Een zielig hoopje blank lijden

Dat wij klaar zijn met Peter Breedveld betekent niet meteen dat wij helemaal nooit meer op zijn even sneue als belachelijke webzijde komen, en derhalve ook niet dat wij al zijn domme stukjes ongekloosried laten passeren. Kortom: het is kutweer, we hebben nix beters te doen en we willen wel weer even lachen, dus daar gaan we met ‘Bidibidibidi voor de onderdrukte witte medemens‘.

De titel van het stukje stelt ons al meteen voor raadselen. Wat betekent bidibidibidi, wie is de onderdrukte witte medemens en waarom wordt deze witte medemens onderdrukt in plaats van afgevoerd naar de Eerste Hulp of het mortuarium? Wit zijn is immers een teken dat het niet goed met je gaat, niet dan? Omdat wij niet graag over één nacht ijs gaan, hebben we het even opgezocht in een van onze redactienaslagwerken en daar troffen wij het lemma ‘wit’ niet aan, maar wel ‘wit-‘, alwaar wij lazen:

“~ kop, favus bij negers; ~teling, albino; ~te pokken, alastrim.

(Bron: Coëlho, zakwoordenboek der geneeskunde, 23ste geheel herziene druk door G. Kloosteruis, arts, Elsevier/Koninklijke PBNA, MCMLXXXIX, ISBN 90-6228-089-7)

Wij wisten niet wat favus was en zijn daar dus ook nog even gaan kijken:

“L hoofdzeer; hardnekkige besmettelijke chronische huidziekte, vnl. op de behaarde hoofdhuid, veroorzaakt door de schimmel trichophyton schönleinie; begint met jeuk en rode plekken, waarop zich gele korstjes of schoteltjes (scutula) vormen; door afsterven v.d. haarwortels kan ~ blijvende kaalhoofdigheid tot gevolg hebben

Kortom: de witte medemens uit de kop van Breedveld’s stukje is er naar aan toe. Niet alleen zit hij van top tot teen onder de schimmel, hij wordt nog onderdrukt ook. Wij weten niet of bidibidibidi enige verandering in die toestand teweeg gaat brengen.

Ik denk dat de wereldgeschiedenis vanaf pakweg de tweede helft van de 16e eeuw goed als volgt is samen te vatten: witte volkeren onderdrukten gekleurde volkeren.

Wij denken van niet. Er bestaan geen witte volkeren en de term gekleurde volkeren lijkt ons ook onzin. Als Peter ‘ik durf het woord blanken niet te gebruiken’ Breedveld bedoelt dat ‘de blanken’ de rest onderdrukten, moet hij dat zeggen. Dan kletst hij nog steeds uit zijn nek, maar net iets minder dan als hij over volkeren met huidziekten loopt te raaskallen. Iemand die denkt dat hij de wereldgeschiedenis vanaf de tweede helft van de 16e eeuw in vijf woorden kan samenvatten, is geniaal of een idioot. Peter ‘flublublublprrft’ Breedveld is niet geniaal. Hij weet vermoedelijk erg weinig van de wereldgeschiedenis en zoiets maakt het altijd erg makkelijk om te generaliseren.

Ze pakten hun land af, hun vrijheid en hun waardigheid en werden daar heel erg rijk van.

Dat is sneller beweerd dan beargumenteerd en wij gaan er zomaar van uit dat Peter ‘namen en rugnummers boeien mij niet’ Breedveld niet eens gaat proberen met een onderbouwing van zijn uitspraak te komen.

Er rest gekleurde mensen nog één ding en dat is hun positie als onderdrukte medemens.

Ziet u wel? Hij beargumenteert helemaal nix. Wat hij wel laat zien, is dat hij er een erg racistische kijk op de mensheid op na houdt. Persoonlijk verdelen wij de mensheid niet op kleur, maar als wij blanken bedoelen, zeggen wij blanken, negers noemen we negers, chinezen noemen we chinezen en zo kunnen we nog wel even doorgaan. De verdeling in ‘blanken’ en ‘de rest’ is wat ons betreft onjuist en wordt alleen door racisten gebruikt en binnen de groep van racisten zijn de zelfbenoemde antiracisten als Peter ‘alleen blanken kunnen racistisch zijn’ Breedveld de ergsten. Die zien een neger en denken meteen: ach, wat sneu, hij wordt onderdrukt. Die zien Barack Obama en denken: dat is een neger, dus die is zielig. Heb je dan een gaatje in je hoofd, of heb je dan een gaatje in je hoofd?

Nou, en die begeert de witte mens natuurlijk ook.

Wij denken dat de witte mens vooral een zalfje of ander medicijn voor zijn griezelige huidschilferziekte begeert en als we ervan uitgaan dat Peter ‘de ergste racist van allemaal’ Breedveld bedoelt dat ‘de blanke’ graag onderdrukt wil worden en dat hij ‘de blanke’ geen blanke durft te noemen, wordt het er nauwelijks minder onzinnig op. Of zou Peter ‘altijd te beroerd geweest om goed Nederlands te leren’ Breedveld niet eens weten dat wij in het Nederlands voor de roze huidskleur het woord blank gebruiken? Dat hij gewoon slecht vertaald Amerikaans gebruikt, omdat hij een napratertje is?

Misschien nog wel het meest van alles.

Waarom? En zijn wij dan geen “witte medemens”, omdat wij niet graag onderdrukt willen worden en omdat wij op een normale manier met blanken, negers, Marokkanen, Turken, Chinezen en Basjkieren omgaan, om er maar eens een paar te noemen? Als Peter ‘als ik goed zou nadenken over mijn stukjes, zou ik geen stukjes schrijven’ Breedveld ergens naar toe aan het werken is, hebben wij nog geen flauw idee wat dat zou kunnen zijn. Dat blanken in zijn ogen niet kunnen deugen, weten wij al langer dan vandaag en dat het hem ontgaat dat hij zelf een blanke is en derhalve volgens zijn eigen theorie ook niet kan deugen, vinden wij hilarisch, maar waarom hij daar nu weer over meent te moeten schrijven, weten wij nog niet.

We zagen er het afgelopen weekend, op de internationale dag tegen racisme en discriminatie, weer een fraai voorbeeld van toen rijke witte vrouw Sylvia Witteman zich beklaagde gediscrimineerd te worden ‘omdat ik zelf niet arm, zwart en ongeschoold ben’.

Wij kennen Sylvia Witteman niet, maar we nemen zomaar aan dat ze niet aan favus lijdt, en dus niet wit maar wel blank is. Dat ze niet arm, zwart en ongeschoold is, nemen wij van Peter ‘ik wil nog wel eens verkeerd parafraseren’ Breedveld aan en wij weten vrij zeker dat ze daardoor voor een groot aantal subsidies en regelingen niet in aanmerking komt, dus in dier voege zeker gediscrimineerd wordt. Dat Peter ‘het is wel zo, maar zo wil ik het niet zien’ Breedveld het anders wil zien, zal wel komen doordat hij zelf ook niet arm, zwart en ongeschoold is, maar vanuit zijn comfortabele positie als overbetaalde schoolkrantredacteur niet beter weet dan dat iedere neger arm en ongeschoold is en dat negers blanke schoolkrantredateuren nodig hebben om iets aan die armoede en dat gebrek aan opleiding te doen. Noem het maar niet racistisch.

Witteman dreigde zelfs met een heuse witte opstand: ‘En de mensen van goede wil zullen het uiteindelijk spuugzat worden om alle misstanden in hun schoenen geschoven te krijgen.’

Wij kunnen in deze aan mevrouw Witteman toegeschreven woorden geen dreiging ontwaren. Wij kunnen u wel mededelen dat niet alleen de mensen van goede wil het uiteindelijk spuugzat zullen worden om alle misstanden in hun schoenen geschoven te krijgen. Wij weten dat bijvoorbeeld Stommeling Jones zulx al jaren spuugzat is en Stommeling Jones is bij ons weten nog nooit van goede wil geweest. Daar. Maar waarschijnlijk voelt Peter ‘ik mag nu eenmaal graag dingen in schoenen schuiven’ Breedveld zich als notoir misstandeninandermansschoenenschuiver aangesproken, en daar hij een nogal overgevoelig angsthaasje is, ook maar meteen bedreigd.

Dat deed weer denken aan die andere welgestelde witmens, Jan Roos, die ook al waarschuwde voor ‘krachten die loskomen’: ‘ook bij ons is er een grens!’

Waarom gebruikt Peter ‘de racist’ Breedveld de term witmens? Omdat Peter ‘de enge racist’ Breedveld vooral wil laten blijken hoe racistisch hij wel is? Maar goed, als Jan Roos dat gezegd heeft, dan zal hij daar zijn redenen wel voor gehad hebben.

Rijke witmensen aller landen verenigt u!

Deze uitroep staat er los tussen. Hij maakt wel meteen duidelijk waar het probleem zit bij Peter ‘de rijke schoolkrantredacteur’ Breedveld: zijn leven is in zijn ogen mislukt, hij heeft geld teveel, of een vrouw die geld teveel heeft, en omdat hij gereformeerd opgevoed is, lijdt hij onder een altoos prangend schuldgevoel, waar hij van af probeert te komen door goed te doen. De Zwarte Zwadderneel (Zwadke Kornelisz of Cornelis Zwadder voor intimi) is er nix bij.

Het is opvallend dat dit geklaag over ‘omgekeerd racisme’ vooral epidemische vormen aanneemt onder witte mensen die racisme jegens gekleurde mensen altijd in alle toonaarden ontkennen, liefst tegelijk met het uitspuwen van een racistische sneer: ‘Kan dat gezeik over racisme nou eens ophouden! Negers zijn lief!’

“Epidemische vormen”? Het is dus een ziekte, die nog besmettelijk is ook? Zou Peter ‘Feiten? Waarom?’ Breedveld daar nauwkeurige cijfers over hebben, denkt u? “Kan dat gezeik over racisme nou eens ophouden” is volgens ons veeleer een verzuchting dan een racistische sneer en wij kennen bij ons weten niemand die ooit “Negers zijn lief” gezegd heeft, maar dat komt doordat wij geen racisten in onze kennissenkring hebben. De enige die er volgens ons klakkeloos van uitgaat dat je alle negers te allen tijde over een kam kunt en moet scheren, is Peter ‘Negers zijn superieur’ Breedveld, aan wien de gedachte dat negers mensen zijn en als zodanig beoordeeld moeten worden, indien überhaupt, kennelijk niet besteed is. Voor hem zijn negers kennelijk niet automatisch mensen en opdat hij niet vergeet dat ze dat wel zijn, deelt hij ze in in de groep ‘gekleurde mensen’. Dat is hetzelfde als de idioten die geen Marokkanen, Joden of Turken durven zeggen en het daarom hebben over Marokkaanse mensen, Joodse mensen en Turkse mensen, als u begrijpt wat wij bedoelen.

Of die 24/7 tekeer gaan tegen allochtonen, Marokkanen, moslims en zwarten en dan aangifte gaan doen als iemand ze ‘racist’ noemt.

“24/7”? Pi was 22/7, dachten wij. Wat is dan 24/7? In ieder geval niet iets waar je wat aan hebt als je probeert een cirkel te tekenen of de inhoud van een bol te berekenen. Merkt u trouwens wat Peter ‘wat ben ik toch een grappig smeerlapje, niet?’ Breedveld hier doet? Hij promoveert Marokkanen en moslims tot rassen en schaart ze impliciet onder de “gekleurde mensen”. Wij gaan ons niet afvragen of die man niet weet dat er ook blanke moslims zijn en dat Marokkanen misschien wel een volk, maar zeker geen ras genoemd kunnen worden, want wij weten dat hij dat donders goed beseft, maar het past nu eenmaal niet in zijn agenda. Om de een of andere reden (reden bij de redactie bekend) heeft hij het op zich genomen om tegen de klippen op in alles wat er in Nederland gebeurt iets nadeligs voor moslims te zien en daar vervolgens heisa over te gaan maken omdat hij zichzelf wenst te zien als de Grote Blanke Profeet bij wien vergeleken Mohammed maar een sneue pedofiele schaapherder met een messiascomplex was. De Grote Blanke Profeet ziet zichzelf daarbij ongetwijfeld ook nog als zijnde voorbestemd om de hoofdrol te spelen in het aanstaande Nieuwe Testament van de Koran. Op dit soort momenten vragen wij ons in gemoede af of we in Nederland nog iets van een Geestelijke Gezondheidszorg hebben, en zo neen, waar die gebleven is. Oftewel: waar is de psychiater als Peter ‘flubbeldebub’ Breedveld hem nodig heeft?

Zie deze geprivilegeerde witte vrouw dan opvliegers krijgen omdat een gekleurde jongeman Diederik ‘etnisch monopolie’ Samsom een racist noemt.

Hoe geprivilegeerd is een vrouw in de overgang met een huidziekte? Of bedoelt Peter ‘hou nou eens op over die huidziekte. Ik durf gewoon geen blanken te zeggen en dat weet je best’ Breedveld dat een blanke vrouw zich niet mag opwinden als een neger iets verkeerd doet? Waarom zegt Peter ‘dat bedoel ik, geloof ik’ Breedveld dat dan niet?

Mensen onthou het nou eens een keer: alléén witte rijke mensen mogen bepalen wie en wat racistisch is.

Aldus de blanke en niet onbemiddelde racist Peter ‘alléén ik mag bepalen wie en wat racistisch is’ Breedveld. Als je Quinsy Halvegario, de Zwartepiethater, een even agressieve als domme lul vindt, ben je een racist en als je Freek ‘een prima komiek geweest maar moet niet de predikant uithangen’ de Jonge net zo’n domme lul vindt omdat hij achter Quinsy Halvegario aanloopt niet? Of hoe moeten wij dat soort dingen zien, oh Grote Blanke Profeet? Kunt u dat misschien op een paar stenen tafelen beitelen?

Er schijnt iemand farao van Nederland te willen worden.

Heeft dat iets met het voorgaande te maken? Peter ‘als gereformeerde ben ik nu eenmaal bijbelvast’ Breedveld kon toch niet weten dat wij aan Mozes zouden refereren? En wat heeft een farao met racisme te maken? Waren de farao’s blanken? Waren de goden kosmonauten?

Man, we hebben allang een farao. Ze heet Esther Voet.

Alle stukjes van Peter ‘het gaat altijd over mij’ Breedveld hebben gemeen dat ze nooit ergens over gaan en dan plotseling over een van de mensen die Peter ‘maar niet als ze iets terugzeggen’ Breedveld zo graag en zo vaak mag uitschelden. Esther Voet is de directeur van het CIDI en Peter ‘de antisemiet’ Breedveld wil niet alleen niet toch zich laten doordringen dat je als bekende antisemiet beter niet tekeer kunt gaan tegen het CIDI maar hij wil bovendien heel erg graag heel hard tekeer gaan tegen het CIDI. En hij wil niet dat je hem antisemiet noemt, ook nog.

Al sinds jaar en dag krijg ik van opgewonden witte mannen met rood aangelopen gezichten te horen dat ik een racist ben omdat ik ‘alle witte Nederlanders over één kam scheer’, gisteren nog.

Wij noemen Peter ‘de sneue racist’ Breedveld een racist omdat hij de mensheid verdeelt in blanken en de rest. Wij zijn geen witte mannen, onze gezichten zijn niet rood aangelopen en we winden ons niet op. We weten namelijk dat we gewoon gelijk hebben en dat is erg goed voor onze gemoedsrust.

Ik vind dat aandoenlijk, de gretigheid waarmee witte mannen gediscrimineerd willen worden.

Geen idee over wie hij het heeft of denkt te hebben, en waarschijnlijk heeft hij dat zelf ook niet. Nou ja, uiteindelijk heeft hij het altijd over zichzelf, dat dan weer wel.

Ze zullen nooit worden afgewezen omdat ze ‘donker gekleurde neger’ zijn en hun voorouders werden niet als slaven verhandeld, maar ze wringen zich in allerlei bochten om die voor hen heel erg vervelende historische feiten zo te kneden dat ze in hun voordeel uitvallen.

Peter ‘de geschiedenissamenvatter’ Breedveld weet kennelijk niet dat er ook blanke slaven waren en dat er talloze blanken zijn die minimaal een slaaf of slavin tot hun voorouders mogen rekenen. Bovendien heeft Peter ‘ik stam niet van Lucy af want ik had mij al vóór de Australopithecus anamensis afgesplitst’ Breedveld bij Biologie waarschijnlijk net zo slecht opgelet als bij Geschiedenis, met als gevolg dat hij zich niet in allerlei bochten hoeft te wringen om flauwekul uit te kramen. Hij weet gewoon niet beter. Je zou zeggen dat dat goed zou zijn voor zijn gemoedsrust, maar kennelijk heeft hij toch ergens het gevoel dat er iets niet klopt en daarom schreeuwt hij altijd zo, om te voorkomen dat anderen het doorkrijgen.

Slaven hadden het juist goed!

De gedachte dat niet alle slaven iedere dag tot pulp geslagen werden en dat slavenhouders zuinig op hun dure bezit zouden kunnen zijn geweest, is aan iemand als Peter ‘als je de geschiedenis niet kent, hoef je hem ook niet te herschrijven’ Breedveld niet besteed.

Die slavernij was één grote zomervakantie!

Dat hebben wij nog nooit iemand horen zeggen, maar wij hebben andere kennissen dan Peter ‘ik heb alleen Hassnae, maar daar ben ik voor behandeld. Of neen, dat moet nog’ Breedveld. Gelukkig wel.

Onze witte voorouders, díe hadden het pas slecht!

Die van ons niet. Niet allemaal tenminste. Die van Peter ‘ik ben geboren in Apeldoorn en daar zit ik voortdurend mee’ Breedveld misschien wel. Of niet. Wat hij doet is namelijk heel herkenbaar als overcompensatie: hij voelt zich schuldig over iets waar hij part noch deel aan heeft en probeert dat goed te maken door anderen de schuld in de schoenen te schuiven en dan heel hard “JULLIE DEUGEN NIET!” te roepen. Dat kom je vaker tegen bij gereformeerden en zelfbenoemde antiracisten, dus helemaal bij gereformeerde zelfbenoemde antiracisten. Het maakt het verschijnsel niet minder vervelend. En Peter ‘de Grote Blanke Verveler’ Breedveld ook niet.

Op een antizwartepietbijeenkomst zag ik eens een paar blanke jongemannen die zich in het zweet werkten om ook aanspraak te kunnen maken op het slachtofferschap.

Agossie. Waarom zijn die idioten, want als het geen idioten waren, hadden ze op een antizwartepietbijeenkomst sowieso nix te zoeken, nu plotseling de eerste blanken die door Peter ‘omdat het goede blanken waren, daarom’ Breedveld niet wit genoemd worden?

“Ik werd een keer kaaskop genoemd!”

proudtobeacheesheadWij worden heel vaak kaaskop genoemd. En daar zitten wij niet mee. Wij kunnen ons echter voorstellen dat mensen die dom genoeg zijn om naar een antizwartepietbijeenkomst te gaan in hun wiek geschoten zijn omdat de negers voor wien zij denken op te komen zelf net zo hard of harder blijken te kunnen schelden. Daar houden die racistische zelfbenoemde antiracisten namelijk nooit rekening mee, omdat zij negers niet a priori als mensen beschouwen en denken dat alleen blanken klootzakken kunnen zijn. Peter ‘alle blanken zijn klootzakken’ Breedveld wordt trouwens vaker varkenskop genoemd dan kaaskop, maar dat is een heel ander verhaal.

In The Japan Times stond gisteren een lang jammerverhaal over blanke mannen die zich gediscrimineerd voelen in Japan.

Dat kon weleens volkomen terecht zijn.

Het is hilarisch.

Wij weten dat Peter ‘ze moeten alle PVVjers doodschieten’ Breedveld geen gevoel voor humor heeft en derhalve andere dingen leuk vindt dan wij.

Welvarende blanke mannen die zich kapotwerken in een Japans bedrijf, onbetaalde overuren draaien en dan tóch op een glazen plafond stuiten!

Het zou zomaar kunnen. Waarom niet?

Ik verdenk ze ervan speciaal naar Japan te zijn geëmigreerd voor dit soort ellende.

Waarom zouden ze dat doen? Je moet waarschijnlijk Peter ‘ik spreek een beetje Japans en dat moet iedereen weten’ Breedveld zijn om er dat soort redeneringen op na te houden of ze te kunnen volgen.

Al die white male privilege terwijl die wijven en zwarten zich in hun slachtofferschap kunnen wentelen: “I’m leaving for Japan!”

Peter ‘ik zeg altijd dat ik naar Japan wil’ Breedveld is een idioot. Dat heeft verder nergens iets mee te maken, maar we wilden het gewoon weer eens gezegd hebben. Terug naar de te bespreken zin: als die mannen werkelijk leden aan “white male privilege”, zouden ze geen enkele reden hebben om jaloers te zijn op “wijven en zwarten”. Peter ‘schuldgevoel’ Breedveld weet vermoedelijk niet wat “privilege” betekent. Niet in het Nederlands en niet in het Engels. Wel heeft Peter ‘ach, was ik maar een vrouwtjesneger’ Breedveld het er erg moeilijk mee dat hij, ondanks zijn “white male privilege”, niet verder is gekomen dan een baantje als redacteur van een schoolkrantje en dan nog niet eens hoofdredacteur. En dat als middelbare blanke man. Zoiets leidt licht tot kortsluiting (HAHAHAHAHAHA! LICHT! KORTSLUITING! Sorry) in de hersenen, of in het geval van Peter ‘de Hersenloze Profeet’ Breedveld, in een vacuüm.

Zelfs als ze zoveel vertrouwen genieten dat ze worden belast met de verantwoordelijkheid over een project, voelen ze zich nog gediscrimineerd: “They expect me to know how to do it perfectly without any explanation!”

Dat lijkt ons best vervelend. Misschien komt dat doordat wij, in kennelijke tegenstelling tot Peter ‘van mij wordt nooit iets verwacht’ Breedveld, wel eens hebben moeten presteren onder druk van een hoog verwachtingspatroon. Dat valt niet altijd mee, kunnen wij u vertellen. Als Peter ‘zo van school naar de schoolkrant’ Breedveld wat meer levenservaring zou hebben, zou hij dan nog steeds van die domme stukjes schrijven? Anderzijds: hoe komt een gereformeerde oetlul aan levenservaring?

Ik denk dat de eindredacteur van The Japan Times het ook een belachelijk verhaal vond en er daarom die overduidelijk ironische kop boven heeft gezet: ‘Spare a thought for the Western men trapped in Japan’

Zou kunnen. En wat dan nog? En wat heeft het met Sylvia Witteman, Jan Roos, Esther Voet, negers en blanke racisten te maken?

Het is een genre dat me al fascineert sinds ik Japans studeerde.

Wij denken zomaar dat Peter ‘het was te moeilijk’ Breedveld die studie niet heeft afgemaakt en dat hij daardoor extra gefrustreerd is.

In die tijd was er een boek van Karel van Wolfferen populair: ‘The Enigma that is Japan’.

Niet te verwarren met ‘The Enigma that is Pakistan’, want dat is van heel iemand anders en gaat niet over Japan. Dat u het even weet.

Interview na interview beklaagde Van Wolfferen zich over zijn vreselijk lot als gaijin in Japan.

Wat sneu.

Op de vakgroep werd er smakelijk om gelachen.

Zo mogelijk nog sneuer. Wat zou Peter ‘ik studeerde, dus ik hoorde helemaal niet bij de vakgroep’ Breedveld eigenlijk bedoelen met “op de vakgroep”? Zou hij willen suggereren dat hij niet alleen zijn studie Japans afgemaakt heeft, maar nog lid van de vakgroep is geworden ook? Als je dan zo goed bent, waarom word je dan redacteur van de schoolkrant? Daar wringt iets, lijkt ons.

Waaróm zijn witte mensen zo jaloers op het lijden van gekleurde mensen?

Fout. Waarom wil Peter ‘omdat ik persoonlijk jaloers ben op alles en iedereen’ Breedveld zo graag dat “witte mensen” jaloers zijn op het lijden van “gekleurde mensen”, dát is de vraag.

Ik denk dat het te maken heeft met de christelijke cultuur.

Hé, dat is een goed begin van een antwoord op onze vraag. Wij denken namelijk dat al Peter’s problemen te maken hebben met de variant van de christelijke cultuur die hem gevormd heeft tot het zielige hoopje blank lijden dat hij nu is.

Witte mensen zijn geobsedeerd door het lijden van Christus.

Je moet een gereformeerde idioot zijn om dat zo op te kunnen schrijven. Dan moet je ook nog eens een racistische idioot zijn, die ten eerste denkt dat alle blanken christenen zijn en ten tweede dat christenen geen negers kunnen zijn of andersom. Verder moet je ook nog denken dat alle christenen geobsedeerd zijn door het lijden van Christus.

Dat vinden ze het heldhaftigste dat er is.

Gelul van een dronken aardbei.

Er zit ook een erotische lading aan.

Oftewel: als iemand tegen Peter ‘ik koop mijn onderbroeken niet voor niets per gros’ Breedveld “het lijden van Christus” zegt, moet Peter ‘shit, dat was hem al’ Breedveld’s ondergoed in de was. Dat is een heel persoonlijke afwijking van die man en wij denken niet dat wij iemand kennen die dat ook heeft. Neen.

Kijk maar naar The Passion of the Christ, waarin een man twee uur lang tot rosbief geslagen wordt om vervolgens een afschuwelijke marteldood te sterven.

Wij hebben ‘The Passion of the Christ’ nooit gezien, maar wij hebben begrepen dat dat vooral een antisemitisch pamflet was en in dier voege niet model kan staan voor onze denkbeelden, noch voor die van anderen die onze afkeer van antisemitisme delen. Aangezien Peter ‘de antisemiet’ Breedveld zelf een antisemiet is, verbaast het ons niet dat hij deze film wel is gaan bekijken.

Geregisseerd door de antisemiet Mel Gibson, die zijn helden in al zijn films laat lijden en een marteldood laat sterven.

Wij weten niet welke films Peter ‘ik ben ook nog een enorme filmkenner’ Breedveld hier bedoelt, dus het zal wel. Of niet.

Het zou weleens de reden kunnen zijn van zijn antisemitisme: hij verwijt de Joden hun slachtofferschap, een veel voorkomend motief in het werk van witte kunstenaars met een christelijke achtergrond: ‘Die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen.’

Wij zijn de draad van Breedveld’s stukje al heel lang kwijt, eerlijk gezegd, maar wij vermoeden dat dat komt doordat de man het enige doet waar hij heel erg goed in is: eindeloos raaskallen en van de hak op de tak springen, in de hoop daarmede de indruk te wekken iets gezegd te hebben. Overigens zijn wij niet op de hoogte van het werk van “witte kunstenaars met een christelijke achtergrond” omdat wij zelf geen christelijke achtergrond hebben en wij geen verstand van kunst hebben. Wij weten echter wel wat wij mooi vinden (bonusvraag: welk schilderij bekeek Agent 327 in plaats van de Pieneman toen hij iets soortgelijks zei?).

Daarom is Holocaustontkenning zo’n populair tijdverdrijf: alleen de witmens mag lijden.

De populariteit van Holocaustontkenning moet niet overdreven worden. Het percentage Holocaustontkenners onder moslims is groter dan dat onder christenen. Het percentage Holocaustontkenners onder islamitische negers ligt hoger dan dat onder blanke christenen. Zomaar drie gratuite beweringen die wij met het grootste gemak tegenover deze ene van Peter ‘ik zeg het, dus het is waar’ Breedveld kunnen zetten. Maar alles bij elkaar weten we nou dus nog steeds niet wie of wat een Bidibidibidi is en of de onderdrukte medemens er iets aan zou kunnen hebben.

28-03-2015 20.02 | Door: De Grote Vrager | Categorie: Bommel, Godsdienstwaanzin, Kunst, Strips, Taal

Er heeft iemand gereageerd op “Een zielig hoopje blank lijden”

 1. Jan says:

  Is deze contradictie je nog opgevallen?
  Vergelijk:
  “Zie deze geprivilegeerde witte vrouw dan opvliegers krijgen omdat een gekleurde jongeman Diederik ‘etnisch monopolie’ Samsom een racist noemt.“
  Met:
  “Daarom is Holocaustontkenning zo’n populair tijdverdrijf: alleen de witmens mag lijden.“
  Volgens Peter ‘Als een ander het doet is het antisemitisme, als ik het doe word ik aanbeden door mijn sekte’ Breedveld zijn Joden soms ‘geprivilegeerd en wit’ en soms ‘geen witmens’.


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties