Peter Breedveld, nog maar eens

Toen wij op Sargasso Elma Drayer vs. Peter Breedveld lazen, dachten wij in eerste instantie dat wij daar geen aandacht aan hoefden te besteden, tot het tot ons doordrong dat wij ons al een poosje zaten af te vragen hoe het kwam dat die Peter Breedveld zoveel vriendjes had. En hier werd het ons glashelder gepresenteerd door Molovich, hoewel hij dat zelf misschien niet zo ziet.

Molovich begint helaas helemaal verkeerd, namelijk als volgt:

Toen Peter Breedveld op zijn site een stuk plaatste waarin onder andere de niet al te frisse journalistieke mores van (inmiddels voormalig) Telegraaf-journalist Martin van Koolhoven tegen het licht werd gehouden, duurde het niet lang voordat diezelfde Martin van Koolhoven een uitspraak van Breedveld over PVV’ers die gebombardeerd zouden moeten worden door de NAVO uit de satirische context rukte en aan zijn immer goed uitgeslapen lezersschare voorschotelde, met geen ander doel Breedveld werkloos te maken, daarin bijgestaan door GeenStijl en PowNews.

Wij weten niet of het doel was Breedveld werkloos te maken, en het lijkt ons sterk, want zolang die man werk heeft kun je er in ieder geval op wijzen dat hij in de baas zijn tijd een hoop onzin te wereld inschopt en dus op staande voet ontslagen zou moeten worden, wat niet meer gaat als hij al ontslagen is. Verder is het zo dat die uitspraak van Breedveld gewoon heel erg dom was en niet in een satirische context stond, al was het maar omdat Peter ‘als ik zeg dat het satirisch is, is het satirisch’ Breedveld geen benul van satire heeft. Molovich had dat ooit wel, dus hier zit hij te liegen of hij heeft zijn benul van satire ergens op het nachtkastje laten liggen.

Een tripartite kongsi, zou Bram Moszkowicz zeggen, als De Telegraaf, GeenStijl en PowNews niet zo unipartiet als de Kwomintang waren geweest.

Volgens ons redactienaslagwerk is ‘kongsi’ Chinees voor ‘vennootschap’. Wij krijgen echter de indruk dat Molovich hier op zoek was naar het Chinese woord voor samenzwering, of ieder ander woord dat een samenzwering kon aanduiden. Misschien had hij beter voor het woord ‘samenzwering’ kunnen kiezen, dat was duidelijker geweest. De vraag is echter wel of je met zo’n veronderstelde samenzwering het belang van Peter ‘ik heb nu eenmaal een zeer invloedrijke webzijde’ Breedveld niet een beetje overschat.

Van De TeleGeenPow kun je dat verwachten, maar deze week deed de keurige Elma Drayer ongeveer hetzelfde.

Altijd handig: als je preekt voor eigen parochie hoef je geen vijanden te verzinnen en kun je iedereen die het niet met je eens is of er anderszins niet bijhoort onderdak verschaffen bij de oude vijand. Op ons maakt dat geen indruk, daar wij weliswaar van uw en onze captain de De Telegraaf moeten lezen om te weten wat er leeft onder de vijand, maar om diezelfde reden ook de Volkskrant, Voetbal International en de Bobo regelmatig doorbladeren. Bovendien interesseert het ons geen reet of Elma Drayer keurig is, noch of zij dat ooit is geweest. Wij horen dan ook niet bij de parochie van Sargasso, Molovich of Breedveld, maar dat had u waarschijnlijk al begrepen.

Ze rukte uitspraken van Peter Breedveld en zijn vriendin Hassnae Bouazza uit hun context en zette dit in een andere context, waardoor het leek alsof Bouazza en Breedveld een soort antisemitische Bonnie & Clyde zijn die de Joodse Laurence Blik (Loor op het www) stalken met antisemitische dolksteken.

Zo hadden wij het niet gezien. Hoe wij het wel gezien hadden, kunt u nalezen in ‘Frontaal Naakt stopt niet‘.

Om daar vervolgens subtiel aan toe te voegen dat Bouazza geregeld bij Pauw & Witteman aanschuift en dat Peter Breedveld bij Ad Valvas werkt, studentenblad van de VU. Boodschap: weten de VARA en de VU wel dat ze ruimte geven aan jodenhaters?

Dat hadden wij ook niet zo gezien. Wij dachten dat de informatie over de heer en mevrouw Bouazza voor de onschuldige lezer, in dit geval waren wij dat, bedoeld was. Wij denken overigens ook dat de VARA en de VU best weten dat ze ruimte geven aan jodenhaters en dat de heer en mevrouw Bouazza niet alleen niet de enige antisemieten bij de VARA en de VU zijn, maar ook niet de ergsten. Als iemand de VARA en de VU op de hoogte zou willen stellen van het welig tierend antisemitisme aldaar, lijkt ons een column in de Trouw niet het aangewezen middel.

En dat terwijl Breedveld en Drayer ooit dezelfde agenda hadden.

Dat zegt nix. Sommige mensen ontwikkelen zich nu eenmaal ook nog als ze hun puberteit officieel al achter de rug hebben. En Coca-Cola en Pepsi hebben hele oorlogen uitgevochten omdát ze dezelfde agenda hadden.

Breedveld is zijn blog Frontaal Naakt begonnen toen hij in de nasleep van de moord op Theo van Gogh te veel multiculturele voorzichtigheid ervoer.

Dan vragen wij ons toch af, waar die Breedveld zijn ervaringen opdeed. Die ervarigen krijg je waarschijnlijk als je jezelf uitsluitend in kringen van gemankeerde pseudointellectuelen begeeft. De universiteit, de Volkskrant, de VARA, Sargasso, GroenLinks, zoiets?

Frontaal Naakt liet een dissident, islamkritisch geluiden horen, waar Elma Drayer geregeld instemmend werd aangehaald, zo kan ik me herinneren.

“Dissident, islamkritisch”? Ja, ziet u wel, een mal kringetje waarin een “islamkritisch geluid” een “dissident geluid” is. Net zo’n mal kringetje dus eigenlijk als dat waarin en “islamkritisch geluid” geen “dissident geluid” is. Wij hebben nieuws voor beide malle kringetjes: het grootste deel van de Nederlandse bevolking is totaal niet geïnteresseerd in een “islamkritisch geluid”. Daar. We zeggen het maar zoals het is.

En we kunnen het u nog uitleggen ook, aan de hand van een voorbeeld: als Stommeling Jones met onze stagiaire voetbal gaat zitten kijken, hoeven wij van geen van beiden ‘een voetbalkritisch geluid’ te verwachten. Van Stommeling Jones niet omdat hij een voetballiefhebber is en van onze stagiaire niet omdat zij geen voetballiefhebber is. Het dochtertje van onze stagiaire interesseert het allemaal geen ene moer, want die wil SpongeBob kijken. Zo zit dat, mutatis mutandis.

Echter, langzaam maar zeker werd een deel van zijn lezers- en schrijversschare steeds intoleranter jegens mensen die niet islamkritisch genoeg waren.

Wat is dat eigenlijk, “islamkritisch”? Wij hebben bijvoorbeeld geen enkele kritiek op de islam en zijn er heel erg tegen, zoals wij tegen alle vormen van zweefkezerij, godsdienstwaanzin en boerenbedrog zijn. Als iemand zichzelf daar in zijn vrije tijd mee wil inlaten, moet hij dat helemaal zelf weten, maar wij moeten er geen last van hebben. Zijn wij dan “islamkritisch”? En zouden die steeds intoleranter wordende lezers en schrijvers van Frontaal Naakt niet gewoon een steeds grotere hekel gekregen hebben aan mensen die probeerden iets positiefs in de islam te zien? Ongeveer zoals onze stagiaire bij iedere voetbalwedstrijd minimaal twee pogingen doet Stommeling Jones de hersens in te slaan omdat hij maar blijft wijzen op mooie schoten, schitterende dribbels en andere prachtige acties, terwijl het dochtertje van onze stagiaire inmiddels elders een DVDtje van SpongeBob heeft opgezet?

Er ontstond een schifting, waardoor Breedveld zich steeds minder thuis voelde op zijn eigen site.

Maak uw eigen flauwe grap over Peter Breedveld, met daarin de woorden ‘schifting’ en ‘geschift’.

Het was Breedveld te doen om de hypocrisie aan te kaarten, de islamcritici wilden louter hun gelijk bevestigd zien.

Wij zijn er niet bij geweest, dus het zal wel. Als Peter Breedveld er niet meer bij wilde horen, had hij weg kunnen gaan, al dan niet met vliegend vaandel en slaande deuren, en als hij de eigenaar van de webzijde was, had hij de stekker er uit kunnen trekken. Toen van Kooten en de Bie de achterban van Jacobse en van Es niet zo leuk vonden, hebben ze het probleem radicaal opgelost door Jacobse en van Es op te doeken. Als Peter Breedveld onder de geschetste omstandigheden gewoon is doorgegaan, moet hij niet zeuren, want dan heeft hij alle eventuele ellende aan zichzelf te wijten.

Toen hij vervolgens ook nog eens een verhouding kreeg met Hassnae Bouazza, was het hek van de dam.

O ja joh?

Bouazza was een moslimhoer, Breedveld een verrader, maar wat wellicht nog het meest de schellen van de ogen deed vallen, waren de beschuldigingen aan het adres van Bouazza dat zij, als zij zich bijvoorbeeld uitsprak tegen een intolerante imam, haar eigen geloof niet goed had begrepen.

Sneu, hoe zo’n groepje inteeltpapegaaien zich zo vreselijk kan opwinden over helemaal nix.

Al die islamcritici bleken net zo rigide over de islam te denken als de fundamentalisten.

Ach jee.

Een van de personen die jarenlang in de Frontaal Naakt-stal zat, was Loor.

Aha, nu komen we eindelijk waar we wezen willen. Peter Breedveld is namelijk zogenaamd geen antisemiet, maar hij is alleen maar boos op Loor en dan mag hij zo’n opmerking als “Joden als Loor, daar hebben ze het antisemitisme voor uitgevonden” volgens Peter Breedveld en zijn vriendjes gewoon maken. Dat je inherent antisemitisch moet zijn om zelfs maar op het idee van zo’n opmerking te komen, wil er bij die lui nog niet erg in.

Hoe het met Loor precies fout is gegaan, weet ik niet. Maar ineens was het uit met de pret en ontvlamde er een vete die tot op de dag van vandaag duurt.

Wij hebben onze gedachten hierover genoteerd in ‘Peter Breedveld is een antisemiet‘, waarin wij zeiden:

… wij concluderen […] dat zijn persoonlijke vete met Loor veroorzaakt is doordat zij hem een blauwtje heeft laten lopen of doordat hij wel enorm op haar geilde maar nix kon doen als gevolg van zijn vrouw.

Verder met Molovich:

In het heetst van deze vete, schreef Breedveld de door Drayer aangehaalde zinnen.

Al had hij ze in zijn koelkast geschreven.

Dat deed hij op z’n Theo van Goghs.

Dat mocht hij willen.

Zo hard, grof en onkies mogelijk.

En, kennelijk per ongeluk, maar daarom niet minder verhelderend, zo antisemitisch mogelijk. En dat was heel dom van hem.

Die uitspraken heeft Drayer gebruikt om te suggereren dat Peter Breedveld een antisemiet is.

Het grappige is, dat ze die uitspraken daar ook heel goed voor kon gebruiken, vooral omdat uit de uitspraken van Peter Breedveld blijkt dat hij een antisemiet is.

Wellicht wilde ze hem de oren wassen omdat hij haar had aangevallen (in een stuk waarin hij overigens laat zien hoe vaak hij zich tegen antisemitisme heeft uitgesproken).

Dan is haar dat uitstekend gelukt. En als dat stuk hetzelfde stuk is dat wij hebben besproken in ‘Frontaal Naakt stopt niet’, bleek uit dat stuk dat Peter Breedveld wel mooi lullen heeft, maar wel degelijk een antisemiet is.

In de Vrij Nederland ontleedt Drayer wekelijks de Nederlandse media.

Vrij Nederland? Bestaat dat nog? Wordt het dan ook nog gelezen? Zeker door dezelfde gemankeerde pseudointellectuele inteeltpapegaaien die wij eerder noemden.

Daarin mag ze graag laten zien hoe belabberd het met de vaderlandse journalistiek gesteld is (ook een favoriet thema van Breedveld trouwens).

Daar hebben wij de Vrij Nederland niet voor nodig.

Maar nu heeft ze zich toch echt schuldig gemaakt aan de gemakzucht waarvan zij de Nederlandse journalistiek zo vaak beschuldigt.

Deze mening delen wij niet.

Gelukkig zijn er zelfs gezworen vijanden van Breedveld die dat toegeven.

Bronnen, namen en citaten graag.

Of bewijs ik nu alleen maar dat het taboe op jodenhaat is verdwenen?

Neen, Molovich, je hebt helemaal niets bewezen. Je hebt in een zwak stukje geprobeerd het voor Peter Breedveld op te nemen, meer niet.

9-03-2013 13.35 | Door: De Grote Vrager | Categorie: Godsdienstwaanzin, Loggers gelogd, Webzijden

Er zijn 2 reacties op “Peter Breedveld, nog maar eens”

 1. Xander de Witte says:

  Bah! Wat is die Breedveld een abjecte, onsmakelijke man.
  Zijn die medestanders hier wel gecheckt op een geldig IP?
  Breedveld is blind voor de duistere krachten die hem tot zijn kamikaze-acties leiden en zijn genoegdoening willen laten krijgen.Breedveld is een mislukkeling en psychisch wrakhout. Moge de G’d van Is’rael hem genezen en genadig zijn.

 2. Adrie says:

  Wat een haat, Xander!
  En wat een pretentieuze reactie.
  Ik durf te wedden dat je nooit een half uur op FN hebt doorgebracht.


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties