Peter Breedveld voorbij de point of no return

Peter Breedveld staat in de Wikipedia als een van de grondleggers van de webzijde Frontaal Naakt. Over hem en Frontaal Naakt wordt onder andere gezegd:

Breedveld schreef aanvankelijk uitgebreid over het door sommigen als verstikkend ervaren progressieve klimaat in Nederland, dat volgens hem weinig ruimte liet voor afwijkende meningen over met name de multiculturele samenleving. Het weblog werd in 2007 in een door NRC Handelsblad uitgevoerde inventarisatie van vrijsprekende, rechtse en extreemrechtse uitingen op internet gerubriceerd onder “verzamelplaatsen voor discussie over, en kritiek op, de „linkse maffia”, de „zogenaamde multiculturele samenleving”, en „criminele allochtonen”, maar gold in 2011 volgens De Telegraaf als “links”.

Dat zou zomaar kunnen kloppen, en weet u waarom? Omdat Peter ‘ik heb nooit een draai gemaakt‘ Breedveld tussen 2007 en 2011 een enorme draai gemaakt heeft en als gevolg van die Grote Draai islamapologeet tegen de klippen op geworden is.

Onze trouwe lezers weten allebei dat wij sinds enige tijd op last van uw en onze captain bezig zijn met een haatcampagne tegen Peter ‘ik word bedreigd’ Breedveld en in dat kader hadden we onlangs met genoegen geconstateerd dat Peter ‘ik durf geen bek meer open te doen’ Breedveld geen bek meer open durfde te doen, maar we hadden ons vergist, blijkt helaas. Nou ja, helaas: Peter ‘ik ben niet zo slim als ik denk, geloof ik’ Breedveld heeft nu een stukje geproduceerd dat wel zo schrijnend is, dat wij ons niet kunnen voorstellen dat zelfs zijn trouwste fans hem daarna nog serieus kunnen nemen, hoewel, met die fans van hem weet je het nooit, want kritische zin hebben ze niet. Wij wel, dus wij gaan kloosrieden. Jawel.

We pakken eerst de titel bij de kop (HAHAHAHAHAHA! Sorry.): ‘Frontaal Naakt zegt NEE tegen asielzoekende ‘islamcritici’‘. Dat wordt dan gezegd door Peter ‘Die jihadstrijders, die dóen tenminste iets’ Breedveld, die hier zijn masker wel heel hard laat vallen. Asielzoekers met kritiek op de islam mogen niet, van Peter ‘kritiek op de islam is kritiek op mij’ Breedveld. Wij hadden altijd al die indruk, maar nu zegt hij het zelf.

‘Europa sloopt eigen vrijheid van meningsuiting‘, blèrt het dabbende varkentje Nanninga op GeenStijl.

Peter ‘mijn tegenstanders zijn geen mensen’ Breedveld heeft iets tegen Annabel Nanninga van GeenStijl, zoals u bijvoorbeeld kunt zien in ‘Peter Breedveld vereffent rekening met Annabel Nanninga‘ en dat geeft hem in zijn ogen het recht haar uit te schelden voor varkentje. Als iemand zijn Hassnae Bouazza een varkentje zou noemen, zou Peter ‘als ik het doe is het satire, als een ander het doet is het racisme’ Breedveld meteen beginnen te janken, maar nu mag het van hemzelf. Het werkwoord dabben is ons onbekend, maar we vonden het op internet in combinatie met modder, dus dat zal dan wel op dat varkentje slaan. Weet u wie ook altijd hun best deden hun tegenstanders te ontmenselijken? Ja, dat weet u.

In haar stukje twee recente voorbeelden van de verkwanseling van onze vrijheid van meningsuiting door de ‘policor’, en dat ‘Europeanen zélf die vrijheid achteloos uithollen uit lafheid en vermeend fatsoen.’

Deze zin loopt niet goed, maar we begrijpen dat mevrouw Nanninga twee voorbeelden geeft.

Het eerste voorbeeld gaat over een Nietzsche-club op het University College London, die verboden is omdat Nietzsche een ‘onwelgevallige denker’ zou zijn.

Heeft Peter ‘natuurlijk niet’ Breedveld de moeite genomen om even te controleren wat er precies met die club aan de hand is? Neen.

‘Dit omdat de man lelijke dingen over joden zei en Hitler en Mussolini graag een boekje lazen van Nietzsche’, schrijft Nanninga.

Peter Breedveld heeft hier een voetnoot aangebracht en zegt in die noot:

[Hier moet bij worden aangetekend dat Nietzsche alleen in de fantasie van Annabel Nanninga ‘lelijke dingen over joden zei’. In werkelijkheid sprak Nietzsche zich uit tegen antisemitisme.]

Nou, Breedveld, dat ligt eerlijk gezegd iets gecompliceerder:

His hatred of the anti-Semitic movement, however, did not exonerate Nietzsche entirely of anti-Semitism.

Het grappige in dezen is, dat Peter ‘de antisemiet‘ Breedveld zelf bij hoog en bij laag volhoudt dat hij geen antisemiet is en zich dus zou moeten kunnen indenken dat het misschien voor Nietzsche ook niet helemaal voldoende was om zich tegen antisemitisme uit te spreken. Zeggen en doen zijn niet synoniem, als het ware. Overigens is het maar de vraag of Nanninga hier niet slechts de redenen parafraseert die de universiteit gegeven heeft, maar we gaan verder.

Wie wel eens op een universiteit rondloopt, weet dat dit niet waar kán zijn, want Nietzsche wordt nog steeds als één van de belangrijkste denkers beschouwd.

Wat een onzin. Het gaat niet over “een universiteit”, het gaat over het University College London, waar de club gebannen is door de activiteiten van een stelletje idioten, schijnt:

According to Union Policy UP1343, passed earlier this year and available at the Union’s website, the UCL Union (basically the student government) officially believes that the Nietzsche Club “is aimed at promoting a far-right, fascist ideology” and must be stopped at all costs.

Wij hebben die UP1343 er even bijgepakt en lezen onder andere:

6. That the aforementioned philosophers and thinkers are on the extreme-right, racist, sexist, anti-immigrant, homophobic, anti-Marxist, anti-worker and have had connections, direct or indirect, with Italian fascism and German Nazism.

Deze idioten vinden Nietzsche misschien niet “één van de belangrijkste denkers”, denken wij.

Niemand rekent hem aan dat de Nazi’s met zijn gedachtegoed aan de haal gingen.

Nou, de mensen die die club hebben laten verbieden dus duidelijk wel.

Klikken we op de link in Nanninga’s stukje, dan zien we inderdaad dat ze de boel weer gruwelijk zit te belazeren.

O ja joh?

Het is niet het debat over Nietzsche dat door het UCL is verboden:

Niet?

‘The student society was never allowed to hold a public meeting after a series of posters advertising the new group appeared on campus. One asked if there was “too much political correctness?” Another claimed: “Equality is a false God.”’

O, dus dan is het minder erg dat de club verboden is?

Met andere woorden: die Nietzsche-club is een bende Nazi’s die met Nietzsche in de hand het verbod op rassendiscriminatie ter discussie wil stellen.

Hoe komt die man erop?

Opofferen van de vrijheid van meningsuiting?

Duidelijk.

Hardly.

Nix “hardly”. De idioten willen een discussie onmogelijk maken, maar omdat de idioten net zo geschift zijn als Peter ‘als ik het doe is het satire, als een ander het doet is het haatzaaien’ Breedveld zelf, vindt Peter ‘ik vind Nietzsche ook wel eng, eigenlijk’ Breedveld het best.

Nanninga’s tweede voorbeeld is interessanter.

We zijn benieuwd.

Het gaat hier om een Pakistaanse asielzoeker in Spanje, Imran Firasat, wiens vluchtelingenstatus hem ontnomen dreigt te worden omdat hij vanwege zijn ‘islamkritiek’ een gevaar voor de Spaanse nationale veiligheid dreigt te worden.

Vertel.

Een schandalige misstand, als het waar is.

Dat liegt hij, dat vindt hij namelijk uitstekend.

Helaas levert het googelen van Firasats naam alleen islamofobe sites als ‘Islam Unveiled‘ en de onvermijdelijke moslimvreter E.J. Bron op.

Peter ‘ik ben heus wel een journalist hoor’ Breedveld geeft inzicht in zijn onderzoeksmethoden.

De International Business Times is het enige serieuze medium dat over de zaak heeft gepubliceerd.

Ja, en?

Ik heb me daarom maar door dit Spaanstalige vonnis van het Spaanse hooggerechtshof geworsteld en ontdekt dat Firasat het soort van ‘islamcriticus’ is dat meent de islam te moeten bestrijden door heel hard en heel vaak te roepen dat de profeet Mohammed een moorddadige pedofiel is.

Wij weten niet hoe goed het Spaans van Peter ‘Flontara Nakata‘ Breedveld is, maar wij gaan dat vonnis niet doorlezen en gaan uit van wat hij erover zegt, om het onszelf makkelijk te maken. Wij hebben altijd de indruk dat Peter ‘geen kwaad woord over de islam’ Breedveld vindt dat de doodstraf nog te goed is voor iemand die iets lelijks of iets waars (“Is dat geen pleonasme?” “Vast wel”) over de islam of Mohammed durft te zeggen, dus met “moorddadige pedofiel” heeft die Firasat zijn eigen doodvonnis getekend. Als hij het gezegd heeft, dan natuurlijk. Wij zijn geen islamcriticus, maar voor zover wij weten had Mohammed een moorddadige inslag en hallucineerde hij nogal veel, waardoor hij godsdienstwaanzinnig is geworden, dus wij houden het op een moorddadige paranoïde schizofreen en dan maken we ons over die pedofilie al helemaal niet meer druk, omdat het zo al meer dan genoeg is, dacht u niet? Waarschijnlijk moeten wij nu ook dood van Peter ‘Mohammed is lief’ Breedveld.

Vrijheid van meningsuiting inderdaad, maar Firasat heeft een film gemaakt, ‘The Innocent Prophet‘ met de Amerikaanse christelijke haatprediker Terry Jones, die een carrière heeft gemaakt van het publiekelijk verbranden van korans, gewoonlijk met afschuwelijke rellen en vele doden in landen als Pakistan als resultaat.

Jeetje. Firasat heeft een film gemaakt. En hij heeft Mohammed een moorddadige pedofiel genoemd. Wij vinden dat dat moet kunnen, eerlijk gezegd. En als mensen gaan lopen rellen omdat er iets gezegd wordt dat hun niet bevalt, moeten die rellen met grof geweld de kop worden ingedrukt. Wat zullen we nou krijgen zeg.

De film is bovendien geïnspireerd door de film The Innocence of Muslims, die in 2012 leidde tot gewelddadige protesten en vele tientallen doden, waaronder de Amerikaanse ambassadeur in Libië.

Volgens NBC News niet, maar dat past niet in het straatje van Peter ‘dan verzwijgen we dat’ Breedveld, of hij wist het gewoon niet, want daarvoor had hij even moeten zoeken en dat is te veel moeite, begrijpt u wel? Maar zelfs als er doden gevallen zijn doordat boze godsdienstwaanzinnigen aan het rellen geslagen zijn, kun je dat de filmmakers niet verwijten, doch uitsluitend de moordende godsdienstwaanzinnigen in quaestie.

De Spaanse overheid heeft dus een punt als ze zegt dat Firasat een gevaar is voor de nationale veiligheid en voor de veiligheid van Spaanse diplomaten in het buitenland.

Dus niet. Als moorddadige moslims aanstoot nemen aan iets wat Firasat gezegd of gedaan heeft, ligt het veeleer voor de hand om de desbetreffende moorddadige moslims tot gevaar voor de veiligheid te bestempelen.

Moet je het leven van onschuldige burgers en waardevolle diplomaten in de waagschaal stellen voor de vrijheid van een rellende imbeciel die nota bene zijn eigen land is ontvlucht omdat zijn ‘islamkritiek’ hem daar zijn leven dreigde te kosten en die vervolgens, vanachter de brede rug van de Spaanse overheid, willens en wetens de levens van onschuldige anderen opoffert voor het recht te roepen dat Mohammed een pedofiel is?

Wist u dat Peter ‘de domme schreeuwer’ Breedveld met Frontaal Naakt begonnen is na de moord op Theo van Gogh, en zich toen gedroeg alsof hij Theo van Gogh wás, of wilde zijn? Er is veel veranderd. Het antwoord op de vraag van Peter ‘het is een retorische vraag’ Breedveld is overigens: natuurlijk moet dat.

Ik zeg nee.

Dat komt niet geheel onverwacht.

Ik had er op Twitter een interessante discussie over met Matt Steinglass, Amerikaanse correspondent in Nederland voor The Economist.

Wij hebben die discussie gevolgd op onze Frontaalnaakttwitterpagina en zo interessant vonden wij hem niet, al was het maar omdat Peter ‘ik heb gewoon gelijk dus jij moet je bek houden’ Breedveld de discussie niet begreep.

Hij vindt mijn standpunt ‘ridiculous‘ en vergelijkt Firasat met Salman Rushdie en Martin Luther King, die opriep tot het overtreden van de wet en daarmee geweld in Alabama uitlokte.

Daar zit wat in. In ieder geval meer dan in het standpunt van Peter ‘de lafbek’ Breedveld die vindt dat Firasat ritueel geofferd moet worden als dat betekent dat de moorddadige moslims die aanstoot aan zijn woorden nemen een weekje niet gaan rellen.

Ik vind Firasat op geen enkele manier te vergelijken met Rushdie, die een serieus boek schreef vol serieuze ideeën en niet kon weten dat een machtswellusteling in Iran hem zou misbruiken als afleiding van zijn eigen binnenlandse problemen.

Wij denken zomaar dat Peter ‘over welk boek gaat het eigenlijk’ Breedveld het desbetreffende boek niet eens gelezen heeft, omdat er geen plaatjes in staan.

Martin Luther King vocht tegen zijn eigen onderdrukking.

Ach, welja.

Firasat maakt geen geheim van zijn doel: hij wil de wereld ‘bevrijden’ van de islam en hij gebruikt daarvoor methoden waarvan inmiddels zeker is dat ze leiden tot aanslagen en moordpartijen, zoals het maken van opruiende films en het verbranden van korans, op onder meer de Plaza del Sol in Madrid.

Wij zouden de wereld graag willen bevrijden van alle vormen van godsdienstwaanzin en in ieder geval willen dat al die godsdienstwaanzinnigen wereldwijd nou eindelijk eens snappen dat ze buitenshuis hun bek moeten houden omdat geloven iets is wat je vooral niet moet laten, maar waar je een ander niet mee moet lastig vallen. Er bestaan geen goden. Duidelijk? Duidelijk. En als er nou rellen komen in Staphorst, is dat zeker onze schuld, volgens Peter ‘Allah is groot’ Breedveld?

Steinglass vindt dat het aanzetten tot geweld tegen anderen niet onder vrijheid van meningsuiting valt en strafbaar is.

Wij vinden dat al te ver gaan. Wij hebben namelijk wel eens langs de lijn gestaan bij een hockeywedstrijd van het dochtertje van onze stagiaire, zodoende.

Firasats acties vindt hij echter wel een kwestie van vrije meningsuiting.

Dat vinden wij nou ook.

Ik zie het verschil niet met aanzetten tot geweld.

Ziet u wel dat Peter ‘ik begrijp het niet’ Breedveld het niet begrijpt?

De Amerikaanse overheid ziet het verschil ook niet.

De Amerikaanse overheid ziet dat verschil wel degelijk.

Zelfs in de VS, waar Nazi’s alle ruimte krijgen en zo nodig politiebescherming voor het uitoefenen van hun recht op vrije meningsuiting, is Terry Jones al meerdere malen gearresteerd en veroordeeld voor het verbranden van korans.

Peter ‘ja, maar het was ook in het Engels’ Breedveld geeft hierbij een skakel naar de Wikipedia maar heeft het stukje niet goed gelezen, niet goed begrepen of niet goed geparafraseerd. Of alle drie. Wij zien bijvoorbeeld:

Police arrested Jones on September 11, 2013, before he could burn 2,998 Korans soaked with kerosene at a park in Polk County, Florida. He was charged with unlawfully conveying fuel and openly carrying a firearm.

Of hij ook veroordeeld is, staat er niet bij. Wel veroordeeld is hij in Egypte:

In November 2012, an Egyptian court convicted Jones in absentia and sentenced him to death on charges linked to the anti-Islam film along with 7 Egyptian Coptic Christians.

Maar dus ook niet voor het verbranden van korans of korannen. En wat ons opviel in dat Wikipediastuk, is dat de Amerikaanse overheid zich wel degelijk inzet voor de vrijheid van meningsuiting van zo’n koranverbrandende gek. Wat dacht u bijvoorbeeld hiervan:

On April 7, 2012 Jones led a protest in front of the Islamic Center of America, Dearborn, speaking about Islam and Free Speech. The mosque was placed on lock down. 30 police cars were there to block traffic and prevent a counter protest.

Dat is volgens ons tamelijk tegenovergesteld aan wat Peter ‘gelukkig heb ik meer verstand van Japans’ Breedveld suggereert.

De Spaanse overheid heeft dus groot gelijk dat ze de levensgevaarlijke gek Firasat wil uitzetten.

Firasat is misschien wel gek, maar zeker niet levensgevaarlijk. De levensgevaarlijke gekken zijn de gesuggereerde moorddadige moslims. De Spaanse overheid zou zich rot moeten schamen.

Waarom zouden goede mensen moeten sterven voor de religieuze hang-ups van een intolerante extremist zonder enig respect voor (andermans) mensenlevens?

Peter ‘ik bepaal wie er moet sterven’ Breedveld vindt iemand die een koran verbrandt of een film maakt dus een intolerante extremist zonder enig respect voor mensenlevens, maar de moorddadige moslims die gaan lopen rellen, brandstichten en moorden vanwege een verbrand boekje of een paar tekeningen kunnen op zijn steun rekenen. Ja, als je er zo over denkt, ga je natuurlijk ook dingen zeggen als “Die jihadstrijders, die dóen tenminste iets”.

Firasat zou eens naar Hassnae’s en Halsema’s Seks en de Zonde moeten kijken en een voorbeeld nemen aan de islamitische vrouwen die, in het hol van de leeuw, zichzelf blootstellen aan de toorn van de machtige mannenbroeders van de islam.

Het is werkelijk niet te geloven. Maar het staat er wel. Nu hebben wij, net als u nog nooit naar dat programma gekeken, maar we durven ongezien te zeggen dat er bij die vrouwen geen eentje zit die het lef heeft om “de machtige mannenbroeders van de islam” te vertellen dat Allah niet bestaat en dat wie in een god gelooft qualitate qua geschift is en wie de achterlijke voorschriften van een godsdienst wil naleven zijn uiterste best doet om zich zo achterlijk mogelijk te gedragen. De vrouwen die dat geprobeerd hebben, als ze er al geweest zijn, zijn er geweest.

Nog een paar regeltjes over de verontwaardiging van GeenStijl.

Waarom?

Over het ‘censureren van vrije uitwisseling van gedachten en ideeën op een universiteit’: de hoofdredacteur van GeenStijl, Marck Burema, heeft zich rechtstreeks tot de Vrije Universiteit gericht met een oproep tot mijn ontslag.

Dat had bij ons weten niets te maken met “de vrije uitwisseling van gedachten en ideeën op een universiteit”, maar alles met een oproep om PVVjers dood te schieten.

En herinnert iemand zich nog Shaikh Haitham al-Haddad, de controversiële haatbaard?

Wij niet.

Ach, de ene controversiële denker die ‘lelijke dingen over joden zei’ is de andere niet, I guess.

Dat zal dan wel.

En over het uitzetten van met de dood bedreigde asielzoekers: ‘GeenStijl zegt NEE tegen Syrische vluchtelingen‘.

Peter ‘als ik het doe is het goed en GeenStijl is de wortel van het kwaad’ Breedveld vertelt niet wat voor stukje daar onder stond.

Wist u trouwens dat Frontaal Naakt ooit de Mohammed B. Award heeft uitgereikt? Lazen we in de Wikipedia:

In 2005 reikte Frontaal Naakt ook een tegenhanger van de Frontaal Naakt Award uit: de Mohammed B. Award. Deze was bestemd voor degene die volgens Frontaal Naakt het meest opvallend tegen de vrijheid van meningsuiting was, of zoals het op Frontaal Naakt werd verwoord: “voor degene die Theo van Gogh het meest overtuigend voor de tweede keer heeft vermoord”

En de winaar van 2014 is (tromgeroffel, spanning stijgt): PETER ‘Theo van Gogh? Neen, zegt me nix’ BREEDVELD!

Samenvattend en concluderend durven wij te stellen dat Peter ‘leve de islam’ Breedveld het spoor inmiddels geheel en al bijster is en dat wij verwachten dat hij de komende weken nog veel van zich zal laten horen, waarbij zijn geschreeuw alleen nog maar hysterischer zal worden. Het is triest, maar het is niet anders.

10-06-2014 22.44 | Door: De Grote Vrager | Categorie: Arabische wereld, Bezopen, Godsdienstwaanzin, Juridisch, Terrorisme, Twitter, Verenigde Staten

Er zijn 13 reacties op “Peter Breedveld voorbij de point of no return”

 1. Ruud Harmsen says:

  ===
  dat wel zo schrijnend is, dat wij ons niet kunnen voorstellen dat zelfs zijn trouwste fans hem daarna nog serieus kunnen nemen,
  ===

  Ik heb zowel Nanninga en Breedveld vooraf gelezen en vond in beide wel wat inzitten. Ben benieuwd, dus

 2. Ruud Harmsen says:

  ==
  Wij denken zomaar dat Peter ‘over welk boek gaat het eigenlijk’ Breedveld het desbetreffende boek niet eens gelezen heeft, omdat er geen plaatjes in staan.
  ==

  Ik ook niet en ik geef het volmondig toe. Staat in de kast in het Engels én (later) Nederlands; in allebei niet verder gekomen dan een paar zinnen. Dik en moeilijk, namelijk.

 3. Ruud Harmsen says:

  > korans of korannen

  Heeft in het Arabisch geen meervoud, volgens Hans Wehr. Mogelijk is het grammaticaal zelf al een meervoud, met die -aan-uitgang?

 4. Ruud Harmsen says:

  > Nu hebben wij, net als u nog nooit naar
  > dat programma gekeken,

  Ik heb alle afleveringen tot nu toe gezien en vond het een interessant en goed programma.

  Enige minpuntje: in de ondertitels stond eerst niqab en even later nikaab. Foutje van de (eind)redactie, denk ik.

 5. Ruud Harmsen says:

  > vertelt niet wat voor stukje daar onder stond.

  Hoezo? Onder het stukje waar hij naar linkte bij GeenStijl staan alleen commentaren ofwel reaguursels. Wat bedoel je? Ontbrak de link en staat die er nu wel?

  * Antwoord: Hij vertelt niet wat voor stukje er onder de kop stond. Einde antwoord *

 6. Ruud Harmsen says:

  Wie is die andere lezer van “trouwe lezers weten allebei”?

 7. Ruud Harmsen says:

  Of moet ik alles hier op m’n eentje volcommentariëren?

 8. Jack L. says:

  “Wie is die andere lezer van “trouwe lezers weten allebei”?”

  Hier ben ik! Werd ik geroepen?

  Na het lezen van het stuk kwam het Benjamin Franklin-citaat “They who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety” in mijn gedachten op.

  Als ik Peter Breedveld’s gedachtegang een beetje ken, dan gaat PB vanaf nu roepen dat ook domrechtser Benjamin Franklin doodsbedreigingen goedkeurt.

 9. dick jansen says:

  Nou, zo te lezen heb je daar weinig moeite mee. Om de zoveel minuten een commentaartje; niks beters te doen?

 10. D. G. Neree says:

  Het wordt tijd dat Pedor zijn baard laat staan en een jurk aantrekt.

 11. Jack L. says:

  Ik miste in de kloosried ook nog het door Breedveld gebezigde zinnetje: Ook maakt de club op haar posters reclame voor de virulente, extreemrechtse antisemiet Juluis Evola.

  NU ken ik geen “Juluis Evola.” Wel een “Julius Evola,” die in enge Italiaanse kringen enige faam verdiend. Maar wat zegt het stukje in The Daily Beast?

  As well as Nietzsche, a favorite of Benito Mussolini, the philosophers to be studied included Julius Evola and Martin Heidegger, who have been cited as inspiration by far-right politicians.

  Tja, als Breedveld echt denkt dat iets bestuderen hetzelfde is als het reclame maken daarvoor, dan denk ik dat hij binnenkort wel campagne gaat voeren tegen het NIOD Instituut voor Holocaust en Genocide Studies….

  * NOOT VAN DE GROTE VRAGER: Peter Breedveld heeft het zinnetje over “Juluis Evola” later toegevoegd, zodoende. EINDE NOOT *

 12. Jack L. says:

  Bedankt voor de verduidelijkende noot. Ik had het kunnen weten.


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties