Lachen met Geert Wilders

Geert Wilders heeft zijn naam verbonden aan het ‘10-puntenplan voor het herstel van de Nederlandse economie‘ van de PVV. Dat Geert Wilders dat gedaan heeft, zal u niet verbazen, daar Geert Wilders de PVV is. Wij gaan dit ‘plan’ en het bijbehorende briefje met u kloosrieden. We beginnen met het briefje:

Nederland zit in een grote economische crisis.

Dat zou zomaar kunnen. Benieuwd hoe lang het duurt voor de economische crisis de schuld blijkt te zijn van de islam.

Het consumentenvertrouwen is dramatisch laag.

Dat zal best, maar niemand heeft iets aan die mededeling.

Nederlanders zijn onzeker over hun baan, hun huis, hun
pensioen en hun spaarrekening.

Veel buitenlanders ook. En anderen juist weer niet. Het zijn gouden tijden voor deurwaarders, drugsdealers en illegale loterijen, wat wij u brommen.

Maar er is een uitweg uit de crisis.

Gelukkig maar.

Die uitweg is groei.

Een veel gehoorde stelling, waar wij zo onze bedenkingen bij hebben. Het hangt er maar helemaal vanaf hoe genoemde groei tot stand komt en wie er van die groei profiteert. Wist u bijvoorbeeld dat de hondelulle van Amazon ergens in Duitsland een distributiecentrum hebben neergezet dat 3300 banen opleverde? En dat er van die 3300 banen 3100 bestemd waren voor slecht betaalde uitzendkrachten? Leuk voor zo’n bedrijf, maar verder heeft niemand er veel aan. Zo lang een eerlijk loon voor eerlijk werk nog niet standaard is, moet je heel erg uitkijken met het heiligverklaren van groei. Jawel.

De Nederlandse economie moet weer groeien.

Dat vragen wij ons dus af.

En dat kan.

Dat dan weer wel.

De Partij voor de Vrijheid zet in op groei.

Dat is dus twijfelachtig.

Die groei moet vooral komen van consumentenbestedingen.

En dat is sneller gezegd dan beargumenteerd. Het meeste geld zit bij bedrijven en de overheid, dus als die het geld laten rollen, komt het met die groei ook wel goed, of die groei nou een goed idee is of niet.

De PVV heeft een concreet 10-puntenplan om de economie vlot te trekken en het consumentenvertrouwen te herstellen.

Wij denken toch echt niet dat het consumentenvertrouwen zo vreselijk belangrijk is. Veel belangrijker is, dat de consument genoeg geld heeft om zijn rekeningen te betalen. Zijn psychische toestand zal ons eerlijk gezegd een rotzorg wezen. Trouwens, als we met zijn allen wat minder moeilijk zouden doen over zelfmoord, zouden er in de zelfmoordindustrie kapitalen verdiend kunnen worden, juist dankzij het geringe consumentenvertrouwen.

We willen de koopkracht stimuleren.

Wat lief.

Want de koopkracht is de smeerolie van de economie.

Is dat zo? Wij zijn geen econoom en wij beschouwen Economie als een pseudowetenschap, net als Psychologie en Sociologie, om er maar een paar te noemen, maar wij dachten altijd dat de economie werd gedreven door vraag en aanbod, waarbij de feitelijke koopkracht een stuk minder van belang is dan de wens van de koper om iets te kopen: als je iets graag wilt hebben, maar je kunt het niet betalen, ga je het benodigde geld lenen of stelen. Of je verkoopt iets wat je al had. Of zo.

Geert Wilders, PVV fractievoorzitter in de Tweede Kamer

Geert Wilders is volgens onze informatie geen econoom, wat helemaal niet erg is, maar wij weten niet of hij kan rekenen. Wij weten ook niet wie zijn plan bedacht heeft, dus we zijn reuze benieuwd.

Reinette Klever, PVV woordvoerder EZ in de Tweede Kamer

Van Reinette Klever hadden we nog nooit gehoord. In de Wikipedia staat over haar onder andere:

Voordat ze Tweede Kamerlid werd, verklaarde Klever werkzaam te zijn geweest als vermogensbeheerder.

Reinette Klever raakte in opspraak toen bleek dat zij geen vergunning van de AFM bezat om het beroep van vermogensbeheerder uit te oefenen.

Dat schept vertrouwen.

4 april 2013

Het is vandaag 4 april 2013, dus deze cijfers kloppen alvast. Als de cijfers in het plan net zo juist zijn als deze, kan het niet misgaan. Door naar het plan:

1. Eén maand lang geen BTW betalen!

Wat een onzin. Dat moet namelijk allemaal gecontroleerd worden door ambtenaren, dus dat kost ons extra geld, dat dan niet meer binnenkomt via de BTW. Afschaffen van de BTW of het belastingstelsel als geheel zodanig vereenvoudigen dat het ambtenarenapparaat drastisch verkleind kan worden zet waarschijnlijk wel zoden aan de dijk, maar dat zouden we even moeten narekenen en daar hebben we nu geen zin in.

Eén maand geen BTW heffen zal een enorme boost geven aan onze economie.

Dat zal het niet. Door het consumentenwantrouwen zal de consument alleen iets meer geld in de zak houden, vooruitlopend op de te verwachten extra BTW-heffing om de BTW-loze maand te financieren.

Door een BTW-vrije maand in te voeren worden alle producten
en diensten in die maand goedkoper wat meer koopkracht voor de burgers oplevert.

Een rekenvoorbeeld: onze vooral door hemzelf enorm gewaardeerde collega Stommeling Jones is alcoholist en verzuipt een paar kratten bier in de week. Hij krijgt niet betaald, dus waar hij het geld vandaan haalt, ontgaat ons, maar is een heel ander verhaal. Als Stommeling Jones genoeg geld heeft, drinkt hij bij voorkeur Warsteiner, Grolsch, Brand, Hertog Jan of Dommelsch (nooit Heineken of Belgisch ‘bier’ ). Als hij niet genoeg geld heeft, dus meestal, drinkt hij het goedkoopste bier van Dirk of Albert Heijn. Dat hangt er dan weer van af of hij zijn bier zelf moet halen of dat hij dat door onze stagiaire kan laten doen. Heeft iets te maken met de afstand naar de supermarkt en zijn luiheid, denken wij. Het dure bier kost soms wel drie of meer keer zo veel als het goedkope. Die paar procenten BTW maken dan niet zo gek veel uit en meer bier drinken kan hij toch niet, dus heeft BTW-schenking dan zin? Neen.

Maak juni, de maand nadat de Nederlanders hun vakantiegeld hebben ontvangen, belastingvrij!

Het is de heer Wilders kennelijk ontgaan dat er een economische crisis aan de gang is. Nederlanders die hun vakantiegeld hebben ontvangen, staan iets minder rood, maar gaan echt niet als een gek aan het kopen. Als ze iets zouden kopen, zou het een vakantiereis zijn, maar doordat dat tegenwoordig allemaal via internet gaat, hebben zelfs de reisbureaux geen baat bij een BTW-schenking, die ze bovendien alleen maar opzadelt met extra administratie, waardoor het ze meer kost dan het opbrengt.

In 2013 geeft Nederland 4,3 miljard uit aan ontwikkelingshulp.

Boem. We zijn er.

Wanneer we dat geld niet uitgeven aan ontwikkelingshulp besparen we dit jaar dus 4,3 miljard.

Dat is waar. En als we dat geld eerlijk verdelen onder de Nederlandse bevolking, krijgt iedereen nog geen €1000,00 (geen duizend euro). Ook geen vijfhonderd. Uit ons hoofd zeggen wij dat het gaat om iets meer dan tweehonderdvijftig euro per hoofd van de bevolking, vrouwen en kinderen inbegrepen.

Met dat geld kunnen we juni BTW-vrij maken.

Dat geloven wij dus niet, want daarvoor lijkt het ons te weinig.

We moeten kiezen voor de belangen van Nederland en onze eigen
economie!

Gezien het feit dat een groot deel van de ontwikkelingshulp via een smerig soort koppelverkoop in Nederland besteed wordt, is ontwikkelingshulp waarschijnlijk beter voor “de belangen van Nederland en onze eigen economie!” dan een BTW-loze maand.

2. Verlaag de belastingen!

Daar zijn wij helemaal voor. Maar dan moet je ook wel het hele stelsel aanpassen, zodat je niet hetzelfde aantal ambtenaren en administratieve handelingen nodig hebt voor een lager bedrag, want dan schiet je er nix mee op.

Elke euro die de staat uit de portemonnee van de burger haalt, is een euro die de burger niet kan gebruiken om dingen te kopen.

Dat is helaas geen argument, want als je ziet wat voor rotzooi de burger koopt en welk spoor van verspilling de woest kopende burger achterlaat, ben je al heel gauw blij dat de burger niet nog meer kan kopen. En met iedere euro die de staat heeft gestolen, zou de staat iets leuks of nuttigs voor de burger kunnen doen, waardoor de burger ook veel minder hoeft te kunnen kopen. Als de staat bijvoorbeeld zou zorgen voor goed en goedkoop openbaar vervoer, hoeven veel minder burgers een eigen auto te hebben. Als de staat dan ook nog de benzinehandel zou nationaliseren, zodat de benzineprijzen niet via illegale prijsafspraken kunstmatig hoog gehouden zouden worden, zou de burger al gauw tientallen euri voordeel kunnen hebben van iedere afgedragen euro. In dat geval zou je zelfs kunnen zeggen dat belasting geen diefstal was. En zo zijn er meer voorbeelden te verzinnen.

In haar verkiezingsprogramma stelde de PVV vorig jaar voor om netto 15 miljard te bezuinigen. Daarvan geven we 7,5 miljard aan de burger terug.

Dat is nergens goed voor, omdat het niet structureel is en de fouten in het systeem wel structureel zijn.

Dat doen we door de bevriezing van de belastingschijven terug te draaien en door de BTW, de vennootschaps-, de energie- en de milieubelastingen te verlagen.

Het belastingsysteem deugt niet en het overheidsapparaat zit niet goed in elkaar. Door alleen de bedragen te verlagen, verbeter je niets, maar zorg je er wel voor dat het toch al rammelende geheel binnen afzienbare tijd helemaal niet meer functioneert.

De PVV wil slimme bezuinigingen die de koopkracht van de burgers niet raken.

Want de PVV is een Populistische Vreemdelingenhatende Verkiezingsmachine en de PVV denkt kiezers te kunnen winnen met het vooruitzicht van een paar flappen van honderd. Helaas zijn veel kiezers in Nederland dom genoeg om daar in te trappen.

Belastinggeld is te kostbaar om te verspillen aan linkse hobby’s zoals ontwikkelingshulp, overhead en kunstsubsidies.

De kwalificatie “linkse hobby’s” laten wij voor rekening van de heer Wilders. Wij vinden wel dat ontwikkelingshulp afgeschaft moet worden, in ieder geval voor die landen waar de regeringen van het uitgespaarde geld wapens kopen, zelfs als ze die wapens bij ons kopen. Ook vinden wij dat de overhead best lager kan, maar dat gaat niet door alleen de inkomsten te verlagen, dus hier zijn wij het ook niet blindelings met meneer Wilders eens. Kunstsubsidies zijn meer een rechtse hobby dan een linkse hobby, want kunstsubsidies komen uiteindelijk alleen ten goede aan degenen die het zich nog kunnen veroorloven hun geld over de balk te smijten en dat zijn nooit de armen voor wien links zich druk zou moeten maken. Dat de subsidies op alle vormen van kunst en cultuur onverwijld afgeschaft moeten worden en dat de staatsomroep in dat kader moet worden opgeheven, staat overigens buiten kijf. Vervelende bijkomstigheid voor Geert ‘ik ga echt nog wel zeggen dat het allemaal de schuld van de islam is hoor’ Wilders is dan natuurlijk wel dat godsdienstwaanzinnige medeburgers vaak verrassend diep in de buidel blijken te willen tasten om hun godsdienstwaanzin ook zonder subsidie te kunnen propageren, maar dat is ons probleem niet.

In tijden van crisis moet de overheid de tering naar de nering zetten.

Klinkt goed, is gelul. De overheid moet de nering naar de tering zetten, en zelfs dat nog niet. Met andere woorden: de overheid moet zo zijn ingericht dat de overheid de taken van de overheid goed kan uitvoeren en de overheid mag niet meer inkomsten hebben dan er uitgegeven moet worden. Weg met de flauwekul.

Volgens het CPB leidde ons programma tot meer groei, meer consumptie, meer werkgelegenheid, minder werklozen.

Nou en? Werk is niet belangrijk, inkomen is belangrijk.

En als kers op de taart: ons overheidstekort behoort aan het einde van de kabinetsperiode tot de laagste van alle partijen.

Dat zegt ons helemaal niets. Als het rekenmodel niet deugt, deugen de resultaten ook niet. De afschaffing van het CPB zou bijvoorbeeld een enorme besparing opleveren, maar wij durven blind te wedden dat het CPB ons kan voorrekenen dat dat niet zo is. Gek hè?

Het roer moet dus om.

“Het roer moet om”. Ach, wat een nostalgische uitroep. Die doet ons denken aan ‘Bij ons in het dorp’ van Peter van Straaten. En in die tijd werkte die uitroep ook al niet. Het roer moet niet om, maar het voertuig moet verbouwd worden, dat is het probleem.

De negatieve economische spiraal, die door dit kabinet is ontstaan, moet worden doorbroken.

Wij weten niet of meneer Wilders na de HAVO nog veel heeft bijgeleerd, maar Geschiedenis is in ieder geval niet zijn sterke kant. Wij weten ons namelijk te herinneren dat de hele ellende feitelijk al begonnen is voordat dit kabinet aantrad en dat je van het kabinet veel kunt zeggen, maar niet dat dit kabinet de schuld van alles is.

Daarom herhalen we: Verlaag de belastingen. Nederlanders moeten weer kunnen consumeren.

En wij herhalen, als we het al eerder gezegd hadden, en anders zeggen we het nu voor het eerst: consumeren is geen wondermiddel.

3. Kort niet op de pensioenen!

Allemaal heel leuk en aardig, maar op ons pensioen is al gekort en dat merken wij pas over een jaar of vijftien, twintig.

Het korten van de pensioenen is ontzettend dom in een tijd van economische tegenspoed.

Dat valt ontzettend mee. Gepensioneerden zijn niet de grootste consumenten, dus als consumeren het belangrijkste doel is, moet je het geld weghalen bij degenen die het minst aan consumptie uitgeven en verdelen onder de mensen die het meteen gaan opmaken. In zijn uiterste consequentie leidt deze gedachtegang tot het opheffen van het rookverbod in de horeca, het afschaffen van de minimumleeftijd voor het gebruik en de aanschaf van alcohol en het verdelen van het pensioengeld onder twaalfjarige comazuipers, onder voorwaarde dat ze zich er meteen mee gaan doodzuipen, waarna het overgebleven geld voor de volgende is. Gouden tijden voor de horeca en een enorme bezuiniging op de gezondheidszorg.

Het vergroot de onzekerheid.

Uit onderzoek is gebleken dat onzekere mensen meer geld uitgeven. En onzekere bejaarden gaan sneller dood. Is dat zo? Geen idee, maar als meneer Wilders zonder bronnen boude beweringen mag doen, mogen wij dat ook. En wij zeggen er eerlijk bij dat we het verzonnen hebben, dat scheelt.

Het decimeert de koopkracht van ouderen die hun hele leven hard hebben gewerkt voor hun pensioen.

En die van ouderen die nooit hard gewerkt hebben, maar wel een heel riant pensioen hebben omdat ze toevallig kamerlid zijn geweest, of minister, of ‘koningin’. Oh neen, die dan weer niet, want die pensioenen blijven vast wel buiten schot.

Het raakt ook de toekomstige pensioenen.

Wie dan leeft, die dan zorgt.

Het korten van de pensioenen is volkomen onnodig.

Dat zal best, maar dat moet Ruud Harmsen ons dan maar even voorrekenen.

Kortingen zijn makkelijk te vermijden als de pensioenfondsen met een ander, meer realistischer, rentepercentage mogen rekenen.

Niet zomaar realistischer, neen, meer realistischer. Is een “meer realistischer” percentage hetzelfde als een ‘surrealistischer’ percentage? In ieder geval kunnen wij vaststellen dat Geert Wilders een bijdrage aan de koopkracht van een freelancer had kunnen leveren als hij even een competente redacteur naar zijn textje had laten kijken om de foutjes er uit te halen voordat het gepubliceerd werd.

De PVV pleit voor een terugkeer naar de vaste rekenrente van 4 procent zoals die tot 2008 werd gehanteerd.

En wij pleiten voor een stelsel waarbij je niet door de overheid en de pensioenfondsen belazerd wordt, of de rekenrente nou 4, 44 of 444 procent is, want van die rente snappen wij desgevraagd toch nix, maar van bedragen die kleiner worden dan afgesproken was, worden wij boos. Daar. We zeggen het maar zoals het is.

Er zijn voldoende buffers om het tijdelijke tekort op te vangen.

Vast wel. Zouden er nou veel PVVstemmers dit tienpuntenplan lezen? Of lezen ze alleen wat de De Telegraaf erover bericht? En waar blijft de islam nou?

De rendementen van de pensioenfondsen rechtvaardigen een hogere rekenrente.

Het maakt ons niet uit, als we ons geld maar krijgen.

De pensioenfondsen waren nog nooit zo rijk als vandaag: 1000 miljard hebben ze in kas.

En hoe lang moeten ze daar mee doen? Wij hebben wel eens veertigduizend euro in een keer op onze rekening gestort gekregen, maar die was de volgende dag weg omdat we een paar mensen nog wat geld schuldig waren. Een bedrag op zich zegt niet zo veel, willen we maar zeggen.

De ouderen worden nog eens extra gekort op hun pensioenen via een fiscale wet, de WUL.

Het is toch wat.

Deze wet moet wat de extra kortingen voor gepensioneerden betreft, worden teruggedraaid.

En de rest? Wij weten niet wat de WUL is, maar het zal best iets zijn dat ook negatief uitpakt voor anderen, want wij leven nu eenmaal in een land waar de overheid er een sport van gemaakt heeft de burgers te bestelen, dus wij kijken nergens meer van op.

4. Stop de Polen, Roemenen en Bulgaren!

Oh, verrek. Die waren we helemaal vergeten. Maar Geert ‘aan Hongarije mankeert nix’ Wilders helpt ons er graag aan herinneren.

Op dit moment zijn er 300.000 Oost-Europeanen – grotendeels Polen – aan de slag in Nederland, terwijl wij meer dan 600.000 werklozen hebben.

Ook hier hebben we weer te maken met de wet van vraag en aanbod. Er zijn namelijk ook een heleboel vacatures waar ze niemand voor kunnen vinden, dus de Nederlandse werkgever en de Nederlandse werkloze valt misschien ook wel iets te verwijten.

Als de EU zijn zin krijgt, overspoelt in 2014 een nieuwe vloedgolf Bulgaren en Roemenen onze arbeidsmarkt.

Dat valt vast wel mee.

Zij komen straks massaal naar Nederland om voor een minimumloon te werken.

Dat is dan toch goed voor de economie en de economische groei? En de economische groei was toch heilig? Wat is dan het probleem? Als de premies netjes worden afgedragen, kunnen die Bulgaren en Roemenen onze bijstand en andere uitkeringen financieren, zodat onze uitkeringstrekkers een hoop vrije tijd hebben en zich dus lekker kunnen gaan zitten doodconsumeren omdat de sportclub door de afschaffing van de subsidie niet meer te betalen is, maar het eten door de afschaffing van de BTW juist des te beter. Morbide obesitas als oplossing van alle problemen. Dat die Wilders daar nou niet zelf op gekomen is.

Voor hen is dat een enorm hoog inkomen, want in Roemenië bedraagt het minimumloon ongeveer 150 euro per maand.

Dus pleit Wilders ervoor om het minimumloon in de hele Europese Unie omhoog te dwingen, zodat de Roemenen en Bulgaren thuis kunnen blijven en onze producten en goederen kunnen importeren, waar iedereen vrolijk van wordt.

Door de grens te sluiten voor Oost-Europese arbeidsmigranten beletten we dat Nederlandse bedrijven goedkope arbeidskrachten in dienst nemen.

Door werkgevers te verplichten netjes het minimumloon te betalen, en door dat streng te controleren, ook, en beter.

Zo slaan we twee vliegen in één klap.

O ja joh?

Het geld dat de Polen verdienen, vloeit vandaag grotendeels Nederland uit.

Dat is sneller gezegd dan beargumenteerd.

Wij willen het in Nederland houden.

Dat dachten ze bij Grolsch ook en daarom brouwt Grolsch nu in licentie Pools bier van de merken Tyskie en Lech, voor de verkoop in Nederlandse supermarkten. Jammer daarbij is dat Grolsch tegenwoordig van Miller is, zodat ons Nederlandse geld in Amerika of op de Bahama’s terechtkomt.

Ook betalen we vandaag al die werkloosheidsuitkeringen aan Nederlandse werklozen, terwijl Polen hun banen opvullen.

Dat maakt niet uit, zolang de premies voor en door de Polen die die banen opvullen netjes betaald worden.

Wij willen minder Nederlandse werklozen.

Dat willen wij niet. Wij willen hogere uitkeringen voor de Nederlandse werklozen en wij willen dat het stigma er afgaat. Werkloosheid moet het streven zijn, want werk is niets meer of minder dan een hinderlijke onderbreking van je vrije tijd. Einstein heeft zijn beroemde E=MC2 niet voor niets niet op zijn werk bedacht.

5. Geen cent meer voor Zuid-Europa.

Waarom niet? Wij kunnen het makkelijk missen. Nederland is nog steeds een van de rijkste landen ter wereld.

Terug naar de gulden!

Zou meneer Wilders al hebben laten uitrekenen wat dat kost? Wij willen niet veel zeggen, maar het lijkt ons niet gratis.

Tientallen miljarden vloeiden reeds uit Nederland naar Zuid-Europa.

Kijk eens in uw portemonnaie en zie hoeveel buitenlandse euromunten u er in heeft zitten. Een deel van het geld komt vanuit Zuid-Europa kennelijk ook weer terug. Geen idee hoe, maar het gebeurt wel. En als u zelf uw geld naar Zuid-Europa gaat brengen (wij raden een weekendje Barcelona aan, dat kost geen drol tegenwoordig), wordt u in ieder geval niet meer genaaid met de wisselkoersen, want die zijn er niet. Bij terugkomst heeft u ook geen peseta’s meer die u dertig jaar later nog tegenkomt. Sommige mensen vinden de euro op zich eigenlijk helemaal zo gek nog niet, willen we maar zeggen. Dat er wat probleempjes mee zijn, is vervelend, maar probleempjes zijn er om op te lossen.

Uw zuurverdiende belastinggeld gaat naar Griekenland, Portugal, Ierland, Spanje.

Neen: uw zuurverdiende belastinggeld gaat naar de overheid die het gebruikt om u mee te pesten. Een deel van uw zuurverdiende belastinggeld gaat naar de salarissen van kamerleden die het gebruiken om u te vertellen waarom de manier waarop hun partij u met gebruik van uw eigen belastinggeld gaat pesten beter voor u is dan de manier waarop de andere partij u met gebruikmaking van uw eigen belastinggeld denken te pesten. Iedere cent van uw zuurverdiende belastinggeld die niet in ons nationale treiterapparaat terechtkomt, is wat dat betreft meegenomen. Wanneer men Ierland verplaatst heeft naar Zuid-Europa, is ons niet bekend, maar het moet heel recent gebeurd zijn, toen wij net even niet opletten.

In Cyprus kwam vorige week 5 miljard aan in een boot.

Vijf miljard? Kunnen we best missen. Maar wij geloven niet dat die vijf miljard alleen van ons was. Was dat zo?

Met al dit geld hadden we thuis de economie kunnen stimuleren.

U weet hoe wij daar over denken.

De euro heeft de Nederlander per jaar 1800 euro aan koopkracht gekost.

Bewijzen graag. Of in ieder geval een keurige berekening. Volgens onze gegevens heeft de euro de Nederlander namelijk per jaar 3600 euro aan koopkracht opgeleverd, dus zelfs als de waarheid in het midden ligt, is de euro alleen maar voordelig geweest. Het is wel jammer dat onze gegevens geheel uit onze duim gezogen zijn, maar een kniesoor die daar op let. En wie zegt dat die Wilders zijn bedrag niet ook gewoon verzonnen heeft? Nou?

Geen cent Nederlands belastinggeld mag er nog besteed worden aan de vergeefse pogingen om de dode euro wederom tot leven te wekken.

Zou meneer Wilders het begrip kapitaalvernietiging kennen? En wat zou nou meer kapitaalvernietiging zijn: de stekker uit de euro trekken of de euro redden?

Stop met het schrijven van miljardencheques aan Zuid-Europa.

Oh, betalen we per cheque? Waar was die boot met die vijf miljard dan voor nodig?

Nederland is de grootste nettobetaler van de EU. Jaarlijks dragen wij 7 miljard af aan Brussel.

En een deel daarvan komt net zo hard weer terug. Zo weten wij dat er allerhande Europese subsidies bestaan waarmee je heel leuke dingen kunt doen, die een aantal van onze landgenoten toch maar fijn aan betaalde banen helpen, waardoor die landgenoten onze economie kunnen steunen, als ze dat willen.

Ook dat moet stoppen.

Zou de heer Wilders het begrip investeren kennen? Of de uitdrukking ‘de kost gaat voor de baat uit’?

We moeten kiezen voor Nederland.

Zou het de heer Wilders ontgaan zijn dat Nederland geen eiland is, dat de wereldeconomie inmiddels daadwerkelijk een wereldeconomie aan het worden is, dat Nederland een prutslandje is dat door andere landen links en rechts op alle terreinen voorbijgestreefd wordt en dat Nederland heel blij mag zijn als het over een paar jaar door bijvoorbeeld Duitsland en Polen, bien étonnés de se trouver ensemble, uit de brand geholpen wordt?

Door uit de EU te stappen en de gulden weer in te voeren
worden we weer baas over ons eigen land, onze eigen begroting, onze grenzen, ons belastinggeld.

En dat is dan ook het enige waar we dan nog baas over zijn. Doordat niemand ons nodig heeft, kunnen wij lekker met zijn allen wegzakken in het moeras van onze armoede en elkaar vertellen hoe geweldig we zijn.

IJsland kon zich snel uit de crisis werken omdat het in staat was om zijn eigen economische en monetaire beleid te bepalen.

En was IJsland ook niet in die crisis terechtgekomen doordat het in staat was om zijn eigen economische en monetaire beleid te bepalen? Het is maar een vraagje.

6. Verlaag de accijnzen op brandstof!

Daar zijn wij helemaal voor. Ook zijn wij voor de afschaffing van alle vormen van energiebelasting en andere belastingen die bedoeld zijn om het gedrag van de burger te sturen. Wij zijn sowieso voor een vereenvoudiging van het belastingstelsel, zodat je niet continu belasting betaalt op zaken waar je allang belasting voor betaald hebt, met geld dat maar een deel is van wat het had kunnen zijn als de rest niet naar de belasting gegaan was. Verder zijn wij voor de afschaffing van waterschapsbelastingen, gemeentelijke belastingen, provinciale opcenten en allerlei belastingen waar wij zo direct geen weet van hebben maar die ongetwijfeld bestaan.

Voor de PVV is de automobilist geen melkkoe.

Heeft de PVV bij zijn deelname aan het vorige kabinet eigenlijk veel voorstellen gedaan om belastingen af te schaffen? Als we er zin in hadden gehad, hadden we dat best even kunnen nakijken, maar we denken zomaar van niet. Meneer Wilders heeft wel vaker de neiging ervan uit te gaan dat de Nederlandse kiezer geen geheugen heeft en dat komt doordat de Nederlandse kiezer ook wel erg vaak laat zien geen geheugen te hebben.

De Nederlander betaalt zich bont en blauw, aan de pomp door de hoge accijnzen en BTW op brandstof.

Maar als de reiskostenvergoeding goed is, heeft de Nederlander daar geen enkele last van en niemand dwingt de Nederlander om in zijn vrije tijd in de auto te stappen. Een keertje thuisblijven in plaats van een bezoek aan de schoonouders spaart een heleboel geld uit en is erg goed voor het humeur, per slot van rekening.

Daarom stelden wij voor om de benzine- en dieselaccijns drie jaar lang te verlagen met 12 eurocent en de LPG-accijns met 6 eurocent.

Wat is dat voor slap gedoe? Weg met die accijns. Voorgoed. Duidelijk? Duidelijk.

De benzine- en diesel prijs daalt daardoor met ruim 14 eurocent per liter en LPG met ruim 7 eurocent.

Is dat zo? Is die accijns dan geen percentage van het een of ander?

Zo komen de prijzen op het niveau van onze buurlanden België en Duitsland.

Nou en?”

7. Meer asfalt!

Onzin.

Wegen moeten worden aangelegd om de economie te laten groeien.

Wegen moeten worden aangelegd omdat ze nodig zijn. Met een beter openbaar vervoer, een betere indeling van de arbeidsmarkt, een echte vierentwintiguurseconomie, minder werkdagen, langere vakanties en meer amusement op loopafstand is al zo veel te winnen dat er nu al hele snelwegen omgeploegd of onder water gezet kunnen worden zonder dat iemand er last van heeft. Waarom je dat zou doen, weten wij niet, maar het kan dus wel.

Files leiden tot ergernis, maar kosten de economie vooral veel geld.

Files “kosten de economie” geen cent. Bedrijven kunnen de kosten van files gewoon doorberekenen in hun prijzen en de enige die de pineut is, is de werknemer die op tijd op zijn werk moet zijn.

De PVV wil investeren in asfalt.

Investeren in asfalt is een contradictie. Je legt zo’n weg neer en dan ligt hij er, maar daar krijg je nix voor terug. Investeren in asfalt werkt alleen als je tol gaat heffen en op die manier winst maakt.

Ons programma maakt daar tot 2017 700 miljoen voor vrij.

Geen idee of dat veel is, maar aangezien het bij een betere organisatie nergens voor nodig is, is het sowieso 700 miltoen te veel.

Dit leidt niet alleen tot de bestrijding van files, maar schept ook werkgelegenheid.

Nou en? Verdeel die zeuvenhonderdmiljoen een beetje leuk onder de bevolking zodat er minder mensen in de spits de weg op hoeven en je bent er ook. Werk is niet belangrijk, inkomen wel.

8. Herstel de volledige hypotheekrenteaftrek!

Onzin. Schaf de hypotheekrenteaftrek af en verbied het bezit van meer dan een woning. Wie bijvoorbeeld zo ver van huis werkt dat hij een ‘pied-à-terre’ nodig heeft, zorgt maar dat hij een woning in de buurt van zijn werk krijgt. En anders gaat hij maar lekker in een hotel. Nog goed voor de economie ook.

Het structureel sleutelen aan hypotheekrenteaftrek heeft de woningmarkt op slot gezet.

Maar pas nadat de woningmarkt volledig op hol geslagen was doordat veel te veel mensen zich mede dankzij de hypotheekrenteaftrek een huis konden veroorloven.

Daarom willen wij de hypotheekrenteaftrek in ere herstellen.

En wij dus niet.

Vooral jongeren hebben hier baat bij.

Onzin. Waarom zou iedereen een eigen huis moeten hebben?

Zij krijgen door de hypotheekrenteaftrek financiële ruimte.

Als ze geen huis kopen, hebben ze nog veel meer financiële ruimte, dus wat lullen we dan?

Daardoor zullen ze hun consumptie niet hoeven afbouwen.

Weer die consumptie.

Dat komt de economie ten goede.

En daar hebben we die ook weer.

9. Geen huurverhogingen!

Onzin. Als een huurverhoging nodig is, is hij nodig.

De huurverhogingen zijn enorme lastenverzwaringen voor vele burgers, zodat zij veel minder te besteden hebben.

Misschien had het geholpen als het populistische “Geen huurverhogingen!” vervangen was door ‘geen onnodige huurverhogingen’, of ‘geen onredelijke huurverhogingen’. Desnoods ‘geen huurverhogingen als onderdeel van een stompzinnige inkomenspolitiek’. Als de overheid zich trouwens zo nodig met de woningmarkt wil bemoeien, waarom nationaliseert de overheid die woningmarkt dan niet gewoon? Hoppa! Niemand meer een eigen huis, alleen maar redelijke huren en dus ook geen huurtoeslag meer. Spaart ook weer een heleboel ambtenaren uit.

De PVV wil niet dat de huren sneller stijgen dan de inflatie.

Dus de PVV wil wel dat de huren stijgen. Merkwaardig. Hoe moeten we dat rijmen met “Geen huurverhogingen!”?

Volgens het CPB deed het PVV-programma de huren zelfs dalen.

Het is werkelijk opzienbarend.

Ook dat komt de koopkracht van miljoenen Nederlanders ten goede.

Heeft het CPB ook berekend of het PVV-programma Nederland een onaangenamer land maakt om te vertoeven, zowel voor de inwoners als voor toeristen? Dat is namelijk weer slecht voor de economie en zou de koopkracht niet ten goede kunnen komen. Niet dat het ons iets uitmaakt, want wij zijn nog van een oude generatie, voor wie ‘voldoende koopkracht’ betekent dat je je eigen boodschappen naar huis kunt dragen zonder onderweg te hoeven uitrusten en die nog weet wat het is om slechts één zender op de televisie te kunnen ontvangen en dan nog in zwart-wit ook. Als wij niet met de compjoeter aan de kost zouden moeten komen, zouden wij de compjoeter trouwens een leuk stuk speelgoed en een totaal overbodige luxe genoemd hebben, maar dat doen we nu dus maar even niet.

10. Stop de massa-immigratie!

Jottem! Daar is tie! Weliswaar nog niet de islam, maar wel de massa-immigratie van anderen dan Oosteuropeanen van niethongaarse origine, dus islamieten. En die massaimmigratie bestaat niet eens, dus waar hebben we het over?

In 2010 kwam het onderzoeksbureau NYFER tot de schokkende conclusie dat de kosten van de massa-immigratie oplopen tot 7,2 miljard euro per jaar.

Onderzoeksbureau DGV heeft daarentegen in april 2013 (op 4 april, om 17.08 uur, om precies te zijn) vastgesteld dat er in Nederland sprake is van een zeer beperkte immigratie, die per saldo positief uitpakt, in ieder geval in financiële zin, dus gaan we even kijken wie er schuilgaat achter ‘onderzoeksbureau NYFER’ en of we hier kwade trouw dan wel domheid moeten veronderstellen. In ‘Onderzoeksbureau Nyfer stopt‘ lezen wij:

Het in 1995 opgerichte Nyfer kampte met een tekort aan opdrachten en gebrek aan geld. Eduard Bomhoff richtte de stichting op uit onvrede over de rekenmodellen die het Centraal Planbureau (CPB) hanteert om de effecten van economisch beleid uit te rekenen. Tijdens zijn periode als minister van Volksgezondheid (2002) stond een meningsverschil over het CPB tussen hem en toenmalig minister Heinsbroek van Economische Zaken aan de basis van de val van het eerste kabinet Balkenende.

Juist. Het CPB deugt niet, maar de concurrentie, ongeacht wie dat is, deugt qualitate qua ook niet. We hebben het hier namelijk over de pseudowetenschap die zich bezig houdt met nattevingerwerk, rekenmodellen en borrelpraat. Het dondert niet hoeveel cijfertjes je erin stopt, de uitkomst is waardeloos, die gedachte.

Een onderdeel van Nyfer blijft bestaan. De afdeling die zich richt op toegepast wetenschappelijk onderzoek wordt omgevormd tot een BV.

“Toegepast wetenschappelijk onderzoek”? In de Economie? Dat kan dus niet. Maar goed, terug naar de Potsierlijke Vliegende Vlaflip (het valt niet mee om iets leux te doen met de afkorting PVV, maar als we Wilders zien, moeten we altijd denken aan ‘Er zit een toepetje in de vlaflip’, aangezien wij denken dat hij het alleen maar zo idioot geverfd heeft omdat het niet zijn eigen haar is):

Daarom wil de PVV de grenzen dicht voor niet-Westerse allochtonen.

Wat een leugenaar, die Limburgse Vlaflip. De PVV wil de grenzen dicht voor niet-Westerse allochtonen en daarbij is het mooi meegenomen dat dat ondeugdelijke onderzoeksbureau wat cijfertjes geleverd heeft, maar nodig is het niet. Je zou bijna kunnen zeggen dat de PVV is opgericht om de grenzen dicht te krijgen voor niet-Westerse allochtonen en toen waren die cijfers van dat bureau nog niet eens bekend.

Zij maken veel vaker dan autochtonen gebruik van collectieve voorzieningen, zitten vaker in de bijstand, en zitten vaker in de criminaliteit.

Als dat zo is, moet daar iets aan gedaan worden. Het sluiten van de grenzen kan echter niet de oplossing zijn. Je zou dan de grenzen juist open moeten houden, maar dan niet in twee richtingen, zodat je alle niet-westerse allochtonen kunt terugschoppen naar hun landen van herkomst en voorkomt dat er nieuwe binnenkomen. Dat is natuurlijk ook wat Geert de Potsierlijke Vlaflip bedacht had, maar niet durft te zeggen omdat hij weet dat dat zelfs een groot deel van zijn huidige kiezers al te ver gaat en dat hij daar geen nieuwe kiezers mee gaat winnen. Voor iemand die zo dom is, is hij soms best slim.

De massa-immigratie legt een zware last op Nederland en drukt op onze economie.

Dat is de tweede keer dat hij dat zegt.

Zonder de kost van de massa-immigratie, zal onze economie het
veel beter doen.

“Zonder de kost”? Ja, je zal ze de kost moeten geven, al die immigranten, maar waarschijnlijk bedoelt hij ‘de kosten’. En dat was het dan. Het enige opzienbarende is eigenlijk dat hij het woord islam heeft weten te vermijden. Dat gaat hem zetels kosten, wedden?

4-04-2013 18.56 | Door: De Grote Vrager | Categorie: Aardrijkskunde, België, Cultuur, Geert Wilders, Geschiedenis, Godsdienstwaanzin, Hondelulle, Juridisch, Kamerleden, Kunst, Media, Polls, enquêtes en rapporten, Strips, Taal, Tegeltjes, Televisie, Wat een enorme lul, die uitzendkracht, Wetenschap

Er zijn 3 reacties op “Lachen met Geert Wilders”

  1. Johan says:

    Dicht ook eens een leuk stukje over… Duivendak, of andere geloofwaardige groen linksers, pvda’ers of sp’ers. Dit stukje proza is eenzijdige agitprop. En ik ben nog niet eens pvv stemmer

  2. Ruud Harmsen says:

    En spellen kunnen ze ook niet bij de PvV en Opinieleiders. want het is btw en niet BTW.

    * NOOT VAN DGV: Volgens Captain Iglo’s stijlboek is het BTW en daar houden wij ons aan. EINDE NOOT *

  3. […] hebben het hier wel eens over Geert Wilders gehad, het laatst in ‘Lachen met Geert Wilders‘. Vandaag bekijken wij “de spreektekst van Geert Wilders bij het debat over het sociaal […]


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties