De gebrekkige analyse van Dimitri Tokmetzis

Dimitri Tokmetzis heeft op de De Correspondent een stukje geplaatst met als kop ‘Dreigdwergen, haatsmurfen en de Roze Khmer: hoe Twitter een slagveld werd‘. Tijd voor een kloosried:

Morgen staat @Robert_Engel voor de rechter.

Daar gaat het al meteen mis: het Twitteraccount @Robert_Engel is al geruime tijd geschorst en degene die morgen voor de rechter staat, als dat dan tenminste wel klopt, is vermoedelijk de eigenaar van dat account, die momenteel het account @WillemDePoes gebruikt, waar hij op 10 juli aankondigde te stoppen, en op 20 september toch weer een twiet plaatste. Als Dimitri Tokmetzis journalist was geweest, had hij dat zelf even gecontroleerd natuurlijk, maar Dimitri Tokmetzis is geen journalist en daarom schrijft hij voor de De Correspondent, waar meningen belangrijker zijn dan feiten en feiten er niet toe doen.

Hij voerde in december vorig jaar met tientallen anderen een heksenjacht tegen de linkse twitteraars @FloripasDeLaban en @drsYell.

Bij zo’n bewering zou je wat citaten en vindplaatsen mogen verwachten, maar die ontbreken. Wij geloven niet in die “tientallen anderen” en wij vinden het woord heksenjacht overdreven. Het is maar Twitter, per slot van rekening.

Hun echte namen werden gretig door hem en vele andere twitteraars verspreid.

Opnieuw een dichterlijke overdrijving van Dimitri ‘had ik al gezegd dat ik geen journalist ben?’ Tokmetzis: “vele andere twitteraars”. Als je zoiets zegt, moet je met getallen kunnen komen en als je dat niet kunt, moet je zoiets niet zeggen.

Achter de anonieme accounts bleken een broer en zus schuil te gaan: Kinge en Jelmer Siljee.

Dat hadden wij bij geruchte vernomen.

@Robert_Engel ging steeds verder.

Dat zou kunnen.

Hij publiceerde een foto van Jelmer, startte een blog in diens naam, maakte hem zwart bij zijn werkgever en tweette de ene grove belediging na de andere.

Ook dat zou kunnen.

Een probleem: Jelmer Siljee zit niet eens op Twitter.

Dat wordt inderdaad beweerd.

De jagers hadden de verkeerde prooi te pakken.

Dat zeggen sommigen, en daar gaat eerdergenoemde rechtszaak over.

@FloripasDeLaban is inderdaad Kinge Siljee en Jelmer is inderdaad haar broer.

Tot zover is er nog nix aan de hand, en dit heeft Dimitri ‘de dichter’ Tokmetzis allemaal zo van Twitter geplukt, want zo hebben wij het ook vernomen.

Maar @drsYell is toch echt iemand anders.

Dat wordt beweerd en als de rechter er ook zo over denkt, zullen we maar aannemen dat het waar is, doch op dit moment houden wij de mogelijkheid open dat @drsYell toch Jelmer Siljee is, omdat hij zelf aanwijzingen in die richting gegeven heeft, ook weer op Twitter. Hoewel schermschoten geen bewijsmateriaal zijn, plaatsen we er hier toch eentje. Wij hebben hem niet gemanipuleerd, maar iemand anders misschien wel. Je weet het niet.Jelmervaltdoordemand Ons maakt het verder niet uit wie @drsYell echt is, want wij kennen hem als een sokpop van Peter ‘de grote sokpopperd’ Breedveld en dan weten wij genoeg.

Op het eerste gezicht lijkt Jelmergate, zoals deze affaire is gaan heten, een ordinaire fittie in de riolen van Twitter: een ruzie tussen mensen met te veel frustraties en te weinig te doen.

Wij krijgen sterk de indruk dat Dimitri Tokmetzis enigszins vooringenomen is. Dat hindert verder nix, maar hij had het er voor de dommere lezer best even bij mogen zeggen en voor diezelfde dommere lezer had hij even duidelijk mogen maken dat slechts de medestanders van eerdergenoemde “linkse twitteraars” hier een “affaire” zien en proberen de term Jelmergate ingang te doen vinden. Normale mensen houden er hun schouders over op, als ze er überhaupt van weten.

Maar in feite staat de ruzie voor veel meer.

O ja joh?

Jelmergate is namelijk slechts één veldslag in een totaal ontspoord polemisch klimaat in een aantal nette kranten, de blogosphere en vooral: op Twitter.

Dimitri Tokmetzis maakt hier een fout die we vaker zien bij mensen die een mening willen geven zonder zich druk te maken over feiten: hij veegt van alles op één hoop en gaat vandaaruit nog generaliseren ook. Zo kom je tot indrukwekkende uitspraken over vreselijke verschijnselen, waar dus niemand iets aan heeft. Laat ons tegengas geven, als volgt. Ten eerste is het, zoals gezegd, hoogst twijfelachtig of ‘Jelmergate’ bestaat, ten tweede is een ruzie tussen een beperkt aantal schreeuwers geen veldslag, ten derde hebben de kranten er vermoedelijk helemaal nix van meegekregen en ten vierde is de term blogosphere al zeker vijf jaar zwaar achterhaald en heeft hij volgens ons sowieso nooit ergens op geslagen.

De strijd vindt plaats tussen partijen die zich alle voorvechters van de vrijheid van meningsuiting wanen.

Weer zo’n zinloze generalisatie, die ook weer onderbouwing behoeft, maar hem ongetwijfeld niet krijgt.

Erfgenamen van Theo van Gogh.

Namen?

Probleembenoemers.

Namen?

Scherpschrijvers die zich afzetten tegen de politiek correcte elite.

Namen?

Goed, laat ons de feiten die Dimitri Tokmetzis tot dusver gegeven heeft voor het gemak even op een rijtje zetten: 1) Morgen staat er iemand voor de rechter, omdat hij iemand anders ervan beschuldigd heeft achter een bepaald Twitteraccount te zitten. Verder met het stukje van Dimitri ‘wat, is dat alles?’ Tokmetzis.

Al jarenlang wil ik over deze strijd schrijven, maar dat is net zo’n prettig vooruitzicht als je hand in een wespennest steken.

Dimitri Tokmetzis is een bangepoep.

Wie kritiek uit op de strijdende partijen kan in het beste geval rekenen op een barrage aan hatelijke tweets, hysterische e-mails en venijnige blogs.

Hoe weet Dimitri Tokmetzis dat? Dat weet hij niet. Dat heeft hij zelf verzonnen, of hij heeft het zich laten wijsmaken.

In het slechtste geval mag je in de roze plopkap van PowNed stotteren over wat voor verschrikkelijke uitspraken je nou weer hebt gedaan.

Ach zo. Zou die Dimitri Tokmetzis misschien een vriendje zijn van Peter ‘PVVjers moeten dood’ Breedveld, die ooit twitterde dat PVVjers doodgeschoten moesten worden en voor de camera van PowNed niet verder kwam dan een beetje sneu gestotter?

Waarom dan nu toch een uitgebreid artikel erover?

Omdat Dimitri Tokmetzis te veel frustraties heeft, en te weinig te doen? Omdat hij ervoor betaald wordt?

Omdat het klimaat op sociale media, en op Twitter in het bijzonder, ronduit verstikkend begint te worden.

Wat een onzin. Het is maar Twitter, per slot van rekening.

Als je geen publieke rol hebt, dan is je die agressie wellicht nooit opgevallen.

Als die agressie je nooit is opgevallen, heb je een enorme plaat voor je harses.

Maar als je enigszins een publieke figuur bent, die weleens een mening bezigt over immigratie, islam, racisme of de grenzen van de vrijheid van meningsuiting, dan is de bagger die je over je heen krijgt je maar al te bekend.

Het is verdorie alsof we Peter Breedveld zelf horen spreken. Zou Dimitri Tokmetzis een pseudoniem zijn?

Te veel mensen houden hun mond, of verschuilen zich achter anonieme accounts om vrijuit te kunnen spreken.

Klinkt leuk, slaat nergens op. Hoe weet Dimitri ‘met de dikke duim’ Tokmetzis dat mensen hun mond houden? En hoe weet hij wie er waarom achter anonieme accounts schuilgaan?

Om dit probleem in kaart te brengen heb ik 1,2 miljoen tweets geanalyseerd van opiniemakers, bloggers, journalisten die bij Jelmergate betrokken waren.

Daar geloven wij geen barst van. Maar misschien hanteert hij een andere definitie van analyseren dan wij. Bij zo’n dichter weet je het nooit, natuurlijk.

Ook sprak ik betrokkenen off the record en las ik een aantal jaargangen Frontaal Naakt, GeenStijl en vele andere blogs en columnisten die zich in het hart van deze oorlog bevinden.

Gek is dat: hij heeft niet de moeite genomen contact met ons op te nemen. Maar hij zal dus inderdaad wel “off the record” met Peter Breedveld gesproken hebben, wat wij al zo’n beetje vermoedden.

Deze netwerkanalyse levert niet alleen een beeld op van de dynamiek van klopjachten zoals Jelmergate, maar ook van hoe het polemische slagveld er anno 2014 bij ligt en welke middelen worden ingezet om elkaar, uit naam van de vrijheid van meningsuiting, het zwijgen op te leggen.

De door Dimitri Tokmetzis geschetste werkwijze rechtvaardigt volgens ons het woord “netwerkanalyse” geenszins. Een beetje Twitter volgen en een paar vrijblijvende gesprekjes vormen nog niet eens een goede basis voor een werkstuk Maatschappijleer op het VMBO, laat staan een gedegen analyse.

Laat ik, om te beginnen, de hoofdpersonen van Jelmergate introduceren.

Het klakkeloos overnemen en consequent gebruiken van de term Jelmergate verraadt een duidelijke vooringenomenheid.

Er is uiteraard het slachtoffer: Jelmer Siljee.

Is Jelmer Siljee een slachtoffer? Ach, welja.

Jelmers enige aandeel in de ruzie is dat hij de broer is van @FloripasDeLaban, oftewel Kinge Siljee.

Wij weten niet hoe Dimitri Tokmetzis dat met zekerheid kan zeggen. Wij denken namelijk niet dat Dimitri Tokmetzis inzage heeft in alle gegevens van alle Twitteraccounts in Nederland, maar goed.

In de zomer van vorig jaar zette @FloripasDeLaban haar eerste schreden op Twitter.

Hij zal ook wel met Kinge Siljee gepraat hebben, die Dimitri.

Ze had de missie om inhoudelijk in discussie te gaan met rechtse twitteraars over racisme.

Dat was niet de indruk die wij kregen. Wij dachten in eerste instantie zelfs dat @FloripasDeLaban een zoveelste sokpopaccount van Peter Breedveld was. Van discussie is bij @FloripasDeLaban ook nooit sprake geweest, daar het account @FloripasDeLaban zich slechts bezighoudt met het uitventen van het Eigen Grote Gelijk. Dat neemt natuurlijk niet weg dat ze zelf best de indruk gehad kan hebben dat ze een missie had.

Kinge dacht het giftige polemische klimaat met argumenten te verfrissen.

HAHAHAHAHAHA! Sorry.

Ze mengde zich daarom ongevraagd in discussies, daagde tegenstanders verbaal uit en kon daarbij behoorlijk blijven aandringen.

Die man heeft helemaal nix geanalyseerd, die man heeft alleen maar opgeschreven wat een paar mensen hem “off the record” verteld hebben.

Maar ze toonde zich ook een vlijmscherp debater.

Dat is onjuist. Misschien denkt ze dat wel, maar dat denkt ze dan verkeerd.

Dat heeft haar veel vijanden opgeleverd.

Zou het echt?

En ook veel fans.

Zou het echt?

‘Zij pakt racisten tenminste inhoudelijk aan,’ zo klinkt het uit de haar positief gezinde hoek.

Dat zal best, maar dat wil nog niet zeggen dat het waar is.

Dan er is @drsYell, door tegenstanders ook wel ‘haatsmurf’ genoemd.

Dat is waar.

Die bijnaam heeft hij te danken aan zijn blauwe avatar en zijn neiging om racistische tweets te retweeten.

Dat is slechts gedeeltelijk waar: dat van die avatar klopt, de rest niet.

Een groot deel van de rechtse Twittersphere in Nederland zou graag willen weten wie er achter het blauwe masker schuilgaat.

Dat is een boude bewering die onderbouwing behoeft. Bestaat er een “rechtse Twittersphere in Nederland”? Uit hoeveel mensen bestaat die? Hoeveel van die mensen zijn zelfs maar zijdelings geïnteresseerd in de identiteit van de Haatsmurf?

Sinds juli vorig jaar heeft @drsYell ruzie met @Robert_Engel.

Is dat zo?

Die meldde op Twitter dat hij er steeds meer voor begon te voelen om moslims te deporteren.

Ach jeetje.

@drsYell liet maandenlang geen kans onbenut om @Robert_Engel aan deze tweet te herinneren door hem telkens weer de wereld in te sturen.

Zou Dimitri Tokmetzis ook de moeite hebben genomen met Robert Engel te praten?

Ondanks dat hij in opinieland met zijn 450 volgers een kleine jongen is, is @Robert_Engel berucht en een beetje beroemd.

Dimitri Tokmetzis weet kennelijk niet dat iemands invloed niet afgemeten wordt aan het aantal volgers op Twitter.

Zijn nom de guerre luidt niet voor niets ‘dreigdwerg’.

Wederom een grove onjuistheid: er zijn mensen die de genoemde twitteraar uitschelden voor dreigdwerg, maar daarmee is het nog niet zijn “nom de guerre”.

Vorig jaar portretteerde journaliste Asha ten Broeke hem in Vrij Nederland.

Verdomd interessant, maar gaat u verder.

Ze schrijft: ‘[@Robert_Engel] is een kale man van negenenveertig, met gympies en een kabouterbaard. […]

En?

Mij heeft hij nooit bedreigd, maar onlangs wenste hij een andere twitteraar een dood per messteek toe.’

Mogen we die twiet dan ook even zien?

Tot slot is er nog @BartNijman, die bij GeenStijl onder het pseudoniem Van Rossem schrijft.

Het zal wel.

@BartNijman bracht Jelmergate aan het rollen. Dat ging zo.

Hè gat, een stukje geschiedenis, opgeschreven door iemand die zich door de verkeerde mensen heeft laten voorlichten.

Op 29 november 2013 poneerde polemist @ZihniOzdil in deVolkskrant de stelling dat institutioneel racisme in Nederland een feit is. Zwarte Piet is een racistische uiting, maar eigenlijk peanuts vergeleken met het racisme dat diep in onze politieke, economische en maatschappelijke structuren huist, betoogde @ZihniOzdil.

Diezelfde dag betoogdeLees hier het stuk van @BartNijman op GeenStijl. @BartNijman op GeenStijl dat Nederland niet institutioneel racistisch is. Een Twitterdiscussie tussen @ZihniOzdil en @BartNijman volgde, waarin de nodige ad hominems werden gemaakt. @FloripasDeLaban ging zich er ook mee bemoeien en daagde @BartNijman herhaaldelijk uit tot een debat.”

We nemen zonder meer aan dat het niet precies zo gegaan is, maar we hebben geen tijd of zin om ons daarin te verdiepen en gaan verder met:

Op dat moment werd de jacht op @FloripasDeLaban en @drsYell geopend en rook de Twittersphere bloed.

Uit deze zin blijkt wel heel duidelijk dat Dimitri Tokmetzis geen journalist is en zich voornamelijk door Peter Breedveld c.s. heeft laten wijsmaken wat er allemaal gebeurd is.

Deze animatie laat maar een klein deel van de heksenjacht zien en is vooral bedoeld om de dynamiek ervan te tonen.

De animatie in quaestie staat erboven en die slaan we over, want animaties zijn qualitate qua niet te kloosrieden.

@BartNijman wordt verbaal in een hoek gezet en probeert @FloripasDeLaban op een andere manier terug te pakken en en passant ook @drsYell te ontmaskeren.

Wij denken dat @BartNijman dit anders zou formuleren.

@Robert_Engel knapt uiteindelijk het vuile werk op.

Ondanks de wijdlopige titel van het stukje van Dimitri Tokmetzis gaat het eigenlijk bijna helemaal nergens over, valt u dat op?

En die speelt zijn rol met verve.

O?

Nog in de veronderstelling dat Jelmer Siljee @drsYell is, publiceert hij een foto van Jelmer.

Dat had hij niet moeten doen, of Jelmer Siljee nou @drsYell is of niet. Daar hoort hij dan ook onder alle omstandigheden problemen mee te krijgen.

Die wordt verspreid en gretig doorgetwitterd door de redacteuren van GeenStijl, enkele journalisten en tientallen twitteraars.

Ja, zo gaat dat op Twitter.

@Robert_Engel zoekt contact met zijn werkgever en beschuldigt Jelmer van telefoonterreur en DDoS-aanvallen.

Misschien had @Robert_Engel daar wel een goede reden voor, maar misschien ook niet.

@Robert_Engel maakt zelfs een speciaal weblog aan: jelmersiljee.wordpress.com.

Ja, dat doen mensen soms, dat ze stukjes gaan schrijven over iemand die ze om de een of andere reden te grazen willen nemen. Wij kunnen ons daar wel iets bij voorstellen.

Jelmer Siljee zegt op 6 december tegen @Robert_Engel in een e-mail dat hij @drsYell niet is en vraagt hem te stoppen met alle beledigingen.

Dat zal wel niet zo gek veel geholpen hebben, schatten wij.

Op 31 december doet Siljee aangifte wegens smaad, laster en bedreiging, maar de politie neemt de aangifte niet in behandeling.

Natuurlijk niet. Het is maar Twitter, per slot van rekening. Stukje geschiedenis, in de versie van Dimitri Tokmetzis:

Die avond publiceert @Robert_Engel een post op zijn eigen blog. ‘Jelmer Siljee houdt zich meer dan een half jaar met mij bezig,’ schrijft hij. ‘Hij benadert zowel in het echte leven als op internet aan de lopende band mensen om mij in een kwaad daglicht te stellen. Voortdurend. […] Jelmer Siljee moet vooral blijven roepen dat ik mensen met de dood bedreig, een racist ben en nog een dwerg ook. […] [H]et is de vrijheid van meningsuiting die ons in staat stelt de idioten tegenover ons te herkennen.’ @Robert_Engel gaat door met zijn strijd tegen Jelmer Siljee.

Op 12 juni ploft een dagvaarding in zijn inbox. Jelmer Siljee eist in een civiele zaak dat de tweets en blogposts worden verwijderd. Ook wil hij een schadevergoeding. Bij een voorbereidende zitting in september kwam @Robert_Engel niet opdagen.”

Het is toch allemaal wat.

Jelmer is collateral damage in een oorlog die al jaren woedt op Twitter en steeds vaker daarbuiten.

Zou het echt? Of had meneer Tokmetzis weer een grove generalisatie nodig om de aandacht af te leiden van het feit dat zijn hele stukje eigenlijk alleen maar gaat over het wangedrag van een paar Twitteraars onder elkaar?

Ik heb de 1,2 miljoen tweets gebruikt om die oorlog te visualiseren.

Waarom? En hoe?

Met de (meta)data heb ik een netwerk geconstrueerd: wie communiceert met wie en wanneer?

Wat is daar het nut van?

Opvallend is dat het netwerk heel duidelijk ideologisch verwante groepen laat zien die samenklonteren.

Hoe weet meneer Tokmetzis dat het bij de klonteraars om ideologisch verwante groepen gaat? Gaat hij proberen ons wijs te maken dat hij 1,2 miljoen twiets niet alleen gelezen heeft, maar ook nog geanalyseerd en geordend op ideologische inhoud?

Dat levert een mooi beeld op hoe het polemische slagveld eruitziet.

Je grafiekje kan nog zo mooi zijn, als het gebaseerd is op onjuiste gegevens heb je er helemaal nix aan. Misschien had Dimitri Tokmetzis zijn analyse moeten overlaten aan iemand die ervoor doorgeleerd had. Op deze manier verwachten wij er weinig van.

Als ik een oorlogscorrespondent zou zijn, zou ik dat slagveld als volgt schetsen.

Oftewel: Dimitri Tokmetzis had graag een echte journalist willen zijn, een oorlogscorrespondent nog wel, en laat die frustratie hier de vrije loop.

In de linkerbovenhoek, in, laten we zeggen, ‘Dhimmiestad’, huizen @FrontaalNaakt en zijn muze @Hassnae (door ideologische tegenstanders ook wel ‘haatsnee’ en ‘vuile moslimshoer’ genoemd).

Dat van die ideologische tegenstanders heeft hij ongetwijfeld van Peter Breedveld zelf.

Zij zijn de drijvende krachten achter de vele campagnes tegen wat zij ervaren als de hypocrisie en islamofobie van ‘Domrechts’ en de ‘Roze Khmer’.

Dit zegt iets over hoe sneue Peter en zijn muze zichzelf zien. Dat Dimitri Tokmetzis het opschrijft, zegt iets over zijn gebrek aan kritische zin.

Ondanks een paar vernietigende tegencampagnes blijven @FrontaalNaakt en @Hassnae doorgaan.

Die vernietigende tegencampagnes hebben wij even gemist. Noem er eens eentje, inclusief begin en einddatum?

Zij worden gesteund door multiculturalisten, linkse en extreemlinkse twitteraars en, soms, door @FemkeHalsema.

Maar ze worden wel steeds minder gesteund, is onze indruk.

@FloripasDeLaban was een sporadische bezoeker van Dhimmiestad, maar kan sinds het begin van de heksenjacht tot een prominente en vaste bewoner worden gerekend.

Dat is niet zoals wij het ons herinneren. Misschien had Dimitri Tokmetzis er een historicus op moeten loslaten, in plaats van zijn oren te laten hangen naar de praatjes van zijn offtherecordgesprekspartners.

Rechts naast Dhimmiestad ligt ‘Stalkers Valley’.

Stalkers? Op Twitter? Wie zouden dat zijn?

Dit is een smalle enclave met sokpoppen en twitteraars die, veilig achter een schild van anonimiteit, obsessief sneren en scheldkanonnades afvuren op @FrontaalNaakt en @Hassnae.

Oei. Noem eens een paar namen?

Dit bombardement is aanhoudend en lijkt alleen maar gericht op het persoonlijk beschadigen van het duo.

Noem nou eens namen?

Onder Stalkers Valley ligt het ‘Het redelijke midden’.

Hee? Geen namen van stalkers? Dan gaan we toch even op dat kaartje kijken. Wacht u even?

Daar zijn we weer. Er stonden twee namen bij ‘Stalkers Valley’: @ans_aarsema en @opinieleiders. En weet u wat het leuke is: wij weten alles over @Opinieleiders, want dat is ons Twitteraccount. En dat is nu geschorst, waarschijnlijk dankzij de laster van Peter Breedveld, die het niet kan hebben als hij kritisch gevolgd of tegengesproken wordt. Wij weten zeker dat het account @Opinieleiders geen stalkersaccount is, en wij weten nu ook helemaal zeker dat het met het stukje van Dimitri Tokmetzis nooit meer goed komt, daar hij niet weet waar hij het over heeft en zich kennelijk meer dan een beetje heeft laten souffleren, voorliegen en inpakken door Peter Breedveld. Maar goed. Verder met het “redelijke midden”:

Dit is min of meer neutraal terrein waar alle facties af en toe kunnen uithuilen of juist hun frustraties kunnen botvieren.

Wat is dit voor onzin? Zou die meneer Tokmetzis Twitter soms verwarren met de echte wereld? Denkt die meneer echt dat je op Twitter ergens heen kunt gaan? Je kunt een berichtje de wereld inschoppen, en daar houdt het echt wel mee op hoor. Het is maar Twitter, per slot van rekening. Wij zijn overigens benieuwd of Twitter over een paar jaar nog bestaat. Wij denken van niet en gaan ervan uit dat Twitter tegen die tijd net zo dood is als of nog doder dan het bloggen nu.

Hier bevinden zich ook de minder polemische journalisten, schrijvers en opiniemakers.

Waar heeft die man het in vredesnaam over? Zouden wij hem verkeerd begrepen hebben, dat zijn kaartje heel internet moet voorstellen, en niet alleen Twitter? Of dat het slechts een schets is, voorstellende het getroubleerde brein van Peter Breedveld?

Zij proberen buiten het gewoel te blijven, maar belanden er soms toch weer middenin omdat ze een mening hebben verkondigd die slecht valt in de andere landsdelen.

Nou ja, als Dimitri er nou lol in heeft, laat hem dan.

Het redelijke midden lijkt het machtigste gebied, maar siddert ondertussen voor de twitterhordes van Domrechts, de Roze Khmer en in mindere mate Dhimmiestad die af en toe over het land razen.

Ziet u dat: “Domrechts, de Roze Khmer”. Dat zijn typische breedveldtermen. Geen wonder dat meneer Dimitri ‘maar Peter Breedveld is heel geloofwaardig hoor’ Tokmetzis ons nix gevraagd heeft: die heeft zich door Peter Breedveld op de mouw laten spelden dat dat geen zin zou hebben, wedden?

Daarnaast, aan de rechterzijde, ligt het ‘Donkere woud’, het bastion van ‘Domrechts’.

Zou Dimitri Tokmetzis niet weten dat het heel weinig zin heeft om een mooi kaartje te maken als je er alleen je vooroordelen op afbeeldt?

De bewoners worden gedreven door bijgeloof en vrezen de onheilsprofetie van het nakende Eurabië.

Wist u dat de De Correspondent zichzelf “een dagelijks medicijn tegen de waan van de dag” noemt?

De gemeenschappelijke vijand (De Vijfde Colonne van islamiseerders en hun Hollandse naïeve goedpraters) drijft van oudsher verschillende groepen tot elkaar: conservatieve joden en ouderwetse racisten leven in redelijke harmonie samen.

Ja, als je bij de islamapologeten van de De Correspondent een stukje plaatst, ontkom je natuurlijk niet aan een stukje antisemitisme.

Maar echt gezellig wil het er maar niet worden.

Weet u wat wij denken? Wij denken dat die man zich zwaar vertild heeft aan zijn onderwerp, dat de vlag de lading niet dekt en dat de De Correspondent dringend behoefte heeft aan een redacteur die de kwaliteit van de stukjes een beetje in de gaten houdt. Nu gaat het ineens weer over een gezelligheidsvereniging.

Er wordt continu gemopperd.

Oncontroleerbare uitspraak, want we weten niet wien hij betreft.

Men voelt zich economisch en politiek achtergesteld ten opzichte van de andere facties.

Aangezien meneer Tokmetzis al die gebieden zelf verzonnen heeft, heeft hij ook altijd gelijk als hij er iets over zegt. Dat maakt het allemaal niet interessanter of waardevoller.

De media zijn altijd tegen hen.

Agossie.

Tot slot vinden we in het zuiden ‘Roze Plopsaland’, naar de roze plopkappen op de microfoons van PowNed.

Daar heeft hij zelf waarschijnlijk onbedaarlijk om moeten lachen.

Hier zitten de mannen en vrouwen van de ‘Roze Khmer’: GeenStijl, PowNed, De Telegraaf en, voor een deel, het nieuwe rechtse medium Jalta.

Jeetje: hij vergeet De Dagelijkse Standaard helemaal. Nou ja, hij had natuurlijk al uren naar het sneue gezeur van Peter Breedveld zitten luisteren, dan schrijf je ook niet alles meer op.

Sommigen zijn oprecht conservatief (en hebben bijvoorbeeld een afkeer van masturbatie en atonale muziek), de meesten gaan vrolijk door het leven.

Moeten wij hieruit concluderen dat Dimitri Tokmetzis de dag doorkomt met masturbatie en atonale muziek en daar vrolijk van wordt?

Alles is entertainment, maar vooral: leedvermaak en ruzie.

Dat is niet het soort vrolijkheid dat wij Dimitri Tokmetzis toedichtten. Zou hij dan misschien depressief worden van al dat gemasturbeer?

Want die leveren clicks en kijkcijfers op.

Dimitri Tokmetzis vindt clicks en kijkcijfers vies. Die vindt het dus fantastisch dat de staatsomroep programmaas maakt waar geen hond naar kijkt en grossiert in slecht onderhouden webzijden waar niemand komt. Ieder zijn meug.

Roze Plopsaland is een pretpark waar de ijzeren wetten van de commercie gelden.

Wij hebben liever de ijzeren wetten van de commercie dan de ijzeren wetten van Dimitri Tokmetzis, denken wij ongezien.

Het vuile werk laten ze graag opknappen door de fanatiekelingen in het naburige Donkere woud.

Ja, het is allemaal een goed georganiseerde samenzwering. Die Dimitri Tokmetzis klinkt al net zo dom en paranoïde als zijn, naar wij inmiddels aannemen, grote goeroe Peter Breedveld.

Tien jaar geleden zag dit landschap er nog heel anders uit.

Laat ons voor het gemak aannemen dat hij het al die tijd over Internet gehad denkt te hebben.

De meeste facties konden het redelijk met elkaar vinden.

Die man is in zijn eerste generalisatie bepaaldelijk niet gestikt.

In 2007 vond echter De Grote Scheuring plaats in de gelederen van weblog Frontaal Naakt, van journalist Peter Breedveld (@FrontaalNaakt dus).

Niet te geloven, dit. Het komt allemaal door Frontaal Naakt! Zouden anderen dan Frontaal Naakt dat ook weten?

De reden was het groeiende vijandige klimaat tegenover moslims.

Ach welnee. De reden was dat Peter ‘ik loop mijn lul achterna’ Breedveld tegen een neukbare islamitische vetkwab was aangelopen en geen kwaad woord over moslims meer wilde horen of publiceren. Het betrof hier dan ook niet zozeer een Grote Scheuring, als wel een Grote Draai.

Stukje geschiedenis, volgens Dimitri Tokmetzis:

Frontaal Naakt werd in januari 2005 opgericht als reactie op de moord op Theo van Gogh en de bedreigingen tegen Ayaan Hirsi Ali. Frontaal Naakt zou een ‘fundamentalistisch-secularistisch webmagazine’ worden voor het vrije woord, met ironie en satire als wapens. Die wapens werden ingezet tegen politiek correcte goedpraters van de uitwassen van de islam. ‘Ik blijf het verbijsterend vinden dat het uitsluitend critici van de islam zijn die voor hun leven moeten vrezen en zelfs moeten onderduiken, terwijl “progressieve” Nederlanders halsstarrig blijven drammen dat het Hirsi Ali is van wie we het meest te duchten hebben. […] Geen gewetenlozer mens dan een progessief mens en zijn Heilige Gelijk.” Aldus Breedveld.

Wat dat laatste betreft, moeten wij Peter ‘geen heiliger gelijk dan mijn Heilige Gelijk’ Breedveld gedeeltelijk gelijk geven, in dier voege dat mensen met een Heilig Gelijk de ergsten zijn.

Frontaal Naakt kreeg het predikaat ‘rechts’ opgeplakt.

Dat was wel redelijk terecht, dachten wij.

Gregorius Nekschot mocht er zijn harde cartoons publiceren van bijvoorbeeld Anne Frank, de profeet Mohammed en Allah in allerlei seksuele situaties.

Gregorius Nekschot heeft later van Peter ‘ik ben nu eenmaal een enorme klootzak, met mijn Heilige Gelijk’ Breedveld een stevige schop nagekregen, zoals u in ‘Frontaal Naakt draait, maar spoort niet‘ kunt lezen.

Andere schrijvers waren de conservatieve joodse @LoorSchrijft, @WitdeBerna, @LagondaBlogger, Hafid Bouazza, en @bertbrussen.

Er is geen enkele goede reden om hier bij @LoorSchrijft de woorden “conservatieve joodse” toe te voegen. Waarom het hier wel gebeurt, weten wij dan ook niet, maar wij denken dat het iets te maken zou kunnen hebben met het feit dat Dimitri Tokmetzis tijdens zijn marathoninterview met Peter ‘Loor is de bron van alle kwaad’ Breedveld een deel van Peter’s antisemitische gedachtengoed tot het zijne heeft gemaakt. Als het dat al niet was, natuurlijk.

De sfeer op het blog werd steeds grimmiger.

Ongetwijfeld doordat Peter ‘anders mag ik er vanavond bij Hassnae niet op’ Breedveld steeds meer de grote islamapologeet ging uithangen.

Op 14 maart 2007 plaatst Breedveld een stuk gericht aan zijn schrijvers en lezers.

Dat stuk staat er nog steeds, hebben we net gezien.

‘Ik voel me steeds minder thuis op mijn eigen Frontaal Naakt.

Niet alleen daar: hij heeft per slot van rekening zijn toenmalige vrouw en kinderen in de steek gelaten voor zijn nieuwe vlam.

De meerderheid van mijn bezoekers […] is het uitsluitend te doen om moslims.

Dat was vermoedelijk nooit anders geweest, maar nu mocht het waarschijnlijk niet meer van zijn islamitische vriendinnetje.

[…] Met zulke overtuigde gelijkhebbers is elke discussie zinloos.

In deze context is het natuurlijk wel grappig dat Peter ‘de overtuigdste gelijkhebber ben ik altijd nog zelf’ Breedveld niet bepaald een toonbeeld van redelijkheid is.

Wie het toch probeert, wordt steevast afgeserveerd als politiek correcte, marxistische cultuurrelativist of gewoon als NSB’er.

Tsja. Als je een nare webzijde begint, moet je er rekening mee houden dat je naar publiek trekt.

[…] Frontaal Naakt neemt stelling tegen diegenen die onze vrijheid van denken bedreigen. […]

Daar is hij inmiddels helemaal van genezen en hij heeft zich ontpopt als voorstander van de doodstraf voor mensen die de vrijheid van denken niet alleen niet bedreigd zouden willen zien, maar zelfs zouden willen gebruiken.

Vrijheid van meningsuiting is Vrijheid. Van. Meningsuiting. Dat betekent dat ik mag zeggen dat de profeet Mohammed, wat was het ook weer,– naar onze huidige maatstaven een perverse man was en dat Abdul-Jabbar van de Ven mag zeggen dat hij hoopt dat Geert Wilders terminale kanker krijgt.’

Daar had hij misschien nog wel gelijk in ook, maar zijn lezers zullen er weinig boodschap aan gehad hebben.

Het artikel valt niet goed.

Dat verbaast ons nix, al was het maar omdat Peter ‘ik ben nu eenmaal een ruziezoeker’ Breedveld ook nog even zijn trouwste lezers meende te moeten schofferen:

Frontaal Naakt is een kroeg met een handvol – vooruit, twee handenvol – stamgasten die de hele avond teren op één biertje. Met hun lawaaiige gedrag jagen ze alle andere betalende gasten weg. Als de kroegbaas het gore lef heeft daar iets van te zeggen, vragen de stamgasten zich hardop af wat hij hier eigenlijk te zoeken heeft. Hij durft niet even naar de wc te gaan, uit angst dat bij zijn terugkeer iemand anders zijn plaats achter de toog heeft ingenomen.

Dimitri gaat verder:

Bloggers en lezers verlaten Frontaal Naakt met slaande deuren.

Gek is dat.

Vanaf dat moment wordt de ruzie voortgezet vanuit het Donkere woud.

Is dat zo? Of is dat alleen zo vanuit de optiek van Peter ‘ik word altijd genoemd, zelfs als ik niet genoemd word’ Breedveld, die nog steeds niet schijnt te snappen dat hij zichzelf door middel van zijn Grote Draai radicaal gemarginaliseerd heeft en dus nooit meer serieus genomen zal worden?

In de jaren hierna krijgt Breedveld het ook aan de stok met redacteuren van GeenStijl.

Ja, ruziezoeken kan hij wel. Ruzies winnen niet. Dat maakt hem zo grappig.

Eind 2009 opent hij een salvo: ‘Ik krijg een steeds grotere hekel aan GeenStijl.

Best laat. Wij hadden al veel eerder een hekel aan GeenStijl, maar daar hadden we het zelf naar gemaakt en daar zijn we inmiddels al een paar weken helemaal overheen, doch dit terzijde.

Begonnen als de Tijl Uylenspiegel van Medialand, verworden tot een domme, meedogenloze bullebak en tegenwoordig ook al niet vies meer van Oudhollandsch NSB-gedrag.’

Voor creatief schelden moet je niet bij Peter Breedveld zijn.

De nieuwe hoofdredacteur @Pritt is not amused en begint Breedveld op Twitter te bestoken.

Wij nemen zonder meer aan dat dit de lezing van Breedveld is.

De ruzie suddert door, totdat Rutger Castricum van PowNed op een dag met draaiende camera in Breedvelds werkkamer staat.

Dit is zeker de versie van Breedveld, want dat Rutger Catricum van PowNed daar stond, had niet zozeer met de ruzie met GeenStijl (als die vanuit GeenStijl al überhaupt bestond) te maken, alswel met een domme twiet van Peter ‘PVVjers moeten dood’ Breedveld, die getwitterd had dat PVVjers doodgeschoten moesten worden. Dat is toen nog op TV geweest, dachten wij. Bij PowNed misschien?

Sindsdien is er een hevige strijd gaande, waarbij telkens andere twitteraars, gewenst of ongewenst, betrokken worden.

Dat is niet waar. Sindsdien houdt Peter ‘de Boze Kleuter’ Breedveld niet op te schelden op GeenStijl, de ‘Roze Khmer’ en iedereen die hem boos maakt, wat vrij snel het geval is, maar van een hevige strijd is geen sprake, al was het maar omdat iedereen dat gezeur van hem zo langzamerhand wel kent.

Breedveld en GeenStijl zijn als twee planeten die rond elkaar cirkelen.

Dit is aperte onzin. Peter ‘ik ben best belangrijk’ Breedveld zou het misschien wel willen, en hij beweert ook dat het zo is, maar GeenStijl besteedt aantoonbaar nauwelijks aandacht aan hem (Zie ook ‘Peter Breedveld – Roze Khmer: 50 – 496‘). Ze vinden hem niet de moeite, namelijk.

Veel twitteraars worden uiteindelijk in één van de zwaartekrachtvelden gevangen.

Wat een gelul.

Dat is in ieder geval @FloripasDeLaban overkomen.

Hoe dat?

Ze sprak zich uit tegen het racisme van GeenStijl, behoorde voor de buitenwereld dus tot het kamp @FrontaalNaakt en was in de ogen van die buitenwereld dus fair game.

Zo is dat niet gegaan, maar die Dimitri Tokmetzis gelooft kennelijk alles wat ze hem vertellen, dus die schrijft het wel zo op.

De bij deze strijd betrokken partijen hebben een flink arsenaal aan onconventionele wapens tot hun beschikking om elkaar het zwijgen op te leggen.

Dat arsenaal valt enorm tegen. Benieuwd wat Dimitri Tokmetzis zich heeft laten wijsmaken.

Een overzicht van kwaad tot erger.

Kom maar door.

Een veelgebruikt wapen is het anonieme account.

Onzin: hoe anoniem je account ook is, je kunt er niemand het zwijgen mee opleggen.

Zo’n account scheldt en dreigt een stuk makkelijker.

Dat is waar, maar hoe hard je ook scheldt en dreigt, je kunt er niemand het zwijgen mee opleggen.

Alle partijen in de Twitteroorlog klagen over continue belaging door ‘anonieme lafbekjes’.

Onzin. Er zijn mensen die klagen over anonieme lafbekjes en er zijn mensen die dat niet doen. Er is vrijwel niemand die klaagt over continue belaging, al dan niet door ‘anonieme lafbekjes’. De enige die ons wat dat betreft zo snel te binnen wil schieten, is Peter ‘de nietanonieme lafbek’ Breedveld, die voortdurend klaagt over belaging, en dan nog wel door ons, terwijl wij hem niet belagen, niet anoniem zijn en geen lafbek. Sterker nog: hij heeft ons meer dan eens uitgenodigd om hem in zijn gezicht te komen zeggen dat hij een jodenhater is, maar steeds als wij vragen waar en wanneer het hem schikt, geeft hij niet thuis.

Dit verklaart voor een deel waarom sommigen zo verbeten op namenjacht gaan.

Als het waar zou zijn, zou het iets kunnen verklaren, misschien.

Van een aantal polemisten heb ik gehoord dat ze namenlijstjes bijhouden van de anonimi voor het geval het geruzie escaleert tot serieuze bedreigingen.

Het is toch wat. Maar aangezien het hier anonieme polemisten betreft, zijn wij niet onder de indruk.

Een wapen dat op korte termijn effectief kan zijn, is de groeps-spamblock, of ook wel accountjagen genoemd.

Dit wordt vooral toegepast door Peter ‘allemaal @Opinieleiders aangeven’ Breedveld en de zijnen.

Met een gewone block kun je mensen uit je timeline bannen.

Dat kan.

Met een spamblock kun je mogelijk iemand van Twitter krijgen.

Dat kan. En dan zit hij er even later weer op.

Als maar genoeg mensen in korte tijd klagen dat een bepaald account spam is, haalt Twitter het offline.

Dat schijnt te gebeuren.

Dit is een favoriete bezigheid in alle kampen, die hier blijkbaar veel energie in stoppen.

Het is vooral een favoriete bezigheid van Peter ‘weg met mij onwelgevallige meningen’ Breedveld en de zijnen.

In mijn dataset was ongeveer tien procent van de accounts geblocked, terwijl die tot voor kort nog actief waren.

Schijnexactheid.

Daarnaast worden sokpoppen gebruikt om te zuigen en te beschadigen.

Ook dat is een favoriete bezigheid van Peter ‘de grote sokpopperd’ Breedveld en de zijnen, maar ook anderen doen het, dat klopt.

Een sokpop is een nepaccount, waarbij de boosdoener zich vaak als iemand anders voordoet.

Vaak?

@FrontaalNaakt krijgt bijvoorbeeld continu beledigingen van @Ans_Aarsema voor de kiezen.

Neen: @Ans_Aarsema is al een poosje geschorst. Bovendien deed @Ans_Aarsema weinig anders dan @FrontaalNaakt terecht van antisemitisme beschuldigen en zijn gedrag ten opzichte van @ElmaDrayer, @LoorSchrijft en @Esther_Voet aan de kaak te stellen. Daar kon meneer @FrontaalNaakt niet tegen en toen heeft hij haar laten schorsen, met de hulp van zijn meelopers.

Vorig jaar kwam VU-studente Natalja Laurey in de problemen omdat iemand onder haar naam anti-islamitische tweets begon te verspreiden.

Alle sporen leidden naar Peter Breedveld en Hassnae Bouazza, maar helaas is de Nederlandse politie heel erg dom, dus de schuldige is nooit gevonden.

Natalja is het nichtje van ‘haatoma’ @SimoneLaurey, die bij de bewoners van Dhimmiestad verguisd wordt vanwege haar niet al te subtiele tweets over moslims.

“De bewoners van Dhimmiestad”? Hou toch op. Zeg gewoon: @FrontaalNaakt en zijn kliekje.

Het slagveld wordt ook afgestruind door screenshotbrigades.

Misschien had Dimitri ‘maar het is echt oorlog, echt waar’ Tokmetzis even moeten gaan liggen. Wat een overspannen gedoe allemaal.

Die verzamelen continu munitie in de vorm van afbeeldingen van tweets van de tegenstander.

Wat sneu.

Twitteraars helpen elkaar hierbij.

Het is toch wat.

@FloripasDeLaban krijgt bijvoorbeeld overzichten van bedreigende, smadelijke en lasterlijke tweets toegestuurd van onlinevrienden.

Je moet maar nix te doen hebben.

@FrontaalNaakt wisselt screenshots uit met medestanders.

Sneu, nietwaar?

Blogster @LoorSchrijft houdt een openbaar dagboek bij van kwetsende tweets van @FrontaalNaakt.

En heeft dat geholpen?

@Jan_Bennink, columnist en secretaris bij PowNed, publiceert geregeld overzichten van bedreigingen aan zijn adres.

Heeft dat zin?

Dimitri Tokmetzis heeft nog niets genoemd waarmede iemand wie dan ook de mond zou kunnen snoeren. Of zou hij denken dat iemand wiens Twitteraccount geschorst is, zijn mond niet meer zou kunnen openen? Zou hij zelf niet op Twitter zitten, of dermate digibeet zijn dat het aanmaken van een nieuw account hem drie weken kost, in plaats van de gebruikelijke drie seconden? En zou hij echt denken dat Twitter de enige of belangrijkste vorm van communicatie is? Zou hij niet weten dat bijvoorbeeld GeenStijl er een drukbezochte webzijde op nahoudt, die veel meer lezers trekt dan dat stomme Twitter? Zo veel zelfs dat Peter ‘ik ben sneu’ Breedveld er jaloers op is, zoals u kunt zien in ‘Peter Breedveld doet huiliehuilie‘? “Ik ben een dwerg!”, schreeuwde hij.

Maar goed, misschien dat Dimitri ‘het zijn echt wel wapens hoor’ Tokmetzis nog een echt wapen gaat noemen. Je weet nooit:

Als je de persoon in kwestie niet stil krijgt, is er altijd nog de werkgever die aangeschreven kan worden.

Ach jee, krijgen we dat weer. Dit hele stuk is feitelijk nix meer of minder dan het gebruikelijke gehuil van Peter ‘ik ben nu eenmaal een huilebalk’ Breedveld in een nauwelijks nieuw jasje. Weten we wel zeker dat Dimitri ‘ik zal echt niet de eerste sokpop zijn’ Tokmetzis echt bestaat en dit dan ook nog echt geschreven heeft? Of zou Peter ‘het zal echt niet mijn eerste sokpop zijn’ Breedveld het account van Dimitri ‘wachtwoord Dimitri’ Tokmetzis gehekt hebben? Nou neen, want daar is hij te dom voor.

We zagen in Jelmergate @Robert_Engel al aankloppen bij de baas van Jelmer Siljee.

Bedoeld is: “eerder in dit stukje heb ik een bewering gedaan, maar niet gestaafd”.

@Robert_Engels baas kreeg ook klachten over hem.

En Peter ‘want dit stukje gaat toch over mij?’ Breedveld?

Veel twitteraars krijgen hiermee te maken.

Veel? Hoeveel? Als je dat niet weet, hou dan gewoon je bek, sukkel. Sorry, maar het werd ons even te machtig, al dat vage gedoe, met beweringen en insinuaties zonder onderbouwing. Daar kunnen wij niet goed tegen.

Je kunt ook complete biografieën samenstellen van mensen achter anonieme accounts.

Waarom zou je dat doen?

Dit wordt ook wel doxing genoemd.

Dat moesten we opzoeken, maar de term bestaat nog ook.

De meeste GeenStijlredacteuren mijden de openbaarheid en blijven angstvallig achter hun pseudonieme account verborgen.

Hee, ziet u dat? Hij zegt niet ‘anonieme’, maar “pseudonieme”. Zou het op dat moment ook tot hem doorgedrongen zijn dat er op Twitter geen anonieme accounts bestaan, doch uitsluitend pseudonieme? Of zouden we hem daarmee intellectueel te hoog inschatten? Waarschijnlijk wel.

Een aantal onbekenden heeft er een sport van gemaakt om zo veel mogelijk te weten te komen over de mensen achter GeenStijl.

“Een aantal onbekenden”? Neen. Gewoon de Hollandse Hufters, die zich met hun publicaties volgens ons behoorlijk strafbaar hebben gemaakt, maar aangezien ze ons nog niet gedaan hebben, hebben wij geen reden om actie te ondernemen. Onze ervaring leert ons overigens dat je dat soort droeftoeters het best kunt aanpakken door ze af en toe te kloosrieden en verder zoveel mogelijk te negeren.

Hoe ze heten. Op welke scholen ze zaten. Waar ze allemaal gewerkt hebben of welke bedrijven ze bezitten. Wie hun vrienden zijn.

Waar ze wonen, hoe laat ze naar hun werk gaan, of ze wel eens door de Linnaeusstraat fietsen en waar de vluchtwegen zijn.

Dit met het nadrukkelijke doel ze kwetsbaarder te maken.

En met het impliciete doel geestelijk minvermogenden ertoe aan te zetten de desbetreffende personen fysieke schade toe te brengen, omdat ze te weinig lieve dingen zeggen over moslims.

Wie niet meer anoniem is, zal voorzichtiger opereren, zo is de gedachte.

Zo kun je het formuleren, maar zo doen wij het niet. Wij zeggen het zoals het is: de gedachte is dat je mensen op deze manier zodanig kunt intimideren dat ze 256 bruintinten schijten en niets meer durven te publiceren. Om op die gedachte te komen, moet je zelf een behoorlijke lafbek zijn, en dat klopt: de Hollandse Hufters zijn anoniem en willen dat koste wat het kost blijven.

Een simpele manier om mensen te beschadigen is door tweets uit hun context te halen.

Dat hebben we vaker gehoord, maar dat maakt het nog niet waar. Twiets hebben namelijk geen context, dus ze er uithalen is onmogelijk. Dit is de kutsmoes van mensen die dingen hebben getwiet die ze niet hadden moeten twieten. Een andere kutsmoes is: “ja, maar het was een grapje”, of zelfs “het was satire”.

@Jan_Bennink krijgt bijvoorbeeld om de haverklap voor zijn kiezen dat hij vorig jaar iemand ‘naziteef’ heeft toegebeten.

Dan had hij haar dat niet moeten toebijten, de sukkel. Overigens krijgt hij het waarschijnlijk alleen “voor zijn kiezen” van @FrontaalNaakt c.s., dus zal hij er niet heel erg mee zitten, want het haalt het niet bij wat je @FrontaalNaakt allemaal aan domme twiets kunt aanwrijven, waarbij die over het doodschieten van PVVjers natuurlijk een klassieker is.

Wat niet wordt vermeld is dat daar een lange zeurende discussie met een anonieme twitteraar aan vooraf is gegaan.

Dat hoeft ook niet vermeld te worden, want dat doet er niet toe. Als hij haar een naziteef genoemd heeft, heeft hij daar vast wel een reden voor gehad, en misschien ook niet, maar heeft hij haar een naziteef genoemd. Als hij daar nu last van heeft, is dat zijn eigen stomme schuld.

@FrontaalNaakt en @Hassnae werden vorig jaar door Trouw-columniste @ElmaDrayer met hetzelfde knip-en-plakwerk van tweets weggezet. als een stelletje antisemieten.

Dit is niet alleen een verkeerde voorstelling van zaken, maar ook pure laster aan het adres van Elma Drayer, ongetwijfeld rechtstreex afkomstig van Peter ‘ik heb iets tegen Elma Drayer’ Breedveld, die iets tegen Elma Drayer heeft.

De kemphanen spannen wel vaker de reguliere media voor hun karretje.

“Wel vaker”? Zou Dimitri Tokmetzis denken dat iemand Elma Drayer, die dan kennelijk de reguliere media is, voor zijn karretje gespannen heeft? Dan heeft hij zeker het feuilleton van Peter ‘heeft het toch nog nut, mijn gehuil’ Breedveld gelezen, en onze kloosrieds gemist. Maar goed, “wel vaker” dus. Wanneer dan nog meer?

Het bekendste voorbeeld is hoe @FrontaalNaakt te grazen werd genomen door De Telegraaf, GeenStijl en PowNed.

Nou, neen. @FrontaalNaakt had getwiet dat PVVjers moesten worden doodgeschoten, daar begon het mee. Dat hij daarop zou worden aangesproken, had hij misschien niet verwacht, maar dat is geheel zijn eigen stomme fout.

Begin 2011 maakte @FrontaalNaakt een harde grap op Twitter over het doodschieten van PVV’ers.

“Een harde grap”? Ja, dat was zijn kutsmoes. Het was gewoon een ongelofelijk domme twiet. Hij twitterde letterlijk:

Eigenlijk zouden er VN-troepen naar Nederland gestuurd moeten worden om PVV’ers dood te schieten.

pvvjersdoodschieten
Daar is niets grappigs aan. Dimitri Tokmetzis vindt kennelijk van wel, want hij noemt het een harde grap. Wat een gek, die Dimitri ‘toktok’ Tokmetzis.

Ironie, aldus @FrontaalNaakt.

Ironie? Waar?

Maar daar dacht De Telegraaf anders over.

Niet alleen de De Telegraaf.

Die pakte uit met de kop: ‘OPROEP AMBTENAAR TOT DOODSCHIETEN PVV’ERS’.

Terecht.

@FrontaalNaakt werkt voor de universiteitskrant van de Vrije Universiteit.

Ja, merkwaardigerwijze nog steeds.

Vandaar.

Wat vandaar?

Hoofdredacteur @Pritt van GeenStijl publiceerde de contactgegevens van @FrontaalNaakt en een paar dagen later kreeg @FrontaalNaakt nog eens bezoek van Rutger Castricum van PowNews.

Voor zover wij weten, heeft @Pritt alleen een skakel geplaatst naar het colofon van de schoolkrant waar @FrontaalNaakt werkt. Dat is niet hetzelfde als iemands contactgegevens publiceren. Zou Dimitri ‘@FrontaalNaakt heeft geen reden om tegen mij te liegen’ Tokmetzis Peter Breedveld op zijn woord geloofd hebben?

Het regende bedreigingen.

Gaap.

Als je argumenten op zijn en je geen toegang hebt tot die reguliere media, dan zijn er nog altijd de dreigtweets.

Wat zou hij daar nou weer mee bedoelen?

Er worden dagelijks driftig virtuele nekschoten uitgedeeld, doodswensen uitgesproken, verkrachtingsfantasieën gedeeld en er wordt hardop over deportaties, executies en genocide gemijmerd.

Dat valt allemaal reuze mee, maar het gebeurt inderdaad wel. Gekken heb je overal en vooral op Twitter.

Maar het krachtigste wapen is wellicht de reviaanse ironie.

Wat is dat nu weer?

Vanachter dat schild kun je zo’n beetje iedereen alles toebijten en net doen alsof het allemaal een slechte grap was.

O, wacht: hij heeft zich door Peter ‘ik lees heus wel meer dan Japanse stripboekjes hoor’ Breedveld laten wijsmaken dat diens PVVtwiet niet alleen “ironie” was, maar zelfs een bijzonder soort ironie, namelijk de “Reviaanse ironie”. Dimitri Tokmetzis is wel een ongelofelijke dombo, dat hij daar intrapt.

Of toch niet.

Of toch?

Reviaanse ironie zaait verwarring.

Ach jee. Wat naar nu.

Gerard Reve verwoordde het in 1975 zelf als volgt: ‘Langzaam maar zeker kan het mij allemaal niets meer schelen […]. Als je maar in het nieuws bent en als je maar aan de kost komt. Af en toe trek ik weer eens een register open en trek ik mijn kop weer eens uit het raam […]. En dan zeg ik maar weer eens iets volslagen krankzinnigs. Het is vooral zaak om zo veel mogelijk verwarring te zaaien in het kamp van de tegenstander. Dáár gaat het om.’

Dat heeft dus met ironie nix te maken, maar hij zegt wel precies wat Peter Breedveld denkt: “Als je maar in het nieuws bent en als je maar aan de kost komt.” En dat terwijl Peter Breedveld niet eens in het nieuws hoeft te komen om de kost te verdienen, want daar heeft hij een lullig baantje voor.

In 1975 gaf hij commentaar op de Vlaamse tv op een optreden in Kortrijk, alwaar hij een opmerkelijk gedicht had voorgedragen.

Waarom gaat het nou in vredesnaam over Reve?

Behangen met een hamer en sikkel en een swastika had Reve ondermeer voorgedragen:

‘O Nederland ontwaak
Gooi al dat zwarte tuig eruit
Ons land voor ons
Op naar de Blanke Macht!’

Het zou toch over dreigdwergen gaan?

Volgens Reve had hij een ironische daad gesteld.

Dat is dan geheel zijn probleem.

Anderen konden de ironie er niet van inzien en schreven de grote schrijver af als racist.

En dat is dan weer hun probleem. Maar wanneer komen die dreigdwergen nou?

En in dit kringetje draaien de strijdende partijen rond en rond en rond elkaar.

Nu gaat het niet meer over Reve.

Reviaans ironist Theo van Gogh deed hetzelfde.

Reviaans ironist? Als dat een ander woord is voor een ruziezoeker met een grote bek, waarom zegt Dimitri Tokmetzis dan niet gewoon ruziezoeker met een grote bek?

Het probleem lag bij ánderen, die zijn ironie niet begrepen.

Dat is nou weer typisch zijn probleem.

GeenStijl en PowNed lijken wat dat betreft ook waardige opvolgers van Reve.

Ook? Bedoelt Dimitri Tokmetzis dat Theo van Gogh een waardig opvolger van Reve was? En als wat dan wel? Die hele Reve kan ons sowieso gestolen worden, maar dat is dan weer niet uw probleem.

Schrijf over het toebrengen van nekschoten, spreek over ‘dobbernegers’, ‘booslims’, zet Zwarte Piet-activisten zoals Quinsy Gario weg als extremisten: het is allemaal ironie, mensen.

Wie zegt dat, van die ironie? ‘Dobbernegers’ en ‘booslims’ zijn uitstekende termen om bestaande verschijnselen mee aan te duiden en de racistische neger Quinsy Gario is een extremist; waar vermoedt Dimitri Tokmetzis de ironie? In de nekschoten?

Even lachen en dan weer doorlopen.

Waar haalt meneeer Tokmetzis dat nou weer vandaan?

Maar ironie werkt niet op Twitter.

Niet?

Twitter is contextloos en kort.

Maar je kunt wel twiets uit hun context halen? Dimitri ‘de man van wartaal’ Tokmetzis.

Op Twitter zit je dicht op elkaar.

Dat gevoel hebben wij helemaal niet. Maar misschien gaat hij uitleggen wat hij bedoelt.

Dat is de charme en de vloek ervan.

Hij legt het niet alleen niet uit, hij voegt een onbegrijpelijke dichtregel toe.

Twitter is snel en vraagt om onmiddellijke, onnadenkende reacties.

Die man snapt gewoon niet hoe Twitter werkt. Je kunt maanden, zelfs jaren wachten met je reactie, bijvoorbeeld op een twiet over het doodschieten van PVVjers. Of wacht, dat is een slecht voorbeeld, want die is inmiddels verwijderd. Maar u begrijpt ons wel.

Op Twitter uit de ironie van de ironie zich in optima forma: wat voor de een ironie is, wordt door de ander als zodanig niet begrepen.

Dat is zo, maar wat voor de een een kutsmoes is, wordt door de ander als zodanig herkend, zodat je over die hele ironie helemaal niet hoeft te beginnen.

Zelf zie ik geen manier om die ironie goed te kanaliseren.

Had iemand die man iets gevraagd, eigenlijk?

Ik hou van Twitter (het is mijn belangrijkste nieuwsbron).

Dat is wel heel vreselijk.

Daarnaast geloof ik vurig in de totale vrijheid van meningsuiting.

Dat liegt hij. Er komt vast nog wel een ‘maar’.

Wil je de profeet Mohammed een pedofiel noemen?

Dat mag van hem, wedden?

Ga je gang.

Dat hadden we dus al verwacht.

Noem je Geert Wilders een gore racist?

Dat mag helemaal van hem, dat weten we zeker.

Prima.

Ja, dat vindt hij leuk.

Beledig, vecht met woorden, maak elkaar uit voor rotte vis.

En dat van iemand die net geïnsinueerd heeft dat Elma Drayer iets verkeerd gedaan zou hebben door Peter ‘de antisemiet’ Breedveld en Hassnae ‘de vrouwtjesantisemiet’ Bouazza antisemieten te noemen omdat ze antisemieten zijn, terwijl Elma Drayer in dat stukje niet eens beledigende taal of scheldwoorden gebruikt heeft. Dan zal de verwachte ‘maar’ zo wel komen.

Maar leer ook incasseren.

Fijns. Hoe werkt dat?

En besef dat een goede polemiek gebaat is bij afstand: even nadenken voordat je je ironische schrijfsels de wereld inwerpt.

“Een goede polemiek”? Krijgen we nu weer een heel ander onderwerp toegeworpen? Wat hebben Twitter, internet, de media, GeenStijl en Frontaal Naakt in vredesnaam met polemiek te maken? En “goede polemiek” dan ook nog? En is er een causaal verband tussen goede polemiek en “ironische schrijfsels”? Wij wisten niet eens dat er een correlatie was. Wij zijn misschien wat naïef of slecht geïnformeerd, maar wij dachten toch echt dat een goede polemiek vooral voortkwam uit de kracht van de wederzijdse argumenten.

Wie op Twitter zit en zich in het racisme- en immigratiedebat mengt, neemt de haat en de bagger vaak maar voor lief.

Wat heeft dat met polemiek of ironie te maken? Of met dreigdwergen? Dimitri Tokmetzis heeft alles wat hij over internet en twitter denkt te weten op losse papiertjes geschreven, die in een hoge hoed gegooid en ze er een voor een uit gehaald. Daarna heeft hij ze achter elkaar gelegd en toen had hij een stukje. Dat verklaart dat hij een hoop woorden gebruikt, maar dat er weinig samenhang in zit.

Of stopt er abrupt mee, moe van het gebeuk, gejen, gedreig.

Ach, het is maar Twitter, dus wat nou gebeuk, gejen, gedreig.

@FrontaalNaakt, @Jan_Bennink, @ZihniOzdil, @bertbrussen, @drsYell mogen dan jarenlang midden in de strijd hebben gezeten, ze zijn ook allemaal tijdelijk gestopt met twitteren om op verhaal te komen.

Ach welnee. Ze hebben allemaal aangekondigd dat ze gingen stoppen, om aandacht te trekken, en zijn vervolgens vrolijk doorgegaan of opnieuw begonnen. Wat dat betreft is het gewoon een heel beperkt clubje sneue aandachtshoeren dat zich aan elkaar onmisbaar heeft gemaakt en zich dankzij de anderen nog een beetje belangrijk kan voelen.

Dat is de ironie van Twitter.

De Reviaanse ironie, of de echte ironie?

Het medium dat iedereen een stem en vaak ook een gehoor geeft, bederft bij velen de lust tot spreken.

Was het maar waar.

Jelmer Siljee, de man die ten onrechte door @Robert_Engel werd opgejaagd, wilde niet meewerken aan dit artikel.

Bedoeld is: ‘de man die zegt dat hij ten onrechte’, etcetera. Nou geloven wij best dat Robert Engel een domme lul is, maar wij geloven ook dat de rechter hierover moet oordelen en wij denken dat een goede advocaat Robert Engel er wel onderuit weet te lullen. Onze consigliere bijvoorbeeld.

Hij wil niet verder betrokken raken bij iets waar hij toch al niets mee te maken had.

Zegt ie.

Hij richt zich nu op de rechtszaak en hoopt op een spoedig einde aan de onrust.

Dat laatste kan hij voorlopig wel vergeten, want wat op Internet gebeurt, blijft op Internet, dus zelfs als Robert Engel alles weggehaald heeft, blijft er ongetwijfeld nog een heleboel over, waar Jelmer Siljee nog tot in lengte van jaren last van kan hebben.

Misschien moest het er eens van komen.

Wat? Waarvan?

Dat een buitenstaander een grens op Twitter trekt.

Dimitri Tokmetzis begrijpt er dus werkelijk helemaal niets van. Aan ons de mooie taak om het uit te leggen: zelfs als Jelmer Siljee zijn sneue rechtszaakje morgen wint, betekent dat helemaal niets voor Twitter. Dimitri ‘Twitter en Internet zijn toch synoniem?’ Tokmetzis heeft zelf nog aangeduid dat de zaak erom draait dat Robert Engel Jelmer Siljee ten onrechte zou hebben lastiggevallen, dat Engel Siljee’s werkgever benaderd zou hebben, en nog zo wat. Het grootste deel van de gewraakte activiteiten heeft zich dus geheel buiten Twitter afgespeeld en welke veroordeling Engel ook om zijn oren krijgt, indien überhaupt, op Twitter kan hij wat twiets verwijderen en zijn excuses aanbieden, maar meer ook niet.

Als de rechter Jelmer Siljee gelooft, en niet in aanmerking neemt dat @DrsYell zijn best gedaan heeft de schijn te wekken dat hij wel degelijk Jelmer Siljee was, zodat Robert Engel in redelijkheid niet hoefde aan te nemen dat hij zich vergiste, kan Robert Engel misschien de toegang tot het Internet ontzegd worden, maar dat lijkt ons niet alleen sterk, doch ook geen groot verlies voor het Internet. Op Twitter en het gedrag van figuren als @FrontaalNaakt en de Hollandse Hufters die de vrijheid van meningsuiting niet hoog in het vaandel hebben staan en die vinden dat gedachten alleen vrij mogen zijn als het hun gedachten zijn, heeft deze hele zaak nul en geen invloed.

4-11-2014 20.02 | Door: Cpt. Iglo | Categorie: Godsdienstwaanzin, Juridisch, Kranten, Onderwijs, Twitter, Webzijden

Er zijn 15 reacties op “De gebrekkige analyse van Dimitri Tokmetzis”

 1. TcNt says:

  Wij vragen ons als lezer af, of met publicatie op een groot medium als DeCorrespondent, dhr Tokmetzis er nu niet voor zorgt dat de naam “Jelmer Siljee” nog wel even verbonden blijft met ‘het gedoedes internets’.

  Daarnaast stellen wij -volgens mij met u- vast dat de ‘netwerkanalyse’ van Tokmetzis nogal tegenvalt. Het mogen dan veel tweets zijn, heel veel verder dan het vrij arbitrair groeperen (zo geeft hij ook min of meer toe) komt hij toch niet.

 2. Ruud Harmsen says:

  ==
  “Wie kritiek uit op de strijdende partijen kan in het beste geval rekenen op een barrage aan hatelijke tweets, hysterische e-mails en venijnige blogs.“
  ==

  Verwant geval: http://rudhar.com/recensie/2140714.htm, Karakterdoodstraf?

 3. Ruud Harmsen says:

  Atonale muziek is geen muziek. Maatloze wel.

 4. Ik vraag mij twee dingen af: waarom verwijst men op DeC niet naar de dienende zaak? Waar soms een toelichting wordt gegeven, moeten wij in andere gevallen deze correspondent maar op de blauwe ogen geloven.

  Ten tweede: waarom geeft de correspondent van het artikel niet aan welk bewijs er is dat Drs. Yell inderdaad niet Jelmer Siljee is. Voor zover het nu staat is het een beetje Floripas versus Engel, in dezes.
  Hetgeen Cpt. Iglo hier ook al opmerkt.

  Nu is Robert Engel een irritante gozer, zoals hij volgens mij zelf eens op marketingp0rn.nl opmerkte, maar Floripas heeft pas na eerste aangifte haar bewering dat zij níet Kinge Siljee was moeten laten varen. Tot het allerlaatste moment bleef zij dommetje spelen. Beide niet echt een betrouwbaar trackrecord in deze. (Je zou zeggen, rede te meer voor Engel om aan te nemen dat zij niet de enige is die glashard liegt dat zij niet degene is voor wie hij hem houdt.)

  Niets nieuws wellicht, maar laten we aannemen dat Tokmetzis grondig werk heeft verricht en ook besetft dat de stelling “Dit is niet Jelmer” niet zomaar gedaan kan worden. Dan heeft hij dus redenen om aan te nemen dat hij zo’n bewering kan doen.
  Hieruit destilleer ik dat hij in zijn ‘off the record gesprekken’ van iemand anders te horen heeft gekregen “ik ben Drs. Yell”, ofwel van diverse mensen informatie heeft gekregen over de werkelijke identiteit van Dhr. Yell.

  Blijft nog de vraag waar Robert Engel dan vandaag voor een rechter staat.

 5. LagondaBlogger says:

  Van Big Data-analyse heeft meneer Tokmetzis overduidelijk geen kaas gegeten. Die indeling in ‘ideologische kampen’ op basis van een force-directed-graph slaat natuurlijk op hout, met name als je tussen de regels door kunt lezen dat de onderzoeker verre van objectief is, en gericht naar een vooraf bepaalde conclusie toe probeert te redeneren. Als klap op de vuurpijl zegt Tokmetzis het volgende:

  “Door met opmaak te spelen en een aantal filters toe te passen, kwam ik op deze indeling.”

  Dodelijk. Dit soort zaken moet je ook niet aan journalisten overlaten.

 6. Bertus Bokhoven says:

  Welgeteld 54 keer komt de naam Peter Breedveld in dit stuk voor. Dan ben je wel behoorlijk met de man bezig geloof ik.

 7. Jack L. says:

  Een analyse op basis van 1,2 miljoen tweets? Stel dat Tokmentzis negen uur per dag, zeven dagen per week gebruikt om tweets te analyseren. En stel dat hij gemiddeld 10 seconden per tweet nodig heeft voor het lezen en categoriseren ervan.

  Dan besteedde hij een compleet jaar van zijn werkzame leven hieraan!

  Als de bovenstaande tekst het resultaat is van een jaar hard werk, zou ik toch willen spreken van een verloren jaar.

  En verder: ik weet niet welke “betrokkenen off the record” met Tokmentzis hebben gesproken. Echter, als ik de tekst lees, lees ik verdacht veel Peter Breedveld-idioom. Zouden Tokmentzis eigenlijk tussen het tweets-analyseren door ook nog een kans hebben gehad om naar het verhaal van anderen te kunnen luisteren?

 8. D. G. Neree says:

  Jack L, en ook nog eens alle oude jaargangen van FN en andere (welke?) weblogs nalezen. Dat kost op zich ook al weken, zo niet maanden, zeker als je alle reacties ook gaat ‘analyseren’.

 9. D. G. Neree says:

  Daar komt dus bij, dat je ook de context van dit alles moet gaan uitzoeken, dus of alles wat beweerd wordt wel klopt. Dat vergt literatuur- en bronnenonderzoek, en inderdaad navraag bij de verschillende ‘partijen’, als die er al zijn, want zoals Lagonda al aanstipt, wordt er vanuit een vooropgezet wereldbeeld gewerkt, met ‘filters’, waardoor er al partijen worden verondersteld, waar die er in werkelijkheid helemaal niet zijn.
  Ik denk dat die filters bestaan uit oogkleppen voor alles behalve wat hem door Peter B. in een interview of emailwisseling is ‘toevertropuwd’. Inderdaad is de terminologie geheel des Breedvelds.

 10. D. G. Neree says:

  @Cpt Iglo, grappig is dat. Ik werd een dag na het kwijtraken van mijn Zwitsalkoppie ook van Geenstijl geschopt en ben toen ook meteen mijn eigen blog begonnen. Zou dat een natuurlijk proces zijn?

 11. D. G. Neree says:

  Dat was trouwens precies in de tijd dat Frontaal Naakt explodeerde. Dat was voor lezers (mij dus) wel smullen hoor, met excuus aan de betrokkenen.
  Het verraad en de deconfiture van PB was echt Neerlands eerste internetfittie, een historische gebeurtenis en het gekrakeel op twitter is daar maar pinda’s bij vergeleken. Het klimaat is inmiddels wel iets veranderd. Verhard. De rechter wordt nu ingeschakeld. het regent aanklachten her en der en niet alleen door twitter.

 12. D. G. Neree says:

  Trouwens, Cpt Iglo, weet je waarom PB geen aandacht schenkt aan Opinieleiders? Je hebt minder lezers dan hij, dan ben je niet de moeite waard. PB begint pas over anderen te schuimbekken als het zijn eigen bezoekersaantal bevordert.

 13. Jack L. says:

  Denk je echt dat het bezoekersaantal uitmaakt, D.G.? Als ik zie hoe PB zijn eigen lezers/reaguurders schoffeert, dan denk ik niet dat bezoekersaantallen hem veel uitmaken.

  We weten allemaal dat PB erg slecht tegen kritiek kan. Het lijkt me voor hem dan ook een kwelling om blog te moeten lezen, dat voor een groot deel bestaat uit kritiek op hem, en op de, zoals ze hier genoemd wordt, “onbetrouwbare Hassnae Bouazza.”

  Ik kan wel gaan speculeren welke emoties bij PB worden opgeroepen bij lezing. Echter, dan moet ik dezelfde woorden gebruiken als PB zelf gebruikt om mensen als Paul Damen, Keesje Maduraatje en Loor kalt te stellen. En mensen afschrijven op basis van je eigen fantasiewereld is nogal minnetjes, vind ik.

 14. Robert Engel says:

  Precies. Als ik van het internet verdwijn mist niemand mij. Ik heb maandagmorgen met Tokmetzis afgesproken. Als ik zijn stuk kan weerleggen, dan schrijft hij het overnieuw. Maandagmorgen verwacht ik ook een telefoontje van het bedrijf dat de gegevens aan hem heeft geleverd. Ik wil er met wat kenners van data eens echt mee aan de slag.


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties