Peter Breedveld zwetst er weer lustig op los

Toen wij jong waren, lazen wij de Pep (por dios, wat een blad) en daaruit, alsmede uit ons hoofd, kunnen wij ons een zogeheten ‘Pep-spotter’ herinneren met de titel ‘De reden ligt in het verleden’. Wij komen daarop doordat wij vandaag op Frontaalnaakt.nl een stukje lazen van Peter ‘de griezel’ Breedveld en meenden dat uit dat stukje bleek hoe het komt dat Peter ‘engerd’ Breedveld zo’n naar en eng mannetje geworden is. Een deel van de oorzaak blijkt inderdaad in het verleden te liggen en wat er gebeurd is, is simpel: de op godsdienstwaanzinnige wijze opgevoede Peter ‘allah is groot’ Breedveld is gewoon van de ene vorm van godsdienstwaanzin overgestapt op de andere en redelijk denken heeft hij nooit geleerd. We gaan het stukje (‘Leve het bijzonder onderwijs‘) met u kloosrieden.

Tot ik ging studeren heb ik altijd protestants-christelijk onderwijs gevolgd.

Dat is heel sneu.

Keuze van mijn atheïstische vader, die zelf was opgegroeid in een Nederlands Hervormd gezin.

Dat kan. Wij kennen een atheïst wiens kinderen op een katholieke school zitten, hoewel hijzelf van origine Nederlands Hervormd was. In zijn geval komt dat doordat er geen echte school in de buurt is en hij toen voor de minst erge nepschool gekozen heeft.

Hij geloofde dat er meer discipline heerste op een christelijke school en discipline, daar hield mijn vader erg van.

Dat zie je wel vaker, dat kinderen van ouders die van discipline houden later helemaal ontsporen.

Op de lagere school begonnen we de dag altijd met een verhaal uit de bijbel en een gebed.

Heel sneu en zonde van iedereen zijn tijd.

Vooral die verhalen waren pure horror.

Dan gebruikten ze daar kennelijk een andere bijbel dan normaal.

Over mensen die in zoutpilaren veranderden, op een afschuwelijke manier aan hun eind kwamen omdat ze niet genoeg hadden weggeven aan de armen, mensen wier bloed werd opgelikt door de honden, vaders die van God de opdracht kregen hun zoon te slachten, die hun dochters overleverden aan een dolle meute, om te voorkomen dat ze zelf werden verkracht, enzovoort, enzovoort.

Peter ‘ik overdrijf nu eenmaal graag’ Breedveld overdrijft. Bij ons weten is het alleen Lot’s vrouw die een zoutpilaar wordt (u kunt hier de kleurplaat downloaden) en die was nog gewaarschuwd ook. Wie er niet genoeg had weggegeven aan de armen weten wij niet, dus dat kunnen er ook nooit veel zijn en de enige vader die van God de opdracht kreeg zijn zoon te slachten, was Abraham, die door diezelfde god werd tegengehouden, met als gevolg dat genoemde zoon, Isaak, later nog profeet geworden is in de islam. Van die honden en die dochters willen ons zo gauw geen voorbeelden te binnen schieten, dus misschien moesten wij onze bijbel maar weer eens gaan doorlezen, want het is altijd goed om te weten wat er leeft bij de vijand. Of misschien moeten wij maar gewoon denken dat Peter ‘de integriteit zelve‘ Breedveld hier probeert het terrein te effenen om later een punt te kunnen maken, bijvoorbeeld dat de islam zo erg niet is omdat het christendom ook niet deugt, zoiets.

Niet per se de soort levenslessen die je een verschillige ouder absoluut aan zijn kind wil meegeven, zeg maar.

Het hangt er maar vanaf welke levenslessen je in die verhalen ziet. Wij denken bijvoorbeeld bij het verhaal van Lot dat die mevrouw beter had moeten luisteren en bij uitbreiding dat het nooit kwaad kan te luisteren naar de waarschuwingen van iemand die ervoor heeft doorgeleerd of het gewoon beter weet. En zo moeilijk was het toch niet om niet achterom te kijken? Wij zien hier trouwens een opmerkelijke parallel tussen mevrouw Lot en Peter ‘het zeikwijf’ Breedveld, in dier voege dat laatstgenoemde voortdurend achteromkijkt en daardoor altijd bezig is ruzie te maken over achterhaalde zaken.

Toch meen ik er veel nuttigs van te hebben geleerd.

En wat dan wel?

Ik ben al sinds mijn dertiende of veertiende niet meer doodsbang voor God, maar de betrokkenheid bij de minder bedeelde medemens, de zorg voor het milieu, de drang om iets constructiefs bij te dragen, om niet voor niets te hebben geleefd, dat zit er nog stevig ingebakken.

Nou en?

Ook mijn liefde voor literatuur, voor verhalen en voor beeldende kunst, is begonnen met de bijbel.

Ziet u wel, ze gebruikten daar een heel andere bijbel dan normaal. De bijbel die wij kennen, is heel slecht geschreven, niet om door te komen zo slecht, en bevat geen plaatjes.

En ja, ik denk dat kinderen op christelijke scholen gedisciplineerder zijn dan op openbare scholen.

Geen idee op grond waarvan hij dat kan denken. Maar zelfs als hij gelijk heeft, wat dan nog?

Ik ken geen wetenschappelijke onderzoeken die mijn vermoeden bevestigen, maar ik ben vaak op openbare scholen geweest en altijd viel me de chaos op, de complete anarchie, de brutaliteit van de kinderen, de totale machteloosheid van de leerkrachten.

Ziet u wel: nergens op gebaseerd. Anekdotisch bewijs is geen bewijs en als Peter ‘de vleesgeworden leugen’ Breedveld met een stelling aankomt, weet je sowieso dat hij die uit zijn duim gezogen heeft.

De kinderen op christelijke scholen zijn gewoon liever, is mijn sterke indruk.

Die sterke indruk is dus nergens op gebaseerd en zelfs als die indruk klopt, heb je er nix aan. De vraag die je je moet stellen is namelijk of godsdienstwaanzin en andere zweefkezerij op school onderwezen dienen te worden en het antwoord luidt neen.

Om een lang verhaal kort te maken: ik ben voor het recht op bijzonder onderwijs en dus tegen het schrappen van artikel 23, of delen daarvan, zoals heden ten dage nogal drammerig door zogenaamde ‘atheïsten’ wordt bepleit.

Wij vinden dat godsdienst niet op school onderwezen moet mogen worden.

Omdat ik vind dat ouders het voorrecht hebben hun kind hun eigen waarden mee te geven, maar vooral omdat ik denk dat bijzonder onderwijs gewoon beter is.

‘Bijzonder’ onderwijs is niet beter. En ouders hebben het recht hun kind hun eigen waarden mee te geven, maar dat doen ze dan maar lekker in hun vrije tijd. De school heeft zich niet met de waarden van de kinderen of hun ouders te bemoeien en dient daar zelfs tot op grote hoogte schijt aan te hebben.

Tot die conclusie kwam mijn vriendin Fadwa Kartoubi eveneens, toen ze haar slecht presterende dochter van de Dalton-school haalde en naar een islamitische school stuurde, overigens de beste school in haar stad, waar ze nu prachtige cijfers haalt.

Ten eerste is anekdotisch bewijs geen bewijs en ten tweede vinden wij het zielig voor de desbetreffende dochter dat ze slechts verplaatst is van de ene nepschool naar de andere. Wij weten niet in welke stad dit heeft plaatsgevonden, maar wij hebben medelijden met alle ouders als de islamitische ‘school’ in die stad werkelijk de beste school is. Dan is er in die stad iets goed mis, dat durven wij gerust te zeggen.

Dat betekent dus ook dat ik tegen het verbieden van islamitisch onderwijs ben, vanuit de gedachte dat iedereen in Nederland dezelfde rechten heeft.

Leuk geprobeerd, maar wij zien natuurlijk meteen wat er hier gebeurt: Peter ‘islamapologeet tegen de klippen op’ Breedveld wil niet dat islamitische scholen verboden worden en heeft dat hele lulverhaal over die christelijke scholen alleen afgestoken om te kunnen zeggen “als dat mag, mag dit ook”. Wij trappen daar niet in.

Afgelopen week voelde ik me gesterkt in mijn mening door het bericht dat islamitische scholen bovengemiddeld scoren bij de Citotoets.

Wij hadden begrepen dat dat bericht niet klopte omdat er geknoeid was met de cijfers.

Hetzelfde bericht meldt dat ook christelijke scholen goed scoren (behalve gereformeerd vrijgemaakte scholen).

Dat zal dan ook wel gelul zijn. En zelfs als het wel zo is, wat dan nog?

Algemeen bijzondere scholen scoren het best en dat ondergraaft mijn stelling weer dat discipline een must is, want dat zijn dus de Dalton- en Montessorischolen, waar kinderen, naar ik heb begrepen, hun eigen plan trekken met de leerkracht als ‘coach’.

Als het waar is dat de Dalton- en Montessorischolen beter scoren dan echte scholen, deugt de Citotoets niet. Maar ja, wordt die toets gemaakt door mensen die iets van onderwijs weten of door mensen die iets van toetsen weten? En dan nog: niet het onderwijs wordt getoetst, maar het kind, dacht u niet?

Dat kan en mag natuurlijk niet waar zijn, dat islamitische scholen bovengemiddeld scoren.

Peter ‘Feind hört mit’ Breedveld heeft weer een oprisping van paranoia. Het kan immers best waar zijn dat islamitische scholen bovengemiddeld scoren en het mag ook best, want waarom zou het niet mogen? Wat echter niet kan of mag, is dat islamitische scholen überhaupt bestaan. Geloven doe je maar in je vrije tijd, daar gaat het om. Weg met de islamitische scholen, weg met de godsdienstwaanzinnige scholen op christelijke grondslag, weg met de antroposofische scholen, weg met alle overige nepscholen. Dat de echte scholen ook slechte scholen zijn, doet daar niets aan af.

De slingers van het feest, dat islamcritici vierden wegens het sluiten van de Ibn Ghaldoun-school, waren nog niet weggehaald of daar komt een Maastrichtse professor de pret alweer bederven.

Het gaat helemaal niet over scholen, het gaat over Peter ‘iedereen is tegen mij’ Breedveld, die een feest verzonnen heeft en heeft bedacht dat de feestgangers alleen maar feest aan het vieren waren om hem te pesten, maar dankzij die Maastrichtse professor van een koude kermis zijn thuisgekomen. Maar ja, die “Maastrichtse professor” zal wel geen wetenschapper geweest zijn, maar een socioloog of zo, dus zijn woorden leggen vast niet erg veel gewicht in de schaal.

Dus wordt er van alles in stelling gebracht om dat onderzoek in diskrediet te brengen: Dronkers manipuleert de cijfers, aldus de laaggeschoolde Annabel Nanninga, die niks van statistiek snapt (HOI PETER!! IK HERKEN JE ZINSBOUW EN JE ZIEKELIJKE NEIGING OM ALTIJD OVERAL INHOUDELIJKE ARGUMENTEN IN TE BRENGEN!! – sorry, inside joke) en als het om islamitische kindertjes gaat, of islam, of moslims, of Arabieren, of Berbers, of Marokkanen, is Maja Mischke ook nooit ver weg.

Peter ‘ik snap alles van statistiek want ik ben redacteur van de schoolkrant’ Breedveld heeft iets tegen Annabel Nanninga en hoewel wij Maja Mischke niet kennen, durven wij zomaar te gokken dat die Peter ‘haha ik ben naturist dus ik draag nooit een harnas’ Breedveld ook op de een of andere wijze tegen zich in het harnas gejaagd heeft. Daar is vrij weinig voor nodig, maar alles bij elkaar zou het natuurlijk best kunnen dat die Dronkers de cijfers inderdaad gemanipuleerd heeft.

Mischke gooit in een stuk op De Jaap, naast het gezeur over Dronkers correctie voor beginwaarden (de Citotoets laat zien hoeveel vordering er gemaakt wordt vanaf het moment dat een kind op aan zijn schoolcarrière begint. In bepaalde wijken staan kinderen van huis uit op achterstand, dus dat wordt gecorrigeerd, zodat je objectief kunt vergelijken met andere scholen) wat schrikbeelden uit Engeland in de strijd, waar leerlingen gedwongen worden boerka’s te dragen (bron: de Daily Mail) en wat vettige demagogie over islamitische ouders die ‘niks met vrijheid en ook niet met Nederland’ hebben.

Dat “gezeur over Dronkers correctie voor beginwaarden” is essentieel, lijkt ons. Het doel van de Citotoets is namelijk om vast te stellen of een kind naar de middelbare school kan en zo ja naar welke. Als een school er in slaagt om een kind van “volslagen achterlijk” op te krikken naar “geschikt voor VMBO-BBL (LWOO)”, is dat misschien een hele prestatie, maar zo’n kind kan dan nog steeds niet naar het VWO. Als dat dankzij “Dronkers correctie voor beginwaarden” wel lijkt te kunnen, deugt die correctie niet, dacht u wel? Afgezien daarvan: godsdienstwaanzin hoort gewoon niet op school thuis. En daar dan weer even van afgezien: het dochtertje van onze stagiaire zit op een school waar het barst van de godsdienstwaanzinnigen van allerlei oorsprong, inclusief islamieten en die lacht zich rot, samen met een paar klasgenootjes (groep 5, dachten wij) om al die sukkels die denken dat er goden bestaan.

Nu is volgens mij de Ibn Ghaldoun gesloten omdat daar allerlei wantoestanden heersten, met de grootschalige eindexamenfraude als het strootje dat de rug van de kameel brak en niet omdat de ouders van de leerlingen op die school niks met vrijheid hebben.

Het zal ons een rotzorg zijn waarom de Ibn Ghaldoun gesloten is, en ook of ouders van leerlingen of leerlingen zelf iets “met vrijheid hebben”.

Want toevallig mag dat in Nederland, niks met vrijheid hebben.

Dat mag, inderdaad. Sterker nog: de Nederlandse staat heeft nix met vrijheid. Wij vinden dat geen goede zaak en wij vinden dat het verboden zou moeten zijn nix ‘met vrijheid te hebben’.

Op de Veluwe zijn ook ouders die niks met vrijheid hebben, die sturen hun kinderen naar scholen waar het meisjes verboden wordt broeken te dragen.

Het most niet maggen. Maar het is ook geen argument voor of tegen islamitische scholen.

Heel vrouwonderdrukkend en onvrij allemaal, maar daar zul je Mischke niet snel over horen.

Nou en?

Terwijl dat de scholen zijn die volgens Dronkers onder de maat scoren.

Wat dan weer niet klopt volgens Peter ‘ik ben het begin van mijn eigen stukje natuurlijk allang vergeten’ Breedveld, omdat de bedoelde scholen zwaar gristelijk zijn, met allemaal heel gedisciplineerde en lieve kindertjes, want dat was juist zo geweldig van dat gristelijke onderwijs, toch?

(Wat ik trouwens fascinerend vind, dat kinderen die opgroeien in een traditie die zo wordt bepaald door De Schrift, door het geschreven woord, de mooiste poëzie die ik ken, dan toch zo slecht scoren op die Citotoets.

O, het is hem weer te binnen geschoten. Maar eens te meer blijkt dat hij onderwijs gehad heeft aan de hand van een andere bijbel dan normaal, want die van ons valt met de beste wil van de wereld niet te kwalificeren als mooie poëzie, laat staan de mooiste. Wat dat betreft hebben wij toch meer met Poesjkin, Lermontov en Coos Neetebeem, om er maar eens een paar te noemen.

Had ik totaal niet verwacht.

Het is toch wat.

Maar dat terzijde.)

In de hoop dat het ons niet opvalt dat hij het geknoei van die Dronkers helemaal naar zichzelf toe interpreteert om zijn pleidooi voor de islamitische school kracht bij te zetten. Het valt ons echter wel op.

Ik vind dat je als ouder heel ver mag gaan in het dwingen van je kinderen.

Wij vinden van niet. Wij vinden dat je ervoor moet waken je kinderen voor de rest van hun leven fysiek of psychisch te verminken. Dat wil niet zeggen dat je ze helemaal niet zou mogen dwingen, of dat je ze niet af en toe een corrigerende tik zou mogen geven, maar je moet gewoon niet overdrijven, vinden wij.

Ik doe het zelf ook.

Dat is ons bekend. En dat vinden wij heel zielig voor die kinderen.

Ik dwing ze hun bord leeg te eten en hun kamer op te ruimen en stil te zitten in een restaurant.

Als je ze daartoe moet dwingen, heb je gefaald als opvoeder. Als je ze goed opgevoed hebt, doen kinderen dat soort dingen vanzelf en denken ze nog dat ze het doen omdat ze het willen ook. En raai eens wat? Ze doen het dan ook omdat ze het zelf willen.

‘s Zomers worden ze gedwongen naakt te lopen op La Jenny, ongetwijfeld zijn er massa’s mensen die dat net zo erg vinden als je kind dwingen een boerka te dragen.

Sterker nog: wij vinden dat erger. En helemaal omdat Peter ‘de fundamentalistische naturist‘ Breedveld zelf voornamelijk naar La Jenny gaat om te geilen op de blote badjuffrouw. Dat die man niet snapt dat hij dan zijn kinderen beter thuis kan laten, zodat er misschien nog een snelle wip met de badjuffrouw in zit. Of zou hij zijn kinderen ook dwingen toe te kijken als hij een wip maakt of een blauwtje loopt? Het zou kunnen natuurlijk, want hij is er gek genoeg voor.

Ik vind de boerka een verschrikkelijk ding, maar ik vind heel veel dingen, die sommige atheïstische ouders hun kinderen bijbrengen, net zo verschrikkelijk.

Ja, en? Wat heeft dat met godsdienstwaanzinnig onderwijs te maken?

De taboes rond naakt en seksualiteit bij kinderen, bijvoorbeeld.

Oei, laat Yvonne van Hertum het niet horen.

Ik ben van mening dat je daar iets onherstelbaar mee beschadigt.

Wij denken dat dat wel meevalt. Wij denken echter dat je zeker iets onherstelbaar beschadigt als je je kinderen dwingt in het openbaar in hun blootje rond te lopen omdat je zelf zo graag blote badjuffrouwen ziet.

Die taboes vormen een onzichtbare boerka.

De onzichtbare boerka verschilt dus van de zichtbare boerka doordat je hem niet ziet en doordat de zichtbare boerka niet te maken heeft met de taboes rond naakt en seksualiteit bij kinderen, maar bij volwassenen. Dan hebben wij toch liever de onzichtbare boerka, als het u hetzelfde is. En anders ook.

Maar ik gun ouders het recht om hun kinderen bepaalde taboes en dogma’s bij te brengen.

Wij ook. Scholen gunnen wij dat recht echter niet.

Ik vind dat de staat zich daar niet mee moet bemoeien, bijvoorbeeld door mensen te verplichten naar een openbare school te gaan, zoals veel mensen graag zouden zien.

Dat zijn wij dus niet met Peter ‘de naakte islamiet’ Breedveld eens.

De staat moet erop toezien dat kinderen zo goed mogelijk worden toegerust om zich straks staande te houden in de maatschappij.

Je kunt je afvragen of de staat zich daarmee moet bemoeien. Maar de staat moet er in ieder geval op toezien dat kinderen goed onderwijs krijgen en onderwijs op godsdienstwaanzinnige grondslag is per definitie geen goed onderwijs.

Blijkbaar doen islamitische scholen het wat dat betreft heel aardig.

Geen idee waar hij dat vandaan haalt. Of zou hij echt denken dat een kind met een al dan niet voor beginwaarden gecorrigeerde hoge score op de CITOtoets zich staande kan houden in de maatschappij? Dan kunnen we dus wat hem betreft al het onderwijs na de basisschool afschaffen.

Als het je echt om het welzijn van ‘onze Nederlandse kinderen’ gaat, zou dat je vrolijk moeten stemmen, in plaats van dat je paniekverhalen uit The Daily Mail gaat oplepelen.

Waarom? Als het je echt om het welzijn van kinderen gaat, zorg je ervoor dat ze op school dingen leren waar ze iets aan hebben, zodat ook kinderen van domme ouders niet per se domme volwassenen hoeven te worden. Dat wil dus ook zeggen dat je niet probeert ze op school de sprookjes te laten geloven waar hun domme ouders groot mee geworden zijn.

Onze Nederlandse kinderen zijn er niet bij gebaat dat ze worden weggezet als extremistische freaks.

Wie zijn in vredesnaam “onze Nederlandse kinderen”? En wat bedoelt hij überhaupt met die zin?

Daarmee zou je zomaar een weerzin tegen vrijheid en tegen Nederland kunnen kweken.

Geen idee wat hij daarmee zou kunnen bedoelen, maar dat komt natuurlijk doordat wij, in tegenstelling tot Peter ‘godsdienstwaanzinnig in ‘t diepst van mijn gedachten’ Breedveld wel goed, want geen godsdienstwaanzinnig, onderwijs genoten hebben en daardoor Nederland nooit met vrijheid geassocieerd hebben, doch veeleer met een op godsdienstwaanzinnige leest geschoeide bekrompenheid waar de honden geen brood van lusten. Vrijheid en democratie in Nederland? Een fijn plan, maar wij gaan het niet meer meemaken, en nu op naar nieuwe avonturen.

21-09-2013 15.37 | Door: De Grote Vrager | Categorie: Boeken, Godsdienstwaanzin, Juridisch, Loggers gelogd, Onderwijs, Polls, enquêtes en rapporten, Webzijden

Er zijn 9 reacties op “Peter Breedveld zwetst er weer lustig op los”

 1. Geert says:

  (Mag het hier ook even, Opinieleiders? Alles wat stuitend is aan Breedveld, is m.i. relevant.)

  Kijk eens wat ik op Twitter voorbij zag komen? Een goed vriendje van Breedveld had weer een oprisping:

  @TFWC_: “#FF moffenhoeren @MajaMischke @ElmaDrayer @LoorSchrijft #biatch #twitterratten #VVM #boehoehoe”

  Jan Bennink bracht dat effe onder de aandacht en kijk eens wie het warm begon te krijgen?

  @FrontaalNaakt: “Ik wil wel even gezegd hebben dat ik het uitschelden van mensen voor ‘moffenhoer’ beneden alle peil vind. Ik ben daar loeikwaad over.”

  en:

  @FrontaalNaakt: “@TFWC_ Ik ga er niet over discussiëren. Ik wil niet dat vrouwen voor ‘moffenhoeren’ worden uitgemaakt. Punt. @Jan_Bennink @LoorSchrijft”

  Dan weer even terug naar Stotterlingo, waar we het volgende citaat van Breedveld aantreffen:

  “Ik heb geen respect voor Loor. Ik denk dat ze een ordinaire stoephoer is.”

  http://loorschrijft.blogspot.nl/2010/10/stotterlingo.html

  Leave a Reply

 2. Geert says:

  Daarnaast is het aardig om de tijdlijn (van vrijdag 20 september) van roddeltante Hassnae Bouazza eens door te spitten. Hassnae Bouazza heeft altijd wel iets achterbaks te zeggen over iemand, ons juffertje gespeelde onschuld. In dit geval over Maja Mischke, die een stuk schreef waar Hassnae Bouazza en Peter Breedveld met alle macht racisme in willen zien. Zieke lui.

 3. Geert says:

  Hassnae Bouazza leest een stuk waarmee ze het niet eens (in dit geval een stuk van de docente Maja Mischke op TPO) en hopla:

  @Hassnae: “@FrontaalNaakt @TjerkMuller Ik heb anders begrepen dat ze thuis zit.” 20 september 13 om 3:47 ‘s middags

  @Hassnae : “@FrontaalNaakt @TjerkMuller Daarom. En ze zit niet thuis omdat de school zo blij met haar is. Ik hoor ook wel eens wat.” 20 september 13 om 3:56 ‘s middags

 4. Ruud Harmsen says:

  Niet mee eens, zie mijn commentaar op twitter. Heb ook op christelijke scholen gezeten, achteraf wel wat indoctrienatieleugens gehoord. Nu atheïst en ben gisteren nog een erg aardige artiest iets minder goed gaan vinden omdat hij naar mijn smaak wat te veel jezusliedjes blijkt te zingen. Maar ik geloof in vrijheid, ook om in dingen te geloven die ik onzin vind.

 5. Ruud Harmsen says:

  “Van die honden en die dochters willen ons zo gauw geen voorbeelden te binnen schieten”

  Dat van die dochters is wel authentiek, al geeft Peter Breedveld sommige details verkeerd weer. Het ging over Lot en engelen. Ik zoek het even voor jullie op: (be right back after the commercial break): (dat was een korte reclame, drie seconden!), Genesis 19: http://skepticsannotatedbible.com/gen/19.html

 6. Ruud Harmsen says:

  “Wij weten niet in welke stad dit heeft plaatsgevonden,”

  Het oorspronkelijk verhaal staat o.a. hier: http://www.amoorah.nl/nieuwe-school/ . Eens kijken of er eens plaatsnaam bij staat: Lelystad dus. Niet dat het veel uitmaakt.

 7. Ruud Harmsen says:

  Peter Breedveld: “om te voorkomen dat ze zelf werden verkracht,”. Nee, die engelen dus. Engelen schijnen opeens waanzinnig aantrekkelijk te zijn geweest voor de homo’s van Sodom. Dat staat er of dat wordt gesuggereerd in de bijbel.

  Het is een raar verhaal, maar ook Peter Breedveld zou de details goed moeten weergeven. Details zijn belangrijk, ook in rare verhalen en/of gruwelijke sprookjes.

 8. Jack L. says:

  Is iemand er al achter wat PB bedoelde met:

  “Ik vind de boerka een verschrikkelijk ding, maar ik vind heel veel dingen, die sommige atheïstische ouders hun kinderen bijbrengen, net zo verschrikkelijk. De taboes rond naakt en seksualiteit bij kinderen, bijvoorbeeld. Ik ben van mening dat je daar iets onherstelbaar mee beschadigt. Die taboes vormen een onzichtbare boerka.“

  Om te beginnen zijn er dan wel sommige oude moslimmannen die met kleine meisjes trouwen, maar de meeste moslims kennen óók taboes rond naakt en seksualiteit bij kinderen.

  En vroeger waren sommige paters in katholieke internaten bezig om de taboes rond naakt en seksualiteit bij kleine jongetjes te doorbreken. Maar ook hier geldt: bij de meeste katholieken waren en zijn deze taboes ook aanwezig.

  Al met al dicht hij dus atheïsten eigenschappen toe die je in de meeste andere groepen dus evenzeer aantreft. Dat heet ook wel ‘ondergeneralisatie.’

  Meer voorbeelden:
  * Fransen houden van lekker eten (ik ken geen volk waarvan je het tegenovergestelde kan zeggen)
  * Nederlanders geven niet graag teveel uit (ik ken ook geen volk dat zich willens en wetens graag laat belazeren.)

 9. […] Dat wisten we al, want daar heeft hij het al eerder over gehad. Wij zeiden toen: […]


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties