Peter Breedveld, de zotte aspirantneger

Peter Breedveld is een sneu mannetje dat het op zich genomen heeft de islam en al zijn aanhangers wereldwijd te verdedigen. Tegen de klippen op en geen idee waar verder nog tegen, maar goed, als redacteur van een schoolkrantje verveelt hij zich natuurlijk te barsten en als overjarige puber met een superheldenfixatie moet hij toch iets om zich belangrijk te voelen. Of hij moet van zijn ‘vriendin’, dat kan natuurlijk ook.

Hoe het ook zij, vandaag gaan we zijn ‘Aangifte tegen GeenStijl‘ kloosrieden.

Na de moord op Theo van Gogh door een moslimextremist richtte de woede van een groot deel van de Nederlanders zich vooral op Van Gogh en zijn neiging om de islam te bespotten.

Peter ‘de vleesgeworden onzin’ Breedveld leeft in een geheel eigen wereld, of althans niet in de onze of in die van de Nederlanders. Wij kunnen ons de moord op Theo van Gogh net zo goed herinneren als die op Pim Fortuyn, namelijk nauwelijks, omdat beide moorden op ons weinig indruk gemaakt hebben en wij beide personen niet tot onze intieme kennissenkring mochten rekenen, maar wij weten wel dat mensen die zich er meer over opwonden dan wij bepaaldelijk weinig begrip voor moslims konden opbrengen.

Het ging om moslims die ‘tot in het diepst van hun ziel werden gekwetst’ door afbeeldingen van Mohammed en dergelijke.

Daar hadden de ons bekende Nederlanders grotelijks schijt aan, en terecht.

In andere landen waren ook aanslagen gepleegd op bespotters van de profeet, voor velen het bewijs dat moslims niet in een moderne, democratische rechtsstaat passen.

Dat dan weer wel. Zou Peter ‘de vleesgeworden wartaal’ Breedveld een reden hebben om zijn stukje te beginnen met een alinea waaruit blijkt dat hij geen goed geheugen heeft en de dingen die hij zich dan nog wel kan herinneren niet op logische wijze aan elkaar kan knuppen?

Als je denkt dat iemand in Nederland te ver gaat, moet je aangifte doen, zeiden toen veel opiniemakers enigszins neerbuigend.

Peter ‘als ik het zeg, is het zo’ Breedveld geeft geen voorbeeld van zo’n neerbuigende opiniemaker, dus wij weten niet wie hij zou kunnen bedoelen. Wel weten wij dat hij er een geheel eigen definitie van opiniemakers op nahoudt, omdat hij zich namelijk in zijn eigen wereldje laat leiden door zijn geheel eigen definities. Best sneu, en geheel passend bij zijn ziektebeeld.

De rechter doet dan een uitspraak en zo gaat dat in een rechtsstaat als Nederland.

A propos aangifte, rechter en uitspraak: wist u dat Peter ‘Vodafone’ Breedveld ooit veroordeeld is geworden tot het betalen van schadevergoeding omdat hij te ver gegaan was? Wat dat betreft hebben die mensen die zeggen dat je het systeem zijn werk moet laten doen niet eens zo heel erg ongelijk, zo lijkt het.

Sinds Van Gogh is er niet één geval van moslimgeweld meer geweest in Nederland.

Wij hebben sterk de indruk dat Peter ‘de wens is de vader van de gedachte’ Breedveld zijn ogen een beetje gesloten heeft voor de werkelijkheid en de getallen die hem nog wel ter ore gekomen zijn erg naar beneden afrondt. Of hij hanteert zijn geheel eigen definitie van moslimgeweld, dat kan natuurlijk ook.

En hoewel moslims het de afgelopen jaren ongelooflijk voor hun kiezen hebben gekregen, zijn ze daar opvallend goed gehumeurd onder gebleven.

Wederom geen voorbeeld. Weet u waarom niet? Omdat Peter ‘de tweebenige luiaard’ Breedveld te lui is om voorbeelden te verzinnen, daarom niet.

Het advies om kwetsende uitingen langs de juridische lat te laten leggen, hebben ze in hun oren geknoopt.

Goed zo.

Eén keer is Wilders aangeklaagd en vrijgesproken door de rechter.

Eén keertje maar? En dat terwijl de moslims het zo “ongelooflijk voor hun kiezen hebben gekregen” en “het advies om kwetsende uitingen langs de juridische lat te laten leggen” nog wel zo goed “in hun oren geknoopt” hebben? Dan zou je toch haast gaan concluderen dat het met die kiezen en die kwetsende uitingen allemaal heel erg meevalt, dacht u niet?

Onlangs is er weer aangifte gedaan omdat hij een zaal vol racisten stond op te ruien tegen Marokkanen en nu organiseert Nourdine Tighadouini, door GeenStijl-redacteur Bart ‘Jodenstreken’ Nijman ‘Nouredine de zotte zandneger‘ genoemd, een aangiftebijeenkomst tegen GeenStijl.

Het is toch wat.

Maar wéér is het niet goed.

Niet?

Integendeel: ook die aangiftes tegen lieden, die discriminerende en kwetsende uitspraken doen over moslims en allochtonen worden weer gezien als bewijs dat moslims geen benul hebben van hoe een democratische rechtsstaat werkt.

Geen idee hoe aangiftes tegen dat soort lieden gezien worden, maar het gaat hier over een “aangiftebijeenkomst tegen GeenStijl”. Volgens ons betekent dat dat er kennelijk niemand op eigen gelegenheid op de gedachte is gekomen dat er aangifte tegen GeenStijl gedaan zou kunnen worden, behalve misschien genoemde “Nouredine de zotte zandneger”, wat op zijn beurt weer betekent dat er misschien niet zo gek veel is om aangifte van te doen of dat de talloze mensen die volgens Peter ‘de zotte aspirantneger’ Breedveld aangifte zouden willen doen niet zo goed weten hoe de rechtsstaat werkt.

Ze moeten van Nijman terug naar hun middeleeuwse zandbak en volgens Spits-columnist en vuilnisbakkenvorser Jan Dijkgraaf bedreigt Tighadouini de vrijheid waarvoor de mensen, die we eren tijdens de Dodenherdenking, zijn gestorven.

Wij nemen aan dat Peter ‘mijn leugens zijn mijn handelsmerk’ Breedveld de meningen van Nijman en Dijkgraaf verkeerd weergeeft, maar zo niet, wat dan nog?

Dijkgraaf roept in het kader van die hardbevochten vrijheid om Marokkanen voor zandneger uit te schelden, op tot geweld tegen Tighadouini.

Als dat zo is, is het een kwalijke zaak. Gezien het feit dat er geen skakel bij staat, gaan wij er echter van uit dat het niet zo is, c.q. Dijkgraaf aangifte kan gaan doen tegen Peter ‘het was satirisch bedoeld’ Breedveld.

Maar ook in het ‘progressieve’ kamp is men niet te spreken over de aangifte tegen GeenStijl.

“Het ‘progressieve’ kamp”? Wat zou dat zijn?

Asha ten Broeke eigent zich zelfs het jargon van Jan Dijkgraaf toe en spreekt van ‘sneuneuzerij‘.

Asha ten Broeke progressief? Dat is dan vast niet deze Asha ten Broeke:

[…] dat Asha ten Broeke een feministe is van de soort die in de eerste feministische golf is blijven hangen en derhalve niet heeft gemerkt dat de doelstellingen allang gehaald zijn, voor zover de biologische realiteit niet te weerbarstig is gebleken. Oftewel: de gemiddelde man kan zwaarder tillen dan de gemiddelde vrouw, kleine meisjes spelen bij gelijk aanbod vaker met poppen dan kleine jongetjes en hogeropgeleide vrouwen geven vaker de voorkeur aan hun gezin dan hogeropgeleide mannen, om maar eens een paar dingetjes te noemen.

Hoeveel Ashaas ten Broeke zouden er zijn?

Ze hoopt dat het OM de aangiftes zal negeren.

Niet goed?

De boodschap aan de allochtonen van Nederland is duidelijk: je mag geen geweld gebruiken tegen mensen die er een dagtaak van maken je te vernederen, maar je mag ook geen aangifte doen.

Peter ‘de vleesgeworden overdrijving’ Breedveld overdrijft. Bovendien maakt hij ‘allochtonen’ synoniem aan ‘moslims’, wat het niet is.

Je mag helemaal niks doen.

Onzin.

Je bent een allochtoon en je moet fijn je bek houden terwijl iedereen over je heen pist.

Nog meer onzin.

Je moet het heerlijk vinden.

De onzin gaat door.

Je moet zeggen dat de pis van Bart Nijman heerlijk smaakt, naar de beste Champagne.

De onzin duurt voort.

En of je misschien meer mag.

De onzin gaat verder.

Wie er wel mag oproepen tot aangifte?

Iedereen die het niet eens is met Geert Wilders? Iedereen die het eens is met Peter ‘ik ben nu eenmaal de maatstaf’ Breedveld?

The Post Online, natuurlijk.

The Post Online? Bestaat die nog?

Onlangs riep die op om aangifte te doen tegen de website Krapuul.

Krapuul? Bestaat dat nog?

De oproep was onder meer ondertekend door Nederlands Kampioen Feminisme Annabel Nanninga, de Dodenherdenkingverstoorder van GeenStijl.

Peter ‘dan moet je mijn webzijde maar lezen’ Breedveld praat in raadselen. Maar wij begrijpen dat “Nouredine de zotte zandneger” wel aangifte moest doen, omdat mensen met wien hij niets te maken heeft een oproep hadden geplaatst om aangifte te doen tegen een webzijde waar hij niet bij betrokken is. Neen, nu wordt alles in een keer duidelijk.

Ik heb toen niks gehoord van Jan Dijkgraaf, noch van Asha ten Broeke.

Wij wisten niet dat Peter ‘het vleesgeworden meldpunt’ Breedveld de ultieme instantie is die altijd geïnformeerd moet worden. Weer wat geleerd.

Niemand vond dat de hard bevochten vrijheid van meningsuiting werd bedreigd, niemand sprak van ‘sneuneuzerij’.

Misschien omdat er gewoon niemand geïnteresseerd was? Of omdat niemand de link tussen Krapuul en de vrijheid van meningsuiting gelegd heeft? Of omdat Krapuul geen vriendjes heeft, afgezien van Peter ‘Krapuul is een held’ Breedveld?

Stelletje achterbakse hypocrieten.

Dat was de laatste zin van het stukje van Peter ‘zelfs te weinig inspiratie om grappig te schelden’ Breedveld. En dat terwijl wij het gevoel hadden dat het stukje nog moest beginnen. Wij vonden ‘Aangifte tegen GeenStijl – De Q en A Kloosried‘ een stuk grappiger, en ook beter, en nu gaan we iets anders doen.

6-05-2014 12.37 | Door: De Grote Vrager | Categorie: Godsdienstwaanzin, Juridisch, Personen, Webzijden

Er zijn 4 reacties op “Peter Breedveld, de zotte aspirantneger”

 1. Ruud Harmsen says:

  ==
  Gezien het feit dat er geen skakel bij staat, […]
  ==

  Jawel hoor, alleen iets hoger in de tekst, een skakel [sic] naar http://www.spitsnieuws.nl/archives/column/2014/05/column-dood-aan-geenstijl . Ik heb ’m ook overgenomen, de skakel, in http://rudhar.com/recensie/pbreedv/2140506.htm, maar vermoed in mijn laatste h2-gedeelte dat het hier wel eens om een zogeheten hyperbool kon gaan, en niet om een oproep tot daadwerkelijk geweld.

 2. Ruud Harmsen says:

  > Hoeveel Ashaas ten Broeke

  Volgens de heersende spellingsregels dient men helaas onbegrijpelijkerwijze Ashaatjes maar Asha’s te spellen. En privérekening, café, cafés, maar cafeetjes dat echter bij afbreken toch weer café-tjes wordt. Ik heb het niet niet verzonnen, oké?

  * NOOT VAN DE GROTE VRAGER: Respondent is abuis. Wij hanteren de heersende spellingsregels van Captain Iglo’s Stijlboek. Geeft verder nix. EINDE NOOT *

 3. D. G. Neree says:

  “The Post Online? Bestaat die nog?”

  Het lijkt me dat met de miljoen euro’s van Veronica TPO het nog wel een jaartje of twee uithoudt

 4. Peter-John says:

  Heeft onze stripheld Cassius Catastrofus zelf nou wel of toch weer niet aangifte gedaan? https://twitter.com/FrontaalNaakt/status/463636444859617280


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties