Frontaal Naakt stopt niet

Peter Breedveld bestaat nog‘, zeiden wij in januari.

Wij nemen dit ter kennisgeving aan en gaan niet veel meer woorden aan Peter Breedveld wijden, maar zijn wel zo vrij geweest even een menuutje in elkaar te zetten, zodat de stukjes over Peter Breedveld nu overzichtelijk bij elkaar staan, in het menu ‘Peter Breedveld‘. En nu hebben wij alweer veel te veel aandacht aan deze meneer besteed, dus gaan we gauw onze mond spoelen met een kop koffie.

Bij moslimverketteringswebzijde Hoeiboei lazen wij gisteren in ‘Wespennest‘ het volgende:

Nu kun je veel over Hassnae Bouazza en Peter Breedveld zeggen (wat ik lekker niet ga doen) maar hele of halve antisemieten nee, dat zijn ze niet. De (satirische en uit hun context gerukte) tekstfragmenten en tweets die Elma Drayer vandaag in haar column Leve de duistere krachten die internet weet op te roepen citeert, hebben niets met antisemitisme te maken, hoe graag het zelfbenoemde slachtoffertje dat ook zou willen.

Nu kunnen wij ons niet voorstellen dat mensen zulke overtuigde moslimvriendjes zijn als Hassnae Bouazza en Peter Breedveld en geen antisemiet, dus daar moeten we ons dan toch even in verdiepen, want zo zijn wij. Om te beginnen beschouwen we het textje van hoeiboei iets nader: ten eerste valt op dat Elma Drayer ten behoeve van de verdediging van de volstrekt humorloze idioten Bouazza en Breedveld gekleineerd en verdachtgemaakt dient te worden, middels de woorden “hoe graag het zelfbenoemde slachtoffertje dat ook zou willen”. Daar houden wij niet van, dus in zo’n geval kijken we even naar de “satirische en uit hun context gerukte” tekstfragmenten en tweets in quaestie, waarbij we onthouden dat Bouazza en Breedveld niet tot satire in staat zijn als gevolg van hun gebrek aan gevoel voor humor en hun stuitende domheid.

Het eerste twitterbericht in ‘Leve de duistere krachten die internet weet op te roepen‘ luidt:

Een racistisch antisemitisch lasterend achterlijk dom wijf is @elmadrayer. Mag dit los rondlopen?

Er staat niet bij wie het de wereld ingeschopt heeft, maar erg satirisch lijkt het ons niet. Het volgende bericht is:

“Het gezeur over antisemitisme hangt mij mijlenver de keel uit. De wandaden van de Joodse staat gaan maar door.”

Ook hier ontbreekt de bron, maar behalve dat dit bericht niet satirisch is, is het duidelijk antisemitisch. Het volgende citaat:

Ze zit klaarblijkelijk zo vol haat dat ze niet schroomt om de slachtoffers van de Holocaust postuum in hun reet te naaien door ze te instrumentaliseren voor haar fascistische antimoslimagitatie.

Geen idee wie dit geschreven heeft, maar het lijkt ons geen vriend van Elma Drayer. Verderop in haar stukje zegt Elma:

In dit land mag je veel zeggen, maar niet dat het antisemitisme springlevend is. Dan krijg je standaard ingewreven dat je a) stigmatiseert, b) niet snapt dat die Joden er zelf om vragen: kijk maar eens wat ze in Israël uitspoken.

Daarin heeft ze volkomen gelijk. Ook zegt ze:

Als het gaat om Jodenhaat, dan vindt er steevast een miraculeuze rolwisseling plaats. Dan veranderen daders in slachtoffers – en omgekeerd. Met als gevolg: nog meer antisemitisch enthousiasme.

Ook niets op aan te merken.

Illustratief in dit verband is het commentaar dat blogger Laurence Blik (alias Loor) zoal over zich heen krijgt. Zij maakt zich namelijk ook weleens druk om Jodenhaat. Dus: “Joden als Loor, daar hebben ze het antisemitisme voor uitgevonden”. En: “Loor wil alleen maar Jood zijn om anderen uit te sluiten”. En: “Misschien waren de Joden toen [ten tijde van de Koran] wel allemaal zoals Loor, dus ja, dan begrijp ik het wel van die apen en ezels”. Ze is, kortom, ‘een laf, hypocriet, weerzinwekkend sujet dat werkelijk alles zal neuken voor geld en status. Zelfs Hitler in het Adelaarsnest.’

Het eerste citaat, “Joden als Loor, daar hebben ze het antisemitisme voor uitgevonden”, hebben wij teruggevonden in Stotterlingo, alwaar keurig een skakel staat naar het oorspronkelijke stukje in het archief. Peter’s text (op 04-12-2009 om 20.09 uur) luidde volledig:

Ik heb geen respect voor Loor. Ik denk dat ze een ordinaire stoephoer is, met een grotere bek dan goed voor d’r is. Een racist, bovendien, en een ziekelijke aandachtsjunkie.

Hoog tijd dat Hassnae eens onder uit de zak gaf. Loor blijft maar zuigen en treiteren. De kruik gaat net zo lang te water tot-ie breekt.

Nu een leuke quote voor op Hoer Schijt: Joden als Loor, daar hebben ze het antisemitisme voor uitgevonden.”

Uit zijn verband gerukt? Satirisch? Wij dachten toch echt van niet. Misschien dacht Peter zelf ook wel van niet, want inmiddels is de reactie verwijderd.

Prangende vraag: hoe antisemitisch zijn de heer en mevrouw Breedveld nu eigenlijk? Heel erg, waarschijnlijk. Met die gedachte in het achterhoofd zijn wij het stukje ‘Jodenhaat‘ van Peter Breedveld eens gaan kloosrieden. Daar gaat ie:

Jodenhaat

Dat is de kop en die is op zich niet goed of fout.

Eerder deze week was er wat te doen over een groep antisemitische Turkse jongeren in een programma van omroep NTR.

Situatieschildering, nog niets aan de hand.

Dat is dus de multiculturele, politiekcorrecte NTR, die zogenaamd wegkijkt van de problemen in onze diverse samenleving, en niet GeenStijl die de antisemieten onder de aandacht bracht.

Een merkwaardige zin die alleen begrijpelijk is voor mensen met het referentiekader van Peter Breedveld, indien überhaupt. Wij denken namelijk niet dat meneer Breedveld GeenStijl wil oproepen meer aandacht te besteden aan antisemitisme. In ieder geval sinds GeenStijl erop gewezen heeft dat meneer Breedveld opriep tot moord, zijn GeenStijl en meneer Breedveld geen vriendjes meer, als ze dat al ooit geweest zijn.

GeenStijl ging er alleen maar mee aan de haal, want met antisemitische Turken is het goed allochtonenhaat aanwakkeren.

Boem. De eerdergenoemde rolwisseling. Nu al. Nog even en hij gaat vertellen dat het bij GeenStijl en de staatsomroep allemaal Joden zijn.

Ik ken die jongeren niet, Hassnae kent ze evenmin, we zijn ook niet lid van dezelfde naturistenvereniging of zo, maar toch worden wij blijkbaar geacht afstand te nemen van hun uitspraken, getuige deze tweet van Arnoud Veilbrief.

Genoemd bericht van Arnoud Veilbrief luidt:

Overal zien @frontaalnaakt en @hassnae racisme. Behalve bij die Turkse jongens die openlijk de Holocaust prijzen. En daarom deugen ze niet.

Wij zien in dat bericht een constatering. Wij zien hierin geen oproep om afstand te nemen van die antisemitische Turken, maar als de heer en mevrouw Bouazza het racisme hier wel gezien hadden, was een simpel antwoord aan Arnoud Veilbrief zowel mogelijk als voldoende geweest, bijvoorbeeld:

@ArnoudVbrief Wij hebben wel degelijk gezien dat die Turkse jongens smerige racisten zijn. Wij zijn niet blind.

Peter Breedveld heeft in plaats van het juiste antwoord de frontale aanval gekozen en knalt er vol in:

U vraagt zich nu af wie Arnoud Veilbrief is.

De eerste klap is in dit geval geen daalder waard. Wij vragen ons namelijk helemaal niet af wie Arnoud Veilbrief is, maar wij vragen ons wel af waarom meneer en mevrouw Bouazza niet gewoon kunnen zeggen dat ze het racisme van die Turken wel gezien hebben. Zo moeilijk kan dat toch niet wezen?

Arnoud Veilbrief is een uit de verzamelde kopkaas van de redactieleden van GeenStijl geboetseerde homonculus met een Peter Breedveld-obsessie.

Als Peter Breedveld er niet uitkomt, gaat Peter Breedveld schelden en dat is vrij vaak, om niet te zeggen meestal. De enige persoon waarvan wij denken te weten dat hij een Peterbreedveldobsessie heeft, is Peter Breedveld.

Is lid van het legertje schuimbekkende middelbare, voornamelijk anonieme mannen onder aanvoering van de extreemrechtse blogger Laurence Blik, dat er een dagtaak van maakt Hassnae en mij te beschuldigen van antisemitisme.

Wij denken dat Peter Breedveld zich vergist. Als een “legertje schuimbekkende middelbare, voornamelijk anonieme mannen” er een dagtaak van zou maken of aan zou hebben Hassnae (mevrouw Bouazza, bij wien Peter Breedveld zwaar onder de plak zit, doch dit terzijde) en haar hulpje “te beschuldigen van antisemitisme”, zouden ze wel heel erg nix beters te doen moeten hebben, dacht u niet? De enige die zijn tijd nog wel eens in die mate aan meneer en mevrouw Bouazza heeft willen verdoen is Ruud Harmsen en die is daar ook al lang geleden mee gestopt, dachten wij.

Dit duurt nou al jaren en heeft geen ander doel dan ons het zwijgen op te leggen, want onze mening staat de heren niet aan.

Peter ‘de martelaar’ Breedveld. Sneu.

Veilbrief wil dat ik stelling neem tegen antisemitisme. Dat heb ik altijd al gedaan, dus hier gaan we nog een keer: hier verzet ik me tegen de neiging om de toename van antisemitische incidenten in Nederland te bagatelliseren. In dit stuk bekritiseer ik Job Cohen omdat het in Amsterdam onder zijn burgemeesterschap een stuk minder leefbaar is geworden voor onder andere joden en homo’s.

Wij hebben de skakels gevolgd en de stukjes gelezen. Goh, die Peter ‘indekken, kent u dat woord?’ Breedveld toch. Wat een goeierd.

Hier betoog ik dat antisemitisme in Nederland de laatste jaren niet af is genomen, zoals beweerd door de makers van de Monitor Rassendiscriminatie 2009, maar juist is gegroeid. Hier maak ik me heel erg kwaad om een Rotterdams raadslid dat in een discussie over homofobie opeens over ‘de joden’ begint, zoals veel Marokkaanse Nederlanders doen. Hier stel ik wederom het antisemitisme onder Marokkaanse Nederlanders aan de kaak en hier hekel ik de neiging om antisemitisme onder allochtonen te vergoelijken of te bagatelliseren.

Nounou. Het houdt niet op. Geef die man een lintje.

Vanwege dat laatste stuk heb ik trouwens een middag op het politiebureau doorgebracht, waar ik werd verhoord als verdachte omdat ik deze passage een ‘antisemitische oprisping’ had genoemd:

‘Alle joden zijn vrouwonvriendelijk en meestal dik. Maar dat komt omdat de meeste joden rijk zijn. Welvaartsjoden zijn altijd dik’.”

Merkwaardig. Dat zou betekenen dat iemand een stukje van Peter Breedveld niet alleen gelezen had, maar nog serieus genomen had ook. Waar moet dat heen.

Ik geef toe, het steekt wat magertjes af bij het cv van Hannie Schaft, maar ik durf te wedden dat Arnoud Veilbrief of Marck Burema nooit door de politie zijn verhoord omdat ze zich uitspraken tegen antisemitisme. Ik dus wel.

Peter Breedveld, verzetsheld na de oorlog. Alleen jammer dat hij zich in al zijn opgelegde goedheid minimaal een keer versproken heeft, en dat nog wel in een van de stukjes waarnaar hij verwijst om te laten zien dat hij geen antisemiet is. In ‘Joden‘ zegt hij zonder blikken of blozen:

Er is de laatste tijd sprake van een ware judaïsering van de discriminatie in Nederland. Terwijl homo’s, vrouwen, joden, negers, Turken en Marokkanen op straat worden bespuugd en bedreigd en in sommige gevallen zelfs mishandeld, terwijl anderhalf miljoen Nederlanders hebben gestemd op een partij die zich ten doel heeft gesteld niet-Westerse allochtonen, moslims in het bijzonder, het leven zuur te maken, wil een kleine, maar dominante groep mensen het uitsluitend over toenemend antisemitisme hebben. Die groep is kennelijk in staat de al te gretige media te manipuleren zodat het lijkt alsof we – vanwege de islam – aan de vooravond van een nieuwe Holocaust staan.

Ziet u dat? De typische gedachteloos ingeklopte uitingen van een diepgeworteld antisemitisme, dat er kennelijk zo diep in zit dat de drager niet eens beseft dat het er is. “Een kleine, maar dominante groep mensen”, die in staat is “de al te gretige media te manipuleren zodat het lijkt alsof we – vanwege de islam – aan de vooravond van een nieuwe Holocaust staan”. Wie is er in deze alinea het slachtoffer? Inderdaad, de onschuldige muzelman, die zomaar ergens van beschuldigd wordt, door “een kleine, maar dominante groep mensen”, die in staat is “de al te gretige media te manipuleren”. Peter Breedveld heeft zich nog net genoeg weten in te houden om niet hardop te zeggen dat die “kleine, maar dominante groep mensen”, die in staat is “de al te gretige media te manipuleren” grotendeels of geheel uit Joden bestaat, maar je hoort het hem denken. Toch sneu: heeft hij zo zijn best gedaan zich in te dekken, mislukt het toch nog. Wat een schijnheilige sukkel, die Breedveld.

Overigens ben ik op blogs zelden zulke straffe antisemitische passages tegengekomen als op het blog van Laurence Blik, die iedereen te pas en te onpas beschuldigt van antisemitisme.

Geef daar eens een voorbeeld van?

Verder spreek ik me uit tegen joden die andere joden hun joodsheid ontzeggen vanwege hun mening, want dat is ook gewoon antisemitisme.

“Gewoon antisemitisme”? Een ongelukkige woordkeus.

Wie dus zegt dat ik geen oog zou hebben voor antisemitisme, door wie dan ook, heeft stront in z’n ogen.

Leuk geprobeerd. Wij zeggen niet dat Peter ‘iedereen is antisemiet, behalve ik’ Breedveld geen oog heeft voor antisemitisme, maar wel dat Peter ‘alleen die rotjoden zeggen dat ik antisemiet ben’ Breedveld zelf wel degelijk een antisemiet is.

Ik ga alleen niet bij elk nieuw incident hetzelfde afgeragde riedeltje afsteken, zoals GeenStijl doet.

Waarom zou die man zo’n obsessie voor GeenStijl hebben? Omdat GeenStijl wél lezers heeft?

Ik heb zo’n beetje alles gezegd over antisemitisme wat ik erover te zeggen heb.

Mooi zo. Volgens ons heb je trouwens over alles wel gezegd wat je erover te zeggen zou kunnen hebben, dus een mooi moment om de tent te sluiten, niet?

Hierboven staat slechts een kleine greep uit de stukken die ik tegen antisemitisme heb geschreven.

Dat zal dan wel.

Voer de woorden ‘antisemitisme’ en ‘joden’ maar eens in de zoekfunctie van deze site in. Het is een belangrijk thema voor me.

Dat zal dan wel.

Ik maak me druk om racisme en antisemitisme omdat het de samenleving kapotmaakt, en levens ruïneert.

Dat klinkt heel mooi. Wij hebben alleen het gevoel dat meneer Breedveld racisme en antisemitisme gelijk wenst te stellen aan een pleurishekel aan muzelmannen, met als gevolg dat zijn moslimvriendjes te allen tijde de racismekaart kunnen spelen, zoals dat tegenwoordig heet.

Omdat het zo godvergeten onrechtvaardig is.

Peter ‘de rijdende rechter’ Breedveld.

Veilbrief en GeenStijl-hoofdredacteur Marck Burema, die Hassnae en mij ook doorlopend belastert, weten wel dat ik stelling heb genomen tegen antisemitisme, want ze lezen elke letter die ik publiceer, elke laatste reactie op deze site, elke tweet en als het kon zouden ze mijn sms-berichten en mails ook doorvlassen.

Als die mensen echt alles van Peter ‘het is gemeen’ Breedveld lezen, hebben ze dus eerdergenoemde weggehaalde reactie en de door ons aangetroffen alinea ook tot zich genomen. Daar lult hij zich dan nooit meer uit.

Het is dus pure kwaadaardigheid, die suggestie dat ik zou wegkijken, of zelfs joden zou haten.

Pure kwaadaardigheid? Of goed opletten? Wij houden het op het laatste.

De beschuldiging van antisemitisme is een effectief middel om mensen kapot te maken.

Dat valt tegen. De gedachte dat je iemand kapot zou kunnen willen maken door hem van antisemitisme te beschuldigen komt overigens voornamelijk op bij antisemieten, die immers de Joden een veel grotere invloed toedichten dan de Joden daadwerkelijk hebben.

Het is in Nederland het ergste waarvan je beschuldigd kunt worden.

Flauwekul. Wij weten niet waar meneer Bouazza de afgelopen jaren gezeten heeft, maar antisemitisme is in Nederland al heel lang bon ton, merkwaardigerwijze zowel ter linker als ter rechterzijde. Als je iemand gelyncht wil hebben, moet je hem van pedofilie beschuldigen.

Erger dan moord.

Zoals die Chinese tolk na twee uur toespraak van die Russische partijsecretaris zei: “Ping Hong”. En voor degenen die die grap niet kennen volgt hier de vertaling: “Nog steeds flauwekul”.

Maar je hebt de verdachtmaking al aan je broek hangen als je een islamofoob tegenspreekt.

Ziet u? Welnu: wij zijn geen islamofoob, wij kunnen de media niet manipuleren en als Peter ‘blog mij alsjeblieft kapot‘ Breedveld ons ooit heeft tegengesproken is ons dat ontgaan of hebben wij er heel hard om moeten lachen, maar toch staat voor ons als een paal boven water dat Peter ‘sommige van mijn beste vrienden zijn Joods’ Breedveld een klinkklare antisemiet is.

Vooral als je ook nog Marokkaan bent.

Agossie. Een zielige Marokkaan. Wat sneu.

Eergisteren overkwam het Nadia Bouras, die in het islamofobe vizier kwam door haar sterke, inhoudelijke optreden in Buitenhof.

Als Peter ‘islamofoob is het toverwoord’ Breedveld zegt dat iemand “in het islamofobe vizier” gekomen is “door haar sterke, inhoudelijke optreden in Buitenhof”, zijn wij zo vrij dat met een korreltje zout te nemen, dat begrijpt u.

Nadia vindt de laatste column van Elma Drayer raar en daar heeft ze volstrekt gelijk in, want Drayer beweert dat het taboe op jodenhaat is verdwenen en dat is aantoonbare nonsens.

Okee, toon maar aan dan. Wij wachten wel even.

Maar dat had Nadia niet mogen zeggen.

Dat had ze best mogen zeggen, met als kennelijk gevolg dat ze het gedaan heeft ook.

CIDI-bestuurslid Esther Voet verminkte voor straf haar tweet over Drayer, zodat het leek alsof Nadia beweert dat ‘jodenhaat is verdwenen’, daarmee de gelegenheid scheppend voor ene Frank Berkemeijer om eens lekker racistisch tekeer te gaan: ‘niet verwonderlijk van @NadiaBouras Jodenhaat is zo normaal in die kringen dat zij het niet meer herkennen’.

Ja hoor: “om eens lekker racistisch tekeer te gaan”. We zijn er. Maar, zoals gezegd: muzelmannen zijn geen ras. Als iemand het dus heeft over wat volgens hem in kringen van godsdienstwaanzinnigen normaal is, kan hij al dan niet gelijk hebben en bevooroordeeld zijn tot en met, maar hij kan niet qualitate qua van racisme beschuldigd worden.

Daar springt meteen de zuigerige journalist Carel Brendel bovenop, specialist in vuige verdachtmakingen, die blijkbaar al die tijd een oude tweet van Nadia had klaarliggen waaruit kennelijk zou moeten blijken dat ze altijd al antisemiet was.

Wij weten niet wie Carel Brendel is, maar misschien heeft hij die “oude tweet” wel gewoon bewaard omdat hij dacht er later nog eens iets aan te hebben. Als de man echt journalist is, is dat niet eens zo’n gekke gedachte, lijkt ons. En hij kon die “oude tweet” nu inderdaad gebruiken, schijnt.

Nadia is, geheel begrijpelijk, zeer aangedaan.

Het is werkelijk heel vreselijk.

Zo wordt in een paar minuten je reputatie besmeurd, om geen andere reden dan dat je het niet eens bent met Elma Drayer.

Nou, wij begrijpen toch echt, ondanks de duidelijke poging van Peter ‘de waarheid? Schijt aan de waarheid’ Breedveld om de waarheid geweld aan te doen, dat Nadia’s reputatie vooral besmeurd is geraakt doordat zij meende in Buitenhof onzin te moeten uitkramen waarna ze met haar eigen getwitter om de oren geslagen is. Als wij Buitenhof niet zo’n zinloos kutprogramma vonden, zouden we er misschien toch eens naar moeten kijken.

Het breekt mijn hart.

Huiliehuilie.

Nadia is een goede vriendin van ons die altijd haar nek uitsteekt tegen intolerantie, rassenhaat en antisemitisme.

Behalve als ze twittert, kennelijk.

Daarvoor krijgt ze ook vanuit bepaalde Marokkaans-Nederlandse kringen veel bagger over zich heen.

Dat zegt u nou wel, maar is dat ook wel zo?

Maar dat maakt voor de islamofoben en Marokkanenhaters toch niks uit.

Die Peter toch. Als je tegen hem of zijn vriendjes bent, ben je islamofoob en Marokkanenhater.

Als je vindt dat Elma Drayer een rare column schrijft, ben je een Kutmarokkaan en dus ook een antisemiet.

En als je vindt dat Peter Breedveld een antisemitische idioot is, ben je islamofoob en Marokkanenhater? Zou het zijn van Kutmarokkaan en antisemiet los staan van je mening over de column van Elma Drayer? Of zouden juist Kutmarokkanen en antisemieten vinden dat Elma Drayer een rare column schrijft?

Zoals het bovenstaande illustreert, is het taboe op jodenhaat niet verdwenen, maar het taboe op rassenhaat wel.

Er wordt nergens geïllustreerd dat het taboe op jodenhaat niet verdwenen zou zijn. Peter Breedveld beweert het wel, maar kletst uit zijn nek, dus dan ben je gauw klaar. Vervolgens probeert hij het, kenmerk van de ware antisemiet, zo te draaien dat het niet meer over antisemitisme gaat, maar over de zielige antisemiet die door de mand gevallen is en daar niet tegen kan.

Ik ga niet werkeloos toezien hoe mijn vrienden worden beschadigd door mensen die geen ander doel hebben dan andere mensen kapotmaken, en het wordt godverdomme tijd dat ook anderen dan de usual suspects (cheers, Hollandse Hufters!) zich uitspreken tegen deze vorm van intimidatie.

Krachtige taal en stoerdoenerij op nix af.

Tenslotte doe ik, for the record, voor de zoveelste keer mijn oproep aan de redactieleden van GeenStijl en PowNed, maar ook aan al die andere mannen en vrouwen (ja, ook aan jou, Laurence Blik) die constant bezig zijn ons verdacht te maken, te beschadigen en te besmeuren: ga met mij live in debat, en kom met inhoudelijke argumenten in plaats van ad hominems, smaad en laster.

Dat noemen wij een gotspe. Peter ‘ik ga mijn mond niet spoelen’ Breedveld kan nog geen twee zinnen achter elkaar schrijven zonder iemand uit te schelden, te belasteren of belachelijk te willen maken (wat hem alleen maar niet lukt doordat hij zo’n slechte schrijver is) en die man wil inhoudelijke argumenten? Argumenten voor wat?

Als je durft.

Vooral: als je nix beters te doen hebt, denken wij.

Hoe het ook zij: wij hadden gisteren hier en daar het bericht gelezen dat Peter Breedveld en Frontaal Naakt zouden stoppen, maar daar geloven wij geen barst van. Peter ‘ik ben nu eenmaal een enorme aandachtshoer’ Breedveld is nu eenmaal een enorme aandachtshoer, dus die stopt nooit. In ieder geval niet vrijwillig.

8-03-2013 14.03 | Door: De Grote Vrager | Categorie: Aluhoofddeksels, Godsdienstwaanzin, Juridisch, Personen, Taal, Televisie, Webzijden

Er zijn 28 reacties op “Frontaal Naakt stopt niet”

 1. […] Breedveld is een antisemiet, zoals wij eerder op de dag schreven, en dankzij Peter Breedveld hebben wij meer adstructie voor die bewering. Meneer Breedveld […]

 2. […] hadden al aangekondigd dat Peter Breedveld niet zou stoppen met Frontaal Naakt, dus voor ons hoeft hij niet te doen alsof, maar nu heeft hij op de een of andere wijze ook nog een […]

 3. Ruud Harmsen says:

  “Peter Breedveld heeft in plaats van het juiste antwoord de frontale aanval gekozen en knalt er vol in”

  Dat is inderdaad Peters probleem: een diep gebrek aan zelfvertrouwen (heel bekend voor mij, heb ik ook vaak last van) en daardoor de neiging dat te overschreeuwen door vileine aanvallen op iedereen die niet als kwijlende groupie om het duo heen hangt en alles ongezien prachtig vindt.

 4. Ruud Harmsen says:

  “De enige die zijn tijd nog wel eens in die mate aan meneer en mevrouw Bouazza heeft willen verdoen is Ruud Harmsen […]”

  Ik werd er inderdaad ook van beschuldigd een obsessie te hebben. Standaardtruc om kritiek ongeldig te verklaren. Over antisemitisme heb ik overigens in verband met PB en HB nooit gehad, dat ik me herinner. Citaat:

  “[…] kritiek nogal eens zo afdoen. “O, hij heeft een obsessie! Dan kan het niks zijn, hoeven we het ook niet te lezen.” Zoiets. Lekker makkelijk, zo’n houding. Of wereldbeeld.”

 5. Ruud Harmsen says:

  “Dat zou betekenen dat iemand een stukje van Peter Breedveld niet alleen gelezen had, maar nog serieus genomen had ook. Waar moet dat heen.”

  Zie http://rudhar.com/recensie/pbreedv/2111202a.htm#Absoluut

 6. Ruud Harmsen says:

  “Ik ga dus door. Ik voel me door bovenstaande tweets gesterkt. Huidige schatting is dat er nog drie à vier artikelen aan zitten te komen in deze serie.”

  Schreef de man die er vervolgens nog maar liefst 26 (zegge: zes en twintig) schreef en publiceerde. Wat een vreselijke ouwehoer is die vent. Over obsessie gesproken.

 7. […] Zo hadden wij het niet gezien. Hoe wij het wel gezien hadden, kunt u nalezen in ‘Frontaal Naakt stopt niet‘. […]

 8. […] Zoals u de afgelopen dagen heeft kunnen zien, is het nu iemand gelukt Peter ‘ik ben onaantastbaar omdat ik het zelf zeg’ Breedveld pootje te lichten, door hem te kijk te zetten als de antisemiet die hij is. Daar kon Peter ‘maar eigenlijk ben ik een huilebalkje’ Breedveld niet zo goed tegen en hij kondigde aan te zullen stoppen met ‘Frontaal Naakt’, wat wij niet geloofden. […]

 9. Hiepo- says:

  Oké, je kunt van alles over Breedveld beweren, maar dat hij ‘niet kan schrijven’? Alleen al met deze uitspraak val je hopeloos door de mand; dit is pas satire!

  Voor iemand die beweert niet geobsedeerd te zijn ben je toch wel heel erg obsessief met de man bezig. Zo te zien iedere minuut van de dag.

 10. Myconius says:

  Het bovenstaande artikel legt doelbewust antisemitische ideeën in de mond van Breeveld. Zaken die niet door Breeveld gezegd geschreven zijn worden gesuggereerd met zinsconstructies als ‘maar je hoort het hem denken’

  Dat is natuurlijk onzin, ik hoor niemand iets denken, ook Breeveld niet. En als De Grote Vrager wel mensen kan horen denken, dan wordt het tijd voor medicijnen.

 11. Ruud Harmsen says:

  @9: Hiepo.

  “Oké, je kunt van alles over Breedveld beweren, maar dat hij ‘niet kan schrijven’? ”

  Dat vind ik ook. Peter Breedveld kan wel degelijk goed schrijven. En Hassnae Bouazza ook. Dat schreef ik hier ook al.

  Het probleem dat hij niet goed argumenteert, dat hij niet eerlijk is en niet openstaat voor welke kritiek dan ook.

  En dat geldt, minder vaak, ook voor Hassnae, vooral als ze een waas van woede voor haar ogen heeft door persoonlijke conflicten met — opvallend — meestal vrouwen die liefdesconcurrenten zouden kunnen zijn.

  Jalouzie dus. Heel menselijk, maar beter om dat dan buiten de publiciteit te houden. Maar vooral Peter gaat het zelf allemaal in geuren en kleuren zitten beschrijven. Tja, dan weet dus iedereen het.

 12. […] Zie ‘Frontaal Naakt stopt niet‘. […]

 13. jacobus says:

  Dat is een erg lang stuk over de man waar jullie geen woorden aan vuil willen maken.

  * NOOT VAN DGV: Respondent heeft volkomen gelijk. EINDE NOOT *

 14. […] ook te wedden dat Peter ‘de waardeloze aandachtshoer’ Breedveld binnenkort gewoon weer terug is. De […]

 15. […] voorstellen dat hij echt gestopt was of lang gestopt zou blijven. Dat hadden we al gezegd in ‘Frontaal Naakt stopt niet‘, en we blijken gelijk gehad te […]

 16. […] overigens weinig uitmaakt. De fout zit niet bij Elma Drayer, de fout zit in de citaten. In ‘Frontaal Naakt stopt niet‘ hebben wij het daar uitgebreid over gehad, dus dan moet u dat maar even […]

 17. […] wij geen weet, maar die van antisemitisme kennen wij en die is niet vals. Wij verwijzen naar ‘Frontaal Naakt stopt niet‘, ‘Peter Breedveld is een antisemiet‘ en ‘Hassnae Bouazza verweert […]

 18. […] fan van Peter Breedbek’ Keizer hier bedoelt, want die is uitgebreid besproken in ‘Frontaal Naakt stopt niet‘, en wij weten dus ook dat die column op ons geen boosaardige of leugenachtige indruk maakte, […]

 19. […] hoor, Peter ‘ik ben nooit echt gestopt‘ Breedbek laat bij dezen weten dat hij […]

 20. […] ‘Frontaal Naakt stopt niet‘, schreven wij in maart. Wij besloten dat stukje met: […]

 21. […] de hatende daad niet bij het hatende woord kunnen voegen, is er niets aan de hand. Wij haten jodenhaters en daar zegt ook niemand wat van, per slot van […]

 22. […] Trouw opgezegd omdat iemand in een column over Peter ‘de smerige antisemiet’ Breedveld had geschreven dat hij een antisemiet was. Hij is toen zelfs even zogenaamd gestopt met ‘Frontaal […]

 23. […] Peter Breedveld vervolgens echter ontmaskerd werd als antisemiet, heeft onze Grote Vrager daar zijn licht over laten schijnen en daar nog wat aan toegevoegd in ‘Peter Breedveld is een […]

 24. […] volkomen terecht als zodanig te kakken gezet, wat wij hebben laten zien in, onder andere, ‘Frontaal Naakt stopt niet‘ en ‘Peter Breedveld is een antisemiet‘. Wij weten niet of de “gestoorde […]

 25. […] Voor wie het niet weet: Peter ‘de antisemiet‘ Breedveld is permanent boos op Elma Drayer, omdat zij hem als antisemiet te kakken heeft gezet. […]

 26. […] omdat die hem in een column in Trouw (vandaar dat “kwaadwillende Trouw-columnisten”) te kakken heeft gezet en daar kan Peter ‘ik lijd nu eenmaal aan constipatie’ Breedveld weliswaar niet tegen, […]

 27. […] zogenaamd heeft opgezegd maar nog dagelijks leest en tevens het dagblad waarin Elma Drayer haar column over het antisemitisme van Peter ‘de jodenhater’ Breedveld heeft gepubliceerd, waardoor we heel even (niet […]

 28. […] Breedveld en Hassnae ‘ook antisemiet’ Bouazza antisemieten zijn en dat vond en vindt Peter Breedveld niet leuk, […]


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties