Racisme, Zwarte Piet en weg met Sinterklaas

Racisme, wat is dat nu eigenlijk? Is Zwarte Piet racistisch? Maakt het iets uit of Zwarte Piet racistisch is? Doet het er iets toe of mensen elkaar op Twitter of in levenden lijve willen doodmaken omdat ze het niet eens zijn over de vraag of Zwarte Piet een neger is? Zomaar een paar vragen, die wij nu gaan beantwoorden. We beginnen bij de eerste.

Om de vraag “racisme, wat is dat nu eigenlijk” te beantwoorden, pakken wij ‘The Hutchinson Dictionary of Ideas‘ erbij, ervan uitgaand dat racisme een idee zou kunnen zijn. Een idée fixe misschien wel, maar dan toch een idee. Het staat erin, dus we gaan dat lemma even kloosrieden, dat we weten waar we het over hebben en of dat ook geldt voor The Hutchinson Dictionary of Ideas, want het lag indertijd natuurlijk niet voor nix in de ramsj.

racism belief in, or set of implicit assumptions about, the superiority of one’s own -> race or ethnic group, often accompanied by prejudice against members of an ethnic group different from one’s own.

Tot zover is er nog niets aan de hand en kunnen we het nog volgen. Andersom ook.

Racism may be used to justify -> discrimination, verbal or physical abuse, or even genocide, as in Nazi Germany, or as practised by European settlers against American Indians in both North and South America.

Hier hebben wij wat meer moeite mee, omdat er wel heel achteloos wordt gesuggereerd dat Europese immigranten zich niet alleen massaal aan genocide schuldig gemaakt zouden hebben, maar dat ook nog vanuit een bepaald idee gedaan zouden hebben. Op beide stellingen zou best eens heel veel af te dingen kunnen zijn, maar we laten het nu even passeren en zeggen: “Ach welja”.

Many social scientists believe that even where there is no overt discrimination, racism exists as an unconscious attitude in many individuals and societies, based on -> stereotype or preconceived idea about different ethnic groups, which is damaging to individuals (both perpetrators and victims) and to society as a whole.

Nu hebben wij helemaal geen hoge pet op van de sociale wetenschappen en onze pet is zo laag dat wij plegen te spreken van de sociale pseudowetenschappen, dus dit deel van het lemma nemen wij ter kennisgeving aan en wij onthouden ongeveer wat genoemde pseudowetenschappers geloven, want misschien komen we er nog op terug.

De tweede vraag was: “Is Zwarte Piet racistisch?” We zullen niet zo flauw zijn om te zeggen dat u dat aan Zwarte Piet zelf moet vragen en de vraag opvatten als: “is Zwarte Piet als onderdeel van het Sinterklaasfeest racistisch?” En omdat wij de kwaadsten niet zijn, zullen we ons niet eens gaan afvragen of hij zo bedoeld is of niet, waardoor we de flauwekul over de “unconscious attitude” niet eens hoeven mee te nemen. Bedoelingen staan er buiten. Zo.

We zouden hier kunnen volstaan met een verwijzing naar ‘Tegen Zwarte Piet zijn, dat is pas racistisch’, maar dat doen we niet. We zeggen dus iets nieuws, en wel het volgende: als je in een kinderfeest met een vent in een jurk en een zwarte knecht met een kleurig pakje aan en veel te veel make-up op iets racistisch wilt zien, zal dat vast wel kunnen, maar als je homofoob bent zie je er vast iets heel anders in, dacht u niet? Oftewel: is het de fout van Sinterklaas en Zwarte Piet dat ze verkeerd vallen in iemands referentiekader? Kunnen Sinterklaas en Zwarte Piet er met andere woorden iets aan doen dat er mensen zijn die denken dat ze verkeerd, want racistisch, bedoeld zijn?

Maar zelfs als ze racistisch bedoeld zouden zijn, is dat dan een reden om ze te verbieden? De meeste Nederlanders zijn niet racistisch en onder de racistische landgenoten zijn er een heleboel die iets tegen blanken hebben, maar daar zit toch ook niemand mee? Als negers in Nederland slecht behandeld zouden worden, of als Zwarte Piet opgevat zou kunnen worden als minderwaardig of inferieur, wat niet helemaal hetzelfde is, dan zou je misschien kunnen zeggen dat het logisch is dat negers zich erover opwinden, maar zelfs dat is niet het geval. Alle negers die wij kennen, hebben nix tegen Zwarte Piet, maar de meesten zijn dan ook ouders van klasgenootjes van het dochtertje van onze stagiaire en die klasgenootjes zien echt wel het verschil tussen hun eigen vader en Zwarte Piet en tussen de andere vaders en Zwarte Piet. En tussen de vaders onderling.

Verder is het ook nog eens zo dat er maar weinig mensen zijn die denken dat Zwarte Piet symbool staat voor alle negers. Zwarte Piet is een individu, en weliswaar dankt hij zijn naam aan zijn huidskleur, maar de titel Zwarte Piet is toch vooral een functieomschrijving. Kinderen willen graag Zwarte Piet worden en daarom kunnen kleine kinderen her en der zelfs een Zwartepietendiploma halen. Strookt dat met het veronderstelde racistische karakter? Neen. En als er een smerig racistisch complot achter Zwarte Piet zit, zitten de organisatoren daarvan nu met de handen in het haar, want Zwarte Piet is een held en dat was de bedoeling niet.

De overtuigde, bewuste en opzettelijke racisten zijn waarschijnlijk erg blij met negers die ruzie willen over Zwarte Piet, want dan kunnen ze erop wijzen dat negers klootzakken zijn, die “onze cultuur”, wat dat dan ook wezen mag, kapot willen maken. Wij zouden het niet doen, maar wij zijn dan ook geen racisten en wij zijn er heilig van overtuigd dat Nederland helemaal geen cultuur heeft en nooit gehad heeft ook. Wij vinden het trouwens wel van vooroordelen tegen blanken getuigen dat zomaar wordt aangenomen dat Zwarte Piet wel racistisch bedoeld zal zijn, terwijl er vermoedelijk nooit zo heel erg over nagedacht is.

Niet alleen de overtuigde, bewuste en opzettelijke racisten zijn erg blij met negers die ruzie willen over Zwarte Piet, maar ook de zelfbenoemde overtuigde antiracisten, die zich nu heel erg belangrijk kunnen voelen en moord en brand kunnen schreeuwen, hoewel “Zwarte Piet is racisme” meer ter zake zou zijn.

Wij zijn niet blij met negers die ruzie willen over Zwarte Piet en wij vinden mensen die wel blij zijn met negers die ruzie willen over Zwarte Piet heel erg dom. Daar. We zeggen het maar zoals het is. Het sop is de kool niet waard en wij zien geen enkele reden om Zwarte Piet af te schaffen, noch om Zwarte Piet met alle geweld te willen handhaven. In de loop der jaren heeft het gevolg van Sinterklaas sowieso heel wat veranderingen ondergaan en die kutkinderen die nog in Sinterklaas geloven maakt het allemaal helemaal nix uit, want die kun je sowieso alles wijsmaken.

Een voorbeeld van een experiment met Sinterklaas vonden wij in de Friese koerier (“onafhankelijk dagblad voor Friesland en aangrenzende gebieden”) van 27 juli 1953:

Optocht te Lemmer
Vrijdagavond trok er in het kader van de winkelweekviering een optocht door Lemmer. In de stoet liepen o.m. mee Sinterklaas, Charlie Chaplin, Sneeuwwitje en de zeven dwergen, Roodkapje enz. Na de optocht gaven de twee Bergini’s op het feestterrein voor een groot aantal toeschouwers demonstraties van hun goochelkunst.

Optocht te Lemmer  Vrijdagavond trok er in het kader van de winkelweekviering een optocht door Lemmer. In de stoet liepen o.m. mee Sinterklaas, Charlie Chaplin, Sneeuwwitje en de zeven dwergen, Roodkapje enz. Na de optocht gaven de twee Bergini's op het feestterrein voor een groot aantal toeschouwers demonstraties van hun goochelkunst.

Zwarte Piet was er niet, tot ieders verdriet

Maar alle gekheid op een stokje: we kunnen natuurlijk ook die hele Sinterklaasviering afschaffen, want zo leuk is dat allemaal niet en het dochtertje van onze stagiaire moest hartverscheurend huilen toen ze er achterkwam dat ze jarenlang belazerd was. Ja, die negentiende eeuw maakt nog dagelijks meer kapot dan je lief is. Kuteeuw. Hoewel er, blijkens de Groninger courant van 22 november 1853 ook toen al mensen waren die de Sint liever zagen gaan dan komen:

Een even oud gebruik is aanstaande, den 6den Dec. verschijnt Sint Nicolaas, eene dag voor de jeugd nog meer onnut, ja verderflijk , als de St. Maartenspret; want zie— de koopvrouw in suikergoed, weet zeer goed dat zij hare waar aan de huizen te koop moet presenteren, als de kinderen op school zijn, of, zeer omzichtig, gaan de ouders of dienstboden des avonds naar de winkels, om het aan te halen, wanneer de kinderen reeds te bed zijn, en alzoo daarvan niets vernemen. — De avond van die dag komt, de kinderen scharen zich om het vuur en een mandje of [Voorschoot ophoudende, zingen ze vol ootmoed en geloof: Sinterklaas die goede bloed enz. tot er als uit den schoorsteen iets naar beneden valt. — Voor het paard van de Sint, legt reeds eens moesblad in een mandje, dat des morgens is verwisseld voor een heel portie suikergoed . enz. De kinderen leiden zich des avonds ter ruste, slapen echter kunnen ze niet terstond, uit vrees dat Nicolaas komen zal; en heeft men de onvergeeflijke dwaasheid, van iemand voor Sint Nicolaas te laten spelen, dan dient bet geschrei van de kinderen ons tot bewijs, dat zij een afkeer hebben van het bovennatuurlijke.

sinterklaasmoetwegLeuk feest joh. Meer dan anderhalve eeuw geleden nog meer dolle pret dan nu. De schrijver gaat verder:

Dit spel, dat het bijgeloof stelselmatig aankweekt, geeft reeds van zelf de getuigenis, dat het in de vorige eeuwen is uitgevonden, en ook daar nog thuis behoord, waar onkunde en bijgeloof worden gevoed, om te kunnen heerschen. Nu zijn er kinderen die ontdekken, dat de ouders hun alles in het mandje nederleggen. Geven zij hun dat te kennen, zoo is het volgend jaar dikwijls een zakje met zout het geschenk van de brave Sint, en wie duid het dus een kind ten kwade, dat het zijn geheim bewaard, en zich houd als of het van niets weet? om telkens nog iets te ontvangen. Hiervan zijn overvloedige voorbeelden, en dus tevens, dat de kinderen vroeg genoeg word geleerd, om tot hun voordeel te huichelen. Veel word er tegenwoordig gedaan om de maatschappij te beschaven en te veredelen, laten we dan toch niet langer met een paar dagen bederven, waartoe een jaar noodig is om het te herstellen; ‘t is ook daarom dat wij gaarne de gewoonte op St. Nicolaas, die tevens geheel doelloos is, zagen afgeschaft, en onze kinderen vermaken, op het kort daarna invallende Kersfeest.

Daar zit wat in.
sinterklaasmoetweg1Maar ja, over dat Kerstfeest krijg je dan weer gezeik met de islamitische tak van de godsdienstwaanzinnigen en zo is er altijd wat.

14-10-2013 13.07 | Door: De Grote Vrager | Categorie: Boeken, Cultuur, Geschiedenis, Godsdienstwaanzin, Taal, Twitter, Verenigde Staten, Wetenschap

Er zijn 2 reacties op “Racisme, Zwarte Piet en weg met Sinterklaas”

  1. […] dat Sinterklaas al tientallen jaren terrein verliest aan zijn alter ego de Kerstman, wat helemaal geen gek idee is, al was het maar omdat het kerstfeest ieder jaar in de vakantie valt, zodat de kindertjes niet […]

  2. nieuwsbreker Alex says:

    – Dit deel van de reactie geschrapt wegens verregaande grofheid. –


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties