Joost Niemöller probeert te zeggen dat immigratie een slechte zaak is

Wij hadden afscheid genomen van Joost Niemöller, ook omdat hij een idioot was. We hebben echter ook gezien dat je best om hem kon lachen en vandaag gaan we voor de aardigheid een stukje van hem kloosrieden. Het heet ‘Vandaag weer een stapje naar de ondergang‘ en kennelijk heeft de ondergang van Joost’s betaalmuur reeds zijn beslag gekregen, want wij konden het stukje gratis lezen.

U mag vandaag stemmen.

Hoera.

Hoera.

Driewerf hoera.

Betekent het Europees parlement veel?

Neen.

Nee.

Neen dus.

Heeft Nederland een belangrijke inbreng?

Wat is een belangrijke inbreng in iets wat niet van betekenis is? Geen idee. Maar Nederland heeft waarschijnlijk geen belangrijke inbreng, volgens Joost.

Ook niet.

Ziet u wel?

Ik kan al die mensen die vandaag thuisblijven goed begrijpen.

Daar zullen die mensen blij mee zijn: Joost ‘het geweten der natie’ Niemöller kan ze begrijpen. Anders waren ze vanavond vast niet rustig gaan slapen.

Zeker omdat het ook een stem is.

Thuisblijven is geen stem. Thuisblijven is thuisblijven. Een blanco stem, dat is een stem.

Een tegenstem.

Dus niet. Thuisblijven betekent dat je niet stemt, zo werkt het systeem nu eenmaal, of Joost ‘maar het mag niet zo werken’ Niemöller dat nou leuk vindt of niet.

Al wordt die nooit zo gemeten.

En terecht, want de meeste thuisblijvers blijven thuis omdat het Europees Parlement geen ruk voorstelt en slechts een parkeerterrein is voor uitgerangeerde politici die men met goed fatsoen niet eens een baantje als burgemeester kan aanbieden. Waar de Nederlandse parlementariërs gewone zakkenvullers zijn, zijn Europarlementariërs extreme zakkenvullers en wij kunnen ons levendig voorstellen dat je die niet graag helpt hun zakken te vullen en dus niet gaat stemmen. Dat lost echter nix op, want hun zakken vullen doen ze toch wel, maar we lezen verder.

Maar ach, eigenlijk wordt niks ooit gemeten zoals de stemmer of de niet-stemmer het bedoelde.

Nou, eerlijk gezegd wordt er bij de verkiezingen tamelijk nauwkeurig gemeten, voor zover wij weten: de stemmen worden allemaal geteld en naar aanleiding van de uitgebrachte stemmen worden de zetels verdeeld. Zo is het systeem en zo werkt dat. Dat de bedoelingen van de stemmer niet gemeten worden, is een goede zaak, want bedoelingen veranderen nix aan de uitgebrachte stem, zoals wij ooit gezien hebben in een documentaire over het Engelse kiesstelsel in de negentiende eeuw, getiteld ‘Dish and Dishonesty‘.

Of zou Joost Niemöller het op de Corsicaanse manier willen doen:

Carferrix: “En dan te denken dat we een nieuw stamhoofd wilden kiezen. De urnen zijn reeds gevuld.”
Asterix: “Zijn de urnen dan vol vóór de verkiezingen?”
Ozewiezewozewiezewallakristallix: “Ja, maar die worden ongeopend in zee geworpen en dan is ‘t het recht van de sterkste. Zo wil het gebruik het bij ons.”

Gauw kijken:

Een stem tegen een Europese Grondwet bracht een Europese Grondwet.

Onzin. Het referendum over de Europese Grondwet, dat, als wij het ons goed herinneren, geen referendum over de Europese Grondwet was, heeft de Europese Grondwet misschien niet tegengehouden, maar de Europese Grondwet, als die er inmiddels is, is niet gebracht door “een stem tegen een Europese Grondwet”. Niet eens door een heleboel stemmen “tegen een Europese Grondwet”. Maar goed, Joost ‘anders wordt het een erg kort stukje’ Niemöller moet wel een even boude als onjuiste bewering doen, omdat hij anders niets heeft om tegen tekeer te gaan.

Zonder het officiële vlaggetje en het volkslied.

Jeetje.

Een stem op een van de eurokritische partijen zal gemeten worden als een uiting van onvrede door de financiële crisis.

Een stem op een van de eurokritische partijen moet gemeten worden als een stem op een van de eurokritische partijen en worden opgeteld bij de andere stemmen op een van de eurokritische partijen.

En daarmee schouderophalend afgedaan worden.

Als de eurokritische partijen net zo weinig stemmen krijgen als wij verwachten, is er alle reden om die stemmen schouderophalend af te doen. Domme schreeuwers heb je overal, en schouderophalend afdoen helpt vaak wel.

Zoals de zittende politici altijd alles schouderophalend afdoen wat niet in hun straatje past, dat wil zeggen wat hun politieke carrière niet helpt.

Joost Niemöller verwacht kennelijk weinig stemmen op een van de eurokritische partijen en gaat ervan uit dat de zetelverdeling exact hetzelfde blijft.

Want in de politiek is alles altijd veel kleiner dan je denkt.

Leg eens uit?

In Brussel staat een machine.

Dat kan. Brussel is een stad in een westers land. Wij durven zomaar te stellen dat er wel meer machines staan, daar in Brussel.

Die is niet verbonden met wat de mensen beweegt.

Als hij maar verbonden is met het lichtnet. Of is het een stoommachine? Dan hebben wij nix gezegd.

Hoe de mensen echt denken.

Het is dus niet de ultieme Bigbrothermachine. Een pak van ons hart.

Hoe ze omgaan met de vervreemding die hen gegrepen heeft sinds ze zich steeds meer deel voelen van een chaotische, internationale netwerksamenleving die geen echte gemeenschap meer is.

Pardon? Of, om de legendarische woorden van Stommeling Jones te citeren: “wat lult ie nou?”

Sinds ze teruggeworpen zijn op zichzelf zonder nog te weten wie zijzelf zijn.

En hij was nog niet eens uitgeluld, ook nog. Misschien begrijpt hij zelf wat hij bedoelt, maar wij kunnen er geen chocola van maken en gaan dat niet eens proberen ook. Het enige wat we ervan denken te snappen, is dat Joost ‘was het niet mooi gezegd dan?’ Niemöller geen voorstander is van de Europese Unie.

De immigratie heeft de democratie ondergraven.

Waar komt dat nou ineens vandaan? En op welke wijze heeft het iets met het voorgaande te maken? Dit nog afgezien van de vraag hoe meneer Niemöller zijn stelling gaat onderbouwen, indien überhaupt.

Het gebrek aan democratie maakte de immigratie mogelijk.

Hij onderbouwt de eerste stelling niet en gooit er een tweede overheen, waarbij de beide stellingen volkomen uit de lucht gegrepen zijn.

Het zijn dezelfde processen die de landsgrenzen hebben opgeheven.

De landsgrenzen zijn helemaal niet opgeheven. Die man weet niet waar hij het over heeft.

Natiestaten worden ontbonden en nieuwe gemeenschappen worden niet gemaakt.

Welke natiestaat zou er volgens hem ontbonden worden? Namen en rugnummers moeten we hebben. Wat zou hij bedoelen met “nieuwe gemeenschappen worden niet gemaakt”? En waarom zou dat erg zijn? Denkt de schrijver dat een natiestaat een gemeenschap is?

Wat rest is de wanhopige chaos van een ondergaande beschaving.

Waar kunnen wij die chaos van dichtbij gaan bekijken? Daar zijn wij reuze benieuwd naar, want wij kregen juist de indruk dat een van de dingen die er daadwerkelijk op de Europese Unie zijn aan te merken, is dat de EU alles wil reguleren en dat ook doet, met als gevolg dat je al op je vingers getikt wordt als je als groenteman een te kromme banaan verkoopt. Wij kunnen ons niet voorstellen dat Joost ‘de chaos zit in mijn hoofd’ Niemöller dat bedoelt, eerlijk gezegd.

De burger heeft het op zijn beurt ook allemaal laten gebeuren.

De burger had ook nix in te brengen. De Europese Unie is begonnen als economisch bondgenootschap tussen staten:

De Europese Unie (EU) is een uit 28 Europese landen bestaand statenverband. De EU vindt haar oorsprong in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Economische Gemeenschap, in 1958 gevormd door zes landen (België, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland). In de jaren erna groeide de EU in omvang door de toelating van nieuwe lidstaten en in macht door het uitbreiden van haar zeggenschap. Het Verdrag van Maastricht vormde in 1993 de huidige Europese Unie. De laatste aanpassing aan de constitutionele basis was in 2009 met het Verdrag van Lissabon.

Dat de staten bedacht hebben dat ze de burger erbij wilden betrekken, of in ieder geval wilden doen alsof, is, afhankelijk van hoe je er tegenaan kijkt, heel lief of heel gemeen van die staten, maar het had niet gehoeven. Strax gaat meneer Niemöller nog eisen dat de NAVO een democratie wordt.

Die heeft ingestemd en zijn schouders opgehaald en voelde de urgentie niet en toen die burger die urgentie wel is gaan voelen, wist die niet meer hoe die urgentie gericht moest worden.

De urgentie waarvan? Wij worden hier een beetje nerveus van, eerlijk gezegd. Er is iets heel urgents en wij mogen onze schouders er niet over ophalen en de immigratie heeft er ook iets mee te maken, dus misschien halen we het stemlokaal niet eens meer, of worden we onderweg naar huis onder de voet gelopen door een nieuwe golf immigranten. Wat erg.

En sloeg het naar binnen.

Dat hebben we een keer zien gebeuren bij een straatartiest die het vuurvreten nog niet geheel onder de knie had. Heel erg was dat.

Zo zijn we allemaal geïsoleerd en machteloos geworden.

Zou zijn internetverbinding er uitliggen?

Vandaag is de dag?

Welke dag?

Ik denk dat maar weinigen dat zo voelen.

Dat denken wij ook.

Vroeger dachten we dat het allemaal vanzelf wel weer zou goed komen.

Wie “we”? En wat “allemaal”?

Nu denken we dat er niets meer aan te doen is.

Als we zouden weten waar hij het over had, zouden we het hiermee eens of oneens kunnen zijn.

Het resultaat is hetzelfde.

Dat maakt dan dus niet zo gek veel uit.

Ondergang.

Waarvan? En waarom?

Overleeft de EU dit?

Overleeft de EU de eigen verkiezingen? Vast wel.

Ook niet.

Natuurlijk wel. Of zou Joost Niemöller denken dat de revolutie uitbreekt als de stemmen geteld zijn en de zetelverdeling bekendgemaakt wordt?

Wie daar hoop uit wil putten moet dat maar doen.

En zo niet, dan niet. Het valt ons op dat het stukje van Joost Niemöller nogal vaag is en vooral uit suggestieve maar nietszeggende zinnen bestaat.

Ik denk dat de processen waarin we verstrikt zijn geraakt van een veel grotere omvang zijn en dat die processen de zichzelf ondergravende Westerse beschaving te gronde zullen richten.

Dat zult u nou gek vinden van ons, maar wij hebben niet het gevoel dat de Westerse beschaving afhangt van de EU. Misschien gaat Joost Niemöller ons vertellen dat wij ons wat dat betreft vergissen.

Dit zijn geen menselijke krachten meer.

Niet?

Dit zijn natuurkrachten.

Samenvattend en concluderend kunnen wij vaststellen dat Joost Niemöller vermoedelijk heeft proberen te zeggen dat immigratie een slechte zaak is.

22-05-2014 12.28 | Door: De Grote Vrager | Categorie: Aluhoofddeksels, Europese politiek, Personen, Polls, enquêtes en rapporten

Reactieveld gesloten.


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties