Peter Breedveld wordt steeds verwarder

We hebben zo langzamerhand een dagtaak aan het kloosrieden van het geraaskal van Peter ‘zo belangrijk ben ik helemaal niet’ Breedveld, maar wat moet dat moet. Gisteren was ons opgevallen dat hij probeerde munt de slaan uit de moord in Londen en vandaag gaat hij vrolijk verder. Wij dus ook. Het stukje heet ‘Jij-bak‘. Daar gaan we weer:

In de reactieruimte onder mijn vorige stukje wordt me verweten dat ik me bedien van een jij-bak.

Een “jij-bak”? Wat is dat? Is dat ‘wat je zegt ben je zelluf’? Al dan niet ‘met je kont door de helluf?’ Gezien het feit dat Peter ‘de grote generalisator’ Breedveld in zijn vorige stukje grof aan het generaliseren geslagen was en dat anderen verweet, zou je hem in dier voege inderdaad van een ‘jij-bak’ kunnen betichten.

Nou en?

Nou, als je eigen lezers je al van zoiets betichten, heb je iets fout gedaan, dacht je niet?

Is het soms niet waar, wat ik zeg?

Neen. Sterker nog, wat je gisteren zei, was niet soms niet waar, maar dat was altijd niet waar.

Is het niet hypocriet om ons te verbieden een verband te leggen tussen Wilders’ agressieve anti-moslimretoriek en de massamoord door Anders Breivik op tachtig linkschmensen, als je wel elke moslimscheet aangrijpt om alle moslims verdacht te maken?

Peter ‘ik herhaal mezelf nu eenmaal graag’ Breedveld herhaalt wat hij gisteren ook al zei, en wat gisteren ook niet klopte. Niemand heeft wie dan ook verboden een verband te leggen tussen Wilders en Breivik en ook wordt niet “elke moslimscheet” aangegrepen “om alle moslims verdacht te maken”. In de verwrongen geest van Peter ‘el generalisatorissimo’ Breedveld is wat hij zegt echter een afspiegeling van de waarheid, zodat hij gedoemd is het te blijven herhalen. Dit heeft als voordeel dat hij op die manier steeds meer lezers kwijtraakt, maar als nadeel dat wij het iedere keer weer moeten tegenspreken.

Het is de vernietigende invloed van Rioolrechts, die elk inhoudelijk debat vrijwel onmogelijk maakt.

Rioolrechts? Wat is dat nu weer? Is dat iedereen die het niet eens is met Peter ‘alle moslims zijn lief en ik ben hun woordvoerder’ Breedveld? En over welk “inhoudelijk debat” heeft hij het? In ieder geval niet over een ‘inhoudelijk debat’ waar hij bij betrokken is, want zoiets bestaat niet. De man blokkeert zowel op zijn webzijde als op Twitter iedereen die inhoudelijk met hem zou willen debatteren en als iemand hem uitnodigt voor een gesprek, geeft hij niet thuis.

Steeds meer mensen volstaan met het voorzien van andermans inbreng met een etiket: ‘jij-bak’, ‘wensdenken’, ‘wegkijken’, zonder een poging te doen iets inhoudelijk te weerleggen of – God verhoede – de eigen standpunten bij te stellen omdat, nou, zo hadden ze het eigenlijk nog niet bekeken.

Wij vragen ons voor de zoveelste keer af, over wie hij het heeft. Wij horen nooit iemand onze inbreng voorzien van een van genoemde etiketten, maar wij kunnen ons wel voorstellen dat er mensen zijn die bovengenoemde etiketten van toepassing achten op de werken van Peter ‘de heldere denker’ Breedveld.

Zonder namen, voorbeelden en citaten hebben wij niets aan zijn opmerking, zoals zo vaak. Wij doen telkenmale niet alleen ons uiterste best om zijn texten inhoudelijk te weerleggen, maar slagen daar nog in ook, wat gezien het gebrek aan te weerleggen inhoud nog best knap van ons is. Wij kunnen ons indenken dat er mensen, hopelijk zelfs “steeds meer”, zijn die het geraaskal van Peter ‘de grote filosoof´ Breedveld gewoon maar negeren, omdat zowel lezen als weerleggen zonde van hun tijd is.

Het gebruik van jij-bakken is niet verboden.

Wij hebben de definitie van jij-bak toch maar even opgezocht, en weten nu dat we het in eerste instantie al goed gezien hadden. En inderdaad is de jij-bak niet verboden. Het gebruik van de jij-bak is echter wel af te raden. De Wikipedia formuleert het als volgt:

Tu quoque is een drogreden waarmee een inhoudelijke bespreking van het oorspronkelijke argument wordt ontweken. In het voorbeeld “roken is slecht voor de gezondheid” doet het feit dat de spreker zelf gerookt heeft, of zelfs nog steeds rookt, niets af aan het argument.

In het voorbeeld van gisteren doet het feit dat Geert Wilders volgens Peter ‘de exorcist’ Breedveld Beëlzebub is, niets af aan het feit dat de moordenaars in Londen niet alleen “allahu akbar” geroepen hebben, maar het nog geloofden ook. Breedveld vervolgt:

De jij-bak moet natuurlijk wel ergens op slaan.

Maar dat kan dus niet, want daar is het een jij-bak voor.

Snijdt het hout, daar gaat het om.

Dus niet.

Dat een terroristische aanslag door moslims het bewijs is dat ‘de islam’ een geweldsverheerlijkende godsdienst is, of een fascistische ideologie, snijdt geen hout.

Mogen wij even weten waarom niet? Niet dat wij het gezegd, gedacht of gehoord hadden, maar nu de stelling toch ter tafel gebracht is, willen wij graag weten wat eraan mankeert. Of wacht, het is anders: we nemen gewoon aan dat die stelling niet deugt, maar dat een terroristische aanslag door moslims ook niet het bewijs is van het tegendeel. Dan zijn we daarvan af en kunnen we het houden bij de vaststelling dat een terroristische aanslag door moslims in ieder geval niet deugt. Het grootste probleem van Peter ‘ik lul mezelf er ook altijd in’ Breedveld in dezen is dat hij zich zo vastgebeten heeft in zijn generalisaties betreffende moslims dat geen moslim iets kan doen zonder dat Peter ‘de islam is prachtig’ Breedveld meent de islam te moeten verdedigen.

De meeste moslims zijn immers keurige burgers die geen vlieg kwaad doen.

Dat zegt niets over de islam. De meeste nazis waren ook keurige burgers die geen vlieg kwaad deden, evenals de meeste communisten. Ook de meeste PVVstemmers zijn keurige burgers die geen vlieg kwaad doen en zelfs Peter ‘de pen is krommer dan het zwaard’ Breedveld is vermoedelijk een keurige burger die geen vlieg kwaad doet, behalve als hij niet met een groepje blote kinderen de speeltuin in mag.

Alleen af en toe een schaap.

O ja?

Maar hé. Bio-industrie, kiloknaller, plofkip, en zo.

Dus een moord in Londen, waarbij de daders “allahu akbar” roepen, is eigenlijk een protest tegen de Nederlandse bioindustrie? Zo hadden wij het nog niet gezien en wij weten vrij zeker dat we het zo niet gaan zien ook.

Wie gooit de eerste steen, niet waar?

Wat bedoelt de schrijver met deze vraag? Dat je niet mag zeggen dat islamitische terroristen nare mensen zijn als je zelf weleens een karbonade eet? Dat je niet mag zeggen dat Breivik een eikel is als je zelf geen islamiet bent? Of dat hij een uitdrukking uit de bijbel gebruikt, wat hij beter niet had kunnen doen? Wij hebben de uitdrukking even voor u opgezocht, en vonden dit:

Wie onder u zonder zonde is, werpe den eersten steen, woord van Jezus (Joh. VIII:7) tot de Farizeën, die eene zondares veroordeeld wenschten te zien. Op overspel stond bij oud-Israël de steeniging, en de getuigen moesten de eerste steenen werpen.

(Bron: T. H. de Beer & E. Laurillard, Woordenschat, 1899, ‘s-Gravenhage, Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij; Herdruk, 1993, Hoevelaken, Verba, ISBN 90-72540-79-4)

Peter ‘de islam is niet achterlijk want het christendom deugt ook niet’ Breedveld kan kennelijk niet begrijpen dat het op straat vermoorden van voorbijgangers niet goed te praten is, of slachtoffers of daders nou muzelmannen zijn of niet.

(JIJ-BAK!)

Goh. Als hij het er niet bij gezegd had, hadden we het niet geweten.

De massamoord op Utoya zegt echter wel veel over het kwalijke karakter van Wilders uitspraken en geschriften.

Misschien wel, misschien niet. Maar Wilders heeft nergens tot de moord opgeroepen, terwijl er vast wel ergens een islamitisch geschrift te vinden valt waarin wordt opgeroepen tot moord op ongelovigen of afvalligen of hoe die idioten het ook noemen.

Wilders voert een intensieve haatpropaganda tegen moslims en niet-westerse allochtonen en hij gebruikt daarbij veel oorlogszuchtige taal, bijvoorbeeld als hij het heeft over een totale oorlog tussen de ‘multiculturele elites en de PVV’.

Mogen wij even de bronvermelding van het aangeduide citaat over die “totale oorlog”? Peter ‘als een ander het doet is het laster, als ik het doe is het satire’ Breedveld beschuldigt Geert Wilders hier keihard van oproepen tot moord. Als het aan ons ligt, krijgt die Breedveld daar problemen mee. Niet omdat wij die malle Wilders zo hoog hebben zitten, maar wel omdat wij vinden dat Breedveld eens een keer stevig op zijn donder moet hebben.

Breivik citeert Wilders met instemming in zijn eigen oorlogsverklaring aan de islam en de multiculturele elites.

Ja, en? Hebben de moordenaars in Londen daarom geen “allahu akbar” geroepen?

Na zijn aanslag werd hij op tal van blogs en fora verheerlijkt als een soort rechtse Che Guevara.

Ja, en? Waren de moordenaars in Londen daarom geen laffe moordenaars?

Het doodschieten van bange kinderen werd goedgepraat!

En mag Peter ‘ik ben zelf een ontaarde vader’ Breedveld daarom het vermoorden van een jonge vader in Londen goedpraten? Onze redenering zou het niet zijn, maar we krijgen sterk de indruk dat het wel die van Peter ‘mijn wegen zijn ondoorgrondelijk’ Breedveld is.

‘Een dooie socialist is een goede socialist. Ook als die heel jong is..’

Wie heeft dat waar en wanneer gezegd? En waarom is dat een argument om iemand onder het roepen van “allahu akbar” met een machete in stukken te hakken? O, wacht: het waren natuurlijk helemaal geen moslims, daar in Londen, het waren aanhangers van Wilders en Breivik die dachten dat die militair een socialist was. Wij denken van niet, maar wij denken ook dat Peter ‘geen PVVjer, toch een aluhoedje’ Breedveld inmiddels wel degelijk psychiatrische hulp nodig heeft. In het stukje over zijn terugkeer als blergher beschreef hij zijn eigen psychische problemen en weliswaar dacht hij dat ze over waren, maar wij denken toch echt van niet. Volgens ons is daar meer voor nodig dan een vakantiereisje naar Tokio.

Niet dat dat nieuw is.

Niet?

Wildersfans fantaseren al heel lang over de ‘gewelddadige bestrijding van de islam‘ en over het vermalen van politieke tegenstanders tot bloedpap, daarbij aangemoedigd door PVV-senatoren.

Bronnen, citaten en feiten graag. Afgezien daarvan: hoeveel Wildersfans en PVVsenatoren stonden er in Londen de moordenaars aan te moedigen? Het is allemaal wat warrig, daar in die bovenkamer van Peter ‘spinnewebben in mijn hoofd’ Breedveld.

Toch besloot onze regering dat er in Nederland geen voedingsbodem is voor Breivikachtig geweld.

Wij denken zomaar dat “onze regering”, die de onze niet is, doch dit terzijde, daar best eens gelijk in zou kunnen hebben. Mocht dat niet zo zijn, dan merken we dat natuurlijk vanzelf, maar ons wil wel even ontgaan of de moord in Londen daardoor dan als niet gepleegd beschouwd moet worden, of als niet gepleegd door islamieten. Zo ja, hoe werkt dat dan precies, meneer Breedveld?

En dát is nou wegkijken en wensdenken.

Wij zijn zeer benieuwd naar het grondige onderzoek op basis waarvan Peter ‘ik ben de AIVD in ‘t diepst van mijn gedachten’ Breedveld tot die conclusie gekomen is.

Kort en goed: moslims die uit zijn op dood en verderf, vormen een minderheid binnen de wereldwijde moslimgemeenschap.

Oei. Geeft Peter ‘o jeetje, valt het op?’ Breedveld hier nu hardop toe dat er moslims bestaan die uit zijn op dood en verderf? Dat kan toch niet? Alle moslims zijn toch goed, want de islam is toch de religie van de Vrede? Nou, nou, nou, Breedveld, het moet toch niet gekker worden.

Maar élke PVV’er haat moslims, allochtonen en ‘linkschmensen’, want dat is waar de PVV voor staat, voor allochtonenhaat en voor de ‘totale oorlog’ tegen de multiculturele elite.

Zelfs als het waar is, wat wij betwijfelen, doet het er niet toe. Dat Wilders niet deugt, staat als een paal boven water, maar dat het op straat aan stukken hakken van voorbijgangers niet deugt, ook. En dan kan meneer Breedbek wel denken dat hij het een tegen het ander mag wegstrepen, maar daarmee is hij bij ons aan het verkeerde adres.

Wie voor vreedzame coëxistentie is, steunt Geert Wilders niet.

Een waarheid als een koe. Wie voor vreedzame coëxistentie is, praat de shariawijk niet goed, en zo lusten wij er nog wel een paar.

Nog even over die aanslag op een soldaat in Londen.

Ach, welja.

Omdat er ‘Allahu Akbar’ werd geroepen en omdat één van de daders iets verklaarde over het afslachten van moslims door het westen, lijkt niemand er nog aan te twijfelen dat het over de islam gaat.

Neen: het wordt moeilijk om aan te nemen dat de daders geen islamieten zijn, maar “het” “gaat” niet “over de islam”. Het gaat feitelijk helemaal nergens over, behalve dan over een paar nare meneren (wij citeren het dochtertje van onze stagiaire) die iemand aan mootjes gehakt hebben. De moslims die wij kennen, zijn daar tegen, of hebben althans duidelijk te kennen gegeven dat ze er niet zodanig voor waren dat wij persoonlijk gevaar gingen lopen.

Terwijl er door de daders zelf een duidelijke link wordt gelegd met de oorlogen die door Westerse landen worden gevoerd in Afrikaanse en Aziatische landen.

Zou Peter ‘en ik zal een plaat voor me harses houden’ Breedveld dat filmpje met die ene moordenaar nou slecht bekeken hebben, of met opzet verkeerd begrepen? Wij meenden toch echt dat die man het vooral over de moslims in genoemde landen had. Niet dat het veel uitmaakt, maar we wilden het wel even zeggen.

Dit doet me eerder denken aan de aanslagen door de IRA dan aan moslimterrorisme.

Dat kan. Als je geen enkel historisch besef hebt en niet weet waarover je praat, kan dat. Maar dan nog: als het geen moslimterrorisme is, mag je van Peter ‘ik heb wel eens een dreigmail ontvangen’ Breedveld naar hartelust onder het roepen van ‘allahu akbar’ mensen op straat aan mootjes hakken. Wij zouden het even moeten nakijken, maar was die man dan indertijd ook zo positief over de moord op Theo van Gogh? Want dat was ook geen moslimterrorisme, omdat moslimterrorisme helemaal niet bestaat, volgens Peter ‘ik weet het beter’ Breedveld, zelfs niet als de terroristische moslims zichzelf tot moslimterrorist benoemen.

Gek genoeg zet niemand vraagtekens bij onze eigen buitenlandse politiek, maar wordt er in brede kring wèl van moslims geëist dat zij afstand nemen van die aanslagen.

Er zijn een heleboel mensen die niet alleen vraagtekens zetten bij “onze eigen buitenlandse politiek”, die de onze niet is, maar ook dat heeft er helemaal nix mee te maken. Wij weten niet of er “in brede kring wèl van moslims geëist [wordt] dat zij afstand nemen van die aanslagen”, maar als dat zo is, wat dan nog? Wij denken niet dat moslims niet mondig genoeg zijn om op dat soort malle eisen adequaat te reageren. Wij denken echter wel dat wij, als wij een nette moslim waren, als de sodemieter afstand zouden nemen “van die aanslagen”, al was het maar om meteen duidelijk te maken dat ze niet in of uit onze naam gepleegd zijn of worden. Zo hebben wij, puur en alleen omdat wij Nederlander zijn, al talloze malen afstand moeten nemen van allerlei zaken waar wij op werden aangekeken, terwijl wij er niet alleen niets mee te maken hadden, maar zelfs niets aan konden doen, zoals daar zijn de foute wissel van Dick Advocaat, de moordaanslag door Nigel de Jong en onze landgenoten op wintersport.

Aanslagen waar ze helemaal niks mee te maken hebben!

Dat maakt niet uit, is onze ervaring. Uitleggen dat je er nix mee te maken hebt, helpt enorm, en daarna kun je gezellig samen schelden op de foute wissel van Dick Advocaat, de moordaanslag door Nigel de Jong en onze landgenoten op wintersport, plus wat er verder nog ter tafel komt.

24-05-2013 14.14 | Door: De Grote Vrager | Categorie: Aluhoofddeksels, Engeland, Geert Wilders, Godsdienstwaanzin, Juridisch, Politiek, Taal, Televisie, Terrorisme, Twitter, Voetbal, Webzijden

Er zijn 5 reacties op “Peter Breedveld wordt steeds verwarder”

 1. Jack L. says:

  PB “Omdat er ‘Allahu Akbar’ werd geroepen en omdat één van de daders iets verklaarde over het afslachten van moslims door het westen, lijkt niemand er nog aan te twijfelen dat het over de islam gaat.“

  Wat wil Peter Breedveld hier nou weer mee zeggen? “Als één dader iets over moslims zegt, wil dat niet gelijk zeggen dat de andere dader ook maar iets met de islam te maken heeft” of zoiets???

 2. Knutsel says:

  Niet geheel inhoudelijk maar ik moet toch even kwijt dat ik de “middle names” hilarisch vind. Allang niet meer zo gelachen om een stukje op de interwebs.

 3. Knutsel says:

  Worden de reacties vooraf gemodereerd?

  – De reacties worden niet vooraf gemodereerd, maar doordat spemmers nogal veel hotmail en gmail adressen gebruiken, komen reacties vanaf dat soort adressen automatisch in het spemfilter terecht (zie ook ‘Commentaar‘). –

 4. […] moeten hier een correctie aanbrengen. Gisteren schreven wij ‘Peter Breedveld wordt steeds verwarder‘, maar wij moeten nu toegeven dat wij het mis hadden, hetgeen werd veroorzaakt doordat wij […]

 5. […] grote muil op tegen zelfverzonnen dreigingen en in 2013 doet hij dat nog steeds. Of hij in 2005 al net zo geschift was als in 2013, weten wij niet, maar in 2013 gaat het zeker niet goed met […]


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties