Peter Breedveld is de beste

Omdat wij het de afgelopen tijd druk gehad hebben met iets anders en omdat Peter ‘de kneus’ Breedveld al een hele poos alleen nog maar meer van hetzelfde produceert, hebben wij een tijdje niets meer van hem gekloosried, ook al omdat u dat natuurlijk best zelf kunt, als u die behoefte heeft. Een paar dagen geleden kwamen wij echter een stukje van hem tegen dat smeekte om een kloosried, maar dat wij even hebben laten liggen omdat we dachten dat hij het wel zou verwijderen als hij weer nuchter was, of zijn medicijnen had ingenomen.

Omdat we vinden dat we wel lang genoeg gewacht hebben en omdat het stukje er nog steeds staat, gaan wij het nu alsnog kloosrieden. Het heet ‘PVV-stemmers zijn dom en slecht‘. Die kop is natuurlijk al niet zo slim, komende van iemand die ooit vijf minuten landelijk bijna bekend was omdat hij had getwitterd dat PVVjers moesten worden doodgeschoten. Of PVVjers en PVVstemmers dom zijn, weten wij niet, maar dat Peter ‘hoezo dom?’ Breedveld dom is, staat wel vast.

Volgens Jona Lendering zijn PVV-stemmers niet dom.

Nou en? Wie is Jona Lendering en waarom zouden wij in haar mening geïnteresseerd moeten zijn?

Dat is volgens hem een vooroordeel en hetzelfde als Joden of Antillianen bespotten.

Hm. Kennelijk is Jona Lendering geen vrouw. Boeiend.

Dat zou ook niemand tegenwoordig in zijn hoofd halen, meent Jona.

Aangezien Peter ‘schijt aan de feiten’ Breedveld hier slechts zijn interpretratie weergeeft, weet de geoefend Frontaalnaaktlezer al waar dit heen gaat: Peter ‘ik ben op mijn best als ik in mijn eentje discussieer’ Breedveld gaat op zijn manier proberen de mening van Jona Lendering onderuit te halen, belachelijk te maken of tegen te spreken, of het nou de mening van Jona Lendering is of niet.

Pardon?

Grappig: hij begrijpt zelf al niet meer wat hij beweert.

Jona is één van de intelligentste en belezendste mensen die ik ken, trouwens ook één van de sympathiekste.

Wij kennen Jona niet, dus wij weten niet wat dit zegt over de kennissenkring van Peter ‘niemand wil mij meer kennen’ Breedveld.

Zijn blog bevat een schat aan waardevolle informatie over de oudheid, over wetenschap, over geloof en religie, kunst en literatuur en hij heeft nog veel verstand van strips ook.

Hoe hoger je iemand in de lucht steekt, des te harder kun je hem laten vallen, moet Peter ‘wat ben ik toch slim’ Breedveld gedacht hebben, geheel voorbijziend aan het feit dat lof van Peter ‘zelfs geen rauwe witlof’ Breedveld heel erg twijfelachtig is.

Maar soms vraag ik me af of Jona wel goed op zit te letten.

De inleiding tot het onderuitschoffelen. Wij zijn benieuwd.

Niemand bespot Joden en Antillianen?

Wij denken niet dat Jona dat zo gezegd heeft. Als Jona het wel zo gezegd heeft, weet Jona kennelijk niet dat Peter ‘mijn brein is een beerput’ Breedveld zelf een antisemiet is, die weliswaar geen antisemiet genoemd wil worden maar zichzelf af en toe als antisemiet te kakken zet.

Jona moet de Zwarte Piet-discussie hebben gemist, en de discussie rond de Dodenherdenking.

Jammer genoeg legt Peter ‘als ik nix uitleg, kan ik ook geen fouten maken’ Breedveld hier niet uit wat hij bedoelt. Daar hebben we dus nix aan.

Misschien weet hij ook niet dat één van de populairste websites van het land er geen been in ziet politici met een Joodse achtergrond te betichten van Jodenstreken, of de ‘machtige en rijke Joodse gemeenschap’ van lange tenen.

Peter ‘de huichelaar’ Breedveld doet hier iets wat hij wel vaker doet: in een poging de aandacht af te leiden van zijn eigen antisemitisme beschuldigt hij anderen van antisemitisme. Dat helpt hem echter geenszins, want wij, en wij niet alleen, hebben hem door. Het ene antisemitisme is nu eenmaal het andere niet.

Regeringspartij VVD stelt een wet voor die het Antillianen, ingezetenen van het Nederlands Koninkrijk net zoals Jona en ik dat zijn, onder andere verplicht een apart paspoort te dragen en aan allerlei speciale voorwaarden te voldoen die niet van andere Nederlanders worden geëist, zoals ‘ambitieus zijn’.

Zo, doet regeringspartij VVD dat? Dat is dan heel dom van regeringspartij VVD. Maar wat kan Jona daar aan doen?

Waarom voelt een partij als de VVD zich vrij, of misschien juist gedwongen, voor dergelijke discriminerende wetten te pleiten, die elke donkergekleurde Nederlander het mikpunt maken van willekeurige politiecontroles en andere vormen van intimidatie?

Waar zou Peter Breedveld de afgelopen dertig jaar gewoond hebben, dat hij niet weet dat negers, Turken en Noord-Afrikanen, om maar eens een paar groepen te noemen, allang het bedoelde mikpunt zijn?

Waarom durft de VVD in Rotterdam posters op te hangen met de mededeling dat we in Rotterdam Nederlands spreken?

Ha, die weten we: omdat ze het tegen Leefbaar Rotterdam willen opnemen.

Dat komt door de PVV-stemmers.

We zijn er. In de beerput van Peter ‘er borrelt gas omhoog’ Breedveld is alles waar hij tegen is de schuld van de PVV en bij uitbreiding van de PVVstemmers. Een foute gedachte.

De PVV heeft van het begin af aan campagne gevoerd tegen moslims en tegen ‘niet-westerse allochtonen’.

Dat valt wel mee, dachten wij. De PVV voert vooral campagne tegen de islam, wat niet hetzelfde is als tegen moslims.

Onder het mom van ‘benoemen’ werden moslims in het Nederlandse vertoog al snel ontmenselijkt tot ‘haatbaarden’ ‘kopvodden’ en ‘horizonvervuiling’.

Wij vinden haatbaarden leuk gevonden, kopvodden te Belgisch klinken en horizonvervuiling wat overdreven. Afgezien daarvan merken wij even op dat het hier overduidelijk niet alle moslims of nietwesterse allochtonen betreft, zodat Peter ‘niet goed?’ Breedveld hier zijn eigen betoog, dat er ongetwijfeld op moet uitdraaien dat moslims tegenwoordig slechter behandeld worden dan Joden dat werden op het hoogtepunt van de Holocaust, ondergraaft, nog voor hij goed en wel begonnen is.

Tegen dergelijke uitspattingen nam de overheid tot een jaar of zes, zeven geleden nog stevig stelling, waarbij af en toe flink werd overdreven, bijvoorbeeld toen cartoonist Gregorius Nekschot werd gearresteerd, maar er is, dat heb ik hier al vaak aangetoond, de laatste jaren veel veranderd.

Peter ‘als ik zeg dat ik het heb aangetoond, heb ik het aangetoond’ Breedveld heeft bij ons weten nog nooit iets aangetoond, behalve dan dat hij geschift is en dringend moet worden opgenomen. Over zijn misbruik van de naam Gregorius Nekschot hebben wij het al eens gehad.

Tegenwoordig probeert de gevestigde politiek de PVV in vreemdelingenhaat te overtreffen, en hoever ze daarvoor gaat, konden we twee weken geleden lezen in de Volkskrant-bijlage Vonk, die een prachtige reconstructie had van de val van het Kabinet Rutte I.

Wij lezen de Volkskrant niet, omdat het een kutkrant is (de De Telegraaf hebben wij inmiddels opgezegd in verband met de slechte berichtgeving over Oekraine, maar dat is een heel ander verhaal) en denken niet dat wij daar iets aan missen. Wel denken wij dat Peter ‘hier overdrijf ik, ik kan niet anders’ Breedveld ook hier weer overdrijft.

Alle ministers, inclusief de premier himself, lieten zich misbruiken als de bitch van gedoogpartner Wilders, totdat de vernedering één van de teefjes, minister van Ontwikkelingszaken Ben Knapen, teveel werd.

Over overdrijven gesproken. En best sneu dat iemand die zich graag journalist mag noemen zijn woordgebruik ontleent aan de mindere politieserie en ondanks enige grofheid niet helemaal duidelijk maakt wat hij bedoelt, of wat er gebeurd is. Daarvoor zul je dat stuk in de Volkskrant wel gelezen moeten hebben, maar dat hebben wij dus niet.

Maar ja, intussen worden wel illegale vreemdelingen gecriminaliseerd, voeren onze volksvertegenwoordigers een debat over het Marokkanenprobleem (maar waag het niet sarcastisch te spreken over de Endlösung van dat probleem!) en gaan de gemeenteraadsverkiezingen in in elk geval mijn regio over het koppelen van allerlei banale problemen (onderhoud van voetbalvelden, parkeeroverlast) aan buitenlanders.

Een aardig rijtje niet te verifiëren en vermoedelijk onware stellingen achter elkaar, zoals wij van Peter ‘met feiten kun je alles bewijzen, daarom gebruik ik ze nooit’ Breedveld gewend zijn.

Dit omdat het CDA meende de PVV te kunnen inkapselen.

Geen idee waar hij dat op baseert.

Iedereen blijkt in plaats daarvan te zijn ingekapseld door de PVV, wat overigens precies is wat ik heb voorspeld.

Als niemand je gelijk geeft, zul je het zelf moeten doen, moet hij hebben gedacht. Dat wil echter nog niet zeggen dat hij daadwerkelijk gelijk heeft.

Volgens Jona stemmen mensen op de PVV uit protest tegen de bureaucratie en de hoge benzineprijzen.

Zo, is dat zo.

Dat blijkt echt helemaal nergens uit.

Niet?

De PVV heeft altijd ingezet op xenobie en islamofobie.

Is dat zo? En waar blijkt dat uit? Is het niet wat makkelijk om een schijthekel aan de islam te vertalen als islamofobie? Wij zijn bijvoorbeeld niet bang voor de islam maar hebben er wel een pleurishekel aan, net als aan het gristendom, het hindoeïsme en andere vormen van achterlijkheid. Daar kunnen wij namelijk niet zo goed tegen, tegen achterlijkheid.

In 2012 verlegde Wilders de focus naar zijn weerzin tegen de Europese Unie en verloor hij meteen een flink aantal zetels.

Dat was niet zo slim van Wilders, die immers probeerde met de verkeerd begrepen erfenis van Pim Fortuyn aan de haal te gaan.

PVV-stemmers waren toen overgelopen naar de VVD, die had beloofd ‘ons mooie Nederland terug te geven aan de Nederlanders’.

De VVD had het electoraat dus beter begrepen dan de PVV.

Ik voorspelde toen dat het hierna ook in de PVV-retoriek weer ouderwets zou gaan over moslims en allochtonen en dat bleek alweer on the mark.

Daar hoef je geen helderziende voor te zijn, lijkt ons.

Ik hoef, geloof ik, niet te betogen dat het uitermate dom is om moslims, allochtonen en ‘buitenlanders’ de schuld te geven van alles wat mis is aan jouw leven.

Dat hoeft hij inderdaad niet, wat niet wegneemt dat moslimterroristen in eerste instantie moslim en pas in tweede instantie terroristen zijn, terwijl Peter ‘moslims zijn lief’ Breedveld wil doen voorkomen dat moslimterroristen niet bestaan, omdat alle moslims lief zijn en alles wat er mis is in zijn leven de schuld is van de PVV en GeenStijl.

De PVV en al die lokale van de PVV afgeleide partijen als ‘Beter voor Rijswijk’ geven buitenlanders overal de schuld van.

Beter voor Rijswijk is ons onbekend, maar de PVV geeft ook wel eens iemand anders de schuld. Linkse partijen bijvoorbeeld.

Als je dus op zo’n partij stemt ben je dom.

Peter ‘doorzichtig door en door’ Breedveld zet hier een leuke cirkelredenering op, en op die manier krijgt hij natuurlijk altijd gelijk. Hindert verder nix, maar hij heeft er niet zo gek veel aan.

PVV-stemmers zijn daarom dom.

Wij vinden het niet zo slim om mensen dom te noemen op grond van hun stemgedrag. Noem ze dan dom omdat ze dom zijn, bijvoorbeeld omdat ze in goden, kaboutertjes of spoken geloven.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de manier waarop PVV’ers zich menen te moeten mengen in het klimaatdebat.

Doen ze dat dan? Dat klopt dan toch niet met de stelling dat de PVV de buitenlanders overal de schuld van geeft? Oftewel: Peter ‘een stok, een stok, mijn koninkrijk voor een stok’ Breedveld zoekt nog een stok om de hond te slaan en vergeet daarbij, of heeft gewoon nooit geweten, dat ieder extra argument zijn betoog verzwakt.

Dat gaat van: “Het is vandaag hartstikke koud buiten, dus wat nou, klimaatopwarming?”

Hoeveel PVVjers en PVV-stemmers zou Peter ‘leuk verzonnen, maar niet gecheckt’ Breedveld ooit van dichtbij gesproken hebben?

En of het nou zo intelligent en rationeel is om te stemmen tegen de bureaucratie, daarover wil ik ook wel eens een boom opzetten met Jona.

Je zou ook kunnen gaan discussiëren over de vraag of het überhaupt intelligent en rationeel is om te gaan stemmen, maar dat is een heel ander verhaal, dat wij graag overlaten aan Stommeling Jones.

Er is, alweer onder druk van de PVV, de afgelopen jaren flink in die bureaucratie gesnoeid, met een ongelofelijke verhoging van de werkdruk als gevolg, wat funeste gevolgen heeft voor bijvoorbeeld de rechtspraak.

Hier geloven wij geen barst van. Het klinkt ook onzinnig en waarschijnlijk bedoelt Peter ‘onduidelijkheid is mijn handelsmerk’ Breedveld hier slechts te zeggen dat er wat ambtenaren ontslagen zijn. Het ontslaan van ambtenaren is echter niet hetzelfde als snoeien in de bureaucratie. Snoeien in de bureaucratie betekent: ambtenaren ontslaan, regeltjes afschaffen en minder administreren. En dat dan slechts om te beginnen.

Bedankt hè, imbeciele PVV-stemmert!

Als Peter ‘ik weet het niet meer’ Breedveld het niet meer weet, gaat hij schelden. Als hij denkt het nog wel te weten trouwens ook. Die man denkt dat het zo hoort, of dat het hem lezers gaat opleveren.

Wat ik een buitengewoon hoogbegaafde man als Jona nog het kwalijkst neem, is deze passage:

Is Peter ‘ik spreek een beetje Japans’ Breedveld de aangewezen persoon om te oordelen over de begaafdheid van anderen? Wij denken zomaar van niet.

Ze (de PVV-stemmerts – PB) weten bovendien verdraaid goed dat de globalisering hoogopgeleide winnaars en laagopgeleide verliezers heeft, en ze weten dat zij behoren tot de tweede groep.

Niet om het een of ander, maar wij weten zeker dat er ook hoogopgeleide PVVstemmers zijn, dus daar heeft die Jona ongelijk. Zou Jona net zulk gedegen onderzoek doen als Peter ‘onderzoek? Nooit van gehoord’ Breedveld?

Ze weten verder dat de winnaars een achilleshiel hebben: ze hebben hun opleidingen te danken aan de Nederlandse belastingbetaler, maken nu deel uit van een internationaal netwerk, doen weinig terug voor die belastingbetaler en denken ook niet graag over de voor hen zo profijtelijke ongelijkheid.

Welke winnaars zou Jona hier in gedachten hebben? Geen idee. Maar waarom zou Peter ‘de grootste loser van allemaal’ Breedveld zich hier zo over opwinden? Dat gaat hij misschien nog uitleggen.

De hoogopgeleiden doen weinig terug voor de belastingbetaler?!

Dat hangt ervan af wie je bedoelt, maar voor veel hoogopgeleiden geldt dat wel. Die doen vooral veel voor hun eigen portemonnaie, wat hun goed recht is. En als ze in de bijstand zitten of beleidsambtenaar zijn geworden, kunnen ze niet eens iets terugdoen voor de belastingbetaler, zelfs als ze zouden willen. Waarom gebruikt Peter Breedveld hier een verontwaardigde combinatie van vraagteken en uitroepteken? Zou hij zich aangesproken voelen? Wij weten dat hij een blauwe maandag Japans gestudeerd heeft, maar niet of hij die studie heeft afgerond. Wel is ons bekend dat, als hij al als hoogopgeleid te beschouwen valt, niets terugdoet voor de belastingbetaler, waar hij merkwaardigerwijze nog steeds mee wegkomt.

Dit is populistische PVV-praat pur sang, waar ik een tijd geleden de PVV-site Het Vrije Volk al eens de oren om gewassen heb.

Peter ‘maar ik wou het wel’ Breedveld heeft nog nooit iemand de oren gewassen. Om iemand de oren te kunnen wassen, moet je kunnen argumenteren, namelijk.

Het zijn niet die laagopgeleide PVV-stemmers die kankermedicijnen ontwikkelen, hoor!

Ook de ‘hoogopgeleide’ Japanologen, stripliefhebbers of moslimknuffelaars doen dat niet. Verreweg de meeste medici en scheikundigen trouwens ook niet. Dat iemand het werk doet waarvoor hij is aangenomen (voor Peter Breedveld misschien een onbegrijpelijk concept) betekent overigens nog niet dat hij iets doet voor iemand anders, of dat nou een belastingbetaler is of niet.

Of die alternatieven verzinnen voor fossiele brandstof.

Ook hier geldt: verreweg de meeste hoogopgeleiden ook niet. En Peter ‘l’hoogopgeleide, c’est moi’ Breedveld al helemaal niet.

Integendeel, als het aan de PVV-stemmer ligt, gaan we nog even door met het verkloten van de wereld met onze olie- en gasverslaving.

Peter ‘alles is de schuld van de PVV’ Breedveld draaft door.

Want het is koud buiten, weet je wel.

En hij is een poosje niet buiten geweest.

Dus die klimaatopwarming is niks van waar.

Zou Peter ‘PVVjers geven de moslims overal de schuld van’ Breedveld nu bedoelen dat PVVjers de moslims de schuld geven van de klimaatopwarming of van het ontbreken van die klimaatopwarming?

Hier past natuurlijk ook een fijne jijbak: als je PVV’ers niet over één kam mag scheren, waarom mag Jona dat dan wel met hoogopgeleide mensen?

Dat interesseert ons geen moer. Wij vinden zowel het een als het ander niet slim.

Omdat-ie er zelf één is?

Als hij zelf ‘hoogopgeleid’ is, bestaat de kans dat hij een beetje weet waar hij het over heeft, dat wel. Het is geen grote kans, maar hij bestaat wel.

Over ‘Weg-met-ons’ gesproken!

Met een uitroepteken. Dat doet Peter Breedveld wel vaker, als hij denkt iets opmerkelijks gezegd te hebben.

Ik zie niet waarom de VPRO niet zou mogen spotten met die domme PVV-stemmers, die iedereen de schuld geven van hun mislukte leven (ze hebben niet gestudeerd omdat ze dat niet wílden, niet omdat ze de mogelijkheid niet hadden).

Peter ‘ik heb wel gestudeerd’ Breedveld is jaloers op de door hem verzonnen domme PVV-stemmer, omdat die in ieder geval nog iemand anders de schuld kan geven van zijn mislukte leven, terwijl Peter ‘wat ben ik toch een domme klootzak’ Breedveld er geheel op eigen kracht in is geslaagd zijn karretje in de poep te rijden.

Ze hebben Nederland gemaakt tot een zompige bekrompen beerput van haat en wantrouwen jegens alles dat anders is dan het blanke geteisem dat leeft van bier en patat en dat met hooivorken en fakkels een hele stad onveilig maakt als het een pedofiel geroken heeft.

Peter ‘woonde ik maar in Japan’ Breedveld mag ons er graag op wijzen dat hij geen bekrompen haatdragende zelfoverschatter is, maar de manier waarop hij dat doet, werkt averechts, daar het iedereen onmiddellijk duidelijk wordt dat hij wel degelijk een bekrompen haatdragende zelfoverschatter is. Wij durven te wedden dat hij nog nooit een PVVstemmer van dichtbij gezien heeft, vooral niet van het slag dat hij net beschreven heeft. Sterker nog: de man is zo doordesemd van de haat en het wantrouwen jegens het door hem genoemde “blanke geteisem” dat hij geen bier drinkt en zelfs niet in de buurt van een snackbar of patatkraam durft te komen, omdat hij denkt dat het besmettelijk is.

Niet alleen dom is dit kanalje, het is ook in-, en in-slecht.

Peter ‘de redelijke rationalist’ Breedveld heeft nooit moeite met abjecte gemeenplaatsen.

Het heeft met niemand het beste voor en is in staat om ons allemaal mee de afgrond in te sleuren.

Dus, de volgende keer dat u een kroketje trekt bij de FEBO: neem er geen patat bij, en ook geen bier, want dat is het begin van het einde.

Volgens Peter Breedveld zijn het de bierdrinkende patatvretende lageropgeleide PVVstemmers die alles kapot maken.

Volgens Peter Breedveld zijn het de bierdrinkende patatvretende lageropgeleide PVVstemmers die alles kapot maken.

Helaas is het zo dat je alles en iedereen mag bespotten en demoniseren, maar elk woord van kritiek op de PVV-stemmer komt je te staan op berispingen door je eigen vrienden en een duizendtal doodsbedreigingen van dit o zo rationele, strategisch stemmende tuig.

Opnieuw een paar beweringen achter elkaar. En opnieuw geloven wij er geen barst van. Ten eerste geloven wij niet dat Peter ‘welles’ Breedveld vrienden heeft en ten tweede geloven wij niet dat er iemand de moeite neemt om Peter Breedveld met de dood te bedreigen.

Ja, ik voel me beter dan PVV-stemmers, omdat ik beter bén!

En om het af te sluiten dan nog even deze wanhopige uitroep van Peter ‘de sneue kneus’ Breedveld, die middenin zijn midlifecrisis zit en hoopt dat iets waar wordt als je het maar hard genoeg schreeuwt.

11-03-2014 11.54 | Door: Cpt. Iglo | Categorie: Geert Wilders, Godsdienstwaanzin, Juridisch, Personen, Rechten, Taal, Zweefkezerij

Er zijn 11 reacties op “Peter Breedveld is de beste”

 1. Ruud Harmsen says:

  > Kennelijk is Jona Lendering geen vrouw.

  Jona en de walvisses, je weet, dat verhaal.

 2. Ruud Harmsen says:

  ==
  Waarom gebruikt Peter Breedveld hier een verontwaardigde combinatie van vraagteken en uitroepteken?
  ==
  En waarom voegt de citateur er ook nog een verkeerdom aanhalingsteken aan toe?! 0x201d is einde citaat, niet 0x201c.

 3. Ruud Harmsen says:

  > onze olie- en gasverslaving.“

  Nee, onze olie- en gasverslaving.”

  Jawel, altijd wat te zeiken.

  * NOOT VAN UW CAPTAIN: Wij gebruiken ons toetsenbord om aanhalingstekens in te kloppen en daar zitten alleen deze op: “. Die zullen dan wel door WordPress verkeerd worden omgezet. Of zo. EINDE NOOT *

 4. Harald says:

  Breedveld is een ueberracist die nu probeert marokkanen voor te schrijven wat ze over zichzelf willen schrijven. Hij is een betuttelracist en heeft denk ik last van een leeg-nest syndroom nu zelfs de marokkanen hem beginnen uit te kotsen. Nu die hassnae nog,,,,

 5. Jack L. says:

  “Er is, alweer onder druk van de PVV, de afgelopen jaren flink in die bureaucratie gesnoeid, met een ongelofelijke verhoging van de werkdruk als gevolg, wat funeste gevolgen heeft voor bijvoorbeeld de rechtspraak.“

  Om de paar jaar klagen rechters over de werkdruk. In 1997 bijvoorbeeld, toen het in Nederland onder Paars I nog heel goed ging: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/archief/article/detail/482158/1997/05/12/Werkdruk-noopt-justitie-Rotterdam-tot-beperkingen-bij-aanpak-delicten.dhtml

  Of in begin november 2001, toen Pim Fortuyn nog net geen lijsttrekker bij Leefbaar Nederland was: http://www.digibron.nl/search/detail/012dcf8b307e4e676899834d/lagere-straffen-wegens-werkdruk-bij-justitie

  Oftewel: klachten over de werkdruk zijn er altijd al bij de rechtbank. Overigens staat Breedvelds artikel ook geen woord over een eventuele rol van Wilders of de PVV bij de grote werkdruk op rechtbanken.

 6. dick jansen says:

  Vanwaar toch die obsessie met die psychopaat van Breedveld?

  * NOOT VAN UW CAPTAIN: Zie http://www.opinieleiders.nl/wordpress/?p=26826 EINDE NOOT *

 7. dick jansen says:

  Het is mij nog niet duidelijk maar dat ligt aan mijn beperkte denkraam. Hoofdzaak is dat die psychopaat wordt gesloopt. Succes daarbij.

 8. Ruud Harmsen says:

  “Die zullen dan wel door WordPress verkeerd worden omgezet.”

  Nee hoor, bij mij niet, kijk maar:
  http://rudhar.wordpress.com/2013/07/30/staatssecretaris-wel-duidelijk/#comment-103

 9. Ruud Harmsen says:

  > Vanwaar toch die obsessie met die psychopaat van Breedveld?

  En ook: http://rudhar.com/recensie/pbreedv/2120104a.htm en enkele andere.

 10. Ruud Harmsen says:

  En dat hij een psychopaat zou zijn werp ik van mij. Verre, ook.

 11. Ruud Harmsen says:

  Zie ook http://rudhar.com/writings/obsessie.htm dat grappig (of melig) genoeg (genoeg!) eindigt met een circulaire verwijzing naar alhier.


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties