Peter Breedveld heeft iets tegen Elma Drayer (10)

Peter Breedveld is een antisemiet die vorig jaar als zodanig te kakken is gezet door Elma Drayer. Wij weten niet of Peter Breedveld voor die tijd al iets tegen Elma Drayer had, maar daarna zeker. Hij vindt zichzelf en zijn hekel interessant genoeg om er een feuilleton van te maken en dat vinden wij dan weer grappig genoeg om iedere aflevering te kloosrieden.

De aflevering van vandaag heet ‘Elma Drayer (10)‘ en begint zo:

Alleen Elma Drayer durft dat, snoeihard liegen in een interview waarin ze zichzelf opwerpt als de beschermvrouwe van de integere journalistiek.

Ze hebben Peter ‘waarom duidelijk als het ook zo kan’ Breedveld kennelijk nooit verteld dat een zin aan helderheid wint als je je beperkt tot één mededeling tegelijk. Nu moet de lezer proberen zelf alle mededelingen die Peter ‘schrijven is een kunst die ik niet beheers’ Breedveld in die ene zin gestopt heeft er uit te halen. Omdat wij dat natuurlijk al gedaan hebben, daar wij beter kunnen lezen dan hij kan schrijven, volgt hier een lijstje:

 1. Elma Drayer is uniek
 2. Elma Drayer is moedig
 3. Elma Drayer liegt snoeihard
 4. Elma Drayer heeft een interview gegeven
 5. Elma Drayer heeft zichzelf opgeworpen als de beschermvrouwe van de integere journalistiek

Peter ‘en nog geloven ze me niet’ Breedveld heeft weliswaar een skakel in die zin geplaatst, maar kloosrieden werkt zonder skakels dus hebben wij die skakel niet gevolgd en moeten wij het doen met wat Peter ‘het vleesgeworden geloofwaardigheidsprobleem’ Breedveld zelf zegt, of wat wij denken dat hij had willen zeggen als hij beter had kunnen schrijven. In dit geval is dat heel makkelijk, aangezien Peter ‘Elma Drayer deugt niet’ Breedveld over Elma Drayer nooit iets anders zegt of wil zeggen dan dat ze niet deugt.

Ze had Perdiep Ramesar nooit vertrouwd, zegt ze, daarom heeft ze nooit iets naar aanleiding van zijn stukken geschreven.

De schrijver had hier de voltooid tegenwoordige tijd moeten gebruiken, in plaats van de voltooid verleden tijd, maar een kniesoor die daar op let. Wij zijn die kniesoor. Het is overigens de vraag of Peter ‘parafraseren is een kunst die ik niet beheers’ Breedveld haar woorden hier correct weergeeft en daarom gaan we toch even in dat interview kijken wat er staat. Wacht u even?

Daar zijn we weer, geconstateerd hebbende dat Peter ‘ik val nu eenmaal altijd door de mand’ Breedveld haar woorden inderdaad verminkt heeft doorgegeven. Ze zegt namelijk:

Ik heb ook nooit een column geschreven over stukken van Perdiep, omdat ik hem niet vertrouwde.

“Nooit een column over stukken van” is niet hetzelfde als “nooit iets naar aanleiding van zijn stukken”. Wij hebben bijvoorbeeld nooit een column geschreven over stukken van Peter Breedveld, maar wel degelijk weleens iets naar aanleiding van zijn stukken. Verder met zijn text:

Nou ja, behalve dan vorig jaar, toen je een boek van Ramesar aanprees, valse slang.

Ze hebben Peter ‘Elma Drayer moet kapot’ Breedveld kennelijk ook nooit verteld dat je de lezer soms bij de hand moet nemen, zoals dat zo mooi heet, maar soms ook de kans moet geven zijn eigen conclusies te trekken. Als je dus wilt dat de lezer denkt dat iemand, bijvoorbeeld Elma Drayer, niet deugt en bijvoorbeeld een “valse slang” is, doe je er goed aan een betoog in die richting op te bouwen, zodat de lezer niet om de door jou gewenste conclusie heen kan. Als je zoiets wilt bereiken, moet je beginnen met de ander correct te parafraseren, of, liever nog, letterlijk te citeren en daarna moet je laten zien wat er niet deugt, wat niet hetzelfde is als krijsen dat het niet deugt. Gelukkig voor ons kiest Peter ‘de heldhaftige krijser’ Breedveld doorgaans voor de verkeerde aanpak.

Zou Drayer hier nou Hitlers theorie in de praktijk brengen dat niemand aan je twijfelt als je leugen maar onbeschaamd genoeg is?

Opnieuw wreekt zich dat Peter ‘ik zeg het, dat is genoeg’ Breedveld niet aan bronvermelding doet, zodat wij het even hebben moeten nakijken. De bedoelde theorie van Hitler is ons namelijk niet bekend, wat volgens ons het gevolg is van het feit dat de theorie niet bestaat, maar wij dachten te weten dat Hitler in Mein Kampf wel iets over liegen gezegd had, en dat hebben wij inderdaad gevonden:

Man ging dabei von dem sehr richtigen Grundsatze aus, daß in der Größe der Lüge immer ein gewisser Faktor des Geglaubtwerdens liegt, da die breite Masse eines Volkes im tiefsten Grunde ihres Herzens leichter verdorben als bewußt und absichtlich schlecht sein wird, mithin bei der primitiven Einfalt ihres Gemütes einer großen Lüge leichter zum Opfer fällt als einer kleinen, da sie selber ja wohl manchmal im kleinen lügt, jedoch vor zu großen Lügen sich doch zu sehr schämen würde. Eine solche Unwahrheit wird ihr gar nicht in den Kopf kommen, und sie wird an die Möglichkeit einer so ungeheuren Frechheit der infamsten Verdrehung auch bei anderen nicht glauben können, ja selbst bei Aufklärung darüber noch lange zweifeln und schwanken und wenigstens irgendeine Ursache doch noch als wahr annehmen; daher denn auch von der frechsten Lüge immer noch etwas übrig und hängen bleiben wird – eine Tatsache, die alle großen Lügenkünstler und Lügen-vereine dieser Welt nur zu genau kennen und deshalb auch niederträchtig zur Anwendung bringen.

(Bron: Mein Kampf, blz 252 – 253)

Ons redactieëxemplaar van Mein Kampf is door een ver familielid van Stommeling Jones op Kerstavond 1942 buitgemaakt op een Wehrmachtssoldaat in de buurt van het hoofdpostkantoor van Stalingrad, toen de desbetreffende soldaat even niet oplette omdat hij naar de radio zat te luisteren, doch dit terzijde.

Misschien heeft Peter ‘om iets te weten hoef ik het niet gelezen te hebben’ Breedveld Mein Kampf niet gelezen of heeft hij geen exemplaar ter beschikking, maar het kan ook zijn dat zijn Duits niet zo goed is, zodat hij niet weet wat “niederträchtig” betekent. Hoe het ook zij: wij denken dat Peter ‘Elma Drayer moet in diskrediet gebracht worden’ Breedveld de naam Hitler hier uitsluitend te berde brengt om te insinueren dat Elma Drayer nazisympathieën heeft. Dat is niet netjes van hem, maar dat zal hem weinig kunnen schelen, daar alles wat hij over Elma Drayer zegt, voortkomt uit zijn woede over het feit dat zij hem en zijn muze, de onbetrouwbare Hassnae Bouazza, in een stukje voor antisemiet heeft uitgemaakt en Peter ‘het rode waas, het rode waas’ Breedveld is niet iemand die in opperste kwaadheid nog de nuance zoekt, al was het maar omdat hij dat zelfs niet doet in de zeldzame gevallen dat hij niet boos is.

Ik denk dat ze het niet kan, niet liegen.

Wij denken dat ze het wel kan en wij denken dat Peter ‘ik kan het niet’ Breedveld dat ook zou kunnen denken als hij tot zich zou durven laten doordringen dat het niet Elma Drayer’s schuld is dat hij en zijn Hassnae antisemieten zijn en dat Elma Drayer’s stukje dienaangaande maar een deel van het bewijsmateriaal bevatte en niet eens het sterkste deel. In Peter Breedveld is een antisemiet hebben wij hierover al eens uitgeweid en wij herinneren ons ook een door Peter ‘mijn webzijde is niet naar mijn blotebillengezicht genoemd’ Breedveld op Frontaalnaakt.nl geplaatste cartoon die boekdelen sprak, namelijk een plaatje van een ‘jodenval‘. Moeten wij hier uw en onze captain citeren? Neen, dat moeten wij niet, maar we doen het toch:

Peter ‘de antisemiet’ Breedveld is in zijn eigen jodenval gelopen. HAHAHAHAHAHA. Sorry.

Het merkwaardige in dezen is dat Peter ‘schijt aan de waarheid’ Breedveld zelf schijnt te denken dat mensen je geloven als je maar hard genoeg liegt en in dier voege de door hem verzonnen theorie van Hitler dagelijks in de praktijk brengt. Daarbij komt nog dat Hitler juist de joden ervan beschuldigde de grootste leugenaars te zijn, zodat de antisemiet Peter ‘oeps’ Breedveld zichzelf wel in uiterst verdacht gezelschap geplaatst heeft, als het ware.

Ik denk dat Drayer simpelweg niet in staat is de waarheid te vertellen, feiten niet te manipuleren, geen valse voorstelling van zaken te geven.

Wat mensen over anderen zeggen, zeggen ze meestal over zichzelf, vooral als het iets negatiefs is. Oftewel: wij denken dat Elma Drayer beter in staat is de waarheid te vertellen, feiten niet te manipuleren en geen valse voorstelling van zaken te geven dan Peter ‘ik kan dat niet’ Breedveld. Ook denken wij dat Peter ‘natuurlijk kan ik dat’ Breedveld het ook wel zou kunnen, als hij het zou willen, maar dat hij het gewoon verdomt omdat hij koste wat kost zijn gelijk wil halen.

Ironisch dat uitgerekend Drayer de eerste is die Trouw de rug toekeert vanwege de verzinsels van Ramesar.

Waarom is dat ironisch?

Wie de vorige afleveringen van dit feuilleton heeft gelezen, weet dat Drayer de onbetwiste Kaiserin van de leugen is.

Fout. Wie de vorige afleveringen van Breedveld’s feuilleton heeft gelezen, weet dat Peter ‘herhaling is de kracht van de herhaling’ Breedveld in dat feuilleton weliswaar beweert dat Elma Drayer hem groot onrecht heeft aangedaan en daarbij gelogen heeft, maar dat Peter ‘de liegende antisemiet’ Breedveld die bewering niet kan staven.

Twee jaar geleden zette ze in een column vier uit de context gerukte citaten van Hassnae en mij op een rijtje, om het te doen lijken dat we antisemieten waren.

Peter ‘ik blijf liegen zolang ik dat nodig vind’ Breedveld liegt. In ‘Frontaal Naakt stopt niet‘ hebben wij het uitgebreid over de desbetreffende column van Elma Drayer gehad en dat gaan we hier dus niet dunnetjes over doen, doch wij constateren slechts dat Elma Drayer helemaal geen moeite hoefde te doen “om het te doen lijken dat [ze] antisemieten waren” omdat ze het waren en nog steeds zijn, of ze dat nou willen toegeven of niet.

We zijn niet de enigen bij wie ze dit flikte, het Platform tegen Racisme en Uitsluiting werd door haar ook van antisemitisme beschuldigd in een column vol aperte leugens.

Daar weten wij nix van, maar uit het feit dat Peter ‘nooit naar de bron’ Breedveld geen skakel naar die column heeft aangebracht maar wel naar een stukje van zijn vriendje Abu Antisemiet concluderen wij dat het met die “aperte leugens” best eens heel erg zou kunnen meevallen. En zo niet, dan niet, daar het onverlet laat dat ze in het geval van de antisemieten Peter en Hassnae gewoon gelijk had.

Uiteraard moest ook Quinsy Gario eraan geloven want dat is een constante in Drayers oeuvre: wie zich verzet tegen racisme, wordt in een haatpropagandistisch stukje aan de schandpaal genageld.

Hier doet Peter ‘ik had graag een oeuvre willen hebben’ Breedveld een boude bewering, die hij ongetwijfeld niet gaat staven.

De meeste stukken van Drayer gaan over de islam, en hoe perfide die is, en hoe perfide iedereen is die niet gewoon gezellig met Drayer meehaat.

Wij weten niet of Peter ‘geen kwaad woord over de islam’ Breedveld het geteld heeft, maar wij nemen zomaar aan van niet. Het doet er ook niet toe, daar hij sinds zijn Grote Draai geen kwaad woord meer over de islam en moslims wil horen en inmiddels al bloedgolven krijgt zodra iemand durft te suggereren dat de islam niet perfect is en dat moslimterroristen niet lief zijn. Als je daar maar één zinnetje over durft te schrijven is dat ene zinnetje in de ogen van Peter ‘de moslimknuffelaar’ Breedveld meteen je hele oeuvre. Denken wij. Wij weten namelijk niet precies hoe het werkt in het getormenteerde brein van ziekelijk geobsedeerden.

Als Drayer het met iemand oneens is, gaat ze niet in op de argumenten die die persoon inbrengt, maar maakt ze daar steevast een karikatuur van om vervolgens op die karikatuur los te gaan.

Opnieuw beschrijft Peter Breedveld mutatis mutandis zijn eigen werkwijze. Of Elma Drayer er dezelfde werkwijze op nahoudt, weten wij niet.

Ook van de islam maakt ze een grotesk, afschrikwekkend monster op een manier die sterk doet denken aan de antisemitische haatpropganda van de Nazi’s.

Peter ‘Elma Drayer is Hitler, Goebbels en Himmler in één’ Breedveld snapt niet dat je niet te veel moet overdrijven als je geloofwaardig wilt overkomen. Bovendien is nog niet tot hem doorgedrongen dat degenen die het meest hun best doen om van de islam “een grotesk, afschrikwekkend monster” te maken, zichzelf islamiet noemen en hun geloof menen te moeten uitdragen door ongelovigen uit te moorden. Peter ‘die jihadstrijders, die dóen tenminste iets‘ Breedveld heeft minder moeite met islamitische terroristen dan met mensen die durven te beweren dat er islamitische terroristen bestaan, daar komt het op neer. Zo heeft hij ook minder moeite met antisemitisme dan met mensen die durven beweren dat hij en zijn onsympathieke moslimvrouwtje antisemieten zijn.

Alsof in iedere moslim een ‘halsafsnijder’ schuilt.

Ach jeetje. Wat een nare suggestie.

Om met Trouw-columniste Nuweira Youskine te spreken: ‘de laatste, echt de láátste die als een soort stervende zwaan verontwaardigd mag lispelen over de zaak Ramesar is toch wel Elma Drayer.

Wij dachten te weten dat de meeste vogels niet kunnen praten en dat zwanen daar ook onder vielen, maar kennelijk is een stervende zwaan in de ogen van de ons onbekende “Trouw-columniste Nuweira Youskine” hetzelfde als een papegaai met een spraakgebrek. Gezien het feit dat Peter ‘islam is goed’ Breedveld haar met instemming citeert, menen wij te mogen concluderen dat Nuweira Youskine waarschijnlijk nix tegen de islam heeft en vermoedelijk zelf ofwel een islamapologeet ofwel islamitisch is. In alle gevallen maakt haar mening derhalve weinig indruk.

Drayer had die rommel van Ramesar zélf kunnen schrijven – en waarschijnlijk nog een stuk slechter ook.’

Elma Drayer had een column bij de Trouw en Nuweira Youskine is “Trouw-columniste”. Als de ene columniste gaat beweren dat de andere columniste niet deugt, weten wij vrij zeker dat er sprake is van een vrij algemeen verschijnsel: de kift.

En zo is dat.

Is dat zo?

Vergeet niet dat Drayer haar verbeten moslimhaat niet alleen in haar delirische, beroerd geschreven stukjes botviert, ze gaat persoonlijk de synagoges langs om Joden tegen moslims op te zetten.

Jeetje. Wat een naar persoon, die Elma Drayer. Of zou Peter ‘het is eerlijk waar’ Breedveld hier een beetje overdrijven dan wel ronduit liegen?

En dan hebben we het nog niet eens gehad over het ronduit stupide gezwatel van Drayer die steevast klaagt dat niemand het over een onderwerp heeft waar op dat moment iederéén het over heeft: ‘Als moslims moslims afslachten blijft het nagenoeg stil‘, schrijft ze als de hele wereld schuimbekt over de slachtpartijen van ISIS.

“De hele wereld”? Nee, een kleine webzijde bleef moedig weerstand bieden aan de realiteit en hield stijf zijn mond: Frontaalnaakt.nl deed er het zwijgen toe waar het ISIS betrof, maar verzon wel een wereldwijde massamoord op vrouwen.

En wanneer de hele wereld, echt de hele wereld, inclusief de Amerikaanse First Lady, actief campagne voert voor de bevrijding van de meisjes die door Boko Haram zijn ontvoerd, vraagt Drayer zich af: ‘Waarom maken wij ons niet druk om deze meisjes?‘.

Wederom: “de hele wereld”? Nee, een kleine webzijde bleef moedig weerstand bieden en probeerde de ontvoering van de meisjes slechts te gebruiken om GeenStijl te verketteren. U kunt wel raden welke webzijde dat was en u kunt in ‘Peter ‘Bokito Halal’ Breedveld is nog dommer dan al-Qaeda‘ nalezen hoe dat in zijn werk ging. Omdat u meer te doen en haast heeft, citeren wij hier even onszelf:

Zijn stukje ging overigens maar heel zijdelings over Boko Haram, want het was vooral bedoeld om lelijke dingen te zeggen over Carel Brendel en Elma Drayer, benevens de televisieserie ‘Seks en de zonde‘ aan te bevelen.

Verder met Peter ‘de man met het slechte geheugen’ Breedveld:

Wanneer er in de Nederlandse media wekenlang uitgebreide reportages zijn verschenen over vrouwelijke Jihad-ronselaars, klaagt Drayer dat ‘de rol van vrouwen in de jihad wordt gebagatelliseerd‘.

Wij hebben zowel die “uitgebreide reportages” als de klacht van Drayer gemist. Ach jee, wat naar nu.

Hell, de reden dat Hassnae en ik door haar zo vorstelijk werden genaaid was dat ik twee weken eerder de draak had gestoken met een totaal van de pot gerukte column van haar in Vrij Nederland, waarin ze beweert ‘dat de opwinding in de pers zich zelden uitstrekt tot die andere wereldgodsdienst‘.

Het woordje “hell” duikt hier op omdat Peter ‘ik ben Jean-Claude Van Damme in ‘t diepst van mijn gedachten’ Breedveld niet alleen graag een echte journalist geweest zou zijn, maar ook, en vooral, een echte held, zoals hij die kent uit de slechte actiefilms waar hij graag naar kijkt. Door buitenlandse woorden te gebruiken denkt hij dat ideaal te kunnen verwezenlijken, wat heel sneu is.

Verder valt ons op dat hij wij nu de tiende aflevering van zijn gezeur over die gemene Elma Drayer aan het bespreken zijn en wij ons niet kunnen herinneren dat hij die “totaal van de pot gerukte column” al eerder genoemd had. Wij denken dan ook dat hij dat argument nu pas verzonnen heeft. Ook denken wij dat het godsonmogelijk is dat hij ergens de draak mee gestoken heeft, want om ergens de draak mee te kunnen steken, heb je gevoel voor humor nodig en gevoel voor humor is iets wat Peter ‘en nog gereformeerd ook’ Breedveld ten ene male onbeert. Jawel.

‘Die andere wereldgodsdienst’ is Drayers eufemisme voor de islam, waar je het niet over mag hebben, waar alleen besmuikt over wordt gesproken.

Is dat zo? En wat dan nog?

Na tien jaar hysterisch gekrijs over de islam in de media, door de politiek, dag-in, dag-uit, overal en altijd, beweert Drayer dat er zelden opwinding is over de islam.

Ach, met dat hysterische gekrijs valt het ook best mee, per slot van rekening. Als je GeenStijl en Frontaal Naakt niet leest en niet naar de staatsomroep kijkt, krijg je er volgens ons vrij weinig van mee. Maar we kunnen ons vergissen, net zoals Peter ‘ik kan dat helemaal niet’ Breedveld en Elma Drayer dat kunnen.

In een column die ze de titel ‘Dommigheden’ geeft.

Het zal wel.

Op Twitter maakte ik er grappen over, zei ik dat ik het roerend met Drayer eens was, dat we samen hadden besloten dat het taboe op het spreken over de islam nu eindelijk eens moest worden doorbroken.

Die jongen heeft gewoon nooit begrepen dat je geen grappen moet maken als je geen gevoel voor humor hebt. Dat heeft hem jaren geleden al genekt, toen hij getwitterd had dat PVVjers moesten worden doodgeschoten en ter verdediging slechts wist te vertellen dat het een grapje was.
pvvjersdoodschieten

Dat de islam in de Tweede Kamer ook maar eens op de agenda moest komen.

Wat een geweldige grap, maar niet heus.

Dat we samen een partij gingen oprichten tegen de islam.

Nog zo eentje. Peter ‘ik ben nu eenmaal een triest geval’ Breedveld in de bocht.

Dat we die ‘Partij voor de Vrijheid’ gingen noemen: PVV.

Ook al niet al te sterk, deze. Wij kunnen overigens bevestigen noch ontkennen dat Peter ‘geloof mij nou maar gewoon’ Breedveld de door hem beweerde twiets ook inderdaad geproduceerd heeft, want hij levert zoals gewoonlijk geen skakels naar de twiets in quaestie. Maar zelfs als hij het wel allemaal zo getwiet zou hebben, zijn wij niet heel erg onder de indruk.

Twee weken later verscheen van haar deze column.

Met “deze column” bedoelt Peter ‘daarna is het nooit meer goed gekomen’ Breedveld Elma Drayer’s eerdergenoemde column over zijn antisemitisme en dat van zijn muzelvrouwtje.

Naargeestige, nihilistische, valse, leugenachtige en vooral ook vreselijk kleinzielige trol.

Deze qualificaties zijn alle van toepassing op Peter ‘de moeder aller kleinzielige leugenaars’ Breedveld, maar wij denken te weten dat hij denkt dat hij het over Elma Drayer heeft.

En maar zeiken over al het onfatsoen op Internet, terwijl haar bronnen mensen zijn als Laurence Blik, Jan Bennink en Carel Brendel.

En we zijn er weer. Peter Breedveld leidt een leven waarin weinig gebeurt, zodat hij jarenlang kan blijven doorzeuren over mininieme incidenten uit zijn verleden, of sterker nog, zijn verleden als zijn heden kan blijven beschouwen. Terwijl Laurence Blik, Jan Bennink en Carel Brendel in de tussentijd ongetwijfeld allerlei dingen hebben gedaan die absoluut niets met Peter ‘is een monomaan eigenlijk een hemellichaam?’ Breedveld te maken hebben, is hij blijven steken in een routine waarin hij iedere dag urenlang met het schuim op de mond hun namen loopt te schreeuwen zodat het speeksel in stromen van het behang loopt.

Grotere online hufters zijn er niet, en bovendien liegen ze alles aan elkaar.

Geen grotere online hufters dan de drie genoemden? Zijn mensen als Annabel Nanninga en Bert Brussen gedegradeerd? Waarom wordt uw en onze captain niet genoemd? Zou Peter ‘ik zeg het wel, maar ik kan het niet bewijzen’ Breedveld nog een voorbeeld van een leugen gaan geven? Wij rekenen er niet op.

Drayer is ook een zelfverklaard fan van GeenStijl.

Fan zijn van GeenStijl mag niet van Peter ‘GeenStijl is niet lief’ Breedveld, dus hier zit Drayer in zijn optiek opnieuw vreselijk fout.

O, o, o, al dat onfatsoen en dat antisemitisme en niemand zegt er wat van.

Peter ‘zo ben ik nu eenmaal opgevoed‘ Breedveld is een antisemiet, die geen antisemiet genoemd wil worden en om de aandacht af te leiden gaarne het woord antisemitisme gebruikt. Hoe dat precies zou moeten werken, ontgaat ons, maar wij trappen er niet in en kunnen ons niet voorstellen dat een ander dat wel doet.

Maar de Jodenhaat van de Roze Khmer vindt ze dan weer ‘om te grinniken.’

Ook voor deze mededeling noemt Peter ‘ik heb zo’n hekel aan bronnen dat ik ook nooit bronwater drink’ Breedveld geen bron.

Bronnen?

Grappig. Zou hij inmiddels bij het schrijven van zijn stukjes al rekening houden met de kloosried?

Drayer wil het over bronnen hebben?

Of zou Elma Drayer iets over bronnen gezegd hebben?

Check je eigen bronnen, baby, of heb je inmiddels bewijs voor het feit dat ik een nepaccount op Twitter zou hebben aangemaakt?

Waarom gooit Peter ‘Jean-Claude’ Breedveld er nu weer een baby tussendoor? Om dezelfde reden als waarom hij eerder met zijn hell kwam aanzetten. En omdat hij niet beseft welk een sneue indruk zoiets maakt. Wat betreft het nepaccount waarover hij het heeft: de aanwijzingen dat het nepaccount @NataljaLaurey aangemaakt was door Peter ‘de sokpoppenspeler’ Breedveld of Hassnae ‘ik kan het net zo goed als Peter’ Bouazza zijn zeer sterk, maar door een falende politie en een universiteit die het geen reet kon schelen is het bewijs nooit boven tafel gekomen. Maar het bewijs van het tegendeel ook niet.

Dus dat ze bij Trouw opstapt vanwege die verzonnen verhalen van Perdiep Ramesar, daar moet ik om lachen.

Als mensen zonder gevoel voor humor beginnen te lachen, zijn wij liever niet in de buurt. Dat soort lachen uit zich in verkrampte grimassen, waar wij heel erg graag geen getuige van zijn. Als de lacher in quaestie dan ook nog geestelijk gestoord is, zoals Peter ‘volledig mataglap’ Breedveld, vinden wij het gewoon griezelig worden.

Ik werd gisteren door veel mensen gefeliciteerd, maar ik ben hier helemaal niet blij mee.

Geen idee waarom of waarmee “veel mensen” Peter ‘omdat ik ervoor gezorgd heb dat Ramesar weg moest’ Breedveld gefeliciteerd zouden hebben, maar nog minder idee waarom hij er niet blij mee zou zijn. Zo vaak kan hij nou ook weer niet gefeliciteerd worden, per slot van rekening.

Ik had liever gezien dat na Ramesar het werk van Drayer eens tegen het licht zou worden gehouden.

Dat zegt hij wel, maar dat kan hij niet menen, tenzij hij inmiddels zo ver heen is dat hij echt denkt dat hij en zijn muzelmuze geen antisemieten zijn en dat Elma Drayer dus ongenadig gestraft gaat worden zodra die column onderzocht is.

Ramesar is namelijk een koorknaapje, vergeleken met Drayer, een bastion van integriteit.

Een boude bewering, die nadere onderbouwing behoeft.

Esther Lammers, adjunct-hoofdredacteur van Trouw, zei tegen mij dat Elma Drayer mag liegen omdat ze het in een column doet, maar daar ben ik het principieel mee oneens.

Wij geloven nooit dat Esther Lammers dat zo tegen Peter ‘ik verzin dat soort dingen wel vaker’ Breedveld gezegd heeft. Ook geloven wij niet dat Peter ‘zo mijn lul staat, vallen mijn principes’ Breedveld het er principieel mee oneens is. Als Peter ‘als een ander het doet, is het liegen, als ik het doe is het polemiek’ Breedveld al vindt dat er niet gelogen mag worden, is dat geen kwestie van principes, maar bedoelt hij slechts dat anderen niet mogen liegen, of althans anderen die het niet met hem eens zijn niet. Dat hij vindt dat hij zelf wel mag liegen blijkt duidelijk uit de stukjes die wij van hem kloosrieden, dachten wij zo.

Een column mag geen vehikel zijn voor persoonlijke beschadigingsacties.

Dat klinkt wat merkwaardig uit de mond van iemand die de persoonlijke beschadigingsactie tot levensdoel verheven lijkt te hebben, maar als we ervan uitgaan dat hij ook wel doorheeft dat die enorme door schrijfdiarree ontstane lappen text van hem met de beste wil van de wereld geen columns genoemd kunnen worden, kunnen we hem hier voor de gein best een keertje het voordeel van de twijfel geven en doen alsof we denken dat hij het meent.

Je mag erin schmieren, overdrijven, satire bedrijven, je mag je persoonlijke mening geven, maar het moet allemaal wel op basis van feiten, en niet op basis van leugens.

Voordeel van de twijfel of geen voordeel van de twijfel: wij denken niet dat Peter ‘feiten zeggen me nix’ Breedveld de aangewezen persoon is om te zeggen dat een column op feiten gebaseerd zou moeten zijn. Als Peter ‘de woordgeworden spuitpoep’ Breedveld zijn eigen geraaskal wel degelijk als columns zou blijken te beschouwen, wordt zijn recht van spreken er bepaaldelijk niet groter op.

Wie in een column opzettelijk uit de context citeert om mensen in een kwaad daglicht te stellen, daarbij ook expliciet de werk- en opdrachtgevers van de slachtoffers noemt, begaat een journalistieke doodszonde, no two ways about it.

Waarom nou weer een stukje buitenlands aan het eind van die zin? En waarom zegt hij niet wat hij zou moeten zeggen, namelijk waar en wanneer Elma Drayer deze doodzonde begaan zou hebben?

Om maar te zwijgen van de overtreding van het negende gebod.

Het negende gebod? Was dat niet “gij zult geen overspel plegen met een dode os die uw naaste toebehoort”?

Hier en daar zag ik mensen suggereren dat Drayer zou zijn opgestapt uit angst voor een onderzoek naar haar journalistieke wangedrag.

Dat zal hij dan wel op Twitter gezien hebben en dat zal dan wel voornamelijk gesuggereerd zijn door een paar van zijn eigen nepaccounts, of die van zijn even valse wederhelft. Maar zelfs als Elma Drayer om die reden zou zijn opgestapt, wil dat nog niet zeggen dat Peter ‘ik probeer al munt te slaan uit de suggestie’ Breedveld daar iets aan zou kunnen hebben, aangezien haar stukje over hem aantoonbaar (en dat weten wij heel zeker, daar wij het hebben aangetoond. Ha.) correct was: Peter Breedveld en Hassnae Bouazza zijn antisemieten, zo simpel is het.

Interessant vind ik in elk geval dat Trouw meldt dat ‘Volgens Drayer heeft haar vertrek te maken met het onderzoek naar voormalig Trouw-journalist Perdiep Ramesar‘.

Peter ‘drenkeling in een draaikolk van waanzin’ Breedveld grijpt zich aan iedere strohalm vast, hoe fictief ook.

‘Volgens Drayer’ suggereert dat er op de Trouw-redactie een andere versie van het verhaal vigeert.

“Volgens Drayer” suggereert dat het volgens Drayer zo is, dachten wij.

Wat ik zeker weet, is dat dit echt niet betekent dat we nu van Drayers giftige leugens zijn verlost.

Wij blijven het jammer vinden dat Elma Drayer zich niet een beetje meer op de kast laat jagen door de laster en het gescheld van Peter ‘ik ben op mijn best tegen mensen die nix terugzeggen’ Breedveld, want wij houden wel van een leuke rel, maar anderzijds kunnen wij het ons ook wel voorstellen. Peter ‘de dwaas’ Breedveld is immers al een hele poos uitstekend te vergelijken met de dorpsgek die dagelijks op het bankje naast de dorpspomp op het kerkplein aan de voet van de oude eik uren staat te raaskallen, of er nou iemand luistert of niet, en aan het eind van de dag tevreden teruggaat naar zijn armoedige hutje, in de heilige overtuiging dat hij het weer eens goed gezegd heeft. Het kan amusant of irritant zijn voor de omstanders en voorbijgangers, maar de enige die er wakker van ligt, is de dorpsgek zelf.

Als ze uit eigen beweging is opgestapt, heeft ze zich eerst verzekerd van een plekje bij een ander groot medium, en mijn geld staat op Vrij Nederland, waar haar vriendje Frits van Exter haar altijd de hand boven het hoofd heeft gehouden.

Zou het? En zo ja, wat dan nog?

Nog iets over Ramesar: Drayer is de enige niet die beweert dat ze altijd al heeft geweten dat zijn verhalen niet klopten.

Agossie.

Overal duiken opeens types op die Ramesar reeds jaren geleden doorhadden.

Hier niet. Wij weten amper wie Ramesar is en waren allang vergeten dat zijn naam genoemd werd in ons eigen ‘Alles is de schuld van Wilders‘, alwaar wij onder meer zeiden:

… want het stond in de krant, dus het hoeft niet waar te zijn …

Wij noemen zoiets: een slag om de arm houden. Wie dat vaak genoeg doet, hoeft nooit achteraf stukjes van zijn webzijde te verwijderen of te corrigeren.

Ik wijs er nog maar eens op dat er maar twee media waren die aan de bel trokken: het door iedereen versmade Krapuul en Frontaal Naakt.

Het sneue van genoemde webzijden is dat ze constant aan de bel lopen te trekken, ook, en vooral, als er niets te trekken valt, en derhalve niet serieus genomen worden. In ‘Peter Breedveld en de wolf‘ hebben we zoiets ook al eens gezegd, maar dan uitgebreider.

En verder zou iedereen zijn smoel erover moeten houden.

Iemand die zichzelf heeft laten kennen als vijand van de vrijheid van meningsuiting zou zoiets niet moeten zeggen. Niet dat het veel uitmaakt, want niemand luistert ooit naar Peter ‘luister dan toch’ Breedveld, maar we wilden het wel even gezegd hebben.

Je zei toen niets, zwijg dus nu ook maar.

Ach, welja.

Wordt vervolgd

Hè bah.

27-12-2014 16.50 | Door: De Grote Vrager | Categorie: Gekte en oplichterij, Geschiedenis, Godsdienstwaanzin, Juridisch, Kranten, Personen, Taal, Twitter, Webzijden

Er zijn 10 reacties op “Peter Breedveld heeft iets tegen Elma Drayer (10)”

 1. Loor says:

  Verwijst in zijn stuk de aan te klikken skakel onder ‘Laurence Blik’ naar de bewuste citaten, qua Stotterlingo? Dat zou hem sieren.

 2. Ruud Harmsen says:

  N.a.v. de hierboven geciteerde uitspraak van Peter Breedveld:
  ==
  Ook van de islam maakt ze [Elma Drayer] een grotesk, afschrikwekkend monster op een manier die sterk doet denken aan de antisemitische haatpropganda van de Nazi’s.
  ==
  wijs ik op mijn tweet https://twitter.com/rudharcom/status/524093972650934272 en reactie daarop, waarin o.a. een link naar die uitzending van het schreeuwprogramma ‘Echte Jannen’ waarin Elma Drayer te gast was. Daarin zei ze ook dingen over moslims, die zoals ik me ze herinner, best genuanceerd en redelijk waren.

  Zie https://twitter.com/rudharcom/status/524120965652185088 vanwaar:
  http://www.radio1.nl/popup/terugluisteren-uren/2014-10-20/00:00
  en
  http://www.radio1.nl/popup/terugluisteren-uren/2014-10-20/01:00

 3. Ruud Harmsen says:

  Zie ook mijn recente tweet https://twitter.com/rudharcom/status/548557367148027905, waarvan en waarnaar in nu en kruisverwijzing aanbreng,

 4. Ruud Harmsen says:

  > van het schreeuwprogramma

  Een schreeuwprogramma waarin vaak toch interessante gasten te gast zijn, waarmee dan op tijdelijk wel normale toon op een redelijke wijze over wezenlijke dingen wordt gediscussieerd.

 5. Ruud Harmsen says:

  ==
  Breedveld heeft minder moeite met islamitische terroristen
  ==

  Je mag van Peter Breedveld niet geschokt zijn als je ziet hoe Talibaan ongewapende Pakistaanse politieagenten afknallen. Zijn reactie: “Ik mag jou echt helemaal niet.”
  (Bron: https://twitter.com/Frontaalnaakt/status/96682637019717632 )

  Hier beschreven:
  http://rudhar.com/recensie/pbreedv/2110925a.htm

 6. Ruud Harmsen says:

  ==
  en wij ons niet kunnen herinneren dat hij die “totaal van de pot gerukte column” al eerder genoemd had.
  ==

  Weet ik ook niet uit mijn hoofd, maar wel denk ik er zelf naar verwezen te hebben, hier: http://rudhar.com/recensie/pbreedv/2130317b.htm, waarin de link naar http://www.trouw.nl/tr/nl/6847/Elma-Drayer/article/detail/3401388/2013/02/28/Het-taboe-op-Jodenhaat-is-verdwenen.dhtml .
  Maar daarin vind ik geen tekst waarvan Peter Breedvelds bewering de slechte parafrase kan zijn.

  Met de Google-zoekopdracht
  andere wereldgodsdienst site:trouw.nl/tr/nl/6847/Elma-Drayer
  vind ik niks. De uitdrukking “andere wereldgodsdienst” komt wel elders voor bij Trouw, ook in verband met Elma Drayer. Maar vooral in veel oudere stukken.

  Dus: deed Peter Breedveld hier een perdiepje?

 7. Ruud Harmsen says:

  Eh, niet Trouw maar Vrij Nederland dus, researchwonder Harmsen, let nou eens een keer op man. En dan is het zo gevonden: http://www.vn.nl/Archief/Media/Artikel-Media/Dommigheden.htm .

  Ik verwees daar niet naar, en frontaalnaakt.nl ook niet volgens Google, als ik goed zoek.

 8. Ruud Harmsen says:

  ==
  en gevoel voor humor is iets wat Peter […] Breedveld ten ene male onbeert.
  ==
  ten enenmale, volgens de Taaladviesdienst:
  http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/783/ter_aller_tijde_ten_allen_tijde_ten_alle_tijde_te_alle_tijde_te_allen_tijde/

  Zie ook http://apps.nrc.nl/stijlboek/ten-enenmale-ten-ene-male

 9. Ruud Harmsen says:

  ==
  Wij geloven nooit dat Esther Lammers dat zo tegen Peter ‘ik verzin dat soort dingen wel vaker’ Breedveld gezegd heeft.
  ==

  Zelfs in Peter eigen al dan niet kloppende parafrase zei ze het niet zo: https://twitter.com/rudharcom/status/548558667445174273
  Citaat uit http://www.frontaalnaakt.nl/archives/elma-drayer-8.html :
  ==
  En dat hoeft ze ook niet van haar opdrachtgevers. Ik heb twee lange gesprekken gehad met de adjuncthoofdredacteur van De Dagelijkse Farizeeër, Esther Lammers, en vertwijfeld gevraagd hoe ze in godsnaam kan toestaan dat iemand haar column misbruikt om andermans reputatie door middel van feitenmanipulatie te besmeuren. “Dat is vrijheid van meningsuiting, Peter. In een column kan dat”, zei Lammers. “Ephimenco is nog veel verder gegaan met de kinderen van Femke Halsema.” Tja.
  ==

  Bovendien is het verloop van het gesprek vast verkeerd weergegeven, en de feiten zoals vermeld in http://loorschrijft.blogspot.nl/2010/10/stotterlingo.html zijn niet gemanipuleerd.

 10. De Telegraaf says:

  – Dit deel van de reactie verwijderd. Waarschuwing aan de respondent: vanaf nu worden je reacties eerst bekeken door de moddereter van dienst. Eigen schuld, dikke bult. –


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties