Frontaal Naakt draait, maar spoort niet

Gisteren schreven wij:

Als je dit geschreven hebt en na je bekering nog eens leest, dan moet je daar toch iets mee doen? Met jezelf in discussie gaan, bijvoorbeeld? Jezelf een schop onder je hol geven? Dit stukje en je hele webzijde verwijderen wegens een totaal gebrek aan geloofwaardigheid? Iets leuks gaan doen?

Inmiddels is ons gebleken dat Peter ‘met een plaat voor je harses is het moeilijk draaien’ Breedveld het desbetreffende stukje na zijn bekering wel degelijk onder ogen gehad heeft, want hij heeft er in 2012 zelfs een nieuw stukje over geschreven. Het heet ‘Draaien‘ en wij gaan het nu kloosrieden.

Naar aanleiding van mijn laatste betoog over de ‘PVV-scriptie’ kwam die nare, stokerige GeenStijl-columnist Bas ‘Fair and Balanced’ Paternotte me in de reactieruimte me weer eens een dolk in de rug steken:

Wij kennen die Paternotte niet, maar wij kennen Peter ‘ik moet nu eenmaal altijd overdrijven’ Breedveld wel, dus wij denken dat hij overdrijft en dat die Paternotte alleen maar een opmerking gemaakt heeft. Of zo. Breedveld citeert hem als volgt:

Tja, in 2005 noemde Breedveld Halsema op FN nog ‘het grootste gevaar’ en werden er hier vertaalde stukken gepubliceerd van ene Fjordman die later de inspirator van Breivik bleek te zijn.

Ons stukje van gisteren ging over ‘Het grootste gevaar’, dus tot nog toe liegt die Paternotte niet. De stukken van die Fjordman zijn op de webzijde van Peter ‘stiekem laten verdwijnen’ Breedveld niet meer te vinden, maar volgens mensen die het weten kunnen, hebben ze er wel degelijk gestaan.

Iedereen roept maar wat dus.

Of iedereen maar wat roept, weten wij niet. Dat zulx voor Peter ‘ik roep maar wat’ Breedveld geldt, is een feit.

(Ook al is er niets mis met voortschrijdend inzicht, mind you)

Voortschrijdend inzicht is goed, zelfs. Nu gaat Peter ‘kutpaternotte’ Breedveld zelf verder:

Paternotte verwees naar mijn stuk Het Grootste Gevaar, inderdaad geschreven in 2005, maar hij linkte er niet naar, en ik denk expres niet.

Wij weten niet of Paternotte er expres niet naar gelinkt heeft, maar wij hebben het gisteren gekloosried en de skakel gegeven. Wij zeiden onder andere:

Nu weten wij beter en denken wij te kunnen concluderen dat de man altijd al een zeer verwrongen geest gehad heeft en dat hij, als hij morgen tegen een beetje lekkere Jehova’s getuige aanloopt, overmorgen weer heel andere dingen stellig gaat betogen en zeker gaat weten, zonder ook dan ook maar enige moeite te doen iets te staven met bewijsmateriaal.

Peter ‘ik ga mij verdedigen’ Breedveld vervolgt:

Voor iedereen met een IQ boven de zeventig is namelijk meteen te zien dat ik er toen precies dezelfde standpunten op na hield als nu, hoe graag ik me ook laat voorstaan op ‘voortschrijdend inzicht’ want wie na zeven jaar niet van mening is veranderd, denkt niet na en ik heb dus nu gezegd dat ik niet nadenk, maar vergeet dat.

Dit is wartaal, maar wij begrijpen dat hij ten eerste bedoelt te zeggen dat die Paternotte een debiel is. Dat doet Peter ‘Ivan de Verschrikkelijke deed het ook’ Breedveld wel vaker: als de boodschap hem niet bevalt, valt hij de boodschapper aan. Ten tweede hebben we gisteren laten zien dat hij wel degelijk andere dingen zei dan na zijn bekering tot Hassnae Bouazza, maar gezien het feit dat dat geschreeuw van hem slechts geschreeuw is, kunnen wij niet garanderen dat er op enig moment sprake is geweest van een mening en dus weten wij ook niet of hij van mening veranderd is. Dat hij niet nadacht, had hij niet hoeven zeggen, want dat was ons allang duidelijk, maar dat je per se na zeven jaar van mening veranderd zou moeten zijn, ook als je wel nadenkt, vinden wij onzin. Daar heeft hij vast niet over nagedacht.

In 2005 schreef ik:

En daarna citeert hij zichzelf als volgt:

Het grootste gevaar komt van mensen als Femke Halsema, die weigeren de dreiging van het relifascisme onder ogen te zien en liever onschuldige burgers als Hirsi Ali in staat van beschuldiging stellen.

Wij hebben het hele stuk uit 2005 gisteren besproken, dus wat wij hiervan vinden, leest u daar maar even. Wij gaan kijken wat hij er zelf over zegt:

Niet lang daarna heb ik mijn mening over Halsema radicaal veranderd (o jee, zou ik dan toch last hebben van voortschrijdend inzicht?), ik heb haar zelfs de Frontaal Naakt Award uitgereikt wegens grote verdiensten voor de vrije meningsuiting, maar daar gaat het niet om.

Nou, wij vinden dat toch wel interessant, eerlijk gezegd. Waarom was dat? En waarom gaat het daar niet om? Het is toch wel een behoorlijke draai om iemand eerst het grootste gevaar te noemen en vervolgens met die persoon te gaan zitten slijmen. Wanneer vond die draai plaats? Wij hebben niet zo gauw kunnen vinden wanneer Peter ‘ik kon het toch proberen?’ Breedveld Femke Halsema minder eng is gaan vinden, maar vonden in of op de Wikipedia wel:

In 2009 ging de prijs naar Femke Halsema, volgens Frontaal Naakt de enige overgebleven liberaal in de Tweede Kamer, die het opneemt voor zowel de vrijheid van Ayaan Hirsi Ali als die van moslims.

Dat is dus vier jaar nadat hij haar het grootste gevaar had genoemd. Hoe verhoudt dat tijdstip zich tot zijn bekering? Wij hebben dat allemaal niet zo gevolgd, maar menen desondanks te weten dat zijn huwelijk in 2007 in ieder geval al op de klippen gelopen was en dat het tijdstip van zijn bekering dus rond die tijd gesitueerd moet worden.

Het gaat erom dat ik in 2005 progressievelingen bekritiseerde, omdat ze zich zich blind toonden voor het feit dat – uit angst voor extremistische moslims – boeken, toneelstukken, kunstwerken, oraties, meningsuitingen de facto werden verboden (we zouden zelfs nog de arrestatie meemaken van een cartoonist wegens grappen over moslims), terwijl diezelfde progressievelingen wel de critici van die extremistische moslims veroordeelden.

Gaat het daarom? Ons niet. Ons gaat het erom dat die man niet deugt en dat hij nooit gedeugd heeft ook. Hij verzwijgt bijvoorbeeld te veel. Voorbeeldje: “de arrestatie meemaken van een cartoonist”. Dat klopt, die cartoonist was de buitengewoon ongrappige Gregorius Nekschot. Wat Peter ‘het is dwangmatig’ Breedveld verzwijgt, is dat hij Nekschot nog even een trap na meende te moeten geven waarop iemand concludeerde:

Aha, dus Breedveld publiceerde Nekschot slechts uit protest? Nekschot was dus niet meer dan een vaandel in Breedveld’s protestmars? Dat is Peter -draaikont- Breedveld ten voeten uit. De marginale journalist die zich graag tooit met andermans veren in hoop de aandacht op zichzelf te vestigen. Femke Halsema kan erover meepraten.

Peter ‘draaikont’ Breedveld gaat door:

Nu, in 2012, veroordeel ik progressievelingen (zoals historicus Jan Dirk Snel) die zich blind tonen voor het feit dat – uit angst voor extremistische islamofoben – boeken, lezingen, kunstwerken, wetenschappelijke studies, allerlei meningsuitingen de facto verboden worden, terwijl diezelfde progressievelingen wel moedoen aan het verdachtmaken van de critici van die extremistische islamofoben.

(Het werkwoord “moedoen” is ons onbekend, maar we hebben dit gekoppiepeest, dus hij gebruikt het wel. Hij zal wel ‘meedoen’ bedoelen.)

Ziet u dat? Hij heeft zijn grote omslag gemaakt en probeert zich daar uit te draaien door te liegen. Er is geen enkele meningsuiting in 2012 de facto verboden geweest door “angst voor extremistische islamofoben”, maar als Peter ‘schijt aan de feiten’ Breedveld dat niet beweert, heeft hij geen poot om op te staan. Als hij het wel beweert trouwens ook niet, maar waarschijnlijk hoopte hij dat niemand het zou zien. En omdat wij toen nog niet op hem letten, zien wij het nu pas, dus hij had nog bijna gelijk gekregen ook.

Ziet u wel?

Wij zien zeer wel, dank u. Wij zien nog wel zonder bril, maar niet zo wel als met, doch dat is een heel ander verhaal.

Er is helemaal geen sprake van ‘voortschrijdend inzicht’!

Dat is waar. Er is zelfs helemaal geen sprake van inzicht. Nooit geweest ook. Om even terug te komen op dat stukje over Gregorius Nekschot, daarin lazen wij ook:

De enige overeenkomst tussen Nekschot en Breedveld lijkt nog te zijn dat ze beiden teleurgesteld zijn over wat hun noeste werk financieel heeft opgeleverd. Breedveld’s journalistieke carrière is blijven steken in de donkere krochten van een marginaal universiteitsblaadje en de frustratie hierover vormt de rode draad in zijn werk van 2011.

Volgens ons zou dat best eens kunnen kloppen. Peter ‘de hersenloze brulboei’ Breedveld zegt:

In 2005 zette ik een grote muil op als de vrijheid van meningsuiting werd bedreigd door extremisten en in 2012 zet ik nog steeds een grote muil op als de vrijheid van meningsuiting wordt bedreigd door extremisten.

Misschien gelooft hij het zelf, maar wij zouden willen zeggen: in 2005 zette hij een grote muil op tegen zelfverzonnen dreigingen, in 2012 zette hij een grote muil op tegen zelfverzonnen dreigingen en in 2013 doet hij dat nog steeds. Of hij in 2005 al net zo geschift was als in 2013, weten wij niet, maar in 2013 gaat het zeker niet goed met hem.

Paternotte is niet de enige die suggereert dat ik ‘gedraaid’ ben, dat ik compleet van mening ben veranderd omdat ik toen moslims, en nu PVV’ers op de korrel neem.

Neen, Paternotte is niet de enige. Dat komt doordat Peter ‘maar ik kan het uitleggen’ Breedveld compleet van mening veranderd is en dat iedereen dat kan zien.

Ik krijg dat verwijt voortdurend uit vooral domrechtse hoek.

Volgens Peter ‘ik ben wel dom maar niet rechts’ Breedveld is ‘dom rechts’ de grote vijand, om niet te zeggen het grootste gevaar. Alle verwijten, beweringen en opmerkingen waar hij het niet mee eens is, zijn dan ook afkomstig uit “domrechtse hoek”. Daarmee maakt hij het zichzelf erg makkelijk, en nog makkelijker wordt het doordat hij geen definitie van ‘dom rechts’ geeft. Waarschijnlijk schaart hij ons ook onder ‘dom rechts’, terwijl wij noch dom, noch rechts zijn.

Ook vaste Frontaal Naakt-lezer P. Wielaard meent dat Paternotte ‘wel een beetje de vinger op de zere plek legt. Sinds je onaangename ervaring(en) met PVV tokkies maak je je wel degelijk druk om andere zaken vanuit een gewijzigd perspectief. Geeft niks, maar ga niet lopen draaien!’

Wij denken dat die lezer zich vergist en dat het vooral de ervaringen met Hassnae Bouazza zijn die de draai veroorzaakt hebben.

Het lijkt me niet zo moeilijk om te zien dat Wielaard de plank echt fa-lie-kant misslaat.

Faliekant lijkt ons overdreven. Dat Peter ‘ik loop mijn lul achterna’ Breedveld zich op zijn pik getrapt voelt omdat Paternotte hem erop wijst dat hij een draai gemaakt heeft, lijkt ons duidelijk en dat P. Wielaard dat in ieder geval goed gezien had ook.

Als je van een beetje goede wil bent en een IQ boven de zeventig hebt, that is.

Dat is al de tweede keer dat hij dat IQ noemt. Zouden ze soms net zijn IQ gemeten hebben en op 71 zijn blijven steken? Afgezien daarvan: wij zijn niet “van een beetje goede wil” maar wel heel erg niet van goede wil. Ons IQ is ons onbekend, want wij geloven niet in IQ.

Ik ben niet gedraaid, de types die me in 2005 op het schild hesen, die mijn inzichten bejubelden, me op Internetfora en in de reactieruimtes van volkskrant.nl, trouw.nl, nrc.nl, elsevier.nl enzovoort met instemming citeerden, díe zijn gedraaid!

Wat sneu. Hij denkt kennelijk dat hij in 2005 razend populair was, en dan ook nog vanwege zijn inzichten. Wij hebben de bezoekcijfers uit 2005 niet bij de hand, maar denken zomaar dat Frontaalnaakt.nl niet bovenaan stond. En als dat wel zo was, dan is het feitelijk nog triester, want dan is Peter ‘de tol’ Breedveld door zijn gedraai een hoop lezers kwijtgeraakt, en dat hij die lezers is kwijtgeraakt, vindt hij nog steeds niet leuk, want daarom zat hij daar een poos geleden over te miepen:

Frontaal Naakt trekt dagelijks zo’n zesduizend bezoekers, soms zeven- of achtduizend. Ik ben een dwerg! En ik dacht echt verschil te kunnen maken in het almaar radicaliserende multicultidebat, een tegenwicht te kunnen zijn voor de allochtonenhaters!

Maar goed, hij was dus bezig met een poging zijn draai te verkopen als iets anders, namelijk geen draai. Hij beweert:

Want als je in 2005 tegen de moslims was omdat die critici bedreigden en de vrije meningsuiting wilden afschaffen, moet je zo consequent zijn om in 2012 tegen de islamofoben te zijn die critici bedreigen en de vrije meningsuiting willen afschaffen.

Dit is gelul van een dronken aardbei. Als je in 2005 om genoemde redenen “tegen de moslims was”, moet je dat in 2012 en 2013 om dezelfde redenen nog steeds zijn, als je tenminste consequent wilt zijn. Verder bestaan genoemde islamofoben alleen in het verwarde brein van Peter ‘toch maar mooi een IQ van 71’ Breedveld, dus daar heb je ook nix aan. Tot slot kun je natuurlijk met groot gemak tegen iederéén zijn die critici bedreigt en de vrije meningsuiting wil afschaffen. Neem een voorbeeld aan ons: als de ene groep niet deugt, en de andere groep ook niet, vallen we ze gewoon allebei aan, zoals het hoort. We maken er niet veel vrienden mee, maar we worden er wel blij van, en dat is ook wat waard.

Wat is immers het verschil?

Het verschil is, dat Peter ‘maar ik had hem nodig’ Breedveld een enorme groep tegenstanders heeft moeten verzinnen om zijn draai te rechtvaardigen.

Is het fijner om de mond gesnoerd te worden door een PVV’er dan door een moslim?

Als je het zo zegt, is er geen verschil. Daarom zegt Peter ‘handig toch?’ Breedveld het ook zo.

Om door de hond gebeten te worden dan door de kat?

Door de kat natuurlijk.

En waarom dan wel?

Omdat de kat veel minder hard bijt. Uit het stukje ‘Het grootste gevaar’ hadden wij al opgemaakt dat Peter ‘rauwe vis, daar houd ik van’ Breedveld geen hondenliefhebber was, maar hij blijkt er ook nog eens niets van te weten. Er zijn honden die met een keer stevig bijten je pols verbrijzelen, terwijl een kat al blij mag zijn als hij zijn kaken om je duim kan zetten, en van verbrijzelen is ook dan geen sprake. Wat dat betreft is het eigenlijk wel een goede vergelijking, met die hond en die kat. Als we dan de moslims de hond noemen en de PVVjers de kat, is het helemaal duidelijk. Waarbij wij wel opmerken dat wij liefst helemaal niet gebeten worden en als zo’n kutbeest dreigt ons te gaan bijten, kan hij een rotschop krijgen.

Ik wist het natuurlijk al heel lang, dat die zelfbenoemde islamcritici alleen een grote waffel hadden als het om hun eigen vrije meningsuiting ging en niet om die van de bruintjes.

Wie zou hij bedoelen? Wij kennen geen “zelfbenoemde islamcritici”. Wij kennen wel een hoop mensen die een pleurishekel hebben aan de islam en islamieten, maar dat zouden wij geen islamcritici willen noemen. Dat is net zoiets als iemand die de ruiten van het museum ingooit als kunstcriticus te beschouwen. Of iemand die met verve zijn eigen ruiten ingooit een succesvol columnist noemen. Wij nemen overigens aan dat Peter ‘niet mijn woorden’ Breedveld door het gebruik van de woorden “de bruintjes” wil aangeven dat de door hemzelf verzonnen “zelfbenoemde islamcritici” niet alleen tegen de islam zijn, wat niet mag van Peter ‘je bent bekeerd of je bent het niet’ Breedveld, maar nog racistisch ook. Jammer dat hij, zoals gewoonlijk, geen namen, feiten of voorbeelden geeft.

Het gemor begon al toen de uiterst rechtse publicist Bart Croughs, over wie Theo van Gogh zei dat hij zich heel progressief voelde als hij zijn stukken las, poneerde dat als je voor onbeperkte vrijheid van meningsuiting bent, je ook extremistische moslims de vrijheid moet gunnen hun verwerpelijke ideeën te uiten.

Voorbeelden van het gemor, graag? Wij zijn het wel met die man eens, in dier voege dat wij niet alleen die idioten de vrijheid gunnen hun verwerpelijke ideeën te uiten, maar ook vinden dat Mein Kampf niet langer verboden zou moeten zijn, zoals Stommeling Jones al in 2007 bepleit heeft, toen Peter ‘ik draai nooit’ Breedveld nog midden in zijn draai zat.

Dat ging de islamcritici te ver.

Wederom: wie bedoelt hij? Wie zou hij kunnen bedoelen?

En toen ik een relatie kreeg met een Marokkaanse moslim, werd ik door ze uitgekotst als een verrader.

Wij denken zomaar dat dat iets anders gegaan is, maar wij zijn er niet bij geweest. Wel meenden wij begrepen te hebben dat zijn relatie “met een Marokkaanse moslim” de oorzaak van zijn draai is geweest en dat hij na zijn draai is begonnen zijn eigen trouwe lezers te verketteren, waar ze niet zo blij mee waren. Als u hierover iets zinnigs weet op te merken, kunt u dat doen in het reactieveld.

O, wat maakten ze zich ongerust over de vrijheid, die door de moslims werd bedreigd.

Daar maakten ze zich ongetwijfeld oprecht zorgen over, als ze zich daar ongerust over maakten. Het feit dat Peter ‘moslims zijn zo lief, dan heb je helemaal geen vrijheid nodig’ Breedveld inmiddels demonstratief de kant van de moslims gekozen had, kon bij de moslimhaters wel eens verkeerd gevallen zijn. Zo werkt het ook in het voetbal: als een populaire speler van Arsenal naar Manchester United gaat en voor het eerst in het stadion van Arsenal terugkomt als de grote man van Manchester United, wordt hij genadeloos uitgefloten, omdat hij plotseling een stuk minder populair is bij de fans van Arsenal, begrijpt u wel.

Wat waren ze vastbesloten onze bevochten rechten te verdedigen.

Geen idee of ze vastbesloten waren, maar als ze dat waren, waren ze dat nog steeds en werden ze er niet vrolijk van dat Peter ‘leve de moslims’ Breedveld plotseling begon te vertellen dat die rechten niet bedreigd werden.

Behalve dan het recht om te houden van wie je wilt.

Bij ons weten heeft niemand Peter ‘want het gaat uiteindelijk altijd over mij’ Breedveld ooit het recht ontzegd te houden van wie hij wilde, zelfs zijn huidige vrouw niet, dien het toch een doorn in het oog moet zijn dat Peter ‘Narcissus is er nix bij’ Breedveld uitsluitend van zichzelf houdt.

En het recht om te zeggen dat je de koran als leidraad voor je leven beschouwt.

Ook dat recht wordt niemand ontzegd, dus Peter ‘dat mijn hoofd niet in dat enorme gat valt’ Breedveld kletst weer eens uit zijn nek.

Of zelfs het recht om te zeggen dat vrijheid van meningsuiting óók voor moslims geldt.

Wij zouden graag weten wie iemand dat recht ontzegd heeft, want ook deze bewering is hoogst ongeloofwaardig.

Als je je wel druk maakt om de bedreiging van de vrijheid door moslims, maar niet om de bedreiging van diezelfde vrijheid door de PVV, wat ben je dan?

Dan ben je waarschijnlijk geen moslim. En je bent er vermoedelijk ook niet van overtuigd dat de PVV de vrijheid bedreigt, of althans niet diezelfde vrijheid die in jouw ogen wordt bedreigd door de moslims.

Dan ben je een racist!

Onzin. Moslim is geen ras. Moslim is een geestesziekte, zoals elke vorm van godsdienstwaanzin een geestesziekte is.

En wie draait er dan?

Peter ‘dat zie ik toch duidelijk anders’ Breedveld.

Jij!

Dus niet.

En wie is er consequent gebleven?

Geen idee.

Ik!

O ja joh? Geloof je het zelf?

En ik ben dol op Femke Halsema.

Je gaat je gang maar. Maar even zo vrolijk heeft hij zijn draai dus niet weg kunnen verklaren, hoe goed hij er ook zijn best op gedaan heeft.

28-05-2013 13.47 | Door: De Grote Vrager | Categorie: Beesten in het nieuws, Godsdienstwaanzin, Taal, Voetbal, Webzijden, Wetenschap

Er zijn 8 reacties op “Frontaal Naakt draait, maar spoort niet”

 1. Ruud Harmsen says:

  Opinieleiders citeerde Peter Breedveld:
  > Ik ben een dwerg!

  Maar gelukkig geen cameradwerg, dat scheelt dan toch weer. Dat schijnt heel erg te zijn, cameradwerg te zijn.

 2. Ruud Harmsen says:

  > als zo’n kutbeest dreigt ons te gaan bijten, kan hij een rotschop krijgen.

  Terugbijten, met drie koppen tegelijk!

 3. Ruud Harmsen says:

  > Frontaal Naakt wist haar te strikken voor een exclusief interview.

  Ha ha, ja ja!

 4. D. Rondeltap says:

  De uitgebreide en rake commentaren van Opinieleiders.nl op de artikelen die te lezen zijn bij Frontaal Naakt, de website van de megalomane, hufterige en arglistige Peter Breedveld, lees ik met veel plezier. Wellicht ben ik daarbij niet geheel objectief, omdat ik in 2004 een zeer onaangename ervaring heb gehad met deze querulant (overigens niet op Frontaal Naakt).
  Sindsdien bezoek ik FN regelmatig en heb de onontkoombare neergang van de site meegemaakt: de vele ruzies, de moedwillige verdraaiingen, de opportunistische standpuntveranderingen, de ungefundeerde scheldpartijen, de kwaadwillige interpretaties van onwelgevallige reacties, de verbijsterende borstklopperij, enzovoorts, enzovoorts. Tot aan het huilerige artikel waarmee Breedveld aankondigde te stoppen. Om enige weken later, zoals door sommigen voorspeld, de site weer te activeren met een zo mogelijk nog larmoyanter stuk.
  De ‘vernieuwde’ site vind ik teleurstellend saai, niet alleen vanwege het niveau van de ‘mede-auteurs’ maar ook omdat het slechts acolieten is toegestaan om – uiteraard positieve – commentaren op de gepubliceerde stukken te leveren. Waarbij, gezien het verleden, niet kan worden uitgesloten dat er reacties bij staan die door Peter Breedveld zelf onder pseudoniem zijn geschreven.
  Maar nu heb ik tot mijn plezier Opinieleiders.nl ontdekt. Graag zou ik willen weten hoe die commentaren op FN tot stand komen. Zijn ze door de eigenaar van Opinieleiders.nl geschreven of zijn hier verschillende auteurs voor verantwoordelijk? Is het eerste het geval, dan dubbel petje af.

 5. Wieroe says:

  @FrontaalNaakt: “Want je zou eens vergeten stennis te maken over iemands etniciteit. Dan gaat je konijn dood. Of zo.”

  https://twitter.com/FrontaalNaakt/status/340185409738899456

  Kijk, dit is nu zo’n hilarisch verwijt dat Breedveld anderen maakt terwijl het Breedveld is die dag in dag uit stennis maakt over de etniciteit van anderen.

 6. […] dan precies? Wanneer heeft Ayaan Hirsi Ali dat gezegd? En misschien heeft Ayaan Hirsi Ali gewoon geen rare draai gemaakt. Kan […]

 7. […] zijn draai is Peter Breedveld islamapologeet tegen de klippen […]

 8. […] was weer Peter ‘ik heb nooit een draai gemaakt‘ Breedveld aan het woord, en met “mijn moslima” bedoelt hij de onbetrouwbare […]


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties