Peter Breedveld doet huiliehuilie

Peter Breedveld daagde ooit Ruud Harmsen uit met de woorden:

Je kunt toch tenminste probéren mij kapot te bloggen?”

Uw en onze captain, die Ruud Harmsen niet is, nam desondanks de uitdaging aan, denkende dat Peter ‘het maakt mij niet uit door wie ik kapotgeblogd wordt’ Breedveld er wel geen bezwaar tegen zou hebben door een ander kapotgeblogd te worden, of kapot te worden geblogd:

Welnu, wij zijn @rudharmcom niet, maar als Peter ‘de zielige aandachtshoer’ Breedveld dan zo graag kapotgeblogd wil worden, willen wij hem best ter wille zijn. Gezien het trieste niveau van zijn stukjes moet het kapotbloggen van genoemde schertsfiguur een koud kunstje zijn, dat wij vol vertrouwen aan onze Grote Vrager overlaten. Wij zijn benieuwd.

Met dat kapotbloggen waren wij echter gauw klaar:

Welnu: uw en onze captain kan de pot op.

[…]

omdat wij na een zo’n stukje van Peter Breedveld geen zin hebben in nog een stukje van Peter Breedveld, kan uw en onze captain, zoals reeds gemeld, de pot op: wij verdommen het om verder nog een woord vuil te maken aan Peter ‘de sneue kneus’ Breedveld en als uw en onze captain Peter ‘blog mij alsjeblieft kapot, want ik heb aandacht nodig’ Breedveld kapotgeblogd wil hebben, doet hij het maar lekker zelf.

Uw en onze captain heeft het daar zonder morren bij gelaten, dus zo belangrijk vond hij het kapotbloggen van Peter ‘ik kan het zelf veel beter’ Breedveld kennelijk ook weer niet. Er waren echter meer mensen die Peter ‘ik ben de reïncarnatie van Theo van Gogh, maar dan beter’ Breedveld graag plat op zijn gezicht zouden zien gaan en die bleken vasthoudender en fanatieker dan uw en onze captain.

Zoals u de afgelopen dagen heeft kunnen zien, is het nu iemand gelukt Peter ‘ik ben onaantastbaar omdat ik het zelf zeg’ Breedveld pootje te lichten, door hem te kijk te zetten als de antisemiet die hij is. Daar kon Peter ‘maar eigenlijk ben ik een huilebalkje’ Breedveld niet zo goed tegen en hij kondigde aan te zullen stoppen met ‘Frontaal Naakt’, wat wij niet geloofden.

En wij geloven er nog steeds geen barst van, dus hechten wij niet te veel waarde aan zijn huilstukje FNEXIT, dat zogenaamd het laatste stukje op frontaalnaakt.nl is. Maar, waardeloos of niet, dit stukje waarin Peter ‘krokodilletranen, kent u die term?’ Breedveld uitgebreid huiliehuilie doet, wordt door ons wel gekloosried. Gaat ie:

Wie dit stuk gelezen heeft, dat nu een week op de voorpagina van deze fijne site prijkt, en dan nóg beweert of suggereert dat ik antisemiet ben, die is van kwade wil.

Waar het op Peter ‘dat komt doordat ik een luldebehanger eerste klas ben’ Breedveld aankomt, zijn wij altijd van kwade wil, omdat dat moet van uw en onze captain, wat niet wegneemt dat wij het stuk waarnaar Peter ‘dat had ik beter niet kunnen doen’ Breedveld verwijst niet alleen gelezen, maar ook geanalyseerd hebben en tot de conclusie zijn gekomen dat wij, kwade wil of geen kwade wil, konden concluderen dat hij wel degelijk een antisemiet is. Dat kunt u allemaal nalezen in ‘Frontaal Naakt stopt niet‘. Als wij van goede wil waren geweest hadden wij ongetwijfeld minder ons best gedaan, maar ja, wij waren dus niet van goede wil. En dan hangt zo iemand.

Er staat een flink aantal links in naar eerder gepubliceerde stukken waarin ik ondubbelzinnig stelling neem tegen antisemitisme.

En doordat wij al die skakels gevolgd en al die stukken gelezen hebben, kwamen wij tot de ontdekking dat hij zich versproken had. Dat gaan wij hier niet herhalen, daarvoor moet u ‘Frontaal Naakt stopt niet’ maar even lezen. En anders moet u ons maar gewoon even geloven, want wij gaan door.

Het is slechts een kleine bloemlezing.

Nou en? Al had je nog tweehonderd skakels. Lance Armstrong heeft heel lang volgehouden dat hij geen doping gebruikt had, maar als die nu aankomt met tweehonderdduizend skakels naar stukjes waarin hij zegt dat hij geen doping gebruikt heeft, lost dat zijn geloofwaardigheidsprobleem niet meteen op. Begrijpt u een beetje wat wij zeggen willen?

Ik zal er nog een paar aanwijzen.

Doe maar niet.

Hier spreek ik mijn afschuw uit over de antisemitische reacties onder de stukken van Volkskrant-columnist Nausicaa Marbe, die ik niet als tegenstander beschouw, maar met wie ik het vaak wel hevig oneens ben.

Breedveld, hou nou op. Het maakt nix meer uit. Achterhoedegevechten. Je bent door de mand gevallen.

Dit stuk gaat over het antisemitisme van Maarten Luther.

Doe nou niet jongen.

Dit gaat over de omstanders die toekeken hoe in de Tweede Wereldoorlog joden uit hun huis werden gehaald door de Nederlandse politie om naar vernietigingskampen te worden gedeporteerd.

Wist u overigens dat Lance Armstrong zo graag eerlijk wilde lijken dat hij heel demonstratief geld ging doneren aan het een of andere antidopinginstituut? En wist u ook dat wij vooral een hekel hebben aan verzetshelden na de oorlog, zoals Peter Breedveld, omdat Stommeling Jones dan elke keer weer begint over zijn oudtante die verzetsheldin was toen dat nodig was, namelijk ín de oorlog?

Hier is een leuk en leerzaam stuk over de joodse wortels van één van mijn favoriete stripgenres, de Amerikaanse superheldencomic.

Misschien helpt het als wij even uitleggen dat antisemitisme begint met het maken van onderscheid tussen joden en de rest van de wereld en dat onderscheid belangrijk vinden. Wij zouden bijvoorbeeld een leuk en leerzaam stuk kunnen schrijven over de Oostfriese wortels van Mickey Mouse, maar dat doen wij niet, hoewel wij sommige Oostfriezen (Otto, bijvoorbeeld) heel leuk vinden en een pleurishekel hebben aan Mickey Mouse. Het een staat los van het ander en dat Walt Disney een antisemiet was, doet ook al niet ter zake. Het is toch wat.

Hier hekel ik mensen die het roepen van antisemitische leuzen tijdens anti-Israëldemonstraties bagatelliseren.

En intussen niet willen toegeven dat je zelf antisemiet bent. Dat is heel sneu. Zou hij het van zichzelf niet weten? Als wij zouden denken dat Peter ‘ik ben nu eenmaal ongeneeslijk dom’ Breedveld over voldoende intellectuele capaciteiten beschikte, zouden wij hem adviseren eens heel goed na te denken.

En ja, in dat stuk ben ik ook kritisch ten aanzien van onverdraagzame joden.

Dat hindert nix. En het helpt ook niet. Het probleem is namelijk dat het joodzijn als bepalende karakteristiek wordt gehanteerd. De uitspraak waaraan meneer Peter ‘ik heet echt Breedveld hoor’ Bouazza wordt opgehangen, is: “Joden als Loor, daar hebben ze het antisemitisme voor uitgevonden.” Als hij gezegd had: “Joden als Loor, daar hebben ze de gaskamers voor uitgevonden”, hadden ze hem er niet op deze manier op kunnen pakken. De gaskamers zijn namelijk uitgevonden om in principe alle joden te vermoorden, dus ook joden als Loor. Als hij niet geprobeerd had haar kennelijk joodse achtergrond te gebruiken om iets negatiefs over haar te zeggen, hadden ze hem ook niet op antisemitisme kunnen betrappen. Het pure en simpele feit echter dat hij schijnt, of scheen, te denken dat in zijn ruzie met Loor haar joodzijn er iets mee te maken heeft, is het probleem.

“Belgen als Veldkamp en Swings, daar hebben ze het schaatsen voor uitgevonden”, is een, in vorm althans, vergelijkbare uitspraak, en toch is er niemand die hieruit zou kunnen concluderen dat wij iets tegen Belgen, Veldkamp of Swings hebben. Als wij zouden zeggen “Oostfriezen als Otto, daar hebben ze de Oostfriezenmop voor uitgevonden”, zou men kunnen denken dat wij iets tegen Otto hebben, of denken dat hij dom is, maar ook zou men kunnen aannemen dat wij Otto niet kennen, omdat wij anders geweten zouden hebben dat sommige van de beste Oostfriezenmoppen die wij ooit gehoord hebben van Otto waren. Of zoiets. Begrijpt u ons nog? Gauw verder.

Ruimhartig heb ik ook altijd een podium geboden aan andere strijders tegen antisemitisme.

Ja, maar dat hielp dus nix hè?

Daniël Teeboom, bijvoorbeeld (zie ook hier en hier), die korte tijd later als dank probeerde me in grote juridische (en financiële) moeilijkheden te brengen door hardnekkig te proberen een op FN verboden naam gepubliceerd te krijgen.

Peter ‘het vleesgeworden pacifisme’ Breedveld krijgt altijd vrij snel ruzie met zijn potentiële medestanders. Hoe zou dat komen? Zou het gewoon niet zo’n aardige man zijn?

Hier is een tirade tegen antisemitisme en de hypocrisie er omheen van Edgar van Oostrum, die korte tijd later als dank een guerrillaoorlog tegen mijn geliefde Hassnae begon.

Ziet u wel, gebeurt het weer. Nu hadden wij altijd begrepen dat een guerrillaoorlog een bepaalde vorm van oorlogvoering was, waarbij er veelal sprake is van een al dan niet fictieve dictator of overheerser. Zou die “geliefde Hassnae” die dictator zijn? Of zou Peter ‘nauwkeurig taalgebruik? Scheit aan nauwkeurig taalgebruik’ Breedveld gewoon het verkeerde woord gekozen hebben?

En kijk, hier is een stuk over antisemitisme van Laurence Blik alias Loor.

Jaja, je bent geweldig. Fantastisch gewoon.

Hier is er nog een.

We zijn ontroerd.

Wat Loor Hassnae en mij flikte als dank voor de samenwerking leest u hier.

Geinig. Laat dat nou het stuk zijn dat wij uitgebreid geanalyseerd hebben in ‘Peter Breedveld is een antisemiet‘. Peter ‘ik heb het veel te druk met schrijven’ Breedveld heeft kennelijk de skakels uit de twiets van uw en onze captain niet gevolgd.

O, en hier natuurlijk. De meest recente column van Elma Drayer.

Moeten wij nu denken dat die column van Elma Drayer eigenlijk het werk is van die Loor? Wij hadden al eerder de indruk dat Peter ‘aluhoedje’ Breedveld nogal veel samenzweringen zag, maar dit neemt die indruk niet weg. Volgens ons zou het echter best zo kunnen zijn dat Elma Drayer geheel op eigen gelegenheid een pleurishekel aan Peter ‘en ik ben nog wel zo aardig’ Breedveld gekregen heeft, net als wij.

En had ik al gezegd dat ik als verdachte ben verhoord door de politie, omdat ik deze column tegen antisemitisme had geschreven?

Ja knul, dat had je al gezegd. En daar waren wij toen niet van onder de indruk, en nu ook niet.

Vorige week zei Hassnae mij dat de website De Dagelijkse Standaard, waar het onder andere gaat over het lage IQ van negers en de genetisch bepaalde agressie van Marokkanen, dagelijks twintigduizend bezoekers trekt.

Wij hebben die stukjes dan net even gemist, en het is natuurlijk maar waarin je geïnteresseerd bent, maar twintigduizend lijkt ons enigszins overdreven. En als het niet overdreven is, wat dan nog?

Twintigduizend!

En wat dan nog?

En dat is dan nog één van de kleinere rioolrechtse sites.

En wat dan nog?

GeenStijl trekt een veelvoud van dat aantal bezoekers, De Jaap lift mee met de Volkskrant, en dan is er nog de oppermachtige Telegraaf en PowNews en een heel palet aan extreemrechtse sites als Amsterdam Post, De Vrije Chroniqueurs, Artikel7 en weet ik het allemaal.

Wind je niet zo op joh. Als je jaloers bent op webzijden die wél lezers trekken, moet je beter leren schrijven of onderwerpen bij de kop pakken die interessanter zijn dan je persoonlijke vetes met mensen die niet aardig voor je geweest zijn. Zo simpel ligt dat.

Frontaal Naakt trekt dagelijks zo’n zesduizend bezoekers, soms zeven- of achtduizend.

Zo veel nog?

Ik ben een dwerg!

Ja, maar vooral geestelijk.

En ik dacht echt verschil te kunnen maken in het almaar radicaliserende multicultidebat, een tegenwicht te kunnen zijn voor de allochtonenhaters!

Daar is meer voor nodig dan een dwerg met een blergh. Nog afgezien van het feit dat een, al dan niet radicaliserend, multicultidebat volslagen zinloos is, ongeacht hoeveel geestelijke dwergen er verschil lopen te maken. De meeste mensen hebben namelijk wel iets beters te doen dan te debatteren. De Donald Duck lezen, bijvoorbeeld, of een proefschrift schrijven over Kunstmatige Intelligentie. Hun brood verdienen met echt werk. Proberen te onthouden dat de lichtsnelheid exact 299792458 meter per seconde is. Niet vergeten dat de hoofdstad van Burundi Boezjoemboera is en niet Boerkina Faso. De kat voeren. Pluis uit hun navel halen.

Toen Hassnae dat zei begon ik me meteen af te vragen of het wel zin heeft, wat ik met Frontaal Naakt doe.

Dat had je je veel eerder af moeten vragen.

Vooral ook omdat ik er bijna uitsluitend vijanden mee lijk te maken.

“Mee lijk te maken”? ‘Mee maak’, zult u bedoelen.

Die kan ik smeken om met mij in debat te gaan, om inhoudelijke argumenten in te brengen in plaats van verdachtmakingen, maar dat heeft geen enkele zin.

Neen. En dat heeft met name geen enkele zin omdat je zelf iedereen die serieus met jou in debat wil blokkeert, schoffeert, uitscheldt, afzeikt en op andere wijze mededeelt dat je een schijnheilige zeikerd bent die alleen maar in debat wil als iedereen op voorhand verklaart akkoord te zijn met de overwinning van Peter ‘spreek mij dan ook niet tegen’ Breedveld. Ons heb je trouwens nooit zo’n uitnodiging doen toekomen en volgens uw en onze captain kan hij geen eens antwoord meer geven op je twiets. Raar is dat. Uw en onze captain zou trouwens heel graag op de televisie met je in debat gaan, opdat hij live voor eens en voor altijd gehakt van je kan maken. Druiloor.

De laatste twee jaar is het helemaal bar geworden en komen ze niet eens meer naar Frontaal Naakt om Hassnae en mij uit te schelden en verdacht te maken, maar gaan ze rechtstreeks naar mijn werkgever.

“Ze”. Ze dit en ze dat. Maar “ze” moeten wel, want als ze het op Frontaal Naakt proberen, worden ze er afgesodemieterd.

Daar kan ik me niet tegen verdedigen.

Neen. Maar dat hoeft ook niet, want er is niets wat ze tegen je werkgever kunnen zeggen waar jij last van zou kunnen hebben, toch? Of het zou moeten zijn dat je in de baas zijn tijd op de baas zijn compjoeters heel Nederland verrot zit te schelden.

En de ene verdachtmaking is nog niet ontkracht, of daar komt de volgende alweer aan.

Geef eens een voorbeeld van zo’n ontkrachte verdachtmaking? Daar zijn wij reuze nieuwsgierig naar.

Op sites als De Jaap en De Dagelijkse Standaard staan ze er tegenwoordig om de dag, en altijd wordt daar even mijn werkgever bij genoemd.

Noem eens een voorbeeld van zo’n verdachtmaking?

Elke dag sta ik met angst en beven op, want wat zal er nú weer over mij worden beweerd?

Als het maar om de dag is, hoef je toch niet elke dag met angst en beven op te staan? Dan is om de dag toch voldoende? Bovendien zijn het maar loze beweringen die je nog voor het ontbijt ontkracht zou kunnen hebben, als je dat niet liever onder werktijd zou doen, toch? Of ben je gewoon een zichzelf ontzettend overschreeuwende bangepoep die te laat heeft ingezien dat zijn poging om Theo van Gogh te imiteren een paar nare bijverschijnselen met zich meegebracht heeft?

Nu had ik me er enigszins mee verenigd dat dit eenmaal is wat de rioolrechtse blogosfeer doet, en dat besef leek ook door te dringen tot verstandige mensen, die me om de haverklap vragen of dit waar was, en waar dat nou weer vandaan kwam, en heb je echt..? En is Hassnae echt…?

“Verstandige mensen”? Ken jij verstandige mensen? Merkwaardig. Wij hadden en hebben de indruk dat verstandige mensen die met Peter ‘en nou moet jij eens eventjes heel goed luisteren maatje’ Breedveld in aanraking komen heel snel ruzie met hem krijgen en dat verstandige mensen die zijn naam kennen en weten wie hij is, met een grote boog om hem heenlopen.

Maar deze week kwam de bagger uit onverwachte hoek, namelijk mijn eigen dagblad Trouw.

Tsja. De verkeerde tegen je in het harnas gejaagd, dan krijg je dat.

En dat is voor mij wel het teken om het bijltje erbij neer te gooien.

Mooi zo. Beter laat dan nooit. Voor iemand die het bijltje erbij neergooit, is Peter ‘ik schrijf nu eenmaal even graag als slecht’ Breedveld best lang van stof. Hij vlijt het bijltje erbij neer, meer.

Ik ga dit niet winnen, nooit.

Dat heeft hij goed gezien.

De overmacht is te groot.

Juist. Maar dat niet alleen: het is zo’n beetje de familie Bouazza tegen de rest van de wereld geworden. Hadden ze maar niet iedereen moeten uitschelden.

Straks gaat de Volkskrant hierin mee, want daar zitten ook een paar redacteuren die nog een appeltje met me te schillen hebben en hoelang blijft het NRC Handelsblad dan nog stil?

Oh, het is dus niet omdat Peter ‘hoe vaak moet ik nou nog zeggen dat ik geen antisemiet ben’ Breedveld door de mand gevallen is als antisemiet, of omdat de “bagger” die nu over hem uitgestort wordt door hemzelf de wereld ingestuurd is en nu als een boemerang op zijn hoofd terugkomt? Nieuw: de baggerboemerang. Uitsluitend weggooien als u erop gekleed bent. Neen, het is omdat iedereen altijd al tegen Peter ‘ze zullen me wel aan het kruis nagelen’ Breedveld geweest is en heeft zitten loeren op een kans om hem te pakken. Hadden we dat toch even verkeerd begrepen.

Ik heb wel wát vrienden, en ik ben zeer dankbaar dat een aantal van hen het voor ons heeft opgenomen.

Benieuwd wanneer je ruzie met ze krijgt.

Dankjewel, Sargasso.nl en Max Molovich, dankjewel, Hollandse Hufters, dankjewel, ‘Ikje’, en Petra Kramer en De Reaguurder.

Heb je met zulke vrienden eigenlijk nog wel vijanden nodig?

Annelies van der Veer van aartsvijand Hoeiboei, wat een aangename verrassing.

Maar het blijft Annelies van der Veer.

Je bent een samoerai.

Annelies van der Veer, een krijger uit het preïndustriële Japan. Met zwaard en al.

Ik buig diep voor je.

Overdrijven kan hij wel, die Peter ‘iedereen moet mij hebben’ Breedveld.

Maar het helpt niet echt.

Mooi zo. Laat hem maar lekker lijden. Hij wil per slot van rekening graag de martelaar spelen, dus mag hij het ook best echt zijn, vinden wij.

Doorgaans, als ik voor de zoveelste keer aandacht vraag voor het ondraaglijk racistische, seksistische en agressieve vitriool dat Hassnae dagelijks over zich heen krijgt, blijft het oorverdovend stil.

Omdat Peter ‘de ongelofelijke eikel’ Breedveld een zeikerd is en omdat zijn vrouw en hij al die agressiviteit eerlijk verdiend hebben. Ze hebben er goed hun best voor gedaan ook.

Als ik aanvraag vraag voor het feit dat racisme steeds salonfähiger wordt, krijg ik bijval van altijd dezelfde handvol gelijkgestemden.

“Aanvraag vraag”? Aandacht, waarschijnlijk. En natuurlijk krijgt die eikel alleen bijval van altijd dezelfden, want alle anderen hebben afgehaakt of zijn weggeschopt. Daar komt nog bij dat de stelling “dat racisme steeds salonfähiger wordt” nergens op gebaseerd is, of althans nooit door Peter ‘onderbouwen? Waarom? Als ik het zeg, is het zo’ Breedveld wordt onderbouwd.

Steeds meer mensen huilen mee met de wolven in het bos.

Harde cijfers graag. En bronnen.

Ik dacht altijd dat ik de good guy was in dit grimmige sprookje, maar ik ben de boef.

Dat mocht je willen. Je bent eerder het tweede biggetje in het verhaal van de drie biggetjes, de mamabeer in het verhaal van Goudlokje, de boterkoek in Roodkapje.

Ik moet kapot.

Waarom?

Welnu, ik bén kapot.

Mooi zo.

Zij hebben gewonnen, ik ben de loser.

Dat was je altijd al, dus wij zien het verschil niet zo.

Ik kan het niet meer opbrengen.

Jammer dat hij dat nu pas merkt. Als hij met die instelling aan dit stukje begonnen was, had het veel korter kunnen zijn. Een simpel “Ik doe het niet meer, doei” was voldoende geweest.

Vorige week brak mijn hart omdat Nadia Bouras, met al haar oprechte, goede bedoelingen, voor antisemiet werd uitgemaakt, deze week zat Hassnae huilend achter haar laptop.

Ach, wat sneu.

“Ik heb het nóóit over andermans culturele achtergrond”, zei ze. “Het interesséért me niet of iemand jood is of wat dan ook. En nu word ik gewoon uitgemaakt voor antisemiet.”

Misschien dat dat het probleem is, dat ze denkt dat culturele achtergrond en jood zijn iets met elkaar te maken hebben. Dat is nou precies wat antisemitisme is: denken dat joden allerlei kenmerken met elkaar delen omdat ze jood zijn. Ons interesseert het niet of iemand jood is of wat dan ook, maar reken maar dat wij het regelmatig over andermans culturele achtergrond hebben. Zo hebben wij een schijthekel aan kunsthistorici, theaterwetenschappers en musicologen, met uitzondering van Drs. Beima, en veel meer culturele achtergrond kun je toch niet hebben. Hun huidskleur, ras of moerstaal heeft daar helemaal nix mee te maken en ook de vorm of kwaliteit van hun godsdienstwaanzin is op dat moment niet ter zake.

Ik voel me verantwoordelijk.

Daar zitten wij niet mee.

Toen Hassnae zes jaar geleden begon mee te doen op Frontaal Naakt, begon meteen het moddergooien.

Was daar een reden voor?

Ze werd meteen al voor antisemiet uitgemaakt, dat hoorde immers bij haar Marokkaan-zijn, zo schreef haar geloof dat immers voor.

Wij hebben begrepen dat de joden in de islam inderdaad een bijzondere status is toebedeeld. Als dat een verkeerde aanname is, heeft mevrouw Breedveld dit komische misverstand natuurlijk zes jaar geleden al de wereld uit kunnen helpen.

Ik zei: laat je niet door die lui wegjagen, het is belangrijk dat je jouw geluid laat horen, zodat ze zien dat niet alle moslims zo zijn als op televisie.

Misschien had hij moeten zeggen: leg maar even uit dat ze het verkeerd zien, voordat je je grote bek open doet.

Jij gaat de gemoederen helpen bedaren.

Door te helpen met schelden en ruziemaken. Dat heeft natuurlijk heel goed gewerkt.

Boy, was I wrong.

Oei, buitenlands. Dat spreken wij niet. Wat zou dat zinnetje betekenen? Dat hij gewoon niet in het Nederlands kan zeggen dat hij zich vergist heeft?

Het is alleen maar erger geworden.

Dat zat er wel in.

Doodsbedreigingen, getreiter, zelfs haar familie ontsprong de dans niet.

Dat krijg je dan. En dat alleen maar omdat de heer en mevrouw Bouazza zulke aardige mensen zijn die geen vlieg kwaad doen en nooit iemand uitschelden of tot moord oproepen. Het is niet eerlijk.

‘FUCK OFF ben je niet goed bij je kankerkop stinkhoer’.

Is dat het ergste voorbeeld? Dan valt het dus reuze mee.

Lieve Hassnae, het spijt me zo.

Wat hebben wij daar mee te maken? Dat moet je haar vertellen.

Ik had je hier nooit in mogen betrekken.

Zie onze vorige opmerking.

Ik heb de blinde haat onderschat.

Of er niet aan gedacht dat sommige mensen boos worden als ze worden uitgescholden, dat kan ook.

Ik had geen idéé.

Dat zal dan wel niet.

Ze maken je kapot, en dat is mijn schuld.

Wij hebben geen argumenten bij de hand om hem tegen te spreken. Wel vinden wij dat inmiddels gebleken is dat Peter ‘de zeikerd’ Breedveld behalve een bangepoep en een huilebalk ook een slijmjurk is.

Het begon toe te nemen in intensiteit toen Hassnae’s boek Arabieren Kijken werd aangekondigd.

Heeft ze een boek geschreven? Goh, wat boeiend.

Zoals er altijd een opleving van de haat is als Hassnae iets publiceert in een krant, of als ze op televisie is.

Voorbeelden? Cijfers?

Het mág niet, het hoort niet, deze Marokkaan moet haar gore bek houden.

Voor idioten als Peter Breedveld hebben ze de slachtofferrol uitgevonden.

Ik vermoedde dat de veelal negatieve besprekingen in de Nederlandse pers van Arabieren Kijken te maken had met een breed gedeelde persoonlijke weerzin tegen Hassnae.

Waarschijnlijk was het gewoon een slecht boek.

Toen ik de besprekingen zag in de Vlaamse pers, die totaal anders van toon zijn, en trouwens ook in de regionale Nederlandse media, werd dat vermoeden sterker en nu weet ik het zeker.

Wij hebben geen idee waar het boek over gaat, maar wij kunnen ons zomaar voorstellen dat ze het in België niet helemaal begrepen hebben omdat het in het Nederlands was, of omdat ze in België een heel andere situatie hebben dan wij in Nederland.

Hassnae’s geluid mag niet gehoord worden.

Als dat zo was, was het boek helemaal niet uitgegeven, of, als het dan toch uitgegeven werd, helemaal niet besproken. Het zal dus wel gewoon een slecht boek geweest zijn.

Frontaal Naakt viert de multiculturele samenleving, neemt stelling tegen onverdraagzaamheid, tegen racisme en islamofobie en antisemitisme, seksisme, homofobie en tegen de grote hoeveelheden desinformatie die niets anders zijn dan propaganda.

Dat zegt hij nou allemaal wel, maar het is niet zo. Frontaal Naakt kenmerkt zich al jaren juist door een onverdraagzaamheid waar ze zich bij GeenStijl nog voor zouden schamen en Frontaal Naakt neemt het met de waarheid ook niet altijd even nauw. Mocht Frontaal Naakt daadwerkelijk hebben willen doen wat Frontaal Naakt volgens Peter ‘geloof me nou eens een keer’ Breedveld had willen doen, dan hebben ze het toch ergens verkeerd gedaan.

Daar is geen markt voor, blijkt nu wel.

Daar is wel degelijk een markt voor. Maar niet op de manier van Frontaal Naakt.

Sterker nog, het mág niet.

Dat mag best.

Je mag niet proberen nuance aan te brengen in het allochtonendebat, je mág niet kritisch zijn, je mág geen onzin weerleggen.

Ook dat mag best. Wij doen het hier dagelijks, met wisselend gebrek aan succes.

Voor De Dagelijkse Standaard en GeenStijl is wel markt.

Peter ‘ik ben niet geobsedeerd door De Dagelijkse Standaard en GeenStijl’ Breedveld is een beetje geobsedeerd door De Dagelijkse Standaard en GeenStijl. Die hebben namelijk wel lezers en dat komt volgens Peter ‘ik kan geweldig schrijven’ Breedveld niet doordat ze beter schrijven of doordat Frontaal Naakt gewoon een kutzijde is, maar doordat het Nederlandse volk niet deugt.

U wilt graag theorieën rond inferieure negers, u wilt graag hysterische interpretaties van een rechtsvonnis, u wilt graag bang worden gemaakt voor Europa.

Wij niet. Wij kennen ook niemand die dat wel wil.

U ziet graag hoe de wetenschap wordt gesloopt.

Wij niet. Wij kennen ook niemand die dat wel wil.

U ziet graag hoe mensen worden kapotgetreiterd.

Wij niet. Wij kennen ook niemand die dat wel wil. Wij vragen ons wel af, hoe het komt dat wij van al die dingen op GeenStijl of De Dagelijkse Standaard nooit iets hebben meegekregen en Peter ‘ik werk ook wel eens in de baas zijn tijd, echt waar’ Breedveld wel. Zou hij soms hele dagen op die webzijden rondhangen, tussen het twitteren en blerghen door? Zou zijn werkgever weten dat hij dat onder werktijd doet?

De Dagelijkse Standaard, hoorde ik ook pas onlangs, kan zichzelf bedruipen.

Dat is mooi voor ze. Wedden dat Peter Breedveld dat ook wel zou willen?

Er wordt geld verdiend met die site.

Dan doen ze iets goed, of althans beter dan Peter ‘wist ik maar hoe het moest’ Breedveld.

Frontaal Naakt kóst alleen maar geld.

Waarom kijken we daar nou niet van op?

Van de donaties kan ik helaas niet leven.

Maar je hebt toch een baan? Kun je daar dan niet van leven? Zoals een normaal mens?

Ik ben afhankelijk van een baan om in mijn bestaan te kunnen voorzien en voor mijn kinderen te kunnen zorgen.

Ach jeetje. Hij heeft nog kinderen ook. Was sneu voor die kinderen.

Dus behalve als zich een rijke Saoediër of zo meldt die wel wil investeren in een site die verdraagzaamheid en de multiculturele samenleving propageert, kap ik er helemaal mee.

Dat kun je dus wel schudden.

Ik kan het niet meer.

Had hij dat niet al gezegd?

Ik ben op.

Zoiets vermoedden wij al.

Wij zijn op.

Dat komt niet geheel onverwacht.

Gesloopt.

Eigen schuld, dikke bult.

Bang.

Zeg maar gerust paranoïde.

Gedesillusioneerd.

Sneu.

Gedemoraliseerd.

Ook sneu.

Andermaal is bewezen: TERREUR WERKT.

Dat zien wij toch duidelijk anders. Het enige wat er met het huiliehuiliestuk van Peter ‘huiliehuilie’ Breedveld bewezen is, is dat Peter ‘huiliehuilie’ Breedveld geen goede schrijver is en er zelfs nog in slaagt met een stuk dat bedoeld is om medelijden op te wekken vooral irritatie op te roepen en op de lachspieren te werken. Het is dus maar goed dat hij stopt.

Dit was het.

Laat ons hopen.

Dank voor de aandacht.

Graag gedaan. En nou opgesodemieterd.

9-03-2013 20.21 | Door: De Grote Vrager | Categorie: Aluhoofddeksels, België, Boeken, Geschiedenis, Loggers gelogd, Redactiezaken, Schaatsen, Taal, Webzijden, Wielrennen

Er zijn 19 reacties op “Peter Breedveld doet huiliehuilie”

 1. Ruud Harmsen says:

  “of daar komt de volgende alweer aan”

  En nog een spelfout ook van Peter Breedveld, want in deze betekenis moet het ‘al weer’ zijn, hoewel ‘alweer’ ook bestaat. http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/39/
  http://rudhar.com/lingtics/alweer.htm

  Muggeziften. Haarspaties. Waar een mens zich al niet druk over kan maken.

 2. Ruud Harmsen says:

  “Geef eens een voorbeeld van zo’n ontkrachte verdachtmaking? Daar zijn wij reuze nieuwsgierig naar.”

  Ik weet er wel een. Was heel beschamend voor mij, ik zat er helemaal naast toen. Rond een jaarwisseling was het.

  http://rudhar.com/recensie/pbreedv/2120102a.htm

 3. […] Zie ‘Peter Breedveld doet huiliehuilie‘. […]

 4. […] Breedveld van Frontaalnaakt.nl was zogenaamd helemaal kapot en met een lang jankstuk nam hij afscheid van zijn lezers. Heel sneu allemaal, maar meneer Breedveld was niet zo kapot dat […]

 5. […] dat hij zou stoppen met ‘Frontaal Naakt’. Wij hebben dat huilstuk besproken in ‘Peter Breedveld doet huiliehuilie‘, dat als volgt […]

 6. […] al te lang geleden kondigde Peter Breedveld in een huilstuk aan dat het hem allemaal te veel was geworden en dat Frontaalnaakt.nl zou stoppen. De belangrijkste […]

 7. […] niet meer, want dat Peter ‘als je mij een huilebalk noemt, ga ik huilen’ Breedveld een huilebalk is, die het met de waarheid niet altijd even nauw neemt, wisten we al, en dat GeenStijl zo af en […]

 8. Vind je jezelf niet een beetje zielig, met deze domme, inhoudsloze haatcampagne?

 9. Haatcampagne says:

  […] het huilstuk van Peter ‘de jankerd’ Breedveld heeft iemand de volgende reactie […]

 10. […] Breedveld heeft bij het huilstuk waarmee hij voorlopig afscheid nam een plaatje geplaatst van Spiderman. Wij vroegen ons af of wij, […]

 11. […] na zijn terugkeer uit Japan weer verder gaat waar hij opgehouden was? En haalt hij dat huilstuk dan ook […]

 12. […] huilstuk wel degelijk aankondigde te zullen stoppen met Frontaal Naakt, zeiden wij, in ‘Peter Breedveld doet huiliehuilie‘, onder […]

 13. […] Dat het een huilebalk was, wisten we. […]

 14. […] Peter ‘die Brussen is zelfs een grotere aandachtshoer dan ik’ Breedveld tenminste nog probeerde te doen alsof, zegt Bert ‘ik ben zo terug’ Brussen al meteen dat hij alleen maar een paar daagjes […]

 15. […] maken. Volgens Peter ‘ik ben niet sneu’ Breedveld was dat al een keer gelukt en toen stopte hij met Frontaal Naakt. Helaas is hij inmiddels alweer een tijdje terug, vermoedelijk omdat hij minder kapot was dan hij […]

 16. […] antisemiet’ Breedveld had geschreven dat hij een antisemiet was. Hij is toen zelfs even zogenaamd gestopt met ‘Frontaal Naakt’, maar helaas is hij nu weer volop […]

 17. […] Wat sneu. Hij denkt kennelijk dat hij in 2005 razend populair was, en dan ook nog vanwege zijn inzichten. Wij hebben de bezoekcijfers uit 2005 niet bij de hand, maar denken zomaar dat Frontaalnaakt.nl niet bovenaan stond. En als dat wel zo was, dan is het feitelijk nog triester, want dan is Peter ‘de tol’ Breedveld door zijn gedraai een hoop lezers kwijtgeraakt, en dat hij die lezers is kwijtgeraakt, vindt hij nog steeds niet leuk, want daarom zat hij daar een poos geleden over te miepen: […]

 18. […] vleesgeworden tranendal’ Breedveld is door Trouw ontmaskerd als antisemiet, waarna hij zogenaamd stopte met zijn webzijde. Voor Peter ‘de antisemiet’ Breedveld vond die ontmaskering plaats als onderdeel van […]

 19. […] maar helaas is hij geen man van zijn woord en zelfs als hij net als in maart zogenaamd weer zou stoppen, is hij, net als in april, binnen de kortste keren terug. Daar gaan wij het nu echter niet […]


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties