Gelijk hoeken: korte cursus fysieke conflictbeheersing

Deze korte cursus fysieke conflictbeheersing heet ‘Gelijk hoeken’ omdat dat de effectiefste en efficiëntste manier is om op fysieke wijze conflicten te beheersen, alsmede om op eenvoudige wijze fysieke conflicten te beheersen, wat niet helemaal hetzelfde is. Gelijk hoeken is dan ook weer iets anders dan gelijke hoeken, daar gelijke hoeken meer op het terrein van de wiskunde, de natuurkunde en de woningbouw gezocht dienen te worden.

Weliswaar kunnen wiskundigen, natuurkundigen en woningbouwers ruzie krijgen over zowel gelijke als ongelijke hoeken, alsmede over verwisselbare binnenhoeken, stompe, scherpe en rechte hoeken, maar als ze deze cursus gevolgd hebben, duurt zo’n ruzie niet lang en is hij meestal al afgelopen voor hij begonnen is, dankzij de basishandeling: gelijk hoeken.

Het is allemaal net zo simpel als het klinkt, maar er is toch enige uitleg nodig. Gelukkig maar, want anders was dit wel een heel korte cursus of zelfs een wel heel korte cursus geworden. Laat ons beginnen bij het begin.

Les 1: een mogelijk conflict voorkomen

Net zoals makke schapen makkelijker te temmen zijn dan woedende voetbalsupporters, zijn conflicten die in de kiem gesmoord worden makkelijker te beheersen dan conflicten die reeds geheel uit de hand gelopen zijn. Om een conflict in de kiem te kunnen smoren, moet je het van tevoren zien aankomen en als je het van tevoren ziet aankomen, kun je het net zo goed voorkomen, want voorkomen is nog makkelijker dan beheersen. Het is misschien wat overdreven om te stellen dat voorkomen beter is dan beheersen, maar als je je niet kunt beheersen kan het voorkomen dat je moet voorkomen en dat wil je toch voorkomen, dacht u niet?

Hoe kunt u nu een fysiek conflict voorkomen? Heel eenvoudig: gelijk hoeken. Die had u kunnen zien aankomen. En als u ervoor zorgt dat u hoekt zodra u een conflict ziet aankomen, ziet de mogelijke veroorzaker van het conflict uw hoek niet aankomen zodat hij niet eens de tijd heeft om verrast te kijken terwijl hij tegen de grond slaat doordat u hem tegen de grond slaat.

Nu vraagt u zich misschien af, in welke gevallen u iemand onverwacht tegen de grond moet slaan en het antwoord is opnieuw simpel: in alle gevallen. Op het moment dat de ander ziet dat u gaat hoeken, is er sprake van een conflict, al was het maar omdat de ander het er misschien niet zo heel erg mee eens is. En het doel van deze eerste les was nu juist om een conflict te voorkomen, dus moet u te allen tijde gebruik maken van het element van de volkomen verrassing. De perfecte surprise als het ware.

Aangezien u er op gespitst bent conflicten te voorkomen, is ieder conflict dat alsnog ontstaat de schuld van de ander, dus heeft u, zodra u de ander ziet aankomen, geen keuze. U moet hem wel neerhoeken zodra u daar de kans voor krijgt. Doet u dat niet, dan neemt het conflict immers onaanvaardbare vormen aan. En nu zou u kunnen tegenwerpen dat de ander misschien even gespitst is op het voorkomen van conflicten als u dat bent, bijvoorbeeld doordat hij ook deze cursus heeft gevolgd, maar die vlieger gaat niet op. Als de ander deze cursus heeft gevolgd, gaat u tegen de vlakte voor u het weet en kunt u vervolgens alleen maar met spijt constateren dat u ergens pijn heeft, dat u beter had moeten luisteren en dat u toch gelijk had moeten hoeken.

Bij het voorgaande heeft u misschien zelf bedacht dat u niet iedereen die u ziet aankomen onverwijld tegen de grond moet hengsten, maar alleen diegenen aan wie u van verre ziet dat ze kwaad in de zin hebben, een conflict willen entameren of ruzie zoeken, maar dat is dan fout. U moet er, zoals gezegd, van uitgaan dat voorkomen beter is dan beheersen, dat iedereen ruzie zoekt en dat je dat niet van verre kunt zien. Eerst slaan, dan praten. Zo is nu eenmaal het klimaat in het hedendaagse Nederland en afhankelijk van uw politieke overtuiging of die van de Officier van Justitie kunt u er de PVV, de moslims, de voetbalsupporters, GroenLinks of het consultatiebureau de schuld van geven. U gaat vrijuit.

Les 2: Oogcontact

Moet u nu, als u les 1 in de praktijk wilt brengen, uw dagen besteden aan het te pas en te onpas neerslaan van willekeurige voorbijgangers? Neen. Ten eerste bestaat er in dit verband niet zoiets als “te onpas”, daar we al hadden vastgesteld dat Nederland een agressieve samenleving bevat waarin iedereen erop uit is zo snel mogelijk met ieder ander in conflict te raken en dat u daarin een zeer nuttige rol speelt door die conflictgerichtheid er meteen uit te rammen. Ten tweede kunt u eerder genoemde willekeurige voorbijgangers ook gewoon voorbij laten gaan. Niet voor niets is er in les 1 sprake van mensen die u ziet aankomen.

Impliciet zijn mensen die u ziet aankomen mensen die op u afkomen. Het kan erop lijken dat u iemand ziet aankomen, maar als die persoon vervolgens langs u heen loopt, heeft u hem niet zozeer zien aankomen als wel zien voorbijkomen, of voorbij zien komen, zoals sommige mensen zeggen. Als u reeds in een vroeg stadium besloten heeft hem een hengst voor zijn harses te geven, is dat geen probleem, daar u hiermede ongetwijfeld een conflict voorkomen heeft, doch als u dat te vaak doet, kan het knap vermoeiend zijn.

Het verdient dan ook aanbeveling eerst vast te stellen of iemand daadwerkelijk op u afkomt of zich slechts toevallig min of meer in uw richting begeeft met het doel langs u heen te lopen. U zult die inschatting zelf moeten maken en een belangrijke aanwijzing hiervoor is het al dan niet maken van oogcontact. Als u ooit op straat of in een café geweest bent, wist u dat natuurlijk al, want dan klinken de uitspraken “Kijk naar je eige”, “Heb ik soms wat van je an?” en “Kom je hier vaker?” u ongetwijfeld bekend in de oren. Die laatste hoort overigens in deze context alleen thuis omdat hij de inleiding vormt tot: “Zeg eens, vuile klootzak, wil jij wel eens ogenblikkelijk met je vieze tengels van mijn vriendin afblijven?”

De voorwaarde tot oogcontact doet zich niet voor als u werkzaam bent bij de klantenservice van een winkel, achter de balie op het postkantoor of in de bibliotheek. Ook als u aan het werk bent als politieagent, vuilnisman, chirurg, conducteur of onderwijzer is oogcontact geen vereiste. Voor deze en vergelijkbare beroepen geldt dat men zich tot u kan wenden door middel van het van korte afstand stellen van een vraag, zonder dat men u daarbij hoeft aan te kijken. Wie wat te vragen heeft, heeft wat te zeiken en wie wat te zeiken heeft, zoekt ruzie. Gelijk hoeken dus.

Les 3: Alternatieven

Goed, u weet nu dus wat u te doen staat als iemand door middel van oogcontact of anderszins laat blijken ruzie te zoeken: gelijk hoeken. Maar wat als u dat niet kunt? Er zijn mensen bij wie de bovenarmspieren, de coördinatie of de opvoeding het onmogelijk maken om een ander een fatsoenlijke klap te geven. Als die mensen proberen iemand buiten westen te meppen, creëren zij daarmede voor zichzelf een probleem. De eerste klap mag dan volgens het spreekwoord een daalder waard zijn, als hij niet goed raak is komt u aan het omrekenen van daalders naar euroos niet meer toe, tenzij de ander ook een slappeling is natuurlijk.

Wat zijn de alternatieven voor slappelingen die toch conflictbeheersend bezig willen zijn? Het eerste alternatief is: hard weglopen. Hard weglopen is echter voor mietjes, dus in dier voege geen alternatief. Mocht u een conflict willen voorkomen en loopt de ander hard weg, dan kunt u kiezen. U laat hem weglopen, of u roept heel hard “Houdt de dief”, in de hoop dat er iemand even een been uitsteekt teneinde de hardwegloper ten val te brengen. Als de hardwegloper iets van u gestolen heeft, kunt u er even naar toe lopen om uw bezit terug te pakken en hem een schop te geven, op voorwaarde dat hij nog ligt. Als de hardwegloper niets van u gestolen heeft, zorgt u ervoor dat u weg bent voor hij wordt neergelegd, opdat men u niet komt lastigvallen met vervelende vragen, waardoor u weer zou moeten gaan slaan. U kunt niet aan de gang blijven, per slot van rekening.

Het tweede alternatief voor slappelingen die aan conflictbeheersing willen doen is in de voorgaande alinea al aangeduid: laat het vuile werk aan een ander over. In het geval van een hardwegloper is dat makkelijk gebleken. In de meeste andere gevallen gaat het moeilijk, zo niet onmogelijk worden. Mocht u echter een met de dood bedreigd politicus, een nachtclubeigenaar of de organisator van een popconcert zijn, dan heeft u geluk, aangezien u in dat geval het beheersen van conflicten kunt overlaten aan de mensen van de beveiliging.

Het derde alternatief voor slappelingen die ruzie willen voorkomen is schoppen. Zoals we eerder al gezien hebben, kunt u een hardwegloper laten struikelen, of liever gezegd laten laten struikelen, om hem na te trappen als hij nog ligt. Als u over de beenspieren en de techniek beschikt, kunt u ook een stilstaande of langzaam lopende ruziezoeker ten val brengen door een welgemikte schop, ook wel genoemd de beenveeg. Heeft u iemand onderuit geveegd, dan kunt u hem vervolgens krachtig tegen het hoofd schoppen. Deze aanpak is op zich zelfs effectiever dan de linkse of rechtse hoek, vooral als u veiligheidsschoenen met stalen neuzen draagt, maar er zijn twee bewegingen voor nodig, dus de kans op mislukking is meteen twee keer zo groot.

U zou natuurlijk kunnen proberen iemand tegen het hoofd te schoppen als hij nog staat, maar dat is niet aan te bevelen. Ten eerste is het tamelijk lastig om uit stand zo’n hoge trap te geven. Ten tweede moet de trap voldoende krachtig zijn, wat ook niet meevalt. Ten derde is de trap net iets langer onderweg dan de hoek zou zijn, zodat de ander tijd heeft of zou kunnen hebben om de trap af te weren en dat is niet de bedoeling. Ten vierde hoort een dergelijke trap thuis in het repertoire van karatekaas, kickboxers en andere rare vechtsporters, die een slechte naam hebben. Als u dus de hoge trap gaat toepassen bestaat de kans dat men u niet zozeer ziet als iemand die probeert een conflict te voorkomen, als wel als iemand die gewoon graag mensen tegen het hoofd schopt en dat wilt u niet. Mocht u echter de beschikking hebben over een hoge trap in de vorm van een ladder, dan kunt u proberen de ander met genoemde ladder tegen het hoofd te slaan, wat ons leidt naar de volgende les.

Les 4: Hulpmiddelen

Of u nu een slappeling bent of wel degelijk een krachtige knal voor de kanis kunt uitdelen, hulpmiddelen zijn nooit weg. De ladder is genoemd in de vorige les, maar de ladder heeft een bezwaar. De ladder is namelijk als slagwapen lastig hanteerbaar. Wat dat betreft kunt u beter kiezen voor de honkbalknuppel, het cricketbat of de professionele bahco. Een bahco dient overigens niet verward te worden met een baco, oftewel een Bacardi-Cola, aangezien het hondsmoeilijk is iemand met een baco op het hoofd te slaan en daarbij niet te morsen. Iemand die een baco staat te drinken is daarentegen weer wel heel makkelijk te raken, wat maar goed is ook, want dat soort lui is vaak dronken en dronkelappen zijn notoire ruziezoekers. Over dronkelappen gesproken: het gebruik van gebroken glaswerk valt af te raden. Voor u het weet staat u te boek als ruziezoekende dronkelap in plaats van conflictbeheerser. Dat doet uw reputatie meer kwaad dan goed, zeg nu zelf.

Mocht u zich willen bedienen van eerdergenoemde of andere hulpmiddelen, zorgt u er dan wel voor dat u een objectief aanvaardbare reden heeft om genoemd hulpmiddel überhaupt bij zich te hebben. Een professioneel honkbalspeler die conflicten voorkomt met een bahco of een loodgieter die niet op de hoogte is van de regels van het edele cricketspel maar wel een ruzie verhindert door een forse klap met een cricketbat is verdacht. Een jongleur die in zijn act gebruik maakt van tennisrackets, stootkogels of ijzeren staven heeft wat dat betreft meer speelruimte, vooral als hij aannemelijk kan maken dat hij de spullen bij zich had omdat hij net op weg was naar een optreden of net opgetreden had.

Bent u werkzaam bij de klantenservice van een winkel, achter de balie op het postkantoor of in de bibliotheek, als politieagent, vuilnisman, chirurg, conducteur of onderwijzer, dan moet u het doen met de hulpmiddelen die voorhanden zijn. De klantenservicemedewerker in de sportartikelenwinkel heeft het wat dat betreft makkelijker dan die op de afdeling knuffeldieren van een groot warenhuis. Op het postkantoor valt nog wel iets te doen met stempels en als u geluk heeft ligt er nog wel ergens een cricketbat op doorreis van of naar Australië, waar cricket een stuk populairder is dan hier. De vuilnisman kan proberen iets uit de wagen te gebruiken, maar als het een kraakwagen, een perswagen of een kraakperswagen is, moet hij oppassen dat hij niet in het mechanisme terechtkomt. Als hij op de veegkar zit of papierdienst heeft, kan hij zich bedienen van bezem of knijper, terwijl de metalen sleutel voor het openen van de papierbakken als boxbeugel kan worden ingezet.

De chirurg komt om in de hulpmiddelen en de conducteur kan zijn kniptang gebruiken. De onderwijzer kan, als hij les geeft in de exacte vakken of les moet geven in een op de exacte vakken ingericht lokaal, kiezen uit bijvoorbeeld linialen (of was het nou liniaals?), bordpassers (van die grote passers om mee op het bord te werken) of bunsenbranders. Daar staat tegenover dat de leerlingen daar ook bij kunnen. De meeste onderwijzers zijn echter slappelingen, dus die kunnen zowiezo beter kiezen voor de beenveeg met natrap.

Les 5: Een paar nuttige tips

De beste manier om een conflict te voorkomen en daarmee te beheersen blijft dus: gelijk hoeken. Mocht u de kunst van het gelijk hoeken niet alleen beheersen, doch ook regelmatig in de praktijk brengen, dan heeft u ongetwijfeld baat bij de volgende tips.

Tip 1: zorg voor voldoende armslag. Armslag dient hier letterlijk te worden opgevat. Als u onvoldoende armslag heeft, bestaat de kans dat uw klap niet alleen niet aankomt, maar bovendien wordt opgevangen door bijvoorbeeld een lantaarnpaal, een draaideur of, bij huiselijke conflicten, een koelkast die u niet gezien had. In dat geval zou u zomaar uw hand kunnen breken en dat moet u niet willen.

Tip 2: zorg voor een rechtvaardiging. Aangezien de fysieke conflictbeheersing in Nederland nog niet officieel als zodanig erkend is, bestaat de kans dat u na het succesvol beheersen van een conflict ergens op het matje of ter verantwoording wordt geroepen. In dat geval dient u zich te kunnen rechtvaardigen en daartoe gebruikt u een van de volgende eenvoudige en daarmee zelfs door iedere rechter te begrijpen zinsneden: “Hij begon”, “Hij viel me zomaar aan” of “Wat zit uw haar leuk”. Die laatste is vermoedelijk het minst effectief en kan leiden tot “Zeg eens, vuile klootzak, wil jij wel eens ogenblikkelijk met je vieze tengels van mijn vriendin afblijven?”, maar alleen als de vriend van de desbetreffende rechter toevallig in de buurt is. “Wat zit uw haar leuk” is misschien wel bruikbaar als u het op verminderde toerekeningsvatbaarheid wilt gooien. Als u een kale rechter treft, heeft u daar meer kans op dan bij een rechter wiens of wier haar toevallig echt leuk zit. De kans daarop is dan weer niet zo groot, omdat rechters over het algemeen behalve zeer wereldvreemd ook buitengewoon modebewusteloos zijn, zodat hun haar meestal helemaal niet leuk zit.

Tip 3: ga langs met een bloemetje. Als u een conflict zo effectief voorkomt dat de ruziezoeker in het ziekenhuis belandt of na een bezoek aan de eerste hulp thuis het bed moet houden gaat u even langs met een bloemetje. Zo’n bloemetje hoeft niet veel te kosten. Vaak liggen de verse boeketten voor het grijpen op de begraafplaats en ook elders zijn ze makkelijk te verkrijgen. Nadat u zich van een boeket heeft voorzien, gaat u op visite bij de ruziezoeker. U biedt uw boeket aan, laat hem beloven dat hij het nooit weer zal doen en u vertrekt weer. En in het zeldzame geval dat hij nog een tegenwerping kan of wil maken, weet u wat u te doen staat: gelijk hoeken.

17-03-2012 12.19 | Door: Stommeling Jones | Categorie: Juridisch

Er zijn 8 reacties op “Gelijk hoeken: korte cursus fysieke conflictbeheersing”

 1. Macho Grandma Nijn says:

  Ik vind dit ding elke keer weer een uitkomst. En hij kan na de klus gewoon in de vaatwasser!

  http://www.kiocare.nl/product/95/allround-keukenmes-met-gehoekte-ergonomische-greep/

 2. Ruud Harmsen says:

  “maar als je je niet kunt beheersen kan het voorkomen dat je moet voorkomen en dat wil je toch voorkomen, dacht u niet?”

  Inderdaad. Waarbij je het tweede voorkomen van ‘voorkomen’ op twee manier kunt opvatten. Bij beide lezingen wil ik het moeten voorkomen voorkomen. Ik wel in elk geval.

 3. […] dat soort zwervers, omdat je nooit weet wanneer ze gevaarlijk gaan worden. Gelukkig hebben wij een cursus fysieke conflictbeheersing gevolgd, zodat wij in de werkelijke wereld niet veel last van gevaarlijke gekken hebben, maar op […]

 4. […] zouden jullie in jullie korte cursus fysieke conflictbeheersing even moeten aangeven dat het neerhoeken van een leidinggevende onder alle omstandigheden een grond […]

 5. […] waren. Als dat waar is, hadden alle deelnemers enorm baat kunnen hebben bij het doornemen van de cursus fysieke conflictbeheersing van Stommeling Jones, die slepende conflicten […]

 6. […] Huiliehuilie? Wij hebben ooit ‘Bert Brussen doet huiliehuilie‘ geschreven. Dat ging ook al over een stalker. Die Bert ‘gestalkt worden is echt geen hobby van me’ Brussen toch. Als die stalkers van hem niet altijd van die lijpen (of is het leipen?) waren, zouden wij hem een cursus sociale vaardigheden hebben aanbevolen, maar nu denken wij dat hij waarschijnlijk meer baat heeft bij de ‘cursus conflictbeheersing van Stommeling Jones‘. […]

 7. […] mag Peter ‘ze moeten gewoon doen wat ik zeg’ Breedveld blij zijn dat die eigenaar de cursus conflictbeheersing van Stommeling Jones niet gelezen had. Ons valt op dat Peter ‘ik generaliseer altijd’ Breedveld niet eens […]

 8. […] mag wat dat betreft vermoedelijk nog blij zijn dat hij onbekend is en de meeste mensen bovendien de cursus conflictbeheersing van Stommeling Jones niet in de praktijk brengen. Je niet door een idioot straffeloos laten uitschelden maakt wel deel […]


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties