Peter Breedveld probeert munt te slaan uit moord in Londen

In Londen is een moord gepleegd. Nu gebeurt dat wel vaker, en meestal besteden wij er geen aandacht aan, maar ditmaal schijnt de moord gepleegd te zijn door een paar moslims. Normaal gesproken zou het ons dan nog niet interesseren, want wij zijn weliswaar tegen godsdienstwaanzin en godsdienstwaanzinnigen in alle soorten en maten, maar aangezien er nogal veel van die idioten rondlopen, nemen wij niet de moeite om ieder individueel geval van godsdienstwaanzin apart te bespreken. Dit keer moeten we echter wel, en dat is de schuld van Peter ‘de islamapologeet’ Breedveld. Die heeft er namelijk een stukje aan gewijd, onder de titel ‘Allahu Akbar‘ en dat gaan wij nu even met u kloosrieden.

Ze riepen ‘Allahu Akbar’, twitterde de Heer der Vliegen gisteren naar aanleiding van een gruwelmoord in Londen.

Dat is al meteen een lastige binnenkomer, want wie is “de Heer der Vliegen”? Welnu, er staat een skakel bij naar het twitteraccount van Geert Wilders, dus dan zal die het wel zijn. Wij wisten niet dat Geert Wilders enige macht over dieren had, en ook niet dat vliegen een heer hadden, maar wij konden ons nog wel het boek ‘Lord of the Flies’ herinneren, dat wij op de middelbare school voor onze boekenlijst gelezen hadden, en dat had iets met Beëlzebub te maken. Dus die hebben we even opgezocht, in ons redactionele naslagwerk, en wij vonden:

Beël-Zebub, god der vliegen, II Kon. I:2; oorspronkelijk de naam van een Philistijnsche godheid, eigenlijk bestemd, bescherming tegen giftige vliegen te verleenen. Later werd dien naam overgebracht op den Satan, den oppersten duivel, den geest van het onreine, en, als woordspeling daarbij – Zeboeb in Zeboel (= drek) veranderd.

(Bron: T. H. de Beer & E. Laurillard, Woordenschat, 1899, ‘s-Gravenhage, Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij; Herdruk, 1993, Hoevelaken, Verba, ISBN 90-72540-79-4)

Wij vermoeden dat Peter ‘de gek’ Breedveld met zijn eerste zin wil zeggen dat Geert Wilders de duivel is. Waarom Peter ‘het is echt zo’ Breedveld dat zou willen zeggen, ontgaat ons, of het moest zijn om de aandacht af te leiden van het feit dat er iemand “Allahu Akbar” geroepen heeft, of dat er “een gruwelmoord in Londen” heeft plaatsgevonden. Misschien zelfs wel van allebei.

Misschien weet u het niet, maar ‘allahu akbar’ is buitenlands voor ‘god is groot’, of woorden van gelijke strekking. Wij zijn benieuwd of nog duidelijk gemaakt wordt wie dat in dit geval geroepen hebben en waarom iemand die erop wijst dat het geroepen is, de duivel is.

Het is niet eens zo’n uitzonderlijk geval.

Wat niet? Dat mensen ‘allahu akbar’ roepen? Dat Geert Wilders de duivel blijkt te zijn? Dat Geert Wilders twittert?

Dergelijke moordpartijen vinden overal plaats, elke dag.

Onzin. Misschien dat Peter ‘Spinneman‘ Breedveld wat minder Amerikaanse stripboekjes zou moeten lezen, maar in onze wereld vinden moordpartijen met machetes, want over zo’n moord gaat het, niet alleen niet dagelijks plaats, maar hooguit een paar keer per jaar en dan ook nog lang niet overal. Het komt wel eens voor, zouden wij willen zeggen.

Dat gaat dan om verwarde mensen, om eenzame gekken die met hun auto op groepen mensen inrijden, in het rond beginnen te steken, een hele school uitmoorden.

Wederom onzin. Peter ‘geen kwaad woord over moslims’ Breedveld probeert de aandacht af te leiden van eerder genoemd “allahu akbar”. Dat doet Peter ‘moslims zijn lief’ Breedveld omdat Peter ‘wie zegt dat moslims niet lief zijn, is de duivel’ Breedveld omdat hij alle moslims over een kam scheert en kennelijk niet begrijpt dat je soms gewoon niet moet generaliseren. Klootzakken heb je namelijk overal, ook onder de moslims. Dat de moordende klootzakken in quaestie kennelijk moslim zijn (want het stond in de krant en Geert ‘de duivel’ Wilders zei het, dus het hoeft niet waar te wezen), wil nog niet zeggen dat alle moslims moordende klootzakken zijn, of dat alle moordende klootzakken moslim, of zelfs maar godsdienstwaanzinnig zijn. Peter ‘ze zijn allemaal hetzelfde’ Breedveld denkt kennelijk van wel en daarom gaat hij er gauw moorden bijhalen die er nix mee te maken hebben.

Maar deze riepen: ‘Allahu Akbar’, dus moeten alle moslims er weer aan geloven.

Waar dan? Voorbeelden graag, cijfers, feiten, bewijsmateriaal. O, wacht, het is Peter ‘ik veeg mijn reet af met bewijsmateriaal’ Breedveld, dus die zegt zoiets en dan moeten wij maar denken dat het waar is.

Terwijl we het na de massamoord op tachtig linkschmensen door Anders Breivik per se niet mochten hebben over het feit dat Breivik was geïnspireerd door de verzamelde werken van Geert Wilders.

Wij weten niet door wien Peter ‘ik lul maar wat’ Breedveld zich dat heeft laten voorschrijven, maar wij weten wel dat de kranten er bol van stonden en dat her en der werd gesuggereerd dat Geert ‘zo heb ik het nooit bedoeld’ Wilders een van de inspiratiebronnen van Breivik was. Daar mocht iedereen het uitgebreid over hebben en dat deed men dan ook.

Als ik ook eens iets grof generaliserends mag zeggen over de islam: die heeft de macht om steeds weer de hoer in politici naar boven te halen.

De enige die tot nog toe “iets grof generaliserends” heeft gezegd over de islam, is Peter ‘maar ik heb het zelf niet door’ Breedveld. Maar Peter ‘het individu is het collectief’ Breedveld heeft mutatis mutandis wel een beetje gelijk: de islam “heeft de macht om steeds weer de hoer in” Peter ‘de hoer’ Breedveld “naar boven te halen”. Je hoeft maar “islam” te zeggen en Peter ‘de islamapologeet’ Breedveld begint de islam te verdedigen, of die nou aangevallen wordt of niet. Wij nemen echter niet aan dat hij ervoor betaald wordt, dus in dier voege is hij geen hoer en waarschijnlijk doet hij het omdat hij het fijn vindt, dus wat dat betreft is het meer een nymfomane.

Je druk maken om de beestachtige manier waarop in Nederland met ‘illegalen’ wordt omgegaan, levert je de gunst van de kiezer niet op.

Illegalen worden in Nederland best netjes behandeld. Maar wat heeft dit met die moord in Londen te maken? Helemaal niets. Behalve bij Peter ‘alles heeft met de islam te maken’ Breedveld.

Van economie heb je nog nooit iets begrepen, dus het is altijd fijn als moslims weer over de schreef gaan, bijvoorbeeld door zomaar in het openbaar opmerkingen te maken over de manier waarop hun buren zich kleden.

Wij denken dat Peter ‘mijn geest is niet verwrongen, maar de wereld wel’ Breedveld zich toch eens bij een competent psychiater zou moeten vervoegen. De manier waarop hij de moord in Londen probeert te koppelen aan de volgens hem niet bestaande shariawijk in Den Haag, is zo absurd dat je het zelfs niet onfris meer kunt noemen. Gestoord wel. Die man spoort echt niet, dacht u wel? Wij krijgen de indruk dat hij echt denkt dat iedereen die iets tegen moslims heeft blij is als moslims iets verkeerd doen, maar volgens ons werkt dat niet zo. Sterker nog: wij gaan ervan uit dat ook iedereen die iets tegen moslims heeft heel blij is als moslims niets verkeerd doen, want dan heb je er nog steeds wel iets tegen, maar in ieder geval geen last van.

Kun je weer lekker roepen dat de politie hard moet optreden, pleiten voor racial profiling en ferm verklaren dat er ‘paal en perk’ moet worden gesteld.

Die man raaskalt maar achter elkaar door, wat vermoedelijk veroorzaakt wordt door zijn ziektebeeld, dat ertoe leidt dat iedere opmerking waar hij het niet mee eens is, in zijn brein, om het toch maar zo te noemen, op de grote hoop terechtkomt en er op het moment dat hij er zijn voordeel mee denkt te kunnen doen in versterkte vorm weer uitkomt. Daarom vragen wij steeds om citaten, cijfers, voorbeelden, feiten en wat dies meer zij.

Die moslims weten ook feilloos de voorspelbaarheid van de mens bloot te leggen.

Welke moslims? De moslims, als het moslims waren, die iemand onder het roepen van “allahu akbar” op straat vermoorden met een machete? En welke voorspelbaarheid hebben die dan feilloos blootgelegd? Dat iemand die op straat aan stukken gehakt wordt dat niet overleeft? Dat mensen denken dat je moslim bent als je op straat “allahu akbar” gaat lopen roepen? Als Peter ‘die bedoel ik niet’ Breedveld die moslims niet bedoelt, welke bedoelt hij dan?

Op Twitter zie je na elk incident niet de minste journalisten hun innovatieve journalistiek bedrijven, namelijk door tweets rond te pompen.

Opnieuw: niet blind generaliseren, Breedveld, voorbeelden, cijfers, feiten, iets waar we wat aan hebben, dat hebben we nodig. Zulx nog afgezien van het feit dat ‘journalisten’ die hun werk doen “door tweets rond te pompen” natuurlijk nooit “niet de minste journalisten” kunnen zijn. Maar ja, Peter ‘ik ben ook journalist’ Breedveld beschouwt zichzelf ook als journalist, dus zijn maatstaven zijn duidelijk de onze niet.

Dat pakte na de aanslag in Boston immers ook zo goed uit.

Voor wie? En wat heeft de aanslag in Boston er nou weer mee te maken?

Dan krijg je de onvermijdelijke Wilders met zijn gebral, moslims die verklaren dat dit niet ‘hun islam’ is en moslims en niet-moslims die verklaren dat het nergens voor nodig is dat moslims verklaren dat dit niet hun islam is.

Het wordt vermoeiend, maar we blijven het doen: niet generaliseren Breedveld, geen loze opmerkingen de kuberruimte insturen, maar wel voorbeelden, feiten, cijfers en bewijs bijvoegen. Dank je.

Mijn spambak loopt weer vol met verwensingen aan het adres van moslims, de originele verbastering van Hassnae’s naam tot ‘Haatsnee’ en oproepen om mij als collaborateur tegen de muur te zetten dan wel – met Allahs zegen – te onthoofden.

Ja hoor, het is weer zo ver. Peter ‘en wie is er weer de dupe’ Breedveld is het slachtoffer van de moord in Londen. Niet het lijk, niet de moslims, neen, Peter ‘ik ben altijd de lul’ Breedveld en de onbetrouwbare Hassnae Bouazza, dat zijn degenen die te lijden hebben van die moord. Als die “spambak” dan zo ‘volloopt’, plaats dan eens een serie van die berichtjes op je webzijde joh, dan kunnen wij ook eens lachen. Nu krijgen wij de indruk dat het allemaal best eens heel erg kon meevallen, met die spambak. Bovendien moet iemand die zelf oproept tot moord op PVVjers niet al te kleinzerig zijn, want het is vast allemaal heel satirisch bedoeld.

‘s Avonds zit er een enge moslim bij Pauw & Witteman.

Wij kijken nooit naar Pauw & Witteman en wij kijken sowieso weinig televisie, want wij hebben dankzij de uitvinding van de DVDspeler, de PC, de Wii en de boekdrukkunst meestal wel iets beters te doen, dus wij kunnen niet zeggen of Pauw & Witteman er in geslaagd zijn een enge moslim te vinden, noch hoe eng die dan precies was.

Het is een ijzeren stramien dat nauwelijks is te doorbreken, zodat een discussie, over wat er werkelijk aan de hand is, vrijwel onmogelijk blijft.

Want wat is er werkelijk aan de hand? Welnu: er zijn mensen die proberen alles wat ze op hun weg tegenkomen zo te draaien dat het iets met moslims en de islam te maken heeft. De mensen die dat doen, vallen in twee groepen uiteen. Enerzijds de idioten die de moslims en de islam overal de schuld van willen geven, en anderzijds de idioten die de idioten die de moslims en de islam overal de schuld van willen geven overal de schuld van willen geven. De eerste groep zegt bij zo’n moord in Londen: “zie je wel, moslims deugen niet”. De tweede groep, waartoe Peter ‘alle moslims deugen’ Breedbek behoort, zegt: “alle moslims deugen, dus de eerste groep mag niet zeggen van niet, dus de eerste groep deugt niet en Geert Wilders is de duivel”. Ons maakt het niet zoveel uit wat die groepen zeggen, want wij hebben een pleurishekel aan moslims en aan beide groepen, maar we vermaken ons uitstekend met hun ruzies.

Zo komt er niemand op het idee dat het enige middel, om de ‘wantoestanden’ in de Schilderswijk een halt toe te roepen, een forse grondwetswijzing is.

Gelul. Als die wantoestanden in de Schilderswijk bestaan, vallen ze allang onder de wet.

Omdat het vooralsnog niet verboden is om kritiek te hebben op andermans eet-, drink-, en kleedgedrag.

Het lastigvallen van iemand, of dat nou is vanwege zijn eet-, drink-, en kleedgedrag, of omdat het een idioot is, is wel degelijk verboden. Wij citeren, zoals wij elders ook gedaan hebben, de wet:

2.4.1. Art. 285b, eerste lid, Sr luidt:

“Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie.”

Peter ‘Juridisch onderlegd? Wat is dat?’ Breedveld gaat verder:

Zelfs niet als je moslim bent.

Die wet geldt ook als je moslim bent. Jammer genoeg wordt hij niet genoeg toegepast. Wij kennen een hoop bemoeials die wij graag voor een paar jaar achter de tralies zouden zien verdwijnen, per slot van rekening.

Daar begon in Nederland het ‘islamdebat’ mee: met pogingen om de vrijheid van meningsuiting te beperken van mensen die kritiek hadden op moslims en op religie in het algemeen.

Gelul.

Dat is allemaal anders uitgepakt en nu gaat het om pogingen de vrijheid van meningsuiting te beperken van moslims.

Ook gelul.

Of eigenlijk lijkt iedereen het er allang over eens dat moslims geen recht hebben op vrije meningsuiting.

Nog steeds gelul. Peter ‘wat nou gelul?’ Breedveld doet opnieuw geen enkele moeite om zijn beweringen te staven en dat hoeft hij ook niet te doen: zijn webzijde wordt voornamelijk, indien überhaupt, gelezen door zijn fans en die blinken niet uit door een kritische instelling te opzichte van het geschreven woord, of althans het door Peter ‘de paus van zijn eigen geloof’ Breedveld geschreven woord. Dat is heel sneu, maar het is wel zo.

Ze moeten worden onderdrukt, het liefst gedeporteerd, worden verdelgd als mosliminsect.

Mogen wij nogmaals vragen om citaten, bronnen, vindplaatsen, feiten en dergelijke? Ja, dat mogen wij. Dat mogen wij tot wij een ons wegen, want van Peter ‘ik dram door tot ik gelijk heb’ Breedveld hoeven wij ze niet te verwachten.

Want Wilders is groot.

En wat heeft Wilders ermee te maken? O ja, Wilders was de duivel, want die had getwitterd dat de moordenaars in Londen ‘allahu akbar’ hadden geroepen. We zijn dus rond en onze conclusie luidt dat Peter Breedveld op een even domme als smerige manier probeert munt te slaan uit een moord in Londen en dat je, als je even niet oplet, zomaar de indruk zou kunnen krijgen dat die moord in Londen niet de schuld is van een paar islamitische idioten, maar van Geert Wilders. Peter Breedveld is vast goed bevriend met de idioten van Wijblijvenhier.nl.

23-05-2013 13.18 | Door: De Grote Vrager | Categorie: Arabische wereld, Boeken, Engeland, Geert Wilders, Godsdienstwaanzin, Sex, Taal, Terrorisme

Er zijn 17 reacties op “Peter Breedveld probeert munt te slaan uit moord in Londen”

 1. Max Goedblick says:

  – Dit deel van de reactie geschrapt omdat wij stalker Max Goedblick niet te veel podium willen geven. –

 2. Max Goedblick says:

  In plaats dat je nog blij bent met die 1 of 2 stalkers die de moeite willen nemen om af en toe eens op die rotzooi van jou te reageren.

  – Deze reactie dan weer geheel intact gelaten om te laten zien wat een triest huilebalkje stalker Max Goedblick is –

 3. Max Goedblick says:

  – Dit deel van de reactie verwijderd. Stalker Max Goedblick weet zelf wel waarom. –

 4. Tijl Uylenspiegel says:

  Onbegrijpelijk, die man is toch door niemand verplicht om stukjes te lezen die hem niet zinnen ?
  Na een vervelende aanvaring destijds met Peter Blootfeld heb ik zijn Frontaal Bloot gelaten voor wat het is en er hooguit eens in de zoveel tijd nog eens om het hoekje gekeken zonder verder commentaar te geven.
  Vandaar ook dat ik geen idee heb of mijn aanvaring met hem mij ook een ban heeft opgeleverd, het zal mij aan de anus oxideren.
  Maar meer nog; iemand die een mening ventileert om vervolgens mensen die het niet met hem eens zijn uit te maken voor al wat mooi en lelijk is(vooral het laatste)en tegelijkertijd een weerwoord te ‘Meulenbelten’ is voor mij geen knip voor de neus waard.

 5. Marijke Eggers says:

  Heeft die Peter Breedveld geen werk?

 6. Max Goedblick says:

  – Dit deel van de reactie geschrapt wegens linkspam. –

 7. Jack L. says:

  Ach Tijl, Max Goedblick heeft bij iedere reactie nogal de gewoonte om niet relevante zaken erbij te halen, waardoor de discussie vertroebeld wordt.

  Die niet relevante zaken bestaan in de regel uit het opnoemen van de personen/media/groepen die op Peter Breedveld’s shitlist staan, om daarna allerhande smerigs over hen neer te typen.

  Dat noemt hij dan ‘poëzie.’

  Maar terzake: is Peter Breedveld uit het Enge Bos teruggekeerd om DIT soort teksten te gaan schrijven??!?

  En ik had nog wel ergens de stille hoop dat hij nu wel weer wat positiever in het leven zou gaan staan!

  Jammer.

 8. Max Goedblick says:

  @Jack L Hoe kan jij dat nou weten ouwe aangevreten sokpop als grootinquisiteur professor Ijshut alles wat niet in zijn straatje past wegcensureert om zijn lezertjes (welke?) dom te houden.

 9. Jack L. says:

  Sokpop? Sorry Max, maar met sokpoppen spelen is iets wat ik liever aan kleutertjes overlaat.

 10. Wieroe says:

  Censureren op een weblog, is dat niet precies wat jij a.k.a. Breedveld doet, Goedblick? Ik stelde jou/Peter een korte vraag over de cartoon van Callahan (15/5/2013)op Frontaal Naakt. Ik vroeg: Waarom draag jij(Breedveld) die cartoon op Twitter op aan Bert Brussen? En ik vraag je nu: Waarom heb jij/heeft Breedveld die tweet gauw verwijderd? Mijn vraag werd niet gepubliceerd. Paste vast niet in het straatje van Breedveld.

 11. Wieroe says:

  Hé Goedblick, deze cartoon droeg Breedveld op Twitter op aan Bert Brussen. Die tweet heeft hij weer verwijderd, de lafaard.

  http://www.frontaalnaakt.nl/archives/callahan-3.html

 12. Max Goedblick says:

  Wieroe, Breedveld censureet niet op zijn weblog, hij modereert, dat is iets anders. Modereren wil zeggen dat je alleen reacties toelaat die aan bepaalde criteria voldoen. Voldoet een reactie niet aan die criteria dan plaats je de hele reactie niet. Wat de doctorandeus alhier doet is sencureren, een reactie wel plaatsen maar deze zodanig verknippen dat de lezers van zijn blog een vertekend en daardoor onjuist beeld krijgen van de inzender en zijn/haar betoog. Censureren op deze wijze is daarom een vorm van lezersbedrog, modereren niet.
  Verder, vragen bestemd voor Breedveld kan ik niet beantwoorden, want ik ben zijn sokpop niet.

 13. […] niet’ Breedveld, maar wat moet dat moet. Gisteren was ons opgevallen dat hij probeerde munt de slaan uit de moord in Londen en vandaag gaat hij vrolijk verder. Wij dus ook. Het stukje heet ‘Jij-bak‘. Daar gaan […]

 14. vogelbekstier says:

  Ik zou die reactie van die Max lekker laten staan. Laat maar zien wat voor ‘n engnekken die extreem linksen zijn.

 15. Ruud Harmsen says:

  “‘allahu akbar’ is buitenlands voor ‘god is groot’,”

  God is de Grootste, letterlijk. Kabiir = groot, akbar = groter, grootst. Net als kathiir = veel, akthar = meer, meest. En zo met duizenden andere bijvoeglijk naamwoorden.

 16. […] op dat dit stukje geschreven is door Peter ‘natuurlijk mogen moslims moorden‘ Breedveld, die er inmiddels duidelijk anders over denkt, maar er niet toleranter op geworden […]

 17. […] cijfers, geen feiten. En dat je van Peter ‘van mij mag het’ Breedveld best mag moorden als je een moslim bent , wil nog niet zeggen dat er erg veel mensen zijn die zijn gedachte dat iedere moslim ‘de […]


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties