Peter Breedveld moet dringend worden opgenomen

Peter Breedveld is een schoolkrantredacteur die zich om hem moverende redenen heeft opgeworpen als het geweten der natie. Weliswaar zat niemand daar op te wachten en zijn er ook maar weinigen in geïnteresseerd, maar dat weerhoudt Peter ‘de Japanse superheld‘ Breedveld er niet van zijn zegenrijke werk over de goegemeente uit te storten. Of zo.

Dat Peter ‘ik ben het geweten’ Breedveld zich daarbij allesbehalve gewetensvol gedraagt, was ons reeds opgevallen, en wij blijken de enigen niet te zijn, getuige deze opmerking:

Breedveld, die GeenStijl nu de maat neemt over de ‘Defember’ thema-maand. Dat is diezelfde Breedveld die in november 2007 van de rechter 500 euro moest betalen aan een medewerkster van Vodafone die hij op zijn weblog Frontaal Naakt ter verantwoording had geroepen.
Breedveld: “Het gaat mij erom dat ik mensen individueel verantwoordelijk kan stellen voor wat zij doen”.
http://webwereld.nl/overheid/36014-frontaal-naakt-moet-500-euro-schade-vergoeden

Wij gaan het desbetreffende stukje van Peter ‘de maatnemer’ Breedveld nu met u kloosrieden. Het heet #Defember en het begint zo:

Ik ben gelukkig niet de enige die het een giller vindt dat GeenStijl in het kader van #Defember de strijd aanbindt tegen de afluisterpraktijken van de overheid, met als inzet ons grondrecht op privacy.

Wij vragen ons af waarom Peter ‘mijn wegen zijn ondoorgrondelijk’ Breedveld dat “een giller vindt” en waarom het gelukkig zou zijn dat hij niet de enige is. Wij vinden GeenStijl een stelletje hondelulle, maar wie zegt dat ze niet tot inkeer gekomen zijn? Mensen veranderen soms van gedachten, nietwaar?

Zelfs de doorgaans onverstoorbare Kustaw Bessems vond het nodig te wijzen op het gevaar voor onze privacy dat GeenStijl zelf vormt.

Wij kennen Kustaw Bessems niet, het zal ons een rotzorg zijn of het doorgaans een zenuwelijer van de ergste soort is en wij hebben geen flauw idee waarom wij waarde zouden moet hechten aan zijn oordeel. Wat veel belangrijker is, is dat wij graag zouden weten waarom GeenStijl volgens “de doorgaans onverstoorbare Kustaw Bessems” een gevaar voor onze privacy vormt, dus dat gaat Peter ‘uitleggen? Wat is dat?’ Breedveld ons nu even uitleggen, dacht u niet?

Twitteraar ‘Marrek Boerema’ gooide een hele zooi screenshots van GeenStijl-scribenten het web op, die privé- en contactgegevens openbaar maakten van mensen die een mening hebben die hen niet aanstaat.

Zou Peter ‘overdrijven maakt meer kapot dan je lief is’ Breedveld nu echt denken dat het stelselmatig afluisteren door de overheid en het openbaarmaken van privégegevens door een noodlijdende webzijde voor pubers exact hetzelfde zijn, of zelfs maar vergelijkbaar?

De gevolgen van dergelijke acties zijn desastreus, daar kan ik zelf over meepraten.

Ja, dat denkt hij echt. Zolang hij denkt dat het hem betreft, althans.

Tot op de dag van vandaag word ik nog regelmatig gebeld door schreeuwlelijkerds die me dreigementen in mijn oor blèren, sinds GeenStijl-hoofdredacteur Marck Burema drie jaar geleden mijn contactgegevens op GeenStijl in een ophitserig stukje publiceerde.

Het gaat dus helemaal niet over GeenStijl, afluisteren of privacy, het gaat dus over Peter ‘het gaat altijd over mij, je weet toch’ Breedveld. Voor degenen die het niet weten: Peter ‘het was satire’ Breedveld heeft ooit iets getwitterd dat kon worden opgevat als een oproep om PVVjers dood te schieten. De De Telegraaf, GeenStijl en PowNed hebben die twiet toen letterlijk genomen en Peter ‘allemaal niet mijn schuld’ Breedveld erop aangesproken. Daar was hij niet blij mee en hij is er ook nooit overheengekomen. Heel sneu.

De dag voor de lancering van #Defember (ik dacht eerst dat die hash-tag verwees naar de manier waarop PowNews-reporter Danny Ghosen tegenwoordig ‘december’ uitspreekt) maakte GeenStijl-redacteur Bart Nijman nota bene samen met Robert van den Engel (dat is die racistische psychopaat die opriep Hassnae te verkrachten, mij dood te schieten en die Hassnae vervolgens opwachtte op Schiphol, daar foto’s van haar maakte en die op het Internet publiceerde) de vermeende identiteit bekend van twitteraar Floripasdelaban, die niets fouts heeft gedaan behalve proberen inhoudelijk in discussie te gaan met GeenStijl-redacteuren en andere domrechtse racisten, islamofoben, cultuurbarbaren, Ayn Rand-groupies en klimaatveranderingsontkenners (wat ik haar steeds heb ontraden want totaal zinloos) – dit tot grote razernij van de door haar aangesprokenen.

Peter ‘ik ben nu eenmaal een lafbekje’ Breedveld durft niet hardop te zeggen dat hij het fijn vindt dat Danny Ghosen mishandeld is, maar wil het toch wel even laten blijken door er een flauw grapje over te maken. Over het gezeur van Peter ‘maar het is echt waar’ Breedveld over dat zogenaamde stalken door Robert Engel hebben we het uitgebreid gehad in ‘Peter Breedveld doet het weer‘, dus dat kunt u daar lezen. Twitteraar Floripasdelaban boeit ons niet, maar wij kunnen wel zeggen dat de door Peter ‘de razende redacteur’ Breedveld geconstateerde “razernij” schromelijk overdreven is. De man zit zich tijdens het schrijven van dit soort stukjes waarschijnlijk zodanig op te winden dat hij zich niet kan voorstellen dat anderen zijn stukjes, zijn twiets en de stukjes en twiets van zijn sokpoppen, fans en buikspreekpoppen niet lezen of niet serieus nemen, dus zich er niet druk over maken. Heel sneu.

Van den Engel en Nijman maakten haar belachelijk vanwege haar uiterlijk en dreigden ook de privégegevens van haar vermeende broer te openbaren, al had die helemaal niks met Floripasdelabans internetactiviteiten te maken.

Peter ‘lachen om Danny Ghosen’ Breedveld vindt dus dat je wel om iemands lichamelijke pijn mag lachen, of om verminking (ja, wij kunnen ook overdrijven, maar wel met mate) maar niet om iemands uiterlijk. Geen idee hoe dat precies werkt. Wij vragen ons trouwens wel af, hoe we nu ineens van GeenStijl bij Van den Engel en Nijman terechtgekomen zijn en of Peter ‘schijt aan andermans privacy’ Breedveld dat nog gaat uitleggen, maar wij denken zomaar van niet.

Pure intimidatie om een andersdenkende het zwijgen op te leggen, en helaas niks nieuws onder de zon.

Dat is makkelijker gezegd dan geadstrueerd.

GeenStijl heeft een lange, lange geschiedenis van privacyschendingen van eerbare burgers, clickt u onder dit stuk maar eens op de tag ‘Roze Khmer’.

Dat gaan wij niet doen. Klikt u maar even op de volgende skakel: Peter Breedveld – Roze Khmer: 50 – 496.

Herinnert u zich nog hoe de presentator van GeenStijl-televisie de adresgegevens van de hoogzwangere Naema Tahir openbaarde, waarna een leger van agressief schorem, inclusief journalisten, dat adres verspreidde op Internet, samen met de oproep stenen door de ruiten te gooien en dergelijke?

Neen. Wij weten ook niet of het waar is. En als het waar is, weten wij niet wanneer het gebeurd is. Zoals zo vaak ontbreekt hier een duidelijke bronvermelding.

En die keer dat GeenStijl de naam publiceerde van een volstrekt onschuldige arme drommel, omdat hij volgens de redactie schuldig was aan een mishandeling, en die toen – vaste prik – dagen achtereen ernstig werd bedreigd, herinnert iemand zich die nog?

Wij niet.

De storm van kritiek over de onbeschaamde hypocrisie van GeenStijl waaide gisteren zo hard dat de redactie zich gedwongen voelde erop te reageren – iets wat GeenStijl vrijwel nooit doet – en dit larmoyante stukje is het resultaat.

Zoals het hier staat, is het larmoyante stukje van Peter ‘de notoire huilebalk´ Breedveld het resultaat van de reactie van GeenStijl, maar dat komt doordat Peter ‘als ik zeg dat het larmoyant is, is het larmoyant’ Breedveld een skakel had aangebracht onder “larmoyante stukje” en kloosrieden werkt niet met skakels. Zodoende.

Volgens Matthijs van den Beukel alias John Quid is het iets heul anders wat GeenStijl doet:

Merk op dat Peter ‘schijt aan privacy’ Breedveld consequent de vermeende identiteit van de door hem aan te vallen GeenStijlschrijver vermeldt, waar het gebruikte pseudoniem had volstaan, terwijl hij zich er wel heel erg over opwindt dat de vermeende identiteit van een twitteraar bekendgemaakt is. Dat riekt naar het meten met twee maten.

‘De incidentele kopschopper, juwelierberover, doodsbedreiger en poepmevrouw voor lul zetten valt in een net wat andere categorie qua privacyschending.’1

Daar zijn wij het mee eens. Niet dat wij het een goed idee vinden om andermans adresgegevens op internet te pletteren of oproepen te doen ze eens lekker te gaan terroriseren, maar het is wel een andere categorie, hoe je het ook wendt of keert. In een voetnoot voegt Peter Breedveld toe:

1. [Waarbij ik me dan weer afvraag of Manon Thomas, wier gestolen en overduidelijk voor privégebruik bedoelde naaktfoto’s door GeenStijl werden gepubliceerd, nou onder de categorie ‘kopschoppers’, ‘juwelierberovers’, ‘doodsbedreigers’ of ‘poepmevrouwen’ valt?)]↩

Die man denkt misschien dat al zijn lezers net zo verward zijn als hij, maar dat heeft hij dan mis, tenzij kloosrieders niet onder de lezers gerekend worden c.q. wij niet meetellen, waarmee we maar willen zeggen dat wij de naaktfoto’s van Marion Thomas weliswaar niet gezien hebben, maar ons zomaar kunnen indenken dat die niet de bedoeling hadden haar voor lul te zetten, waardoor de vraag van Peter ‘ik had het nog wel zo leuk verzonnen’ Breedveld niet ter zake doet. Haar adresgegevens zullen er trouwens ook wel niet bijgestaan hebben, evenmin als oproepen om bij haar de ruiten te gaan ingooien of haar te bedreigen. Terug naar de text van Peter ‘samenhang blijft lastig’ Breedveld:

Met andere woorden: als wij jou een lul vinden of een rare poepmevrouw, mogen we jouw privacy vernietigen en dat is niet hetzelfde als een ‘overheid die de grondwet gebruikt tegen haar eigen burgers om zonder willekeur zoveel mogelijk privacygevoelige data van deze burgers te verzamelen’.

Dat is wel waar het op neerkomt. En wij herhalen maar even dat het ene inderdaad niet hetzelfde is als het andere.

‘Zonder willekeur’ moet waarschijnlijk ‘willekeurig’ zijn maar ik meende nou juist dat GeenStijl vóór het willekeurig afluisteren van Nederlandse burgers is.

Wij denken dat Peter ‘ik weet echt niet dat ik lieg’ Breedveld liegt dat hij barst en dat weet ook, maar goed:

Kijk maar, hier staat het:

We zijn benieuwd.

‘Aftappen, bespioneren vanachter een koran met een kijkgaatje erin, valse baarden met richtmicrofoontjes op de snufferd plakken en infiltreren maar.

Dat klinkt als de instructies voor het omgaan met potentiële moslimterroristen. En nu kan Peter ‘de islamapologeet’ Breedveld hoog springen en hij kan laag springen, maar het afluisteren en of bespioneren van een duidelijk afgebakende doelgroep is weer een andere categorie, dus zelfs als je het op dit punt niet met GeenStijl eens bent, wil dat niet zeggen dat GeenStijl per se ongelijk heeft door tegen het stelselmatig afluisteren van de gehele bevolking te zijn.

Oh dat is een overtrokken reactie, strijdig met de privacy van honderden onschuldige gelovigen?

Ja. Dat mensen geestesziek zijn wil nog niet meteen zeggen dat ze ook terrorist worden en ook gekken hebben recht op privacy.

Right.

Correct.

Privacy, ook zo’n superieur westers principe waar booslims zich dan opeens wél heel graag achter verschuilen.‘

Correct. Goed, dat was dus iets wat iemand op GeenStijl gezegd had, en dat gaat Peter ‘met opzet verkeerd’ Breedveld nu interpreteren:

Moslims mag je van GeenStijl dus willekeurig afluisteren, want die hebben vanwege hun geloof geen recht op privacy: ‘de privacy van zomaar een burger is niet hetzelfde als de privacy van een moslim.’

Ziet u het? Wat daar staat? “Vanwege hun geloof”. Dat heeft hij er zelf neergezet, met een reden. Als hij er neergezet had wat hij er had moeten neerzetten, namelijk “als potentiële terroristen”, had zelfs hij niet anders gekund dan zeggen: “daar zit misschien iets in”. Wij vinden het overigens allebei flauwekul, maar dat doet er eventjes niet toe, omdat het er hier slechts om gaat, te laten zien dat Peter ‘geen argumenten’ Breedveld de plank weer eens volledig misslaat. Peter Breedveld zegt in feite dat GeenStijl niet tegen het afluisteren van de Nederlandse bevolking mag zijn omdat GeenStijl weleens iemands adresgegevens heeft gepubliceerd en omdat GeenStijl vindt dat potentiële terroristen door de geheime dienst in de gaten gehouden zouden moeten worden. Wij vinden dat een rare redenering.

Badaboem.

Wij denken dat Peter ‘ach, kon ik maar schrijven‘ Breedveld hiermee wil aanduiden dat hij net iets geweldigs gezegd heeft, of zo. Anders weten wij het ook niet.

GeenStijl moet dus gewoon lekker zijn bek houden over privacy.

Dat was wel de strekking van het verhaal tot nog toe, dus dat hadden we goed begrepen.

De hele redactie heeft z’n porem met hondepis gewassen.

Pardon? “Z’n porem met hondepis gewassen?” Die uitdrukking kennen wij niet en wij weten ook niet wat hij betekent. Wij dachten even dat het misschien een oude moslimuitdrukking was, die hij dan van de onbetrouwbare Hassnae Bouazza geleerd zou kunnen hebben, of iets uit het Japans, waar hij ook zo dol op is, en in alle gevallen vragen wij ons af waarom Peter ‘de antisemiet‘ Breedveld in zijn versie van de uitdrukking een aan het jiddisch ontleend woord (porem) gebruikt, maar goed.

Ik ben banger voor GeenStijl dan voor de AIVD, de NSA en de Amerikaanse en Nederlandse overheid bij elkaar.

Hadden wij er al op gewezen dat Peter Breedveld een megalomane paranoïde idioot is? Anders is dit het juiste moment: Peter Breedveld is een megalomane paranoïde idioot. Als gevolg daarvan ziet hij spoken en die spoken noemt hij GeenStijl, de Roze Khmer en Ijoor (die laatste kan overigens ook zijn favoriete knuffelbeest zijn, want met die gekken weet je sowieso nooit waar je aan toe bent).

Er is sinds de Tweede Wereldoorlog geen verstikkender klimaat van censuur, privacyschending en intimidatie en terreur geweest dan onder het schrikbewind van de Roze Khmer, die door niemand ooit is gekozen.

Peter ‘ik weet alles van Japan’ Breedveld heeft niet zo goed opgelet bij Aardrijkskunde, Geschiedenis en Maatschappijleer, met als gevolg dat hem een paar plekken en perioden met een verstikkender klimaat ontgaan zijn. U heeft ongetwijfeld beter opgelet, dus u kunt er vast wel een paar noemen.

Dat Bits of Freedom, dat ik zelf nooit erg heb vertrouwd, met GeenStijl samenwerkt, laat de kokervisie zien waar veel activisten last van hebben.

Bits of Freedom mag van Peter ‘de vleesgeworden tunnelblik’ Breedveld niet samenwerken met GeenStijl en daarom verzint hij nu dat hij Bits of Freedom nooit vertrouwd heeft. Of als gevolg van zijn nog immer groeiende paranoïa vertrouwt hij Bits of Freedom echt niet, dat kan ook. En wie hij nu niet vertrouwt, heeft hij nooit vertrouwd, zou dat het zijn?

Het met Satan op een akkoordje gooien om Beëlzebub te verslaan, daar schiet niemand wat mee op.

Wij weten dat Peter ‘de gristenhond’ Breedveld volgens eigen zeggen tot hij ging studeren “altijd protestants-christelijk onderwijs gevolgd” heeft en kennelijk heeft hij als gevolg daarvan toch een stevige tik van de vliegende spintschimmel beet. Iemand die goed bij zijn hoofd is, heeft het namelijk nooit over Satan en Beëlzebub en al helemaal niet in verband met te verwaarlozen clubjes als GeenStijl en Bits of Freedom.

Nou ja, behalve Satan natuurlijk.

Tuurlijk joh, wat jij wil.

Het ziektebeeld van Peter ‘het wordt nu snel erger’ Breedveld doet ons enigszins denken aan dat van de schrijver Maarten Biesheuvel, van wien het verhaal gaat dat hij ooit dacht dat Karel van het Reve God was. Er zijn echter een paar belangrijke verschillen: Maarten Biesheuvel kon schrijven en is opgenomen geweest in een inrichting, vanwege manische depressiviteit, terwijl Peter ‘de gek’ Breedveld niet kan schrijven en weliswaar met enige regelmaat beweert depressief te zijn, maar dat nooit geloofwaardig gemaakt heeft. Peter ‘de idioot’ Breedveld hoeft dan ook niet opgenomen te worden voor zijn verzonnen depressies, maar wel voor zijn megalomanie, paranoïa en waanvoorstellingen. En tot het zo ver is, verdient het aanbeveling hem rijkelijk van werkzame medicijnen te voorzien.

In paviljoen 4 vraagt men zich dingen af

In paviljoen 4 vraagt men zich dingen af

7-12-2013 16.55 | Door: De Grote Vrager | Categorie: Aardrijkskunde, Geschiedenis, Godsdienstwaanzin, Hondelulle, Juridisch, Personen, Taal, Twitter, Webzijden

Er zijn 6 reacties op “Peter Breedveld moet dringend worden opgenomen”

 1. Sasha Beukman says:

  Ik denk niet dat opname voor dhr Breedveld nog zinnig is. Breedveld loopt al tegen de 50 jaar en lijdt al zo’n 40 jaar aan psychiatrische stoornissen. Daar begint geen psychiater nog aan. Bovendien heb ik begrepen dat dhr Breedveld al de nodige therapieën achter de rug heeft, die helaas vruchteloos bleken.

  Volgens mij lijdt dhr. Breedveld niet alleen aan de narcistische persoonlijkheidsstoornis en megalomanie maar ook aan de borderline stoornis. Dit blijkt oa uit zijn geestelijke instabiliteit en continue dreigingen met zelfmoord.

 2. Sasha Beukman says:

  Wat ook pleit voor de Borderline stoornis van dhr Breedveld is dat hij eerst gezond rechts is , totdat hij een dikke moslima tegenkomt en dan plotseling geobsedeerd is door allerlei vermeend racisme naar de allochtonen en moslims in het bijzonder.

  Verder pleit voor de borderline stoornis bij Breedveld dat de patient in eerst instantie mensen toelaat in zijn nabijheid, maar als spoedig verandert dit in haat en ruziezoeken, hetgeen we bij de patient Breedveld in extreme mate waarnemen.

 3. Jack L. says:

  Nee Sasha, Breedveld was nooit “gezond rechts.” Hij was heel eng rechts, maar de engste anti-moslim-oprispingen heeft hij nu van zijn blog verwijderd. Daardoor lijkt het alsof het bij de “Breedveld-in-anti-islam-jas” allemaal nog meeviel.

  Wanneer komt Ruud Harmsen weer, trouwens?

 4. Sasha Beukman says:

  @jack

  Ik vind anti-moslim meningen helemaal niet extreem rechts. Iedere debiel kan zo langzamerhand wel zien dat de islam een doodscultus is , een pact met de duivel.

  Maar ja, Breedveld is nu een moslimbeffer geworden omdat hij allang blij is dat een vrouw iets met hem wil beginnen , zelfs als het een obese moslima is met 2 snorren.

 5. Jack L. says:

  “De” Islam een doodscultus? Sorry Beukman, maar nu ga je te ver naar mijn smaak.

  Net als de “Sasha BeRkman” op FN, maar die slaat weer te ver door naar de andere kant.

 6. nieuwsbreker Alex says:

  Boehhhhhhhhhhj. Vuile opinie hoeren.

  * NOOT: Peter Breedveld is niet de enige gek die dringend moet worden opgenomen. EINDE NOOT *


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties