Rebecca van Putten is een fascistoïde idioot

Hieronder volgt een kloosried van ‘Bedreigingen‘, een stukje van ene Rebecca van Putten op een webzijde van de onbetrouwbare Hassnae Bouazza.

‘Bedreigingen’ aan het adres van PVV politici en de commotie daarover…

De toon is meteen gezet: volgens deze schrijfster hoeven bedreigingen aan het adres van PVVpolitici niet serieus genomen te worden. Wij denken niet dat zij gaat uitleggen waarom, maar wij denken wel dat zij denkt dat haar publiek vindt dat PVVpolitici niet alleen best bedreigd maar ook zonder omhaal vermoord mogen worden, enkel en alleen omdat het PVVpolitici zijn. Wij zijn het niet met haar en haar publiek eens.

Het doet me denken aan een vervelend jongetje op mijn schoolplein dat voortdurend meisjes onderuit schopte, iedereen uitschold, treiterde, klikte en vechtpartijen uitlokte.

Als wij het goed begrijpen, beweert de schrijfster dat de PVV voortdurend iedereen loopt te bedreigen. Wij zijn benieuwd of ze de moeite neemt dat met feiten te staven, maar verwachten het niet echt.

Toen hij één keer een enorme beuk terug kreeg haalden zijn ouders meteen de politie erbij.

Dit zijn niet de feiten waar wij op zaten te wachten.

Over het gedrag van het rotjong zelf werd gezwegen.

Oftewel: PVVpolitici zijn een rotjong en mogen daarom best bedreigd worden. Een merkwaardige mentaliteit houdt deze schrijfster er op na.

Als iemand ‘hier woont een moslim hater’ op de stoep kalkt en daar een pijl bijzet richt de woning van een PVV’er is dat geen leugen.

Dat is maar de vraag. Wij durven niet te garanderen dat alle PVVjers moslimhater zijn. Als mevrouw van Putten dat wel durft, vragen wij ons af waar zij dat op baseert. Wel kunnen wij ons voorstellen dat iemand, zelfs al is hij een moslimhater, het niet op prijs stelt als de door hem gehate moslims op zijn huisadres geattendeerd worden. Als wij ons niet vergissen is bijvoorbeeld Theo van Gogh door een moslim vermoord omdat hij werd aangezien voor moslimhater. Om maar iets te noemen.

Dat Wilders er een drama van maakt is op zijn minst hypocriet te noemen.

Wij zien niet waarom, maar misschien gaat mevrouw van Putten het uitleggen.

Als zijn aanhangers op Facebook een oproep doen moskeeën in brand te steken kijkt hij fluitend de andere kant op.

Mevrouw van Putten doet hier een bewering die zij nooit hard kan maken. Hoe weet zij bijvoorbeeld of die oproepers PVVaanhangers zijn of zelfbenoemde antiPVVjers die een Julescroisetje doen? Weet zij wel zeker dat Geert Wilders kan fluiten?

Als er moskeeën beklad worden met racistische leuzen, ramen worden ingegooid en varkenskoppen aan de voordeur worden gehangen door diezelfde aanhangers doet de PVV er het zwijgen toe.

Wederom: hoe weet zij dat die dingen gedaan worden door aanhangers van de PVV? Als zij daar bewijzen voor heeft, waarom laat ze die dan niet even zien?

Sterker nog, de bezetting van de moskee in Leiden door de extreemrechtse groepering Identitair verzet werd door de PVV goedgepraat als een ‘uiting van verontruste burgers’

De “extreemrechtse groepering Identitair verzet” is een groep idioten, maar we leven nu eenmaal in een land waar je je burgerschap niet meteen verliest als je geschift bent. Dat betekent dat zowel moslims als moslimhaters volkomen terecht “verontruste burgers” genoemd kunnen worden, als het zo uitkomt.

De ene ‘bedreiging’ is blijkbaar de andere niet.

Wij begrijpen niet helemaal wat zij bedoelt: is een bezetting voor haar hetzelfde als een bedreiging? Als dat zo is, kun je inderdaad stellen dat de ene bedreiging de andere niet is.

Al tien jaar lang is de PVV nu bezig een groep Nederlanders buiten te sluiten.

Fout. De PVV heeft geen enkele macht, dus kan niemand buiten sluiten, behalve dan buiten de PVV. Wij kunnen ons niet voorstellen dat iemand lid van de PVV zou willen worden, dus ook niet dat het erg is om geen lid van de PVV te kunnen worden. Dat een partij een hekel aan een bepaalde bevolkingsgroep heeft, is voor ons geen vrijbrief om leden van die partij te bedreigen. De Partij voor de Dieren heeft bijvoorbeeld een hekel aan ons, omdat wij dol zijn op dieren, mits goed bereid, en ons vlees graag in grote hoeveelheden uit de bioindustrie betrekken. Om die reden schelden wij wel op de Partij voor de Dieren, maar schelden en bedreigen zijn niet synoniem.

En met succes want het wordt (bijna) normaal gevonden.

Wat is “het” en door wien wordt het normaal gevonden? En als het normaal wordt gevonden, geeft dat dan iemand het recht politici te gaan bedreigen?

Het taalgebruik van de PVV, het framen van moslims als één grote groep profiterende misdadigers is onderdeel geworden van het dagelijks bestaan.

Niet van het onze. En niet van dat van onze familie, vrienden en kennissen ook. Wij denken zomaar dat het ook geen onderdeel is van het dagelijks bestaan van mevrouw van Putten of de mensen die zij kent. Ze zal zich wel hebben laten informeren door de media en als er nou een ding is dat je over de media kunt zeggen, is het wel dat de media ten ene male ongeschikt zijn om informatie over het dagelijks bestaan aan te ontlenen. Als je wilt weten of je trein rijdt, kun je dat in de media al niet eens controleren, om maar iets te noemen.

Precies datgene wat Victor Klemperer beschrijft in LTI – De taal van het Derde Rijk.

Mevrouw van Putten wil dus beweren dat de PVV er de afgelopen tien jaar in geslaagd is Nederland te hervormen tot een kloon van het Derde Rijk. Dan zijn wij reuze benieuwd wanneer we Polen gaan binnenvallen.

Zoals de nazi’s in de jaren 30 de Joden voortdurend als bloedzuigende ratten omschreven en dat langzaamaan normaal werd gevonden, datzelfde haalt de PVV momenteel uit.

Neen. Wij houden het zo’n beetje in de gaten en ons valt op dat het vooral de zelfbenoemde antifascisten, antiracisten en aanverwanten zijn die de groepen waar zij tegen zijn ratten noemen en anderszins proberen te ontmenselijken, zoals dat zo lelijk heet, terwijl de PVV wel scheldt, maar veel vaker binnen de menselijke soort blijft.

Onze kranten zijn daar het trieste voorbeeld van.

De onze niet. Wij lezen misschien een andere krant dan mevrouw van Putten.

Niemand schaamt zich meer om mee te doen aan het ‘benoemen’.

Wij kennen geen krant die het in zijn bolle harses haalt om zaken te ‘benoemen’ in de door mevrouw van Putten geopperde nazitermen. Wij denken dat zij zo’n krant ook niet kent en liegt dat ze barst.

En allemaal onder het mom dat de ‘waarheid’ gezegd moet worden.

Het grote probleem met mensen als mevrouw van Putten is dat ze denken dat de waarheid de waarheid niet is als zij niet willen dat het de waarheid is. De waarheid mag wat ons betreft best gezegd worden, maar het hoeft niet per se. Als iemand echter de waarheid zegt en die niet met onze denkbeelden strookt, dan kijken wij eerst of het wel echt de waarheid is en als dat het geval blijkt, passen wij onze denkbeelden aan. Zo zouden meer mensen te werk moeten gaan. Maar ja, ideologieën, godsdienstwaanzin en vergelijkbare zweefkezerij staan nu eenmaal niet toe dat iemand de stront uit zijn ogen veegt en onbevangen om zich heen kijkt. Zoveel weten wij er ook nog wel van.

Is het raar dat het beklemmende gevoel dat de PVV geeft een tegenreactie oproept?

Ja, dat is raar. Om te beginnen geeft de PVV geen beklemmend gevoel. De PVV is een politieke partij die is opgericht door een derderangs VVDjer die zag aankomen dat hij bij de volgende verkiezingen op een onverkiesbare plaats zou staan en er in is geslaagd om met een deel van de erfenis van de allerwegen, maar niet bij ons, zwaar overschatte Pim Fortuin zijn eigen werkgelegenheid in stand te houden. Meer is het niet en zal het ook nooit worden, ongeacht de hysterische manier waarop mensen als mevrouw van Putten erop reageren. Sterker nog: de PVV heeft al min of meer in de regering gezeten en het enige wapenfeit waarop de PVV sindsdien kan bogen, is de totstandkoming van de Caviapolitie. Er is volgens ons een wereld van verschil tussen de Caviapolitie en de Gestapo, om de vergelijking met het Derde Rijk er maar weer eens bij te halen.

Dat er mensen zijn die vinden dat dit een halt moet worden toegeroepen voordat het volledig uit de klauwen loopt?

Wat moet er precies een halt worden toegeroepen? Het oprichten van de Caviapolitie?

Onze incompetente politici doen het namelijk niet.

Mevrouw van Putten is misschien niet heel erg op de hoogte van de geschiedenis van het Derde Rijk, en al helemaal niet van die van de Weimar-Republiek, anders had ze geweten dat een van de stokpaardjes van de Nazis was dat alle politici incompetent waren. Wij zeggen niet dat de Nazis wat dat betreft ongelijk hadden, noch dat mevrouw van Putten iets verkeerds gezegd heeft, maar wel dat je moet uitkijken als je iemand nazigedrag in de schoenen wilt schuiven en je je er vervolgens zelf aan schuldig maakt. Het zou iemand kunnen opvallen. Ons bijvoorbeeld.

De een lacht alles weg, de ander zegt pedant dat onze democratie tegen een ‘stootje’ moet kunnen.

Onze ‘democratie’ moet tegen een stootje kunnen en kan dat gelukkig ook en er valt om voorentegenstanders van de PVV vooral heel veel te lachen, dus wij zien het probleem niet.

Maar zich werkelijk verzetten doen ze niet.

Dat is waar. Die Caviapolitie bewijst het.

Behalve in koor roepen dat het een schande is dat PVV politici ‘bedreigd’ worden.

Als PVVpolitici bedreigd worden, is dat een schande. Vinden dat PVVpolitici bedreigd mogen worden, is niet zozeer een schande als wel een abjecte mening en als je bedreigd tussen aanhalingstekens zet omdat je vindt dat je moet laten zien dat wat jou betreft PVVpolitici best bedreigd mogen worden, ben je gewoon dom.

Want dat hoort.

Zou het?

Dat is beschaafd.

Het is voornamelijk onnodig, omdat het zo vanzelfsprekend is.

Hoeveel ‘stootjes’ kan en wil een democratie verdragen?

Goeie vraag. Zou mevrouw van Putten zich bij het stellen van deze vraag gerealiseerd hebben dat de meeste stootjes aan de democratie heden ten dage worden uitgedeeld door haar geestverwanten? Het uitoefenen van democratische rechten door een politicus is geen stootje voor de democratie. Het bedreigen van een politicus is dat wel.

En hoe lang tolereren we dat een volledig ondemocratische beweging als de PVV onderdeel uitmaakt van die democratie?

Een volledig ondemocratische beweging die probeert aan de macht te komen via de erkende democratische procedures kan volgens ons niet echt een volledig ondemocratische beweging genoemd worden. Waar en wanneer heeft de PVV overigens aangeduid de democratie te willen afschaffen? Dat moeten wij dan even gemist hebben.

Want reken maar dat mocht de PVV een echt machtige politieke partij worden het land op dezelfde ondemocratische manier zal worden geleid als de beweging.

Wij denken dat mevrouw van Putten Geert Wilders een heel klein beetje overschat. Wij denken namelijk niet dat Geert Wilders, zelfs als hij premier mocht worden, er in zal slagen het land te leiden en al helemaal niet op een ondemocratische manier. De man is nog niet eens in staat al zijn gemeenteraadsenprovincialestatenleden, en dat zijn er maar een paar, in het gareel te houden.

Ik sluit me dan ook volledig aan bij Rob van Kan die hier ook een blog aan wijdde.

Rob van Kan is een mislukte vertaler die vanuit Italië probeert zich met de Nederlandse politiek te bemoeien. Waarom weet niemand.

Roepen dat geweld niet kan omdat dit nu eenmaal zo hoort doe ik zeer zeker niet.

Wij ook niet. Maar wij proberen dan ook niet te doen alsof we beter zijn dan een ander, zulx in tegenstelling tot mevrouw van Putten, die meent dat PVVpolitici best bedreigd mogen worden omdat het toch maar untermenschen zijn. Ze zegt het niet letterlijk, en misschien bedoelt ze het niet eens zo, maar haar verhaal komt er wel op neer.

Als het geweld van PVV aanhangers wordt toegestaan onder het mom van een uiting van ‘verontruste burgers’ dan hebben tegenstanders datzelfde recht lijkt mij.

Fijns. Mevrouw van Putten vindt dus dat ‘het’, wat ‘het’ dan ook maar moge wezen, op straat uitgevochten moet worden. Wij raden iedereen die daaraan wil gaan meedoen van ganscher harte onze cursus fysieke conflictbeheersing aan.

Pas op het moment dat erkend wordt dat de PVV een ondermijnende, racistische beweging is die een regelrecht gevaar is voor de rechtsstaat kunnen we gaan praten over geweld binnen de democratie.

Fout. Of de PVV een racistische beweging is, interesseert ons niet, maar dat de PVV qualitate qua te lomp, te dom en te onhandig is om ondermijnend te kunnen zijn, weten wij zeker. Wat wij ook zeker weten is dat wij een grotere hekel hebben aan fascistoïde idioten als mevrouw van Putten dan aan de sneue kneuzen van de PVV. Als het zo uitkomt, willen we ze allemaal best op hun neus stompen, maar dat wil niet zeggen dat ze bedreigd moeten of mogen worden.

Eerder niet.

Geen idee wie mevrouw van Putten is of denkt te zijn. We weten wel zeker dat wij niet de enigen zijn die vinden dat zij de pot op kan.

30-03-2015 20.31 | Door: Stommeling Jones | Categorie: Beesten in het nieuws, Geert Wilders, Gekte en oplichterij, Gemeentepolitiek, Geschiedenis, Kamerleden, Politiek, Provinciale politiek, Zweefkezerij

Er zijn 3 reacties op “Rebecca van Putten is een fascistoïde idioot”

 1. […] nadat wij ‘Rebecca van Putten is een fascistoïde idioot‘ geschreven hadden, bleek ons dat het stukje van de fascistoïde idioot in quaestie al wat […]

 2. D. G. Neree says:

  “Pas op het moment dat erkend wordt dat de PVV een ondermijnende, racistische beweging is die een regelrecht gevaar is voor de rechtsstaat kunnen we gaan praten over geweld binnen de democratie.“

  Typische goedmenschredenering: geweld tegen andersdenkenden is toegestaan als die andersdenkenden niet door de boven ons gestelden worden ‘kaltgestellt’

  De uitspraak van Churchill dat de antifascisten de fascisten van de toekomst zijn getuigt steeds meer van een bijzonder heledere, vooruitziende blik.

 3. D. G. Neree says:

  met excuses voor de overtollige ‘e’ in ‘heldere’ (heledere).


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties