad nooit benoemd. Al was het maar omdat het dan wis en donders een politieke benoeming zou zijn, en zoals u misschien al geraden heeft, houden wij daar niet van.

19-12-2011 10.34 | Door: De Grote Vrager | Categorie: Geert Wilders, Juridisch, Kamerleden, Kranten, Politiek

Er zijn 2 reacties op “Gefrustreerde Folkert Jensma zoekt ruzie met Geert Wilders”

 1. Ruud Harmsen says:

  > Maar het laat wel zien dat het stukje geheel en al gekleurd is door de persoonlijke overwegingen van Folkert.
  <<

  En die hier op deze site helemaal niet, zeker? Ha ha ha. Pot. Ketel. Zwart.

  * NOOT VAN DE GROTE VRAGER: Als respondent kritiek meent te moeten hebben op ons stukje, zal hij die toch echt iets beter moeten formuleren. Om te beginnen zou hij kunnen proberen uit te leggen waar ons stukje gekleurd wordt door onze persoonlijke overwegingen en in dier voege net zo’n slecht stukje zou zijn als dat van insinuerende Folkert. EINDE NOOT *

 2. Joost says:

  Er valt niet uit zijn Wikipedia-pagina op te maken dat hij niets heeft gedaan met zijn rechtenstudie.

  * NOOT VAN DE GROTE VRAGER: Respondent is niet al te slim. Om te concluderen dat Malle Folkert niets met zijn rechtenstudie gedaan heeft, heb je geen Wikipediapagina nodig. EINDE NOOT *


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties