Oorlog aan de bijstandsmoeder

Wij vinden de bijstand een groot goed en hebben niets tegen bijstandstrekkers. Sommige van onze beste vrienden zitten in de bijstand en als gevolg daarvan zien wij dat je je van de bijstand van alles kunt veroorloven waar je als modaalverdiener niet eens aan durft te denken. Dat heeft te maken met allerlei toeslagen, kortingspassen en subsidies die bijstandstrekkers krijgen toebedeeld omdat de bijstand te laag is om een beetje fatsoenlijk van te kunnen leven.

Onze oplossing voor dit probleem is heel simpel: schaf de bijstand, de toeslagen, de kortingspassen, de subsidies en andere uitkeringen af en geef iedereen een fatsoenlijk basisinkomen. Wie meer wil, kan ervoor gaan werken. Aangezien wij altijd horen dat mensen niet voor het geld werken, maar voor de voldoening, het plezier en wat dies meer zij, zal dat best in orde komen, dacht u niet?

En dan nu naar de aanleiding voor onze inleiding: een open brief van de ons overigens onbekende Zihni Özdil. Daar gaan we:

Geachte PVV-Tokkies, xenophobe kleinburgers, naar binnen gekeerde allochtonen,

De brief is niet aan ons gericht, zoals u ziet, maar omdat het een open brief is, mogen we wel verder lezen.

Vandaag werd bekend dat de zoveelste aanval in de oorlog tegen bijstandsmoeders is gelanceerd: de gemeente Den Haag gaat bijstandsfraudeurs opsporen met een Big-Brother systeem.

Zihni Özdil is een lul. Waarom is Zihni Özdil een lul? Omdat Zihni Özdil hier zonder omhaal beweert dat alle bijstandsmoeders fraudeurs zijn. Nu vinden wij het verschijnsel bijstandsmoeder volslagen geschift, maar aangezien er nog gescheiden mag worden in de bijstand en alleenstaanden recht op bijstand hebben, hebben wij ermee leren leven, en wij hebben kunnen constateren dat bijstandsmoeders ook zonder frauderen best kunnen rondkomen. Bij sommigen vragen wij ons wel af, waar ze het allemaal van doen, maar dat geldt ook voor de bijstandsgezinnen die wij kennen, en een beetje controle kan helemaal geen kwaad.

Deze oorlog tegen al die luie, rijke bijstandsmoeders, die in totaal 0,8% van ons BBP kosten, woedt onverminderd voort en is onderdeel van een bredere totaaloorlog die een aantal Weg-met-Onsers voeren tegen ons, het volk.

Wat beoogt Zihni Özdil met deze overdrijving? Kent Zihni Özdil geen bijstandstrekkers? Wij wel. En wij weten dat er tamelijk veel bijstandstrekkers zijn die zich om te beginnen kapot schamen omdat ze überhaupt in de bijstand terechtgekomen zijn en vervolgens ernstig lijden onder het feit dat ze er ondanks al hun inspanningen nog niet uit zijn, terwijl hun werkende vrienden, die de premies ophoesten, ze met scheve ogen beginnen aan te kijken, zeker als het lekker weer is.

Wij weten ook dat de bijstandstrekkers die wij kennen voor het merendeel graag dagelijks gecontroleerd zouden worden en het liefst van gemeentewege een groot spandoek aan de gevel bevestigd zouden krijgen met de text: “Hier woont een bijstandstrekker. Hij kan er nix aan doen en doet zijn uiterste best om er uit te komen. Hij is reuze dankbaar voor uw geld en hoopt er zo min mogelijk van nodig te hebben. Hij wordt dagelijks twee keer gecontroleerd. Controle 2 is geschied en ook vandaag is hij weer zonder fraude doorgekomen. Dank u.” Of woorden van gelijke strekking.

Elke vorm van privacy of menswaardigheid wordt door hen overboord gegooid om arme mensen te naaien.

Gelul. Uit doorgaans betrouwbare bron (ja, daar kijkt u van op hè? Onze bronnen zijn meestal volslagen onbetrouwbaar, maar nu dus niet) weten wij dat de bijstand nog veel te veel rekening houdt met privacy, zodat aperte gevallen van fraude langdurig onbestraft blijven en de niet frauderende bijstandstrekkers een slechte naam geven. De ambtenaren bij de bijstand doen ook maar hun werk en hebben het in dier voege best moeilijk, al was het maar omdat ze dag in dag uit worden geconfronteerd met mensen die ernstig lijden onder het beeld dat er van de bijstandstrekker heerst.

En zeg nu zelf: hoe zou u het vinden als u zonder dat u er iets aan kunt doen plotseling deel blijkt uit te maken van een groep luie, geestelijk minvermogende, ongeneeslijk zielige sukkels?

En u staat ernaar te kijken als een koe langs een treinspoor.

Gaat er iets heen en weer dan?

Het interesseert u niks, of u vindt het eigenlijk ergens wel ok.

Wij behoren, zoals gezegd, niet tot Zihni’s doelgroep, maar vinden het uitstekend.

Maar heimelijke observaties, verborgen camera’s, telefoontaps, onaangekondigde bezoeken inzetten om discriminerende werkgevers, pensioenen rovende bankiers of frauderende aanbesteders op te sporen vindt u te ver gaan.

Wij denken dat zelfs Zihni’s doelgroep dat helemaal niet te ver vindt gaan en nog best wat ergers zou kunnen verzinnen. Wij denken dat Zihni geen inzicht heeft in wat zijn doelgroep wil of denkt. Misschien had hij zijn klacht beter in een columnpje kunnen persen dan in een open brief, eerlijk gezegd. Aangenomen dat hij een klacht heeft, dan natuurlijk.

Voor uw xenophobe en kleinburgerlijke ogen wordt aldus alles waar wij en onze voor- en grootouders voor hebben gestreden afgepakt.

Wat de xenophobie en de kleinburgerlijkheid ermee te maken hebben, ontgaat ons. En die extra controles zijn er op gericht om het systeem waar een deel van “onze voor- en grootouders voor [heeft] gestreden” in stand te kunnen houden, dus van afpakken lijkt ons in dezen geen sprake.

Maar blijft u maar boos op asielzoekers en moslims.

O, is het dat? Het gaat meneer Özdil er dus helemaal niet om de bijstandstrekker, de bijstandsmoeder of de bijstandsfraudeur, wat volgens hem toch allemaal hetzelfde is, te redden, te helpen of te steunen, maar het gaat meneer Özdil erom de door hem in zijn aanhef tot doelwit gemaakte groepen uit te schelden. Een even omslachtige als weinig effectieve manier van doen.

Gaat u maar 2 miljoen handtekeningen doen om Zwarte Piet te behouden.

Wij zien niet wat dat met de bijstand te maken heeft, maar in het hoofd van Zihni Özdil spelen zich ongetwijfeld processen af waar wij geen weet van hebben.

Denkt u maar vooral dat u armer wordt vanwege uw buurvrouw die een ander kleurtje heeft.

En wat dat dan weer met Zwarte Piet van doen heeft, ontgaat ons ook.

Lekker makkelijk.

Voor wie? Als Zihni Özdil gelijk heeft en zijn doelgroep voldoet aan zijn beeld ervan, zijn het mensen die het erg moeilijk hebben, lijkt ons. Het is veel makkelijker om een beetje vrolijk door het leven te gaan en vriendjes te zijn met de buren dan om over en weer stenen door de ruit te keilen, om maar iets te noemen.

U deed niks

En terecht, zoals wij hebben laten zien.

Gaat u, zogenaamde allochtoon, maar wel de straat op om iets dat zich duizenden kilometers verderop afspeelt.

Ja, waarom niet? Als wij niet te lui waren geweest, waren wij zelf de straat opgegaan voor Oekraïne, per slot van rekening.

Blijft u maar Joden haten.

O? Doen ze dat?

En blijft u maar schouderophalend aan de zijlijn wat betreft uw rechten hier, in uw eigen land.

Wat nou, schouderophalend aan de zijlijn? Omdat ze vinden dat een strenge controle geen kwaad kan?

Omdat u zich eigenlijk, na minstens 50 jaar, nog steeds geen Nederlander wil voelen.

Is dat niet hun goed recht? Moeten ze eerst bij Zihni Özdil toestemming gaan vragen voordat ze iets doen of laten?

Lekker makkelijk.

Zou dat voor die mensen echt zo makkelijk zijn?

Maar als u, PVV-tokkie, xenophobe kleinburger en naar binnen gekeerde allochtoon, straks van ‘flexbaan’ naar ‘flexbaan’ holt, desondanks nauwelijks meer rondkomt, geen noemenswaardig pensioen meer hebt, een kapitale lening moet afsluiten om uw kinderen hoger onderwijs te geven verzoek ik u wel vriendelijk uw muil te houden.

Wat hij nu noemt, heeft allemaal helemaal nix met een controle op bijstandsfraude te maken. Waarom doet hij dat dan? Hij zal wel boos zijn, en boze mensen raaskallen er wel vaker lustig op los. Wij maken van de gelegenheid gebruik om te wijzen op ons eigen ‘Verbod op parttime werk‘, waarin wij bijvoorbeeld zeiden:

Op grond van de negentiendeeeuwse politieke denkbeelden die ons land al een groot aantal jaren (hm, gewoon vanaf de negentiende eeuw eigenlijk wel) in hun greep hebben, wordt ons wijsgemaakt dat werken belangrijk voor de mens zou zijn en dat al die arme zielige bijstandstrekkers vooral arm en zielig zijn doordat ze geen werk hebben, terwijl een kind (jawel, altijd hetzelfde kind, naam en adres bij de redactie bekend) kan zien dat ze vooral arm en zielig zijn doordat hun inkomen te laag is.

Ook zeiden wij:

De oplossing voor het probleem is: een totaalverbod op parttime werk. Als er niet genoeg werk is voor een fulltime baan, organiseer je de boel maar beter, zodat er wel genoeg werk is, of het extra werk bij andere werknemers kan worden ondergebracht.

Even kijken wat Zihni Özdil nog zegt:

U deed niks toen het allemaal van u werd afgepakt.

En wat zouden ze dan wel moeten doen, meneer Özdil? Dat interesseert ons mateloos.

Met boze groet,

Ziet u wel? Hij was boos.

Zihni

Zou Zihni nou denken dat hij iemand een dienst bewezen heeft? Wat zou die man eigenlijk doen voor de kost? Zou hij misschien in de bijstand zitten te frauderen en niet gecontroleerd willen worden? Of zijn we dan te achterdochtig?

20-05-2014 14.53 | Door: Stommeling Jones | Categorie: Gemeentepolitiek, Godsdienstwaanzin, Juridisch, Rechten

Reactieveld gesloten.


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties