Als cartoonisten zich niet beheersen is dat juist een teken van moed

Vandaag kwamen wij terecht bij ‘Als cartoonisten zich beheersen is dat juist een teken van kracht‘ en aangezien domme en slecht geschreven stukjes zich uitstekend lenen voor een kloosried voelden wij ons meteen geroepen, dus daar gaat ie:

Charlie Hebdo ‘spaarde niemand’ – en dat is precies het probleem, vindt VU-hoogleraar theologie Stefan Paas.

Zoals u weet, hebben wij iets tegen godsdienstwaanzin en nemen wij godsdienstwaanzinnigen niet serieus. Een hoogleraar in de godsdienstwaanzin die dan ook nog werkt aan een godsdienstwaanzinnige universiteit werkt derhalve al op onze lachspieren voordat hij zijn mond heeft opengedaan, zulx even afgezien van het feit dat wij vinden dat godsdienstwaanzinnigen vooral heel erg hun bek moeten houden, omdat ze toch nix zinnigs te zeggen kunnen hebben. Er bestaan namelijk geen goden en wie serieus gelooft van wel, is geschift en wie doet alsof hij het gelooft, is een oplichter. Zo simpel is het en wij zijn vast niet de enigen die het zo zien.

There is no god. A leprechaun told me. He also told me people would try to convince me he doesn't exist and gods do. Disprove my leprechaun.

There is no god. A leprechaun told me. He also told me people would try to convince me he doesn’t exist and gods do. Disprove my leprechaun.

‘Het puntje van een gouden pen, is het felste wapen dat ik ken’, zei Jacob Cats.

Het is toch wat. Maar wat is het? Gelul, dat is het.

Niet waar natuurlijk.

Jeetje: de godsdienstwaanzinnige van dienst ziet dat ook. Benieuwd wat hij nog meer ziet.

Een pen legt het altijd af tegen een kalasjnikov.

Dat is een boude bewering, die onderbouwing behoeft. Wij kunnen ons omstandigheden voorstellen waarin je veel meer hebt aan een pen dan aan een Kalasjnikov. Als je een cartoon wilt tekenen, bijvoorbeeld, of als je Kalasjnikov leeg is, maar je nog wel een pen bij de hand hebt, die je in het oog van je tegenstander kunt steken om er daarna een ferme klap op te geven zodat hij dwars door de hersenen schiet en in het gunstigste geval het overlijden van de tegenpartij tot gevolg heeft.

Die hoogleraar godsdienstwaanzin weet kennelijk niet dat in de handen van een geoefend geheim agent zelfs een stijf opgerolde Eppo al een dodelijk wapen is. Hij zal vast wel alles weten van godsdienstwaanzin, maar zijn kennis van het lijfaanlijfgevecht laat te wensen over.

Toch stemt die metafoor wel tot nadenken.

Dat is waar, zoals wij net hebben laten zien. Als de hoogleraar godsdienstwaanzin even had nagedacht, had hij de metafoor dan ook niet gebruikt, wegens ondeugdelijk.

Door de gruwelijke wreedheid van de aanslagen in Parijs zouden we bijna vergeten dat er ook een ander soort wreedheid is.

Wij vrezen het ergste. Wij vrezen dat de hoogleraar godsdienstwaanzin gaat zeggen dat het bijzonder wreed is om niet alleen geen rekening te houden met de gevoelens van godsdienstwaanzinnigen, maar de godsdienstwaanzinnigen nog keihard in hun gezicht uit te lachen ook.

Zeg maar de wreedheid van een redactie die elke week gniffelend cartoons uitzoekt, met als doel mensen in hun ziel te raken.

Churchy laat zien hoe het moet. Hup Churchy. #JeSuisChurchy

Churchy laat zien hoe het moet. Hup Churchy. #JeSuisChurchy

Ziet u wel, hij zei het. Hij weet duidelijk niet dat gekwetstheid een keuze is. Een mooi moment om te laten zien hoe je ook kunt reageren. Op bijgaand plaatje ziet u Howland tekeergaan tegen Churchy. Hup Churchy, zeggen wij dan.

Een pen als wapen zien, dat kan alleen in een samenleving waarin het echte geweld beteugeld is.

De man heeft trouwens ook niet begrepen dat Jacob Cats geen tekenpen bedoelde en stamt uit een tijd waarin men veel te veel waarde hechtte aan woorden. Bij Feyenoord hebben ze al veel eerder begrepen dat dat geen goed idee was, vandaar dat ze daar in hun clublied de zinsnede “geen woorden maar daden” hebben opgenomen. Ook de uitdrukking ‘schelden doet geen zeer’ wijst erop dat er al tamelijk lang geleden ten minste één Nederlander was die begreep dat woorden als zodanig niet kunnen doden.

Als je voor het vuurpeleton staat en de sergeant roept “VUUR!”, liggen de zaken iets anders, net zoals wanneer de woorden “beul, doe je werk” weerklinken terwijl je hoofd op het hakblok ligt, maar ook dan zijn het niet de woorden die dodelijk zijn. Echt niet.

Als knots en machinegeweer regeren, zwijgt de pen.

Die man had zich eerst eens in de geschiedenis moeten verdiepen, zodat hij deze domme opmerking niet had hoeven maken. Wij noemen slechts de Madonna van Stalingrad. Als meneer de professor ons kan aantonen dat het geweld in Stalingrad toentertijd beteugeld was, nemen wij ons voorbeeld terug, want zo zijn wij.

Daarom vinden we geen cartoons in de grotten van Lascaux en daarom leeft het publiek debat in Somalië niet erg.

Ach jeetje. Betoogt de hoogleraar Sprookjesgeloof nu echt dat Frankrijk zich nog in het Stenen Tijdperk bevindt of een Afrikaanse dictatuur is, of zelfs een Afrikaanse Steentijddictatuur, en dat de redactie van Charlie Hebdo daar rekening mee had moeten houden?

De vrijheid van meningsuiting komt pas tot bloei als er sprake is van een geweldsmonopolie van de overheid, waardoor eigenrichting en wraak niet langer gewoon zijn.

De sprookjesprofessor is niet alleen niet op de hoogte van de geschiedenis, maar ook zijn kennis van de Franse grondwet laat te wensen over. Die van ons ook, maar wij weten vrij zeker dat het geweldsmonopolie ook in Frankrijk officieel bij de overheid ligt, net als in Nederland. Dat houdt niet in dat mensen iemand, bijvoorbeeld een domme sprookjesprofessor, niet heel hard op zijn bek zouden willen slaan, maar wel dat het niet mag.

Pas als de kalasjnikovs zwijgen, spreekt de pen.

Dat is niet alleen een boude bewering, maar nog een domme ook. Dat zou inhouden dat niemand iets zou mogen of kunnen publiceren voordat de domheid en het fanatisme zijn uitgeroeid. Iedere liefhebber van de Darwin Awards weet dat het uitroeien van de domheid zelfs met de actieve medewerking van de dommen onbegonnen werk is, wat bijvoorbeeld blijkt uit het aantal eervolle vermeldingen. De sprookjesprof zal wel niet op de hoogte zijn van de Darwin Awards, want uit hoofde van zijn beroep is hij verplicht in sprookjes te geloven en niet in de evolutie, denken wij. Waarom zou de NRC eigenlijk zo’n sukkel aan het woord laten? Toen wij er heel lang geleden nog een abonnement op hadden, was het een krant voor intelligente mensen, maar dat is dus kennelijk niet meer zo.

Vaak wordt over het hoofd gezien dat de vorming van zo’n sterke natie gepaard gaat met een omkering van de machtsbalans.

Dat wordt niet alleen vaak over het hoofd gezien, maar het lijkt ons ook een op niets gebaseerde stelling. Misschien gaat hij hem nog uitwerken.

Als de wapens van de bully’s zijn afgepakt, zijn de anderen aan de beurt: de schrijvers, sprekers, mensen zonder spierballen maar met een scherpe geest.

Zou het misschien niet tot die man zijn doorgedrongen dat ze dat stadium in Frankrijk al in de negentiende eeuw bereikt dachten te hebben?

Onder bescherming van de overheid kunnen zij nu hun gang gaan.

Dat dachten ze bij Charlie Hebdo ook. Maar wat wil de sprookjesleraar nu eigenlijk zeggen?

Weliswaar heerst de illusie dat het speelveld nu gelijk is, want iedereen kan iedereen met woorden en tekeningen bestrijden.

Dat klopt. En aangezien woorden en tekeningen geen pijn doen en niet dodelijk zijn, kan iedereen naar hartelust verder met wat er belangrijk is in het leven: eten, drinken en vrolijk zijn bijvoorbeeld. Of grappen maken over nietbestaande goden en oplichters die zich hun profeten noemen.

Dat is onzin: de wapens zijn beschaafder, maar de strijd is even ongelijk als voorheen.

Dat de man gek was, wisten we, want daar heeft hij zijn beroep van gemaakt, maar dit is wel heel erg geschift. Hij heeft immers zelf al gezegd dat volgens hem een Kalasjnikov machtiger is dan een pen. Dat zou dus inhouden dat hij hier in feite zegt dat een tekenaar geen spotprenten moet tekenen, doch met een Kalasjnikov de straat op moet gaan en daar degenen die hij met zijn spotprent had willen treffen overhoop moet schieten. Zouden ze bij de VU weten dat ze zo’n gek in huis hebben?

Macht schept verantwoordelijkheid.

Wat zou hij daar nou weer mee kunnen bedoelen? Dat tekenaars machtig zijn? Of dat de idioten met de Kalasjnikovs enig verantwoordelijkheidsgevoel aan de dag zouden moeten leggen?

Het is onderdeel van het stilzwijgende sociaal contract dat de machtigsten zich beheersen, dat zij niet hun volle arsenaal inzetten om de ander aan te vallen.

Laat ons eens doen alsof we dat geloven. Dat zou dan toch betekenen dat de mensen met de Kalasjnikovs, die machtiger zijn dan de mensen met de pennen, zich een beetje moeten inhouden? Helaas denken wij dat de sprookjesidioot dat niet bedoelt.

Dat gold zelfs in antieke krijgersculturen.

Waar zou die man dat op baseren? In ieder geval niet op een grote kennis van de geschiedenis. Zou hij weleens van Ivan de Verschrikkelijke gehoord hebben, of de Kruistochten?

Het zou ook moeten gelden in moderne democratieën.

Dat zou wel moeten, maar de mensen met de Kalasjnikovs schijnen zich er niet aan te willen houden.

Het is een teken van kracht, niet van zwakte, wanneer schrijvers en tekenaars zich beheersen.

Neen. Meneer de sprookjesprofessor heeft net zitten uitleggen dat de pen niet machtiger is dan de Kalasjnikov en dat het volgens hem zelfs andersom is, dus deze opmerking slaat als kut op Dirk, een lul op een drumstel en diezelfde, of een andere, lul op een drumstel. Als de sprookjesprofessor zijn eigen text nog een keertje had overgelezen en hem had begrepen, had hij niet alleen deze zin niet gebruikt, maar zijn hele stukje niet gepubliceerd. Of hij had de laatste zin vervangen door: “Het is een teken van moed of suïcidale neigingen wanneer schrijvers en tekenaars het durven opnemen tegen gekken met Kalasjnikovs die de steun hebben van hoogleraren theologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam”, of woorden van gelijke strekking.

19-01-2015 15.36 | Door: De Grote Vrager | Categorie: Afrika, Frankrijk, Geschiedenis, Godsdienstwaanzin, Juridisch, Kranten, Onderwijs, Rusland, Terrorisme

Reactieveld gesloten.


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties