Weg met god

God bestaat niet. Daar gaan wij vanuit, maar we gaan niet de moeite nemen het te bewijzen, want daar gaat veel te veel tijd in zitten en het is nergens voor nodig. Als we het niet kunnen bewijzen, zitten wij daar ook niet mee en in het onwaarschijnlijke geval dat iemand het tegendeel van onze bewering bewijst, zien wij nog wel hoe we daar op gaan reageren.

Wie wel bestaat is Marein Baas, die we hebben leren kennen dankzij de webzijde Frontaal Naakt, alwaar hij vandaag een dom stukje geplaatst heeft onder de kop ‘Godsontkenners‘, dat wij nu even met u gaan kloosrieden.

Ik heb, zoals ik al schreef, moeite met iedere religie en elke overtuiging die aan absolute waarheden doet.

Dat wisten wij niet, maar als hij het zegt, geloven wij dat. Je komt er niet ver mee. Wij zouden liever wel uitgaan van een paar absolute waarheden, als daar zijn: twee plus twee is vier, zonder zwaartekracht kun je niet jongleren met drie ballen en een dag niet geademd is een dag niet geleefd. Wij zijn namelijk heel erg voor de wetenschap.

Mijn Graal is wetenschap.

O, hij ook.

Objectiviteit.

De wetenschap heeft niet per se iets met objectiviteit te maken. Was dat nou een absolute waarheid, of een relatieve?

Mijn strijd is bullshit uitschakelen.

Wij zijn erg benieuwd.

Ik kan niet bewijzen dat God niet bestaat, wel dat de retoriek van zijn volgelingen steeds opnieuw mank gaat.

Dat is sneller beweerd dan beargumenteerd. Geef eens een voorbeeld?

Ik weet dat we niet in een socialistische heilstaat leven.

Dat hangt af van je definitie van socialistische heilstaat. Een definitie is trouwens per definitie een absolute waarheid, dus of je kunt bewijzen of god bestaat, kon best eens afhankelijk zijn van je definitie van god, dacht u niet? De socialistische heilstaat heeft overigens per definitie niets met het bestaan van god te maken, of het moest zijn dat god er in de betere socialistische heilstaat niet aan te pas komt.

Bewijzen dat die er nooit zal komen kan ik niet, maar ik kan ontelbaar veel gaten schieten in de socialistische leer.

Wie niet? Maar je ging het over wetenschap hebben, toch? Of het “uitschakelen” van “bullshit”? Ben je al begonnen?

Logischerwijs heb ik ook problemen met mensen die het bestaan van God ontkennen.

Hoezo logischerwijs? Mogen wij dan even weten welke logische redenering daaraan ten grondslag ligt? Over welke god hebben wij het? Wat is de definitie, met andere woorden?

Het is niet te bewijzen, dus als je het beweert praat je poep.

Als je ongezien beweert dat iets niet te bewijzen is, ben je niet erg wetenschappelijk bezig. Dan ben je een domme lul, of een filosoof, wat op hetzelfde neerkomt. Marein Baas schijnt trouwens nog een blauwe maandag filosofie gestudeerd te hebben in Leiden, dus waar zijn beweerde interesse voor wetenschap uit voortkomt, ontgaat ons. Als je iets beweert en het is nog niet bewezen, praat je geen poep, maar leg je de basis voor een mogelijk interessant wetenschappelijk onderzoek. Het is dan ook nog niet bewezen dat Marein Baas poep praat.

Simpel.

Simpel, inderdaad. Maar wij zijn niet simpel, dus wij prikken de poep van Marein Baas door. Laat u dat beeld rustig even op u inwerken.

Het ontkennen van God bracht me op Twitter in ‘gesprek’ (met teveel mensen om te noemen) over atheïsme en agnosticisme en de (subtiele) verbanden en overlap hiertussen.

Wat zijn er toch veel mensen met weinig te doen.

Iemand beweerde dat atheïsme niet het ontkennen van God, maar het niet geloven in God inhoudt.

Boeiend.

Een teer onderscheid, maar niet irrelevant; niet in God geloven is geen harde stelling en dus niet te bestrijden.

Onzin. Je kunt iedere stelling, instelling, gedachte en uitspraak bestrijden, hoe hard, zacht, of halfzacht hij ook is. Bij Marein Baas hebben we te maken met de halfzachte variant.

Is ook niet nodig.

Niet?

Althans niet voor mij.

Waarom niet?

Van Dale noemt atheïsme: ‘ontkenning van het bestaan van een god’.

Van Dale als bron? Wij zouden het niet doen. Bij van Dale maken ze een woordenboek, en hebben ze met wetenschap helemaal nix te maken. Dat is niet erg, en ze weten het zelf ook, maar als je net beweerd hebt een man van de wetenschap te willen zijn, en je doet zoiets, maak je toch een foutje.

Van Dale is de norm.

Van Dale is op geen enkel gebied de norm. Op zijn zeldzame beste momenten is het een redelijk beschrijvend woordenboek en meestal zit het er net even, of heel ver, naast. Als je wilt weten wat het verschil is tussen atheïsme en agnosticisme, zul je daar wetenschappelijk onderzoek naar moeten doen. Als van Dale de norm was, wisten we alles en konden we de universiteiten wel sluiten, niet dan?

Atheïsten hebben dus wel degelijk een overtuiging.

Ja, en?

Over agnosticisme zegt van Dale: ‘theorie volgens welke het niet mogelijk is iets te weten van God’.

Zo, zegt van Dale dat? Wij willen dan wel even een nuance aanbrengen, gejat uit een van onze redactienaslagwerken waar wij over atheïsme onder andere vinden:

Dogmatic atheism asserts that there is no God. Sceptical atheism maintains that the finite human mind is so constituted as to be incapable of discovering that there is or is not a God. Critical atheism holds that the evidence for theism is inadequate.

Hetzelfde boek zegt:

Whereas an atheist (see -> atheism) denies the existence of God or gods, an agnostic asserts that God or a First Cause is one of those concepts – others include the Absolute, infinity, eternity, and immortality – that lie beyond the reach of human intelligence, and therefore can be neither confirmed nor denied.

Marein Baas gaat door:

Lijkt me onweerlegbaar.

Ons niet.

Wat het atheïsme onderscheidt van communisme en andere religies is dat het een onmogelijkheid in zich draagt.

Marein Baas is een goede leerling van Peter Breedveld, in dier voege dat beiden boude beweringen aan elkaar rijgen en daar dan impliciete beweringen in verwerken, zodat ze de strijd kunnen aangaan met iets dat niet bestond voordat zij er de strijd mee aangingen. Wij komen op deze gedachte doordat Marein ‘de smeerkees’ Baas hier heel stiekem atheïsme en communisme onder de religies schaart, terwijl het dat niet zijn.

Het is immers niet mogelijk te bewijzen dat God niet bestaat.

Ten eerste is dat maar de vraag, maar ten tweede hoef je niet te kunnen bewijzen dat iets niet bestaat om te bewijzen dat het er niet is. Denk aan de beroemde olifant in de kamer. Neen, dat is geen flauwe grap over Erica Terpstra, en dat weet u ook best. Het was iets met twee filosofen, die zich bevonden in een kamer zonder olifant en er toen van overtuigd raakten dat ze niet konden bewijzen dat er geen olifant aanwezig was. Beetje sneu vak, het vak van filosoof.

Daarmee is de atheïst een gelovige, en als je hem ziet als een bestrijder van gelovigen is hij dus een bestrijder van zichzelf.

Ziet u? We hadden het voorspeld. Maar de atheïst is geen gelovige, en ook geen bestrijder van gelovigen. De atheïst zegt dat god niet bestaat. En als je het daar niet mee eens bent, Marein ‘ik had eigenlijk theologie willen doen’ Baas, dan bewijs je het tegendeel maar. Strax ga je nog beweren dat Atlantis bestaan heeft, omdat ‘niet te bewijzen valt’ dat het niet bestaan heeft.

Dat is in zekere zin heel grappig, maar ook wel triest.

Wat niet grappig is, maar heel erg triest, is dat Marein ‘het was toch leuk geprobeerd?’ Baas zijn hele stukje ophangt aan een van de creationisten gepikte drogreden.

Net als de misleide denker die heel autochtoon Nederland tot racist verklaart, is de atheïst voor mij een potentiële bondgenoot die zichzelf in de voet schiet.

Nu haalt hij er weer iemand bij, namelijk de persoon “die heel autochtoon Nederland tot racist verklaart”. Welnu, als er al zo’n persoon bestaat, is het natuurlijk nooit een “denker” en dus ook geen “misleide denker”. Waarom wij geïnteresseerd zouden moeten zijn in potentiële bondgenoten van Marein ‘ik wil Peter Breedveld worden in plaats van Peter Breedveld‘ Baas, weten wij niet.

Ook kan dit soort nonsens, geserveerd als wetenschap soms, me knettergek maken.

Welk soort nonsens bedoelt hij? Wie heeft bedoelde nonsens waar en wanneer als wetenschap gepresenteerd? Spoort Marein Baas eigenlijk wel?

Vooral als men volhardt in de tegenstrijdige stelling (overigens een goede Suske en Wiske-titel).

Maar wie is dan die “men” die “volhardt in de tegenstrijdige stelling”? De enige tegenstrijdige stellingen die wij in het stukje van Marein ‘de koddige kater’ Baas zijn tegengekomen, waren afkomstig van Marein ‘de straatridder’ Baas zelf. Of ‘De tegenstrijdige stelling’ een goede Suske en Wiske-titel zou zijn, betwijfelen wij, maar we weten wel zeker dat het intellectuele niveau van het gemiddelde Suske en Wiske-verhaal hoger ligt dan dat van dit stukje van Marein ‘de gramme huurling’ Baas.

In een debat over religie, en met name over de sociale voors (die zijn er) en tegens van religie sta je veel sterker als je bij de werkelijkheid blijft.

Wie heeft het hier in vredesnaam over een debat over religie gehad? Rot op met je debat over religie. God bestaat niet en godsdienstwaanzinnigen zijn geschift, zoals al blijkt uit het woord godsdienstwaanzinnigen. Het enige waar je over zou kunnen debatteren is de vraag of godsdienstwaanzinnigen los rond mogen lopen, en wij vinden dat dat alleen mag als ze hun waanzinnigheid voldoende in de hand hebben om hem niet in het publiek te hoeven tonen. Als ze als gevolg van hun ziekte niet kunnen functioneren in de maatschappij, hebben ze pech en als ze gevaarlijk worden, moeten ze worden opgesloten.

Dat is het hele punt van het kritiseren van religie: geloof en moraal mogen nooit boven de objectieve werkelijkheid gesteld worden.

Nou voert hij weer de begrippen ‘geloof’, ‘moraal’ en ‘objectieve werkelijkheid’ in, zonder enige vorm van definitie.

Zodra je verder gaat dan dat, ben je automatisch medeplichtige van je tegenstander.

Klinkt mooi. Wat betekent het? Ach, dat is nou jammer. Maar het klinkt mooi.

Ik wil dat voorkomen en zou willen dat mijn potentiële medestanders in de strijd tegen bullshit dat ook deden.

Wij weten niet wat “de strijd tegen bullshit” precies inhoudt, maar we weten wel dat dit stukje van Marein ‘de gladde glipper’ Baas in die strijd niet echt bruikbaar is.

Nog even over de overlap tussen atheïsme en agnosticisme (dat grappig genoeg vanouds de kunst van het niet weten is): ook al is die er eigenlijk niet, het gegeven dat mensen zichzelf in gemankeerde betekenis atheïst noemen laat zien dat er teveel onduidelijkheid is.

Als dat ‘gegeven’ inderdaad een gegeven zou zijn, zou het misschien laten zien dat er enige onduidelijkheid bestond. Hoeveel onduidelijkheid “teveel onduidelijkheid” is, moet echter gedefinieerd worden voor je kunt beweren dat er van “teveel onduidelijkheid” sprake is. Ons kan het geen reet schelen hoe iemand zich noemt.

Ik pleit ervoor het woord godsontkenner in te voeren.

Wij niet, aangezien dat zou impliceren dat god bestaat en dat iemand dat ontkent. Er is bovendien helemaal geen nieuwe term nodig, aangezien de term godsdienstwaanzinnige zeer bruikbaar is, vooral in zinnen als ‘ik ben geen godsdienstwaanzinnige’, ‘laat de godsdienstwaanzinnigen het bestaan van hun god dan maar eens bewijzen’ en ‘ik hoef mij godverdomme tegenover godsdienstwaanzinnigen godverdegodver niet te verantwoorden en die kankerteringtyfusklotekutgodsdienstwaanzinnigen mogen lekker hun bek houden’.

Lekker duidelijk

Wij vinden onze oplossing voor dit nietbestaande probleem toch net even iets duidelijker.

Afijn: wat Marijn ‘de malle mergpijp’ Baas eigenlijk wil betogen, is dat je respect moet hebben voor gelovigen en dan met name voor islamieten. Dat weten wij doordat het besproken stukje is verschenen op Frontaal Naakt, alwaar Peter ‘Sjeik El Rojenbiet’ Breedveld de knoet hanteert, in nauw overleg met Hassnae ‘het zingende nijlpaard’ Bouazza, en als je daar durft te beweren dat de islam inherent fout is, krijg je ruzie met Peter ‘de nare varaan’ Breedveld, wat wij u brommen. En nu gaan wij gauw ‘Heer Bommel en de weetmuts’ herlezen, want daar hebben wij om de een of andere onverklaarbare reden plotseling enorm veel zin in.

Wij verlaten u met een leuk citaat uit ‘The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy‘:

“Now it is such a bizarrely improbable coincidence that anything so mind-bogglingly useful could have evolved purely by chance that some thinkers have chosen to see it as the final and clinching proof of the nonexistence of God.
The argument goes something like this: “I refuse to prove that I exist,'” says God, “for proof denies faith, and without faith I am nothing.”
“But,” says Man, “The Babel fish is a dead giveaway, isn’t it? It could not have evolved by chance. It proves you exist, and so therefore, by your own arguments, you don’t. QED.”
“Oh dear,” says God, “I hadn’t thought of that,” and promptly vanishes in a puff of logic.
“Oh, that was easy,” says Man, and for an encore goes on to prove that black is white and gets himself killed on the next zebra crossing.

1-06-2013 14.57 | Door: Stommeling Jones | Categorie: Aardrijkskunde, Boeken, Geschiedenis, Godsdienstwaanzin, Personen, Strips, Taal, Twitter, Wetenschap

Er zijn 2 reacties op “Weg met god”

  1. Ruud Harmsen says:

    > terwijl het dat niet zijn

    het communisme? het athëisme?

  2. RF says:

    – Dit deel van de reactie geschrapt en nanomieme proxy geblokkeerd –


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties