Die Peter Breedveld toch

In het kader van onze haatcampagne tegen ‘Frontaal Naakt’ en met name Peter ‘de antisemiet’ Breedveld houden wij ‘Frontaal Naakt’ goed in de gaten en proberen we Peter ‘ze loeren op me’ Breedveld te pakken waar we kunnen. Doordat hij heeft bijgeleerd en kennelijk heeft begrepen dat hij heel goed op zijn woorden moet passen, hebben we een paar stukjes onbesproken moeten laten omdat er nix op aan te merken viel, maar nu hebben we toch weer wat spijkers op laag water gevonden.

In ‘Dodenherdenking‘ betoogt Peter ‘soms zeg ik per ongeluk iets waars’ Breedbek dat er geen Duitsers herdacht moeten worden op de dodenherdenking. Tot zover is er nog niets aan de hand en als Peter ‘antisemitisme is alleen erg als dat in mijn straatje te pas komt’ Breedbek nu zijn vriendje Chris ‘de akelige neonazi‘ Klomp eventjes bestraffend zou toespreken, zouden wij dat even grappig als verbazingwekkend vinden.

Ons gaat het nu echter om een paar zinnetjes uit het stukje van Peter ‘ik probeer het gewoon’ Breedbek. Eerste zinnetje:

En dat uit de hoek waar altijd zo stevig stelling wordt genomen tegen antisemitisme – als het om antisemitische allochtonen gaat, althans.

Het gaat ons om dit stukje: “als het om antisemitische allochtonen gaat”. Peter ‘leve de islam’ Breedbek probeert hier namelijk het antisemitisme van antisemitische allochtonen te vergoelijken door te beweren dat antisemitisme van autochtonen niet veroordeeld wordt. Die vlieger gaat niet op. Antisemitisme deugt niet en antisemitische allochtonen zijn net zulke domme klootzakken als antisemitische autochtonen. Duidelijk? Duidelijk.

Het volgende zinnetje waar wij Peter ‘ze willen me pakken, echt waar’ Breedbek op dachten te kunnen pakken, luidt:

De Holocaust is hoe dan ook een unieke gebeurtenis in de wereldgeschiedenis, de onvermijdelijke culminatie van twee millennia agressief antisemitisme, diep ingebakken in onze westerse cultuur.

Dit is sneller gezegd dan beargumenteerd en het is niet eens waar ook. Maar het is de manier waarop Peter ‘autochtone Nederlanders deugen niet’ Breedbek wil aangeven dat wij allen boter op ons hoofd hebben en dat wij daarom niets tegen de islam zouden mogen hebben. Ook die vlieger gaat niet op. Wij hebben namelijk geen boter op ons hoofd, zijn niet antisemitisch en hebben een pleurishekel aan godsdienstwaanzinnigen, aluhoedjes en andere zweefkezen van alle gezindten.

Maar daar willen wij Nederlanders niet aan.

Inderdaad. Omdat het gelul van een dronken aardbei is.

Op school leerde ik hoe dapper de Nederlanders zich hadden verzet tegen de nazi’s, dat ze allemaal minstens één Joodse onderduiker in huis hadden en zich fier rechtop, de borst vooruit – “neen, dien blinddoek blief ik niet, schoften, ik kijk den dood onbevreesd in den ogen” – in de duinen lieten fusilleren. Pas veel later hoorde ik de minder flatteuze feiten. Dat het nergens zo makkelijk Joden deporteren was als in Nederland, bijvoorbeeld.

Dat het geschiedenisonderwijs in Nederland te wensen overlaat, is ons bekend. Dat niet heel Nederland in het Verzet zat, weten wij ook. Dat Peter ‘de grootste na-oorlogse verzetsheld‘ Breedbek deze feiten wenst te gebruiken om de hele autochtone Nederlandse bevolking even dom als genadeloos af te serveren, is ons duidelijk, maar hoewel het vandaag prima vliegerweer is, komt ook deze vlieger niet de lucht in.

En die rijmen niet zo lekker met de hervonden trots op het Vaderland, dat begrijp ik best.

Peter ‘als je geen feiten hebt, moet je insinueren’ Breedveld doet wat hij altijd doet: hij suggereert of insinueert iets en hoopt dat het niemand opvalt dat hij geen feiten heeft om zijn bewering te staven. Wij kunnen echter naar eer en geweten verklaren dat er in ieder geval hier op de redactie geen enkele sprake is van “trots op het Vaderland”, al was het maar omdat op 30 april is bewezen dat Nederland nog steeds een achterlijk land is dat de overgang naar een moderne staatsvorm niet gemaakt heeft en voorlopig niet gaat maken ook. Bovendien lazen wij vanochtend iets over Bolle Wim de Inhoudelijke Lintjesknipper, waarin de woorden “bij gratie Gods” voorkwamen en toen werden we even heel verdrietig. Ja.

Als je je net hebt laten vervoeren door dat heerlijke nationale saamhorigheidsgevoel dat heerste tijdens de troonswisseling, is het een beetje katerig ontwaken uit de chauvinistische droom als we het moeten gaan hebben over de Nederlandse Joden in de Tweede Wereldoorlog, toen er hier nog helemaal geen Turken en Marokkanen waren om de schuld aan te geven.

Kijk, hier blijkt wederom waar het om gaat: “toen er hier nog helemaal geen Turken en Marokkanen waren om de schuld aan te geven”. Peter ‘te doorzichtig? Moi?’ Breedveld probeert hier de dodenherdenking te misbruiken om te vertellen dat Nederlanders gemeen doen tegen Turken en Marokkanen en dat dat net zo erg is als antisemitisme. Daar trappen wij dus niet in.

Waar wij ook niet intrappen, is de volgende alinea:

Maar het móet wel, daar hebben die Joodse organisaties groot gelijk in. Laten we alsjeblieft niet allerlei rare afleidingsmanoeuvres gaan verzinnen met gesneuvelde SS’ers en kleinkinderen van SA’ers en dat het allemaal zo zwart-wit niet is. Voor je het weet, staan er straks mensen tijdens de herdenking te betogen dat het niet helemaal uit het niks kwam hè, dat antisemitisme van de nazi’s.

Ziet u dat? Hij probeert het te doen voorkomen alsof hij het eens is met de Joodse organisaties die vinden dat de Duitsers niet op onze dodenherdenking herdacht moeten worden, doch uitsluitend om een zogenaamde nuance aan te brengen en zijn lezers wijs te maken “dat het allemaal zo zwart-wit niet is”. Welnu: waar het antisemitisme van de nazis vandaankwam en of er in de Tweede Wereldoorlog ook in Nederland antisemieten waren, doet er niet toe. Bij de Dodenherdenking gaat het om het herdenken van onze doden en niet die van de tegenpartij. Of er tegenwoordig mensen zijn die iets tegen Turken, Marokkanen, Belgen, Oostenrijkers of Peter ‘ik ben een geval apart’ Breedveld hebben, doet er ook niet toe. Een dodenherdenking is van alles niet, en het enige wat het wel is, is een dodenherdenking. Het woord zelf is al een beetje een weggevertje, en waarschijnlijk is het etymologisch verwant aan de woorden ‘doden’ en ‘herdenken’, maar daar is nadere studie voor nodig.

Dat antisemitisme is er nog altijd, het is nooit weggeweest. Vierenhalf jaar geleden presenteerde het Pew Research Center cijfers waaruit bleek dat antisemitisme in Europa toeneemt, en vooral voor rekening komt van laagopgeleide, middelbare, rechtse, atheïstische mannen. Weken geleden had de zoon van NSB’er Rost van Tonningen het in de Volkskrant over de ‘trossen joden’ die in zakenbanken zoals Goldman Sachs en JPMorgan zitten. ‘Trossen Joden’! Alleen Arnon Grunberg merkte het op. De rest van Nederland was niet geïnteresseerd.

Het is werkelijk heel vreselijk. Maar ten eerste weten we niet of het waar is, want het is Peter ‘nou, dan zal ik een keertje liegen, wat dan nog?’ Breedveld die het zegt, en ten tweede is dit stuk van de alinea alleen maar bedoeld als inleiding voor deze afmaker:

Te druk met de antisemitische uitspraken van een mentaal uitgedaagde puber. Want dat was een Turk.

Volgens Peter Breedveld mag je je dus niet drukmaken over antisemitische uitspraken van een Turk als je je niet hebt opgewonden over antisemitische uitspraken van de zoon van een NSB’er. Een beetje raar van Peter Breedveld. Misschien was het overtuigender geweest als hij had gezegd: “natuurlijk wind je je op over de antisemitische uitspraken van een Turk en heb je die van Rost van Tonningen gehoord? Daar moet je je ook over opwinden.” Hoe Peter ‘psychiater? Ik? Eerder patiënt’ Breedveld heeft vastgesteld dat de Turk niet goed bij zijn hoofd was, weten wij niet, maar we weten wel waarom hij de term “mentaal uitgedaagde puber” gebruikt: dan mogen wij het namelijk niet zo erg vinden, want die arme knul heeft het al moeilijk genoeg. Wat is dat toch met die vliegers vandaag?

Twee jaar geleden wees ik Ronny Naftaniel van het CIDI op een aantal weerzinwekkend antisemitische passages van een bekende autochtone spekkoekcomplotdenker over joods-bolsjewistische samenzweringen en dergelijke, maar Naftaniel was niet geïnteresseerd. De complotdenker beschouwt de term ‘antisemiet’ niet als eretitel, zei hij. Daarmee was de kous af.

Bij het CIDI weten ze alles van antisemitisme en hebben ze er jarenlange ervaring mee. Dat het CIDI zich niet voor Peter ‘maar het is toch een leuk karretje?’ Breedveld’s muzelmannenpropagandakarretje wil laten spannen, begrijpen wij bovendien uitstekend. Peter ‘ik snap het niet’ Breedveld snapt dat misschien niet, maar hij weet het nu wel. Wij hebben het stukje ‘Vrienden van Israël‘, dat over het bedoelde geval gaat, op ons lijstje van eventueel nog te kloosrieden stukjes gezet, al was het maar omdat er opnieuw uit blijkt dat Peter ‘ik ben geen antisemiet’ Breedveld een antisemiet is. Omdat wij dat al eerder duidelijk gemaakt hadden, bespreken we genoemd stukje wel als we een keertje niets beters te doen hebben.

Nu komen we bij de slotalinea en die begint zo:

Verontrustende voorbeelden, waaruit blijkt dat er massaal weggekeken wordt bij antisemitisme, behalve als er, o ironie! xenofobe politiek mee bedreven kan worden.

Dat is waar het, zoals gewoonlijk, om draait: antisemitisme moet mogen, aldus Peter ‘dat heb ik niet gezegd, alleen maar gesuggereerd’ Breedveld, want wie op allochtoon antisemitisme wijst, bedrijft xenofobe politiek en dat mag niet van Peter ‘ach, was ik zelf maar allochtoon’ Breedveld. Het is echter aan de ophef over die Turkse antisemieten die op TV aan het woord zijn geweest te danken dat het tot meer mensen is doorgedrongen dat er in Nederland zowel autochtoon als allochtoon antisemitisme bestaat en als Peter Breedveld werkelijk iets tegen antisemitisme had en zelf geen antisemiet was, had hij het hier besproken stukje dan ook anders geschreven, of helemaal niet.

Zoals het er nu staat, is het een heel naar stukje, wat we overigens van Peter ‘de nare man’ Breedveld gewend zijn, dat geen enkel positief doel dient. Als je Breedveld’s redenering volgt, moeten de Joodse organisaties die geen dooie Duitsers willen herdenken zich schamen omdat autochtone Nederlandse nietjoden zich hebben opgewonden over het antisemitisme van Turkse pubers. Volgens ons klopt die redenering van Peter ‘maar het is wel leuk geprobeerd, toch?’ Breedveld niet. De rest van die laatste alinea leest u daar maar. Wij zijn een beetje vermoeid en moeten even gaan liggen.

3-05-2013 15.23 | Door: De Grote Vrager | Categorie: Geschiedenis, Godsdienstwaanzin, Juridisch, Monarchie, Onderwijs, Taal

Er zijn 40 reacties op “Die Peter Breedveld toch”

 1. Peer says:

  Als ze niet alleen het verkrachten van vrouwen en kinderen strafbaar zouden stellen, maar ook het verkrachten van andermans teksten in de strafwet zouden opnemen, dan komt De Grote Vrager voor de rest van zijn leven met een enkelbandje achter zijn laptopje te zitten.

 2. Jack L. says:

  Voor wat betreft Rost van Tonningen: het gewraakte stukje luidt:


  Verslaggever:Waarom laat u de karakters negatief over Joden praten? Zo zegt iemand dat iedereen de pest aan hen zal blijven houden, omdat ze zich zo afsluiten.

  Rost van Tonningen:’Ik beschrijf het als iets wat wordt gezegd, maar ik sta er niet achter. Het is een moderne discussie waar ik middenin zit. Ik heb veel met Joodse bankiers te maken. In grote zakenbanken zoals Goldman Sachs en JPMorgan zitten trossen Joden. Soms is bijna 90 procent Joods. En ik snap dat: het zijn razendslimme mensen voor wie ik grote bewondering heb.

  ‘Maar ik weet zeker dat er door de kredietcrisis bewegingen opkomen die net zoals mijn vader zeggen: ja zie je wel, het zijn de Joden, die deugen niet. Ze gaan op zoek naar schuldigen. Ik ga de discussie niet uit de weg. Kijk, als een Jood de zaak belazert in Griekenland, dan spreek ik hem erop aan. Maar daaruit mag je nooit concluderen dat alle Joden niet deugen.’

  Het is een merkwaardige uitspraak. Desalniettemin: ik snap niet hoe je de uitspraak “Maar daaruit mag je nooit concluderen dat alle Joden niet deugen.” als antisemitisme kan zien.

  Zie trouwens ook http://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/sociologische_krachten_antisemitisme_misbruik_bronnen.htm De site heeft een lastige lay-out, maar daar gaan ze uitgebreid verder over Rost vs Grunberg.

 3. Jack L. says:

  En dan nog iets: In dit rapport: http://www.adl.org/assets/pdf/israel-international/adl_anti-semitism_presentation_february_2012.pdf uit 2012 van de ADL komt Nederland er qua anti-semitisme een stuk gunstiger vanaf dan de andere onderzochte landen in Europa.

  Maar het was voor Breedveld niet handig om dat in zijn verhaal mee te nemen, denk ik.

 4. Max Goedblick says:

  Who cares. Ondanks dit gemuggezift blijft Breedvelds betoog als een huis overeind, en is het een stuk prettiger te lezen dan deze treurige pogingen hem vals van anti-simetisme te beschuldigen.

 5. Rambam says:

  En dit wat-ie vorig jaar riep rond Dodenherdenking en over CIDI:

  ***Peter Breedveld op Twitter over het CIDI, n.a.v. het protest van o.a. CIDI tegen de voordracht van een gedicht over een Waffen-SS’er tijdens de Dodenherdenking (27-4-2012): “Er wordt hier blijkbaar geen lezing gehouden (…) zonder toestemming van deze extremisten.” (…) “Ik moet je eerlijk zeggen dat ik ook tabak begin te krijgen van die joodse organisaties.”***

  Zie ‘Stotterlingo’ op Loor Schrijft.

 6. Rambam says:

  Max Goedblick is wel een heel gluiperige nick, Breedveld, ouwe sokpoppert. Lees Stotterlingo op Loor Schrijft en zie waarom het betoog van Breedveld instort als een kaartenhuis.

 7. Max Goedblick says:

  Huh? Ik dacht dat jullie dachten dat bovenstaand modderblogje Breedvelds betoog al onderuit had gehaald? Blijkbaar niet dus, en word ik nu naar een andere naakthaatster doorverwezen om mij te laten uitleggen wat er allemaal niet zou deugen aan Breedvelds kijk op de zaak. Helaas voor u beschik ik over genoeg IQ, opleiding, kennis en inzicht (ofwel: ben ik elitair genoeg) om zelf een goed verhaal van ongefundeerde haatzaaierij te kunnen onderscheiden. Modderen jullie dus maar lekker door hier in jullie cyberstrontfabriekje, ik ga lekker in het zonnetje een goed boek lezen.

 8. […] Dat is fout. Het woord zegt het al: daders zijn mensen die iets doen. Maar waarschijnlijk is Steven ‘ik zou zeker iets gedaan hebben’ de Jong net zo’n ‘verzetsheld na de oorlog’ als Peter ‘de grootste naoorlogse verzetsheld’ Breedveld. […]

 9. D. G. Neree says:

  @Max Goedblick
  beweren dat iets is zoals je zegt dat het is maakt nog niet dat datgene ook zo is zoals je zegt dat het is.

  De tekst-analyse van de schrijver klopt als een bus. Zonder tegenargumenten is uw gesneer niets anders dan bluf.

 10. Rambam says:

  Omdat Max Goedblick (hoi, Peter!) bovenstaande messcherpe analyse niet voldoende achtte, wees ik hem op de citaten in “Stotterlingo” op Loor Schrijft. Max Goedblick reageert daar niet op omdat Max Goedblick Breedveld is.

  Breedveld, jongen, met je stuk over de dodenherdenking ben je in je zelf gemaakte vlek gaan wrijven. Dat moet je nooit doen. Jeweettog.

 11. Max Goedblick says:

  – Skakel naar filmpje op YouTube geschrapt –

  Commentaar dat geen commentaar is, doch slechts een verwijzing naar een skakel elders op het internet, of, erger nog, naar zo’n schijtlollig filmpje op Youtube, maakt grote kans om in het spamfilter te belanden en er nooit meer uit te komen.

  Zie verder ‘Commentaar‘.

 12. Rambam says:

  @Max Goedblick (hoi, Peter!)

  Wat is een naakthaatster eigenlijk? Iemand die eindeloos veel beledigende bagger over zich krijgt uitgestort van iemand die zich Frontaal Naakt noemt? Zie Stotterlingo op Loor Schrijft.

  http://loorschrijft.blogspot.nl/2010/10/stotterlingo.html

 13. Max Goedblick says:

  Je moet als man nog erg vochtig achter je oren zijn of volslagen wanhopig, om Linke Loortje nog te vertrouwen. “Sinds ik op haar weblog las over haar onverkwikkelijke avontuur met Bert Brussen, die zich ook zomaar verbeeldde dat ze wel wat in hem zag – hoe is het toch mogelijk! – en sinds ik andere mannelijke kennissen van Loor heb gesproken, weet ik dat ze een soort seriekaraktermoordenaar is, die mannen in de val lokt om ze daarna publiekelijk te kijk te zetten op het Internet.” Sommige vrouwen geilen daar gewoon op, een man eerst verleiden om hem daarna weerloos naakt, ondersteboven en met een bosje tulpen in zijn reet als een oversized vetbolletje in een boom te hangen, waar hij door iedereen kan worden uitgetweet. Sommige mannen vinden dat zelf ook wel opwindend, maar omdat Linke Loortje zichzelf heeft uitgeroepen tot de Polderkoningin der Joden is elke man die haar afwijst per definitie een antisemiet.

  – Skakel naar stukje op Frontaalnaakt.nl vervangen door skakel naar stukje over het antisemitisme van Peter Breedveld

 14. Ruud Harmsen says:

  Uit dat stukje van Peter Breedveld: “[…] zeker als luie journalisten ze beginnen over te schrijven […]”.

  Waar ken ik die formulering toch van? Iets met sokpoppen of zo? O ja, dat was het:
  http://rudhar.com/recensie/pbreedv/2110927b.htm

  Iets ontkennen én toegeven, dat zogenaamd of echt zelf niet meer weten, en als iemand anders (hier: Stan de Jong) daar dan over schrijft die “een luie journalist” noemen.

  Dat zijn de manieren van Peter Breedveld, de halfgod die nooit fouten maakt, zodat DUS altijd iemand anders het gedaan MOET hebben. Kan niet anders, want hij is immers, als halfgod, boven elke kritiek verheven.

 15. Max Goedblick says:

  Wie als een sokpop geboren is zal nooit een marionet worden. Daarom ga ik mij nu ontzuren en lekker van de cupcakes op Hassnae’s gloednieuwe glossy genieten.
  Mvg. Maxine

 16. Rambam says:

  Komptie nog een keer, als de webmaster het mij toestaat: de skakel naar de bloedlinke uitspraken van Peter en Hassnae. Daar kan geen verdachtmaking aan het adres van Linke Loortje ook maar een sikkepit veranderen.

  http://loorschrijft.blogspot.nl/2010/10/stotterlingo.html

 17. Max Goedblick says:

  Krijg de Rambam! Als je alleen maar het anaal gepruttel van Linke Loortje leest wordt je nooit een verstandig mens! Een medaille heeft twee kanten, hoor en wederhoor wel eens van gehoord? Google maar op “Elma Drayer giert de bocht uit met Peter Breedveld” en lees:

  “Breedveld mag vaak een onaangenaam heerschap zijn met een grote bek (zelf ben ik ooit kwaad op zijn blog afgeknapt om de toon die hij aansloeg tegen mijn persoontje, waarbij hij trouwens óók een beetje een punt had), maar een antisemiet is hij aanwijsbaar niet.”

  Let op het woord “aanwijsbaar” en laat het je aanwijzen, of blijf braaf als een gewillig slaafje aan de leiband lopen van je meestersje Linke Loortje.

 18. Rambam says:

  Ho, ho, nu wordt het duidelijk. Max Goedblick is de anonieme twitteraar @TFWC_. De personal assistant van Hassnae Bouazza. Iemand met een raar dag-en nachtritme en heel veel tijd.

 19. Rambam says:

  “Anaal gepruttel” bewijst echter dat we hier toch met HassPeet te maken hebben. De fixatie van deze gemnuteerde levensvorm voor poep, pies en piemels is alom bekend.

 20. Ruud Harmsen says:

  O ja, en omdat Peter Breedveld en Hassnae Bouazza misschien wel geen antisemieten zijn (tot die conclusie kwam ik zelf overigens ook) mogen ze verder alles, inclusief mensen op een onbeschofte manier uitschelden, privéruzies breeduit op internet pleuren met alle details erbij, via stropoppen dingen verdraaien, essentiële informatie weglaten; zonder ooit aan enige zelfreflectie of excuus te doen of zelfs maar te komen tot het tot zich nemen van welwillende kritiek tot zich te nemen.

  Nee liever, blokkeren ze meteen alles wat niet van kritiekloze hielenlikkers komt. WANT het zijn altijd de anderen die de fouten maken. Zij niet en nooit. Dat kan niet, want zij zijn in eigen ogen perfect.

  DAAR zit het probleem. Dat is een ongezonde houding. Voortkomend uit een ernstig gebrek aan zelfvertrouwen, denk ik.

  Doe dáár eens iets aan, meneer Goedblick, of wijs ze daar eens op. U schijnt goede connecties te hebben.

 21. Max Goedblick says:

  Wat Breedveld wel of niet doet, en wat hij wel of niet mag dat interesseert mij geen moer. Ik ben Breedveld niet dus dat is mijn zaak ook niet. Alleen zijn opponenten die blijven rondbazuinen dat hij een antisemiet zou zijn verraden daarmee hun eigen domheid, hun kwaadaardigheid of hun angst voor de toorn van Linke Loortje.

 22. Ruud Harmsen says:

  Max Goebdlick schreef:
  “[…] verraden daarmee hun eigen domheid, hun kwaadaardigheid of hun angst voor de toorn van […]”

  Of zij verkiezen het beschikbare materiaal na ampele overweging anders te beoordelen dan anderen, waaronder ik, doen. Zou dat ook kunnen, scheldwoordkunstenaar?

 23. Rambam says:

  Waarom zou Breedveld geen antisemiet zijn. Dat is de vraag die maar niet beantwoord wordt. Doe es een poging, Ruud en Max. Die stukkies voor de bühne van hem waarmee hij schermt doen niks af aan de ronduit antisemitische citaten in Stotterlingo.

  http://loorschrijft.blogspot.nl/2010/10/stotterlingo.html

  “Voor joden als Loor is het antisemitisme uitgevonden” zegt Breedveld. Wat is daar niet antisemitisch aan? Als het om de persoon Loor (Linke Loortje) gaat,zoals hij/jij en Hassneu beweren, waarom dan haar afkomst erbij betrekken? Dat is, eh, ja, antisemitisch.

 24. Max Goedblick says:

  Neen meneer Harmsen, opinies kunnen verschillen en mogen verschillen, maar feiten zijn feiten. Iemand is enkel een antisemiet als hij er antisemitisch gedachtegoed op na houdt, en niet als zijn vijanden graag zouden willen dat hij er antisemitisch gedachtegoed op na zou houden en daarom zijn uitspraken doelbewust verkeerd uitleggen.

 25. Rambam says:

  Hoi Peter/Max, wat sneu dat je onder een valse naam je eigen antisemitische gedachtegoed probeert uit te leggen. überlol. Is er niemand van enig aanzien die je naam kan zuiveren? Met argumenten, in plaats van ontkenning van de feiten? Heb je die vreselijke dingen gezegd? Ja, die vreselijke dingen heb je gezegd. Loor is een joodse dame die antisemitisme verdient. Dat is wat je zegt. Ga daar eens voor staan man.

 26. Rambam says:

  Je vijanden, Maxpeet, zouden willen dat je die uitspraken nooit had gedaan. En dan nog wat, Maxpeet, je zou zelf willen dat je ze nooit had gedaan. Niet de schuld bij anderen leggen. Dit jaar ga je verantwoordelijkheid nemen. Misschien is het nog niet te laat.

 27. Max Goedblick says:

  Meneer Rambam, met uw betoog laat u blijken dat u niet eens weet wat het woord ‘antisemetisme’ betekend. Laat ik het u uitleggen: Antisemitisme wil zeggen zonder aanzien des persoons een afkeer hebben van alle joden enkel en alleen omdat ze Joods zijn. Kritiek uiten op 1 persoon, een groep personen of een staat omwille van laakbaar gedrag is géén antisemitsme, óók niet als de bekritiseerden toevallig Joods zijn. Echter, omdat in het fatsoenlijke deel van de wereld een taboe rust op antisemitisme, maken sommige personen en organisaties daar dankbaar misbruik van door alle kritiek op personen of organisaties die toevallig Joods zijn onmiddelijk maar volstrekt ten onrechte als ‘antisemitisch’ af te doen.

  Uit de opmerking van Breedveld die u citeert kan absoluut niet worden opgemaakt dat Breedveld een ongefundeerde hekel heeft aan alle Joden, (en als u zijn stukken heeft gelezen dan zou u moeten weten dat Breedveld een hekel heeft aan antisemieten), maar alleen dat Breedveld een pesthekel heeft aan Linke Loortje. Maar omdat Linke Loortje kritiek op haar eigen persoon uitlegt als antisemitsime, maakt zij ten eigen bate valselijk misbruik van het terechte taboe op antisemitisme, waarmee Linke Loortje van zichzelf een vals kreng maakt waar iedereen een pesthekel aan zou moeten hebben.

  * NOOT VAN DE REDACTIE: Respondent zou er goed aan doen ‘Frontaal Naakt stopt niet‘ en ‘Peter Breedveld is een antisemiet‘ te lezen. EINDE NOOT *

 28. Max Goedblick says:

  @Redactie. Uiteraard heb ik de genoemde schrijverijtjes gelezen. Mijn opinie over Breedveld bepaal ikzelf aan de hand van de teksten van Breedveld zelf. Mijn opinie over zijn tegenstanders bepaal ikzelf aan de hand van de teksten van deze personen zelf. Ik kan Breedveld niet betrappen op antisemitisme. Ik kan zijn tegenstanders wel betrappen op het moedwillig verdraaien van zijn woorden het het opzettelijk verkrachten van zijn teksten.

 29. Ruud Harmsen says:

  “en daarom zijn uitspraken doelbewust verkeerd uitleggen.”

  Aan het onbeschofte gescheld van Peter Breedveld in de controleerbaar authentieke citaten op het blog LoorSchrijft valt erg weinig uit te leggen. Ze deugen gewoon niet, punt.

  Het grote probleem is dat Peter Breedveld dat feit niet eens wil overwegen en dan zielig gaat doen als mensen over die teksten vallen. Tja.

 30. Ruud Harmsen says:

  “Maar omdat Linke Loortje kritiek op haar eigen persoon uitlegt als antisemitsime, maakt zij ten eigen bate valselijk misbruik van het terechte taboe op antisemitisme, waarmee Linke Loortje van zichzelf een vals kreng maakt waar iedereen een pesthekel aan zou moeten hebben.”

  Een van de typische trucs van semi-crypto antisemitieten is het, te beweren dat joden of Joden misbruik maken van vermeende taboes op antisemitisme of van de Holocaust.

 31. Ruud Harmsen says:

  “Ik kan zijn tegenstanders wel betrappen op het moedwillig verdraaien van zijn woorden het het opzettelijk verkrachten van zijn teksten.”

  Laat maar eens zien Wie dat Waar, Wanneer en Hoe gedaan heeft dan. Namen en rugnummers. Citaten en hyperlinks. Niet maar wat vaag in de ruimte lullen.

 32. Max Goedblick says:

  Ach meneer Ruud, als jij graag wil geloven dat Breedveld een antisemiet is en Loor een lieve meid, dan geloof jij dat toch lekker. Zal mij een worst wezen.

  “Laat maar eens zien Wie dat Waar, Wanneer en Hoe gedaan heeft dan. Namen en rugnummers. Citaten en hyperlinks. Niet maar wat vaag in de ruimte lullen.”

  Als jij je niet WIL laten overtuigen, dan LAAT jij je ook niet overtuigen. En dan is alle moeite die ik er voor doe op voorhand een verspilling van mijn kostbare tijd en energie. En als jij je wel wil laten overtuigen dan zijn er genoeg blogs en reactie te vinden waar je alle informatie tegen komt die je nodig hebt. Succes met zoeken.

 33. Ruud Harmsen says:

  “Ach meneer Ruud, als jij graag wil geloven dat Breedveld een antisemiet is […]”

  Je hebt merkbaar NOG STEEDS niet gelezen wat ik over de kwestie schreef, hier niet en op mijn eigen site niet. Anders had je geweten dat ik dat helemaal niet geloof en dus ook niet wil geloven.

  Zie http://rudhar.com/recensie/pbreedv/index.htm#Menu, in het bijzonder de drie recentste artikelen.

  Je mist dus de nuance en objectiviteit. Je deelt de wereld in in tegenstanders en medestanders, en reageert naar gelang daarvan, zonder te kijken waar het eigenlijk precies over gaat. Dat is — mogelijk geheel toevallig — dezelfde fout die Peter Breedveld zo vaak maakt (en ik, toen ik 17 was; daarna niet meer).

 34. Ruud Harmsen says:

  “En als jij je wel wil laten overtuigen dan zijn er genoeg blogs en reactie te vinden […]”

  Allemaal van meelopers, kritiekloze bewonderaars en strooplikkers. Dat zegt dus niks.

 35. Max Goedblick says:

  Precies, dan zijn we uitgeluld.

 36. Rambam says:

  Hoi Maxpeet! Wat heb JIJ tegen Loor? Doe es vertellen?

 37. Max Goedblick says:

  Hoi Ramloortjebam!
  Ik voel geen enkele behoefte om een nieuw haatblogje te beginnen tegen wie dan ook, dus ook niet tegen Linke Loortje. Alleen als het gaat om de hetze tegen FN is het noemen van haar naam helaas van enig belang, voor de rest is zij betekenisloos. Want who the F is Laurence Blik? Een ultra-orthodox jodinnetje die niet wil weten dat Palestijnen ook mensen zijn en haar ogen sluit voor het feit dat haar geliefde landje Israël aan zelfmoordpolitiek doet. Maar dat is haar probleem, niet mijn probleem, dus Linke Loortje moet gewoon lekker doen waar ze goed in is.

 38. Rambam says:

  Hoi PeterMax! Wat een rotmeid, die Loortje. Maar Peter Breedveld is en blijft een antisemiet.

 39. Max Goedblick says:

  Ja, inderdaad een rotmeid die Loortje. Helaas heb ik een zwak voor rotmeiden, daar moet ik mij eens voor laten behandelen.

 40. Wieroe says:

  Peter Breedveld in “Frontaal Naakt lééft!”:

  “Wat ik ook niet meer doe, is in de reactieruimte met mensen in discussie gaan. Daarnaast moet ik strenger zijn met modereren. Het is met pijn in het hart dat ik Dewanand zal moeten verbannen. Sorry, Dewanand, maar je surrealistische, poëtische gekte is voor bepaalde mensen alleen maar een stok om mij mee te slaan. Het ga je goed.”

  Kijk nou es onder t stukkie van Hassneu!

  http://www.frontaalnaakt.nl/archives/verplicht-naakt-is-de-nieuwe-burqa.html


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties