Hollandse Hufters gaan GeenStijl slopen

In ‘Peter Breedveld en de Hollandse Hufters‘ zeiden wij onder andere:

Inmiddels heeft ons de suggestie bereikt dat het bij de ‘Hollandse Hufters’ niet om “een stel idioten” gaat, doch slechts om eentje, namelijk Peter Breedveld zelf. Wij weten niet wat daarvan waar is en eerlijk gezegd zal het ons worst wezen. Wij houden de ‘Hollandse Hufters’ toch wel in de gaten, of het nou Peter Breedveld is of niet.

Peter Breedveld zit op dit moment zielig te doen op Twitter, volgens hetwelk hij zich in Japan bevindt, waar hij het prima naar zijn zin heeft:

Ik zou hier kunnen wonen, echt. Als ik geen schoolgaande kinderen in NL had, vroeg ik politiek asiel asiel aan.

Het is Peter ‘politiek is nu eenmaal niet mijn sterkste kant’ Breedveld daarbij kennelijk even ontgaan dat je in de meeste landen alleen politiek asiel krijgt als je in je eigen land vervolgd wordt en om die reden beter niet terug kunt gaan, zoals die Turkse pianist die Peter’s favoriete godsdienst beledigd heeft. Peter ‘een superheld is nu eenmaal geen echte held’ Breedveld is kennelijk te laf om gewoon te emigreren, wat helemaal niet erg is, maar laat hij dan niet doen alsof van niet, als u begrijpt wat wij bedoelen.

Maar goed, de Hollandse Hufters dus. Wij gaan met u kloosrieden het stukje ‘De schijnbewegingen van Geenstijl‘.

Geenstijl beklaagt zich over het discussieklimaat in Nederland: opinie in Nederland is saai en het debat is voorspelbaar.

Daar heeft GeenStijl volkomen gelijk in.

Dat is een rampenscenario voor Geenstijl, want daar moeten ze het hebben van duiding en reuring.

Geen idee wat de zelfbenoemde Hollandse hufters hier bedoelen of zouden kunnen bedoelen.

Ze gaan natuurlijk geen gedegen onderzoeksjournalistiek bedrijven, met al die vervelende feiten en nuances.

Waarom zou GeenStijl gedegen onderzoeksjournalistiek moeten bedrijven? Daar is die webzijde helemaal niet voor opgericht. En wie zijn de zelfbenoemde Hollandse hufters dat zij GeenStijl de wet zouden mogen voorschrijven? Doen de zelfbenoemde Hollandse hufters dan wel aan gedegen onderzoeksjournalistiek, als ze gedegen onderzoeksjournalistiek zo belangrijk vinden? Neen. Ten minste niet dat wij weten.

Matthijs van den Beukel (alias Johnny Quid) legt het even uit.

Wie is Matthijs van den Beukel (alias Johnny Quid)? Zou het iemand van GeenStijl zijn? Denken de zelfbenoemde Hollandse hufters in dat geval dat wij net zo geobsedeerd zijn door GeenStijl als zij en alle namen van alle GeenStijlers uit ons hoofd kennen, net als de geobsedeerde Hollandse hufters?

De volgers van Geenstijl, dat zijn… vrijdenkers.

Wie die Matthijs van den Beukel (alias Johnny Quid) ook is, dat ziet hij verkeerd. De volgers van GeenStijl zijn geen vrijdenkers. De vraag is of ze überhaupt kunnen denken, maar als ze dat kunnen, doen ze het toch niet graag en laten ze hun oren meestal gewoon hangen naar wat GeenStijl ze vertelt.

Hun tegenstanders en critici, die vormen de… fatsoenspolitie.

Daar zit wat in, in ieder geval waar het idioten als de zelfbenoemde Hollandse hufters betreft. Niet wat ons betreft, want wij vinden GeenStijl al jaren hondelulle en laten niet na dat te beklemtonen, maar over hun fatsoen hebben we ons nooit druk gemaakt. Dertigers en veertigers die proberen een puberwebzijde in de lucht te houden en daar geld mee te verdienen zoeken nu eenmaal altijd naar manieren om de aansluiting met hun jeugdige publiek niet te verliezen. Grove taal en ongenuanceerde uitlatingen kunnen daarbij helpen. Dat neemt niet weg dat GeenStijl verrassend weinig processen aan de broek krijgt, dus kennelijk hebben ze gewoon best vaak gelijk, slordige journalistiek of niet.

De toon is gezet, de partijen zijn geëtiketteerd en het debat mag nu beginnen.

Net als Peter ‘zijn jullie mij nu al vergeten?’ Breedveld lijden de zelfbenoemde Hollandse hufters aan projectie.

De opvattingen en argumenten van tegenstanders kunnen nu als lege moraliteit worden weggezet.

Dat zou natuurlijk kunnen, ware het niet dat GeenStijl termen als “lege moraliteit” niet hanteert, al was het maar omdat noch de fans, noch de redactie die term kennen.

Zonder enige onderbouwing, want: fatsoensrakkers, fatsoensridders, moraalfascisten, moralfags, moralisatienazi’s, overcorrectelingen, wijsvingeraars, leslezers, beterweters.

Hoe je een fatsoensrakker ook noemt, het blijft een fatsoensrakker. Maar, zoals wel vaker het geval is, hadden wij graag wat onderbouwing van de zelfbenoemde Hollandse hufters gehad, want zo zijn wij, sinds uw en onze captain een boekje gelezen heeft. Je bewering dat een ander iets niet onderbouwt niet onderbouwen, daar kom je bij ons niet mee weg. Ha.

Waarschijnlijk ook nog multicultiknuffelaars, links tuigh en iets met grachtengordel.

Dat zal best, maar zonder enige vorm van bewijs of adstructie kan het net zo goed niet zo zijn. Wat maakt het uit?

Dat is de insteek van Geenstijl, daar gaat nooit zinvol debat uit voortkomen.

De “insteek” van de zelfbenoemde Hollandse hufters is: zonder enige vorm van adstructie GeenStijl van van alles en nog wat beschuldigen, vervolgens zeggen dat je met GeenStijl niet zinvol in debat kunt en dan niet vertellen waarover je dan wel een zinvol debat had willen houden.

En ze nemen het met alle plezier nog een stukje verder.

Is dat Nederlands?

De aanhangers van Geenstijl en de PVV worden… on-der-drukt.

Feiten, bewijzen, screenshots graag. Dank u.

Denk niet dat oppressie exclusief is voor Noord-Korea, Wit-Rusland of Saoedi-Arabië.

Dat denken wij niet.

Nee, ook in Nederland wordt men de mond gesnoerd.

“Wordt men de mond gesnoerd”? Klopt dat wel?

Nederland is zogezegd een dictatuur met keiharde censuur.

Dat zou best eens kunnen, maar wij zouden toch graag zien dat de zelfbenoemde Hollandse hufters even laten weten waar GeenStijl dat zo gezegd heeft. En op grond waarvan de zelfbenoemde Hollandse hufters het er niet mee eens zijn, of waarom het er iets toe doet hoe GeenStijl erover denkt.

Daarom kan Geenstijl niet volwaardig deelnemen aan het debat, want Geenstijl mag bepaalde dingen niet zeggen.

Opnieuw een suggestie zonder vindplaats. Het wordt vermoeiend.

Het zal voor altijd een mysterie blijven wat Geenstijl dan zo graag zou willen zeggen, maar niet mag.

Bij ons weten zegt GeenStijl gewoon wat GeenStijl wil zeggen, dus wij vinden de poging van de zelfbenoemde Hollandse hufters om GeenStijl hier neer te zetten als een zielig zeikerdje in de trant van Peter ‘daar was ik weer’ Breedveld vooral erg sneu.

Vooralsnog is het in Nederland volkomen normaal om vreemde culturen en religieuze groeperingen te vernederen en te beledigen.

Dat is niet waar en het gebeurt veel te weinig. De manier waarop hier “vreemde culturen” en “religieuze groeperingen” gekoppeld worden, maakt duidelijk wat de zelfbenoemde Hollandse hufters willen zeggen, namelijk dat je lief moet zijn voor islamieten. Zeg dat dan, stelletje hufters.

Nederland is wat dat betreft koploper.

Gelul.

Of zou men bij Geenstijl een ander land kunnen aanwijzen waar vreemdelingenhaat en racisme zo algemeen erkend is?

Het valt in Nederland heel erg mee met de vreemdelingenhaat en het racisme, terwijl alle vormen van als religie erkende godsdienstwaanzin danig in de watten worden gelegd. Maar ja, Nederland is nu eenmaal niet voor niets een op godsdienstwaanzinnige leest geschoeide monarchie, dan krijg je dat.

Ze zien zichzelf graag als recalcitrant en ongenuanceerd daar bij Geenstijl.

Is dat zo? En mag dat niet?

Maar Geenstijl is niet alternatief, Geenstijl is niet avant-garde, Geenstijl is niet rebels.

Ten eerste weten wij niet of men zich bij GeenStijl graag als recalcitrant en ongenuanceerd ziet en ten tweede betwijfelen wij of alternatief, avant-garde en rebels synoniemen van recalcitrant en ongenuanceerd zijn. Afgezien daarvan: als het zelfbeeld van GeenStijl niet deugt, dan is dat toch GeenStijl’s probleem? Of zijn de zelfbenoemde Hollandse hufters behalve een stelletje ongenuanceerde fatsoensrakkers ook de zelfbenoemde Internetpolitie? En behoort het in dat geval tot hun takenpakket om iedere webzijde in het gareel te knuppelen en te dwingen zich te gedragen volgens het al dan niet impliciete zelfbeeld?

Geenstijl is gewoon onderdeel van de gevestigde orde.

Wat is dat, “de gevestigde orde”?

Geenstijl roept gewoon om strengere regels en zwaardere straffen.

Nu weten wij er misschien niet alles van, maar als er geroepen moet worden om strengere regels en zwaardere straffen, heeft “de gevestigde orde” het op dat punt kennelijk niet goed gedaan, dus zijn de roepers ongetwijfeld geen onderdeel van de gevestigde orde.

Netjes in het gelid van de Telegraaf Media Groep.

Dus de Telegraaf Media Groep is de gevestigde orde. Wij leren toch dagelijks bij.

Geenstijl is niets meer dan rechts-conservatieve truttigheid en lege bravoure.

En wat is daar tegen?

Altijd tegen de minderheden, altijd tegen de kwetsbaren, maar nooit tegen de massa.

Dat is sneller gezegd dan beargumenteerd en het is niet eens waar ook. Wij zijn de afgelopen jaren wel eens op Geenstijl.nl wezen kijken en wij menen ons te kunnen herinneren dat ze zich daar zeker een keer hebben opgewonden over het feit dat boeventuig zich groepsgewijs misdragen had, bijvoorbeeld door iets te stelen van een klein meisje, of zo. Noem dat maar “altijd tegen de kwetsbaren”. Maar misschien vinden de zelfbenoemde Hollandse hufters dat het boeventuig “de kwetsbaren” is. Dat is dan wel onjuist, maar het verklaart veel.

Dat is geen vrijdenken, dat is comfortabel meedrijven met de reacties op de Telegraaf.nl.

Ja, en?

Schouder aan schouder met de aanhangers van de PVV en het Vlaams Belang.

Ja, en?

Tien jaar oude spruitjeslucht.

Wat moet dat nou weer betekenen?

Geenstijl presenteert zichzelf als forum voor onderdrukte vrijdenkers.

Zegt wie?

Geëngageerde intellectuelen zelfs.

HAHAHAHAHAHA! Als GeenStijl dat inderdaad gedaan heeft, hebben ze wel een beetje gevoel voor humor, wat al meer is dan je van de zelfbenoemde Hollandse hufters kunt zeggen.

Dan mag toch minstens verwacht worden dat er ook eens interessante voorstellen en oplossingen bedacht worden.

Die zijn er dan ook vast wel geweest.

Die zijn in de afgelopen tien jaar vreemd genoeg achterwege gebleven.

O?

Er is nog nooit iets van betekenis uit Geenstijl voortgekomen.

Het is werkelijk heel vreselijk. Maar wel prettig natuurlijk voor de zelfbenoemde Hollandse hufters, want stel je toch voor dat GeenStijl wel iets zou opleveren: dan is het vast iets waar de zelfbenoemde Hollandse hufters het niet mee eens zijn. Wat ons ontgaat in dezen, is waarom de zelfbenoemde Hollandse hufters eigenlijk de moeite hebben genomen een stukje over GeenStijl te schrijven.

Werkelijk niets…

Ze hebben het nog een keertje gecheckt en het resultaat was hetzelfde.

Is ook niet vreemd, want Geenstijl ontwijkt het debat.

Welk debat?

Geenstijl wil helemaal niet discussiëren.

En?

Geenstijl wil slechts scoren met commotie en brutaliteit.

Ja, en?

Daarna volgt het grote stilzwijgen.

De laatste keer dat wij op GeenStijl keken, stonden de meeste reacties bij de stukken die de grootste commotie veroorzaakt hadden. Dat kunnen wij toch echt niet “het grote stilzwijgen” noemen. Maar misschien bedoelen de zelfbenoemde Hollandse hufters dat de zelfbenoemde Hollandse hufters geen reacties plaatsen op Geenstijl.nl en dat er niemand van GeenStijl even belt of mailt met de vraag of de zelfverheven Hollandse hufters nog een onontbeerlijke nuance of correctie wensen aan te bregen.

Het werkelijke debat wordt door Geenstijl doelbewust gemeden.

Over welk debat hebben die zelfbenoemde Hollandse debathufters het nou toch?

Die intellectuele moed is net iets teveel gevraagd.

“Intellectue moed”? Om in debat te gaan?

Geenstijl volstaat met de constatering dat een allochtone Nederlander verdacht wordt van een overtreding.

Gek is dat. Wij hebben op GeenStijl wel eens stukjes gelezen waaruit bleek dat een of meer allochtonen verdacht werden van een misdrijf, maar kunnen ons niet herinneren ooit iets gelezen te hebben over een allochtone Nederlander in relatie tot een overtreding. Maar misschien zijn de zelfbenoemde Hollandse hufters niet juridisch onderlegd, zodat ze het verschil tussen een overtreding en een misdrijf niet kennen. Of ze zeggen het express zo, omdat het hele stukje alleen maar bedoeld is om de lezer te laten weten dat GeenStijl in de ogen van de zelfbenoemde Hollandse hufters lelijk doet tegen moslims. Het is maar een suggestie en we hebben er geen bewijs voor, dus als we ongelijk hebben, hebben we ongelijk.

Is genoeg informatie zo.

Niet?

Hoeven we verder niet over te praten.

Zegt wie?

Einde discussie.

Zegt wie?

Snap je?

Het enige wat wij snappen, is dat de zelfbenoemde Hollandse hufter die het hufterstukje geschreven heeft, tijdens het schrijven enorm heeft zitten zwelgen in zijn eigen gelijk, maar vergeten is dat Grote Gelijk te toetsen aan de feiten of het voor eenvoudige stervelingen als wij zijn even van wat feiten, cijfers, bronnen, vindplaatsen of citaten te voorzien. Nu is het heel erg een stukje voor eigen parochie geworden.

De onwil van Geenstijl om het debat aan te gaan blijkt wel uit de moeite die zij zich getroosten om andersdenkenden uit te schakelen.

Daar is ons niets van bekend. Houdt GeenStijl er doodseskaders op na? Heeft GeenStijl tips gevraagd bij de schoonvader van onze aanstaande ‘koning’? Heeft GeenStijl iemand laten doodschieten op het Mediapark in Hilversum of laten doodsteken in Amsterdam? Dat zou dan wel naar zijn van GeenStijl.

Niet met argumenten, niet met discussie, maar vol op de man.

Hee, dat hebben we eerder gehoord. Waar was dat ook weer?

Andersdenkenden moeten maximaal beschadigd worden. Ze moeten ontslagen worden, ze moeten failliet, ze moeten kapot. Geenstijl wenst niets dan alleenheerschappij. Andersdenkenden worden niet getolereerd. Tegengeluid moet zo snel mogelijk gesmoord worden. We hebben daar verscheidene malen over geschreven.

Ja, we weten het weer: het is de vaste riedel van Peter ‘het gaat echt over mij hoor’ Breedveld en de zelfbenoemde Hollandse hufters. We waren erbij in slaap gevallen, daarom herkenden wij het niet meteen.

Chris Klomp opende onlangs het verhelderende twitteraccount @MijnMailBox.

Wij hebben wel eens een twiet van Chris Klomp gelezen en kunnen ons derhalve niet voorstellen dat zijn nieuwe account verhelderend is.

Na @FrontaalNaakt en good ol’ @JaJaapJa lijkt nu ook @ReneKoeman een pauze ingelast te hebben.

Ziet u dat? “Een pauze ingelast”. Zou dit betekenen dat die lul van @FrontaalNaakt na zijn terugkeer uit Japan weer verder gaat waar hij opgehouden was? En haalt hij dat huilstuk dan ook weg?

Dat is fijn voor Geenstijl en het PVV-front.

Het zal GeenStijl en “het PVV-front” (geen idee wat dat is) ongetwijfeld hun rug roesten.

Dat is fijn voor de bewonderaars van het Vlaams Belang en de Gouden Dageraad.

Geen idee of de bewonderaars van het Vlaams Belang überhaupt weten dat genoemde twitteraccounts bestaan of dat de bijbehorende eikels anderszins graag gelezen zouden worden en bij de Gouden Dageraad hebben ze vast wel andere zaken aan hun hoofd.

Wij gaan voorlopig nog even door, en we wachten vol vertrouwen op de terugkeer van de onmisbare oudgedienden.

Ja hoor, Peter ‘ik ben nooit echt gestopt‘ Breedbek laat bij dezen weten dat hij terugkomt.

A l’attaque!

En Peter ‘ik loop nu eenmaal graag in mijn blootje’ Breedveld voert de troepen aan door voorop te lopen. Zou die man nou niet begrijpen dat het nadeel van naaktlopen is, dat ze je makkelijker voor je kloten kunnen schoppen? Als je die hebt natuurlijk.

16-04-2013 13.14 | Door: De Grote Vrager | Categorie: Boeken, Godsdienstwaanzin, Juridisch, Monarchie, Polls, enquêtes en rapporten, Taal, Twitter, Webzijden

Er zijn 5 reacties op “Hollandse Hufters gaan GeenStijl slopen”

 1. […] ‘Hollandse Hufters gaan GeenStijl slopen‘, schreven wij gisteren. De zelfbenoemde Hollandse Hufters lijken besloten hebben er geen gras over te laten groeien en beginnen hun sloopwerkzaamheden (* NOOT VAN UW CAPTAIN: volgens onze gegevens zijn de zelfbenoemde Hollandse hufters al sinds 15 februari 2012 vergeefs aan het slopen. Heeft DGV toch eventjes niet opgelet. EINDE NOOT *) met ‘Libben Reeskamp‘, van wien wij nog nooit hadden gehoord. […]

 2. Ruud Harmsen says:

  ==
  “En ze nemen het met alle plezier nog een stukje verder.“

  Is dat Nederlands?
  ==

  Nee, Engels: ‘take it a bit further’. Of zo iets.

 3. […] op internet mogen‘, ‘Stalker en straatverbod: een zinloze combinatie‘, ‘Hollandse Hufters gaan GeenStijl slopen‘ en ‘De kutsmoes van Peter Breedveld‘. In de eerste twee stukjes kwam Chris Klomp […]

 4. Gert Boordmans says:

  Na 6 jaar met veel plezier Geen Stijl te hebben gevolgd ben ik daar onlangs als reaguurder verwijderd. Door Matthijs van den Beukel alias Johnny Quid.
  Quid heeft daarin een naam hoog te houden. Slaat stoer en wild om zich heen in zijn stukjes maar als iemand hem het vuur aan de schenen legt wordt hij of zij zonder hoor of weder hoor verbannen. In een laatste artikel over Wilders werden ik en ongeveer nog 5 reaguurders verbannen. Ja je leest het goed, 6 man op basis van hun reacties op slechts één artikel. Quid is een literaire psychopaat en vermoord hele reaguurder volkeren. Ik vraag me ook af, wat zouden de adverteerders hiervan vinden?
  Ik heb de reacties op basis waarvan andere mensen werden verbannen allemaal gelezen en er was er niet één bij die het verdiende om te worden verbannen. Ik heb Johnny Quid gevraagd om een reactie en om mij weer toe te laten. Zonder enig resultaat. Ik vermoed dat de man een ego als een olifant heeft en zijn fijn ontwikkelde narcismekwab verdraagt geen tegengeluid. Er is mij nu veel plezier ontnomen en daarom ga ik vanaf vandaag ieder ander platform anders dan GS gebruiken om mijn onvrede te uiten. Quid is echt een dictator en feitelijk een machtswellusteling van het ergste soort. Zijn stukjes staan bij Geen stijl lezers bekend als zeer middelmatig of soms ronduit amateuristisch. Dit commentaar valt hem in de reacties ook ten deel. Hij reageert dan als een echte ploert. Je krijgt slechts de reactie “weggejorist en opgerot”. Mensen hebben ook een bloedhekel aan hem omdat hij zoveel mensen monddood maakt op Geen Stijl. Omdat ik het vrije woord aanhang laat ik me door niemand monddood maken en al helemaal niet door Matthijs van den Beukel die bij deze ongezien de buikgriep kan krijgen en nog niet van mij af is.

 5. […] hadden nog nooit van Gert Boordmans gehoord totdat wij een lap text van hem tegenkwamen in het reactieveld bij ‘Hollandse Hufters gaan GeenStijl slopen‘. Wij gaan de lap text van Gert Boordmans […]


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties