Joost Niemöller is een idioot

Op een extreemrechts blogje lezen wij vandaag: ‘De Grote Deportatie‘. Het is een onzinnig stuk, wat je op zo’n extreemrechts blerghje kunt verwachten, geschreven door ene Joost Niemoller, die volgens zijn profiel Joost Niemöller heet. Over doorzichtig pseudoniem gesproken.

Joost Niemöller (1957) is journalist en publicist en vertolkt het linkse geluid op Dagelijkse Standaard. Hij is praktisch klaar met een boek over de immigratie in Nederland, waarvoor hij met tien wetenschappers sprak. Hij doet ook radiocommentaren (NCRV, NTR).

Die Joost toch. Waaruit bestaat dan in ‘De Grote Deportatie’ dat “linkse geluid”? Laat ons kloosrieden, opdat wij “het linkse geluid” lokaliseren.

Ook in Polen wordt zichtbaar hoe de EU doctrine opgelegd wordt: enorme deporaties om de natiestaten te ondermijnen.

Een even boude als onzinnige bewering. Er vinden in de EU geen enorme deportaties plaats en als “de EU doctrine” tot doel zou hebben “om de natiestaten te ondermijnen” zou die doctrine veel effectiever op een andere manier kunnen worden uitgevoerd of “opgelegd”. Joost begint dus al verkeerd, dat is duidelijk.

In Nederland, maar ook in Groot Brittannië, Duitsland en andere West-Europese natiestaten strijken honderdduizenden, miljoenen Polen neer.

Joost loopt een paar jaar achter. Doordat de Polen hier voorzichtig gezegd nogal klote behandeld worden strijken er de laatste jaren niet alleen nog maar nauwelijks Polen neer in Nederland, maar vertrekken ze zelfs massaal naar elders en ook zijn er al heel wat terug naar huis, omdat het in Polen op dit moment beter is dan in Nederland. In ieder geval voor de Polen. Maar misschien kan meneer Niemoller of Niemöller wat cijfers geven?

Het land moet gaan lijden onder enorme personeelstekorten, terwijl tegelijkertijd de economie door EU subsidies en open grenzen wordt aangejaagd.

“Het land moet gaan lijden”? Van wie moet dat? En als de economie wordt aangejaagd, wordt de Poolse ‘natiestaat’ dan ondermijnd? Of is meneer Joost ‘het linkse geluid’ Niemöller er zo eentje voor wie een natiestaat alleen een natiestaat is als het Nederland is?

Onontkoombaar is het dan ook dat Polen massaal mensen van buiten de EU aantrekt, die daar kennelijk zonder enig probleem, en goeddeels illegaal binnen worden gelaten.

Tenzij de economie in Polen zodanig effectief wordt aangejaagd dat Polen niet alleen zijn eigen Polen terughaalt, maar ook werknemers uit andere EU-landen naar Polen weet te krijgen. Nederlanders bijvoorbeeld. Dankzij het vrije verkeer van werknemers binnen de EU ligt dat meer voor de hand dan dat ze mensen van buiten moeten halen.

‘Pool worden is hot’, zo was er onlangs in een optmistisch artikel te lezen, gepubliceerd op de geheel naar EU normen en waarden vormgegeven internetsite Presseurop, dat oorspronkelijk verscheen in de gematige conservatieve Poolse krant Rzeczpospolita.

Cijfers, waar blijven de cijfers? En Nederlander worden is helemaal niet ‘hot’, zo weten wij uit de recentste gegevens betreffende immigratie en emigratie. Misschien krijgen we dit jaar wel het omslagpunt, waarna Nederland definitief leeg gaat lopen. Weliswaar slaat die laatste opmerking nergens op, maar wij kunnen minimaal net zo goed uit onze nek kletsen als Joost ‘cijfers zijn overbodige luxe’ Niemöller. Alleen zeggen wij het er eerlijk bij.

Optmistisch, omdat in de media aan migratiestromen meestal een positief tintje wordt gegeven: het is spannend, die menging van cultuur, het leidt tot vernieuwing, het geeft meer elan, enzovoort enzovoort.

Joost ‘wie is er hier xenofoob?’ Niemöller rijgt de boude beweringen aan elkaar alsof het nix kost, wat natuurlijk ook zo is, maar ons is niet geheel duidelijk welke media in dit geval “de media” zijn die “aan migratiestromen meestal een positief tintje” geven. In ieder geval niet de media die wij in de gaten houden.

In dit artikel wordt nergens melding gemaakt van het feit dat gezonde jonge Poolse arbeiders massaal uit Polen wegtrekken. Maar er staan anecdotische zinnetjes in als deze:

Zou het kunnen, o grote Joost, dat er geen melding gemaakt wordt van een feit omdat het geen feit is? Misschien? Maar goed, de “anecdotische zinnetjes”:

Waarom vragen steeds meer buitenlanders de Poolse nationaliteit aan? Dat gebeurt uit puur pragmatische overwegingen. Volgens Henry Mmereole, afkomstig uit Niger en beheerder van drie apotheken in Warschau, vestigen buitenlanders zich hier omdat het land een sterke groei kent en mensen met lef snel op de maatschappelijke ladder kunnen klimmen. Het klimaat is het grootste nadeel, maar daar raak je aan gewend.

Als dat allemaal waar is, gaat het dus goed met Polen, wat heel prettig is, aangezien het in Nederland niet zo goed gaat en Polen dus binnen afzienbare tijd kan helpen Nederland te subsidiëren in plaats van andersom. Zo bekeken kon het nut van die EU wel eens groter zijn dan wij voor mogelijk hadden gehouden.

De toevloed van het aantal immigranten is enorm, maar de schattingen lopen wegens het gebrek aan registratie sterk uiteen:

Gunstig dus. Wij hebben geen idee waarom Joost ‘ik ben gewoon niet zo slim’ Niemöller meent te moeten suggereren dat het niet goed voor Nederland zou zijn als het goed gaat met Polen. Naarmate we verder komen in zijn stukje, begrijpen wij er minder van. Joost ‘de vleesgeworden xenofobie’ Niemöller citeert verder:

Veel mensen komen naar de oever van de Wisla, op zoek naar een beter leven of een goede opleiding. Maar slechts een kleine minderheid van deze nieuwkomers wil zich tot Pool laten naturaliseren. In het hele land zijn dat er enkele duizenden per jaar en dat is erg weinig. Op ons grondgebied verblijven naar schatting, al dan niet legaal, tussen 500.000 en 1 miljoen vreemdelingen. De toestroom is echter nog maar net begonnen.

Dat zal dan wel. Maar is het erg? Volgens Joost ‘de partij tegen enge buren moet worden heropgericht’ Niemöller wel:

Geweldig! Wat een energiek land, dat Polen, wat een verjonging, wat een verlevendiging! Polen wordt een geheel divers land! Sterker nog: Polen wordt feitelijk net zo van de kaart geveegd als al eerder gebeurde met grote delen van West Europa! En dat is goed nieuws, want zoals we alleen weten komt van het bestaan van landen met etnisch homogene bevolkingen alleen maar oorlog!

Gaarne zouden we van Joost ‘ik teken gewoon mijn eigen landkaarten’ Niemöller weten welke delen van West-Europa er volgens hem van de kaart geveegd zijn. Ons wil behalve een enkele zandbank op de Wadden zo gauw geen verdwenen deel van West-Europa te binnen schieten. Of zou hij Atlantis bedoelen?

Geen identiteit. Geen samenhang. Horig aan de heersende Unie in Brussel. Zo zien ze dat in de EU het liefst, en daarvoor zijn uitstekende voorwaarden geschapen die hun uitwerking niet missen.

“De heersende Unie in Brussel”. “Horig aan”, nog wel. “De heersende Unie in Brussel” is dus kennelijk de Nieuwe Wereldorde, en dan is Joost ‘de idioot’ Niemöller een aluhoedje. Het is sneu, maar het is niet anders.

Het gaat in Polen overigens voornamelijk om Oekraïners, waarover in dit artikel, net als over de Polen hier, zonder enige onderbouwing wordt gesteld dat ze slechts tijdelijk komen om te werken, en dat ze daarna weer vrijwillig afstand nemen van de gunstige sociale voorwaarden die er binnen de EU bestaan, en dat ze ook helemaal niet doortrekken naar West-Europa, want ze hechten er enorm aan om terugkeren naar de ellende in hun geboorteland.

Agossie: terwijl Joost ‘ik verzin mijn eigen feiten wel, dank u’ Niemöller geen enkele onderbouwing voor zijn geraaskal biedt, verwijt hij nu anderen dat ze iets “zonder enige onderbouwing” stellen. Beetje sneu, die Joost.

Met de open grenzen en de enorme welvaartsverschillen binnen het EU gebied, is een ongekend laboratorium geschapen voor ongekende volksverhuizing.

Ongekend. Joost is er zo overstuur van dat hij het niet vaak genoeg kan zeggen. Maar met die ongekende volksverhuizing valt het reuze mee. Bovendien is het Joost kennelijk ontgaan dat de Oekraïne niet alleen aan de Europese Unie grenst, maar ook aan Rusland en dat Rusland heel hard bezig is een stuk welvarender te worden dan West-Europa, terwijl de Oekraïners die naar het oosten trekken minder taalproblemen zullen tegenkomen dan degenen die zo stom zijn om Joost ‘Slaven zijn nu eenmaal per definitie minder’ Niemöller te komen pesten.

Noodgedwongen trekken miljoenen verarmde EU burgers van het Zuiden en het Oosten naar het Westen en Noorden, en de leegloop in deze gebieden wordt weer aangevuld door de migratiegolven van buiten de EU, voornamelijk uit Afrika en het Midden Oosten.

Wij worden heel erg moe van die Niemöller. Cijfers graag, en anders moet hij gewoon zijn bek houden, dat vinden wij ervan. Waar het bij de extreemrechtse Joost ‘neen hoor, ik ben echt links’ Niemöller ongetwijfeld echt om gaat is de vrees voor de tsoenami van muzelmannen die hij op ons af ziet komen. Laat hij dat dan gewoon zeggen, dan hoeft zo’n stukje meteen niet zo lang te zijn.

Er staat geen rem meer op. En dit is opzettelijk gecreëerd. Lamgeslagen laten de fragmenterende en onbewuste bevolkingen van de rijkere Europese landen dit gebeuren. Dankzij de kolossale vermenging kan de EU zijn macht vergroten en de natiestaten verder ontmantelen. Naarmate mensen minder goed weten waarbij ze horen, zullen ze makkelijker de EU regels ondergaan, in het besef dat dit kennelijk de loop van de geschiedenis is. Tegen wil en dank zal iedereen de EU utopie moeten omarmen, want er is geen andere weg meer.

Gaap. Wij zijn van oudsher tegen de EU, maar als we die Niemöller zo de voordelen (minder oorlogen, afschaffing van de natiestaten) horen opnoemen, weten we niet meteen meer waarom ook weer.

De omvang van deze gebeurtenis, die een einde zal maken aan de Westerse beschaving is alleen te vergelijken met de massale volksdeportaties ten tijde van Stalin in de Sovjet Unie.

Gelul van een dronken aardbei. Joost ‘geschiedenis is niet mijn sterkste kant’ Niemöller zou de definitie van deportatie eens moeten opzoeken en zich daarna eens moeten verdiepen in de deportaties ten tijde van Stalin. Op enig moment zou dan tot hem kunnen doordringen (we zeggen het wel, maar we menen het niet, want tot iemand met zo’n plaat voor zijn harses dringt natuurlijk nooit iets door) dat er “ten tijde van Stalin” (trouwens raar gezegd. Alsof iemand anders dan Stalin die deportaties verzonnen had) sprake was van enige dwang, om het voorzichtig te zeggen. Bovendien kun je je afvragen of een beschaving die zo kwetsbaar is als de “Westerse beschaving”, wat dat dan ook maar mag wezen, de moeite wel waard is.

Joost ‘koppiepeesten kan ik ook’ Niemöller sluit zijn lulverhaal af met een stukje uit de Wikipedia over de deportaties onder Stalin. Het voegt niets toe, dus wij kunnen hier afsluiten, en doen dat ook, met de conclusie dat Joost ‘van Rompuy is Stalin’ Niemöller niet goed bij zijn hoofd is, of dat hij zijn stukje voor De Speld per ongeluk bij De Dagelijkse Standaard heeft ingeleverd.

18-02-2013 17.13 | Door: De Grote Vrager | Categorie: Aardrijkskunde, Aluhoofddeksels, Personen, Polls, enquêtes en rapporten, Taal, Webzijden

Er zijn 7 reacties op “Joost Niemöller is een idioot”

 1. henk h says:

  als er al geluld wordt dan is dit het toppunt

  * NOOT VAN DGV: Respondent vergist zich: zijn reactie is niet het toppunt van gelul. Of zou hij iets anders bedoelen? EINDE NOOT *

 2. karel says:

  Gaaaap… GPV (wie benje eigenlijk?), wat een saaie ontleding van Niemöllers stuk. Zouden veel mensen dit lezen?
  Totaal anders doen!

  * NOOT VAN DGV: Oei. Iemand die wij niet kennen en waarvan wij niet eens weten of hij alle letters van het alfabet uit zijn hoofd kent, vindt dat wij het anders moeten doen. Totaal anders zelfs. We gaan meteen het roer omgooien. EINDE NOOT *

 3. Hannibal says:

  Gut, opnieuw een fossiele(n)site die opnieuw doet alsof zij weer tot leven komt.

  * NOOT VAN DGV: Geen idee wat respondent zou kunnen bedoelen. Respondent zelf waarschijnlijk ook niet. EINDE NOOT *

 4. Thijs says:

  Even een korte quiz. Wat irriteert die passerende lezer meer, de leeghoofdige scheldpartij hierboven, of de toegevoegde kleuternootjes eronder?

  * NOOT VAN DGV: Wij krijgen sterk de indruk dat respondent een fan is van de idioot en het niet kan hebben dat de idioot een idioot genoemd wordt. EINDE NOOT *

 5. […] Niemöller? Daar hebben we wel eens iets over gezegd. Goh, heeft die idioot een beroepsverbod opgelegd gekregen? Vertel daar eens wat meer […]

 6. […] Joost Niemöller is een idioot die graag betaald wil worden om zijn idiote meningen de wereld in te slingeren. Dat kunnen wij hem niet euvel duiden, want ook wij zouden best graag betaald willen worden voor onze meningen, die niet idioot zijn en derhalve veel meer geld waard dan die van Joost ‘de idioot’ Niemöller, maar met de professionalisering van Opinieleiders.nl wil het voorzichtig gezegd niet zo vlotten, dus dat kunnen we voorlopig wel schudden, doch dit terzijde. […]

 7. […] “Joost Niemöller is een idioot die graag betaald wil worden om zijn idiote meningen de wereld in te slingeren.“ […]


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties