Peter Breedveld leest het CIDI de les

Peter Breedveld is een antisemiet die geen antisemiet genoemd wil worden en die heel erg boos is op ene Elma Drayer. Sinds Elma Drayer Peter ‘de antisemiet’ Breedveld en zijn islamitische vrouw, de onbetrouwbare Hassnae Bouazza, te kakken heeft gezet als de antisemieten die zij zijn doet Peter ‘het wil alleen niet zo lukken’ Breedveld pogingen om te laten zien dat hij geen antisemiet is en in dat kader verscheen van zijn hand het stukje ‘Het ene antisemitisme is het andere niet‘. We hebben de koffie bij de hand, een lekker muziekje erbij en we gaan kloosrieden.

Het CIDI maakt zich zorgen over de vrijage van Wilders met Marine Le Pen.

Dat kan. En als het zo is, lijkt dat ons typisch het probleem van het CIDI. Peter ‘andermans probleem is mijn probleem, want andermans zaken zijn mijn zaken’ Breedveld ziet dat vermoedelijk anders en zal zich er wel tegenaan gaan bemoeien.

Begrijpelijk, want Le Pen leidt een antisemitische partij.

Wij hebben ons er niet zo in verdiept, dus dat nemen we even ter kennisgeving aan.

Maar – en ik durf het bijna niet te zeggen – het CIDI heeft het wel een beetje aan zichzelf te wijten dat de PVV nu openlijk met antisemieten omgaat.

Peter ‘de schijnheilige’ Breedveld durft dat best te zeggen. Sterker nog, hij zegt het met graagte. Hij is namelijk niet alleen boos op eerder genoemde Elma Drayer, maar ook op het CIDI. Het CIDI wil namelijk niet naar Peter ‘luister nou eens’ Breedveld luisteren en weigert bovendien de definitie van antisemitisme aan te passen aan de verwarde denkbeelden van meneer Breedveld.

Het heeft de laatste jaren namelijk altijd expliciet antisemitisme in kringen van PVV-aanhangers genegeerd.

Wij kunnen ons zomaar voorstellen dat Peter ‘ik ben nu eenmaal niet eerlijk’ Breedveld hier een verkeerde voorstelling van zaken geeft. Als wij de geciteerde zin herformuleren tot “Het CIDI heeft de laatste jaren namelijk altijd expliciet het gezeur van Peter Breedveld genegeerd”, klopt hij niet alleen, maar geven we het CIDI nog groot gelijk ook.

Toen ik CIDI-directeur Ronny Naftaniel wees op een aantal klassiek antisemitische tirades over Joods-bolsjevistische samenzweringen, die ik aantrof op de site van een extreemrechtse blogster, wuifde hij dat weg met de constatering dat hij zeker wist dat de auteur ervan de term antisemiet niet als ‘eretitel’ beschouwt.

Misschien deed meneer Naftaniel dat wel omdat het zo was. Of omdat hij Peter ‘ik weet van geen ophouden’ Breedveld gewoon een enorme zeikerd vindt en te beleefd is om dat te zeggen.

En toen onlangs GeenStijl de aanval inzette op een Joodse PvdA-politicus door hem te betichten van Jodenstreken, kon er bij de huidige directeur, Esther Voet, nog net af dat ze dat woord ‘stigmatiserend‘ vond.

Wij vinden dat “stigmatiserend” er al te veel aan. Dat komt waarschijnlijk doordat wij het woord al jaren kennen in de betekenis van klotestreek, rotstreek of kutstreek en er geen connotaties bij hebben, of althans de associatie met joden niet echt maken. Misschien dat joden of antisemieten wat meer lading in het woord voelen, dat kan.

Dat was nadat Ibrahim Wijbenga haar er een halve dag over aan haar kop had gezeurd.

Ja, als zo’n eikel je een halve dag aan je kop loopt te zeuren, wil je daar vanaf, dus dan roep je maar wat. “Stigmatiserend”, in dit geval.

Talloze voorbeelden kan ik noemen van het oog, dat het CIDI toeknijpt als extreemrechtse types tegen Joden tekeergaan.

Wij zijn niet echt benieuwd. Al knijpt het CIDI beide ogen toe, dan doet het ons nog nix. De ogen van het CIDI vallen volgens ons onder de competentie van het CIDI en niet onder de onze, of die van willekeurige schreeuwende idioten als Peter ‘het liefst zou ik mijn stukjes in hoofdletters schrijven’ Breedveld.

Niks gehoord toen in de Volkskrant nota bene de zoon van een Nederlandse nazi, Grimbert Rost van Tonningen, ‘trossen Joden‘ de schuld gaf van de bankencrisis.

Grimbert Rost van Tonningen heeft afstand genomen van het gedachtengoed van zijn ouders, en zelfs als dat niet het geval was geweest, was de toevoeging “de zoon van een Nederlandse nazi” op zijn gunstigst irrelevant geweest, omdat je de kinderen niet verantwoordelijk mag en kunt houden voor het gedrag en de denkbeelden van de ouders. Als het CIDI niet reageert, zal het CIDI wel niet te zwaar tillen aan de gewraakte uitspraak.

Je hoort het CIDI ook niet als extreemrechtse Joden linkse Joden verketteren en hun Joodsheid ontzeggen omdat ze kritisch zijn over de Israëlische regering.

Zou Peter ‘het Joods kompas’ Breedveld niet weten wat het CIDI eigenlijk is, of waar de letters voor staan? Bij het CIDI weten ze het wel:

Missie

CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israel, werd in 1974 opgericht. CIDI is een onafhankelijke Nederlandse stichting, gevestigd in Den Haag, die onlosmakelijk betrokken is bij Israel.
Wij komen op voor het recht op vrede en veiligheid voor Israel en het Joodse volk, waar ook ter wereld.
Daarbij willen we:
– de banden tussen Nederland/EU en Israel versterken;
– de kennis over Israel en zijn inwoners vergroten en verdiepen;
– een platform bieden voor harmonieuze relaties tussen
Israel en de Arabische wereld;
– bijdragen aan vrede tussen Israel en het Palestijnse volk, die gebaseerd moet zijn op de totstandkoming van een onafhankelijke en levensvatbare Palestijnse staat en de erkenning van Israel als staat van het Joodse volk, en;
– Antisemitisme en racisme bestrijden.

Wij denken dat het CIDI met zo’n missie wel eens domweg geen tijd of zin heeft om aandacht te besteden aan ongelukkige opmerkingen of domme scheldpartijen. Maar wij denken ook dat het CIDI zelf wel het beste zal weten welke prioriteiten het CIDI moet en wil stellen.

Nope, het CIDI heeft de laatste jaren een sterke voorkeur aan de dag gelegd voor antisemitisme onder allochtonen, onder moslims.

Flontara Nakata doet het weer. Oftewel: Peter ‘moslims zijn lief’ Breedveld haalt zijn stokpaardje van stal en gaat de moslims verdedigen tegen door Peter ‘eens verzonnen blijft verzonnen’ Breedveld verzonnen aanvallers. Zijn formulering is daarbij wat ongelukkig, want wij kunnen ons indenken dat het CIDI vooral een sterke voorkeur zou kunnen hebben voor geen antisemitisme. Wij zijn benieuwd of Peter ‘ik roep maar wat’ Breedveld zijn bewering nog gaat adstrueren, maar wij vrezen van niet.

Liefst nog voor fictief antisemitisme.

Wat is dat nu weer?

Toen een overduidelijk dronken Stan de Jong een complete Kristallnacht uit zijn duim zoog, nam het CIDI die keurig op in zijn jaarlijkse rapportage, zonder even te checken.

Tsja, meneer Breedveld, dat zegt u nou wel, maar is dat ook wel zo? Misschien begrijpt u dat wij u niet zomaar geloven, daar wij geen hoge pet ophebben van uw integriteit.

En begin dit jaar verminkte Voet zelfs een tweet van historicus Nadia Bouras, alsof die geschreven zou hebben dat antisemitisme zou zijn verdwenen.

Peter ‘jodenstreek’ Breedveld popelde hier vermoedelijk om dat een jodenstreek te noemen, maar hij heeft zich weten in te houden.

Bouras was dus een ‘antisemitismeontkenner’ en een paar minuten later zelfs een antisemiet.

Wij hebben het niet gevolgd, dus dat zal allemaal wel, of niet.

Heel normaal voor haar soort, vond iemand.

Zo, vond die dat. Boeiend.

Voet haalde ook met instemming de column van Elma Drayer aan, waarin Hassnae en ik werden weggezet als antisemieten, op basis van een aantal compleet uit de context gerukte citaten, aangeleverd door nota bene dezelfde extreemrechtse blogster die die antisemitische tirades over Joodse bolsjewieken en linkse Joden op haar site had, en die nu opeens werd opgevoerd als iemand die tegen antisemitisme streed.

We zijn weer thuis. We hadden al gezegd dat Peter ‘de antisemiet’ Breedveld boos was op Elma Drayer, en ook waarom. De desbetreffende column is door ons besproken in ‘Frontaal Naakt stopt niet‘. Met “dezelfde extreemrechtse blogster” bedoelt Peter ‘ik had graag met haar naar bed gewild’ Breedveld een zeker Laurence Blik, die schrijft onder de naam Loor en over wien hij ooit heeft gezegd:

Ik heb geen respect voor Loor. Ik denk dat ze een ordinaire stoephoer is, met een grotere bek dan goed voor d’r is. Een racist, bovendien, en een ziekelijke aandachtsjunkie.

Hoog tijd dat Hassnae eens onder uit de zak gaf. Loor blijft maar zuigen en treiteren. De kruik gaat net zo lang te water tot-ie breekt.

Nu een leuke quote voor op Hoer Schijt: Joden als Loor, daar hebben ze het antisemitisme voor uitgevonden.

Dit citaat kunt u terugvinden in ‘Frontaal Naakt stopt niet’. Verder met het stukje van vandaag:

Terwijl wij, nota bene, altijd hebben gewaarschuwd voor antisemitisme, zowel in islamitische als in extreemrechtse kringen.

Van de week lazen wij een berichtje over een dronken politieman die een autoongeluk had veroorzaakt en daar moesten wij plotseling aan denken. Het een sluit het ander niet uit, willen we maar zeggen.

Ik ben daar zelfs een keertje door Voet voor geprezen.

Vergissen is menselijk. Maar mevrouw Voet kende meneer Breedveld natuurlijk nog niet, toen ze hem prees. Of ze kneep een oogje toe voor zijn antisemitisme, zoals ze bij het CIDI wel vaker schijnen te doen.

Tekenend dat hetzelfde naargeestige GeenStijl-mannetje, dat toen victorie krijste omdat Drayer een ‘antisemitisch koppel’ omver had geduwd, en dat later een Jood betichtte van ‘Jodenstreken’, zich nu vrij voelt te verklaren dat ‘Schulz, Barroso en Van Rompuy stuk voor stuk engere mannetjes zijn dan l’Oude Le Pen‘.

Waarom is dat tekenend voor dat “naargeestige GeenStijlmannetje”? En wat heeft het met het CIDI, Loor of Elma Drayer te maken? Deze manier van doen is tekenend voor Peter ‘stamppotter’ Breedveld: donder alle ingrediënten bij elkaar, roer heel even en stamp het vervolgens stevig aan. Het resultaat is een stamppot waar geen chocola van te maken is.

De oude Le Pen, dat is dus die openlijke antisemiet, die de Holocaust ‘een detail van de geschiedenis’ noemde.

Ja, en?

Lijkt mij geen groot mysterie waarom zo’n druiloor dat openlijk durft te zeggen, u wel?

Omdat ze in Frankrijk vrijheid van meningsuiting hebben? Omdat het in Frankrijk barst van de antisemieten? Omdat Le Pen denkt dat de holocaust een detail van de geschiedenis is? Kan allemaal.

Als je, zij aan zij met een racistische partij, steeds wijst naar antisemitische Marokkanen, moslims en linksmensen en echt, concreet, daadwerkelijk antisemitisme in domrechtse kringen bagatelliseert en zelfs vergoelijkt, voelt het tuig zich natuurlijk aangemoedigd om het er op een gegeven moment maar helemaal uit te gooien.

Dus als je niet zegt dat er “antisemitische Marokkanen, moslims en linksmensen” bestaan, durven antisemieten hun mond niet meer open te doen? Dat vinden wij een merkwaardige redenering.

Wie maakt ons wat, toch?

Niet zo slim van Peter ‘de vleesgeworden mislukte stijlfiguur’ Breedveld om hier “ons” neer te zetten. Niet dat wij denken dat hij hier echt zichzelf en de onbetrouwbare Hassnae Bouazza bedoelt, maar het staat gewoon een beetje knullig. En bovendien opereert Peter ‘Flontara Nakata’ Breedveld vanuit de gedachte dat hij en zijn Hassnae onaantastbaar zijn of zouden moeten zijn, omdat hij dat zegt, dus zo’n “wie maakt ons wat” is eerder een uitspraak voor hem dan voor de door hem verzonnen antisemieten. Alsof Le Pen zich trouwens iets aantrekt van wat het CIDI en GeenStijl over “antisemitische Marokkanen, moslims en linksmensen” zeggen.

Ik heb nooit de illusie gehad dat het de PVV en haar aanhang echt om antisemitisme te doen was.

Fijn voor je. Maar wat bedoel je precies?

Pas onlangs had ik het grote genoegen te spreken met de Israelische ambassadeur in Nederland, en die bleek die illusie evenmin te koesteren.

Fijn voor hem. Maar wat bedoel je nou?

Nederlandse moslims en Joden moeten geen ruzie met elkaar maken, maar zich verenigen tegen tendensen in Nederland die zich tégen beide groepen richten, zei hij, en daarbij noemde hij de rituele slacht en de jongetjesbesnijdenis.

Tsja, beide vormen van godsdienstwaanzin hebben vergelijkbare problemen, daar heeft die man gelijk in. Dat wil echter niet zeggen dat je “antisemitische Marokkanen, moslims en linksmensen” hun gang moet laten gaan en wij denken ook niet dat de Israelische ambassadeur dat bedoelde.

Het CIDI spreekt nu dezelfde vrees uit, dat straks in het Europese Parlement een grote groep zich tegen ritueel slachten en besnijdenis zal uitspreken.

Wat betreft het ritueel slachten hebben wij geen mening en wij zijn tegen het verminken van babys en kleine kinderen. Met antisemitisme heeft dat echter nix te maken. Wij houden niet van godsdienstwaanzin en godsdienstwaanzinnigen, maar als ze andere mensen niet tot last zijn, gaan ze hun gang maar. Gekken heb je overal, per slot van rekening.

Geen denkbeeldige vrees, maar als het zover komt, heeft het CIDI daar zelf aan bijgedragen.

Dat denken wij toch echt niet. Maar Peter ‘de doordrammer’ Breedveld wil nu eenmaal niet dat moslims ergens de schuld van krijgen, ook al hebben ze het gedaan, dus kiest hij voor de vlucht naar voren. Of naar achteren. Weg van de moslims in ieder geval.

En niet alleen het CIDI, uiteraard.

Niet?

De consternatie over de samenwerking van de PVV met een partij als het Front National is potsierlijk, een beetje gevaarlijk zelfs.

Wij weten van geen consternatie, maar wij leven dan ook niet in de wereld van Peter ‘It’s My World and I’ll Cry If I Want To’ Breedveld, de zijnen en zijn tegenstanders. Wij vermaken ons er wel kostelijk mee, maar zoiets vermoedde u waarschijnlijk al.

Want zo doet iedereen net alsof de PVV zelf, tot gisteren, altijd een fatsoenlijke partij is geweest.

Is dat zo? Doet iedereen dat? Noem eens een naam van iemand die dat doet? Als iedereen het doet, moet één naam wel op te hoesten zijn, dacht u niet?

Dat is de PVV nooit geweest.

Dat is een mening. Naar onze mening is “een fatsoenlijke partij” sowieso een contradictio in terminis, maar wij zitten nog te wachten op de naam van degene die tot gisteren deed alsof de PVV altijd een fatsoenlijke partij is geweest en die nu van mening is veranderd omdat de PVV wil samenwerken met het Front National.

Alleen worden dezelfde dingen, die al jaren over moslims geroepen worden en tot 1945 ook over Joden geroepen werden, nu wéér over Joden geroepen.

Neen. De meeste dingen “die al jaren over moslims geroepen worden” zijn nog nooit over Joden geroepen en de dingen die voor en na 1945 over Joden werden geroepen, worden niet geroepen over moslims. Het belangrijkste verschil tussen Joden en moslims is dat er Joden bestaan die het joodse geloof niet aanhangen terwijl er geen moslims zijn die de islam niet aanhangen. Vandaar dat antisemitisme wel een vorm van racisme is en islamverkettering, of hoe u het ook wilt noemen, niet.

En dat dáármee pas de ogen van mensen worden geopend, is óók veelzeggend.

Waarom? In welk opzicht? Waar zegt het iets over?

Samenvattend en concluderend kunnen wij zeggen dat Peter ‘leve mijn stokpaardje’ Breedveld een geslaagde poging heeft gedaan om duidelijk te maken dat hij vindt dat iedereen moet luisteren naar Peter ‘de weg, de waarheid en het licht’ Breedveld en dat het CIDI wat dat betreft zwaar in overtreding is. Wij zijn reuzebenieuwd naar de ongetwijfeld zware straf die Peter ‘dat zal ze leren’ Breedveld het CIDI gaat opleggen en of die straf het einde van het CIDI betekent.

14-11-2013 14.33 | Door: De Grote Vrager | Categorie: Beesten in het nieuws, Geschiedenis, Godsdienstwaanzin, Personen, Taal, Televisie, Webzijden

Er zijn 6 reacties op “Peter Breedveld leest het CIDI de les”

 1. Erik says:

  Applaus!!!

 2. Hannibal says:

  Erg vermakelijk weer allemaal, maar is er niets anders te doen dan PB teveel aandacht geven?

 3. Botte says:

  Mijn complimenten. Prachtig, hard rationeel stuk. Briljante spot, treiteren tot woordkunst verheven. U hebt me een uiterst aangenaam kwartiertje bezorgd.

 4. Jack L. says:

  In een eerder Zwarte-Pieten-stuk schreef Peter Breedveld:

  De boodschap: Alleen blanken mogen het woord ‘racisme’ gebruiken. De blanke meester bepaalt of iets racisme is of niet.
  (zie http://www.frontaalnaakt.nl/archives/cracker-please.html )

  Ik dacht toen dat dat sarcastisch bedoeld was, maar uit bovenstaand artikel lijkt het alsof Breedveld bloedserieus was.

  Of zou het zo kunnen zijn dat het WEL sarcastisch was?

  Dsn zijn er twee mogelijkheden:
  A) Volgens Peter Breedveld mogen zwarte mensen WEL, maar joodse mensen NIET bepalen wat racistisch is.
  B) Alleen Peter Breedveld mag bepalen wat racistisch is. Echter, zolang zwarte mensen en moslims het met dit oordeel eens zijn, mogen die de illusie hebben dat ze een vrije keus hebben.

  Verder mijn complimenten voor het blogartikel!

 5. Ruud ‘ik lees bijna alles’ Harmsen says:

  > bedoeld Peter

  Bedoelt, bedoel je, dat bedoelde Peter dat bedoelde.

  * NOOT VAN UW CAPTAIN: Dat was de bedoeling. De fout is hersteld en de verantwoordelijke redacteur heeft een stevige schop onder zijn hol gehad. EINDE NOOT *

 6. Ruud Harmsen says:

  “Het resultaat is een stamppot waar geen chocola van te maken is.”

  Dat heb je vaak, met stamppot. Hangt ook een beetje van ingre dienten af.


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties