Peter Breedveld heeft iets tegen Elma Drayer (8)

Peter Breedveld is een antisemiet die vorig jaar als zodanig te kakken is gezet door Elma Drayer. Wij weten niet of Peter Breedveld voor die tijd al iets tegen Elma Drayer had, maar daarna zeker. Hij vindt zichzelf en zijn hekel interessant genoeg om er een feuilleton van te maken en dat vinden wij dan weer grappig genoeg om iedere aflevering te kloosrieden.

Iedere aflevering? Neen. Bij aflevering zes zijn we iets anders gaan doen, maar dat heeft niet geholpen. Het stukje dat wij vandaag doen, heet ‘Elma Drayer (8)‘ en het is weer heel erg sneu. Daar gaat ie:

‘De islamistische terreurbeweging IS mag op grote schaal medemoslims, christenen en yezidi’s uitmoorden, in het drama rond de Oekraïne mogen volstrekt onschuldigen de dood vinden, Boko Haram mag honderden meisjes tot slaaf maken – daar komen Europese nieuwsconsumenten hun huis niet voor uit’, aldus Elma Drayer in haar ‘essay’ in Vrij Nederland, getiteld ‘Hedendaags antisemitisme’.

Daar kon Elma Drayer best eens gelijk in hebben en Peter ‘de man met de duizend bijnamen‘ Breedveld is het roerend met haar eens, al was het maar omdat hij dan weer eens lekker te keer kan gaan over wat er allemaal niet deugt aan blanken. Behalve antisemiet is Peter ‘geef mij maar dikke moslimaas’ Breedveld namelijk ook een bekend blankeinferioriteitsdenker, en hier had hij natuurlijk fantastisch uit kunnen halen.

Probleempje voor Breedveld is in dezen dat Elma Drayer het zegt en Elma Drayer heeft in de wereld van Peter ‘een parallel universum op zich’ Breedveld nooit gelijk, want dat kan niet en dat mag niet en ze is helemaal niet lief voor hem geweest.

Het opinieblad was gestopt met Drayers stuitend hypocriete mediacolumn, maar we krijgen haar delirische nonsens nu in grootverpakking door de brievenbus gepropt, in de vorm van ‘essays’.

Peter ‘waarom geven ze mij nou nooit een column, zelfs niet bij mijn eigen schoolkrantje?’ Breedveld bedoelt te zeggen dat hij jaloers is.

Het noopte Jeroen vanden Heuvel van Krapuul.nl de redactie van VN te vragen welke paddo’s ze Drayer voeren.

Haha. Die Jeroen. Kent u Jeroen? Natuurlijk niet. Krapuul is hier wel eens genoemd, maar nooit in positieve zin. Wij denken dan ook niet dat de redactie van VN zijn vraag beantwoord heeft.

Is er dan niet één eindredacteur bij VN die zegt: “Ho stop, wat the fuck is dit, IS mag volkeren uitmoorden?

Waarom zou een eindredacteur dat doen?

Heeft niemand zich de afgelopen tijd druk gemaakt om Oekraïne?

Vrijwel niemand, hoezo?

Er was geen wereldwijde en massale #BringBackOurGirls-actie, aangevoerd door mevrouw Obama?

Geen idee? Was die er? En sinds wanneer is mevrouw Obama een Europese nieuwsconsument?

Kan mevrouw Drayer nog even naar die passage kijken?”

Hier is Peter ‘alle kuilen voor mij’ Breedveld in zijn zelfgegraven kuil gevallen, zoals hij wel vaker doet. Als hij niet was gaan schrijven vanuit de gedachte dat er niets kan en mag deugen van wat Elma Drayer zegt, had hij nog een keer naar de bewuste passage kunnen kijken, om te zien wat er nou werkelijk stond, en dat is heel simpel: het zal de Europese nieuwsconsument allemaal zijn rug roesten.

Nope, VN publiceert die blakende onzin gewoon.

Waarschijnlijk gaat Peter ‘het is onzin want Elma Drayer zegt het’ Breedveld niet proberen uit te leggen waarom het onzin is, en daar doet hij heel verstandig aan, daar hij zich nu al belachelijk genoeg gemaakt heeft.

Drayer, die twee, drie jaar lang in een ‘mediacolumn’ andere journalisten streng de maat nam (geen factchecking, tendentieus, leugens, enzovoort) heeft zich nog nooit een moer aangetrokken van enige journalistieke mores in haar eigen werk.

Een boude bewering. Peter ‘maaaammie! Elma scheldt mij uit!’ Breedveld wil maar zeggen dat Elma Drayer hem niet had mogen ontmaskeren als antisemiet, omdat hij geen antisemiet genoemd wil worden.

En dat hoeft ze ook niet van haar opdrachtgevers.

Een kwalijke aantijging. Als wij een van die opdrachtgevers waren, zouden we Peter ‘grof geschut’ Breedveld een proces aandoen.

Ik heb twee lange gesprekken gehad met de adjuncthoofdredacteur van De Dagelijkse Farizeeër, Esther Lammers, en vertwijfeld gevraagd hoe ze in godsnaam kan toestaan dat iemand haar column misbruikt om andermans reputatie door middel van feitenmanipulatie te besmeuren.

Waarschijnlijk heeft hij huilend aan de telefoon gehangen tot de telefoniste er genoeg van had en ophing.

“Dat is vrijheid van meningsuiting, Peter.

Goh, de telefoniste kende zijn voornaam. Zal hij wel heel vaak jankend aan de lijn geweest zijn.

In een column kan dat”, zei Lammers.

Dus niet. Als Peter ‘om iemand te citeren hoef ik hem niet te spreken’ Breedveld iemand letterlijk citeert, weet je zeker dat het nooit zo gezegd is.

“Ephimenco is nog veel verder gegaan met de kinderen van Femke Halsema.”

Hier geldt hetzelfde.

Tja.

Tsja. Peter ‘de gereformeerde moslim’ Breedveld heeft een gigantisch geloofwaardigheidsprobleem, wist u dat al?

De gage voor haar essay heeft Drayer trouwens makkelijk verdiend.

Peter Breedveld is jaloers.

Ze heeft gewoon haar DDF-stukje van afgelopen zomer over antisemitisme wat meer uitgewerkt, inclusief het gebazel dat ze voor ‘filosemiet’ zou worden uitgemaakt omdat ze het ‘bestaansrecht van Israël’ verdedigt.

Zo, heeft ze dat?

Dat heb ik toen ook al weerlegd.

Onzin. Peter Breedveld weerlegt nooit iets.

Een filosemiet verzet zich niet tegen jodenhaat, ze gedijt er juist op.

Zo, is dat zo? Wat moeten wij met die mededeling?

Ik hou van joden, mevrouw Drayer, jij niet.

Waarom roept zo’n antisemiet zoiets?

Jij gebruikt joden voor het botvieren van je eigen moslim- en Arabierenhaat.

Dáárom roept zo’n antisemiet zoiets: dan kan hij namelijk zeggen dat hij wel heel erg graag vriendjes wil zijn met antisemieten, wier antisemitisme hij door dik en dun verdedigt, doch dit terzijde, maar zelf geen antisemiet is. Hij houdt van joden, mevrouw Drayer, wilt u dat goed onthouden.

Zo ook in haar ‘essay’ (‘schoolopstel’ zou de lading beter dekken).

Agossie, de schoolkrantredacteur heeft kritiek op het niveau.

Daarin worden weer allerlei voorbeelden van jodenhaat aangehaald door moslims, Turken en Arabieren en deze keer zelfs van het weblog Republiek Allochtonië van die brave Ewoud Butter, die nog nooit een onvertogen woord heeft geuit over wie dan ook en alleen maar wil dat iedereen lief is voor elkaar.

Wij kennen Ewoud Butter niet, maar kunnen ons zomaar voorstellen dat een weblog dat zich Republiek Allochtonië noemt best eens goed fout zou kunnen zijn, bijvoorbeeld door jodenhaat en antisemitisme van moslims goed te praten.

In goed Jiddisch noemen we het een gotspe dat een hater als Drayer het blog van zo iemand onder het ‘hedendaags antisemitisme’ probeert te scharen.

In goed Nederlands noemen we het een gotspe dat Peter ‘de jodenhater’ Breedveld probeert Jiddisch te gebruiken bij zijn pogingen zijn antisemitisme te ontkennen.

Drayer mag de schoenen van Butter nog niet eens poetsen.

Zou Drayer dat willen dan? Of Butter? Zou Butter überhaupt schoenen dragen? Of gewoon geitenwollensokken in sandalen?

Waar Butter altijd alle aspecten van de multiculturele samenleving belicht, zowel de positieve als de negatieve, vestigt Drayer consequent de aandacht uitsluitend op onverdraagzame allochtonen.

En dat mag niet, want allochtonen zijn superieur en daar mag je als inferieure blanke Nederlander nix van zeggen. Overigens is een akelig groot deel van die stomme moslims weliswaar onverdraagzaam en jodenhater, maar niet allochtoon.

Weerzinwekkend antisemitische uitspraken van vijf Turkse pubers, iemand die de Hitlergroet brengt bij een anti-Israëlbetoging, iemand die ‘dood aan de joden’ roept.

Dat mag van Peter ‘moslims zijn lief’ Breedveld.

Maar de Israëliërs die ‘dood aan de Arabieren’ roepen, blijven onbenoemd, Hitlergroeten door PVV’ers eveneens, bij met Nazivlaggen zwaaiende PVV’ers kijkt Drayer weg.

Peter Breedveld niet: die gaat proberen de boel op te jutten, zodat hij weer kan vertellen dat blanken niet deugen. Grappig detail: op Twitter gebruikt hij een tamelijk nazistische avatar.
PeterBreivik2

Parlementariërs die de Nazivlag gewoon in de Tweede Kamer dragen?

Pardon?

Drayer weet van niets.

Wij ook niet. Leg eens uit?

Massa’s volwassenen die Marokkanen aan het gas wensen: het zal wel, denkt Drayer.

Hoe zou Peter ‘dat weet ik gewoon’ Breedveld dat weten? Of zou hij zijn eigen kwade inborst geëxtrapoleerd hebben?

Drayer krijgt het zelfs voor elkaar om het antisemitisme rond de Dodenherdenking aan te kaarten, daarbij gretig citerend van de site NuJij.nl, en nadrukkelijk weer GeenStijl ontziend, waar Annabel Nanninga naar aanleiding van diezelfde Dodenherdenking schreef dat de machtige en rijke joodse gemeenschap van die ‘kilometers uitgerolde tenen’ heeft.

Peter ‘de antisemitische malloot’ Breedveld zit zich weer lekker op te fokken. Maar ja, nou weten we het wel zo’n beetje.

Ze volgt overigens dezelfde trend als de meeste media, waarbij steevast elk antisemitische incident met allochtonen wordt opgeblazen en de nog steeds toenemende allochtonen- en Arabierenhaat (alsmede antisemitisme onder rechts-conservatieve autochtonen) straal wordt genegeerd.

Oftewel: moslims zijn lief en heel Nederland doet gemeen tegen ze.

Ik was verbaasd vandaag in het Algemeen Dagblad te lezen dat het huidige anti-islamklimaat leidt tot aanslagen op en agressie jegens moslims en moskeeën.

Anti-islamklimaat? Waar?

Tot nog toe waren Sargasso, Republiek Allochtonië en Frontaal Naakt de enige media die structureel aandacht besteedden aan anti-islamitisch geweld in Nederland.

Drie webzijden, die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat ze jodenhaat en antisemitisme onder moslims en allochtonen tegen de klippen op verdedigen.

Maar je weet nu al wat de komende week brengen gaat: relativerende opiniestukken van conservatieven in NRC, de Volkskrant en De Dagelijkse Farizeeër en een shitload aan misselijkmakend intimiderende ad hominems aan het adres van onderzoeker Ineke van der Valk, die het islamofobe geweld aankaart. Het moet gek lopen als ze niet wordt besmeurd in de volgende DDF-column van Drayer.

We zijn benieuwd.

Het is voor de conservatieven – die werkelijk allemaal islamofoob, hartstochtelijk Zwarte Piet-fan en ‘Vriend van Israël’ (dat wil zeggen dat ze Israël zien als voorpost in de strijd tegen de islam en niks anders) zijn – nou eenmaal van levensbelang dat het beeld intact blijft van het onschuldige, tolerante, vrije, jood-vriendelijke blanke Nederland dat wordt bedreigd door die nare antisemitische zwarten en hun fellow-travelers, en dat alleen zij zich daar druk over maken.

Als er nog iemand twijfelde aan het antisemitisme van Peter Breedveld, zal dat wel zo’n beetje de laatste twijfelaar geweest zijn. Peter ‘shit, doe ik het weer’ Breedveld heeft het namelijk weer gedaan: in de laatste zin heeft hij een inkijkje gegeven in zijn verwrongen geest, volgens dewelke het allemaal een joods complot is tegen de islam. Wij vragen ons af wanneer hij gaat suggereren dat Elma Drayer op de loonlijst staat van de Israëlische ambassade.

Wordt vervolgd

Hè bah.

Lees hier, hier, hier, hier, hier, hier en hier de voorgaande afleveringen van dit feuilleton.

Doe maar niet.

6-10-2014 15.21 | Door: De Grote Vrager | Categorie: Gekte en oplichterij, Godsdienstwaanzin, Personen, Taal, Terrorisme, Twitter, Webzijden

Er zijn 4 reacties op “Peter Breedveld heeft iets tegen Elma Drayer (8)”

 1. Jack L. says:

  Het is wel vervelend voor Peter Breedveld. Zijn stukken worden geweigerd door de NRC (http://www.frontaalnaakt.nl/archives/islamcriticus.html), door de Trouw (http://www.frontaalnaakt.nl/archives/geweigerd-door-trouw-spinoza.html), en de Volkskrant (http://www.frontaalnaakt.nl/archives/geweigerd-door-de-volkskrant-censuur-is-nooit-de-weg.html).
  Inmiddels worden de stukken van zijn vrouw Hassnae Bouazza ook niet meer geplaatst (http://www.frontaalnaakt.nl/archives/ik-neem-nergens-afstand-van.html).

  En intussen worden de essays van Elma Drayer wel interessant genoeg gevonden om in een opinieblad afgedrukt te worden.

  Ik snap dat dat lastig te verkroppen is voor PB. Ik snap ook dat je dan af en toe je hart moet luchten. Maar ik zou zeggen: reageer je dan niet af op anderen, omdat die meer talent blijken te hebben.

 2. dick jansen says:

  Ojee, vandaag is Zihni Özdil de gebeten hond. En wederom iemand die meer aandacht krijgt dan psychopaat B. Langzamerhand is de omschrijving “zielig” niet meer toereikend.

 3. Jack L. says:

  dick, ik heb het stuk gelezen. Wat vooral opvalt, is dat Breedveld verrassend luchtig over de bedreigingen tegen Zihmi Özdil heenstapt. En dat terwijl hij zelf al jaren klaagt/schreeuwt/jankt over bedreigingen die hemzelf en zijn familie zouden treffen.

  Als ik me nog over Peter Breedveld zou verbazen, dan had ik dat misschien nog over dat stukje gedaan.

 4. Frontala Nakata says:

  Zihni stond op de cover van Vrij Nederland en dat wil ik ook! Dus nu ben ik jaloers, daarom moet Zihni kapot!


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties