Prof. dr. B. Smalhout vergist zich

Prof. dr. B. Smalhout is een columnist van de De Telegraaf. Ooit was prof. dr. B. Smalhout anesthesioloog en er is niets waaruit blijkt dat hij heel erg op de hoogte is van wat er in de wereld gebeurt of niet volslagen is vastgeroest in de denkbeelden uit zijn jeugd. Aangezien prof. dr. B. Smalhout van 1927 is, durven wij zomaar te stellen dat prof. dr. B. Smalhout een oude zak is, waarnaar niemand hoeft te luisteren. Gezien het feit dat zijn column in de De Telegraaf verschijnt, weten we vrij zeker dat er ook daadwerkelijk niemand naar hem luistert, want met uitzondering van ons, die de De Telegraaf dagelijks grondig moeten lezen om te weten wat er leeft onder de vijand, slaan lezers van de De Telegraaf de columns van prof. dr. B. Smalhout doorgaans over, omdat er te veel lettertjes in staan.

Desondanks willen wij vandaag een paar woorden wijden aan de column van genoemde columnist. De column heeft namelijk als titel meegekregen ‘Smadelijke godslastering’ en de ex-anesthesioloog is behalve ex-anesthesioloog ook godsdienstwaanzinnig, zodat hij niet alleen denkt dat er een god bestaat, maar ook dat de bestaande god de god van het christendom is.

Als je dat denkt, denk je natuurlijk ook dat je god almachtig is, dus dat hij zo’n beetje smadelijke godslastering wel overleeft, of de smadelijke godslasteraar met een welgemikte bliksemschicht (kent u die van die dominee die met iemand gaat golfen en dat die golfer steeds roept “Godverdomme, mis” en dat die dominee dan zegt dat hij dat niet moet doen omdat god dan boos wordt en dat die dominee dan door de bliksem getroffen wordt en dat er dan een donderende stem weerklinkt, die roept “Godverdomme, mis”? We hebben hem wel eens beter verteld, doch dit terzijde) kan straffen. Zou je zeggen. Maar dan kent u die gristelijke godsdienstwaanzinnigen nog niet.

Smalhout schrijft onder andere:

Tot nu toe valt smalende godslastering onder artikel 147 van het Strafrecht. Maar volgens de SP, D66, VVD en PvdA is die wetsbepaling “overbodig en ouderwets”.

Daar hebben die partijen volkomen gelijk in.

De niet-confessionele partijen vinden dat door artikel 147 religieuze mensen niet meer beschermende rechten moeten krijgen dan ongelovige burgers.

En ook daar hebben die partijen volkomen gelijk in. En aan.

Volgens de PVV gaat het wetsvoorstel om de strafbaarheid van godslastering af te schaffen nog niet ver genoeg.

Dat klinkt goed. Als de PVV voorstelt om alle ambtenaren die in een god geloven te ontslaan, zijn wij het voor een keertje geheel met de PVV eens.

Volgens Lilian Helder (PVV) mag ook het verbod op groepsbelediging, de Holocaustontkenning en haat zaaien geschrapt worden.

Dat gaat ons niet ver genoeg, maar goed, de PVV heeft in dezen, ongetwijfeld geheel per ongeluk, gelijk.

Prof. dr. B. Smalhout, die zelf godsdienstwaanzinnig is, lijkt ons niet de aangewezen persoon om ons iets mede te delen aangaande het schrappen van het genoemde verbod, maar hij probeert het toch. En om te laten zien hoe erg het is, citeert hij een medegodsdienstwaanzinnige, van de ergste soort:

De SGP-leider Kees van der Stay ziet het streven van al die afschaffers als een verdrietig signaal.

Wij hadden niet verwacht dat die gek zou staan te juichen.

Namelijk, dat het besef van een opperwezen dat groter is dan kleine mensen zoals wij, uit onze wetgeving moet verdwijnen.

Wij zouden “het besef van” willen vervangen door “de flauwekul over” en dan vinden wij het een prettig signaal.

Hij houdt het niet voor onmogelijk dat christenen in Nederland straks alleen nog in het ‘geniep’ hun geloof kunnen belijden om verschoond te blijven van de hoon van de seculiere ‘niet-gelovige’ meerderheid.

Tsja: als je jezelf in het openbaar belachelijk wenst te maken, moet je niet vreemd opkijken als je uitgelachen wordt, natuurlijk.

Er is duidelijk sprake van ‘christen pesten’.

Is dat zo? En als dat zo is, wil dat dan niet zeggen dat het verbod op ‘smadelijke godslastering’ alleen maar in de wet staat ten behoeve van de gristelijke godsdienstwaanzinnigen en dan dus juist geschrapt moet worden, aangezien alle burgers, dus ook de gristelijke godsdienstwaanzinnigen voor de wet gelijk horen te zijn?

Smalhout zegt iets verderop:

We hebben in ons land gelukkig een scheiding tussen kerk en staat.

Neen, die hebben wij niet. Doordat ons land een door achttiendeeeuwse gristenen vroeg in de negentiende eeuw op godsdienstwaanzinnige gronden opgerichte monarchie is, hebben de gristenen het door de eeuwen heen voor het zeggen gehad, en zolang het overheidsdienaren niet verboden is in god te geloven, blijft de scheiding tussen kerk en staat eerder een ideaalbeeld dan iets anders.

Maar dat houdt nog niet in dat wij iedere vorm van religieus denken of voelen belachelijk moeten maken.

Neen, dat houdt het inderdaad niet in. Maar het houdt ook niet in dat je geen grappen zou mogen maken over iedere vorm van godsdienstwaanzin en andere zweefkezerij. Sterker nog: uit de aard der zaak zijn godsdienstwaanzin, zweefkezerij en complotdenken ideale doelwitten voor spotternij. Waarom zouden dus alleen de gristenen door middel van een speciaal artikel in de wet buiten schot gehouden moeten worden?

Ieder breed ontwikkeld mens weet dat al ons kennen en kunnen beperkt is.

Dat zal best, maar wat dan nog?

Voor heel veel zaken hebben wij geen verklaring en zijn we afhankelijk van factoren die we niet kennen en ook niet beheersen.

En voor die zaken gaan we dan een verklaring zoeken, als we die willen hebben, en gaan we proberen de factoren die we niet kennen te leren kennen en, als dat nodig is, te beheersen. We gaan in ieder geval niet een beetje zitten bidden, want dat slaat namelijk nergens op.

Het geheel van de schepping, of zich dit nu afspeelt op het niveau van sterrenkunde met lichtjaren en het nog onmeetbare heelal, of met microscopisch kleine structuren zoals virussen en bateriën, getuigt van een indrukwekkend grondplan.

Neen, dat doet het niet. Godsdienstwaanzinnigen als prof. dr. B. Smalhout mogen best denken van wel, maar dan vergissen ze zich. Dat soort idioten raden wij altijd graag ‘De schepping anders bekeken‘ aan, hoewel, of omdat, we ervan uitgaan dat ze daar niet om kunnen lachen.

Het erkennen van een boven dit alles staande macht getuigt niet van een kleinburgerlijke opvatting, maar van een gepaste bescheidenheid.

Gelul. Te meer daar de gristenhonden ervan uitgaan dat ze door hun god naar zijn beeld en gelijkenis geschapen zijn en bij het Laatste Oordeel ook nog eens een keer enorm voorgetrokken gaan worden. Dat is geen bescheidenheid, dat is een aan het megalomane grenzende arrogantie. En vanuit die arrogantie denken ze ook nog een keer iedereen de wet te mogen en moeten voorschrijven. Bijvoorbeeld via artikel 147.

Het meest opvallende van al die antireligieuze totaalontkenners is dat ze veelal intellectueel zijn, maar toch weinig van het leven en geen bliksem van religie afweten.

Zoals bij dit soort onverdraagzame columnisten wel vaker het geval is, ontbreekt de feitelijke adstructie voor deze stelling.

Het op beledigende wijze spreken over zaken die religieuze mensen diep in hun hart koesteren en die hun troost en kracht schenken, is gewoon uiterst onbehoorlijk en nodeloos kwetsend.

Dat zal best, maar dat is het uitschelden van mensen die niet in god of andere sprookjes geloven ook, ook al ben je honderd keer een omhooggevallen anesthesioloog die prof. dr. voor zijn naam mag zetten. Maar Prof. dr. B. ‘je moet godverdomme gewoon naar mij luisteren, lul’ Smalhout is nog niet klaar met zijn beledigende en kwetsende stukje:

Vrijwel alle critici van religie weten opvallend weinig over wat ze denken te bestrijden.

Een even boude als gratuite bewering.

Het blijft natuurlijk een onvoorstelbare arrogantie om kritiek te leveren op iets waar je vrijwel niets van weet.

Is dat zo? Wij weten heel weinig over de gemiddelde Ferraririjder, maar als wij een Ferrari met tweehonderd kilometer per uur door de Dorpsstraat zien rijden, hebben wij wel degelijk enige kritiek op de Ferraririjder in quaestie, of die nou gemiddeld is of niet. Wat wij veel arroganter vinden, is om zonder enige vorm van feiten, cijfers, bronvermelding of onderzoeksgegevens iedereen die een dom wetsartikel geschrapt wil zien, over de zelfde kam te scheren. Dat is niet alleen onvoorstelbaar arrogant, het is nog onfatsoenlijk ook en daarmee zou prof. dr. B. ‘ik ben het vleesgeworden fatsoen’ Smalhout zich in onze ogen hebben kunnen diskwalificeren, als er nog iets te diskwalificeren viel. De man had gewoon jaren geleden al met zijn column moeten stoppen.

Prof. dr. B. ‘ik ben beter dan een ander omdat ik in een god geloof’ Smalhout heeft een paar anecdotes in huis, die zijn gelijk moeten bewijzen. Hij zegt bijvoorbeeld:

Nooit zal ik de atheïst vergeten die stierf aan longkanker. Hij had in zijn leven alles gedaan wat volgens de officiële religies verboden is. Hij vloekte zelfs nog op zijn sterfbed. Maar kort voor het einde fluisterde hij opeens:“Mag ik je wat vragen? Denk je dat God me nog hebben wil?”Ik ben geen God, maar heb wel ‘ja’ gezegd.

Wij vinden dat het best van een onvoorstelbare arrogantie getuigt om jezelf staande de vergadering te benoemen tot God’s plaatsvervanger op aarde, maar dit deed ons bovendien denken aan het volgende:

Nooit zal ik de christen vergeten die stierf aan alvleesklierkanker. Hij had in zijn leven alles gedaan wat zijn godsdienst hem voorschreef. Vlak voordat hij zijn laatste adem uitblies, schoot hij plotseling met zijn laatste krachten overeind en riep met een verrassend volume: ZE HEBBEN ME GODVERDOMME MIJN HELE LEVEN BELAZERD! GOD BESTAAT NIET!

U heeft natuurlijk allang door dat wij dit zogenaamde citaat verzonnen hebben, maar het had gebeurd kunnen zijn en daar gaat het maar om. Anecdotisch bewijs is geen bewijs, namelijk.

Wie en wat Hij ook is, God is niet te beledigen.

Net zo min als de kaboutertjes, de Yeti en het monster van Loch Ness, om maar eens iets te noemen.

Maar voor de mensen die Hem als hun levensbegeleider ervaren, kan smalende godslastering een ernstig psychotrauma zijn.

Ja, en? Als een psychiatrisch patiënt er een psychotrauma bij krijgt doordat iemand die wel geestelijk gezond is iets zegt, is dat dan de schuld van de geestelijk gezonde? Moet er daarom in de wet staan dat je niets mag zeggen waaraan een idioot aanstoot zou kunnen nemen? Wij denken van niet.

Helaas is het zo dat ook het huidige kabinet vanwege de politieke krachtsverhoudingen de medewerking van de godsdienstwaanzinnigen hard nodig heeft, dus het zou ons niets verbazen als het verbod op de smalende of smadelijke godslastering de komende jaren nog steeds niet geschrapt wordt. Ook zou het ons niet verbazen als de monarchie niet wordt afgeschaft en wij niet meer gaan meemaken dat Nederland ooit een democratie wordt, maar daarover een andere keer.

23-03-2013 15.37 | Door: Stommeling Jones | Categorie: Aluhoofddeksels, Boeken, Geschiedenis, Godsdienstwaanzin, Monarchie, Moppen, Personen, Rechten, Religie, Taal, Zweefkezerij

Er zijn 5 reacties op “Prof. dr. B. Smalhout vergist zich”

 1. Rob says:

  Als de atheist die zijn laatste adem uitblaast geboren zou zijn in een islamitsch land had zijn commentaar kunnen zijn: “heb ik nog recht op die 72 maagden??”. In een boedistische cultuur had zijn vraag weer totaal anders geworden. Het maakt dus blijkbaar niks uit of je geleefd hebt volgens de bijbel of je leven lang alles hebt ontkent, iedereen eindigt op dezelfde plek. Je reinste godsdienstwaanzin!

  Mvg,
  Rob

 2. Nico says:

  Beste Rob dat antwoord krijg je pas na je dood,neem je dat risico?

 3. Nico says:

  Nederland is een eind gezakt

 4. Cora says:

  He joh, spring aan boord anders mis je de boot en een behouden vaart!
  De gelovigen hebben nl. een enorme voorsprong op je en dat wil je toch zeker niet?
  Geloof is nl. een vast vertrouwen en… een zeker weten wat betreft de Toekomst.
  Jouw toekomst is wel erg onzeker en uitzichtloos.

 5. hw says:

  Ja, In Nederland/Europa hebben ze denktanks volgestopt met academisch ideologische flapdrollen danwel krentenkakkers die moeten produceren voor hun bazen.
  Krijgen – als het winst opleverd voor de clubs doorwie deze wijsneuzen zijn ingehuurd- een schouderklopje en mogen blijven zitten.

  mvgr

  HW


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties